A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 211
A bizottság neve Orvostechnika
A bizottság tevékenységi területe Orvostudomány, egészségügyi felszerelések és berendezések, fogászat, sterilizálás és fertőtlenítés, gyógyászat, kórházi berendezések, elsősegély, fogyatékkal élő személyek és egészségügyi informatika
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ-03-7:1974

Gyógyszertári készülékek. Végbélkúp kiöntő és tartozékai

MSZ ISO 6009:1992

Egyszeri használatra alkalmas injekciós tűk azonosító színjelölései

MSZ ISO 7176-1:1992

Kerekesszékek. A statikus stabilitás meghatározása

MSZ ISO 7176-6:1992

Kerekesszékek. A villamos hajtású kerekesszékek legnagyobb sebességének, gyorsulásának és lassulásának meghatározása

MSZ ISO 7176-9:1992

Kerekesszékek. A villamos hajtású kerekesszékek klimatikus vizsgálata

MSZ EN 27787-1:1993

Fogászati forgószerszámok. 1. rész: Acélból készült fogtechnikai laboratóriumi marók

MSZ EN 27787-2:1993

Fogászati forgószerszámok. 2. rész: Keményfémből készült fogtechnikai laboratóriumi marók

MSZ ISO 7176-2:1994

Kerekesszékek. 2. rész: A villamos hajtású kerekesszékek dinamikus stabilitásának meghatározása

MSZ ISO 7176-3:1994

Kerekesszékek. 3. rész: A fékszerkezetek hatásosságának meghatározása

MSZ ISO 7176-11:1994

Kerekesszékek. 11. rész: Próbabábuk

MSZ ISO 7176-13:1994

Kerekesszékek. 13. rész: A vizsgálati felületek súrlódási együtthatójának meghatározása

MSZ EN 23823-1:1994

Fogászati forgószerszámok. 1. rész: Acél- és keményfém fúrók

MSZ EN 27711:1994

Fogászat. Fogászati forgószerszámok. Gyémántszemcsés köszörűszerszámok

MSZ ISO 7176-4:1994

Kerekesszékek. 4. rész: A villamos hajtású kerekesszékek energiafelhasználásának meghatározása

MSZ ISO 7176-10:1994

Kerekesszékek. 10. rész: A villamos hajtású kerekesszékek akadályleküzdő képességének meghatározása

MSZ EN 27785-1:1997

Fogászati végdarabok. 1. rész: Nagy fordulatszámú, légturbinás végdarabok (ISO 7785-1:1992)

MSZ EN 27785-2:1997

Fogászati végdarabok. 2. rész: Egyenes és könyök alakú végdarabok (ISO 7785-2:1991)

MSZ EN 27787-3:1997

Fogászati forgószerszámok. 3. rész: Keményfémből készült fogtechnikai laboratóriumi marók marógépekhez (ISO 7787-3:1991)

MSZ EN ISO 1797-1:1997

Fogászati forgószerszámok. Szerszámszárak. 1. rész: Fém szerszámszárak (ISO 1797-1:1992)

MSZ EN ISO 1797-2:1997

Fogászati forgószerszámok. Szerszámszárak. 2. rész: Műanyag szerszámszárak (ISO 1797-2:1992)

MSZ EN ISO 2157:1997

Fogászati forgószerszámok. Névleges méretek és méretjelek (ISO 2157:1992)

MSZ EN ISO 7711-2:1998

Fogászati forgószerszámok. Gyémántszemcsés köszörűszerszámok. 2. rész: Tárcsák (ISO 7711-2:1992)

MSZ EN ISO 3630-3:1998

Fogászati gyökércsatorna-kezelő szerszámok. 3. rész: Töméstömörítők, -tömők és -elosztók (ISO 3630-3:1994)

MSZ EN 30993-5:1998

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 5. rész: Vizsgálatok citotoxicitásra: in vitro módszerek (ISO 10993-5:1992)

MSZ EN 475:1999

Orvostechnikai eszközök. Villamosan keltett riasztási jelek

MSZ EN 1060-1:1999

Nem invazív vérnyomásmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1060-2:1999

Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: Mechanikus vérnyomásmérők kiegészítő követelményei

MSZ EN 1060-3:1999

Nem invazív vérnyomásmérők. 3. rész: Elektromechanikus vérnyomásmérő rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 1618:1999

Nem érrendszeri katéterek. Az általános tulajdonságok vizsgálati módszerei

MSZ EN 1707:1999

6%-os (Luer-) kúpos csatlakozók fecskendőkhöz, tűkhöz és egyéb orvostechnikai eszközökhöz. Zárócsatlakozók

MSZ EN 864:1999

Gyógyászati villamos készülékek. Kapnométerek emberi alkalmazásra. Sajátos követelmények

MSZ EN 600:2000

Természetes latex alapú gumi óvszer férfiak részére

MSZ EN ISO 7488:2000

Fogászati amalgámkeverők (ISO 7488:1991)

MSZ EN ISO 7492:2000

Fogászati feltárók (ISO 7492:1997)

MSZ EN ISO 7494:2000

Fogászati kezelőegységek (ISO 7494:1996)

MSZ EN ISO 7551:2000

Fogászati szívócsúcsok (ISO 7551:1996)

MSZ EN ISO 7711-1:2000

Fogászati forgóeszközök. Gyémánteszközök. 1. rész: Méretek, követelmények, megjelölés és csomagolás (ISO 7711-1:1997)

MSZ EN ISO 7785-2:2000

Fogászati kézidarabok. 2. rész: Egyenes és hajlított kézidarabok (ISO 7785-2:1995)

MSZ EN ISO 8282:2000

Fogászati berendezések. Higany- és ötvözetkeverők és -adagolók (ISO 8282:1994)

MSZ EN 829:2000

In vitro diagnosztikai rendszerek. Orvosi és biológiai minták szállítási csomagolásai. Követelmények, vizsgálatok

MSZ EN 928:2000

In vitro diagnosztikai rendszerek. Útmutató az EN 29001, az EN 46001, az EN 29002 és az EN 46002 alkalmazásához az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetén

MSZ EN 1276:2000

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Szuszpenziós mennyiségi vizsgálatok az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1499:2000

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Higiéniai kézmosó szerek. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 1500:2000

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Higiéniai kézbedörzsölők. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 1658:2000

In vitro diagnosztikai műszerek megjelölési követelményei

MSZ EN 1659:2000

In vitro diagnosztikai rendszerek. Mikrobiológiai táptalajok. Fogalommeghatározások

MSZ EN 12376:2000

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A biológiai festésre alkalmazott in vitro diagnosztikai reagensekkel együtt szállított, a gyártó által megadott információ

MSZ EN 21563:2000

Alginátalapú fogászati lenyomatanyag (ISO 1563:1990)

MSZ EN 23964:2000

Fogászat. Fogászati kézidarabok. Csatlakozó méretek (ISO 3964:1982)

MSZ EN 24049:2000

Fogászat. Műgyantaalapú tömőanyagok (ISO 4049:1988 + 1992. évi 1. műszaki helyesbítés)

MSZ EN 29917:2000

Vizes bázisú fogászati cementek (ISO 9917:1991 + 1. műszaki helyesbítés)

MSZ EN ISO 1561:2000

Fogászati öntőviasz (ISO 1561:1995)

MSZ EN ISO 1564:2000

Vizes, agaralapú fogászati lenyomatanyagok (ISO 1564:1995)

MSZ EN ISO 1942-5:2000

Fogászati szótár. 5. rész: A vizsgálattal kapcsolatos szakkifejezések (ISO 1942-5:1989)

MSZ EN ISO 3823-1:2000

Fogászati forgóeszközök. Csiszolók. 1. rész: Acél- és karbidcsiszolók (ISO 3823-1:1997)

MSZ EN ISO 6875:2000

Fogászati berendezések. Fogászati kezelőszék (ISO 6875:1995)

MSZ EN ISO 9687:2000

Fogászati berendezések. Grafikus jelképek (ISO 9687:1993)

MSZ EN ISO 9694:2000

Foszfátkötésű fogászati beágyazóanyagok (ISO 9694:1996)

MSZ EN ISO 10323:2000

Fogászati forgóeszközök. Tárcsák és korongok furatátmérői (ISO 10323:1991)

MSZ EN ISO 11144:2000

Fogászati berendezések. Csatlakozások ellátó- és szennyvezetékekhez (ISO 11144:1995)

MSZ EN ISO 11246:2000

Etil-szilikát-kötésű fogászati beágyazóanyagok (ISO 11246:1996)

MSZ EN ISO 11609:2000

Fogászat. Fogkrémek. Követelmények, vizsgálati módszerek és megjelölés (ISO 11609:1995)

MSZ EN ISO 13294:2000

Fogászati kézidarabok. Fogászati légmotorok (ISO 13294:1997)

MSZ EN ISO 13397-1:2000

Paradontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és emelők. 1. rész: Általános követelmények (ISO 13397-1:1995)

MSZ EN ISO 13397-3:2000

Paradontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és emelők. 3. rész: Fogászati kaparók, H-típus (ISO 13397-3:1996)

MSZ EN ISO 13397-4:2000

Paradontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és emelők. 4. rész: Fogászati emelők. Tárcsás típus (ISO 13397-4:1997)

MSZ EN ISO 14727:2000

Fogászati implantátumok. A felépítményeket a fogászati implantátumokhoz kapcsoló, előre gyártott részek. A műszaki dokumentáció tartalma (ISO 14727:1998)

MSZ ENV 12017:2000

Orvosi informatika. Orvosi informatikai szótár (MIVoc)

MSZ ENV 12018:2000

Az egészségvédelemben használt, időszakosan összekapcsolt eszközök (beleértve a géppel olvasható kártyákat is) azonosítása, adminisztrációs és általános klinikai adatszerkezete

MSZ ENV 12264:2000

Orvosi informatika. Fogalomrendszerek kategóriaszerkezete. Szemantikai prezentációs modell

MSZ ENV 12388:2000

Orvosi informatika. Algoritmus az egészségügyi digitális aláírási szolgáltatásokhoz

MSZ ENV 12537-1:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi EDI-üzenetekben használt információs objektumok nyilvántartása. 1. rész: Nyilvántartás

MSZ ENV 12537-2:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi EDI-üzenetekben használt információs objektumok nyilvántartása. 2. rész: Az egészségügyi elektronikus adatcseréhez (EDI-hez) használt információs objektumok nyilvántartási eljárásai

MSZ ENV 12610:2000

Orvosi informatika. Gyógyszerészeti termékek azonosítása

MSZ ENV 12611:2000

Orvosi informatika. Fogalomrendszerek kategória-rendszere. Orvostechnikai eszközök

MSZ ENV 12612:2000

Orvosi informatika. Az egészségügyi adminisztrációcsere üzenetei

MSZ ENV 12924:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi információs rendszerek biztonsági kategorizálása és védelme

MSZ EN 1616:2000

Steril, egyszer használatos urológiai hólyagkatéterek

MSZ EN 1617:2000

Steril, egyszer használatos lecsapolókatéterek és kiegészítőeszközök

MSZ EN 1644-2:2000

Egészségügyben használatos nemszőtt kompresszák vizsgálati módszerei. 2. rész: Kész kompresszák

MSZ EN 12022:2000

Vérgázcserélők

MSZ EN 12286:2000

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségmérés biológiai eredetű mintákban. A referenciamérési eljárások bemutatása

MSZ EN 12286:1998/A1:2000

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségmérés biológiai eredetű mintákban. A referenciamérési eljárások bemutatása

MSZ EN 12287:2000

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségmérés biológiai eredetű mintákban. A referenciaanyagok jellemzése

MSZ EN 12322:2000

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mikrobiológiai táptalajok. A táptalajok teljesítőképességének követelményei

MSZ ENV 13606-2:2000

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 2. rész: Doménhez tartozó szakkifejezések jegyzéke

MSZ EN 1616:1997/A1:2000

Steril, egyszer használatos urológiai hólyagkatéterek

MSZ ENV 13607:2000

Orvosi informatika. A gyógyszer vényfelírási információcseréjének üzenetei

MSZ EN ISO 10555-3:2000

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 3. rész: Központi vénás katéterek (ISO 10555-3:1996)

MSZ ENV 12443:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi információs keretrendszer (HIF)

MSZ EN ISO 9187-2:2000

Egészségügyben használatos injekciós eszközök. 2. rész: Egy ponton törhető (OPC) ampullák (ISO 9187-2:1993)

MSZ EN ISO 9626:2000

Orvostechnikai eszközök gyártásához használható rozsdamentes acél tűcsövek (ISO 9626:1991)

MSZ EN ISO 9873:2000

Fogászati kéziszerszámok. Többször használatos fogászati fémtükör és -nyél (ISO 9873:1998)

MSZ EN ISO 9997:2000

Fogászati kazettás fecskendők (ISO 9997:1999)

MSZ EN ISO 10555-5:2000

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 5. rész: Perifériás katéterek bevezetőtűvel (ISO 10555-5:1996)

MSZ EN ISO 11070:2000

Steril, egyszer használatos katéterbevezetők érrendszeri katéterekhez (ISO 11070:1998)

MSZ EN ISO 11244:2000

Fogászati beágyazók keményforrasztáshoz (ISO 11244:1998)

MSZ EN ISO 11498:2000

Fogászati kézidarabok. Kisfeszültségű, fogászati villamos motorok (ISO 11498:1997)

MSZ EN ISO 15606:2000

Fogászati kézidarabok. Pneumatikus fogkő-eltávolítók (ISO 15606:1999)

MSZ EN ISO 9917-2:2000

Vizes alapú fogászati cementek. 2. rész: Fényre kötő cementek (ISO 9917-2:1998)

MSZ EN 12439:2000

Steril, egyszer használatos végbélkatéterek

MSZ EN 21942-1:2000

Fogászati szótár. 1. rész: Általános és klinikai szakkifejezések

MSZ EN 21942-2:2000

Fogászati szótár. 2. rész: Fogászati anyagok (ISO 1942-2:1989)

MSZ EN 21942-3:2000

Fogászati szótár. 3. rész: Fogászati eszközök (ISO 1942-3:1989)

MSZ EN 21942-4:2000

Fogászati szótár. 4. rész: Fogászati berendezések (ISO 1942-4:1989)

MSZ EN 28362-2:2000

Injekciós tartályok és tartozékaik. 2. rész: Záróeszközök injekciós üvegcsékhez (ISO 8362-2:1988)

MSZ EN ISO 10555-4:2000

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 4. rész: Tágító ballonkatéterek (ISO 10555-4:1996)

MSZ EN ISO 595-2:2000

Egészségügyben használatos, többször használatos, teljesen üveg vagy fém-üveg fecskendők. 2. rész: Kialakítás, teljesítménykövetelmények és vizsgálatok (ISO 595-2:1987)

MSZ EN ISO 6873:2000

Fogászati gipsztermékek (ISO 6873:1998)

MSZ EN ISO 7785-1:2000

Fogászati kézidarabok. 1. rész: Nagy fordulatszámú, légturbinás kézidarabok (ISO 7785-1:1997)

MSZ EN ISO 7886-1:2000

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 1. rész: Kézzel használható fecskendők (ISO 7886-1:1993, tartalmazza az 1995. évi 1. műszaki helyesbítést)

MSZ EN ISO 7886-2:2000

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 2. rész: Energiával működtetett fecskendőpumpával használható fecskendők (ISO 7886-2:1996)

MSZ EN 1644-1:2000

Egészségügyben használatos nemszőtt kompresszák vizsgálati módszerei. 1. rész: A kompresszák gyártásához használatos nemszőtt anyagok

MSZ EN 1283:2000

Hemodializátorok, hemodiafilterek, hemofilterek, hemokoncentrátorok és ezek testen kívüli csőrendszerei

MSZ EN ISO 10555-2:2000

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 2. rész: Angiográfiás katéterek (ISO 10555-2:1996)

MSZ ENV 13608-1:2000

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ ENV 13608-2:2000

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 2. rész: Biztonságos adatobjektumok

MSZ ENV 13608-3:2000

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 3. rész: Biztonságos adatátviteli csatornák

MSZ ENV 13609-2:2000

Egészségügyi informatika. Egészségügyi rendszerek segédinformációinak karbantartására való üzenetek. 2. rész: Orvosi laboratóriummal kapcsolatos információk frissítése

MSZ CR 12700:2000

Háttérdokumentum az ENV 1613:1994 "Laboratóriumi információcsere üzenetei"-hez

MSZ CR 12587:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi üzenetek kidolgozásának módszertana

MSZ CR 13058:2000

Orvosi adatcsere. Megfelelések az ENV 12539:1997 és a NEMA PS 10. kiegészítése között

MSZ CR 12161:2000

Egészségügyi profilok meghatározásának módszere

MSZ CR 1350:2000

Meglévő egészségügyi adatcsere-formátumokkal használandó szintaxisok vizsgálata

MSZ CR 12069:2000

Profilok orvosi képfelvételek cseréjéhez

MSZ CR 12401:2000

Irányelvek a fogászati eszközök és kiegészítők osztályozására

MSZ EN 46003:2001

Minőségügyi rendszerek. Orvostechnikai eszközök. Külön követelmények az EN ISO 9003 alkalmazásához

MSZ CR 13217:2001

Orvostechnikai eszközök nómenklatúrája szabályozási adatcsere céljára. Indoklás

MSZ EN 866-4:2001

Biológiai rendszerek sterilizátorok és sterilizálási folyamatok vizsgálatára. 4. rész: A sugársterilizátorokban használandó különleges rendszerek

MSZ EN 1656:2001

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölő hatékonyságának értékeléséhez. Vizsgálati módszer és követelmények

MSZ EN 1970:2001

Állítható ágyak fogyatékkal élő személyek számára. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12181:2001

Szájgarati tubusok

MSZ EN 12182:2001

Fogyatékkal élő személyek műszaki segédeszközei. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12342:2001

Légzőcsövek altató- és lélegeztetőkészülékekhez

MSZ EN 13014:2001

Gázmintavevő csövek csatlakozói altató- és lélegeztetőberendezésekhez

MSZ EN ISO 4049:2001

Fogászat. Gyantaalapú tömő-, helyreállító és ragasztóanyagok (ISO 4049:2000)

MSZ EN ISO 7864:2001

Steril, egyszer használatos injekciós tűk (ISO 7864:1993)

MSZ EN ISO 11199-1:2001

Két kézzel használt járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Járókeretek (ISO 11199-1:1999)

MSZ EN ISO 11245:2001

Fogászati helyreállítók. Foszfátkötésű hőálló présanyagok (ISO 11245:1999)

MSZ EN ISO 11334-4:2001

Egy kézzel használt járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 4. rész: Három- vagy többlábú járóbotok (ISO 11334-4:1998)

MSZ EN ISO 11737-2:2001

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 2. rész: Sterilitásvizsgálat a sterilizálási eljárás validálásakor (ISO 11737-2:1998)

MSZ EN ISO 14644-1:2001

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 1. rész: Légtisztasági osztályok (ISO 14644-1:1999)

MSZ EN ISO 15087-2:2001

Fogászati emelők. 2. rész: Warwick James-féle emelők (ISO 15087-2:2000)

MSZ EN ISO 15087-3:2001

Fogászati emelők. 3. rész: Cryer-féle emelők (ISO 15087-3:2000)

MSZ EN ISO 15087-4:2001

Fogászati emelők. 4. rész: Coupland-féle emelők (ISO 15087-4:2000)

MSZ EN ISO 15087-5:2001

Fogászati emelők. 5. rész: Bein-féle emelők (ISO 15087-5:2000)

MSZ EN ISO 15087-6:2001

Fogászati emelők. 6. rész: Flohr-féle emelők (ISO 15087-6:2000)

MSZ EN ISO 15098-2:2001

Fogászati csipeszek. 2. rész: Meriam-típusok (ISO 15098-2:2000)

MSZ EN ISO 15098-3:2001

Fogászati csipeszek. 3. rész: College-típusok (ISO 15098-3:2000)

MSZ EN ISO 15225:2001

Nevezéktan. Előírások az orvostechnikai eszközök nómenklatúrájához szabályozási adatcsere céljára (ISO 15225:2000)

MSZ ENV 13004:2001

Az orvostechnikai eszközök nómenklatúrája szabályozási adatcsere céljára. Ajánlások egy átmeneti rendszerhez és szabályok egy jövőbeli rendszerhez

MSZ ENV 13729:2001

Egészségügyi informatika. Biztonsági felhasználóazonosítás. Szigorú hitelesítést használó mikroprocesszoros kártyák

MSZ EN 1985:2001

Járást segítő eszközök. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 9703-3:2001

Az anesztéziai és respirációs ellátásban használt figyelmeztető jelzések. 3. rész: Irányelvek a figyelmeztető jelzések alkalmazásához (ISO 9703-3:1998)

MSZ EN ISO 14160:2001

Állati eredetű anyagokat tartalmazó, egyszer használatos orvostechnikai eszközök sterilizálása. Kémiai sterilizáló folyadékokkal végzett sterilizálás validálása és rutinellenőrzése (ISO 14160:1998)

MSZ EN ISO 3630-2:2001

Fogászati gyökércsatorna-kezelő szerszámok. 2. rész: Tágítók (ISO 3630-2:2000)

MSZ EN ISO 4823:2001

Fogászat. Elasztomer lenyomatanyagok (ISO 4823:2000)

MSZ EN ISO 7153-1:2001

Sebészeti eszközök. Fémanyagok. 1. rész: Rozsdamentes acél (ISO 7153-1:1991, tartalmazza az 1999. évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 7490:2001

Fogászati gipszkötésű beágyazóanyagok (ISO 7490:2000)

MSZ EN ISO 7491:2001

Fogászati anyagok. A színstabilitás meghatározása (ISO 7491:2000)

MSZ EN ISO 7787-2:2001

Fogászati forgóeszközök. Marók. 2. rész: Keményfémből készült fogtechnikai laboratóriumi marók (ISO 7787-2:2000)

MSZ EN ISO 7885:2001

Steril, egyszer használatos fogászati injekciós tűk (ISO 7885:2000)

MSZ EN ISO 9693:2001

Fogászati fémkerámia anyagok fogpótláshoz (ISO 9693:1999)

MSZ EN ISO 10271:2001

Fogászati fémanyagok. Korrózióvizsgálati módszerek (ISO 10271:2001)

MSZ EN ISO 10637:2001

Fogászati berendezések. Nagy és közepes kapacitású szívórendszerek (ISO 10637:1999)

MSZ EN ISO 13402:2001

Sebészeti és fogászati kézi eszközök. Autoklávozás-, korrózió- és hőigénybevétel-állóság meghatározása (ISO 13402:1995)

MSZ EN ISO 13716:2001

Fogászat. Reverzibilis-irreverzibilis hidrokolloid lenyomatanyag-rendszerek (ISO 13716:1999)

MSZ EN ISO 14161:2001

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. Kiválasztási, használati és eredményértelmezési útmutató (ISO 14161:2000)

MSZ EN ISO 14937:2001

Egészségügyi termékek sterilizálása. A sterilizáló hatóanyag jellemzésére vonatkozó általános követelmények, az orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztése, validálása és rutinellenőrzése (ISO 14937:2000)

MSZ EN 1615:2001

Egyszer használatos enterális tápkatéterek, készletek és csatlakozóik. Tervezés és vizsgálatok

MSZ EN ISO 9626:1995/A1:2001

Rozsdamentes acél tűcsövek orvostechnikai eszközök gyártásához (ISO 9626:1991/AM 1:2000)

MSZ EN ISO 10555-5:1997/A1:2001

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 5. rész: Perifériás katéterek bevezetőtűvel (ISO 10555-5:1996/AM:1999)

MSZ EN ISO 11608-1:2001

Tollinjektorok gyógyászati használatra. 1. rész: Tollinjektorok. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 11608-1:2000)

MSZ EN ISO 11608-2:2001

Tollinjeltorok gyógyászati használatra. 2. rész: Tűk. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 11608-2:2000)

MSZ EN ISO 11608-3:2001

Tollinjektorok gyógyászati használatra. 3. rész: Kész patronok. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 11608-3:2000)

MSZ EN ISO 10993-8:2001

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 8. rész: Biológiai vizsgálati referenciaanyagok kiválasztása és minősítése (ISO 10993-8:2000)

MSZ CR 13903:2001

Belélegzett nitrogén-oxidos terápiához használt készülékre vonatkozó általános útmutató

MSZ EN ISO 14644-2:2001

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 2. rész: Az ISO 14644-1-nek való folyamatos megfelelés bizonyítására alkalmazott vizsgálati és megfigyelési előírások (ISO 14644-2:2000)

MSZ ENV 13734:2001

Gyógyászati informatika. Életjeladatok ábrázolása

MSZ ENV 13735:2001

Gyógyászati informatika. A pácienshez kapcsolt orvostechnikai eszközök együttműködő képessége

MSZ CR 13694:2001

Gyógyászati informatika. Biztonság és adatbiztonság vonatkozású szoftverminőségi standardok az egészségügy számára (SSQS)

MSZ EN ISO 16021:2001

Vizeletfelszívó segédeszközök. Egyszer használatos segédeszközök felnőtt-inkontinenciára. Értékelési alapelvek a használó és a gondozó szemszögéből (ISO 16021:2000)

MSZ EN ISO 7786:2001

Fogászati forgóeszközök. Fogtechnikai laboratóriumi csiszolóeszközök (ISO 7786:2001)

MSZ EN ISO 15098-1:2001

Fogászati csipeszek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15098-1:2000)

MSZ EN 375:2001

Professzionális használatú in vitro diagnosztikai reagensekkel együtt megadott gyártói tájékoztatás

MSZ EN 591:2001

Professzionális használatú in vitro diagnosztikai műszerek használati útmutatója

MSZ EN ISO 14644-4:2001

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 4. rész: Tervezés, szerkezeti kialakítás és beindítás (ISO 14644-4:2001)

MSZ EN 455-1:2002

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 455-2:2002

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai (tartalmazza az 1996. évi 1. műszaki helyesbítést

MSZ EN 27740:2002

Sebészeti eszközök. Cserélhető pengéjű sebészeti kések csatlakozó méretei (ISO 7240:1985)

MSZ EN 20594-1:2002

6%-os (Luer-) kúpos csatlakozás fecskendőkhöz, tűkhöz és egyéb orvosi eszközökhöz. 1. rész: Általános követelmények (ISO 594-1:1986)

MSZ EN ISO 1559:2003

Fogászati anyagok. Ötvözetek fogászati amalgámhoz (ISO 1559:1995 + 1997. évi 1. műszaki helyesbítés)

MSZ EN ISO 7787-4:2003

Fogászati forgóeszközök. Marók. 4. rész: Keményfémből készült, miniatűr fogtechnikai laboratóriumi marók (ISO 7787-4:2002)

MSZ EN ISO 10451:2003

Fogászati implantátumrendszerek. A műszaki dokumentáció tartalma (ISO 10451:2002)

MSZ EN ISO 15087-1:2003

Fogászati emelők. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15087-1:1999)

MSZ EN 867-5:2003

Sterilizátorokban használható nem biológiai rendszerek. 5. rész: A B és S típusú, kisméretű sterilizátorok teljesítményvizsgálatára használható indikátorrendszerek és a terhelési folyamatot ellenőrző eszközök előírt jellemzői

