A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 857
A bizottság neve Ipari elektronika és folyamatirányítás
A bizottság tevékenységi területe Szabványok kidolgozása a villamosenergia-rendszerek vezérlőberendezéseire és -rendszereire, beleértve az energiagazdálkodási rendszereket, a SCADA-t, az elosztás automatizálását, a távvédelmet és a kapcsolódó információcserét a valós idejű és nem valós idejű információkhoz, amelyeket a villamosenergia-rendszerek tervezése, üzemeltetése és karbantartása során használnak.
Az ipari folyamatok mérésére, szabályozására és automatizálására használt rendszerek és elemek szabványainak kidolgozása. Olyan szabványosítási tevékenységek koordinálása, amelyek az ilyen rendszerekbe történő alkatrész- és funkcióintegrációt érintik, beleértve a biztonsági és védelmi szempontokat is.
Teljesítményelektronikai rendszerek, berendezések és alkatrészek szabványainak kidolgozása, beleértve ezek vezérlő, védelmi, felügyeleti és mérő eszközeit is.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ-05-80.1012:1989

A technológiai folyamatok mérő- és irányító eszközei. Állandó sebességű villamos végrehajtó mechanizmusok. Általános műszaki feltételek

MSZ IEC 146-4:1992

Félvezetős átalakítók. Szünetmentes áramellátó rendszerek műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 7731-1:1997

Villamos hálózatok távirányítású védelmi berendezéseinek követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Keskenysávú vezérlőrendszerek

MSZ 7731-2:1997

Villamos hálózatok távirányítású védelmi berendezéseinek követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Analóg komparálású rendszerek

MSZ 7732:1997

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 2. rész: Működési feltételek. 1. főfejezet: Környezeti feltételek és tápellátás

MSZ IEC 870-3:1997

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 3. rész: Interfészek (villamos jellemzők)

MSZ EN 60870-6-601:1997

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. 601. főfejezet: Csatlakozásorientált szállítási szolgálatot biztosító funkcionális profil, állandóan hozzáférhető, csomagkapcsolt adathálózatra csatlakoztatott végrendszerek részére

MSZ EN 60870-5-1:1997

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 1. főfejezet: Átviteli keretformátumok (IEC 870-5-1:1990)

MSZ EN 60870-5-3:1997

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 3. főfejezet: Az alkalmazási adatok általános szerkezete (IEC 870-5-3:1992)

MSZ EN 50090-2-2:1998

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES) 2-2. rész: Rendszeráttekintés. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 50091-1-1:1998 1.

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-1. rész: Általános és biztonsági követelmények a kezelő által elérhető területeken használatos UPS részére

MSZ EN 50098-1:1998

Információtechnikai berendezések kábelezése a felhasználó épületeiben. 1. rész: ISDN-alaphozzáférés

MSZ EN 61131-2:1998

Programozható vezérlők. 2. rész: Készülékek követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 61204:1998

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések működési jellemzői és biztonsági követelményei (IEC 1204:1993, módosítva)

MSZ EN 60870-2-2:1998

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 2. rész: Működési feltételek. 2. főfejezet: Környezeti feltételek (klimatikus, mechanikai és egyéb nemvillamos hatások) (IEC 870-2-2:1996)

MSZ EN 60870-5-2:1998

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 2. főfejezet: Adatkapcsolati átviteli eljárások (IEC 870-5-2:1992)

MSZ IEC 60870-4:1998

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 4. rész: Teljesítőképességi követelmények

MSZ EN 50098-2:1998

Előfizetési helyiségek információtechnikai kábelezése. 2. rész: 2048 kbit/s ISDN elsődleges hozzáférésű és bérelt vonalú hálózati interfész

MSZ EN 60870-2-1:1998

Távvezérlésű berendezések és rendszerek. 2. rész: Működési feltételek

MSZ EN 61800-3:1998

Változtatható sebességű, nagy teljesítményű meghajtórendszerek. 3. rész: EMC követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50090-2-1:1998

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-1. rész: Rendszeráttekintés. Architektúra

MSZ EN 50090-3-1:1998

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-1. rész: Alkalmazási szempontok. Bevezetés az alkalmazás felépítésébe

MSZ EN 50090-3-2:1998

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-2. rész: Alkalmazási szempontok. Felhasználói folyamat

MSZ EN 50091-1-1:1998 2.

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-1. rész: Általános és biztonsági követelmények a kezelő által elérhető területeken használatos UPS részére

MSZ EN 50112:1998

Mérés, vezérlés és szabályozás. Villamos hőmérséklet-érzékelők. Fém védőcsövek hőelem-összeállításokhoz

MSZ EN 50113:1998

Mérés, vezérlés és szabályozás. Villamos hőmérséklet-érzékelők. Szigetelőcsövek hőelemekhez

MSZ EN 50178:1998

Erősáramú létesítményekben használható elektronikus berendezések

MSZ EN 60948:1998

Lakások elektronikus rendszereinek (HES) numerikus billentyűzete (IEC 948:1988)

MSZ ENV 1973:1998

Információtechnika. Az ISO/IEC 10646-1 európai alkészletei

MSZ ENV 12005:1998

Információtechnika. A kulturális adatelemek európai bejegyzésének eljárási szabályai

MSZ ENV 50208-6:1998

Szimulált és mért adatok adatcsereformátuma (ISMD)

MSZ EN 50098-1:1999

Információtechnikai berendezések kábelezése a felhasználó épületeiben. 1. rész: ISDN-alaphozzáférés

MSZ EN 50091-2:1999

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 2. rész: EMC-követelmények

MSZ EN 50098-2:1999

Információtechnikai berendezések kábelezése a felhasználó épületeiben. 2. rész: A 2048 kbit/s sebességű ISDN elsődleges hozzáférése és bérelt vonalú hálózati interfésze

MSZ EN 60870-2-1:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 2. rész: Működési feltételek. 1. főfejezet: Energiaellátás és elektromágneses összeférhetőség (IEC 870-2-1:1995)

MSZ EN 60870-5-4:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 4. főfejezet: Az alkalmazási információs elemek meghatározása és kódolása (IEC 870-5-4:1993)

MSZ EN 60870-5-5:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 5. főfejezet: Alapvető alkalmazási funkciók (IEC 870-5-5:1995)

MSZ EN 60870-5-101:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 101. főfejezet: Az alapvető távvezérlési feladatok társszabványa (IEC 870-5-101:1995)

MSZ EN 60870-5-102:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5. rész: Átviteli protokollok. 102. főfejezet: Az összegezett mennyiségek villamosenergia-rendszerekben történő átvitelének társszabványa (IEC 870-5-102:1996)

MSZ EN 60870-6-2:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatíbilis távvezérlő protokollok. 2. főfejezet: Az alapvető szabványok használata (OSI 1 — 4. rétegek) (IEC 870-6-2:1995)

MSZ EN 60870-6-501:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. 501. főfejezet: A TASE.1 szolgálatmeghatározásai (IEC 870-6-501:1995)

MSZ EN 60870-6-502:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatíbilis távvezérlő protokollok. 502. főfejezet: A TASE.1 protokoll meghatározásai (IEC 870-6-502:1995)

MSZ IEC 60870-1-1:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 1. rész: Általános szempontok. Első főfejezet: Alapelvek

MSZ IEC 60870-1-2:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 1. rész: Általános szempontok. 2. főfejezet: Az előírások irányelvei

MSZ IEC 60870-1-3:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 1. rész: Általános szempontok. 3. főfejezet: Fogalommeghatározások

MSZ IEC 60870-1-4:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 1. rész: Általános szempontok. 4. főfejezet: A távvezérlési adatátvitel alapvető szempontjai, valamint az IEC 870-5 és az IEC 870-6 szabványok szerkezete

MSZ IEC 60870-5-103:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-103. rész: Átviteli protokollok. Védelmi készülékek információs interfészének társszabványa

MSZ IEC 60870-6-1:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatíbilis távvezérlő protokollok. 1. főfejezet: A szabványok szerkezete és alkalmazásuk összefüggései

MSZ IEC 60870-6-503:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatíbilis távvezérlő protokollok. 503. főfejezet: A TASE.2 szolgálatai és protokollja

MSZ IEC 60870-6-702:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-702. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. Funkcionális profil a TASE.2 alkalmazási szolgálat végrendszerekben történő megvalósítása számára

MSZ IEC 60870-6-802:1999

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. 802. főfejezet: A TASE.2 tárgymoduljai

MSZ EN 61131-2:1999

Programozható vezérlők. 2. rész: A berendezések követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 50090-2-2:1999

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-2. rész: Rendszeráttekintés. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 50065-1:1999

Kisfeszültségű villamos rendszerek használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok

MSZ EN 60146-1-1:1993/A1:1999

Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-1. rész: Alapkövetelmények előírásai (IEC 60146-1-1:1991/A1:1996)

MSZ EN 60146-1-1:1999

Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-1. rész: Alapkövetelmények előírásai (IEC 146-1-1:1991)

MSZ EN 60146-1-3:1999

Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-3. rész: Transzformátorok és fojtótekercsek (IEC 146-1-3-:1991)

MSZ EN 60495:1999

Egy oldalsávos, erősáramú vezetékes, vivőfrekvenciás végberendezés (IEC 495:1993)

MSZ EN 60534-1:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 1. rész: Szabályozószelepek fogalommeghatározásai és általános megfontolások (IEC 534-1:1987)

MSZ EN 60534-2-1:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-1. rész: Folyási teljesítmény. Méretezési egyenletek beépített feltételek melletti folyadékáramláshoz (IEC 60534-2-1:1998)

MSZ EN 60534-2-3:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-3. rész: Folyási teljesítmény. Vizsgálati módszerek (IEC 60534-2-3:1997)

MSZ EN 60534-3-3:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 3-3. rész: Méretek. Csatlakozási méretek tompahegesztett, kétutas, golyós, egyenes szabályozószelepekhez (IEC 60534-3-3:1998)

MSZ EN 60534-6-1:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 6. rész: Szabályozószelepek helyzetbeállítóinak csatlakozási szerelési részletei. 1. főfejezet: Helyzetbeállító szerelése lineáris működtetőszervekre (IEC 60534-6-1:1997)