MSZ EN 376:2003

Önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai reagensekkel együtt megadott gyártói tájékoztatás

MSZ EN 592:2003

Önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai műszerek használati útmutatója

MSZ EN 12322:1999/A1:2003

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mikrobiológiai táptalajok. A táptalajok teljesítőképességének követelményei

MSZ EN 13532:2003

Önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök általános követelményei

MSZ EN 13640:2003

Az in vitro diagnosztikai reagensek stabilitásvizsgálata

MSZ EN 13641:2003

Az in vitro diagnosztikai reagensekkel kapcsolatos fertőzési kockázat kiküszöbölése vagy csökkentése

MSZ EN 1060-1:1995/A1:2003

Nem invazív vérnyomásmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ ENV 12718:2003

Kompressziós gyógyharisnyák

MSZ ENV 12719:2003

Trombózismegelőző gyógyharisnyák

MSZ EN 13726-1:2003

Elsődleges kötszerek (sebfedők) vizsgálati módszerei. 1. rész: Szívóképességi (abszorpciós) szempontok

MSZ EN 13726-2:2003

Elsődleges kötszerek (sebfedők) vizsgálati módszerei. 2. rész: Áteresztő filmkötszerek vízpára-áteresztési mértéke

MSZ EN 13868:2003

Katéterek. Egylumenű katéterek és gyógyászati csövek megtörésének vizsgálati módszerei

MSZ EN ISO 4074:2003

Természetes latex gumi óvszerek. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 4074:2002)

MSZ EN 13544-3:2003

Légzésterápiás készülék. 3. rész: Levegőbeszívó eszközök

MSZ EN ISO 4135:2003

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Szótár (ISO 4135:2001)

MSZ EN 13697:2003

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Nem porózus felületi mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és/vagy fungicid hatásának értékelésére. Mechanikus hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 13704:2003

Kémiai fertőtlenítőszerek. Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek spóraölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszerek és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1828:2003

Egészségügyi informatika. Sebészeti eljárások osztályozásának és kódolásának szerkezete

MSZ ENV 13730-1:2003

Egészségügyi informatika. Vértranszfúzióval kapcsolatos üzenetek. 1. rész: A gondozott személlyel kapcsolatos üzenetek

MSZ EN ISO 16054:2003

Sebészeti implantátumok. Minimális adatkészlet sebészeti implantátumokhoz (ISO 16054:2000)

MSZ EN 13544-2:2003

Légzésterápiás készülék. 2. rész: Csövezés és csatlakozók

MSZ EN ISO 7494-2:2003

Fogászat. Fogászati kezelőegységek. 2. rész: Víz- és levegőellátás (ISO 7494-2:2003)

MSZ EN ISO 14233:2003

Fogászat. Polimerbázisú sablonanyagok (ISO 14233:2003)

MSZ EN ISO 14356:2003

Fogászat. Másolóanyag (ISO 14356:2003)

MSZ EN ISO 18812:2003

Egészségügyi informatika. Klinikai analizáló interfészek laboratóriumi informatikai rendszerekhez. Használati profilok (ISO 18812:2003)

MSZ EN 13975:2003

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök átvételi vizsgálatához alkalmazott mintavételi eljárások. Statisztikai szempontok

MSZ ENV 737-6:2003

Gyógyászati gáz csőrendszerei. 6. rész: Csatlakozódugók méretei és kialakítása nyomás alatti gyógyászati gázok és vákuum vételi egységeihez

MSZ EN 13610:2003

Kémiai fertőtlenítőszerek. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszerekkel kapcsolatban és az ipar területén használatos kémiai fertőtlenítőszerek bakteriofágok elleni virucid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ ENV 13730-2:2003

Egészségügyi informatika. Vértranszfúzióval kapcsolatos üzenetek. 2. rész: Az előállítással kapcsolatos üzenetek (BTR-PROD)

MSZ EN ISO 8536-2:2003

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 2. rész: Záróeszközök infúziós palackokhoz (ISO 8536-2:2001)

MSZ EN ISO 8362-3:2003

Injekciós tartályok és tartozékaik. 3. rész: Alumíniumkupakok injekciós üvegcsékhez (ISO 8362-3:2001)

MSZ EN ISO 8872:2003

Alumíniumkupakok transzfúziós, infúziós és injekciós palackokhoz. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 8872:2003)

MSZ EN 12470-5:2003

Klinikai hőmérők. 5. rész: Infravörös fülhőmérők (csúcsértékkijelzővel)

MSZ EN 13726-3:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges kötszerek (sebfedők) vizsgálati módszerei. 3. rész: Vízállóság

MSZ EN 13726-4:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges kötszerek (sebfedők) vizsgálati módszerei. 4. rész: Idomulóképesség

MSZ EN 13726-6:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 6. rész: Szagelzárás

MSZ EN 14079:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Nedvszívó pamutmull, valamint nedvszívó pamut- és viszkózmull műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN ISO 3823-2:2004

Fogászat. Rotációs fúrókészülékek. 2. rész: Finommegmunkáló fúrók (ISO 3823-2:2003)

MSZ EN ISO 15197:2004

In vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Cukorbetegség kezelésében a vérglükózt ellenőrző, önvizsgáló rendszerek követelményei (ISO 15197:2003)

MSZ EN ISO 21533:2004

Fogászat. Többször használatos fecskendőkazetták a gyökérhártyába való injektáláshoz (ISO 21533:2003)

MSZ EN ISO 13485:2004

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2003)

MSZ EN ISO 17511:2004

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségek mérése biológiai mintákban. A kalibráló- és kontrollanyagokhoz hozzárendelt értékek metrológiai visszavezethetősége (ISO 17511:2003)

MSZ EN ISO 18153:2004

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségek mérése biológiai mintákban. A kalibráló- és kontrollanyagokhoz hozzárendelt katalitikus enzimkoncentráció-értékek metrológiai visszavezethetősége (ISO 18153:2003)

MSZ EN ISO 14698-1:2004

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása. 1. rész: Általános alapelvek és módszerek (ISO 14698-1:2003)

MSZ EN ISO 14698-2:2004

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása. 2. rész: Értékelés és a biológiai szennyezettségi adatok értelmezése (ISO 14698-2:2003)

MSZ EN ISO 15195:2004

Kísérleti orvostudomány. Referenciaméréseket végző laboratóriumokra vonatkozó követelmények (ISO 15195:2003)

MSZ EN ISO 3826-1:2004

Hajlékony műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 1. rész: Hagyományos tartályok (ISO 3826-1:2003)

MSZ EN 556-2:2004

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. A „STERILE” megjelölésű orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények. 2. rész: Aszeptikusan gyártott orvostechnikai eszközök követelményei

MSZ EN 13624:2004

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gombaölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 13727:2004

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei baktériumölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2 fázis, 1. lépés)

MSZ EN 14484:2004

Egészségügyi informatika. Az EU adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó személyes egészségügyi adatok nemzetközi adatátvitele. Magas szintű biztonságpolitika

MSZ EN 14485:2004

Egészségügyi informatika. Útmutató az EU adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban a személyes egészségi adatok nemzetközi felhasználásokban való kezeléséhez

MSZ EN ISO 18104:2004

Egészségügyi informatika. Egy ápolásra vonatkozó referencia terminológiai modell integrálása (ISO 18104:2003)

MSZ EN ISO 17664:2004

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Gyártói tájékoztatás az újrasterilizálható orvostechnikai eszközök feldolgozásához (ISO 17664:2004)

MSZ EN ISO 4090:2004

Fényképezés. Orvosi radiográfiai kazetták/ernyők/filmek és nyomtatottkép-alkotó filmek. Méretek és előírások (ISO 4090:2001)

MSZ EN ISO 16408:2004

Fogászat. Szájápolási termékek. Szájöblítők (ISO 16408:2004)

MSZ EN ISO 6360-1:2004

Fogászat. Forgóeszközök számkódolási rendszere. 1. rész: Általános jellemzők (ISO 6360-1:2004)

MSZ EN 14136:2004

Külső minőségértékelési rendszerek alkalmazása in vitro diagnosztikai vizsgálati eljárások teljesítményértékelésében

MSZ EN ISO 21549-1:2004

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 1. rész: Általános kialakítás (ISO 21549-1:2004)

MSZ EN ISO 21549-2:2004

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 2. rész: Közös adatok (ISO 21549-2:2004)

MSZE 22800-2:2004

Egészségügyi informatika. e-Kórlap

MSZE 22800-3:2004

Egészségügyi informatika. e-Konzílium

MSZE 22800-4:2004

Egészségügyi informatika. e-Lelet

MSZE 22800-5:2004

Egészségügyi informatika. e-Recept

MSZE 22800-6:2004

Egészségügyi informatika. e-Finanszírozás

MSZ EN 1639:2005

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Műszerek

MSZ EN 1640:2005

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Berendezések

MSZ EN 1641:2005

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Anyagok

MSZ EN 1642:2005

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Fogászati implantátumok

MSZ EN 14204:2005

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászati területen használt fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok mikobaktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 14254:2005

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Egyszer használatos tartályok emberből származó minták gyűjtésére, a vér kivételével

MSZ EN ISO 6360-4:2005

Fogászat. Forgószerszámok számkódrendszere. 4. rész: Gyémántszerszámok jellemző tulajdonságai (ISO 6360-4:2004)

MSZ EN ISO 6360-6:2005

Fogászat. Forgószerszámok számkódrendszere. 6. rész: Csiszolószerszámok jellemző tulajdonságai (ISO 6360-6:2004)

MSZ EN ISO 6876:2005

Gyökércsatorna-tömő fogászati anyagok (ISO 6876:2001)

MSZ EN ISO 8362-1:2005

Injekciós tartályok és tartozékok. 1. rész: Üvegcsőből készült injekciós ampullák (ISO 8362-1:2003)

MSZ EN ISO 8362-4:2005

Injekciós tartályok és tartozékok. 4. rész: Öntött üvegből készült injekciós ampullák (ISO 8362-4:2003)

MSZ EN ISO 21530:2005

Fogászat. Fogászati berendezések felületeihez használt anyagok. Az ellenálló képesség meghatározása kémiai fertőtlenítőszerekkel szemben (ISO 21530:2004)

MSZ CEN/TS 14796:2005

Egészségügyi informatika. Adattípusok

MSZ EN ISO 1135-4:2005

Gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos transzfúziós készletek (ISO 1135-4:2004)

MSZ EN ISO 8536-8:2005

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 8. rész: Infúziós szerelékek túlnyomásos infúziós készülékhez (ISO 8536-8:2004)

MSZ EN ISO 14644-5:2005

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 5. rész: Üzemeltetés (ISO 14644-5:2004)

MSZ EN 12052:2005

Egészségügyi informatika. Digitális képalkotás. Kommunikáció, munkafolyamat és adatkezelés

MSZ EN 12251:2005

Gyógyászati informatika. Biztonságos felhasználóazonosítás az egészségügyben. A jelszavas feljogosítás kezelése és biztonsága

MSZ EN ISO 8871-1:2005

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 1. rész: Autoklávozott vizes közegbe kiextrahálható rész (ISO 8871-1:2003)

MSZ EN ISO 8871-2:2005

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 2. rész: Azonosítás és jellemzés (ISO 8871-2:2003)

MSZ EN ISO 8325:2005

Fogászat. Forgószerszámok vizsgálati módszerei (ISO 8325:2004)

MSZ EN 1060-4:2005

Nem invazív vérnyomásmérők. 4. rész: Vizsgálati módszer automatikus, nem invazív vérnyomásmérők teljes rendszerpontosságának meghatározására

MSZ EN ISO 3107:2005

Fogászat. Cink-oxid/eugenol és cink-oxid/eugenolmentes cementek (ISO 3107:2004)

MSZ EN ISO 10477:2005

Fogászat. Polimeralapú korona- és hídanyagok (ISO 10477:2004)

MSZ EN ISO 24234:2005

Fogászat. Higany és higanyötvözetek fogászati amalgámhoz (ISO 24234:2004)

MSZ EN ISO 14644-7:2005

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 7. rész: Térelválasztó eszközök [tiszta levegős fülkék, kesztyűs munkakamrák (boxok), izolátorok és minikörnyezetek] (ISO 14644-7:2004)

MSZ EN ISO 6360-2:2005

Fogászat. Forgóeszközök számkódolási rendszere. 2. rész: Alak (ISO 6360-2:2004)

MSZ EN ISO 7711-3:2005

Fogászat. Gyémántszemcsés forgószerszámok. 3. rész: Szemcseméretek, megjelölés és színjelölés (ISO 7711-3:2004)

MSZ EN 14820:2005

Egyszer használatos tartályok emberi vénásvér-minták gyűjtésére

MSZ EN 13824:2005

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Folyadékállapotú orvostechnikai eszközök aszeptikus gyártása. Követelmények

MSZ EN ISO 8536-9:2005

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 9. rész: Folyadékvezetékek túlnyomásos infúziós szerelékekhez (ISO 8536-9:2004)

MSZ EN ISO 8536-10:2005

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 10. rész: Túlnyomásos infúziós szerelékekhez használt folyadékvezetékek tartozékai (ISO 8536-10:2004)

MSZ EN ISO 8536-11:2005

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 11. rész: Infúziós szűrők túlnyomásos infúziós szerelékekhez (ISO 8536-11:2004)

MSZ EN ISO 15747:2005

Műanyag tartályok intravénás injekciókhoz (ISO 15747:2003)

MSZ EN 14348:2005

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek – beleértve az eszközfertőtlenítőket – mikrobaktericid aktivitásának értékelésére. Vizsgálati módszerek és követelmények (2 fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 10139-1:2005

Fogászat. Puha alábélelő anyagok kivehető fogpótláshoz. 1. rész: Rövid ideig használt anyagok (ISO 10139-1:2005)

MSZ EN ISO 18779:2005

Orvostechnikai eszközök oxigén és oxigénkeverékek eltartására. Egyedi követelmények (ISO 18779:2005)

MSZ EN 12381:2005

Egészségügyi informatika. Időábrázolási szabványok az egészségüggyel kapcsolatos problémák kezeléséhez

MSZ EN ISO 20127:2005

Fogászat. Elektromos fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20127:2005)

MSZ EN ISO 7886-3:2005

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 3. rész: Meghatározott dózist injektáló, önmegsemmisítő fecskendők (ISO 7886-3:2005)

MSZ EN ISO 22612:2005

Fertőző anyagok elleni védőöltözet. Száraz mikrobapenetráció elleni védőképesség vizsgálati módszere (ISO 22612:2005)

MSZ EN 14347:2005

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Alapvető spóraölő hatás. Vizsgálati módszerek és követelmények (1. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1970:2000/A1:2005

Állítható ágyak fogyatékkal élő személyek számára. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14720-1:2005

Egészségügyi informatika. Szolgáltatáskérési és -jelentési üzenetek. 1. rész: Alapvető szolgáltatások, beleértve a betegfelvételt és -elbocsátást

MSZ EN ISO 11199-2:2005

Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Gördülő járókeretek (ISO 11199-2:2005)

MSZ EN ISO 11199-3:2005

Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Járóasztalok (ISO 11199-3:2005)

MSZ EN 13609-1:2005

Egészségügyi informatika. Egészségügyi rendszerek segédinformációinak karbantartására való üzenetek. 1. rész: Kódrendszerek frissítése

MSZ EN ISO 13397-2:2005

Fogászat. Paradontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és exkavátorok. 2. rész: GR-típusú paradontológiai küretkanalak. (ISO 13397-2:2005)

MSZ EN 1068:2005

Egészségügyi informatika. Kódrendszerek nyilvántartásba vétele

MSZ EN 12264:2005

Egészségügyi informatika. Kategóriastruktúrák fogalomrendszerekhez

MSZ EN ISO 15854:2005

Fogászat. Öntőviaszok és alaplemezviaszok (ISO 15854:2005)

MSZ EN 12791:2005

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Sebészeti kézfertőtlenítők. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis/2. lépés)

MSZ EN ISO 15225:2000/A2:2005

Nevezéktan. Előírások az orvostechnikai eszközök nómenklatúrájához szabályozási adatcsere céljára. 2. módosítás (ISO 15225:2000/A1:2004)

MSZ EN ISO 6874:2005

Fogászat. Polimeralapú fogászati lyuk- és barázdazárók (ISO 6874:2005)

MSZ EN ISO 7494-1:2005

Fogászat. Fogászati kezelőegységek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 7494-1:2004)

MSZ EN ISO 22254:2005

Fogászat. Kézi fogkefék. A kefés rész hajlítással szembeni ellenállása (ISO 22254:2005)

MSZ EN ISO 11073-10101:2005

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10101. rész: Nómenklatúra (ISO/IEEE 11073-10101:2004)

MSZ EN ISO 11073-10201:2005

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10201. rész: Doméninformációs modell (ISO/IEEE 11073-10201:2004)

MSZ EN ISO 11073-20101:2005

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 20101. rész: Alkalmazási profilok. Alapszabvány (ISO/IEEE 11073-20101:2004)

MSZ EN ISO 11073-30200:2005

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 30200. rész: Átviteli profil. Kábeles csatlakozás (ISO/IEEE 11073-30200:2004)

MSZ EN ISO 11073-30300:2005

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 30300. rész: Átviteli profil. Infravörös, vezeték nélküli (ISO/IEEE 11073-30300:2004)

MSZ EN ISO 20126:2006

Fogászat. Kézi fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20126:2005)

MSZ EN ISO 22374:2006

Fogászat. Fogászati kézidarabok. Villamos meghajtású fogkő-eltávolítók és azok csúcsai (ISO 22374:2005)

MSZ EN ISO 10650-1:2006

Fogászat. Fotopolimerizációs lámpa 1. rész: Volfrámszálas kvarc-halogén lámpák (ISO 10650-1:2004)

MSZ EN 14822-2:2006

Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 2. rész: Nem klinikai információk

MSZ EN 14822-3:2006

Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 3. rész: Klinikai információk

MSZ EN ISO 6360-3:2006

Fogászat. Forgószerszámok számkódrendszere. 3. rész: Fúrók és marók egyedi jellemzői (ISO 6360-3:2005)

MSZ EN ISO 22803:2006

Fogászat. Membránanyagok irányított szövetregeneráláshoz a szájsebészetben és az állkapocssebészetben. A műszaki dokumentáció tartalma (ISO 22803:2004)

MSZ EN 14683:2006

Sebészeti maszkok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1060-3:1997/A1:2006

Nem invazív vérnyomásmérők. 3. rész: Elektromechanikus vérnyomásmérő rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 1040:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (1. fázis)

MSZ EN 1275:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (1. fázis)

MSZ EN 1657:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok fungicid vagy élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis 1. lépés)

MSZ EN ISO 14644-3:2006

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 3. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 14644-3:2005)

MSZ EN 14822-1:2006

Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 1. rész: Áttekintés

MSZ EN 12435:2006

Egészségügyi informatika. Mérési eredmények kifejezése az egészségtudományokban

MSZ EN ISO 6360-7:2006

Fogászat. Forgóeszközök számkódrendszere. 7. rész: Mandrilok és különleges eszközök egyedi jellemzői. (ISO 6360-7:2006)

MSZ EN ISO 22870:2006

Betegágy melletti vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 22870:2006)

MSZ EN ISO 10524-1:2006

Nyomáscsökkentők gyógyászati gázokhoz. 1. rész: Nyomáscsökkentők és áramlásmérős nyomáscsökkentők (ISO 10524-1:2006)

MSZ EN 14675:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászatban használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok virucid hatásának megállapítására. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 22112:2006

Fogászat. Műfogak fogprotézisekhez (ISO 22112:2005)

MSZ EN ISO 6877:2006

Fogászat. Gyökércsatorna-tömő csúcsok (ISO 6877:2006)

MSZ EN ISO 11607-2:2006

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok követelményei (ISO 11607-2:2006)

MSZ EN ISO 11137-1:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11137-1:2006)

MSZ EN ISO 11137-3:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 3. rész: Útmutató dozimetriai szempontokhoz (ISO 11137-3:2006)

MSZ EN ISO 11737-1:2006

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 1. rész: A termékeken lévő mikroorganizmus-populációk meghatározása (ISO 11737-1:2006)

MSZ EN ISO 10524-2:2006

Nyomáscsökkentők gyógyászati gázokhoz. 2. rész: Központi és hálózati nyomáscsökkentők (ISO 10524-2:2005)

MSZ EN ISO 10524-3:2006

Nyomáscsökkentők gyógyászati gázokhoz. 3. rész: Palackszeleppel egybeépített nyomáscsökkentők (ISO 10524-3:2005)

MSZ EN ISO 7493:2006

Fogászat. Kezelői szék (ISO 7493:2006)

MSZ EN ISO 21171:2006

Orvosi kesztyűk. Az eltávolítható felületi hintőpor meghatározása (ISO 21171:2006)

MSZ EN 14561:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, hordozólemezes vizsgálat a baktericid hatás megállapítására a gyógyászati eszközökön. Vizsgálati módszerek és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 14562:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, hordozólemezes vizsgálat a gombaölő vagy élesztőgomba-ellenes hatás megállapítására a gyógyászati eszközökön. Vizsgálati módszerek és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 8871-4:2006

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 4. rész: Biológiai követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 8871-4:2006)

MSZ EN 14931:2006

Nyomástartó kabinok emberi tartózkodásra. Több férőhelyes nyomáskamrarendszerek túlnyomásos kezeléshez. Teljesítőképesség, biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 18472:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai és kémiai indikátorok. Vizsgálókészülék (ISO 18472:2006)

MSZ EN ISO 9173-1:2006

Fogászat. Foghúzó fogók. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 9173-1:2006)

MSZ EN ISO 10993-2:2006

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 2. rész: Állatvédelmi követelmények (ISO 10993-2:2006)

MSZ EN ISO 19054:2006

Sínrendszerek orvostechnikai berendezések rögzítésére (ISO 19054:2005)

MSZ EN ISO 21969:2006

Gyógyászati gázrendszerekhez használható nagynyomású rugalmas csatlakozások (ISO 21969:2005)

MSZ EN 12353:2006

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A baktericid, mycobaktericid, sporicid és fungicid aktivitás meghatározására használt vizsgálóorganizmusok tartósítása

MSZ EN ISO 9333:2006

Fogászat. Forraszanyagok (ISO 9333:2006)

MSZ EN ISO 21671:2006

Fogászat. Forgó polírozók (ISO 21671:2006)

MSZ EN ISO 11138-1:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 11138-1:2006)

MSZ EN ISO 11138-4:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 4. rész: Biológiai indikátorok szárazhő-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-4:2006)

MSZ EN ISO 11138-5:2006

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 5. rész: Biológiai indikátorok kis hőmérsékletű gőz- és formaldehid-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-5:2006)

MSZ EN ISO 22610:2006

Orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek a páciensek, a klinikai személyzet és a készülékek számára. Vizsgálati módszer a nedves-baktériumbehatolási ellenállás meghatározására (ISO 22610:2006)

MSZ EN ISO 21649:2006

Egészségügyben használatos, tű nélküli injekciós fecskendő. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21649:2006)

MSZ EN ISO 17665-1:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Nedveshő. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálásának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 17665-1:2006)

MSZ EN ISO 14644-8:2007

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 8. rész: Lebegő molekuláris szennyező anyagok osztályozása (ISO 14644-8:2006)

MSZ EN 12183:2007

Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12184:2007

Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1614:2007

Egészségügyi informatika. Dedikált jellemzőfajták bemutatása a kísérleti orvostudományban

MSZ EN ISO 15841:2007

Fogászat. A fogszabályozásban használt drótok (ISO 15841:2006)

MSZ EN ISO 15912:2007

Fogászat. Beágyazók és hőálló öntőformaanyagok (ISO 15912:2006)

MSZ EN ISO 16409:2007

Fogászat. Szájhigiéniai termékek. Kézi fogköztisztító fogkefék (ISO 16409:2006)

MSZ EN 14476:2005+A1:2007

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az embergyógyászatban használt fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok kvantitatív szuszpenziós virucidvizsgálata. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 10328:2007

Protézisek. Alsóvégtag-protézisek szerkezeti vizsgálata. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 10328:2006)

MSZ EN ISO 16201:2007

Fogyatékkal élő személyek műszaki segédeszközei. Környezetszabályozó rendszerek a mindennapi élethez (ISO 16201:2006)

MSZ EN ISO 22523:2007

Külső végtagprotézisek és külső ortézisek. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22523:2006)

MSZ EN ISO 22675:2007

Protézisek. Boka-láb eszközök és lábegységek vizsgálata. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22675:2006)

MSZ EN ISO 22674:2007

Fogászat. Fémanyagok rögzített és kivehető helyreállításokhoz és készülékekhez (ISO 22674:2006)

MSZ EN ISO 20776-1:2007

Klinikai laboratóriumi vizsgálati és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése. 1. rész: Referencia-módszer a fertőző betegségekben szerepet játszó, gyorsan növekvő aerob baktériumok elleni antimikrobás ágensek in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 20776-1:2006)

MSZ EN 455-3:2007

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 3. rész: A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata

MSZ EN 14885:2007

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az európai szabványok alkalmazása a kémiai fertőtlenítőszerekre és antiszeptikumokra

MSZ EN ISO 21549-4:2007

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 4. rész: Bővített klinikai adatok (ISO 21549-4:2006)

MSZ EN 556-1:2007

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. A "STERILE" megjelölésű orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények. 1. rész: Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök követelményei

MSZ EN 13612:2007

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök teljesítményértékelése

MSZ EN ISO 7886-4:2007

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 4. rész: Az újrahasználatot megakadályozó tulajdonságú fecskendők (ISO 7886-4:2006)

MSZ EN 13606-1:2007

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 1. rész: Referenciamodell

MSZ EN ISO 11334-1:2007

Egy kézzel használt, járást segítő termékek. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Könyökmankók (ISO 11334-1:2007)

MSZ EN ISO 11140-4:2007

Egészségügyi termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. 4. rész: A gőzbehatolást kimutató Bowie-Dick típusú teszt helyett alkalmazható 2. osztályú indikátorok (ISO 11140-4:2007)

MSZ EN 1064:2005+A1:2007

Egészségügyi informatika. Szabványos adatközlési protokoll. Számítógépes elektrokardiográfia

MSZ EN 13606-4:2007

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 4. rész: Biztonság

MSZ EN ISO 9999:2007

Fogyatékkal élő személyek segédeszközei. Osztályozás és szakkifejezések (ISO 9999:2007)

MSZ EN ISO 15189:2007

Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre vonatkozó külön követelmények (ISO 15189:2007)

MSZ EN 15424:2007

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Kis hőmérsékletű gőz és formaldehid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei

MSZ EN ISO 8536-4:2007

Gyógyászatban használatos infúziós készülékek. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs infúziós készletek (ISO 8536-4:2007)

MSZ EN ISO 7396-1:2007

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz (ISO 7396-1:2007)

MSZ EN ISO 7396-2:2007

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 2. rész: Altatógázok elvezető rendszerei (ISO 7396-2:2007)