MSZ EN 60534-8-2:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8. rész: Zajvizsgálat. 2. főfejezet: A szabályozószelepeken keresztüli hidrodinamikus áramlás zajának laboratóriumi mérése (IEC 534-8-2:1991)

MSZ EN 60534-8-3:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8. rész: Zajvizsgálat. 3. főfejezet: Szabályozószelep aerodinamikai zajának előrejelzési módszere (IEC 534-8-3:1995)

MSZ EN 60534-8-4:1999

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8. rész: Zajvizsgálat. 4. főfejezet: Hidrodinamikus áramlás által keltett zaj előrejelzése (IEC 534-8-4:1994)

MSZ EN 60584-1:1999

Hőelemek. 1. rész: Referenciatáblázatok (IEC 584-1:1995)

MSZ EN 60654-1:1999

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezéseinek üzemelési feltételei. 1. rész: Klímafeltételek (IEC 654-1:1993)

MSZ EN 60654-2:1999

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezéseinek üzemelési feltételei. 2. rész: Energiaellátás (IEC 60654-2:1979+A1:1992)

MSZ EN 60654-3:1999

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezéseinek üzemelési feltételei. 3. rész: Mechanikai hatások (IEC 60654-3:1983)

MSZ EN 60654-4:1999

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezéseinek üzemelési feltételei. 4. rész: Korróziós és eróziós hatások (IEC 60654-4:1987)

MSZ EN 60700-1:1999

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos vizsgálat (IEC 60700-1:1998)

MSZ EN 60751:1995/A2:1999

Platina ellenállás-hőmérők érzékelői (IEC 751:1983/A2:1995)

MSZ EN 60751:1999

Platina ellenállás-hőmérők érzékelői (IEC 751:1983+A1:1986)

MSZ EN 60770-1:1999

Mérőadók ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 1. rész: Teljesítményértékelési módszerek (IEC 60770-1:1999)

MSZ EN 60873:1999

Ipari folyamatirányító rendszerekben használt, villamos és pneumatikus, analóg diagramírók működésének értékelési módszerei (IEC 873:1986, módosítva)

MSZ EN 61003-1:1999

Ipari folyamatirányító rendszerek. Analóg bemenetű és két- vagy többállapotú kimenetű műszerek. 1. rész: A működés értékelési módszerei (IEC 61003-1:1991)

MSZ EN 61136-1:1999

Félvezetős teljesítményátalakítók. Szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek. Általános követelmények. 1. rész: Névleges jellemzők előírásai, különösen egyenáramú motoros hajtásokhoz (IEC 1136-1:1992, módosítva)

MSZ EN 61175:1999

A jelek és a csatlakozások kijelölése (IEC 1175:1993)

MSZ EN 61285:1999

Ipari folyamatirányítás. Elemzőkészülék-házak biztonsága (IEC 1285:1994+1994. évi helyesbítés)

MSZ EN 61286:1999

Információtechnika. Kódolt grafikai karakterkészlet az elektrotechnikában és az információcserében használatos dokumentumok készítéséhez (IEC 1286:1995)

MSZ EN 61297:1999

Ipari folyamatirányító rendszerek. Adaptív szabályozók osztályozása értékelési célokra (IEC 1297:1995)

MSZ EN 61360-1:1999

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 1. rész: Fogalommeghatározások. Alapelvek és módszerek (IEC 1360-1:1995)

MSZ EN 61360-2:1999

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 2. rész: Az EXPRESS programnyelv adatmodellje (IEC 61360-2:1998)

MSZ EN 61360-4:1999

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 4. rész: Szabványos adatelemtípusok, alkatrészcsoportok és szakkifejezések IEC-referenciagyűjteménye (IEC 61360-4:1997)

MSZ EN 61515:1999

Ásványianyag-szigetelésű hőelemvezetékek és hőelemek (IEC 1515:1995)

MSZ EN 61800-1:1999

Szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek. 1. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők előírásai kisfeszültségű, egyenáramú, szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerekhez (IEC 61800-1:1997)

MSZ EN 61800-2:1999

Szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek. 2. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők előírásai kisfeszültségű, váltakozó áramú, szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerekhez (IEC 61800-2:1998)

MSZ EN 61800-3:1999

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: Egyedi vizsgálati módszereket tartalmazó EMC-termékszabvány (IEC 1800-3:1996)

MSZ EN 61326:2000

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelményei (tartalmazza az A1:1998 módosítást) (IEC 61326:1997 + A1:1998)

MSZ EN 61131-1:2000

Programozható vezérlők. 1. rész: Általános tájékoztatás (IEC 1131-1:1992)

MSZ EN 61131-3:2000

Programozható vezérlők. 3. rész: Programozási nyelvek (IEC 1131-3:1993)

MSZ EN 50091-1-2:2000

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 1-2. rész: Általános és biztonsági követelmények korlátozott hozzáférésű területeken használatos UPS részére

MSZ EN 50170:2000

Általános célú terepi adatközlő rendszer

MSZ EN 50170:1996/A2:2000

Általános célú terepi adatközlő rendszer

MSZ EN 60146-2:2000

Félvezetős áramátalakítók. 2. rész: Közvetlen egyenáramú áramátalakítókat magukban foglaló, önvezérelt, félvezetős áramalakítók (IEC 60146-2:1999)

MSZ EN 60584-2:2000

Hőelemek. 2. rész: Tűrések (IEC 584-2:1982+A1:1989)

MSZ EN 61207-1:2000

Gázanalízátorok teljesítőképességének kifejezése. 1. rész: Általános előírások (IEC 1207-1:1994)

MSZ EN 61207-2:2000

Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 2. rész: Gázok oxigéntartalma (nagy hőmérsékletű elektrokémiai érzékelők felhasználásával) (IEC 1207-2:1994+ helyesbítés:1994)

MSZ EN 61207-6:2000

Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 6. rész: Fotometrikus analizátorok (IEC 1207-6:1994)

MSZ EN 61803:2000

Teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) áramátalakító-állomásokban (IEC 61803:1999)

MSZ ENV 50218:2000

A paraméterezett, európai, miniatűr vizsgálócsip leírása

MSZ ENV 50219:2000

Az európai, miniatűr vizsgálócsip megbízhatósági vizsgálata struktúráinak leírása

MSZ ENV 50247-1:2000

Csúcstechnológiai alkatrészek információs szabványa. 1. rész: A PCIS-könyvtár

MSZ ENV 50247-2:2000

Csúcstechnológiai alkatrészek információs szabványa. 2. rész: Az SGML-nyilatkozat és az SGML-dokumentációtípus meghatározásai (DTD-k)

MSZ EN 61491:2000

Ipari gépek villamos szerkezetei. Soros adatátvitel a vezérlések és a hajtások közötti valós idejű kapcsolathoz (IEC 61491:1995, módosítva)

MSZ EN 61069-1:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 1. rész: Általános megfontolások és módszertan (IEC 1069-1:1991)

MSZ EN 61069-2:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 2. rész: Értékelési módszertan (IEC 1069-2:1993)

MSZ EN 61069-3:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 3. rész: A rendszer működőképességének értékelése (IEC 1069-3:1996)

MSZ EN 61069-4:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 4. rész: A rendszer működési jellemzőinek értékelése (IEC 61069-4:1997)

MSZ EN 61069-5:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 5. rész: A rendszer megbízhatóságának értékelése (IEC 1069-5:1994)

MSZ EN 61069-6:2000

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 6. rész: A rendszer működtethetőségének értékelése (IEC 61069-6:1998)

MSZ EN 61298-1:2000

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 1. rész: Általános megfontolások (IEC 1298-1:1995)

MSZ EN 61298-2:2000

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 2. rész: Vizsgálatok referenciafeltételek mellett (IEC 1298-2:1995)

MSZ EN 61298-3:2000

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 3. rész: A befolyásoló mennyiségek hatásainak vizsgálatai (IEC 61298-3:1998)

MSZ EN 61298-4:2000

Ipari folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 4. rész: Az értékelő jelentés tartalma (IEC 1298-4:1995)

MSZ EN 61512-1:2000

Szakaszos technológia irányítása. 1. rész: Modellek és terminológia (IEC 61512-1:1997)

MSZ EN 61131-2:1994/A12:2001

Programozható vezérlők. 2. rész: A berendezések követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 61800-3:1996/A11:2001

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: Egyedi vizsgálati módszereket tartalmazó EMC-termékszabvány

MSZ EN 50090-8:2001

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 8. rész: A termékek megfelelőségének értékelése

MSZ EN 50171:2001

Központi energiaellátó rendszerek

MSZ EN 50173:2001

Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek

MSZ EN 50173:1995/A1:2001

Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek

MSZ EN 50174-1:2001

Információtechnika. Kábeltelepítés. 1. rész: Előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50174-2:2001

Információtechnika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli alkalmazások

MSZ EN 50310:2001

Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása információtechnikai berendezéseket tartalmazó épületekben

MSZ EN 50325-1:2001

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék-interfészekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50325-2:2001

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék-interfészekhez. 2. rész: Készülékhálózat

MSZ EN 50325-3:2001

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék-interfészekhez. 3. rész: Intelligens elosztott rendszer (SDS)

MSZ EN 60534-3-1:2001

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 3-1. rész: Méretek. A karimás, kétutas, golyós, egyenes átömlésű szabályozószelepek FTF méretei és a karimás, kétutas, golyós, nem egyenes átömlésű szabályozószelepek CTF méretei (IEC 60534-3-1:2000)

MSZ EN 60534-6-2:2001

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 6-2. rész: Szabályozószelepek helyzetbeállítóinak csatlakozási szerelési részletei. Helyzetbeállítók szerelése forgó működtetőszerkezetekre (IEC 60534-6-2:2000)

MSZ EN 60534-8-1:2001

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8. rész: Zajvizsgálat. 1. főfejezet: A szabályozószelepeken keresztüli aerodinamikus áramlás zajának laboratóriumi mérése (IEC 60534-8-1:1986)

MSZ EN 60534-8-3:2001

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-3. rész: Zajvizsgálat. Szabályozószelep aerodinamikai zajának előrejelzési módszere (IEC 60534-8-3:2000)

MSZ EN 60834-1:2001

Energiaellátó rendszerek távirányítású védelmi berendezései. Működés és vizsgálat. 1. rész: Parancsrendszerek (IEC 60834-1:1999)