MSZ EN ISO 11137-2:2007

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizáló dózis megállapítása (ISO 11137-2:2006, 2006.08.01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11135-1:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11135-1:2007)

MSZ EN 13940-1:2007

Egészségügyi informatika. Az ellátás folyamatosságát támogató fogalomrendszer. 1. rész: Alapfogalmak

MSZ EN ISO 21549-7:2007

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 7. rész: Gyógyszerezési adatok (ISO 21549-7:2007)

MSZ EN ISO 9680:2007

Fogászat. Kezelési fényforrások (ISO 9680:2007)

MSZ EN ISO 21606:2007

Fogászat. Fogszabályozási elasztomer segédeszközök (ISO 21606:2007)

MSZ EN ISO 15378:2008

Gyógyszerek elsődleges csomagolóanyagai. Az ISO 9001:2000 alkalmazásának sajátos követelményei, tekintettel a helyes gyártási gyakorlatra (GMP) (ISO 15378:2006)

MSZ EN ISO 11499:2008

Fogászat. Egyszer használatos kazetták helyi érzéstelenítéshez (ISO 11499:2007)

MSZ EN ISO 13295:2008

Fogászat. Mandrilok forgóeszközökhöz (ISO 13295:2007)

MSZ EN ISO 20776-2:2008

Klinikai laboratóriumi vizsgálati és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése. 2. rész: Az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése (ISO 20776-2:2007)

MSZ EN ISO 14644-6:2008

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 6. rész: Szakszótár (ISO 14644-6:2007)

MSZ EN ISO 5356-2:2008

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kúpos csatlakozók. 2. rész: Csavarmenetes teherbíró csatlakozók (ISO 5356-2:2006)

MSZ EN ISO 10650-2:2008

Fogászat. Fotopolimerizációs lámpa 2. rész: Fénykibocsátó diódás (LED-) lámpák (ISO 10650-2:2007)

MSZ EN ISO 4823:2000/A1:2008

Fogászat. Elasztomer lenyomatanyagok. 1. módosítás (ISO 4823:2000/Amd 1:2007)

MSZ EN ISO 11608-4:2008

Tollinjektorok gyógyászati használatra. 4. rész: Elektronikus és elektromechanikus tollinjektorok követelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11608-4:2006)

MSZ EN 13606-2:2008

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi dokumentum továbbítása. 2. rész: Archetípusok átadásának specifikációja

MSZ EN 14349:2008

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív felületi vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid aktivitásának értékelésére nem pórusos felületeken, mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 12967-1:2008

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 1. rész: Szervezeti nézőpont

MSZ EN 12967-2:2008

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 2. rész: Információ-nézőpont

MSZ EN 12967-3:2008

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 3. rész: Számítástechnikai nézőpont

MSZ EN ISO 9917-1:2008

Fogászat. Vizes alapú cementek. 1. rész: Por/folyadék típusú savbázisú cementek (ISO 9917-1:2007)

MSZ EN 14463:2008

Egészségügyi informatika. Orvosi klasszifikációs rendszerek tartalomleíró szintaxisa, ClaML

MSZ EN 15521:2008

Egészségügyi informatika. Humán anatómiai terminológiák kategóriaszerkezete

MSZ EN ISO 14801:2008

Fogászat. Implantátumok. Csontba ültethető fogászati implantátumok dinamikus kifáradási vizsgálata (ISO 14801:2007)

MSZ EN ISO 3826-3:2008

Összelapítható műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 3. rész: Egységes jellemzőjű vérzsákrendszerek (ISO 3826-3:2006)

MSZ EN ISO 22442-1:2008

Orvostechnikai eszközök gyártásához felhasznált állati szövetek és származékaik. 1. rész: A kockázatirányítás alkalmazása (ISO 22442-1:2007)

MSZ EN ISO 22442-2:2008

Orvostechnikai eszközök gyártásához felhasznált állati szövetek és származékaik 2. rész: Az eredet, a begyűjtés és a kezelés szabályozása (ISO 22442-2:2007)

MSZ EN ISO 22442-3:2008

Orvostechnikai eszközök gyártásához felhasznált állati szövetek és származékaik. 3. rész: Vírusok és az átvihető szivacsos agyvelőbetegség (TSE) kórokozói eltávolításának és/vagy inaktiválásának validálása (ISO 22442-3:2007)

MSZ EN ISO 6360-5:2008

Fogászat. Forgóeszközök számkódrendszere. 5. rész: Gyökércsatorna-eszközök egyedi jellemzői (ISO 6360-5:2007)

MSZ 22800:2008

Egészségügyi informatika. Közös adatmodell

MSZ EN 980:2008

Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek

MSZ EN 15546-1:2008

Kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz egészségügyi alkalmazásokra. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO 3630-1:2008

Fogászat. Gyökércsatorna-kezelő eszközök. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 3630-1:2008)

MSZ EN ISO 8536-1:2008

Gyógyászatban használatos infúziós eszközök. 1. rész: Infúziós üvegpalackok (ISO 8536-1:2006)

MSZ EN ISO 9187-1:2008

Gyógyászatban használatos injekciós eszközök. 1. rész: Injekciós ampullák (ISO 9187-1:2006)

MSZ EN ISO 23328-1:2008

Légzőköri szűrők altatáshoz és lélegeztetéshez. 1. rész: Sórészecskés vizsgálati módszer a szűrőképesség értékelésére (ISO 23328-1:2003)

MSZ EN 13606-3:2008

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 3. rész: Referencia-archetípusok és szakkifejezések listái

MSZ EN ISO 21549-5:2008

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 5. rész: Azonosító adatok (ISO 21549-5:2008)

MSZ EN ISO 21549-6:2008

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 6. rész: Adminisztratív adatok (ISO 21549-6:2008)

MSZ EN 1650:2008

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 5359:2008

Kisnyomású tömlővezeték-rendszerek gyógyászati gázokhoz (ISO 5359:2008)

MSZ EN ISO 10524-4:2008

Nyomáscsökkentők gyógyászati gázokhoz. 4. rész: Kisnyomású nyomáscsökkentők (ISO 10524-4:2008)

MSZ EN ISO 11143:2009

Fogászat. Amalgámleválasztók (ISO 11143:2008)

MSZ EN ISO 3823-2:2003/A1:2009

Fogászat. Rotációs fúrókészülékek. 2. rész: Finommegmunkáló fúrók. 1. módosítás (ISO 3823-2:2003/Amd 1:2008)

MSZ EN ISO 8537:2009

Steril injekciós fecskendők injekciós tűvel vagy tű nélkül, egyszeri használatra, inzulin adagolására (ISO 8537:2007)

MSZ EN ISO 9170-1:2009

Vételi egységek gyógyászati gázok csővezetékrendszereihez. 1. rész: Vételi egységek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz (ISO 9170-1:2008)

MSZ EN ISO 9170-2:2009

Vételi egységek gyógyászati gázok csővezetékrendszereihez. 2. rész: Vételi egységek altatógáz-elszívó rendszerekhez (ISO 9170-2:2008)

MSZ EN ISO 15002:2009

Gyógyászati gázok csővezetékrendszereinek vételi egységeihez csatlakoztatható áramlásmérő eszközök (ISO 15002:2008)

MSZ EN ISO 27799:2009

Egészségügyi informatika. Az információbiztonság irányítása az egészségügyben az ISO/IEC 27002 alkalmazásával (ISO 27799:2008)

MSZ EN 1041:2009

Az orvostechnikai eszközök gyártója által megadott tájékoztatás

MSZ EN ISO 20795-1:2009

Fogászat. Alappolimerek. 1. rész: Protézis-alappolimerek (ISO 20795-1:2008)

MSZ EN ISO 3826-2:2009

Összelapítható műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 2. rész: A címkén és a használati útmutatókon alkalmazható grafikus jelképek (ISO 3826-2:2008)

MSZ EN ISO 9241-171:2009

Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 171. rész: Útmutató a szoftverhez való hozzáféréshez (ISO 9241-171:2008)

MSZ EN ISO 11064-5:2009

Irányítóközpontok ergonómiai tervezése. 5. rész: Képernyők és kezelőelemek (ISO 11064-5:2008)

MSZ EN ISO 15743:2009

A hőmérsékleti környezet ergonómiája. Hideg munkahelyek. Kockázatfelmérés és -irányítás (ISO 15743:2008)

MSZ EN ISO 6872:2009

Fogászat. Kerámiaanyagok (ISO 6872:2008)

MSZ EN ISO 15882:2009

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. Útmutató a kiválasztáshoz, használathoz és az eredmények értelmezéséhez (ISO 15882:2008)

MSZ EN 14563:2009

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, hordozólemezes vizsgálat a gyógyászatban használt eszközökhöz alkalmazott kémiai fertőtlenítőanyagok mikobaktericid vagy tuberkulocid aktivitásának megállapítására. Vizsgálati módszerek és követelmények (2. Fázis, 2. Lépés)

MSZ EN ISO 10993-7:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 7. rész: Az etilén-oxid-sterilizálás maradékai (ISO 10993-7:2008)

MSZ EN ISO 21531:2009

Fogászat. Fogászati műszerek grafikai jelképei (ISO 21531:2009)

MSZ EN ISO 7405:2009

Fogászat. A fogászatban használt orvostechnikai eszközök biokompatibilitásának értékelése (ISO 7405:2008)

MSZ EN ISO 9241-20:2009

Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 20. rész: Hozzáférési útmutató az információs/kommunikációs technológiai (ICT) berendezésekhez és szolgáltatásokhoz (ISO 9241-20:2008)

MSZ EN 285:2006+A2:2009

Sterilizálás. Gőzsterilizátorok. Nagyméretű sterilizátorok

MSZ EN 794-1:1997+A2:2009

Lélegeztetők. 1. rész: Az intenzív ellátásban alkalmazott lélegeztetők sajátos követelményei

MSZ EN 868-2:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: Sterilizálási csomagolás. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-3:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 3. rész: Papír (az EN 868-4 szerinti) papírzacskók, valamint (az EN 868-5 szerinti) tasakok és tekercsek előállítására. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-4:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 4. rész: Papírzacskók. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-5:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 5. rész: Porózus anyagból és műanyag fóliából előállított, hegeszthető tasakok és tekercsek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-6:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 6. rész: Papír kis hőmérsékletű sterilizálási eljárásokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-7:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 7. rész: Ragasztóbevonatú papír kis hőmérsékletű sterilizálási eljárásokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-8:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 8. rész: Többször használatos tartályok az EN 285 szerinti gőzsterilizátorokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-9:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 9. rész: Bevonatmentes nemszőtt anyagok poliolefinből. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-10:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 10. rész: Ragasztóbevonatú nemszőtt anyagok poliolefinből. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1422:1997+A1:2009

Egészségügyi célú sterilizátorok. Etilén-oxid-sterilizátorok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12006-2:1998+A1:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Szív- és érrendszeri implantátumok egyedi követelményei. 2. rész: Érprotézisek, beleértve a szívbillentyű-érprotéziseket is

MSZ EN 12006-3:1998+A1:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Szív- és érrendszeri implantátumok egyedi követelményei. 3. rész: Endovaszkuláris eszközök

MSZ EN 13060:2004+A1:2009

Kis gőzsterilizátorok

MSZ EN ISO 3950:2009

Fogászat. A fogak és szájüregi részek megnevezési rendszere (ISO 3950:2009)

MSZ EN ISO 5360:2009

Aneszteziológiai párásítók. Ágensspecifikus töltőrendszerek(ISO 5360:2006)

MSZ EN ISO 5366-1:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Tracheotómiai tubusok. 1. rész: Tubusok és csatlakozók felnőttek részére (ISO 5366-1:2000)

MSZ EN ISO 5840:2009

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek (ISO 5840:2005)

MSZ EN ISO 7197:2009

Idegsebészeti implantátumok. Steril, egyszer használatos hydrocephalus-söntök és -alkatrészek (ISO 7197:2006, tartalmazza a 2007. évi helyesbítést)

MSZ EN ISO 7376:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Gégetükrök légcsőbe való bevezetéshez (ISO 7376:2003)

MSZ EN ISO 7439:2009

Réztartalmú, méhen belüli fogamzásgátló eszközök. Követelmények, vizsgálatok (ISO 7439:2002)

MSZ EN ISO 7711-1:1998/A1:2009

Fogászati forgóeszközök. Gyémánteszközök. 1. rész: Méretek, követelmények, megjelölés és csomagolás. 1. módosítás (ISO 7711-1:1998/Amd 1:2009)

MSZ EN ISO 8185:2009

Gyógyászati használatú légútpárásítók. Lélegeztetők párásítórendszereinek egyedi követelményei (ISO 8185:2007)

MSZ EN ISO 8359:2009

Gyógyászati használatú oxigénkoncentrátorok. Biztonsági követelmények (ISO 8359:1996)

MSZ EN ISO 8835-2:2009

Inhalációs aneszteziológiai rendszerek. 2. rész: Altatók lélegeztető rendszerei (ISO 8835-2:2007)

MSZ EN ISO 8835-3:2009

Inhalációs aneszteziológiai rendszerek. 3. rész: Aktív altatógázok elszívórendszereinek szállító és fogadó rendszerei (ISO 8835-3:2007)

MSZ EN ISO 8835-4:2009

Inhalációs aneszteziológiai rendszerek. 4. rész: Altatószerpárát szállító eszközök (ISO 8835-4:2004)

MSZ EN ISO 8835-5:2009

Inhalációs aneszteziológiai rendszerek. 5. rész: Aneszteziológiai lélegeztetők (ISO 8835-5:2004)

MSZ EN ISO 8836:2009

Légzőszervekben használatos szívókatéterek (ISO 8836:2007, 2008. 03. 15-i helyesbített változat)

MSZ EN ISO 9360-1:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Hő- és páracserélők (HMEs) az ember által belélegezett gázok párásításához. 1. rész: HMEs legalább 250 ml légzési térfogathoz (ISO 9360-1:2000)

MSZ EN ISO 9360-2:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Hő- és páracserélők (HMEs) az ember által belélegezett gázok párásításához. 2. rész: HMEs legalább 250 ml légzési térfogatú, légcsőmetszéses betegek részére (ISO 9360-2:2001)

MSZ EN ISO 9713:2009

Idegsebészeti implantátumok. Intrakraniális önzáró aneurizmakapcsok (ISO 9713:2002)

MSZ EN ISO 9919:2009

Gyógyászati villamos készülékek. Gyógyászati használatú pulzoximéter-berendezések alapvető biztonságosságának és teljesítőképességének egyedi követelményei (ISO 9919:2005)

MSZ EN ISO 10079-1:2009

Gyógyászati szívókészülékek. 1. rész: Villamos működtetésű szívókészülékek. Biztonsági követelmények (ISO 10079-1:1999)

MSZ EN ISO 10079-2:2009

Gyógyászati szívókészülékek. 2. rész: Kézi működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-2:1999)

MSZ EN ISO 10079-3:2009

Gyógyászati szívókészülékek. 3. rész: Vákuum- vagy nyomásforrásról működtetett szívókészülékek (ISO 10079-3:1999)

MSZ EN ISO 10555-1:2009

Steril, egyszer használatos érrendszeri katéterek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 10555-1:1995, tartalmazza az 1999. évi 1. és a 2004. évi 2. módosítást)

MSZ EN ISO 10651-2:2009

Gyógyászati lélegeztetők. Az alapvető biztonság és teljesítőképesség egyedi követelményei. 2. rész: Házi ápolásban használt lélegeztetők lélegeztetőtől függő betegek részére (ISO 10651-2:2004)

MSZ EN ISO 10651-4:2009

Lélegeztetők. 4. rész: A kezelő által működtetett újraélesztők egyedi követelményei (ISO 10651-4:2002)

MSZ EN ISO 10651-6:2009

Gyógyászati lélegeztetők. Az alapvető biztonság és teljesítőképesség egyedi követelményei. 6. rész: A házi ápolásban használt légzéstámogató eszközök (ISO 10651-6:2004)

MSZ EN ISO 10993-3:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 3. rész: Genotoxicitási, karcinogenitási és reprodukciós toxicitási vizsgálatok (ISO 10993-3:2003)

MSZ EN ISO 10993-4:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 4. rész: A vérrel való kölcsönhatás vizsgálatainak kiválasztása (ISO 10993-4:2002, tartalmazza a 2006. évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 10993-6:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Az implantációt követő helyi hatások vizsgálatai (ISO 10993-6:2007)

MSZ EN ISO 10993-9:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 9. rész: A lehetséges bomlástermékek azonosításának és mennyiségi meghatározásának irányelvei (ISO 10993-9:1999)

MSZ EN ISO 10993-10:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 10. rész: Az irritálóhatás és a késleltetett típusú túlérzékenység vizsgálatai (ISO 10993-10:2002, tartalmazza a 2006. évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 10993-11:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 11. rész: A szisztémás toxicitás vizsgálatai (ISO 10993-11:2006)

MSZ EN ISO 10993-12:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 12. rész: Minta-előkészítés és referenciaanyagok (ISO 10993-12:2007)

MSZ EN ISO 10993-13:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 13. rész: Polimer anyagú orvostechnikai eszközök bomlástermékeinek azonosítása és mennyiségi meghatározása (ISO 10993-13:1998)

MSZ EN ISO 10993-14:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 14. rész: Kerámiák bomlástermékeinek azonosítása és mennyiségi meghatározása (ISO 10993-14:2001)

MSZ EN ISO 10993-16:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 16. rész: Bomlástermékek és kioldódó részek toxikokinetikai vizsgálatának tervezése (ISO 10993-16:1997)

MSZ EN ISO 10993-17:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 17. rész: A kioldódó alkotórészek megengedhető határértékeinek megállapítása (ISO 10993-17:2002)

MSZ EN ISO 10993-18:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 18. rész: Az anyagok kémiai jellemzése (ISO 10993-18:2005)

MSZ EN ISO 11138-2:2009

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 2. rész: Biológiai indikátorok etilén-oxidos sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-2:2006)

MSZ EN ISO 11138-3:2009

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 3. rész: Biológiai indikátorok nedveshő-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-3:2006)

MSZ EN ISO 11140-1:2009

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 11140-1:2005)

MSZ EN ISO 11140-3:2009

Egészségügyi termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. 3. rész: Bowie-Dick típusú gőzbehatolási tesztben használandó 2. osztályú indikátorrendszerek (ISO 11140-3:2007, tartalmazza a 2007. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO 11197:2009

Gyógyászati ellátóegységek (ISO 11197:2004)

MSZ EN ISO 14408:2009

Lézersebészeti légcsőtubusok. A megjelölés és a kísérő tájékoztatás követelményei (ISO 14408:2005)

MSZ EN ISO 14602:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Csontösszekötő implantátumok. Egyedi követelmények (ISO 14602:1998)

MSZ EN ISO 14607:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Emlőimplantátumok. Egyedi követelmények (ISO 14607:2007)

MSZ EN ISO 14630:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Általános követelmények (ISO 14630:2008)

MSZ EN ISO 15193:2009

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségmérés biológiai eredetű mintákban. A referenciamérési eljárások tartalmi és bemutatási követelményei (ISO 15193:2009)

MSZ EN ISO 15194:2009

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Mennyiségmérés biológiai eredetű mintákban. A tanúsított referenciaanyagok és a kísérő dokumentáció tartalmának követelményei (ISO 15194:2009)

MSZ EN ISO 17510-1:2009

Az alvási apnoe légzésterápiája. 1. rész: Az alvási apnoe légzésterápiás készülékei (ISO 17510-1:2007)

MSZ EN ISO 17510-2:2009

Az alvási apnoe légzésterápiája. 2. rész: Álarcok és alkalmazott tartozékok (ISO 17510-2:2007)

MSZ EN ISO 18777:2009

Szállítható cseppfolyósoxigén-rendszerek gyógyászati használatra. Egyedi követelmények (ISO 18777:2005)

MSZ EN ISO 18778:2009

Lélegeztetőkészülékek. Gyermekmonitorok. Egyedi követelmények (ISO 18778:2005)

MSZ EN ISO 21534:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Izületet helyettesítő implantátumok. Egyedi követelmények (ISO 21534:2007)

MSZ EN ISO 21535:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Izületet helyettesítő implantátumok. A csípőizületet helyettesítő implantátumok egyedi követelményei (ISO 21535:2007)

MSZ EN ISO 21536:2009

Nem aktív sebészeti implantátumok. Izületet helyettesítő implantátumok. A térdizületet helyettesítő implantátumok egyedi követelményei (ISO 21536:2007)

MSZ EN ISO 21647:2009

Gyógyászati villamos készülékek. A lélegeztetőgáz-monitorok alapvető biztonsági és teljesítőképességi egyedi követelményei (ISO 21647:2004, tartalmazza a 2005 évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO 23328-2:2009

Légzőköri szűrők altatáshoz és lélegeztetéshez. 2. rész: Nem szűrési szempontok (ISO 23328-2:2002)

MSZ EN ISO 23747:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kilégzési csúcsáramlásmérők spontán lélegző személyek tüdőfunkciójának értékelésére (ISO 23747:2007)

MSZ EN ISO 24415-1:2009

Ütközők járási segédeszközökhöz. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Az ütközők súrlódása (ISO 24415-1:2009)

MSZ EN ISO 25539-1:2009 2.

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 1. rész: Endovaszkuláris protézisek (ISO 25539-1:2003 tartalmazza a 2005 évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 25539-2:2009 2.

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 2. rész: Vaszkuláris sztentek (ISO 25539-2:2008)

MSZ EN 12470-1:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 1. rész: Folyékony fém üvegben típusú hőmérők csúcsértékjelzővel

MSZ EN 12470-2:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 2. rész: Fázisváltó típusú (pontmátrix) hőmérők

MSZ EN 12470-3:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 3. rész: Kompakt elektromos (előre jelző és nem előre jelző) hőmérők csúcsértékjelzővel

MSZ EN 12470-4:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 4. rész: Folyamatos mérésű villamos hőmérők teljesítőképessége

MSZ EN 13867:2002+A1:2009

A hemodialízis és a kapcsolódó gyógykezelések koncentrátumai

MSZ EN ISO 8536-3:2009

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 3. rész: Alumíniumkupakok infúziós palackokhoz (ISO 8536-3:2009)

MSZ EN ISO 10993-1:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat (ISO 10993-1:2003)

MSZ EN ISO 10993-5:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 5. rész: In vitro vizsgálatok citotoxicitásra (ISO 10993-5:2009)

MSZ EN ISO 10993-15:2009

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 15. rész: Fémek és ötvözetek bomlástermékeinek azonosítása és mennyiségi meghatározása (ISO 10993-15:2000)

MSZ EN ISO 11607-1:2009

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei (ISO 11607-1:2006)

MSZ EN ISO 15883-1:2009

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 1. rész: Általános követelmények, szakkifejezések és meghatározások, valamint vizsgálatok (ISO 15883-1:2006)

MSZ EN ISO 15883-2:2009

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 2. rész: Sebészeti eszközök, altatókészülékek, tálak, edények, tartályok, konyhai eszközök, üvegeszközök stb. hővel fertőtlenítő mosó- és fertőtlenítőgépeinek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-2:2006)

MSZ EN ISO 15883-3:2009

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 3. rész: Hővel fertőtlenítő ágytálmosó és fertőtlenítőgépek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-3:2006)

MSZ EN ISO 15883-4:2009

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 4. rész: Hőérzékeny endoszkópok kémiai fertőtlenítéséhez használatos mosó- és fertőtlenítőgépek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-4:2008)

MSZ EN 455-4:2009

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 4. rész: Követelmények és vizsgálatok az eltarthatósági időtartam meghatározásához

MSZ EN 794-3:1998+A2:2009

Lélegeztetők. 3. rész: Sürgősségi és szállítás közben alkalmazott lélegeztetők egyedi követelményei

MSZ EN 1282-2:2005+A1:2009

Tracheotómiai tubusok. 2. rész: Gyermektubusok (ISO 5366-3:2001, módosítva)

MSZ EN 1782:1998+A1:2009

Légcsőtubusok és -csatlakozók

MSZ EN 1820:2005+A1:2009

Anesztéziai tárolózsákok (ISO 5362:2000, módosítva)

MSZ EN 13544-1:2007+A1:2009

Légzésterápiás készülékek. 1. rész: Porlasztórendszerek és komponenseik

MSZ EN 13795-1:2002+A1:2009

Orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek a páciensek, a klinikai személyzet és készülékek számára. 1. rész: A gyártókra, a feldolgozókra és a termékekre vonatkozó általános követelmények

MSZ EN 13795-2:2004+A1:2009

Orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek a páciensek, a klinikai személyzet és készülékek számára. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13795-3:2006+A1:2009

Orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek a páciensek, a klinikai személyzet és készülékek számára. 3. rész: Minőségi követelmények és minőségi szintek

MSZ EN 14180:2003+A2:2009

Sterilizátorok gyógyászati célra. Kis hőmérsékletű gőz- és formaldehidsterilizátorok. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 3630-4:2009

Fogászat. Gyökércsatorna-kezelő szerszámok. 4. rész: Kiegészítő szerszámok (ISO 3630-4:2009)

MSZ EN ISO 4073:2009

Fogászat. A szájüregi egészségügyi ellátói munkahelyeken lévő fogászati berendezések elhelyezésének azonosító rendszere (ISO 4073:2009)

MSZ EN ISO 9168:2009

Fogászat. Levegőhajtású fogászati kézi darabok tömlőcsatlakozásai (ISO 9168:1991)

MSZ EN ISO 10139-2:2009

Fogászat. Puha alábélelő anyagok kivehető fogpótláshoz. 2. rész: Tartósan bent maradó anyagok (ISO 10139-2:2009)

MSZ EN ISO 14155-1:2009

Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata humán alanyokon. 1. rész: Általános követelmények (ISO 14155-1:2003)

MSZ EN ISO 14155-2:2009

Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata humán alanyokon. 2. rész: Klinikai vizsgálati tervek (ISO 14155-2:2003)

MSZ EN ISO 14971:2009

Orvostechnikai eszközök. A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2007, 2007. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 16061:2009 2.