MSZ EN 60870-5-101:1996/A1:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-101. rész: Átviteli protokollok. Az alapvető távvezérlési feladatok társszabványa (IEC 60870-5-101:1995/A1:2000)

MSZ EN 60870-5-103:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-103. rész: Átviteli protokollok. Védelmi készülékek információs interfészének társszabványa (IEC 60870-5-103:1997)

MSZ EN 60870-5-104:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-104. rész: Átviteli protokollok. Hálózati hozzáférés az IEC 60870-5-1-hez szabványos átviteli profilok felhasználásával (IEC 60870-5-104:2000)

MSZ EN 60870-6-503:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. 503. főfejezet: A TASE.2 szolgálatai és protokollja (IEC 60870-6-503:1997)

MSZ EN 60870-6-701:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-701. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. Funkcionális profil a TASE.1 alkalmazási szolgálat végrendszerekben való megvalósításához (IEC 60870-6-701:1998)

MSZ EN 60870-6-702:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-702. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. Funkcionális profil a TASE.2 alkalmazási szolgálat végrendszerekben való megvalósításához (IEC 60870-6-702:1998)

MSZ EN 60870-6-802:2001

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. 802. főfejezet: TASE.1 tárgy-modellek (IEC 60870-6-802:1997)

MSZ EN 61069-7:2001

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 7. rész: A rendszer biztonságának értékelése (IEC 61069-7:1999)

MSZ EN 61069-8:2001

Ipari folyamatok mérése és irányítása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 8. rész: Feladatfüggetlen rendszerjellemzők értékelése (IEC 61069-8:1999)

MSZ EN 61131-5:2001

Programozható vezérlők. 5. rész: Adatközlés (IEC 61131-5:2000)

MSZ EN 61131-7:2001

Programozható vezérlők. 7. rész: Fuzzy-vezérlés programozása (IEC 61131-7:2000)

MSZ EN 61204:1995/A1:2001

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. Működési jellemzők (IEC 61204:1993/A1:2001)

MSZ EN 61204-3:2001

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. 3. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (IEC 61204-3:2000)

MSZ EN 61204-6:2001

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések. 6. rész: Jóváhagyott minőségű, kisfeszültségű villamosenergia-ellátó berendezések követelményei (IEC 61204-6:2000)

MSZ EN 61326:1997/A2:2001

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények (IEC 61326:1997/A2:2000)

MSZ EN 61334-3-21:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 3. rész: Hálózati jelátviteli követelmények. 21. főfejezet: Középfeszültségű, fázis-fázis szigetelt kapacitív csatolókészülék (IEC 1334-3-21:1996)

MSZ EN 61334-3-22:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 3-22. rész: Hálózati jelátviteli követelmények. Középfeszültségű, közbeiktatott fázis-föld és árnyékolás-föld csatolókészülék (IEC 61334-3-22:2001)

MSZ EN 61334-4-1:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4. rész: Adatközlési protokollok. 1. főfejezet: Az adatközlő rendszer referenciamodellje (IEC 1334-4-1:1996)

MSZ EN 61334-4-32:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4. rész: Adatközlési protokollok. 32. főfejezet: Adatkapcsolati réteg. Logikai kapcsolatvezérlés (LLC) (IEC 1334-4-32:1996)

MSZ EN 61334-4-33:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4-33. rész: Adatközlési protokollok. Adatkapcsolati réteg. Csatlakozásorientált protokoll (IEC 61334-4-33:1998)

MSZ EN 61334-4-41:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4. rész: Adatközlési protokollok. 41. főfejezet: Alkalmazási protokollok. Elosztóhálózati üzenet előírása (IEC 1334-4-41:1996)

MSZ EN 61334-4-42:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4. rész: Adatközlési protokollok. 42. rész: Alkalmazási protokollok. Alkalmazási réteg (IEC 1334-4-42:1996)

MSZ EN 61334-4-61:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4-61. rész: Adatközlési protokollok. Hálózati réteg. Csatlakozásmentes protokoll (IEC 61334-4-61:1998)

MSZ EN 61334-4-511:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4-511. rész: Adatközlési protokollok. Rendszermenedzselés. CIASE-protokoll (IEC 61334-4-511:2000)

MSZ EN 61518:2001

Csatlakozó méretek differenciálnyomás (típusú) mérőműszerek és karimás kikapcsolókészülékek között 413 bar-ig (41,3 MPa-ig) (IEC 61518:2001)

MSZ EN 61334-6:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 6. rész: A-XDR kódolási szabály (IEC 61334-6:2000)

MSZ EN 61954:2001

Teljesítményelektronika elektromos átviteli és elosztórendszerekhez. Statikus VAR kompenzátorok tirisztorszelepeinek vizsgálata (IEC 61954:1999)

MSZ EN 62040-3:2001

Szünetmentes elektromos energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények előírásának módszere (IEC 62040-3:1999, módosítva)

MSZ EN 60534-3-2:2001

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 3-2. rész: Méretek. Forgó működtetőszerkezetek FTF méretei a pillangószelepek kivételével (IEC 60534-3-2:2001)

MSZ EN 61334-5-1:2001

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 5-1. rész: Az alsó rétegek profiljai. Kiterjesztett frekvenciájú kulcsléptetési (S-FSK) profil (IEC 61334-5-1:2001)

MSZ EN 50065-4-1:2002

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-1. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Általános előírások

MSZ EN 50065-4-2:2002

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-2. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50065-7:2002

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es jelek továbbítására. 7. rész: Készülékimpedancia

MSZ EN 50090-2-2:1996/A1:2002

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-2. rész: Általános műszaki követelmények

MSZ EN 50098-1:2002

Információtechnikai berendezések kábelezése a felhasználó épületeiben. 1. rész: ISDN-alaphozzáférés

MSZ EN 50170:1996/A1:2002

Általános célú terepi adatközlő rendszer

MSZ EN 50170:1996/A3:2002

Általános célú terepi adatközlő rendszer

MSZ EN 50254:2002

Nagy hatásfokú kommunikációs alrendszer kis adatcsomagokhoz

MSZ EN 60382:2002

Analóg pneumatikus jelek folyamatirányító rendszerekhez (IEC 382:1991)

MSZ EN 60546-1:2002

Analóg jelű vezérlők ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 1. rész: A teljesítőképesség értékelésének módszerei (IEC 546-1:1987)

MSZ EN 60546-2:2002

Analóg jelű vezérlők ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 2. rész: A szemrevételezés és a darabvizsgálat irányelvei (IEC 546-2:1987)

MSZ EN 60633:2002

Nagyfeszültségű, egyenáramú (HVDC) átvitel fogalommeghatározásai (IEC 60633:1998)

MSZ EN 60821:2002

IEC 821 VMEbus. Mikroprocesszoros rendszerbusz 1–4 bájtos adatokhoz (IEC 821:1991 módosítva)

MSZ EN 60870-5-101:1996/A2:2002

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-101. rész: Átviteli protokollok. Az alapvető távvezérlési feladatok társszabványa (IEC 60870-5-101:1995/A2:2001)

MSZ EN 60870-6-503:2002

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-503. rész: Az ISO–szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. TASE.2. szolgálatok és protokoll (IEC 60870-6-503:2002)

MSZ EN 60870-6-802:2002

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-802. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. TASE.2 tárgymodellek (IEC 60870-6-802:2002)

MSZ EN 61152:2002

Fémtokozású hőelemek méretei (IEC 1152:1992, módosítva)

MSZ EN 61158-2:2002

Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbuszszabvány. 2. rész: A fizikai réteg előírásai és a szolgálat meghatározása (IEC 1158-2:1993)

MSZ EN 61158-2:1994/A2:2002

Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbuszszabvány. 2. rész: A fizikai réteg előírásai és a szolgálat meghatározása (IEC 1158-2:1993/A2:1996)

MSZ EN 61207-3:2002

Gázanalizátorok. A teljesítőképesség kifejezése. 3. rész: Paramágneses oxigénanalizátorok (IEC 61207-3:2002)

MSZ EN 61508-1:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61508-1:1998+1999. évi helyesbítés)

MSZ EN 61508-2:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 2. rész: Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek követelményei (IEC 61508-2:2000)

MSZ EN 61508-3:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 3. rész: Szoftver-követelmények (IEC 61508-3:1998+1999. évi helyesbítés)

MSZ EN 61508-4:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 4. rész: Fogalommeghatározások és rövidítések (IEC 61508-4:1998+1999. évi helyesbítés)

MSZ EN 61508-5:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 5. rész: Példák a biztonságintegritási szintek meghatározására (IEC 61508-5:1998+1999. évi helyesbítés)

MSZ EN 61508-6:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 6. rész: Az IEC 61508-2 és az IEC 61508-3 alkalmazásának irányelvei (IEC 61508-6:2000)

MSZ EN 61508-7:2002

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 7. rész: Technikák és mérések áttekintése (IEC 61508-7:2000)

MSZ EN 61514:2002

Ipari folyamatirányító rendszerek. Pneumatikus kimenetű szelepbeállítók teljesítőképességének kiértékelési módszerei (IEC 61514:2000, módosítva)

MSZ EN 61850-3:2002

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 3. rész: Általános követelmények (IEC 61850-3:2002)

MSZ EN 61850-4:2002

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 4. rész: Rendszer- és projektvezetés (IEC 61850-4:2002)

MSZ EN 50065-1:2002

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok

MSZ EN 60746-3:2003

Elektrokémiai analizátorok teljesítőképességének kifejezése. 3. rész: Elektrolitikus vezetőképesség (IEC 60746-3:2002)

MSZ EN 61334-4-512:2003

Elosztóhálózati vivőrendszereket alkalmazó osztott automatizálás. 4-512. rész: Adatközlési protokollok. A 61334-5-1 profilt alkalmazó rendszerkezelés. Kezelési információalap (MIB) (IEC 61334-4-512:2001)

MSZ EN 61512-2:2003

Szakaszos technológia irányítása. 2. rész: Adatstruktúrák és irányelvek programozási nyelvekhez (IEC 61512-2:2001)

MSZ EN 50065-2-1:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-1. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz – 148,5 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 50065-2-2:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-2. rész: Ipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz – 148,5 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 50065-2-3:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-3. rész: Villamosenergia-szolgáltatók és -elosztók használatára szánt, a 3 kHz – 95 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 50065-4-2:2001/A1:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-2. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50065-4-3:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-3. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Bemeneti szűrő