A nem aktív sebészeti implantátumokhoz használt műszerek. Általános követelmények (ISO 16061:2008, 2009. 03. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 22794:2009

Fogászat. Implantálható anyagok csontfeltöltéshez és -szaporításhoz a száj- és arcsebészetben. A műszaki dokumentáció tartalma (ISO 22794:2007, 2009. 01. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 26782:2009

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Spirométerek forszírozott kilégzési térfogat mérésére embereken (ISO 26782:2009)

MSZ EN 455-2:2010

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 1060-2:1995+A1:2010

Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: Mechanikus vérnyomásmérők kiegészítő követelményei

MSZ EN 1060-3:1997+A2:2010

Nem invazív vérnyomásmérők. 3. rész: Elektromechanikus vérnyomásmérő rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 1276:2010

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1639:2010

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Műszerek

MSZ EN 1640:2010

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Berendezések

MSZ EN 1641:2010

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Anyagok

MSZ EN 1642:2010

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Fogászati implantátumok

MSZ EN 1656:2010

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az állatgyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 12183:2010

Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12184:2010

Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12342:1998+A1:2010

Légzőcsövek altatókészülékekhez és lélegeztetőkhöz

MSZ EN 13544-2:2002+A1:2010

Légzésterápiás készülék. 2. rész: Csövezés és csatlakozók

MSZ EN 13544-3:2001+A1:2010

Légzésterápiás készülék. 3. rész: Levegőbeszívó eszközök

MSZ EN ISO 4049:2010

Fogászat. Polimeralapú helyreállító anyagok (ISO 4049:2009)

MSZ EN ISO 7886-3:2010

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 3. rész: Meghatározott dózist injektáló, önmegsemmisítő fecskendők (ISO 7886-3:2005)

MSZ EN ISO 7886-4:2010

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 4. rész: Az újrahasználatot megakadályozó fecskendők (ISO 7886-4:2006)

MSZ EN ISO 11737-2:2010

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 2. rész: Sterilitásvizsgálatok a sterilizálási eljárás meghatározásához, validálásához és fenntartásához (ISO 11737-2:2009)

MSZ EN ISO 14161:2010

Gyógyászati termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. Kiválasztási, használati és eredményértelmezési útmutató (ISO 14161:2009)

MSZ EN ISO 14937:2010

Gyógyászati termékek sterilizálása. A sterilizáló hatóanyag jellemzésére vonatkozó általános követelmények, az orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztése, validálása és rutinellenőrzése (ISO 14937:2009)

MSZ EN ISO 21649:2010

Egészségügyben használatos, tű nélküli injekciós fecskendők. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21649:2006)

MSZ EN ISO 21969:2010

Gyógyászati gázrendszerekhez használható nagynyomású rugalmas csatlakozások (ISO 21969:2009)

MSZ EN 1060-1:1995+A2:2010

Nem invazív vérnyomásmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO 1942:2010

Fogászat. Szakszótár (ISO 1942:2009)

MSZ EN ISO 7396-1:2007/A1:2010

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz. 1. módosítás (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010)

MSZ EN ISO 7396-1:2007/A2:2010

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz. 2. módosítás (ISO 7396-1:2007/Amd 2:2010)

MSZ EN ISO 7885:2010

Fogászat. Steril, egyszer használatos injekciós tűk (ISO 7885:2010)

MSZ EN ISO 8362-1:2010

Injekciós tartályok és tartozékok. 1. rész: Üvegcsőből készült injekciós ampullák (ISO 8362-1:2009)

MSZ EN ISO 10781:2010

Az elektronikus egészségügyi adatrendszer funkcionális modellje, 1.1. kiadás (ISO 10781:2009)

MSZ EN ISO 10993-16:2010

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 16. rész: Bomlástermékek és kioldódó részek toxikokinetikai vizsgálatának tervezése (ISO 10993-16:2010)

MSZ EN ISO 16409:2006/A1:2010

Fogászat. Szájhigiéniai termékek. Kézi fogköztisztító fogkefék (ISO 16409:2006/Amd 1:2010)

MSZ EN ISO 18113-1:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 1. rész: Szakkifejezések, meghatározások és általános követelmények (ISO 18113-1:2009)

MSZ EN ISO 18113-2:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 2. rész: In vitro diagnosztikai reagensek professzionális használatra (ISO 18113-2:2009)

MSZ EN ISO 18113-3:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 3. rész: In vitro diagnosztikai műszerek professzionális használatra (ISO 18113-3:2009)

MSZ EN ISO 18113-4:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 4. rész: In vitro diagnosztikai reagensek önellenőrzésre (ISO 18113-4:2009)

MSZ EN ISO 18113-5:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 5. rész: In vitro diagnosztikai műszerek önellenőrzésre (ISO 18113-5:2009)

MSZ EN ISO 13485:2010

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2003)

MSZ EN 13060:2004+A2:2010

Kis gőzsterilizátorok

MSZ EN ISO 8536-2:2010

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 2. rész: Záróeszközök infúziós palackokhoz (ISO 8536-2:2010)

MSZ EN ISO 13606-5:2010

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 5. rész: Interfész-előírások (ISO 13606-5:2010)

MSZ EN ISO 20795-2:2010

Fogászat. Alappolimerek. 2. rész: A fogszabályozásban használt alappolimerek (ISO 20795-2:2010)

MSZ EN ISO 1135-4:2010

Gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos transzfúziós készletek (ISO 1135-4:2010)

MSZ EN ISO 9173-2:2010

Fogászat. Foghúzó fogók. 2. rész: Megnevezés (ISO 9173-2:2010)

MSZ EN ISO 9917-2:2010

Fogászat. Vizes alapú cementek. 2. rész: Fényre kötő cementek (ISO 9917-2:2010)

MSZ EN ISO 10993-1:2010

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatirányítási eljárás keretében (ISO 10993-1:2009)

MSZ EN ISO 14602:2010

Nem aktív sebészeti implantátumok. Csontösszekötő implantátumok. Egyedi követelmények (ISO 14602:2010)

MSZ EN ISO 15225:2010

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítás. Az orvostechnikai eszközök adatszerkezetének nómenklatúrája (ISO 15225:2010)

MSZ EN ISO 15747:2010

Műanyag tartályok intravénás injekciókhoz (ISO 15747:2010)

MSZ EN ISO 10993-10:2010

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 10. rész: Az irritáló hatás és a bőrérzékenység vizsgálatai (ISO 10993-10:2010)

MSZ EN ISO 10993-13:2010

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 13. rész: Polimer anyagú orvostechnikai eszközök bomlástermékeinek azonosítása és mennyiségi meghatározása (ISO 10993-13:2010)

MSZ EN ISO 10451:2010

Fogászat. A fogászati implantátumrendszerek műszaki dokumentációjának tartalma (ISO 10451:2010)

MSZ EN ISO 11953:2010

Fogászat. Implantátumok. A kézi behajtóeszközök klinikai teljesítőképessége (ISO 11953:2010)

MSZ EN ISO 15001:2010

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Oxigénkompatibilitás (ISO 15001:2010)

MSZ EN ISO 21549-8:2010

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 8. rész: Linkek (ISO 21549-8:2010)

MSZ EN ISO 28158:2010

Fogászat. Nyéllel egybeépített fogselyem (ISO 28158:2010)

MSZ EN ISO 28319:2010

Fogászat. Lézeres hegesztés (ISO 28319:2010)

MSZ EN 13623:2011

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a vizes rendszerek kémiai fertőtlenítőszereinek Legionella elleni baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 8362-2:2011

Injekciós tartályok és tartozékaik. 2. rész: Záróeszközök injekciós üvegcsékhez (ISO 8362-2:2008)

MSZ EN ISO 10873:2011

Fogászat. Fogsorragasztók (ISO 10873:2010)

MSZ EN ISO 11609:2011

Fogászat. Fogápolók. Követelmények, vizsgálati módszerek és megjelölés (ISO 11609:2010)

MSZ EN 15908:2011

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Nem felcserélhető, csavarmenetes (NIST), kisnyomású csatlakozók orvosi gázokhoz

MSZ EN ISO 8536-4:2011

Gyógyászatban használatos infúziós készülékek. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs infúziós készletek (ISO 8536-4:2010)

MSZ EN ISO 8835-3:2009/A1:2011

Inhalációs aneszteziológiai rendszerek. 3. rész: Aktív altatógázok elszívórendszereinek szállító és fogadó rendszerei (ISO 8835-3:2007/AMD 1:2010)

MSZ EN ISO 9187-1:2011

Gyógyászatban használatos injekciós eszközök. 1. rész: Injekciós ampullák (ISO 9187-1:2010)

MSZ EN ISO 9187-2:2011

Egészségügyben használatos injekciós eszközök. 2. rész: Egy ponton törhető (OPC) ampullák (ISO 9187-2:2010)

MSZ EN ISO 20072:2011

Aeroszolos gyógyszeradagoló eszközök konstrukcióigazolása. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20072:2009)

MSZ EN ISO 80369-1:2011

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 1. rész: Általános követelmények (ISO 80369-1:2010)

MSZ EN ISO 8362-7:2011

Injekciós tartályok és tartozékok. 7. rész: Alumínium–műanyag kombinációból készült, átlapoló műanyag részek nélküli injekciós kupakok (ISO 8362-7:2006)

MSZ EN ISO 27020:2011

Fogászat. Fogszabályozásban használt bracketek és tubusok (ISO 27020:2010)

MSZ EN ISO 28399:2011

Fogászat. Termékek külső fogfehérítéshez (ISO 28399:2011)

MSZ EN 15986:2011

Az orvostechnikai eszközök címkéin használandó jelképek. A ftalátokat tartalmazó orvostechnikai eszközök címkézési követelményei

MSZ EN 455-2:2009+A1:2011

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai

MSZ EN ISO 3107:2011

Fogászat. Cink-oxid-eugenol cementek és eugenolmentes cink-oxid-cementek (ISO 3107:2011)

MSZ EN ISO 14155:2011

Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat (ISO 14155:2011)

MSZ EN ISO 21090:2011

Egészségügyi informatika. Harmonizált adattípusok az információcseréhez (ISO 21090:2011)

MSZ EN 13795:2011

A páciensek, a klinikai személyzet által és a készülékekhez orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek. A gyártókra, a feldolgozókra és a termékekre, a vizsgálati módszerekre, a teljesítőképességi követelményekre és teljesítőképességi szintekre vonatkozó általános követelmények

MSZ EN ISO 11073-10404:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10404. rész: Eszközönkénti részletezés. Pulzoximéter (ISO/IEEE 11073-10404:2010)

MSZ EN ISO 11073-10407:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10407. rész: Eszközönkénti részletezés. Vérnyomásmérő (ISO/IEEE 11073-10407:2010)

MSZ EN ISO 11073-10408:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10408. rész: Eszközönkénti részletezés. Hőmérő (ISO/IEEE 11073-10408:2010)

MSZ EN ISO 11073-10415:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10415. rész: Eszközönkénti részletezés. Mérleg (ISO/IEEE 11073-10415:2010)

MSZ EN ISO 11073-10417:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10417. rész: Eszközönkénti részletezés. Vércukormérő (ISO/IEEE 11073-10417:2010)

MSZ EN ISO 11073-10471:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10471. rész: Eszközönkénti részletezés. Csatlakozóegység (hub) önálló élettevékenységek figyeléséhez (ISO/IEEE 11073-10471:2010)

MSZ EN ISO 11073-20601:2011

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 20601. rész: Alkalmazási profilok. Optimalizált csereprotokoll (ISO/IEEE 11073-20601:2010)

MSZ EN ISO 12052:2011

Egészségügyi informatika. Digitális képfeldolgozás és adatközlés a gyógyászatban (DICOM), beleértve a munkafolyamatot és az adatkezelést (ISO 12052:2006)

MSZ EN ISO 12967-1:2011

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 1. rész: Szervezeti nézőpont (ISO 12967-1:2009)

MSZ EN ISO 12967-2:2011

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 2. rész: Információ-nézőpont (ISO 12967-2:2009)

MSZ EN ISO 12967-3:2011

Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 3. rész: Számítástechnikai nézőpont (ISO 12967-3:2009)

MSZ EN ISO 80601-2-12:2011

Gyógyászati villamos készülékek. 2-12. rész: Az intenzív ellátásban használt lélegeztetők alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO/IEC 80601-2-12:2011)

MSZ EN ISO 80601-2-61:2011

Gyógyászati villamos készülékek. 2-61. rész: Pulzoximéter-berendezések alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-61:2011)

MSZ EN ISO 1797-1:2012

Fogászat. Forgószerszámok szárai. 1. rész: Fém szerszámszárak (ISO 1797-1:2011)

MSZ EN ISO 5364:2012

Altató- és lélegeztetőberendezések. Orofaringeális légutak (ISO 5364:2008)

MSZ EN ISO 6875:2012

Fogászat. Kezelőszék (ISO 6875:2011)

MSZ EN ISO 7439:2012

Réztartalmú, méhen belüli fogamzásgátló eszközök. Követelmények és vizsgálatok (ISO 7439:2011)

MSZ EN ISO 7494-1:2012

Fogászat. Fogászati kezelőegységek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 7494-1:2011)

MSZ EN ISO 7711-2:2012

Fogászat. Gyémántszemcsés forgószerszámok. 2. rész: Tárcsák (ISO 7711-2:2011)

MSZ EN ISO 8362-4:2012

Injekciós tartályok és tartozékaik. 4. rész: Öntött üvegből készült injekciós ampullák (ISO 8362-4:2011)

MSZ EN ISO 8362-6:2012

Injekciós tartályok és tartozékaik. 6. rész: Alumínium-műanyag kombinációból készült kupakok injekciós üvegcsékhez (ISO 8362-6:2010)

MSZ EN ISO 8536-1:2012

Gyógyászatban használatos infúziós eszközök. 1. rész: Infúziós üvegpalackok (ISO 8536-1:2011)

MSZ EN ISO 9999:2012

Fogyatékkal élő személyek segédeszközei. Osztályozás és szakkifejezések (ISO 9999:2011)

MSZ EN ISO 10271:2012

Fogászat. Fémek korrózióvizsgálati módszerei (ISO 10271:2011)

MSZ EN ISO 13408-1:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 13408-1:2008)

MSZ EN ISO 13408-2:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 2. rész: Szűrés (ISO 13408-2:2003)

MSZ EN ISO 13408-3:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 3. rész: Liofilizálás (ISO 13408-3:2006)

MSZ EN ISO 13408-4:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 4. rész: Helyszíni tisztítás (ISO 13408-4:2005)

MSZ EN ISO 13408-5:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 5. rész: Helyszíni sterilizálás (ISO 13408-5:2006)

MSZ EN ISO 13408-6:2012

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 6. rész: Izolátorrendszerek (ISO 13408-6:2005)

MSZ EN ISO 15883-6:2012

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 6. rész: Nem invazív és nem kritikus orvostechnikai eszközök és egészségügyi berendezések hővel fertőtlenítő mosó- és fertőtlenítőgépeinek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-6:2011)

MSZ EN ISO 15912:2006/A1:2012

Fogászat. Beágyazók és hőálló öntőformaanyagok. 1. módosítás: 1- és 2-es típusú anyagok expanziós megfelelőségének követelményei és vizsgálati módszerei (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 21671:2006/A1:2012

Fogászat. Forgópolírozók. 1. módosítás (ISO 21671:2006/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 22413:2012

Gyógyszerkészítmények szállítási készletei. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22413:2010)

MSZ EN ISO 23908:2012

Hegyes tűk okozta sérülésekkel szembeni védelem. Egyszer használatos fecskendőtűk, katéterbevezetők és vérvételi tűk védelmi jellemzői (ISO 23908:2011)

MSZ EN ISO 24234:2004/A1:2012

Fogászat. Higany és higanyötvözetek fogászati amalgámhoz. 1. módosítás: A higanyra vonatkozó gyártói utasítások és jelölések követelményei (ISO 24234:2004/A1:2011)

MSZ EN ISO 25424:2012

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Kis hőmérsékletű gőz és formaldehid. Az orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 25424:2009)

MSZ EN 1642:2012

Fogászat. Orvostechnikai eszközök fogászati célra. Fogászati implantátumok

MSZ EN ISO 1135-4:2012 1.

Gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos transzfúziós készletek (ISO 1135-4:2010)

MSZ EN ISO 3630-5:2012

Fogászat. Endodonciai eszközök. 5. rész: Formázó- és tisztítóeszközök (ISO 3630-5:2011)

MSZ EN ISO 8536-5:2012

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 5. rész: Egyszer használatos, gravitációs, bürettás infúziós készletek (ISO 8536-5:2004)

MSZ EN ISO 14160:2012

Egészségügyi termékek sterilizálása. Folyékony kémiai sterilizálószerek állati szöveteket és származékaikat tartalmazó, egyszer használatos orvostechnikai eszközökhöz. Követelmények az orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának jellemzésére, fejlesztésére, validálására és rutinellenőrzésére (ISO 14160:2011)

MSZ EN ISO 14602:2012

Nem aktív sebészeti implantátumok. Csontösszekötő implantátumok. Egyedi követelmények (ISO 14602:2010)

MSZ EN ISO 15001:2012

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Oxigénkompatibilitás (ISO 15001:2010)

MSZ EN ISO 15747:2012

Műanyag tartályok intravénás injekciókhoz (ISO 15747:2010)

MSZ EN ISO 18113-1:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 1. rész: Szakkifejezések, meghatározások és általános követelmények (ISO 18113-1:2009)

MSZ EN ISO 18113-2:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 2. rész: In vitro diagnosztikai reagensek professzionális használatra (ISO 18113-2:2009)

MSZ EN ISO 18113-3:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 3. rész: In vitro diagnosztikai műszerek professzionális használatra (ISO 18113-3:2009)

MSZ EN ISO 18113-4:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 4. rész: In vitro diagnosztikai reagensek önellenőrzésre (ISO 18113-4:2009)

MSZ EN ISO 18113-5:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 5. rész: In vitro diagnosztikai műszerek önellenőrzésre (ISO 18113-5:2009)

MSZ EN ISO 80601-2-55:2012

Gyógyászati villamos készülékek. 2-55. rész: Lélegeztetőgáz-monitorok alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-55:2011)

MSZ EN ISO 13485:2012

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2003)

MSZ EN ISO 5359:2008/A1:2012

Kisnyomású tömlővezeték-rendszerek gyógyászati gázokhoz (ISO 5359:2008/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 5360:2012

Aneszteziológiai párásítók. Ágensspecifikus töltőrendszerek (ISO 5360:2012)

MSZ EN ISO 6360-2:2004/A1:2012

Fogászat. Forgóeszközök számkódolási rendszere. 2. rész: Alak (ISO 6360-2:2004/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 9693-1:2012

Fogászat. Kompatibilitási vizsgálatok. 1. rész: Fémkerámiai rendszerek (ISO 9693-1:2012)

MSZ EN ISO 23640:2012

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. In vitro diagnosztikai reagensek stabilitásának értékelése (ISO 23640:2011)

MSZ EN ISO 25539-3:2012

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 3. rész: Gyűjtőérfilterek (ISO 25539-3:2011)

MSZ EN ISO 27953-1:2012

Egészségügyi informatika. Az egyedi esetekre vonatkozó biztonsági jelentések (ICSR-ek) a farmakovigilanciában. 1. rész: Keretelőírások a nemkívánatos események jelentésére (ISO 27953-1:2011)

MSZ EN ISO 27953-2:2012

Egészségügyi informatika. Az egyedi esetekre vonatkozó biztonsági jelentések (ICSR-ek) a farmakovigilanciában. 2. rész: Az egyedi esetekre vonatkozó jelentések (ICSR) humán gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos jelentési követelményei (ISO 27953-2:2011)

MSZ EN 12182:2012

Fogyatékkal élő személyek segédeszközei. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13727:2012

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 1135-4:2012 2.

A gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos transzfúziós készletek (ISO 1135-4:2012)

MSZ EN ISO 1942:2012

Fogászat. Szakszótár (ISO 1942:2009, 2010-03-01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 5832-2:2012

Sebészeti implantátumok. Fémek. 2. rész: Ötvözetlen titán (ISO 5832-2:1999)

MSZ EN ISO 5832-3:2012

Sebészeti implantátumok. Fémek. 3. rész: Kovácsolt titán 6- alumínium 4- vanádium ötvözet (ISO 5832-3:1996)

MSZ EN ISO 11137-2:2012

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizáló dózis megállapítása (ISO 11137-2:2012)

MSZ EN ISO 11608-1:2012

Tűs injektorrendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek 1. rész: Tűs injektorrendszerek (ISO 11608-1:2012)

MSZ EN ISO 11608-2:2012

Tűs injektorrendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Tűk (ISO 11608-2:2012)

MSZ EN ISO 20126:2012

Fogászat. Kézi fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20126:2012)

MSZ EN ISO 21672-1:2012

Fogászat. Periodontális szondák. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21672-1:2012)

MSZ EN ISO 81060-1:2012

Nem invazív vérnyomásmérők. 1. rész: A nem automatikus mérők követelményei és vizsgálati módszerek (ISO 81060-1:2007)

MSZ EN ISO 15223-1:2013

Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15223:2012)

MSZ EN ISO 14971:2013

Orvostechnikai eszközök. A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2007, 2007. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 1828:2013

Egészségügyi informatika. Sebészeti eljárások osztályozási és kódolási rendszereinek szerkezete (ISO 1828:2012)

MSZ EN ISO 5361:2013

Altató- és lélegeztetőberendezések. Légcsőtubusok és csatlakozók (ISO 5361:2012)

MSZ EN ISO 6876:2013

Fogászat. Gyökércsatorna-tömő anyagok (ISO 6876:2012)

MSZ EN ISO 8359:2009/A1:2013

Gyógyászati használatú oxigénkoncentrátorok. Biztonsági követelmények (ISO 8359:1996/Amd 1:2012)

MSZ EN ISO 10993-12:2013

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 12. rész: Minta-előkészítés és referenciaanyagok (ISO 10993-12:2012)

MSZ EN ISO 11608-3:2013

Tűs injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Kész patronok (ISO 11608-3:2012)

MSZ EN ISO 11608-5:2013

Tűs injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 5. rész: Automatizált funkciók (ISO 11608-5:2012)

MSZ EN ISO 12836:2013

Fogászat. Indirekt fogászati helyreállításokhoz használt CAD/CEM rendszerek digitalizáló eszközei. Vizsgálati módszerek a pontosság értékeléséhez (ISO 12836:2012)

MSZ EN ISO 13017:2013

Fogászat. Mágneses rögzítők (ISO 13017:2012)

MSZ EN ISO 13397-2:2005/A1:2013

Fogászat. Paradontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és exkavátorok. 2. rész: GR típusú paradontológiai küretkanalak. 1. módosítás (ISO 13397-2:2005/Amd 1:2012)

MSZ EN ISO 13504:2013

Fogászat. A fogászati implantációhoz és kezeléshez használt műszerek és tartozékok általános követelményei (ISO 13504:2012)

MSZ EN ISO 13606-1:2013

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 1. rész: Referenciamodell (ISO 13606-1:2008)

MSZ EN ISO 14457:2013

Fogászat. Kézidarabok és motorok (ISO 14457:2012)

MSZ EN ISO 14644-9:2013

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 9. rész: A felületek tisztaságának osztályozása részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-9:2012)

MSZ EN ISO 21672-2:2013

Fogászat. Parodontális szondák. 2. rész: Megjelölés (ISO 21672-2:2012)

MSZ EN ISO 23907:2013

Éles és hegyes eszközök okozta sérülések elleni védelem. Követelmények és vizsgálati módszerek. Éles és hegyes eszközök tartályai (ISO 23907:2012)

MSZ EN ISO 80601-2-56:2013

Gyógyászati villamos készülékek. 2-56. rész: Klinikai testhőmérséklet-mérők alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-56:2009)

MSZ EN ISO 16256:2013

Klinikai laboratóriumi és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Referencia-módszer a fertőző betegségekben szerepet játszó élesztőgombák elleni antimikrobiális hatóanyagok in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 16256:2012)

MSZ EN ISO 11073-10406:2013

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10406. rész: Eszközönkénti részletezés. Elektrokardiográf alapkészülék (EKG) (1–3 csatornás EKG) (ISO/IEEE 11073-10406:2012)

MSZ EN ISO 14630:2013

Nem aktív sebészeti implantátumok. Általános követelmények (ISO 14630:2012)

MSZ EN ISO 25539-2:2013

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 2. rész: Vaszkuláris sztentek (ISO 25539-2:2012)

MSZ EN 14349:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív felületi vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid aktivitásának értékelésére nem pórusos felületeken, mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 14204:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászati területen használt fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok mikobaktericid aktivitásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 5356-2:2013

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kúpos csatlakozók. 2. rész: Csavarmenetes teherbíró csatlakozók (ISO 5356-2:2012)

MSZ EN ISO 11073-10420:2013

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10420. rész: Eszközönkénti részletezés. Testösszetétel-analizátor (ISO 11073-10420:2012)

MSZ EN ISO 11073-10421:2013

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10421. rész: Eszközönkénti részletezés. Kilégzési csúcsáramlásmérő (csúcsáramlás) (ISO 11073-10421:2012)

MSZ EN ISO 11073-10472:2013

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10472. rész: Eszközönkénti részletezés. Gyógyszerelés-monitor (ISO 11073-10472:2012)

MSZ EN ISO 11073-30400:2013

Egészségügyi informatika. Betegágy melletti orvostechnikai eszközök kommunikációja. 30400. rész: Interfészprofil. Vezetékes Ethernet-hálózat (ISO 11073-30400:2012)

MSZ EN ISO 13119:2013

Egészségügyi informatika. A klinikai ismeretek forrásai. Metaadatok (ISO 13119:2012)

MSZ EN ISO 15189:2013

Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 15189:2012, 2014. 08. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11239:2013

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A gyógyszerformákra, a kiszerelési egységekre, a beadási utakra és a csomagolásra vonatkozó szabályozott adatok egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11239:2012)

MSZ EN ISO 11238:2013

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A hatóanyagokra vonatkozó szabályozott adatok egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11238:2012)

MSZ EN ISO 11616:2013

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A szabályozott gyógyszeradatok egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11616:2012)

MSZ EN ISO 11615:2013

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A szabályozott gyógyászati termékekre vonatkozó adatok egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11615:2012)

MSZ EN ISO 11240:2013

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A mértékegységek egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11240:2012)

MSZ EN ISO 80601-2-13:2013

Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-13:2011)

MSZ EN 455-2:2009+A2:2013

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 12353:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A baktericid (beleértve a Legionella elleni), a mikobaktericid, sporicid, fungicid és virucid (beleértve a bakteriofágok elleni) aktivitás meghatározására használt tesztorganizmusok tartósítása

MSZ EN 13795:2011+A1:2013

A páciensek, a klinikai személyzet által és a készülékekhez orvostechnikai eszközként használt műtéti kendők, köpenyek és tisztatéri öltözékek. A gyártókra, a feldolgozókra és a termékekre, a vizsgálati módszerekre, a teljesítőképességi követelményekre és a teljesítőképességi szintekre vonatkozó általános követelmények

MSZ EN ISO 1797-3:2013

Fogászat. Forgószerszámok szárai. 3. rész: Kerámiaszárak (ISO 1797-3:2013)

MSZ EN ISO 3665:2013

Fotográfia. Intraorális fogászati radiográfiás filmek és filmcsomagok. Gyártói specifikációk (ISO 3665:2011)

MSZ EN ISO 5840-3:2013

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 3. rész: Transzkatéteres technikával beültetett szívbillentyűpótlások (ISO 5840-3:2013)

MSZ EN ISO 7396-1:2007/A3:2013

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz. A figyelmeztető rendszerek szakkifejezései. 3. módosítás (ISO 7396-1:2007/Amd 3:2013)

MSZ EN ISO 8536-4:2013

Gyógyászatban használatos infúziós készülékek. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs infúziós készletek (ISO 8536-4:2010)

MSZ EN ISO 8536-4:2013/A1:2013

Gyógyászatban használatos infúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs infúziós készletek. 1. módosítás (ISO 8536-4:2010/AMD 1:2013)

MSZ EN ISO 8536-5:2013

Gyógyászatban használatos infúziós eszközök. 5. rész: Egyszer használatos, gravitációs, bürettás infúziós készletek (ISO 8536-5:2004)

MSZ EN ISO 10323:2013

Fogászat. Forgóeszközök, például tárcsák és korongok furatátmérői (ISO 10323:2013)

MSZ EN ISO 10524-3:2006/A1:2013

Nyomáscsökkentők gyógyászati gázokhoz. 3. rész: Palackszeleppel egybeépített nyomáscsökkentők. 1. módosítás: Szűrés és a gyártó által megadandó tájékoztatás (ISO 10524-3:2005/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 13078:2013

Fogászat. Fogászati kemence. Vizsgálati módszer külön termoelemmel végzett hőmérsékletmérésre (ISO 13078:2013)

MSZ EN ISO 13408-6:2011/A1:2013

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 6. rész: Izolátorrendszerek. 1. módosítás (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 14644-8:2013

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 8. rész: A levegőtisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2013)

MSZ EN ISO 14644-10:2013

Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 10. rész: A felületi tisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ISO 14644-10:2013)

MSZ EN ISO 19001:2013

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által a biológiai festéshez használt in vitro diagnosztikai reagensekről adott tájékoztatás (ISO 19001:2013)

MSZ EN ISO 20072:2013

Aeroszolos gyógyszeradagoló eszközök tervezésigazolása. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20072:2009)

MSZ EN ISO 20795-1:2013

Fogászat. Alappolimerek. 1. rész: Protézis-alappolimerek (ISO 20795-1:2013)

MSZ EN ISO 20795-2:2013

Fogászat. Alappolimerek. 2. rész: A fogszabályozásban használt alappolimerek (ISO 20795-2:2013)

MSZ EN ISO 21091:2013

Egészségügyi informatika. Címtárszolgáltatások egészségügyi szolgáltatók, ápoltak és más egységek részére (ISO 21091:2013)

MSZ EN ISO 22413:2013

Gyógyszerkészítmények transzferkészletei. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22413:2010)

MSZ EN ISO 23640:2013

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Az in vitro diagnosztikai reagensek stabilitásának értékelése (ISO 23640:2011)

MSZ EN ISO 23908:2013

Hegyes tűk okozta sérülésekkel szembeni védelem. Követelmények és vizsgálati módszerek. Egyszer használatos fecskendőtűk, katéterbevezetők és vérvételi tűk védelmi jellemzői (ISO 23908:2011)

MSZ EN ISO 27789:2013

Egészségügyi informatika. Eseménynapló elektronikus egészségügyi feljegyzésekhez (ISO 27789:2013)

MSZ EN 1499:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Higiéniai kézmosó szerek. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 1500:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Higiéniai kézbedörzsölők. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 1650:2008+A1:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 3630-2:2013

Fogászat. Endodonciai eszközök. 2. rész: Tágítók (ISO 3630-2:2013)

MSZ EN ISO 6873:2013

Fogászat. Gipsztermékek (ISO 6873:2013)

MSZ EN ISO 13120:2013

Egészségügyi informatika. Orvosi klasszifikációs rendszerek tartalomleíró szintaxisa. Osztályozási jelölőnyelv (Classification Markup Language, ClaML) (ISO 13120:2013)

MSZ EN ISO 13356:2013

Sebészeti implantátumok. Ittriummal stabilizált tetragonális cirkónium alapú kerámiaanyagok (Y-TZP) (ISO 13356:2008)

MSZ EN ISO 13408-1:2011/A1:2013

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 15197:2013

In vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Cukorbetegség kezelésében a vérglükózt ellenőrző, önvizsgáló rendszerek követelményei (ISO 15197:2013)

MSZ EN ISO 20857:2013

Egészségügyi termékek sterilizálása. Szárazhő. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 20857:2010)

MSZ EN ISO 3826-1:2013

Hajlékony műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 1. rész: Hagyományos tartályok (ISO 3826-1:2013)

MSZ EN ISO 11137-2:2013

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizáló dózis megállapítása (ISO 11137-2:2013)

MSZ EN ISO 21549-1:2013

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 1. rész: Általános kialakítás (ISO 21549-1:2013)

MSZ EN ISO 29022:2013

Fogászat. Adhézió. Hornyolt vágóéllel végzett ragasztásiszilárdság-vizsgálat (ISO 29022:2013)

MSZ EN ISO 11137-1:2006/A1:2013

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11137-1:2006/Amd 1: 2013)

MSZ EN ISO 7405:2008/A1:2013

Fogászat. A fogászatban használt orvostechnikai eszközök biokompatibilitásának értékelése. 1. módosítás: Pozitív kontrollanyag (ISO 7405:2008/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 10555-1:2013

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 10555-1:2013, 2014. 01.15-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10555-3:2013

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 3. rész: Központi vénás katéterek (ISO 10555-3:2013)

MSZ EN ISO 10555-5:2013

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 5. rész: Perifériás katéterek bevezetőtűvel (ISO 10555-5:2013)

MSZ EN ISO 10555-4:2013

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 4. rész: Tágító ballonkatéterek (ISO 10555-4:2013)

MSZ EN ISO 16498:2013

Fogászat. A fogászati implantátumok klinikai használatának minimális adatkészlete (ISO 16498:2013)

MSZ EN ISO 10993-10:2013

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 10. rész: Az irritáló hatás és a bőrérzékenység vizsgálatai (ISO 10993-10:2010)

MSZ EN 14476:2013

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 21563:2013

Fogászat. Hidrokolloid lenyomatanyagok (ISO 21563:2013)

MSZ EN 1041:2008+A1:2014

Orvostechnikai eszközökkel együtt megadott gyártói tájékoztatás

MSZ EN 13624:2014

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 28888:2014

Fogászat. Szájöblítők szűrővizsgálati módszere a kemény foganyaggal szembeni eróziós potenciál meghatározására (ISO 28888:2013)

MSZ EN ISO 11073-10103:2014

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10103. rész: Nómenklatúra. Szívvel kapcsolatos implantálható eszközök (ISO/IEEE 11073-10103:2014, 2014. 05. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 17304:2014

Fogászat. Polimerizációs zsugorodás. Módszer a polimer alapú helyreállító anyagok polimerizációs zsugorodásának meghatározására (ISO 17304:2013)

MSZ EN 13727:2012+A1:2014

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 16437:2014

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Felületi mennyiségi vizsgálat az állatgyógyászat területén használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid hatásának értékelésére porózus felületen mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 16438:2014

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Felületi mennyiségi vizsgálat az állatgyógyászat területén használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gomba- és penészölő hatásának értékelésére nem porózus felületen mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 8637:2014

Szív- és érrendszeri implantátumok és extrakorporális rendszerek. Hemodializátorok, hemodiafilterek, hemofilterek és hemokoncentrátorok (ISO 8637:2010, tartalmazza a 2013. 04. 01-jei 1. módosítást)

MSZ EN ISO 8638:2014

Szív- és érrendszeri implantátumok és extrakorporális rendszerek. Hemodializátorok, hemodiafilterek és hemofilterek extrakorporális vérkörei (ISO 8638:2010)

MSZ EN ISO 18104:2014

Egészségügyi informatika. Kategóriák szerkezeti ábrázolása ápolási diagnózisok és ápolási tevékenységek terminológiai rendszereiben (ISO 18104:2014)

MSZ EN ISO 21549-2:2014

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 2. rész: Közös adatok (ISO 21549-2:2014)

MSZ EN ISO 21549-3:2014

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 3. rész: Korlátozott klinikai adatok (ISO 21549-3:2014)

MSZ EN ISO 21549-4:2014

Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 4. rész: Bővített klinikai adatok (ISO 21549-4:2014)

MSZ EN 12183:2014

Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12184:2014

Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14683:2014

Sebészeti maszkok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 11073-10102:2014

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10102. rész: Nómenklatúra. Annotált EKG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)

MSZ EN ISO 11073-10417:2014

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10417. rész: Eszközönkénti részletezés. Vércukormérő (ISO/IEEE 11073-10417:2014)

MSZ EN ISO 11073-10418:2014

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10418. rész: Eszközkénti részletezés. Nemzetközileg egységesített véralvadási hányadost (INR) jelző monitor (ISO/IEEE 11073-10418:2014, 2014. 05. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 21536:2009/A1:2014

Nem aktív sebészeti implantátumok. Ízületet helyettesítő implantátumok. Térdízületet helyettesítő implantátumok speciális követelményei. 1. módosítás (ISO 21536:2007/Amd 1:2014)

MSZ EN 1422:2014

Egészségügyi célú sterilizátorok. Etilén-oxid-sterilizátorok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14180:2014

Gyógyászati célú sterilizátorok. Kis hőmérsékletű gőz- és formaldehidsterilizátorok. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 8871-2:2004/A1:2014

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 2. rész: Azonosítás és jellemzés. 1. módosítás (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005)

MSZ EN ISO 9173-3:2014

Fogászat. Foghúzó fogók. 3. rész: Tervezés (ISO 9173-3:2014)

MSZ EN ISO 10079-2:2014

Gyógyászati szívókészülékek. 2. rész: Kézi működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-2:2014)

MSZ EN ISO 10079-3:2014

Gyógyászati szívókészülékek. 3. rész: Vákuum- vagy nyomásforrásról működtetett szívókészülékek (ISO 10079-3:2014)

MSZ EN ISO 11499:2014

Fogászat. Egyszer használatos kazetták helyi érzéstelenítéshez (ISO 11499:2014)

MSZ EN ISO 16635-1:2014

Fogászat. Fogászati Kofferdam- technika. 1. rész: Lyukasztás (ISO 16635-1:2013)

MSZ EN ISO 81060-2:2014

Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: Az automatizált mérési típus klinikai vizsgálata (ISO 81060-2:2013)

MSZ EN ISO 18082:2014

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Orvosi gázokhoz való, nem felcserélhető, csavarmenetes (NIST), kisnyomású csatlakozók méretei (ISO 18082:2014)

MSZ EN ISO 15841:2014

Fogászat. A fogszabályozásban használt drótok (ISO 15841:2014)

MSZ EN ISO 16635-2:2014

Fogászat. A Kofferdam-technika műszerei. 2. rész: Szorítófogók (ISO 16635-2:2014)

MSZ EN ISO 11135:2014

Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei (ISO 11135:2014)

MSZ EN ISO 11607-1:2009/A1:2014

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgátrendszerek és a csomagolórendszerek követelményei (ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014)

MSZ EN ISO 11607-2:2006/A1:2014

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok követelményei (ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014, tartalmazza az Amd 1:2014 módisítást)

MSZ EN ISO 15883-1:2009/A1:2014

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 1. rész: Általános követelmények, szakkifejezések és meghatározások, valamint vizsgálatok (ISO 15883-1:2006/Amd 1:2014)

MSZ EN ISO 16443:2014

Fogászat. A fogászati implantációs rendszerek és a kapcsolódó eljárások szótára (ISO 16443:2014)

MSZ EN ISO 7199:2014

Szív- és érrendszeri implantátumok és mesterséges szervek. Vérgázcserélők (oxigenátorok) (ISO 7199:2009 + Amd 1:2012)

MSZ EN ISO 8871-5:2014

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 5. rész: Funkcionális követelmények és vizsgálatok (ISO 8871-5:2005)

MSZ EN ISO 80601-2-69:2014

Gyógyászati villamos készülékek. 2-69. rész: Oxigénkoncentrátorok alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-69:2014)

MSZ EN ISO 10993-3:2015

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 3. rész: Genotoxicitási, karcinogenitási és reprodukciós toxicitási vizsgálatok (ISO 10993-3:2014)

MSZ EN ISO 22600-1:2015

Egészségügyi informatika. Jogosultságkezelés és hozzáférés-szabályozás. 1. rész: Áttekintés és politikakezelés (ISO 22600-1:2014)

MSZ EN ISO 22600-2:2015

Egészségügyi informatika. Jogosultságkezelés és hozzáférés-szabályozás. 2. rész: Formális modellek (ISO 22600-2:2014)

MSZ EN ISO 22600-3:2015

Egészségügyi informatika. Jogosultságkezelés és hozzáférés-szabályozás. 3. rész: Kivitelezések (ISO 22600-3:2014)

MSZ EN ISO 5359:2015

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kisnyomású tömlővezeték-rendszerek gyógyászati gázokhoz (ISO 5359:2014)

MSZ EN ISO 5367:2015

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Légzőkészülékek és csatlakozók (ISO 5367:2014)

MSZ EN ISO 8836:2015

Légzőszervekben használatos szívókatéterek (ISO 8836:2014)

MSZ EN ISO 9680:2015

Fogászat. Kezelési fényforrások (ISO 9680:2014)

MSZ EN ISO 11070:2015

Steril, egyszer használatos érrendszeri bevezetők, tágítók és vezetődrótok (ISO 11070:2014)

MSZ EN ISO 11140-1:2015

Gyógyászati termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 11140-1:2014)

MSZ EN ISO 13116:2015

Fogászat. Vizsgálati módszer az anyagok radiológiai átlátszatlanságának meghatározására (ISO 13116:2014)

MSZ EN ISO 17730:2015

Fogászat. Fluoridlakkok (ISO 17730:2014)

MSZ EN 13060:2015

Kis gőzsterilizátorok

MSZ EN ISO 11608-1:2015

Tűs injektorrendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek 1. rész: Tűs injektorrendszerek (ISO 11608-1:2014)

MSZ EN 16442:2015

Ellenőrzött környezetű tárolószekrény sterilizált, fertőtlenített hőérzékeny endoszkópokhoz

MSZ EN ISO 5356-1:2015

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kúpos csatlakozók. 1. rész: Kúpok és aljzatok (ISO 5356-1:2015)

MSZ EN ISO 9687:2015

Fogászat. Fogászati berendezések grafikus jelképei (ISO 9687:2015)

MSZ EN 13697:2015

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Nem porózus felületi kvantitatív vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és/vagy fungicid hatásának értékelésére. Mechanikus hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 14675:2015

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászatban használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok virucid hatásának megállapítására. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 16615:2015

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív vizsgálati módszer baktericid és penészgomba-ellenes hatás értékelésére nem porózus felületeken mechanikus hatással, törlőkendő használatával, orvosi területen (4 mezős vizsgálat). Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 455-2:2015

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálata

MSZ EN 455-3:2015

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 3. rész: A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata

MSZ EN ISO 7439:2015

Réztartalmú, méhen belüli fogamzásgátló eszközök. Követelmények és vizsgálatok (ISO 7439:2015)

MSZ EN ISO 7494-2:2015

Fogászat. Fogászati kezelőegységek. 2. rész: Levegő- és vízellátó, elszívó és szennyvízkezelő rendszerek (ISO 7494-2:2015)

MSZ EN ISO 11137-1:2015

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei (ISO 11137-1:2006, tartalmazza az Amd 1:2013-at)

MSZ EN ISO 11137-2:2015

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizálódózis megállapítása (ISO 11137-2:2013)

MSZ EN ISO 13408-1:2015

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 13408-1:2008, tartalmazza az Amd 1:2013-at)

MSZ EN ISO 15197:2015

In vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Cukorbetegség kezelésében a vérglükózt ellenőrző, önvizsgáló rendszerek követelményei (ISO 15197:2013)

MSZ EN ISO 16061:2015

A nem aktív sebészeti implantátumokhoz használt műszerek. Általános követelmények (ISO 16061:2015)

MSZ EN ISO 23640:2015

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Az in vitro diagnosztikai reagensek stabilitásának értékelése (ISO 23640:2011)

MSZ EN ISO 24234:2015

Fogászat. Fogászati amalgám (ISO 24234:2015)

MSZ EN ISO 6872:2015

Fogászat. Kerámiaanyagok (ISO 6872:2015)

MSZ EN ISO 80369-20:2015

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 20. rész: Közös vizsgálati módszerek (ISO 80369-20:2015)

MSZ EN ISO 8536-10:2015

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 10. rész: Egyszer használatos tartozékok túlnyomásos infúziós eszközök folyadékvezetékeihez (ISO 8536-10:2015)

MSZ EN ISO 8536-11:2015

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 11. rész: Egyszer használatos infúziós szűrők túlnyomásos infúziós eszközökhöz (ISO 8536-11:2015)

MSZ EN ISO 8536-8:2015

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 8. rész: Egyszer használatos infúziós szerelékek túlnyomásos infúziós eszközökhöz (ISO 8536-8:2015)

MSZ EN ISO 8536-9:2015

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 9. rész: Egyszer használatos folyadékvezetékek túlnyomásos infúziós eszközökhöz (ISO 8536-9:2015)

MSZ EN 14476:2013+A1:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a virucid aktivitás értékelésére az embergyógyászatban. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 14885:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az európai szabványok alkalmazása a kémiai fertőtlenítőszerekre és antiszeptikumokra

MSZ EN 16616:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Vegyileg és hővel végzett textilfertőtlenítés. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 556-2:2016

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. A „STERILE” megjelölésű orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények. 2. rész: Aszeptikusan gyártott orvostechnikai eszközök követelményei

MSZ EN ISO 10650:2016

Fogászat. Fotopolimerizációs lámpa (ISO 10650:2015)

MSZ EN ISO 10781:2016

Egészségügyi informatika. A HL7 elektronikus egészségügyi adatrendszer funkcionális modellje (EHR FM), 2. kiadás (ISO 10781:2015)

MSZ EN ISO 11073-30200:2005/A1:2016

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 30200. rész: Átviteli profil. Kábeles csatlakozás. 1. módosítás (ISO/IEEE 11073-30200:2004/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 12836:2016

Fogászat. Indirekt fogászati helyreállításokhoz használt CAD/CAM rendszerek digitalizáló eszközei. Vizsgálati módszerek a pontosság értékeléséhez (ISO 12836:2012)

MSZ EN ISO 13356:2016

Sebészeti implantátumok. Ittriummal stabilizált tetragonális cirkónium alapú kerámiaanyagok (Y-TZP) (ISO 13356:2015)

MSZ EN ISO 13397-5:2016

Fogászat. Parodontológiai küretkanalak, fogászati kaparók és exkavátorok. 5. rész: Jacquette-kaparók (ISO 13397-5:2015)

MSZ EN ISO 13408-7:2016

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 7. rész: Alternatív folyamatok orvostechnikai eszközökhöz és a kapcsolódó termékekhez (ISO 13408-7:2012)

MSZ EN ISO 15883-6:2016

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 6. rész: Nem invazív és nem kritikus orvostechnikai eszközök és egészségügyi berendezések hővel fertőtlenítő mosó- és fertőtlenítőgépeinek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-6:2011)

MSZ EN ISO 16408:2016

Fogászat. Szájápolási termékek. Szájöblítők (ISO 16408:2015)

MSZ EN ISO 16954:2016

Fogászat. Vizsgálati módszerek a fogászati kezelőegységek vízelvezetőiben képződő biofilm kezelésére (ISO 16954:2015)

MSZ EN ISO 17937:2016

Fogászat. Csontvéső (ISO 17937:2015)

MSZ EN ISO 23747:2016

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kilégzési csúcsáramlásmérők spontán lélegző személyek tüdőfunkciójának értékelésére (ISO 23747:2015)

MSZ EN ISO 3630-3:2016

Fogászat. Endodonciai eszközök. 3. rész: Tömörítők: tömők és elosztók (ISO 3630-3:2015)

MSZ EN ISO 3826-4:2016

Összelapítható műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 4. rész: Aferézis vérzsákrendszerek integrált jellemzőkkel (ISO 3826-4:2015)

MSZ EN ISO 4823:2016

Fogászat. Elasztomer lenyomatanyagok (ISO 4823:2015)

MSZ EN ISO 5840-1:2016

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 5840-1:2015)

MSZ EN ISO 5840-2:2016

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 2. rész: Sebészeti módon beültetett szívbillentyűpótlások (ISO 5840-2:2015)

MSZ EN ISO 6874:2016

Fogászat. Polimeralapú fogászati lyuk- és barázdazárók (ISO 6874:2015)

MSZ EN ISO 80601-2-72:2016

Gyógyászati villamos készülékek. 2-72. rész: Lélegeztetőre kapcsolt páciensek otthoni egészségügyi ellátására szolgáló lélegeztetőjének alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei (ISO 80601-2-72:2015)

MSZ EN 13727:2012+A2:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a baktériumölő hatás értékelésére az embergyógyászatban. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 10079-1:2016

Gyógyászati szívókészülékek. 1. rész: Villamos működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-1:2015)

MSZ EN ISO 11663:2016

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt dialízisfolyadékok minősége (ISO 11663:2014)

MSZ EN ISO 12417-1:2016

Szív- és érrendszeri implantátumok és extrakorporális rendszerek. Gyógyszerrel kombinált érrendszeri eszközök. 1. rész: Általános követelmények (ISO 12417-1:2015)

MSZ EN ISO 8362-2:2016

Injekciós tartályok és tartozékaik. 2. rész: Záróeszközök injekciós üvegcsékhez (ISO 8362-2:2015)

MSZ EN ISO 22442-1:2016

Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 1. rész: A kockázatirányítás alkalmazása (ISO 22442-1:2015)

MSZ EN ISO 22442-2:2016

Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 2. rész: Az eredet, a begyűjtés és a kezelés szabályozása (ISO 22442-2:2015)

MSZ EN ISO 23500:2016

Útmutató a hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítéséhez és minőségirányításához (ISO 23500:2014)

MSZ EN ISO 4074:2016

Természetes gumi latex férfi óvszerek. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 4074:2015)

MSZ EN 285:2016

Sterilizálás. Gőzsterilizátorok. Nagy méretű sterilizátorok

MSZ EN ISO 1135-4:2016

A gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs transzfúziós szerelékek (ISO 1135-4:2015)

MSZ EN ISO 1135-5:2016

A gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 5. rész: Egyszer használatos, transzfúziós szerelékek túlnyomásos infúziós eszközökhöz (ISO 1135-5:2015)

MSZ EN ISO 13017:2012/A1:2016

Fogászat. Mágneses rögzítők. 1. módosítás (ISO 13017:2012/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 13940:2016

Egészségügyi informatika. Az ellátás folyamatosságát támogató fogalomrendszer (ISO 13940:2015)

MSZ EN ISO 13958:2016

A hemodialízis és a kapcsolódó gyógykezelések koncentrátumai (ISO 13958:2014)

MSZ EN ISO 13959:2016

A hemodialízis és a kapcsolódó gyógykezelések céljára felhasználható víz (ISO 13959:2014)

MSZ EN ISO 14644-1:2016

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 1. rész: A levegőtisztaság osztályozása részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-1:2015)

MSZ EN ISO 14644-2:2016

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 2. rész: Monitorozás a tisztaszobák részecskekoncentráció alapján megállapított levegőtisztasági teljesítőképességének bizonyítására (ISO 14644-2:2015)

MSZ EN ISO 26722:2016

Vízkezelő berendezések hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez (ISO 26722:2014)

MSZ EN ISO 8362-1:2009/A1:2016

Injekciós tartályok és tartozékok. 1. rész: Üvegcsőből készült injekciós ampullák (ISO 8362-1:2009/Amd 1:2015)

MSZ EN 12791:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Sebészeti kézfertőtlenítők. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 11197:2016

Gyógyászati ellátóegységek (ISO 11197:2016)

MSZ EN ISO 14408:2016

Lézersebészeti légcsőtubusok. A megjelölés és a kísérő tájékoztatás követelményei (ISO 14408:2016)

MSZ EN ISO 15883-7:2016

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 7. rész: Nem invazív és nem kritikus, hőérzékeny orvostechnikai eszközök és egészségügyi berendezések kémiai fertőtlenítéséhez használatos mosó- és fertőtlenítőgépek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-7:2016)

MSZ EN ISO 15912:2016

Fogászat. Hőálló beágyazók és öntőformaanyagok (ISO 15912:2016)

MSZ EN ISO 16278:2016

Egészségügyi informatika. Az emberi anatómia terminológiai rendszereinek kategorikus struktúrája (ISO 16278:2016)

MSZ EN ISO 18397:2016

Fogászat. Elektromos fogkő-eltávolítók (ISO 18397:2016)

MSZ EN ISO 22674:2016

Fogászat. Fémanyagok rögzített és kivehető helyreállításokhoz és készülékekhez (ISO 22674:2016)

MSZ EN ISO 5360:2016

Aneszteziológiai párásítók. Ágensspecifikus töltőrendszerek (ISO 5360:2016)

MSZ EN ISO 7396-1:2016

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz (ISO 7396-1:2016)

MSZ EN ISO 8362-5:2016

Injekciós tartályok és tartozékok. 5. rész: Injekciós ampullák zárófedelei fagyasztva szárításhoz (ISO 8362-5:2016)

MSZ EN ISO 9693-2:2016

Fogászat. Kompatibilitási vizsgálatok. 2. rész: Kerámia-kerámia rendszerek (ISO 9693-2:2016)

MSZ EN ISO 2157:2016

Fogászat. Forgóeszközök névleges átmérői és méretjelei (ISO 2157:2016)

MSZ EN ISO 3950:2016

Fogászat. A fogak és a szájüreg részeinek jelölési rendszere (ISO 3950:2016)

MSZ EN ISO 7787-1:2016

Fogászat. Laboratóriumi marók. 1. rész: Acélból készült laboratóriumi marók (ISO 7787-1:2016)

MSZ EN ISO 80369-6:2016

Egészségügyben használatos, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 6. rész: Csatlakozók gerincközeli alkalmazásokhoz (ISO 80369-6:2016, 2016. 11. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 8537:2016

Steril injekciós fecskendők injekciós tűvel vagy tű nélkül, egyszeri használatra, inzulin adagolására (ISO 8537:2016)

MSZ EN 1657:2016

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok fungicid vagy élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 15225:2016

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítás. Az orvostechnikai eszközök adatszerkezetének nómenklatúrája (ISO 15225:2016)

MSZ EN ISO 18556:2016

Fogászat. Szájon belül használatos spatulák (ISO 18556:2016)

MSZ EN ISO 18739:2016

Fogászat. A CAD/CAM rendszerekre vonatkozó folyamatlánc szótára (ISO 18739:2016)

MSZ EN ISO 21549-5:2016

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 5. rész: Azonosító adatok (ISO 21549-5:2015)

MSZ EN ISO 13485:2016

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2016)

MSZ EN ISO 10139-2:2016

Fogászat. Puha alábélelő anyagok kivehető fogpótláshoz. 2. rész: Hosszú időtartamú használatra szánt anyagok (ISO 10139-2:2016)

MSZ EN ISO 10328:2016

Protézisek. Alsóvégtag-protézisek szerkezeti vizsgálata. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 10328:2016)

MSZ EN ISO 11073-10419:2016

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja 10419. rész: Eszközönkénti részletezés. Inzulinpumpa (ISO/IEEE 11073-10419:2016, 2018. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11073-10424:2016

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10424. rész: Eszközönkénti részletezés. Az alvási légzésszünet légzésterápiás készüléke (SABTE) (ISO/IEEE 11073-10424:2016)

MSZ EN ISO 11073-10425:2016

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10425. rész: Eszközönkénti részletezés. Folyamatos glukózmonitor (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425:2016)

MSZ EN ISO 17523:2016

Egészségügyi informatika. Elektronikus receptek követelményei (ISO 17523:2016)