MSZ EN 50065-4-4:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-4. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Impedanciaszűrő

MSZ EN 50065-4-5:2003

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz - 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-5. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Szegmentáló szűrő

MSZ EN 50098-1:1998/A1:2003

Információtechnikai berendezések kábelezése a felhasználó épületeiben. 1. rész: ISDN-alaphozzáférés

MSZ EN 50173-1:2003

Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek. 1. rész: Általános követelmények és irodai területek

MSZ EN 50325-1:2003

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék–interfészekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50325-4:2003

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék–interfészekhez. 4. rész: CANopen

MSZ EN 50346:2003

Információtechnika. Kábeltelepítés. Telepített kábelezés vizsgálata

MSZ EN 60700-1:1998/A1:2003

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos vizsgálat (IEC 60700-1:1998/A1:2003)

MSZ EN 60746-1:2003

Elektrokémiai analizátorok teljesítőképességének kifejezése. 1. rész: Általános előírások (IEC 60746-1:2003)

MSZ EN 60746-2:2003

Elektrokémiai analizátorok teljesítőképességének kifejezése. 2. rész: pH-érték (IEC 60746-2:2003)

MSZ EN 60770-2:2003

Mérőadók ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 2. rész: Átviteli és darabvizsgálatok módszerei (IEC 60770-2:2003)

MSZ EN 60870-5-101:2003

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-101. rész: Átviteli protokollok. Az alapvető távvezérlési feladatok társszabványa (IEC 60870-5-101:2003)

MSZ EN 61131-3:2003

Programozható vezérlők. 3. rész: Programnyelvek (IEC 61131-3:2003)

MSZ EN 61800-4:2003

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 4. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők váltakozó áramú villamos hajtásrendszerekhez 1000 V-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV feszültségű váltakozó áram esetén (IEC 61800-4:2002)

MSZ EN 61800-5-1:2003

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. Villamos, termikus és energetikai követelmények (IEC 61800-5-1:2003)

MSZ EN 61850-7-2:2003

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 7-2. rész: Alállomások és betápláló készülékek kommunikációs alapfelépítése. Kommunikációs szolgálat absztrakt interfésze (ACSI) (IEC 61850-7-2:2003)

MSZ EN 61850-7-3:2003

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 7-3. rész: Alállomások és betápláló készülékek kommunikációs alapfelépítése. Közös adatosztályok (IEC 61850-7-3:2003)

MSZ EN 61850-7-4:2003

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 7-4. rész: Alállomások és betápláló készülékek kommunikációs alapfelépítése. Kompatibilis logikaicsomópont-osztályok és adatosztályok (IEC 61850-7-4:2003)

MSZ EN 61850-9-1:2003

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 9-1. rész: Egyedi kommunikációs szolgálatleképzés (SCSM). Mintavételi értékek átvitele soros, egyenirányú, többszörös pont-pont kapcsolaton keresztül (IEC 61850-9-1:2003)

MSZ EN 61954:1999/A1:2003

Teljesítményelektronika elektromos átviteli és elosztórendszerekhez. Statikus VAR- kompenzátorok tirisztorszelepeinek vizsgálata (IEC 61954:1999/A1:2003)

MSZ EN 62040-1-1:2003

Szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek (UPS-ek). 1-1. rész: A kezelő által hozzáférhető területen használt UPS általános és biztonsági követelményei (IEC 62040-1-1:2002 + 2002 évi helyesbítés)

MSZ EN 62040-1-2:2003

Szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek (UPS-ek). 1-2. rész: A kezelő által korlátozottan hozzáférhető területen használt UPS általános és biztonsági követelményei (IEC 62040-1-2:2002 + 2002 évi helyesbítés)

MSZ EN 50090-3-2:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-2. rész: Alkalmazási szempontok. Felhasználói folyamat a HBES 1. Osztályához

MSZ EN 50090-4-1:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 4-1. rész: Közegfüggetlen rétegek. Alkalmazási réteg a HBES 1. Osztályához

MSZ EN 50090-4-2:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 4-2. rész: Közegfüggetlen rétegek. Átviteli réteg, hálózati réteg és az adatkapcsolati réteg általános részei a HBES 1. Osztályához

MSZ EN 50090-5-2:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-2. rész: Közeg és közegfüggő rétegek. A HBES 1. osztályán alapuló hálózat, sodrott érpár

MSZ EN 50090-7-1:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 7-1. rész: Rendszermenedzselés. Menedzselési eljárások

MSZ EN 50090-9-1:2004

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 9-1. rész: Telepítési követelmények. A HBES 1. osztályú sodrott érpár általános kábelezési követelményei

MSZ EN 50174-3:2004

Informatika. Kábeltelepítés. 3. rész: Szabadtéri telepítés tervezése és gyakorlata

MSZ EN 60534-2-5:2004

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-5. rész: Áramlási teljesítmény. Méretezési egyenletek több fokozatú vezérlőszelepeken keresztüli folyadékáramláshoz, fokozatok közötti visszanyeréssel (IEC 60534-2-5:2003)

MSZ EN 60534-5:2004

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 5. rész: Jelölés (IEC 60534-5:2004)

MSZ EN 60873-1:2004

Ipari folyamatirányító rendszerekben használt, villamos és pneumatikus, analóg diagramírók. 1. rész: A működés értékelési módszerei (IEC 60873-1:2003)

MSZ EN 60873-2:2004

Ipari folyamatirányító rendszerekben használt, villamos és pneumatikus, analóg diagramírók. 2. rész: Útmutató az átvételi és a darabvizsgálathoz (IEC 60873-2:2004)

MSZ EN 61003-1:2004

Ipari folyamatirányító rendszerek. Műszerek analóg bemenettel és két- vagy többállapotú kimenettel. 1. rész: A működés értékelési módszerei (IEC 61003-1:2004)

MSZ EN 61131-1:2004

Programozható vezérlők. 1. rész: Általános tájékoztatás (IEC 61131-1:2003)

MSZ EN 61131-2:2004

Programozható vezérlők. 2. rész: A berendezések követelményei és vizsgálatai (IEC 61131-2:2003)

MSZ EN 61326:1997/A3:2004

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények (Az IEC 61326:2002 E és F melléklete + 2002. évi helyesbítés)

MSZ EN 61514-2:2004

Ipari folyamatirányító rendszerek. 2. rész: Pneumatikus kimenetű intelligens szelepbeállítók teljesítőképességének értékelési módszerei (IEC 61514-2:2004)

MSZ EN 61850-5:2004

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 5. rész: A funkció és a készülékmodellek kommunikációs követelményei (IEC 61850-5:2003)

MSZ EN 61850-7-1:2004

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 7-1. rész: Alállomások és betápláló készülékek kommunikációs alapfelépítése. Elvek és modellek (IEC 61850-7-1:2003)

MSZ EN 61850-9-2:2004

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 9-2. rész: Egyedi kommunikációs szolgálatleképezés (SCSM). Mintavételi értékek az ISO/IEC 8802-3 előírásai kapcsán (IEC 61850-9-2:2004)

MSZ EN 61970-301:2004

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Általános információmodell (CIM), alapmodell (IEC 61970-301:2003)

MSZ EN 61968-1:2004

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 1. rész: Interfészarchitektura és általános követelmények (IEC 61968-1:2003)

MSZ HD 446.3 S1:2004

Hőelemek. 3. rész: Hosszabbító- és kompenzálóvezetékek. Tűrések és azonosító rendszer (IEC 584-3:1989, módosítva)

MSZ HD 452.1 S1:2004

Analóg jelek folyamatirányító rendszerekhez. 1. rész: Egyenáramú jelek (IEC 381-1:1982)

MSZ HD 557 S1:2004

Bináris egyenfeszültségű jelek a folyamatok mérő- és irányító-rendszereihez (IEC 946:1988)

MSZ HD 592 S1:2004

Bináris lebegőpontos aritmetika mikroprocesszoros rendszerekhez (IEC 559:1989)

MSZ HD 593.1 S1:2004

Mikroprocesszoros rendszerbusz 8 bites és 16 bites adatokhoz (MULTIBUS I). 1. rész: Funkcionális leírás villamos és időzítési előírásokkal (IEC 796-1:1990)

MSZ HD 593.2 S1:2004

Mikroprocesszoros rendszerbusz 8 bites és 16 bites adatokhoz (MULTIBUS I). 2. rész: Mechanikai és csatlakozócsap-leírások él- (közvetlen) csatlakozójú rendszerbusz-konfigurációhoz (IEC 796-2:1990)

MSZ HD 593.3 S1:2004

Mikroprocesszoros rendszerbusz 8 bites és 16 bites adatokhoz (MULTIBUS I). 3. rész: Mechanikai és csatlakozócsap-leírások csatlakozócsapos/-hüvelyes (közvetett) csatlakozójú EUROCARD konfigurációhoz (IEC 796-3:1990)

MSZ EN 50065-4-6:2005

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es jelek továbbítására. 4-6. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Fáziscsatoló

MSZ EN 61804-2:2005

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB). 2. rész: Az FB fogalmának és az elektronikus készülékek leíró nyelvének (EDDL) előírásai (IEC 61804-2:2004)

MSZ EN 61850-6:2005

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 6. rész: Az IED-khez tartozó villamos alállomásokon alkalmazott kommunikáció konfigurációleíró nyelve (IEC 61850-6:2004)

MSZ EN 61850-8-1:2005

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 8-1. rész: Jellegzetes kommunikációs szolgálat leképzése (SCSM). Az MMS (ISO 9506-1, ISO 9506-2) és az ISO/IEC 8802-3 leképzései (IEC 61850-8-1:2004)

MSZ EN 61968-3:2005

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 3. rész: A hálózati üzemeltetés interfésze (IEC 61968-3:2004)

MSZ EN 61158-2:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbusz. 2. rész: A fizikai réteg előírásai és szolgálatának meghatározása (IEC 61158-2:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61158-3:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbusz. 3. rész: Az adatkapcsolat szolgálatának meghatározása (IEC 61158-3:2003)