MSZ EN ISO 19429:2016

Fogászat. Fogászati implantátumok jelölési rendszere (ISO 19429:2015)

MSZ EN ISO 22675:2016

Protézisek. Boka-láb eszközök és lábegységek vizsgálata. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22675:2016)

MSZ EN ISO 11073-20601:2017

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 20601. rész: Alkalmazási profil. Optimalizált csereprotokoll (ISO/IEEE 11073-20601:2016, tartalmazza a 2016. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO 13078-2:2017

Fogászat. Fogászati kemence. 2. rész: Vizsgálati módszer a kemence programjának értékelésére zománcégetéssel (ISO 13078-2:2016)

MSZ EN ISO 17254:2017

Fogászat. Fogszabályozásban használt spirálrugók (ISO 17254:2016)

MSZ EN ISO 27799:2017

Egészségügyi informatika. Az információbiztonság irányítása az egészségügyben az ISO/IEC 27002 alkalmazásával (ISO 27799:2016)

MSZ EN ISO 5361:2017

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Légcsőtubusok és csatlakozók (ISO 5361:2016)

MSZ EN ISO 5364:2017

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Orofaringeális légutak (ISO 5364:2016)

MSZ EN ISO 6009:2017

Egyszer használatos injekciós tűk. Azonosító színjelölések (ISO 6009:2016)

MSZ EN ISO 7864:2017

Steril, egyszer használatos injekciós tűk. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 7864:2016)

MSZ EN ISO 80369-3:2017

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 3. rész: Csatlakozók enterális alkalmazásokhoz (ISO 80369-3:2016)

MSZ EN ISO 9626:2017

Korrozióálló acél tűcsövek orvostechnikai eszközök gyártásához. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 9626:2016)

MSZ EN ISO 8536-13:2017

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 13. rész: Osztott, egyszer használatos, folyadékkal érintkező áramlásszabályozók (ISO 8536-13:2016)

MSZ EN ISO 8871-5:2017

Elasztomer alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 5. rész: Funkcionális követelmények és vizsgálat (ISO 8871-5:2016)

MSZ EN ISO 9173-1:2017

Fogászat. Foghúzó fogók. 1. rész: Általános követelmények (ISO 9173-1:2016)

MSZ EN ISO 16409:2017

Fogászat. Szájápolási termékek. Kézi fogköztisztító fogkefék (ISO 16409:2016)

MSZ EN ISO 17509:2017

Fogászat. Forgatónyomaték-átadó kézidarabokhoz (ISO 17509:2016)

MSZ EN ISO 22870:2017

Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 22870:2016)

MSZ EN ISO 3964:2017

Fogászat. Csatlakozóméretek kézidarabok csatlakozóihoz (ISO 3964:2016)

MSZ EN ISO 5366:2017

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Tracheotómiás tubusok és csatlakozók (ISO 5366:2016)

MSZ EN ISO 5832-3:2017

Sebészeti implantátumok. Fémek. 3. rész: Kovácsolt titán–6-alumínium–4-vanádium ötvözet (ISO 5832-3:2016)

MSZ EN ISO 7153-1:2017

Sebészeti eszközök. Anyagok. 1. rész: Fémek (ISO 7153-1:2016)

MSZ EN ISO 9999:2017

Fogyatékkal élő személyek segédeszközei. Osztályozás és terminológia (ISO 9999:2016)

MSZ EN ISO 14644-14:2017

Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 14. rész: A felhasznált berendezések alkalmasságának értékelése a levegőben lévő részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-14:2016)

MSZ EN ISO 14801:2017

Fogászat. Implantátumok. Csontba ültethető fogászati implantátumok dinamikus terhelési vizsgálata (ISO 14801:2016)

MSZ EN ISO 15223-1:2017

Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és tájékoztatóiban használandó szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15223-1:2016, 2017. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10993-6:2017

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Az implantációt követő helyi hatások vizsgálatai (ISO 10993-6:2016)

MSZ EN ISO 19054:2006/A1:2017

Sínrendszerek orvostechnikai berendezések rögzítésére (ISO 19054:2005/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 21535:2009/A1:2017

Nem aktív sebészeti implantátumok. Ízületet helyettesítő implantátumok. A csípőízületet helyettesítő implantátumok egyedi követelményei. 1. módosítás (ISO 21535:2007/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 21549-7:2017

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 7. rész: Gyógyszerezési adatok (ISO 21549-7:2016)

MSZ EN ISO 25237:2017

Egészségügyi informatika. Álnévhasználat (ISO 25237:2017)

MSZ EN ISO 7199:2017

Szív- és érrendszeri implantátumok és mesterséges szervek. Vérgázcserélők (oxigenátorok) (ISO 7199:2016)

MSZ EN 868-2:2017

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: Sterilizálási csomagolás. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-3:2017

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 3. rész: Papír (az EN 868-4 szerinti) papírzacskók, valamint (az EN 868-5 szerinti) tasakok és tekercsek előállítására. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-4:2017

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 4. rész: Papírzacskók. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-6:2017

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 6. rész: Papír alacsony hőmérsékletű sterilizálási eljárásokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-7:2017

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 7. rész: Ragasztóbevonatú papír alacsony hőmérsékletű sterilizálási eljárásokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 11073-00103:2017

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 00103. rész: Áttekintés (ISO/IEEE 11073-00103:2015)

MSZ EN ISO 11073-10441:2017

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10441. rész: Eszközönkénti részletezés. Szív- és érrendszeri fitnesz- és aktivitásmonitor (ISO/IEEE 11073-10441:2015)

MSZ EN ISO 11073-10442:2017

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10442. rész: Eszközönkénti részletezés. Erősítő fitneszeszköz (ISO/IEEE 11073-10442:2015)

MSZ EN ISO 11138-1:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 11138-1:2017)

MSZ EN ISO 11138-2:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 2. rész: Biológiai indikátorok etilén-oxidos sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-2:2017)

MSZ EN ISO 11138-3:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 3. rész: Biológiai indikátorok nedveshő-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-3:2017)

MSZ EN ISO 11138-4:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 4. rész: Biológiai indikátorok szárazhő-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-4:2017)

MSZ EN ISO 11138-5:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 5. rész: Biológiai indikátorok alacsony hőmérsékletű gőz- és formaldehid-sterilizálási folyamatokhoz (ISO 11138-5:2017)

MSZ EN ISO 1135-3:2017

A gyógyászatban használatos transzfúziós eszközök. 3. rész: Egyszer használatos transzfúziós szerelékek (ISO 1135-3:2016)

MSZ EN ISO 21298:2017

Egészségügyi informatika. Funkcionális és szerkezeti szerepek (ISO 21298:2017, 2017. áprilisi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 1797:2017

Fogászat. Forgó- és oszcillálóeszközök szárai (ISO 1797:2017)

MSZ EN ISO 19715:2017

Fogászat. Visszahajló szögű tömőeszköz (ISO 19715:2017)

MSZ EN ISO 25539-1:2017

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 1. rész: Endovaszkuláris protézisek (ISO 25539-1:2017)

MSZ EN ISO 7198:2017

Szív- és érrendszeri implantátumok és extrakorporális rendszerek. Érprotézisek. Cső alakú érgraftok és érrendszeri foltanyagok (ISO 7198:2016)

MSZ EN ISO 7787-3:2017

Fogászat. Laboratóriumi marók. 3. rész: Keményfémből készült marók marógépekhez (ISO 7787-3:2017)

MSZ EN ISO 80369-7:2017

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 7. rész: Csatlakozók érrendszeri vagy bőr alatti alkalmazásokhoz (ISO 80369-7:2016, 2016. 12. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 9873:2017

Fogászat. Intraorális tükrök (ISO 9873:2017)

MSZ EN ISO 10993-4:2017

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 4. rész: A vérrel való kölcsönhatás vizsgálatainak kiválasztása (ISO 10993-4:2017)

MSZ EN ISO 11073-10417:2017

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10417. rész: Eszközönkénti részletezés. Vércukormérő (ISO/IEEE 11073-10417:2017)

MSZ EN 16844:2017

Esztétikai célú gyógyászati szolgáltatások. Nem sebészeti, gyógyászati kezelések

MSZ EN ISO 15621:2017

Vizelet- és/vagy székletfelszívó segédeszközök. Általános értékelési irányelvek (ISO 15621:2017)

MSZ EN ISO 19490:2017

Fogászat. Szinuszmembrán-emelő (ISO 19490:2017)

MSZ EN ISO 80601-2-56:2017

Gyógyászati villamos készülékek. 2-56. rész: Klinikai testhőmérséklet-mérők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-56:2017)

MSZ EN ISO 11137-3:2017

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 3. rész: Útmutató a kialakítás, a validálás és a rutinellenőrzés dozimetriai szempontjaihoz (ISO 11137-3:2017)

MSZ EN ISO 11609:2017

Fogászat. Fogápolók. Követelmények, vizsgálati módszerek és megjelölés (ISO 11609:2017)

MSZ EN ISO 11607-1:2018

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei (ISO 11607-1:2006, tartalmazza az Amd 1:2014 módosítást)

MSZ EN ISO 11607-2:2018

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei (ISO 11607-2:2006, tartalmazza az Amd 1:2014 módosítást)

MSZ EN ISO 10555-6:2018

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 6. rész: Bőr alá beültetett portok (ISO 10555-6:2015)

MSZ EN ISO 11608-7:2018

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 7. rész: Hozzáférhetőség látáskárosodott személyek számára (ISO 11608-7:2016)

MSZ EN ISO 14644-13:2018

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 13. rész: Felületek tisztítása a részecskealapú és a kémiai osztályba sorolások tekintetében meghatározott tisztasági szint elérése érdekében (ISO 14644-13:2017)

MSZ EN ISO 18082:2014/A1:2018

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Orvosi gázokhoz való, nem felcserélhető, csavarmenetes (NIST), kisnyomású csatlakozók méretei. 1. módosítás (ISO 18082:2014/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 22112:2018

Fogászat. Műfogak fogprotézisekhez (ISO 22112:2017)

MSZ EN ISO 12052:2018

Egészségügyi informatika. Digitális képfeldolgozás és adatközlés a gyógyászatban (DICOM), beleértve a munkafolyamatot és az adatkezelést (ISO 12052:2017)

MSZ EN ISO 6710:2018

Egyszer használatos tartályok emberi vénásvér-minták gyűjtésére (ISO 6710:2017)

MSZ EN ISO 9917-2:2018

Fogászat. Vizes alapú cementek. 2. rész: Fényre kötő cementek (ISO 9917-2:2017)

MSZ EN 12791:2016+A1:2018

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Sebészeti kézfertőtlenítők. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 10555-1:2013/A1:2018

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 1. rész: Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 10993-16:2018

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 16. rész: Bomlástermékek és kioldódó részek toxikokinetikai vizsgálatának tervezése (ISO 10993-16:2017)

MSZ EN ISO 11073-10101:2005/A1:2018

Egészségügyi informatika. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. 10101. rész: Nómenklatúra. 1. módosítás: További meghatározások (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 11615:2018

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. Adattartalmak és -struktúrák az egyedi azonosításhoz és a szabályozott gyógyászati termékinformáció megosztásához (ISO 11615:2017)

MSZ EN ISO 11616:2018

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. Adattartalmak és -struktúrák az egyedi azonosításhoz és a szabályozott gyógyszer-információ megosztásához (ISO 11616:2017)

MSZ EN ISO 11737-1:2018

Egészségügyi termékek sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 1. rész: A termékeken lévő mikroorganizmus-populációk meghatározása (ISO 11737-1:2018)

MSZ EN ISO 14457:2018

Fogászat. Kézidarabok és motorok (ISO 14457:2017)

MSZ EN ISO 14644-15:2018

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 15. rész: A felhasznált berendezések és anyagok alkalmasságának értékelése a levegőben lévő vegyianyag-koncentráció alapján (ISO 14644-15:2017)

MSZ EN ISO 17664:2018

Egészségügyi termékek feldolgozása. Az orvostechnikai eszközök feldolgozására vonatkozó, az orvostechnikai eszköz gyártója által megadandó tájékoztatás (ISO 17664:2017)

MSZ EN ISO 5359:2014/A1:2018

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kisnyomású tömlővezeték-rendszerek gyógyászati gázokhoz. 1. módosítás (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 13897:2018

Fogászat. Fogászati, újrafelhasználható amalgám keverőkapszulák (ISO 13897:2018)

MSZ EN ISO 19023:2018

Fogászat. Horgonycsavarok fogszabályozáshoz (ISO 19023:2018)

MSZ EN ISO 19448:2018

Fogászat. A fluoridkoncentráció elemzése vizes oldatokban fluoridion-szelektív elektróddal (ISO 19448:2018)

MSZ EN ISO 20126:2012/A1:2018

Fogászat. Kézi fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek. 1. módosítás (ISO 20126:2012/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 21533:2018

Fogászat. Újrafeldolgozható fecskendőkazetták a gyökérhártyába való injektáláshoz (ISO 21533:2018)

MSZ EN ISO 7492:2018

Fogászat. Fogászati feltárók (ISO 7492:2018)

MSZ EN ISO 80601-2-55:2018

Gyógyászati villamos készülékek. 2-55. rész: Lélegeztetőgáz-monitorok alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-55:2018)

MSZ EN ISO 8536-14:2018

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 14. rész: A transzfúziós és infúziós eszközök folyadékkal nem érintkező rögzítőelemei és áramlásszabályozói (ISO 8536-14:2018)

MSZ EN ISO 11073-10427:2018

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10427. rész: Eszközönkénti részletezés. A személyi egészségügyi eszközök energiaállapotának felügyelete (ISO/IEEE 11073-10427:2018)

MSZ EN ISO 13408-2:2018

Egészségügyi termékek aszeptikus feldolgozása. 2. rész: Sterilizálószűrés (ISO 13408-2:2018)

MSZ EN ISO 7886-1:2018

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 1. rész: Kézzel használható fecskendők (ISO 7886-1:2017, 2019. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10139-1:2018

Fogászat. Puha alábélelő anyagok kivehető fogpótláshoz. 1. rész: Rövid időtartamú használatra szánt anyagok (ISO 10139-1:2018)

MSZ EN ISO 10993-11:2018

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 11. rész: Szisztémás toxicitási vizsgálatok (ISO 10993-11:2017)

MSZ EN ISO 14607:2018

Nem aktív sebészeti implantátumok. Emlőimplantátumok. Egyedi követelmények (ISO 14607:2018, 2018. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20608:2018

Fogászat. Porszóró kézidarabok és porok (ISO 20608:2018)

MSZ EN ISO 28319:2018

Fogászat. Lézeres hegesztés és tömőanyagok (ISO 28319:2018)

MSZ EN ISO 5832-2:2018

Sebészeti implantátumok. Fémek. 2. rész: Ötvözetlen titán (ISO 5832-2:2018)

MSZ EN ISO 6872:2015/A1:2018

Fogászat. Kerámiaanyagok (ISO 6872:2015/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 7488:2018

Fogászat. Fogászati amalgámkeverő gépek (ISO 7488:2018)

MSZ EN ISO 9687:2015/A1:2018

Fogászat. Fogászati berendezések grafikus jelképei (ISO 9687:2015/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 10637:2018

Fogászat. Központi szívórendszerről működő berendezések (ISO 10637:2018)

MSZ EN ISO 18618:2018

Fogászat. A CAD/CAM rendszerek interoperabilitása (ISO 18618:2018)

MSZ EN 13704:2019

Kémiai fertőtlenítőszerek. Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek spóraölő hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés) 

MSZ EN ISO 10477:2019

Fogászat. Polimeralapú korona- és héjanyagok (ISO 10477:2018)

MSZ EN ISO 11070:2014/A1:2019

Steril, egyszer használatos érrendszeri bevezetők, tágítók és vezetődrótok. 1. módosítás (ISO 11070:2014/Amd 1:2018) 

MSZ EN ISO 20696:2019

Steril, egyszer használatos urológiai hólyagkatéterek (ISO 20696:2018, 2019. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20697:2019

Steril, egyszer használatos lecsapolókatéterek és kiegészítőeszközök (ISO 20697:2018, 2018. szeptemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 7494-1:2019

Fogászat. Helyhez kötött fogászati kezelőegységek és fogászati kezelőszékek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 7494-1:2018)

MSZ EN ISO 11238:2019

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. Adattartalmak és -struktúrák az egyedi azonosításhoz és a szabályozott hatóanyag-információ megosztásához (ISO 11238:2018)

MSZ EN ISO 8637-2:2019

Extrakorporális rendszerek a vér tisztítására. 2. rész: Hemodializátorok, hemodiafilterek és hemofilterek extrakorporális vérkörei (ISO 8637-2:2018)

MSZ EN ISO 11139:2019

Egészségügyi termékek sterilizálása. A sterilizálás és a kapcsolódó berendezések területén, valamint a folyamatszabványokban használt szakkifejezések szótára (ISO 11139:2018)

MSZ EN ISO 18472:2019

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai és kémiai indikátorok. Vizsgálókészülék (ISO 18472:2018)

MSZ EN ISO 20749:2019

Fogászat. Előkapszulázott fogászati amalgám (ISO 20749:2017)

MSZ EN 17111:2019

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, hordozólemezes vizsgálat a virucid aktivitás értékelésére orvosi területen. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 10650:2019

Fogászat. Fotopolimerizációs lámpa (ISO 10650:2018)

MSZ EN ISO 20569:2019

Fogászat. Trepanálótüskék (ISO 20569:2018)

MSZ EN ISO 20570:2019

Fogászat. Szájsebészeti szike (ISO 20570:2018)

MSZ EN ISO 28158:2019

Fogászat. Nyéllel egybeépített fogselyem (ISO 28158:2018)

MSZ EN 13060:2014+A1:2019

Kis gőzsterilizátorok

MSZ EN 14885:2019

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az európai szabványok alkalmazása a kémiai fertőtlenítőszerekre és antiszeptikumokra

MSZ EN ISO 7405:2019

Fogászat. A fogászatban használt orvostechnikai eszközök biokompatibilitásának értékelése (ISO 7405:2018, 2018. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 80369-1:2019

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 1. rész: Általános követelmények (ISO 80369-1:2018)

MSZ EN ISO 23907-1:2019

Éles és hegyes eszközök okozta sérülések elleni védelem. Követelmények és vizsgálati módszerek. Egyszer használatos éles és hegyes eszközök tartályai (ISO 23907-1:2019)

MSZ EN ISO 15195:2019

Kísérleti orvostudomány. Referencia mérési eljárásokat végző kalibrálólaboratóriumok kompetenciájára vonatkozó követelmények (ISO 15195:2018)

MSZ EN 16777:2019

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Nem porózus felületi kvantitatív vizsgálat mechanikai beavatkozás nélkül, a kémiai fertőtlenítőszerek virucid aktivitásának értékelésére orvosi területen. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 17126:2019

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek spóraölő hatásának értékelésére orvosi területen. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 868-10:2019

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 10. rész: Ragasztóbevonatú nemszőtt anyagok poliolefinből. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-5:2019

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 5. rész: Porózus anyagból és műanyag fóliából előállított, hegeszthető tasakok és tekercsek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-8:2019

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 8. rész: Újrahasználható sterilizálótartályok az EN 285 szerinti gőzsterilizátorokhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 868-9:2019

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 9. rész: Bevonatmentes nemszőtt anyagok poliolefinből. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 20184-1:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Fagyasztott szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 1. rész: Izolált RNS (ISO 20184-1:2018)

MSZ EN ISO 15883-4:2019

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 4. rész: Hőérzékeny endoszkópok kémiai fertőtlenítéséhez használatos mosó- és fertőtlenítőgépek követelményei és vizsgálatai (ISO 15883-4:2018)

MSZ EN ISO 20166-1:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Formalinfixált és paraffinba ágyazott (FFPE-) szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 1. rész: Izolált RNS (ISO 20166-1:2018)

MSZ EN ISO 20166-2:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Formalinfixált és paraffinba ágyazott (FFPE-) szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 2. rész: Izolált fehérjék (ISO 20166-2:2018)

MSZ EN ISO 20184-2:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Fagyasztott szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 2. rész: Izolált fehérjék (ISO 20184-2:2018)

MSZ EN ISO 10079-1:2015/A1:2019

Gyógyászati szívókészülékek. 1. rész: Villamos működtetésű szívókészülékek. 1. módosítás: A működési követelmények változása szélsőséges hőmérséklet esetén (ISO 10079-1:2015/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 10524-1:2019

Nyomásszabályozók gyógyászati gázokhoz. 1. rész: Nyomásszabályozók és áramlásmérős nyomásszabályozók (ISO 10524-1:2018)

MSZ EN ISO 10524-2:2019

Nyomásszabályozók gyógyászati gázokhoz. 2. rész: Központi és hálózati nyomásszabályozók (ISO 10524-2:2019)

MSZ EN ISO 10524-3:2019

Nyomásszabályozók gyógyászati gázokhoz. 3. rész: Palackszeleppel egybeépített nyomásszabályozók (VIPR-ek) (ISO 10524-3:2019)

MSZ EN ISO 7396-1:2016/A1:2019

Gyógyászati gázok csővezetékrendszerei. 1. rész: Csővezetékrendszerek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz. 1. módosítás (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 20166-3:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Formalinfixált és paraffinba ágyazott (FFPE-) szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 3. rész: Izolált DNS (ISO 20166-3:2018)

MSZ EN ISO 80601-2-61:2019

Gyógyászati villamos készülékek. 2-61. rész: Pulzoximéter-berendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-61:2017, 2018. februári helyesbített változat)

MSZ EN 14683:2019+AC:2019

Sebészeti maszkok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 15747:2019

Műanyag tartályok intravénás injekciókhoz (ISO 15747:2018)

MSZ EN ISO 23500-1:2019

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítése és minőségirányítása. 1. rész: Általános követelmények (ISO 23500-1:2019)

MSZ EN ISO 23500-2:2019

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítése és minőségirányítása. 2. rész: Vízkezelő berendezések hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez (ISO 23500-2:2019)

MSZ EN ISO 23500-3:2019

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítése és minőségirányítása. 3. rész: A hemodialízis és a kapcsolódó gyógykezelések céljára felhasználható víz (ISO 23500-3:2019)

MSZ EN ISO 23500-4:2019

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítése és minőségirányítása. 4. rész: A hemodialízis és a kapcsolódó gyógykezelések koncentrátumai (ISO 23500-4:2019)

MSZ EN ISO 23500-5:2019

A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt folyadékok elkészítése és minőségirányítása. 5. rész: A hemodialízishez és a kapcsolódó gyógykezelésekhez használt dialízisfolyadék minősége (ISO 23500-5:2019)

MSZ EN ISO 7886-4:2019

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 4. rész: Az újrahasználatot megakadályozó fecskendők (ISO 7886-4:2018)

MSZ EN ISO 8871-3:2004/A1:2019

Műanyag alkatrészek parenterális készítményekhez és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 3. rész: A kibocsátott részecskék számának meghatározása. 1. módosítás (ISO 8871-3:2003/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 20186-1:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Teljes vénás vérre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 1. rész: Izolált celluláris RNS (ISO 20186-1:2019)

MSZ EN ISO 20186-2:2019

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Teljes vénás vérre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 2. rész: Izolált genomiális DNS (ISO 20186-2:2019)

MSZ EN 13795-1:2019

Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Sebészeti kendők és köpenyek

MSZ EN 13795-2:2019

Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Tisztatéri öltözékek

MSZ EN ISO 11073-10425:2019

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10425. rész: Eszközönkénti részletezés. Folyamatos glukózmonitor (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425:2019)

MSZ EN ISO 11138-7:2019

Gyógyászati termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 7. rész: Kiválasztási, használati és eredményértelmezési útmutató (ISO 11138-7:2019)

MSZ EN ISO 13120:2019

Egészségügyi informatika. Orvosi klasszifikációs rendszerek tartalomleíró szintaxisa. Osztályozási jelölőnyelv (ClaML) (ISO 13120:2019)

MSZ EN ISO 7492:2019

Fogászat. Fogászati feltárók (ISO 7492:2019)

MSZ EN ISO 9873:2019

Fogászat. Intraorális tükrök (ISO 9873:2019)

MSZ EN ISO 14644-16:2019

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 16. rész: A tisztaterek és a térelválasztó eszközök energiahatékonysága (ISO 14644-16:2019)

MSZ EN ISO 4049:2019

Fogászat. Polimeralapú helyreállító anyagok (ISO 4049:2019)

MSZ EN 13697:2015+A1:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és/vagy fungicid hatásának értékelésére. Mechanikus hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 14476:2013+A2:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a virucid aktivitás értékelésére orvosi területen. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 13606-1:2020

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 1. rész: Referenciamodell (ISO 13606-1:2019)

MSZ EN ISO 13606-2:2020

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 2. rész: Archetípusok átadásának specifikációja (ISO 13606-2:2019)

MSZ EN ISO 13606-3:2020

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 3. rész: Referenciaarchetípusok és szakkifejezések listái (ISO 13606-3:2019)

MSZ EN ISO 13606-4:2020

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 4. rész: Biztonság (ISO 13606-4:2019)

MSZ EN ISO 13606-5:2020

Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyiadatlap-kommunikáció. 5. rész: Interfész-előírások (ISO 13606-5:2019)

MSZ EN ISO 16054:2020

Sebészeti implantátumok. Minimális adatkészlet sebészeti implantátumokhoz (ISO 16054:2019)

MSZ EN ISO 20342-1:2020

Fekvő helyzetben használt segédeszközök a szövetek épségének megőrzésére. 1. rész: Általános követelmények (ISO 20342-1:2019)

MSZ EN ISO 27020:2020

Fogászat. Fogszabályozásban használt bracketek és tubusok (ISO 27020:2019)

MSZ EN 1276:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1650:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok fungicid vagy élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN 1656:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az állatgyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 12381:2020

Egészségügyi informatika. Kifejezetten az idővel összefüggő kifejezések az egészségüggyel kapcsolatos problémák kezeléséhez (ISO 12381:2019)

MSZ EN ISO 20789:2020

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Passzív párásítók (ISO 20789:2018)

MSZ EN ISO 27427:2020

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Porlasztórendszerek és komponenseik (ISO 27427:2013)

MSZ EN ISO 5356-2:2012/A1:2020

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kúpos csatlakozók. 2. rész: Csavarmenetes teherbíró csatlakozók. 1. módosítás (ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 5362:2020

Aneszteziológiai tárolózsákok (ISO 5362:2006)

MSZ EN ISO 80601-2-79:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-79. rész: Légzéskárosodás esetén használt légzéstámogató berendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-79:2018)

MSZ EN ISO 80601-2-80:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-80. rész: Légzési elégtelenség esetén használt légzéstámogató berendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-80:2018)

MSZ EN ISO 5832-6:2020

Sebészeti implantátumok. Fémek. 6. rész: Kovácsolt kobalt-nikkel-króm-molibdén ötvözet (ISO 5832-6:1997)

MSZ EN ISO 5832-7:2020

Sebészeti implantátumok. Fémek. 7. rész: Kovácsolható és hidegen formázott kobalt-króm-nikkel-molibdén-vas ötvözet (ISO 5832-7:2016)

MSZ EN ISO 8362-1:2020

Injekciós tartályok és tartozékok. 1. rész: Üvegcsőből készült injekciós ampullák (ISO 8362-1:2018)

MSZ EN 16437:2014+A1:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív felületi vizsgálat az állatgyógyászat területén használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktericid aktivitásának értékelésére porózus felületeken, mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 10555-6:2017/A1:2020

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 6. rész: Bőr alá beültetett portok. 1. módosítás (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 14644-3:2020

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 3. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 14644-3:2019)

MSZ EN ISO 20896-1:2020

Fogászat. Digitális lenyomatkészítő eszközök. 1. rész: A pontosság felmérésének módszerei (ISO 20896-1:2019)

MSZ EN ISO 3630-1:2020

Fogászat. Endodonciai eszközök. 1. rész: Általános követelmények (ISO 3630-1:2019)

MSZ EN ISO 3826-1:2020

Összelapítható műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 1. rész: Hagyományos tartályok (ISO 3826-1:2019)

MSZ EN ISO 3964:2016/A1:2020

Fogászat. Csatlakozóméretek kézidarabok csatlakozóihoz. 1. módosítás: Interfészméretek (ISO 3964:2016/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 5832-1:2020

Sebészeti implantátumok. Fémek. 1. rész: Kovácsolt rozsdamentes acél (ISO 5832-1:2016)

MSZ EN ISO 20186-3:2020

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Teljes vénás vérre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 3. rész: Plazmából felszabadult, sejten kívüli szabad DNS (ISO 20186-3:2019)

MSZ EN ISO 81060-2:2020

Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: A szakaszos automatizált mérési típus klinikai vizsgálata (ISO 81060-2:2018)

MSZ EN 17122:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az állatgyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok virucid aktivitásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények. 2. fázis, 2. lépés

MSZ EN 17269:2020

Egészségügyi informatika. Nemzetközi betegadatlapok

MSZ EN ISO 11135:2014/A1:2020

Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei. 1. módosítás: Az E melléklet felülvizsgálata; Egyetlen tétel felszabadítása (ISO 11135:2014/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 11137-1:2015/A2:2020

Gyógyászati termékek sterilizálása. Besugárzás. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei. 2. módosítás: A 4.3.4. és a 11.2. szakasz felülvizsgálata (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)

MSZ EN ISO 11197:2020

Gyógyászati ellátóegységek (ISO 11197:2019)

MSZ EN ISO 15002:2008/A1:2020

Gyógyászati gázok csővezetékrendszereinek vételi egységeihez csatlakoztatható áramlásmérő eszközök. 1. módosítás (ISO 15002:2008/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 25424:2020

Gyógyászati termékek sterilizálása. Alacsony hőmérsékletű gőz és formaldehid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei (ISO 25424:2018)

MSZ EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei. 1. módosítás (ISO 80601-2-13:2011/Amd 1:2015) 

MSZ EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei. 2. módosítás (ISO 80601-2-13:2011/Amd 2:2018) 

MSZ EN ISO 9693:2020

Fogászat. Kompatibilitási vizsgálatok a fémkerámiai és a kerámia-kerámia rendszerekhez (ISO 9693:2019)

MSZ EN ISO 11607-1:2020

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei (ISO 11607-1:2019)

MSZ EN ISO 11607-2:2020

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei (ISO 11607-2:2019)

MSZ EN ISO 14971:2020

Orvostechnikai eszközök. A kockázatmenedzsment alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2019)

MSZ EN ISO 15098:2020

Fogászat. Fogászati csipeszek (ISO 15098:2020)

MSZ EN ISO 17510:2020

Orvostechnikai eszközök. Az alvási apnoe légzésterápiája. Álarcok és tartozékok (ISO 17510:2015)

MSZ EN ISO 18562-1:2020

Egészségügyi használatú lélegeztető gázvezetékek biokompatibilitásának értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatmenedzsment-folyamatban (ISO 18562-1:2017)

MSZ EN ISO 18562-2:2020

Egészségügyi használatú lélegeztető gázvezetékek biokompatibilitásának értékelése. 2. rész: A részecskekibocsátások vizsgálata (ISO 18562-2:2017)

MSZ EN ISO 18562-3:2020

Egészségügyi használatú lélegeztető gázvezetékek biokompatibilitásának értékelése. 3. rész: Az illékonyszervesvegyület-kibocsátások (VOCs) vizsgálata (ISO 18562-3:2017)

MSZ EN ISO 18562-4:2020

Egészségügyi használatú lélegeztető gázvezetékek biokompatibilitásának értékelése. 4. rész: A kioldódó anyagok vizsgálata kondenzátumban (ISO 18562-4:2017)

MSZ EN ISO 22367:2020

Orvosi laboratóriumok. Kockázatmenedzsment alkalmazása az orvosi laboratóriumokban (ISO 22367:2020)

MSZ EN ISO 22570:2020

Fogászat. Kanalak és csontkaparók (ISO 22570:2020)

MSZ EN ISO 28399:2020

Fogászat. Termékek külső fogfehérítéshez (ISO 28399:2020)

MSZ EN ISO 7787-2:2020

Fogászat. Laboratóriumi marók. 2. rész: Keményfémből készült laboratóriumi marók (ISO 7787-2:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-12:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-12. rész: Az intenzív ellátásban használt lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-12:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-74:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-74. rész: Párásító lélegeztetőberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-74:2017)

MSZ EN ISO 8536-4:2020

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 4. rész: Egyszer használatos, gravitációs infúziós készletek (ISO 8536-4:2019)

MSZ EN ISO 9997:2020

Fogászat. Fecskendőkazetták (ISO 9997:2020)

MSZ EN 17272:2020

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Légáramos térfertőtlenítési módszerek automatizált eljárással. A baktericid, mikobaktericid, sporicid, fungicid, élesztőgomba-ellenes, virucid és fagocid aktivitás meghatározása

MSZ EN ISO 11073-20701:2020

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. Szolgáltatásorientált orvostechnikai eszköz adatcsere-architektúrája és protokollkapcsolatai (ISO/IEEE 11073-20701:2020)

MSZ EN ISO 20695:2020

Enterális táprendszerek. Tervezés és vizsgálat (ISO 20695:2020)

MSZ EN ISO 7199:2017/A1:2020

Szív- és érrendszeri implantátumok és mesterséges szervek. Vérgázcserélők (oxigenátorok). 1. módosítás: Csatlakozók (ISO 7199:2016/Amd 1:2020) 

MSZ EN ISO 8637-1:2020

Extrakorporális rendszerek a vér tisztítására. 1. rész: Hemodializátorok, hemodiafilterek, hemofilterek és hemokoncentrátorok (ISO 8637-1:2017)

MSZ EN 455-1:2020

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 10993-18:2020

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 18. rész: Az orvostechnikai eszközök anyagainak kémiai jellemzése a kockázatmenedzsment-folyamatban (ISO 10993-18:2020)

MSZ EN ISO 11737-2:2020

Egészségügyi termékek sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 2. rész: Sterilitásvizsgálatok a sterilizálási eljárás meghatározásához, validálásához és fenntartásához (ISO 11737-2:2019)

MSZ EN ISO 21850-1:2020

Fogászat. Anyagok fogászati műszerekhez. 1. rész: Rozsdamentes acél (ISO 21850-1:2020)

MSZ EN ISO 7886-2:2020

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 2. rész: Motoros fecskendőpumpával használatos fecskendők (ISO 7886-2:2020)

MSZ EN ISO 7886-3:2020

Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 3. rész: Automata tiltó-adagoló fecskendő meghatározott dózisú oltásokhoz (ISO 7886-3:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020

Gyógyászati villamos készülékek. 2-56. rész: Klinikai testhőmérséklet-mérők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei. 1. módosítás (ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018)

MSZ EN ISO 8871-2:2020

Elasztomer alkatrészek parenterális és gyógyszerészeti felhasználású eszközökhöz. 2. rész: Azonosítás és jellemzés (ISO 8871-2:2020)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10201:2020

Egészségügyi informatika. Az eszközök átjárhatósága. 10201. rész: Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. Doméninformációs modell (ISO/IEEE 11073-10201:2020)

MSZ EN 17398:2020

A páciens bevonása az egészségügyi ellátásba. A személyközpontú ellátás minimumkövetelményei

MSZ EN ISO 9170-1:2020

Vételi egységek gyógyászati gázok csővezetékrendszereihez. 1. rész: Vételi egységek nyomás alatti gyógyászati gázokhoz és vákuumhoz (ISO 9170-1:2017)

MSZ EN ISO 13017:2020

Fogászat. Mágneses rögzítők (ISO 13017:2020)

MSZ EN ISO 20776-1:2020

Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése. 1. rész: Mikrohígított táplevessel végzett referencia-módszer a fertőző betegségekben szerepet játszó, gyorsan növekvő aerob baktériumok elleni antimikrobás ágensek in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 20776-1:2019, tartalmazza a 2019. decemberi helyesbített változatot)

MSZ EN ISO 22052:2020

Fogászat. Központi sűrítettlevegő-forrásról működő berendezések (ISO 22052:2020)

MSZ EN ISO 22569:2020

Fogászat. Többfunkciós kézidarabok (ISO 22569:2020)

MSZ EN ISO 23325:2020

Fogászat. A fogászati amalgám korrózióállósága (ISO 23325:2020)

MSZ EN 1064:2020

Egészségügyi informatika. Szabványos adatközlési protokoll. Számítógépes elektrokardiográfia

MSZ EN 17141:2020

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása

MSZ EN ISO 14155:2020

Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat (ISO 14155:2020)

MSZ EN ISO 16202-1:2020

Fogászat. Orális rendellenességek nevezéktana. 1. rész: Az orális rendellenességek ábrázolásának kódja (ISO 16202-1:2019)

MSZ EN ISO 16202-2:2020

Fogászat. Orális rendellenességek nevezéktana. 2. rész: A fogak fejlődési rendellenességei (ISO 16202-2:2019)

MSZ EN ISO 10271:2021

Fogászat. Fémek korrózióvizsgálati módszerei (ISO 10271:2020)

MSZ EN ISO 11073-10101:2021

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10101. rész: Az ellátás helyén használt orvostechnikai eszközök kommunikációja. Nómenklatúra (ISO/IEEE 11073-10101:2020)

MSZ EN ISO 20127:2021

Fogászat. Az elektromos fogkefék fizikai tulajdonságai (ISO 20127:2020)

MSZ EN ISO 22598:2021

Fogászat. Fogszínkulcsok a fogszín intraorális meghatározásához (ISO 22598:2020)

MSZ EN ISO 25539-2:2021

Szív- és érrendszeri implantátumok. Endovaszkuláris eszközök. 2. rész: Vaszkuláris sztentek (ISO 25539-2:2020)

MSZ EN ISO 3630-5:2021

Fogászat. Endodonciai eszközök. 5. rész: Formázó- és tisztítóeszközök (ISO 3630-5:2020)

MSZ EN ISO 7376:2021

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Gégetükrök légcsőbe való bevezetéshez (ISO 7376:2020)

MSZ EN ISO 81060-2:2019/A1:2021

Nem invazív vérnyomásmérők. 2. rész: A szakaszos automatizált mérési típus klinikai vizsgálata. 1. módosítás (ISO 81060-2:2018/Amd 1:2020)

MSZ EN 13623:2021

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a vizes rendszerek kémiai fertőtlenítőszereinek Legionella elleni baktericid hatásának értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés) 

MSZ EN ISO 17730:2021

Fogászat. Fluoridlakkok (ISO 17730:2020) 

MSZ EN ISO 23402-1:2021

Fogászat. Hordozható fogászati berendezések nem állandó egészségügyi környezetben való használatra. 1. rész: Általános követelmények (ISO 23402-1:2020)

MSZ EN ISO 8836:2021

Légzőszervekben használatos szívókatéterek (ISO 8836:2019) 

MSZ ISO 35001:2021

Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése

MSZ EN ISO 10477:2021

Fogászat. Polimeralapú korona- és héjanyagok (ISO 10477:2020)

MSZ EN ISO 12967-1:2021

Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 1. rész: Szervezeti nézőpont (ISO 12967-1:2020)

MSZ EN ISO 12967-2:2021

Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 2. rész: Információ-nézőpont (ISO 12967-2:2020)

MSZ EN ISO 12967-3:2021

Egészségügyi informatika. A rendszer felépítése (HISA). 3. rész: Számítástechnikai nézőpont (ISO 12967-3:2020)

MSZ EN ISO 1942:2021

Fogászat. Szakszótár (ISO 1942:2020)

MSZ EN ISO 20888:2021

Fogászat. Szakszótár és az igazságügyi orodentális adatok megjelölési rendszere (ISO 20888:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-67:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-67. rész: Az oxigéntároló berendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-67:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-69:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-69. rész: Az oxigénkoncentrátorok alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-69:2020)

MSZ EN ISO 80601-2-70:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-70. rész: Az alvási apnoe légzésterápiás készülékeinek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-70:2020)

MSZ EN 14222:2021

Gőzkazánok korrózióálló acélból

MSZ EN ISO 10993-1:2021

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatmenedzsment-folyamaton belül (ISO 10993-1:2018, tartalmazza a 2018. októberi helyesbített változatot)

MSZ EN ISO 15841:2014/A1:2021

Fogászat. A fogszabályozásban használt drótok. 1. módosítás (ISO 15841:2014/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 22442-1:2021

Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 1. rész: A kockázatmenedzsment alkalmazása (ISO 22442-1:2020)

MSZ EN ISO 22442-2:2021

Állati szöveteket és származékaikat felhasználó orvostechnikai eszközök. 2. rész: Az eredet, a begyűjtés és a kezelés szabályozása (ISO 22442-2:2020)

MSZ EN ISO 14644-17:2021

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 17. rész: A részecskelerakódási sebesség alkalmazásai (ISO 14644-17:2021)

MSZ EN ISO 15854:2021

Fogászat. Öntőviaszok és alaplemezviaszok (ISO 15854:2021)

MSZ EN ISO 18530:2021

Egészségügyi informatika. Automatikus azonosítás és adatgyűjtés jelölése és címkézése. Az ellátásban részesülő és az ellátó személyzet azonosítása (ISO 18530:2021)

MSZ EN ISO 5840-1:2021

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 5840-1:2021)

MSZ EN ISO 5840-2:2021

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 2. rész: Sebészeti úton beültetett szívbillentyűpótlások (ISO 5840-2:2021)

MSZ EN ISO 5840-3:2021

Szív- és érrendszeri implantátumok. Szívbillentyű-protézisek. 3. rész: Transzkatéteres technikával beültetett szívbillentyűpótlások (ISO 5840-3:2021)

MSZ EN ISO 8536-12:2021

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 12. rész: Egyszer használatos visszacsapó szelepek (ISO 8536-12:2021)

MSZ EN ISO 10993-23:2021

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 23. rész: Irritációs vizsgálatok (ISO 10993-23:2021)

MSZ EN ISO 16061:2021

A nem aktív sebészeti implantátumokhoz használt műszerek. Általános követelmények (ISO 16061:2021)

MSZ EN ISO 4823:2021

Fogászat. Elasztomer lenyomat- és harapásrögzítő anyagok (ISO 4823:2021)

MSZ EN ISO 17254:2016/A1:2021

Fogászat. Fogszabályozásban használt spirálrugók. 1. módosítás (ISO 17254:2016/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 19223:2021

Lélegeztetők és kapcsolódó berendezések. Szakszótár és szemantika (ISO 19223:2019)

MSZ EN ISO 21801-1:2021

Kognitív hozzáférhetőség. 1. rész: Általános irányelvek (ISO 21801-1:2020)

MSZ EN ISO 23450:2021

Fogászat. Intraorális kamera (ISO 23450:2021)

MSZ EN ISO 23903:2021

Egészségügyi informatika. Interoperabilitási és integrációs referenciaarchitektúra. Modell és keretrendszer (ISO 23903:2021, 2021. júliusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 28399:2021

Fogászat. Termékek külső fogfehérítéshez (ISO 28399:2021)

MSZ EN ISO 80601-2-85:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-85. rész: Az agyszöveti oximéter alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-85:2021)

MSZ EN ISO 80601-2-87:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-87. rész: Nagyfrekvenciás lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-87:2021)

MSZ EN ISO 13408-6:2021

Egészségügyi termékek aszeptikus kezelése. 6. rész: Izolátorrendszerek (ISO 13408-6:2021)

MSZ EN ISO 20184-3:2021

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Fagyasztott szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 3. rész: Izolált DNS (ISO 20184-3:2021)

MSZ EN ISO 20417:2021

Orvostechnikai eszközök. A gyártó által megadandó tájékoztatás (ISO 20417:2021, 2021. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 23445:2021

Fogászat. Szövetlyukasztók (ISO 23445:2021)

MSZ EN ISO 23940:2021

Fogászat. Exkavátorok (ISO 23940:2021)

MSZ EN ISO 80369-7:2021

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 7. rész: Csatlakozók érrendszeri vagy bőr alatti alkalmazásokhoz (ISO 80369-7:2021)

MSZ EN ISO 22413:2021

Gyógyszerkészítmények transzferkészletei. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 22413:2021)

MSZ EN ISO 23118:2021

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. A vizelet, a vénás vérszérum és a plazma metabolomikus elővizsgálati folyamatainak előírásai (ISO 23118:2021)

MSZ EN ISO 3630-3:2021

Fogászat. Endodonciai eszközök. 3. rész: Tömörítők (ISO 3630-3:2021, 2023. májusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10993-12:2021

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 12. rész: Minta-előkészítés és referenciaanyagok (ISO 10993-12:2021)

MSZ EN ISO 11199-1:2021

Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Járókeretek (ISO 11199-1:2021)

MSZ EN ISO 11737-1:2018/A1:2021

Egészségügyi termékek sterilizálása. Mikrobiológiai módszerek. 1. rész: A termékeken lévő mikroorganizmus-populációk meghatározása. 1. módosítás (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 14160:2021

Egészségügyi termékek sterilizálása. Folyékony kémiai sterilizálószerek állati szöveteket és származékaikat tartalmazó, egyszer használatos orvostechnikai eszközökhöz. Követelmények az orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának jellemzésére, fejlesztésére, validálására és rutinellenőrzésére (ISO 14160:2020)

MSZ EN ISO 17511:2021

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A kalibrálóanyagokhoz, a valódiságkontroll-anyagokhoz és a humán mintákhoz hozzárendelt értékek metrológiai visszavezethetőségének megállapítására vonatkozó követelmények (ISO 17511:2020)

MSZ EN ISO 10873:2021

Fogászat. Fogsorragasztók (ISO 10873:2021)

MSZ EN ISO 11138-8:2021

Egészségügyi termékek sterilizálása. Biológiai indikátorok. 8. rész: Módszer a biológiai indikátor csökkentett inkubációs idejének validálására (ISO 11138-8:2021)

MSZ EN ISO 11199-2:2021

Két kézzel használt, járást segítő eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Guruló járókeretek (ISO 11199-2:2021)

MSZ EN ISO 20166-4:2021

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. Formalinfixált és paraffinba ágyazott (FFPE-) szövetre vonatkozó elővizsgálati folyamatok előírásai. 4. rész: In situ kimutatási technikák (ISO 20166-4:2021)

MSZ EN ISO 22748:2021

Vizelet- és/vagy székletfelszívó inkontinenciatermékek. Terméktípusnevek és ábrák (ISO 22748:2021)

MSZ EN ISO 23162:2021

Sperma-alapvizsgálat. Előírások és vizsgálati módszerek (ISO 23162:2021)

MSZ EN ISO 80601-2-74:2021

Gyógyászati villamos készülékek. 2-74. rész: Párásító lélegeztetőberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-74:2021)

MSZ EN 17387:2021

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív vizsgálat az orvosi területen használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és penészölő és/vagy fungicid aktivitásának értékelésére nem porózus felületeken, mechanikai hatás nélkül. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 10651-5:2021

Gyógyászati lélegeztetők. Az alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelmények. 5. rész: Gázmeghajtású sürgősségi újraélesztő készülékek (ISO 10651-5:2006)

MSZ EN ISO 15883-5:2021

Mosó- és fertőtlenítőgépek. 5. rész: Teljesítménykövetelmények és a vizsgálati módszerek kritériumai a tisztítás hatékonyságának bizonyítására (ISO 15883-5:2021)

MSZ EN ISO 21393:2021

Genomikai informatika. Omikai jelölőnyelv (OML) (ISO 21393:2021)

MSZ EN ISO 21802:2021

Segédeszközök. A kognitív hozzáférhetőségre vonatkozó irányelvek. Napi időbeosztás (ISO 21802:2019)

MSZ EN 12353:2022

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. A baktericid (beleértve a Legionella elleni), a mikobaktericid, sporicid, fungicid és virucid (beleértve a bakteriofágok elleni) aktivitás meghatározására használt tesztorganizmusok tartósítása

MSZ EN ISO 10993-9:2022

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 9. rész: A lehetséges bomlástermékek azonosításának és mennyiségi meghatározásának keretrendszere (ISO 10993-9:2019)

MSZ EN ISO 13485:2016/A11:2022

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények

MSZ EN ISO 15223-1:2022

Orvostechnikai eszközök. A gyártó által megadandó tájékoztatóban használt szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15223-1:2021)

MSZ EN ISO 17664-1:2022

Egészségügyi termékek feldolgozása. Az orvostechnikai eszközök gyártója által megadandó tájékoztató az orvostechnikai eszközök feldolgozásához. 1. rész: Kritikus és félkritikus orvostechnikai eszközök (ISO 17664-1:2021)

MSZ EN ISO 21563:2022

Fogászat. Hidrokolloid lenyomatanyagok (ISO 21563:2021)

MSZ EN ISO 6717:2022

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Egyszer használatos tartályok emberből származó minták gyűjtésére, a vér kivételével (ISO 6717:2021)

MSZ EN ISO 6877:2022

Fogászat. Endodonciai obturálóanyagok (ISO 6877:2021)

MSZ EN 13624:2022

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a fungicid vagy penészölő aktivitás értékelésére orvosi területen. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 1. lépés)

MSZ EN ISO 10535:2022

Segédeszközök. Emelőszerkezetek személyek áthelyezéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 10535:2021)

MSZ EN ISO 4307:2022

Molekuláris in vitro diagnosztikai vizsgálatok. A nyál elővizsgálati folyamatainak előírásai. Izolált emberi DNS (ISO 4307:2021)

MSZ EN ISO 7711-1:2022

Fogászat. Gyémántszemcsés forgószerszámok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 7711-1:2021)

MSZ EN 285:2015+A1:2022

Sterilizálás. Gőzsterilizátorok. Nagy méretű sterilizátorok

MSZ EN ISO 10079-4:2022

Gyógyászati szívókészülékek. 4. rész: Általános követelmények (ISO 10079-4:2021)

MSZ EN ISO 16256:2022

Klinikai laboratóriumi és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Mikrohígított táplevessel végzett referencia-módszer a fertőző betegségekben szerepet játszó, élesztőgombák elleni antimikrobás ágensek in vitro aktivitásának vizsgálatára (ISO 16256:2021)

MSZ EN ISO 27789:2022

Egészségügyi informatika. Eseménynapló elektronikus egészségügyi feljegyzésekhez (ISO 27789:2021)

MSZ EN ISO 80601-2-90:2022

Gyógyászati villamos készülékek. 2-90. rész: Nagy áramlási sebességű légzésterápiás készülékek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-90:2021)

MSZ EN ISO 10993-7:2008/A1:2022

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 7. rész: Az etilén-oxid-sterilizálás maradékai. 1. módosítás: Az újszülöttekre és csecsemőkre vonatkozó megengedhető határértékek alkalmazhatósága (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 20776-2:2022

Klinikai laboratóriumi és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Fertőző ágensek érzékenységének vizsgálata és az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése. 2. rész: Az antimikrobiális érzékenységet vizsgáló eszközök teljesítőképességének értékelése a mikrohígított referencia-táplevessel szemben (ISO 20776-2:2021)

MSZ EN ISO 14971:2019/A11:2022

Orvostechnikai eszközök. A kockázatmenedzsment alkalmazása orvostechnikai eszközökre

MSZ EN ISO 5832-3:2022

Sebészeti implantátumok. Fémek. 3. rész: Kovácsolt titán–6-alumínium–4-vanádium ötvözet (ISO 5832-3:2021)

MSZ EN ISO 9680:2022

Fogászat. Vizsgálólámpák (ISO 9680:2021)

MSZ EN 455-1:2020+A1:2022

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 26825:2022

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Az altatás alatt használt gyógyszeres fecskendők jelölőcímkéi (felhasználói címkéi). Színek, kialakítás és teljesítőképesség (ISO 26825:2020)

MSZ EN ISO 4135:2022

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Szakszótár (ISO 4135:2022)

MSZ EN ISO 10079-1:2022

Gyógyászati szívókészülékek. 1. rész: Villamos működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-1:2022)

MSZ EN ISO 13972:2022

Egészségügyi informatika. Klinikai információs modellek. Jellemzők, szerkezetek és követelmények (ISO 13972:2022)

MSZ EN ISO 20126:2022

Fogászat. Kézi fogkefék. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20126:2022)

MSZ EN ISO 27269:2022

Egészségügyi informatika. Nemzetközi betegadatlapok (ISO 27269:2021)

MSZ EN ISO 5832-6:2022

Sebészeti implantátumok. Fémek. 6. rész: Kovácsolt kobalt-nikkel-króm-molibdén ötvözet (ISO 5832-6:2022)

MSZ EN ISO 8536-15:2022

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 15. rész: Fényálló, egyszer használatos infúziós készletek (ISO 8536-15:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-40101:2022

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 40101. rész: Alapok. Kiberbiztonság. A sérülékenység értékelési folyamatai (ISO/IEEE 11073-40101:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-40102:2022

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 40102. rész: Alapok. Kiberbiztonság. Mérséklési képességek (ISO/IEEE 11073-40102:2022)

MSZ EN 1707:1999

Fecskendők, tűk és egyéb orvostechnikai eszközök 6%-os (Luer-) kúpos illesztései. Záróillesztések

MSZ EN 1658:2000

In vitro diagnosztikai műszerek megjelölési követelményei

MSZ ENV 12017:2000

Orvosi informatika. Orvosi informatikai szótár (MIVoc)

MSZ ENV 12264:2000

Orvosi informatika. Fogalomrendszerek kategóriaszerkezete. A szemantikai ábrázolás modellje

MSZ ENV 12388:2000

Orvosi informatika. Algoritmus az egészségügyi digitális aláírási szolgáltatásokhoz

MSZ ENV 12537-1:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi EDI-üzenetekben használt információs objektumok nyilvántartása. 1. rész: Nyilvántartás

MSZ ENV 12537-2:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi EDI-üzenetekben használt információs objektumok nyilvántartása. 2. rész: Az egészségügyi elektronikus adatcserében (EDI-hez) használt információs objektumok nyilvántartási eljárásai

MSZ ENV 12611:2000

Orvosi informatika. Fogalomrendszerek kategóriaszerkezete. Orvostechnikai eszközök