MSZ EN 61158-4:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbusz. 4. rész: Az adatkapcsolati protokoll-előírásai (IEC 61158-4:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61158-5:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbusz. 5. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása (IEC 61158-5:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61158-6:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. Ipari folyamatirányító rendszerekben használt mezőbusz. 6. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírásai (IEC 61158-6:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61285:2005

Ipari folyamatirányítás. Az analizátorházak biztonsága (IEC 61285:2004)

MSZ EN 61511-1:2005

Működési biztonság. Az ipari folyamatirányítási szektor biztonságtechnikai rendszerei. 1. rész: Keretrendszer, fogalommeghatározások, a rendszer, a hardver és a szoftver követelményei (IEC 61511-1:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61511-2:2005

Működési biztonság. Az ipari folyamatirányítási szektor biztonságtechnikai rendszerei. 2. rész: Az IEC 61511-1 alkalmazásának irányelvei (IEC 61511-2:2003)

MSZ EN 61511-3:2005

Működési biztonság. Az ipari folyamatirányítási szektor biztonságtechnikai rendszerei. 3. rész: A megkövetelt biztonságintegritási szintek meghatározásának irányelvei (IEC 61511-3:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61784-1:2005

A mérés és vezérlés digitális adatkommunikációja. 1. rész: Ipari vezérlőrendszerekben használt mezőbuszokra vonatkozó folyamatos és diszkrét gyártási profilkészletek (IEC 61784-1:2003 + 2004. évi helyesbítés)

MSZ EN 61800-3:2005

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: EMC-követelmények és egyedi vizsgálati módszerek (IEC 61800-3:2004)

MSZ EN 50090-2-3:2005

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-3. rész: Rendszeráttekintés. A HBES-be beépítésre szánt termékek általános működési és biztonsági követelményei

MSZ EN 50090-5-1:2005

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-1. rész: Átviteli közeg és átviteli közegtől függő rétegek. A HBES 1. osztályának erősáramú hálózata

MSZ EN 50065-4-2:2001/A2:2005

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz – 148,5 kHz-es és 1,6 MHz –30 MHz-es jelek továbbítására. 4-2. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Biztonsági követelmények

MSZ EN 60534-1:2005

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 1. rész: Szabályozószelepek fogalommeghatározásai és általános megfontolások (IEC 60534-1:2005)

MSZ EN 60870-6-802:2002/A1:2005

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-802. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. TASE. 2 tárgymodellek (IEC 60870-6-802:2002/A1:2005)

MSZ EN 61850-10:2005

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 10. rész: Megfelelőségi vizsgálat (IEC 61850-10:2005)

MSZ EN 62310-1:2005

Statikus átviteli rendszerek (STS). 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 62310-1:2005)

MSZ EN 50065-4-7:2006

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 KHz – 148,5 kHz-es és 1,6 MHz – 30 MHz-es jelek továbbítására. 4-7. rész: Hordozható kisfeszültségű leválasztószűrők. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50412-2-1:2006

Kisfeszültségű villamos hálózatokban, 1,6 MHz – 30 MHz frekvenciatartományban használt kommunikációs készülékek és rendszerek. 2-1. rész: Lakóépületi, kereskedelmi és ipari környezet. Zavartűrési követelmények

MSZ EN 50065-2-1:2003/A1:2006

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz –148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-1. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz –148,5 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 50065-2-2:2003/A1:2006

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz –148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-2. rész: Ipari környezetben való használatra szánt, a 95 kHz –148,5 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 50065-2-3:2003/A1:2006

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz –148,5 kHz-es jelek továbbítására. 2-3. rész: Villamosenergia-szolgáltatók és -elosztók használatára szánt, a 3 kHz – 95 kHz frekvenciasávban üzemelő hálózati kommunikációs készülékek és rendszerek zavartűrési követelményei

MSZ EN 60534-8-1:2006

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-1. rész: Zajvizsgálat. A szabályozószelepeken keresztüli aerodinamikus áramlás zajának laboratóriumi mérése (IEC 60534-8-1:2005)

MSZ EN 60534-8-4:2006

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-4. rész: Zajvizsgálat. Hidrodinamikus áramlás által keltett zaj előrejelzése (IEC 60534-8-4:2005)

MSZ EN 61499-1:2006

Funkcionális egységek. 1. rész: Architektúra (IEC 61449-1:2005)

MSZ EN 61499-2:2006

Funkcionális egységek. 2. rész: Szoftvereszközök követelményei (IEC 61449-2:2005)

MSZ EN 50310:2006

Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása olyan épületekben, amelyekben informatikai berendezések vannak

MSZ EN 62040-2:2006

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62040-2:2005)

MSZ EN 61326-1:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61326-1:2005)

MSZ EN 61326-2-1:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz (IEC 61326-2-1:2005)

MSZ EN 61326-2-2:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-2:2005)

MSZ EN 61326-2-6:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-6. rész: Egyedi követelmények. In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati berendezések (IEC 61326-2-6:2005)

MSZ EN 61970-1:2007

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 1. rész: Irányelvek és általános követelmények (IEC 61970-1:2005)

MSZ EN 61970-501:2007

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 501. rész: Általános információmodell-erőforrásleíró keretrendszer (CIM RDF) sémája (IEC 61970-501:2006)

MSZ EN 60534-4:2007

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 4. rész: Ellenőrzés és darabvizsgálat (IEC 60534-4:2006)

MSZ EN 60770-3:2007

Mérőadók ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 3. rész: Intelligens mérőadók teljesítményértékelési módszerei (IEC 60770-3:2006)

MSZ EN 61326-2-3:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-3. rész: Egyedi követelmények. Beépített vagy távoli jelszabályozású átalakítók vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-3:2006)

MSZ EN 61499-4:2007

Funkcionális egységek. 4. rész: Megfelelőségi profilok szabályai (IEC 61499-4:2005)

MSZ EN 50446:2007

Egyenes hőelemszerelvény fém vagy kerámia védőcsővel és tartozékokkal

MSZ EN 60870-5-104:2007

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-104. rész: Átviteli protokollok. Hálózati hozzáférés az IEC 60870-5-101 szempontjából szabványos átviteli profilok felhasználásával (IEC 60870-5-104:2006)

MSZ EN 61204-7:2007

Kisfeszültségű tápegységek egyenáramú kimenetellel. 7. rész: Biztonsági követelmények (IEC 61204-7:2006)

MSZ EN 61326-2-4:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-4. rész: Egyedi követelmények. Az IEC 61557-8 szerinti szigetelésfigyelő készülékek és az IEC 61557-9 szerinti szigetelés-hibakereső berendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-4:2006)

MSZ EN 61326-2-5:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-5. rész: Egyedi követelmények. A terepi készülékek IEC 61784-1, CP 3/2 szerinti interfészeinek vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-5:2006)

MSZ EN 62310-2:2007

Statikus átviteli rendszerek (STS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények (IEC 62310-2:2006, módosítva)

MSZ EN 50090-2-2:1996/A2:2007

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 2-2. rész: Rendszeráttekintés. Általános műszaki követelmények

MSZ EN 50090-5-3:2007

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-3. rész: Átviteli közeg és átviteli közegtől függő rétegek. Rádiófrekvencia

MSZ EN 61987-1:2007

Ipari folyamatok mérése, vezérlése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 1. rész: Mérőkészülékek analóg és digitális kimenettel (IEC 61987-1:2006)

MSZ EN 62337:2007

Villamos mérő-, vezérlő- és szabályozórendszerek üzembe helyezése a feldolgozóiparban. Az üzembe helyezés fázisai és lépései (IEC 62337:2006)

MSZ EN 62381:2007

Automatizálási rendszerek a feldolgozóiparban. Átvételi vizsgálat a gyártó telephelyén (FAT), átvételi vizsgálat a telepítés helyszínén (SAT) és beillesztési vizsgálat a telepítés helyszínén (SIT) (IEC 62381:2006)

MSZ EN 62382:2007

Villamos műszerezési és szabályozási/vezérlési körök ellenőrzése (IEC 62382:2006)

MSZ EN 50173-1:2008

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50173-2:2008

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 2. rész: Irodák

MSZ EN 50173-3:2008

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 3. rész: Ipartelepek

MSZ EN 50173-4:2008

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 4. rész: Lakások

MSZ EN 50173-5:2008

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 5. rész: Számítóközpontok

MSZ EN 61131-2:2008

Programozható vezérlők. 2. rész: A berendezések követelményei és vizsgálatai (IEC 61131-2:2007)

MSZ EN 61800-5-1:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. Villamos, termikus és energetikai követelmények (IEC 61800-5-1:2007)

MSZ EN 61800-5-2:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-2. rész: Biztonsági követelmények. Funkcionális biztonság (IEC 61800-5-2:2007)

MSZ EN 61804-2:2008

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB). 2. rész: A funkcionális blokk fogalmának meghatározása (IEC 61804-2:2006)

MSZ EN 61804-3:2008

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB). 3. rész: Elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL) (IEC 61804-3:2006)

MSZ EN 61968-4:2008

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 4. rész: A feljegyzések és a vagyontárgyak kezelésének interfészei (IEC 61968-4:2007)

MSZ EN 62264-3:2008

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 3. rész: A gyártás irányításának működési modelljei (IEC 62264-3:2007)

MSZ EN 62339-1:2008

Felülethez kötött fluidumelosztó részegységek moduláris részegységinterfészei. 1. rész: Rugalmas tömítések (IEC 62339-1:2006)

MSZ EN 50090-4-3:2008

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 4-3. rész: Közegfüggetlen rétegek. Adatközlés IP-hálózaton keresztül (EN 13321-2:2006)

MSZ EN 50346:2002/A1:2008

Információtechnika. Kábeltelepítés. Telepített kábelezés vizsgálata

MSZ EN 60534-9:2008

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 9. rész: Vizsgálati eljárás ugrásjelre adott válasz mérésére (IEC 60534-9:2007)

MSZ EN 60584-3:2008

Hőelemek. 3. rész: Hosszabbító- és kompenzációs vezetékek. Tűrések és azonosító rendszer (IEC 60584-3:2007)

MSZ EN 61158-2:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 2. rész: A fizikai réteg előírása és a szolgálat meghatározása (IEC 61158-2:2007)

MSZ EN 61158-3-1:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-1. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 1-es típusú elemek (IEC 61158-3-1:2007)

MSZ EN 61158-3-2:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-2. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-3-2:2007)

MSZ EN 61158-3-3:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-3. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-3-3:2007)

MSZ EN 61158-3-4:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-4. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-3-4:2007)

MSZ EN 61158-3-7:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-7. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 7-es típusú elemek (IEC 61158-3-7:2007)

MSZ EN 61158-3-8:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-8. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 8-as típusú elemek (IEC 61158-3-8:2007)

MSZ EN 61158-3-11:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-11. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-3-11:2007)

MSZ EN 61158-3-12:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-12. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-3-12:2007)

MSZ EN 61158-3-13:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-13. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-3-13:2007)

MSZ EN 61158-3-14:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-14. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-3-14:2007)

MSZ EN 61158-3-16:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-16. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 16-os típusú elemek (IEC 61158-3-16:2007)

MSZ EN 61158-3-17:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-17. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 17-es típusú elemek (IEC 61158-3-17:2007)

MSZ EN 61158-3-18:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-18. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-3-18:2007)

MSZ EN 61158-3-19:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-19. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-3-19:2007)

MSZ EN 61158-4-1:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-1. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 1-es típusú elemek (IEC 61158-4-1:2007)

MSZ EN 61158-4-2:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-2. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-4-2:2007)

MSZ EN 61158-4-3:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-3. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-4-3:2007)

MSZ EN 61158-4-4:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-4. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-4-4:2007)

MSZ EN 61158-4-7:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-7. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 7-es típusú elemek (IEC 61158-4-7:2007)

MSZ EN 61158-4-8:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-8. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 8-as típusú elemek (IEC 61158-4-8:2007)

MSZ EN 61158-4-11:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-11. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-4-11:2007)

MSZ EN 61158-4-12:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-12. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-4-12:2007)

MSZ EN 61158-4-13:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-13. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-4-13:2007)

MSZ EN 61158-4-14:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-14. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-4-14:2007)

MSZ EN 61158-4-16:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-16. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 16-os típusú elemek (IEC 61158-4-16:2007)

MSZ EN 61158-4-17:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-17. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 17-es típusú elemek (IEC 61158-4-17:2007)

MSZ EN 61158-4-18:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-18. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-4-18:2007)

MSZ EN 61158-4-19:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-19. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-4-19:2007)

MSZ EN 61158-5-2:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-2. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-5-2:2007)

MSZ EN 61158-5-3:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-3. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-5-3:2007)

MSZ EN 61158-5-4:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-4. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-5-4:2007)

MSZ EN 61158-5-5:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-5. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 5-ös típusú elemek (IEC 61158-5-5:2007)

MSZ EN 61158-5-7:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-7. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 7-es típusú elemek (IEC 61158-5-7:2007)

MSZ EN 61158-5-8:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-8. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 8-as típusú elemek (IEC 61158-5-8:2007)

MSZ EN 61158-5-9:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-9. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 9-es típusú elemek (IEC 61158-5-9:2007)

MSZ EN 61158-5-10:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-10. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-5-10:2007)

MSZ EN 61158-5-11:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-11. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-5-11:2007)

MSZ EN 61158-5-12:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-12. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-5-12:2007)

MSZ EN 61158-5-13:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-13. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-5-13:2007)

MSZ EN 61158-5-14:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-14. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-5-14:2007)

MSZ EN 61158-5-15:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-15. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 15-ös típusú elemek (IEC 61158-5-15:2007)

MSZ EN 61158-5-16:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-16. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 16-os típusú elemek (IEC 61158-5-16:2007)

MSZ EN 61158-5-17:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-17. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 17-es típusú elemek (IEC 61158-5-17:2007)

MSZ EN 61158-5-18:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-18. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-5-18:2007)

MSZ EN 61158-5-19:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-19. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-5-19:2007)

MSZ EN 61158-5-20:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-20. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-5-20:2007)

MSZ EN 61158-6-2:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-2. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-6-2:2007)

MSZ EN 61158-6-3:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-3. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-6-3:2007)

MSZ EN 61158-6-4:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-4. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-6-4:2007)

MSZ EN 61158-6-5:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-5. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 5-ös típusú elemek (IEC 61158-6-5:2007)

MSZ EN 61158-6-7:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-7. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 7-es típusú elemek (IEC 61158-6-7:2007)

MSZ EN 61158-6-8:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-8. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 8-as típusú elemek (IEC 61158-6-8:2007)

MSZ EN 61158-6-9:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-9. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 9-es típusú elemek (IEC 61158-6-9:2007)

MSZ EN 61158-6-10:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-10. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-6-10:2007)

MSZ EN 61158-6-11:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-11. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-6-11:2007)

MSZ EN 61158-6-12:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-12. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-6-12:2007)

MSZ EN 61158-6-13:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-13. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-6-13:2007)

MSZ EN 61158-6-14:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-14. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-6-14:2007)

MSZ EN 61158-6-15:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-15. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 15-ös típusú elemek (IEC 61158-6-15:2007)

MSZ EN 61158-6-16:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-16. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 16-os típusú elemek (IEC 61158-6-16:2007)

MSZ EN 61158-6-17:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-17. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 17-es típusú elemek (IEC 61158-6-17:2007)

MSZ EN 61158-6-18:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-18. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-6-18:2007)

MSZ EN 61158-6-19:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-19. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-6-19:2007)

MSZ EN 61158-6-20:2008

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-20. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-6-20:2007)

MSZ EN 61800-7-1:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-1. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az interfész előírása (IEC 61800-7-1:2007)

MSZ EN 61800-7-201:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-201. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az 1-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-201:2007)

MSZ EN 61800-7-202:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-202. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 2-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-202:2007)

MSZ EN 61800-7-203:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-203. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 3-as típusú profil előírása (IEC 61800-7-203:2007)

MSZ EN 61800-7-204:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-204. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 4-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-204:2007)

MSZ EN 61800-7-301:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-301. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az 1-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-301:2007)

MSZ EN 61800-7-302:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-302. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 2-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-302:2007)

MSZ EN 61800-7-303:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-303. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 3-as típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-303:2007)

MSZ EN 61800-7-304:2008

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-304. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 4-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-304:2007)

MSZ EN 61850-7-410:2008

Adatközlő hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-410. rész: Vízerőművek. Adatközlés megfigyelés és szabályozás céljára. (IEC 61850-7-410:2007)

MSZ EN 61970-404:2008

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 404. rész: Nagy sebességű adathozzáférés (HSDA) (IEC 61970-404:2007)

MSZ EN 61970-405:2008

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 405. rész: Általános eseménykezelés és feliratkozás (GES) (IEC 61970-405:2007)

MSZ EN 61970-407:2008

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 407. rész: Hozzáférés idősorok adataihoz (TSDA) (IEC 61970-407:2007)

MSZ EN 62264-1:2008

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 1. rész: Modellek és terminológia (IEC 62264-1:2003)

MSZ EN 62264-2:2008

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 2. rész: A tárgymodell tulajdonságai (IEC 62264-2:2005)

MSZ EN 60700-1:1998/A2:2009

Tirisztorok nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos vizsgálat (IEC 60700-1:1998/A2:2008)

MSZ EN 60751:2009

Ipari platina ellenállás-hőmérők és platina hőmérséklet-érzékelők (IEC 60751:2008)

MSZ EN 61298-1:2009

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 1. rész: Általános megfontolások (IEC 61298-1:2008)

MSZ EN 61298-2:2009

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 2. rész: Vizsgálatok referenciafeltételek mellett (IEC 61298-2:2008)

MSZ EN 61298-3:2009

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 3. rész: A befolyásoló mennyiségek hatásainak vizsgálatai (IEC 61298-3:2008)

MSZ EN 61298-4:2009

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 4. rész: Az értékelő jelentés tartalma (IEC 61298-4:2008)

MSZ EN 61326-3-1:2009

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 3-1. rész: Biztonsággal kapcsolatos rendszerek és a biztonsággal kapcsolatos működés (működési biztonság) teljesítésére szánt berendezések zavartűrési követelményei. Általános ipari alkalmazások (IEC 61326-3-1:2008)

MSZ EN 61326-3-2:2009

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 3-2. rész: Biztonsággal kapcsolatos rendszerek és a biztonsággal kapcsolatos működés (működési biztonság) teljesítésére szánt berendezések zavartűrési követelményei. Ipari alkalmazások előírt elektromágneses környezetben (IEC 61326-3-2:2008)

MSZ EN 61512-3:2009

Szakaszos technológia irányítása. 3. rész: Általános és üzemi recepturamodellek és ábrázolásuk (IEC 61512-3:2008)

MSZ EN 61784-1:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 1. rész: Terepibusz-profilok (IEC 61784-1:2007)

MSZ EN 61784-2:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 2. rész: További terepibusz-profilok az ISO/IEC 8802-3 alapú valós idejű hálózatokhoz (IEC 61784-2:2007)

MSZ EN 61784-3:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: Működési biztonság terepi buszai. Általános szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2007)

MSZ EN 61784-3-1:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-1. rész: Működési biztonság terepi buszai. CPF 1 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-1:2007)

MSZ EN 61784-3-2:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-2. rész: Működési biztonság terepi buszai. CPF 2 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-2:2007)

MSZ EN 61784-3-3:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-3. rész: Működési biztonság terepi buszai. CPF 3 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-3:2007)

MSZ EN 61784-3-6:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-6. rész: Működési biztonság terepi buszai. CPF 6 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-6:2007)

MSZ EN 61784-5-2:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-2. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 2 profilok telepítése (IEC 61784-5-2:2007)

MSZ EN 61784-5-3:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-3. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 3 profilok telepítése (IEC 61784-5-3:2007)

MSZ EN 61784-5-6:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-6. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 6 profilok telepítése (IEC 61784-5-6:2007)

MSZ EN 61784-5-10:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-10. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 10 profilok telepítése (IEC 61784-5-10:2007)

MSZ EN 61784-5-11:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-11. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 11 profilok telepítése (IEC 61784-5-11:2007)

MSZ EN 61918:2009

Ipari kommunikációs hálózatok. Kommunikációs hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 61918:2007, módosítva)

MSZ EN 61968-13:2009

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 13. rész: CIM RDF elosztási modell kicserélési formátuma (IEC 61968-13:2008)

MSZ EN 61970-402:2009

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 402. rész: Közös szolgáltatások (IEC 61970-402:2008)