MSZ ENV 12612:2000

Orvosi informatika. Az egészségügyi adminisztrációs információcsere üzenetei

MSZ ENV 12924:2000

Orvosi informatika. Egészségügyi információs rendszerek biztonsági kategorizálása és védelme

MSZ ENV 13607:2000

Egészségügyi informatika. Receptekre vonatkozó információcserével kapcsolatos üzenetek

MSZ EN 1970:2001

Állítható ágyak testi fogyatékosok részére. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12182:2001

Testi fogyatékosok műszaki segédeszközei. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12342:2001

Légzőcsövek altatókészülékekhez és lélegeztetőkhöz

MSZ EN 1985:2001

Járást segítő eszközök. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 591:2001

Professzionális használatú in vitro diagnosztikai műszerek használati útmutatója

MSZ EN 376:2003

Önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai reagensekkel együtt megadott gyártói tájékoztatás

MSZ EN 592:2003

Használati útmutató önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai készülékekhez

MSZ EN 13532:2003

Az önvizsgálatra való in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök általános követelményei

MSZ EN 13640:2003

Az in vitro diagnosztikai reagensek stabilitásvizsgálata

MSZ EN 13641:2003

Az in vitro diagnosztikai reagensekkel kapcsolatos fertőzési kockázat kiküszöbölése vagy csökkentése

MSZ EN 13726-1:2003

Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 1. rész: Abszorpcióképességi szempontok

MSZ EN 13726-2:2003

Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 2. rész: Áteresztőképes filmkötszerek páranedvesség-áteresztő képessége

MSZ EN 13975:2003

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök átvételi vizsgálatához használt mintavételi eljárások. Statisztikai szempontok

MSZ EN 13726-3:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 3. rész: Vízállóság

MSZ EN 13726-4:2003

Nem aktív orvostechnikai eszközök. Elsődleges sebfedők vizsgálati módszerei. 4. rész: Alkalmazhatóság

MSZ EN ISO 13485:2004

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2003)

MSZ EN 556-2:2004

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. A „Sterile” megjelölésű orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények. 2. rész: Az aszeptikus gyártású orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelmények

MSZ EN ISO 17664:2004

Orvostechnikai eszközök sterilizálása. Gyártói tájékoztatás az újrasterilizálható orvostechnikai eszközök feldolgozásához (ISO 17664:2004)

MSZ EN ISO 17665-1:2007

Gyógyászati termékek sterilizálása. Nedveshő. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálásának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 17665-1:2006)

MSZ EN ISO 16201:2007

Fogyatékkal élő személyek műszaki segédeszközei. Környezetszabályozó rendszerek a mindennapi élethez (ISO 16201:2006)

MSZ EN 455-3:2007

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 3. rész: A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata

MSZ EN ISO 9999:2007

Fogyatékkal élő személyeket segítő termékek. Osztályozás és fogalommeghatározások (ISO 9999:2007)

MSZ EN ISO 11135-1:2007

Egészségügyi termékek sterilizálása. Etilén-oxid. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11135-1:2007)

MSZ EN 980:2008

Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek

MSZ EN 12470-1:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 1. rész: Folyékony fém üvegben típusú hőmérők csúcsértékjelzővel

MSZ EN 12470-2:2000+A1:2009

Klinikai hőmérők. 2. rész: Fázisváltó típusú (dot mátrix) hőmérők

MSZ EN ISO 14971:2009

Orvostechnikai eszközök. A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2007, 2007. 10. 01.-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 18113-1:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 1. rész: Szakkifejezések, meghatározások és általános követelmények (ISO 18113-1:2009)

MSZ EN ISO 18113-2:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 2. rész: In vitro diagnosztikai reagensek professzionális használatra (ISO 18113-2:2009)

MSZ EN ISO 18113-3:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 3. rész: In vitro diagnosztikai műszerek professzionális használatra (ISO 18113-3:2009)

MSZ EN ISO 18113-4:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 4. rész: In vitro diagnosztikai reagensek önellenőrzésre (ISO 18113-4:2009)

MSZ EN ISO 18113-5:2010

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A gyártó által nyújtott tájékoztatás (címkézés). 5. rész: In vitro diagnosztikai műszerek önellenőrzésre (ISO 18113-5:2009)

MSZ EN ISO 14155:2011

Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata humán alanyokon. Jó klinikai gyakorlat (ISO 14155:2011)

MSZ EN ISO 13485:2012

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2003)

MSZ EN ISO 14971:2013

Orvostechnikai eszközök. A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2007, 2007. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14630:2013

Nem aktív sebészeti implantátumok. Általános követelmények (ISO 14630:2012)

MSZ EN ISO 15189:2013

Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre vonatkozó követelmények (ISO 15189:2012, 2014. 08. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN 1041:2008+A1:2014

Az orvostechnikai eszközök gyártója által megadott tájékoztatás

MSZ EN ISO 11135:2014

Gyógyászati termékek sterilizálása. Etilén-oxid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11135:2014)

MSZ EN ISO 11137-1:2015

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 1. rész: Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutin-ellenőrzési követelményei (ISO 11137-1:2006, tartalmazza az Amd 1:2013-at)

MSZ EN ISO 11137-2:2015

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizáló dózis megállapítása (ISO 11137-2:2013)

MSZ EN ISO 13485:2016

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2016)

MSZ EN ISO 22870:2017

Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 22870:2016)

MSZ EN ISO 15223-1:2017

Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és tájékoztatóiban használandó szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15223-1:2016, 2017. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10993-6:2017

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 6. rész: Az implantációt követő helyi hatások vizsgálatai (ISO 10993-6:2016)

MSZ EN ISO 10993-11:2018

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 11. rész: Szisztémás toxicitási vizsgálatok (ISO 10993-11:2017)

MSZ EN 14683:2019+AC:2019

Sebészeti maszkok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13795-1:2019

Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Sebészeti kendők és köpenyek

MSZ EN 13795-2:2019

Sebészeti ruházat és kendők. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Tisztatéri öltözékek

MSZ ISO 35001:2021

Laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése

MSZ EN ISO 9713:2022

Idegsebészeti implantátumok. Önzáró intrakraniális aneurizmaklipek (ISO 9713:2022)

MSZ EN ISO 10079-2:2022

Gyógyászati szívókészülékek. 2. rész: Kézi működtetésű szívókészülékek (ISO 10079-2:2022)

MSZ EN ISO 10079-3:2022

Gyógyászati szívókészülékek. 3. rész: Vákuum- vagy nyomásforrásról működtetett szívókészülékek (ISO 10079-3:2022)

MSZ EN ISO 11608-1:2022

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Tűs, injekciós rendszerek (ISO 11608-1:2022)

MSZ EN ISO 11608-2:2022

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Kettős végű tolltűk (ISO 11608-2:2022)

MSZ EN ISO 11608-3:2022

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Patronok és beépített folyadékelvezetők (ISO 11608-3:2022, 2023. januári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11608-4:2022

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 4. rész: Elektronikát magukban foglaló tűs, injekciós rendszerek (ISO 11608-4:2022)

MSZ EN ISO 14644-10:2022

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 10. rész: A felületi tisztaság értékelése kémiai szennyezettség szempontjából (ISO 14644-10:2022)

MSZ EN ISO 14644-9:2022

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 9. rész: A felületi tisztaság értékelése részecskekoncentráció szempontjából (ISO 14644-9:2022)

MSZ EN ISO 23372:2022

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Levegőbeszívó eszközök (ISO 23372:2022)

MSZ EN ISO 25424:2019/A1:2022

Gyógyászati termékek sterilizálása. Alacsony hőmérsékletű gőz és formaldehid. Orvostechnikai eszközök sterilizálási folyamatának fejlesztési, validálási és rutinellenőrzési követelményei. 1. módosítás (ISO 25424:2018/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 14155:2020

Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat (ISO 14155:2020)

MSZ EN ISO 11607-1:2020/A11:2022

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei

MSZ EN ISO 11607-2:2020/A11:2022

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei

MSZ EN ISO 22683:2022

Fogászat. Az implantátumtest és az implantátumfelépítmény közötti rotációs alkalmazkodóképesség vizsgálata fogászati implantátumrendszerekben (ISO 22683:2022)

MSZ EN ISO 23371:2022

Altató- és lélegeztetőkészülékek. A mandzsettanyomást jelző, vezérlő- és szabályozóeszközök (ISO 23371:2022)

MSZ EN ISO 80601-2-13:2022

Gyógyászati villamos készülékek. 2-13. rész: Aneszteziológiai munkaállomás alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-13:2022)

MSZ EN ISO 9999:2022

Segédeszközök. Osztályozás és terminológia (ISO 9999:2022)

MSZ EN 14885:2022

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Az európai szabványok alkalmazása a kémiai fertőtlenítőszerekre és antiszeptikumokra

MSZ EN 17422:2022

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Kvantitatív felületi vizsgálat az állatgyógyászatban használt tőgybimbó-fertőtlenítőszerek értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 14644-8:2022

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 8. rész: A levegőtisztaság értékelése vegyianyag-koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2022)

MSZ EN ISO 16628:2022

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Tracheobronchiális tubusok (ISO 16628:2022)

MSZ EN ISO 21856:2022

Segédeszközök. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21856:2022)

MSZ EN 16616:2023

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Vegyileg és hővel végzett textilfertőtlenítés. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 20342-1:2023

Segédeszközök a szövetek épségének fekvés közbeni megőrzéséhez. 1. rész: Általános követelmények (ISO 20342-1:2022)

MSZ EN ISO 21606:2023

Fogászat. Fogszabályozási elasztomer segédeszközök (ISO 21606:2022)

MSZ EN ISO 23368:2023

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Kis áramlási sebességű orrkanülök oxigénterápiához (ISO 23368:2022)

MSZ EN 12183:2023

Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12184:2023

Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 17658:2023

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Vegyileg végzett textilfertőtlenítés háztartásokban. Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 11615:2017/A1:2023

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. Adattartalmak és -struktúrák az egyedi azonosításhoz és a szabályozott gyógyászati termékinformáció megosztásához. 1. módosítás (ISO 11615:2017/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 22674:2023

Fogászat. Fémanyagok rögzített és kivehető fogpótlásokhoz és kellékeikhez (ISO 22674:2022)

MSZ EN ISO 8362-2:2015/A1:2023

Injekciós tartályok és tartozékok. 2. rész: Injekciós ampullák zárófedelei. 1. módosítás (ISO 8362-2:2015/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 8536-3:2009/A1:2023

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 3. rész: Alumíniumkupakok infúziós palackokhoz. 1. módosítás (ISO 8536-3:2009/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 18618:2023

Fogászat. A CAD/CAM rendszerek interoperabilitása (ISO 18618:2022)

MSZ EN ISO 9333:2023

Fogászat. Forraszanyagok (ISO 9333:2022)

MSZ EN ISO 18778:2023

Lélegeztetőkészülékek. A kardiorespiratorikus csecsemőmonitorok alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 18778:2022)

MSZ EN ISO 3107:2023

Fogászat. Cink-oxid-eugenol cementek és eugenolmentes cink-oxid-cementek (ISO 3107:2022)

MSZ EN ISO 5467-1:2023

Fogászat. Mobil fogászati kezelőegységek és fogászati kezelőszékek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 5467-1:2022)

MSZ EN ISO 5467-2:2023

Fogászat. Mobil fogászati kezelőegységek és fogászati kezelőszékek. 2. rész: Levegő- és vízellátó, elszívó- és szennyvízelvezető rendszerek (ISO 5467-2:2022)

MSZ EN ISO 7494-2:2023

Fogászat. Helyhez kötött fogászati kezelőegységek és fogászati kezelőszékek. 2. rész: Levegő- és vízellátó, elszívó- és szennyvízelvezető rendszerek (ISO 7494-2:2022)

MSZ EN ISO 15189:2023

Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények (ISO 15189:2022)

MSZ EN ISO 10993-2:2023

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 2. rész: Állatvédelmi követelmények (ISO 10993-2:2022)

MSZ EN ISO 11140-6:2023

Egészségügyi termékek sterilizálása. Kémiai indikátorok. 6. rész: 2. típusú indikátorok és a folyamat ellenőrzésére szolgáló eszközök kis gőzsterilizátorok teljesítményvizsgálatához (ISO 11140-6:2022)

MSZ EN ISO 13119:2023

Egészségügyi informatika. A klinikai ismeretek forrásai. Metaadatok (ISO 13119:2022)

MSZ EN ISO 13131:2023

Egészségügyi informatika. Telemedicina-szolgáltatások. Minőségtervezési irányelvek (ISO 13131:2021)

MSZ EN ISO 80369-3:2016/A1:2023

Egészségügyi használatú, kis belső átmérőjű csatlakozók folyadékokhoz és gázokhoz. 3. rész: Csatlakozók enterális alkalmazásokhoz. 1. módosítás (ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 8872:2023

Alumíniumkupakok és alumínium/műanyag kupakok infúziós palackokhoz és injekciós ampullákhoz. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 8872:2022)

MSZ EN ISO 14644-4:2023

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 4. rész: Tervezés, szerkezeti kialakítás és beindítás (ISO 14644-4:2022)

MSZ EN ISO 18675:2023

Fogászat. Megmunkálható kerámia nyersanyagok (ISO 18675:2022)

MSZ EN ISO 21801-2:2023

Kognitív hozzáférhetőség. 2. rész: Jelentéstétel (ISO 21801-2:2022)

MSZ EN ISO 21917:2023

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Hangprotézisek (ISO 21917:2021)

MSZ EN ISO 81060-3:2023

Nem invazív vérnyomásmérők. 3. rész: Az automatizált folyamatos mérési típus klinikai vizsgálata (ISO 81060-3:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10404:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10404. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Eszközönkénti részletezés. Pulzoximéter (ISO/IEEE 11073-10404:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10407:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10407. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Eszközönkénti részletezés. Vérnyomásmérő (ISO/IEEE 11073-10407:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10408:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10408. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Eszközönkénti részletezés. Hőmérő (ISO/IEEE 11073-10408:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10415:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10415. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Eszközönkénti részletezés. Mérleg (ISO/IEEE 11073-10415:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10420:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 10420. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Eszközönkénti részletezés. Testösszetétel-analizátor (ISO/IEEE 11073-10420:2022)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-20601:2023

Egészségügyi informatika. Az eszközök interoperabilitása. 20601. rész: Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. Alkalmazási profil. Optimalizált csereprotokoll (ISO/IEEE 11073-20601:2022)

MSZ EN ISO 11608-5:2023

Tűs, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 5. rész: Automatizált funkciók (ISO 11608-5:2022)

MSZ EN ISO 23401-1:2023

Fogászat. Rendelőben használható műfogsor-alábélelő anyagok. 1. rész: Kemény típusú anyagok (ISO 23401-1:2023)

MSZ EN ISO 8325:2023

Fogászat. Forgószerszámok vizsgálati módszerei (ISO 8325:2023)

MSZ EN ISO 8536-15:2022/A1:2023

Egészségügyben használatos infúziós eszközök. 15. rész: Fényvédett, egyszer használatos infúziós készletek. 1. módosítás (ISO 8536-15:2022/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 17511:2021

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A kalibrálóanyagokhoz, a valódiságkontrollokhoz és a humán mintákhoz hozzárendelt értékek metrológiai visszavezethetőségének megállapítására vonatkozó követelmények (ISO 17511:2020)

MSZ EN ISO 10651-4:2023

Lélegeztetők. 4. rész: A felhasználók által működtetett újraélesztők kiegészítő követelményei (ISO 10651-4:2023)

MSZ EN ISO 10993-10:2023

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 10. rész: A bőrérzékenység vizsgálatai (ISO 10993-10:2021)

MSZ EN ISO 10993-15:2023

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 15. rész: Fémek és ötvözetek bomlástermékeinek azonosítása és mennyiségi meghatározása (ISO 10993-15:2019)

MSZ EN ISO 11137-2:2015/A1:2023

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. 2. rész: A sterilizálódózis megállapítása. 1. módosítás (ISO 11137-2:2013/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 13078-3:2023

Fogászat. Fogászati kemence. 3. rész: Vizsgálati módszer a magas hőmérsékletű szinterezőkemence különálló termoelemmel való mérésének értékelésére (ISO 13078-3:2023)

MSZ EN ISO 21649:2023

Tű nélküli, injekciós rendszerek gyógyászati használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 21649:2023)

MSZ EN ISO 3630-2:2023

Fogászat. Endodonciai eszközök. 2. rész: Tágítók (ISO 3630-2:2023)

MSZ EN ISO 3826-1:2019/A1:2023

Összelapítható műanyag tartályok emberi vérhez és vérkomponensekhez. 1. rész: Hagyományos tartályok. 1. módosítás (ISO 3826-1:2019/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 5139:2023

Fogászat. Polimeralapú kompozit megmunkálható nyersanyagok (ISO 5139:2023)

MSZ EN ISO 5361:2023

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Légcsőtubusok és csatlakozók (ISO 5361:2023)

MSZ EN ISO 7439:2023

Réztartalmú, méhen belüli fogamzásgátló eszközök. Követelmények és vizsgálatok (ISO 7439:2023)

MSZ EN ISO 7551:2023

Fogászat. Endodonciai abszorbens pontok (ISO 7551:2023)

MSZ EN ISO 8536-2:2023

Gyógyászatban használatos infúziós eszközök. 2. rész: Záróeszközök infúziós palackokhoz (ISO 8536-2:2023)

MSZ EN ISO 10993-18:2020/A1:2023

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 18. rész: Az orvostechnikai eszközök anyagainak kémiai jellemzése a kockázatmenedzsment-folyamatban. 1. módosítás: A bizonytalansági tényező meghatározása (ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022)

MSZ EN ISO 11239:2023

Egészségügyi informatika. Gyógyszerek azonosítása. A gyógyszerészeti dózisformákra, a kiszerelési egységekre, a beadási útvonalakra és a csomagolásra vonatkozó szabályozott adatok egyedi azonosításának és cseréjének adatelemei és struktúrái (ISO 11239:2023)

MSZ EN ISO 13004:2023

Egészségügyi termékek sterilizálása. Besugárzás. A kiválasztott sterilizálódózis igazolása: VDˇmax^^SDˇ módszer (ISO 13004:2022)

MSZ EN ISO 15854:2023

Fogászat. Öntőviaszok és alaplemezviaszok (ISO 15854:2023)

MSZ EN ISO 17117-1:2023

Egészségügyi informatika. Terminológiai források. 1. rész: Jellemzők (ISO 17117-1:2018)

MSZ EN ISO 20749:2023

Fogászat. Előkapszulázott fogászati amalgám (ISO 20749:2023)

MSZ EN ISO 23298:2023

Fogászat. Számítógéppel támogatott marógépek megmunkálási pontosságának vizsgálati módszerei (ISO 23298:2023)

MSZ EN ISO 24072:2023

Aeroszol baktériumok visszatartásának vizsgálati módszere az adagolóeszközök légbeömlő nyílásán (ISO 24072:2023)

MSZ EN ISO 27427:2023

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Porlasztórendszerek és komponenseik (ISO 27427:2023)

MSZ EN ISO 3990:2023

Fogászat. Fogrestaurációs anyagok, fogtömő anyagok, barázdazárók és fogszabályozó ragasztó- vagy rögzítőanyagok antibakteriális aktivitásának értékelése (ISO 3990:2023)

MSZ EN ISO 5367:2023

Altató- és lélegeztetőkészülékek. Légzőkészülékek és csatlakozók (ISO 5367:2023)

MSZ EN ISO 80601-2-72:2023

Gyógyászati villamos készülékek. 2-72. rész: Lélegeztetőre kapcsolt páciensek otthoni egészségügyi ellátására szolgáló lélegeztetőjének alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-72:2023)

MSZ EN 13726:2024

Kötszerek (sebfedők) vizsgálati módszerei. Az abszorpció, a páraáteresztés, a vízállóság és a nyújthatóság szempontjai

MSZ EN 13697:2024

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mechanikai hatás nélkül végzett, kvantitatív, nem porózus felületi vizsgálat az élelmiszeripari, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használt kémiai fertőtlenítőszerek baktericid és élesztőgomba-ellenes és/vagy fungicid aktivitásának értékelésére. Mechanikai hatás nélküli vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN 17846:2024

Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok. Mechanikai hatással végzett, kvantitatív vizsgálati módszer a Clostridioides difficile elleni sporicid hatás értékelésére nem porózus felületeken, gyógyászati területen használt törlőkendőkkel (4 mezős vizsgálat). Vizsgálati módszer és követelmények (2. fázis, 2. lépés)

MSZ EN ISO 10524-1:2019/A1:2024

Nyomásszabályozók gyógyászati gázokhoz. 1. rész: Nyomásszabályozók és áramlásmérős nyomásszabályozók. 1. módosítás (ISO 10524-1:2018/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11607-1:2020/A1:2024

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 1. rész: Az anyagok, a sterilgát-rendszerek és a csomagolórendszerek követelményei. 1. módosítás: A kockázatmenedzsment alkalmazása (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11607-2:2020/A1:2024

Végtermékként sterilizált orvostechnikai eszközök csomagolása. 2. rész: A formázási, lezárási és összeállítási folyamatok validálási követelményei. 1. módosítás: A kockázatmenedzsment alkalmazása (ISO 11607-2:2019/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 14644-18:2024

Tisztaterek és kapcsolódó szabályozott környezetek. 18. rész: A fogyóeszközök alkalmasságának értékelése (ISO 14644-18:2023)

MSZ EN ISO 15189:2022/A11:2024

Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények

MSZ EN ISO 21549-5:2024

Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 5. rész: Azonosító adatok (ISO 21549-5:2023)

MSZ EN ISO 4865-1:2024

Fogászat. A kézi műszerek általános követelményei. 1. rész: Csuklószerkezet nélküli kézi műszerek (ISO 4865-1:2023)

MSZ EN ISO 80601-2-12:2024

Gyógyászati villamos készülékek. 2-12. rész: Az intenzív ellátásban használt lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-12:2023)

MSZ EN ISO 80601-2-84:2024

Gyógyászati villamos készülékek. 2-84. rész: A sürgősségi betegellátási környezetben használt lélegeztetők alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (ISO 80601-2-84:2023)

MSZ EN 455-3:2024

Egyszer használatos orvosi kesztyűk. 3. rész: A biológiai értékelés követelményei és vizsgálata

MSZ EN ISO 10555-1:2024

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 1. rész: Általános követelmények (ISO 10555-1:2023)

MSZ EN ISO 10555-4:2024

Érrendszeri katéterek. Steril, egyszer használatos katéterek. 4. rész: Tágító ballonkatéterek (ISO 10555-4:2023)

MSZ EN ISO 10993-17:2024

Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 17. rész: Az orvostechnikai eszközök összetevőinek toxikológiai kockázatértékelése (ISO 10993-17:2023)

MSZ EN ISO 24395:2024

Fogászat. A fogpótlások előkészítésének osztályba sorolása (ISO 24395:2023)

MSZ EN ISO 3630-4:2024

Fogászat. Endodonciai eszközök. 4. rész: Kiegészítő műszerek (ISO 3630-4:2023)

MSZ EN ISO/IEEE 11073-10419:2024

Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10419. rész: Eszközönkénti részletezés. Inzulinpumpa (ISO/IEEE 11073-10419:2019)

MSZ ISO 7101:2024

Egészségügyi szervezetek irányítása. Minőségirányítási rendszerek az egészségügyi szervezetekben. Követelmények

MSZ ISO 23599:2024

Segédeszközök vak és látássérült emberek számára. Letapogatható (taktilis) burkolati jelzések

Titkár Antal Andrea Zsuzsa
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 102 Sterilizátorok és kapcsolódó berendezések orvostechnikai eszközök gyártásához Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices
CEN/TC 140 Orvostechnikai in vitro diagnosztikai eszközök In vitro diagnostic medical devices
CEN/TC 204 Orvostechnikai eszközök sterilizálása Sterilization of medical devices
CEN/TC 205 Nem aktív orvostechnikai eszközök Non-active medical devices
CEN/TC 206 Orvostechnikai eszközök biológiai és klinikai értékelése Biological and clinical evaluation of medical devices
CEN/TC 215 Lélegeztető és altatóberendezések Respiratory and anaesthetic equipment
CEN/TC 216 Vegyi fertőtlenítőszerek és antiszeptikus anyagok Chemical disinfectants and antiseptics
CEN/TC 243 Tisztaszoba-technológia Cleanroom technology
CEN/TC 251 Egészségügyi informatika Health informatics
CEN/TC 285 Nem aktív sebészeti implantátumok Non-active surgical implants
CEN/TC 293 Fogyatékkal élő személyek segédeszközei és hozzáférhetőség Assistive products and accessibility
CEN/TC 55 Fogászat Dentistry
CEN/SS S02 Transzfúziós berendezések Transfusion equipment
CEN/SS S03 Fecskendők Syringes
CEN/CLC/JTC 3 Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerei és megfelelő általános szempontjai Quality management and corresponding general aspects for medical devices

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 106 Fogászat Dentistry
ISO/TC 76 Transzfúzió, infúzió, injekció és vérkezelő berendezések orvosi és gyógyszerészeti felhasználásra Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use
ISO/TC 84 Berendezések orvosi termékek bejuttatására és katéterek Devices for administration of medicinal products and catheters
ISO/TC 121 Altató és lélegeztető-berendezések Anaesthetic and respiratory equipment
ISO/TC 150 Sebészeti implantátumok Implants for surgery
ISO/TC 168 Protézis és ortopédia Prosthetics and orthotics
ISO/TC 170 Sebészeti eszközök Surgical instruments
ISO/TC 194 Orvostechnikai eszközök biológiai és klinikai értékelése Biological and clinical evaluation of medical devices
ISO/TC 209 Tisztaszobák és másodlagos ellenőrző környezetek Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 210 Az orvostechnikai eszközök minőségirányítása és vonatkozó általános szempontok Quality management and corresponding general aspects for medical devices
ISO/TC 212 Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és in vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems
ISO/TC 157 Nem felszívódó fogamzásgátlók és szexuális úton terjedő fertőzés megelőzése Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics
ISO/TC 173 Segédeszközök Assistive products
ISO/TC 198 Egészségügyi termékek sterilizálása Sterilization of health care products
ISO/TC 215 Egészségügyi informatika Health informatics
ISO/TC 304 Egészségügyi szervezetek irányítása Healthcare organization management
IEC/PC 130 Gyógyászati használatra szánt hűtött tárolóberendezések Cold storage equipment for medical use

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft. Móricz Pál
SCHOTT Hungary Kft. Szlávich Csaba András
AUTOMED Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft. Endrődy Károly
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Juhász Attila
B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. Bocz Máté
CE Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. Kiss-Helmajer Kitti
Óbudai Egyetem Haidegger Tamás dr.
Varian Medical Systems Hungary Kft. Kerényi Gábor
EMKI-cert Orvostechnikai Eszközminősítő Kft. Balázs György Ferenc
Nemzeti Akkreditáló Hatóság Pálfi Gyula Péter
NEOEMKI Kft. Győri Lajos
Magyar Orvosi Kamara Dr. Meglécz Katalin
GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zrt. Horváth-Hankó Christine
BGI Health Hungary Kft. Xiwen Jiang
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Kovács Norbert