MSZ EN 61970-403:2009

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 403. rész: Általános adatelérés (IEC 61970-403:2008)

MSZ EN 61970-453:2009

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 453. rész: CIM-alapú grafikus csere (IEC 61970-453:2008)

MSZ EN 62040-1:2009

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: UPS általános és biztonsági követelményei (IEC 62040-1:2008 + 2008. augusztusi helyesbítés)

MSZ EN 62310-3:2009

Statikus átviteli rendszerek (STS). 3. rész: Teljesítmény- és vizsgálati követelmények meghatározásának módszere (IEC 62310-3:2008)

MSZ EN 62419:2009

Irányítástechnika. Mérőműszerek jelölésének szabályai. (IEC 62419:2008)

MSZ EN 62439:2009

Magas szintű rendelkezésre állású automatizálási hálózatok (IEC 62439:2008)

MSZ EN 62460:2009

Hőmérséklet. Fémtiszta hőelemekből álló összeállítás elektromotoroserő-táblázata (EMF-táblázata) (IEC 62460:2008)

MSZ EN 50090-3-3:2009

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-3. rész: Alkalmazási szempontok. A HBES együttműködési modellje és közös HBES-adattípusok

MSZ EN 61850-7-420:2010

Kommunikációs hálózatok és rendszerek az áramszolgáltatás automatizálására. 7-420. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Elosztott energia-erőforrások logikai csomópontjai (IEC 61850-7-420:2009)

MSZ EN 50174-1:2010

Informatika. Kábeltelepítés. 1. rész: Telepítési előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50174-2:2010

Informatika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli kivitelezése

MSZ EN 60534-2-4:2010

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-4. rész: Folyási teljesítmény. Átfolyási jellemzők és átfogás (IEC 60534-2-4:2009)

MSZ EN 60870-5-6:2010

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-6. rész: Útmutató az EN 60870-5 társszabványok szerinti megfelelőségvizsgálathoz (IEC 60870-5-6:2006)

MSZ EN 61204-7:2006/A11:2010

Kisfeszültségű tápegységek egyenáramú kimenettel. 7. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 50491-3:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 3. rész: Villamos biztonsági követelmények

MSZ EN 62501:2010

Feszültségforrásos konverter (VSC) félvezető szelepei nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) energiaátvitelhez. Villamos vizsgálat (IEC 62501:2009)

MSZ EN 62424:2010

Folyamatirányítási tervezés ábrázolástechnikája. Elvárások a P&I-diagramokkal, valamint a P&ID-eszközök és a PCE-CAE eszközök közötti adatcserével szemben (IEC 62424:2008)

MSZ EN 50346:2002/A2:2010

Információtechnika. Kábeltelepítés. Telepített kábelezés vizsgálata

MSZ EN 61003-2:2010

Ipari folyamatirányító rendszerek. Műszerek analóg bemenettel és két- vagy többállapotú kimenettel. 2. rész: Útmutató az ellenőrző és a darabvizsgálatokhoz (IEC 61003-2:2009)

MSZ EN 50173-1:2007/A1:2010

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 61987-10:2010

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 10. rész: Az elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzők felsorolásai (LOP-k) az ipari folyamatok mérése és szabályozása területén. Alapok (IEC 61987-10:2009)

MSZ EN 60633:1999/A1:2010

Nagyfeszültségű, egyenáramú (HVDC) átvitel fogalommeghatározásai (IEC 60633:1998/A1:2009)

MSZ EN 62040-3:2001/A11:2010

Szünetmentes elektromos energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények előírásának módszere

MSZ EN 62453-1:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 1. rész: Áttekintés és útmutató (IEC 62453-1:2009)

MSZ EN 62453-2:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 2. rész: Fogalmak és részletes leírás (IEC 62453-2:2009)

MSZ EN 62453-301:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 301. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 1 (IEC 62453-301:2009)

MSZ EN 62453-302:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 302. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:2009)

MSZ EN 62453-303-1:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 303-1. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CP 3/1 és CP 3/2 (IEC 62453-303-1:2009)

MSZ EN 62453-303-2:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 303-2. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 és CP 3/6 (IEC 62453-303-2:2009)

MSZ EN 62453-306:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 306. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 6 (IEC 62453-306:2009)

MSZ EN 62453-309:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 309. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 9 (IEC 62453-309:2009)

MSZ EN 62453-315:2010

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 315. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 15 (IEC 62453-315:2009)

MSZ EN 62439-1:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 1. rész: Általános fogalmak és számítási módszerek (IEC 62439-1:2010)

MSZ EN 62439-2:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 2. rész: Médiaredundancia-protokoll (MRP) (IEC 62439-2:2010)

MSZ EN 62439-3:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 3. rész: Párhuzamosredundancia-protokoll (PRP) és biztonságosan rendelkezésre álló folyamatos gyűrű (HSR) (IEC 62439-3:2010)

MSZ EN 62439-4:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 4. rész: Kereszthálózatredundancia-protokoll (CRP) (IEC 62439-4:2010)

MSZ EN 62439-5:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 5. rész: Jelzésredundancia-protokoll (BRP) (IEC 62439-5:2010)

MSZ EN 62439-6:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 6. rész: Elosztottredundancia-protokoll (BRP) (IEC 62439-6:2010)

MSZ EN 50065-1:2001/A1:2010

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok

MSZ EN 61968-9:2010

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 9. rész: Mérőleolvasás és vezérlés interfésze (IEC 61968-9:2009)

MSZ EN 50491-2:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 2. rész: Környezeti feltételek

MSZ EN 61850-6:2010

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 6. rész: Az IED-khez tartozó villamos alállomásokon alkalmazott kommunikáció konfigurációleíró nyelve (IEC 61850-6:2009)

MSZ EN 50325-5:2010

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék–interfészekhez. 5. rész: Az EN 50325-4 szabványon alapuló működési biztonsági adatközlés

MSZ EN 50491-5-1:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-1. rész: EMC-követelmények, feltételek és a vizsgálat felépítése

MSZ EN 50491-5-2:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-2. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és mérsékelten ipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei

MSZ EN 50491-5-3:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 5-3. rész: Ipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei

MSZ EN 60146-1-1:2010

Félvezetős áramátalakítók. Általános követelmények és hálózatvezérelt áramátalakítók. 1-1. rész: Alapkövetelmények előírásai (IEC 60146-1-1:2009)

MSZ EN 61508-1:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61508-1:2010)

MSZ EN 61508-2:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 2. rész: Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek követelményei (IEC 61508-2:2010)

MSZ EN 61508-3:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 3. rész: Szoftverkövetelmények (IEC 61508-3:2010)

MSZ EN 61508-4:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 4. rész: Fogalommeghatározások és rövidítések (IEC 61508-4:2010)

MSZ EN 61508-5:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 5. rész: Példák a biztonságintegritási szintek meghatározási módszereire (IEC 61508-5:2010)

MSZ EN 61508-6:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 6. rész: Az IEC 61508-2 és az IEC 61508-3 alkalmazásának irányelvei (IEC 61508-6:2010)

MSZ EN 61508-7:2010

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 7. rész: Technikák és mérések áttekintése (IEC 61508-7:2010)

MSZ EN 61850-7-4:2010

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-4. rész: Kommunikációs alapfelépítés. Kompatibilis logikaicsomópont-osztályok és adatobjektum-osztályok (IEC 61850-7-4:2010)

MSZ EN 62591:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózat és kommunikációs profilok. WirelessHART™ (IEC 62591:2010)

MSZ EN 60546-2:2010

Analóg jelű vezérlők ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 2. rész: A szemrevételezés és a darabvizsgálat irányelvei (IEC 60546-2:2010)

MSZ EN 61207-1:2010

Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 1. rész: Általános előírások (IEC 61207-1:2010)

MSZ EN 61512-4:2010

Szakaszos technológia irányítása. 4. rész: Szakaszos technológiájú gyártás feljegyzései (IEC 61512-4:2009)

MSZ EN 61784-3:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: A működési biztonság terepi buszai. Általános szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2010)

MSZ EN 61784-3-1:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-1. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 1 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-1:2010)

MSZ EN 61784-3-2:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-2. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 2 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-2:2010)

MSZ EN 61784-3-3:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-3. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 3 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-3:2010)

MSZ EN 61784-3-6:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-6. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 6 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-6:2010)

MSZ EN 61784-3-8:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-8. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 8 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-8:2010)

MSZ EN 61784-3-12:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-12. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 12 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-12:2010)

MSZ EN 61784-3-13:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-13. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 13 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-13:2010)

MSZ EN 61784-3-14:2010

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-14. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 14 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-14:2010)

MSZ EN 61975:2010

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) hálózatok. Rendszervizsgálat (IEC 61975:2010)

MSZ EN 50310:2011

Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása olyan épületekben, amelyekben informatikai berendezések vannak

MSZ EN 50173-2:2007/A1:2011

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 2. rész: Irodák

MSZ EN 50173-3:2007/A1:2011

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 3. rész: Ipartelepek

MSZ EN 50173-4:2007/A1:2011

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 4. rész: Lakások

MSZ EN 50173-5:2007/A1:2011

Informatika. Általános kábelezési rendszerek: 5. rész: Számítóközpontok

MSZ EN 60534-7:2011

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 7. rész: A szabályozószelep adatlapja (IEC 60534-7:2010)

MSZ EN 60534-8-3:2011

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-3. rész: Zajvizsgálat. A szabályozószelep aerodinamikai zajának előrejelzési módszere (IEC 60534-8-3:2010)

MSZ EN 60546-1:2011

Analóg jelű vezérlők ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 1. rész: A teljesítőképesség értékelésének módszerei (IEC 60546-1:2010)

MSZ EN 60770-2:2011

Mérőadók ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 2. rész: Az átviteli és a darabvizsgálatok módszerei (IEC 60770-2:2010)

MSZ EN 61158-2:2011

Ipari kommunikációs hálózatok. A terepi busz előírásai. 2. rész: A fizikai réteg előírása és a szolgálat meghatározása (IEC 61158-2:2010)

MSZ EN 61784-1:2011

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 1. rész: Terepibusz-profilok (IEC 61784-1:2010)

MSZ EN 61784-2:2011

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 2. rész: További terepibusz-profilok az ISO/IEC 8802-3 alapú valós idejű hálózatokhoz (IEC 61784-2:2010)

MSZ EN 61803:1999/A1:2011

A teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC), hálózatvezérelt, áramátalakítós áramátalakító-állomásokban (IEC 61803:1999/A1:2010)

MSZ EN 61850-7-2:2011

Kommunikációs hálózatok és rendszerek az áramszolgáltatás automatizálására. 7-2. rész: Alapinformációk és kommunikációs struktúra. A kommunikációs szolgálat absztrakt interfésze (ACSI) (IEC 61850-7-2:2010)

MSZ EN 61968-11:2011

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 11. rész: Közös információs modell (CIM) kicserélési kiterjesztései (IEC 61968-11:2010)

MSZ EN 62541-3:2011

Az OPC egységes felépítése. 3. rész: Címhelymodell (IEC 62541-3:2010)

MSZ EN 50090-1:2011

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 1. rész: Szabványos felépítés

MSZ EN 50173-1:2011

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50174-1:2009/A1:2011

Informatika. Kábeltelepítés. 1. rész: Telepítési előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50174-2:2009/A1:2011

Informatika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli kivitelezése

MSZ EN 60534-2-1:2011

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-1. rész: Áteresztőképesség. Méretezési egyenletek adott beépítési feltételek melletti folyadékáramláshoz (IEC 60534-2-1:2011)

MSZ EN 60770-1:2011

Mérőadók ipari folyamatirányító rendszerekben való használatra. 1. rész: Teljesítményértékelési módszerek (IEC 60770-1:2010)

MSZ EN 61804-3:2011

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB). 3. rész: Elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL) (IEC 61804-3:2010)

MSZ EN 61850-4:2011

Kommunikációs hálózatok és rendszerek az áramszolgáltatás automatizálására. 4. rész: Rendszer- és projektirányítás (IEC 61850-4:2011)

MSZ EN 61850-7-3:2011

Kommunikációs hálózatok és rendszerek az áramszolgáltatás automatizálására. 7-3. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Közös adatosztályok (IEC 61850-7-3:2010)

MSZ EN 61954:2011

Statikus VAR-kompenzátorok (SVC). Tirisztorszelepek vizsgálata (IEC 61954:2011)

MSZ EN 62040-3:2011

Szünetmentes elektromos energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények előírásának módszere (IEC 62040-3:2011)

MSZ EN 50065-1:2011

Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz-148,5 kHz-es jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és elektromágneses zavarok

MSZ EN 61784-3-18:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-18. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 18 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-18:2011)

MSZ EN 61850-7-1:2012

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-1. rész: Kommunikációs alap felépítése. Elvek és modellek (IEC 61850-7-1:2011)

MSZ EN 61850-8-1:2012

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 8-1. rész: Jellegzetes kommunikációs szolgálat leképzése (SCSM). Az MMS (ISO 9506-1, ISO 9506-2) és az ISO/IEC 8802-3 leképzései (IEC 61850-8-1:2011)

MSZ EN 50491-4-1:2012

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 4-1. rész: Az épületek elektronikus rendszereibe (HBES-be), valamint az épületautomatikai és -szabályozási rendszerekbe (BACS-be) szánt termékek általános működési és biztonsági követelményei

MSZ EN 60534-8-2:2012

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-2. rész: Zajvizsgálat. A szabályozószelepeken keresztüli hidrodinamikus áramlás zajának laboratóriumi mérése (IEC 60534-8-2:2011)

MSZ EN 61148:2012

Szelepszerkezeti elemek és összeállítások, valamint áramátalakító berendezések kapocsjelölései (IEC 61148:2011)

MSZ EN 61850-9-2:2012

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 9-2. rész: Egyedi kommunikációs szolgálatleképezés (SCSM). Mintavételi értékek az ISO/IEC 8802-3 alapján (IEC 61850-9-2:2011)

MSZ EN 61970-301:2012

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Általános információmodell (CIM), alapmodell (IEC 61970-301:2011)

MSZ EN 62439-7:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 7. rész: Gyűrű alapú redundancia protokollja (RRP) (IEC 62439-7:2011)

MSZ EN 62541-4:2012

Az OPC egységes felépítése. 4. rész: Szolgáltatások (IEC 62541-4:2011)

MSZ EN 62541-5:2012

Az OPC egységes felépítése. 5. rész: Információs modell (IEC 62541-5:2011)

MSZ EN 62541-6:2012

Az OPC egységes felépítése. 6. rész: Leképzések (IEC 62541-6:2011)

MSZ EN 62541-8:2012

Az OPC egységes felépítése. 8. rész: Adatelérés (IEC 62541-8:2011)

MSZ EN 62264-5:2012

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 5. rész: Üzleti és termelési folyamatok közötti tranzakciók (IEC 62264-5:2011)

MSZ EN 61800-3:2004/A1:2012

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: EMC-követelmények és egyedi vizsgálati módszerek (IEC 61800-3:2004/A1:2011)

MSZ EN 61784-5-2:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-2. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 2 profilok telepítése (IEC 61784-5-2:2010)

MSZ EN 61784-5-3:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-3. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 3 profilok telepítése (IEC 61784-5-3:2010)

MSZ EN 61784-5-4:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-4. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 4 profilok telepítése (IEC 61784-5-4:2010)

MSZ EN 61784-5-6:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-6. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 6 profilok telepítése (IEC 61784-5-6:2010)

MSZ EN 61784-5-10:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-10. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 10 profilok telepítése (IEC 61784-5-10:2010)

MSZ EN 61784-5-11:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-11. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 11 profilok telepítése (IEC 61784-5-11:2010)

MSZ EN 61784-5-12:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-12. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 12 profilok telepítése (IEC 61784-5-12:2010)

MSZ EN 61784-5-14:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-14. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 14 profilok telepítése (IEC 61784-5-14:2010)

MSZ EN 61784-5-15:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-15. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 15 profilok telepítése (IEC 61784-5-15:2010)

MSZ EN 62337:2012

Villamos mérő-, vezérlő- és szabályozórendszerek üzembe helyezése a feldolgozóiparban. Az üzembe helyezés fázisai és lépései (IEC 62337:2012)

MSZ EN 62381:2012

Automatizálási rendszerek a feldolgozóiparban. Üzemi átvételi vizsgálat (FAT), helyszíni átvételi vizsgálat (SAT) és helyszíni beillesztési vizsgálat (SIT) (IEC 62381:2012)

MSZ EN 62439-4:2010/A1:2012

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 4. rész: Kereszthálózatredundancia-protokoll (CRP) (IEC 62439-4:2010/A1:2012)

MSZ EN 61158-3-12:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 3-12. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-3-12:2010)

MSZ EN 61158-3-14:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 3-14. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-3-14:2010)

MSZ EN 61158-3-19:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 3-19. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-3-19:2010)

MSZ EN 61158-3-21:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 3-21. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-3-21:2010)

MSZ EN 61158-3-22:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 3-22. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-3-22:2010)

MSZ EN 61158-4-2:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-2. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-4-2:2010)

MSZ EN 61158-4-3:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-3. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-4-3:2010)

MSZ EN 61158-4-11:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-11. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-4-11:2010)

MSZ EN 61158-4-12:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-12. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-4-12:2010)

MSZ EN 61158-4-14:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-14. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-4-14:2010)

MSZ EN 61158-4-18:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-18. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-4-18:2010)

MSZ EN 61158-4-19:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-19. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-4-19:2010)

MSZ EN 61158-4-21:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-21. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-4-21:2010)

MSZ EN 61158-4-22:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 4-22. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-4-22:2010)

MSZ EN 61158-5-2:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-2. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-5-2:2010)

MSZ EN 61158-5-3:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-3. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-5-3:2010)

MSZ EN 61158-5-10:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-10. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-5-10:2010)

MSZ EN 61158-5-12:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-12. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-5-12:2010)

MSZ EN 61158-5-14:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-14. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-5-14:2010)

MSZ EN 61158-5-15:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-15. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 15-ös típusú elemek (IEC 61158-5-15:2010)

MSZ EN 61158-5-18:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-18. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-5-18:2010)

MSZ EN 61158-5-19:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-19. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-5-19:2010)

MSZ EN 61158-5-20:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-20. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-5-20:2010)

MSZ EN 61158-5-21:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-21. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-5-21:2010)

MSZ EN 61158-5-22:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 5-22. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-5-22:2010)

MSZ EN 61158-6-2:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-2. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-6-2:2010)

MSZ EN 61158-6-3:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-3. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-6-3:2010)

MSZ EN 61158-6-9:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-9. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 9-es típusú elemek (IEC 61158-6-9:2010)

MSZ EN 61158-6-10:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-10. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-6-10:2010)

MSZ EN 61158-6-12:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-12. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-6-12:2010)

MSZ EN 61158-6-14:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-14. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-6-14:2010)

MSZ EN 61158-6-15:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-15. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 15-ös típusú elemek (IEC 61158-6-15:2010)

MSZ EN 61158-6-18:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-18. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 18-as típusú elemek (IEC 61158-6-18:2010)

MSZ EN 61158-6-19:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-19. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-6-19:2010)

MSZ EN 61158-6-20:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-20. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-6-20:2010)

MSZ EN 61158-6-21:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-21. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-6-21:2010)

MSZ EN 61158-6-22:2013

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai 6-22. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-6-22:2010)

MSZ EN 50173-4:2007/A2:2013

Informatika. Általános kábelezési rendszerek 4. rész: Lakások

MSZ EN 50173-5:2007/A2:2013

Informatika. Általános kábelezési rendszerek 5. rész: Számítóközpontok

MSZ EN 50600-1:2013

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége 1. rész: Általános fogalmak

MSZ EN 61131-6:2013

Programozható vezérlők. 6. rész: Működésbiztonság (IEC 61131-6:2012)

MSZ EN 61987-11:2013

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 11. rész: A mérőkészülékek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k). Általános szerkezetek (IEC 61987-11:2012)

MSZ EN 62439-1:2010/A1:2013

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 1. rész: Általános fogalmak és számítási módszerek (IEC 62439-1:2010/A1:2012)

MSZ EN 62439-3:2013

Ipari kommunikációs hálózatok. Biztonságosan rendelkezésre álló automatizálási hálózatok. 3. rész: Párhuzamosredundancia-protokoll (PRP) és biztonságosan rendelkezésre álló folyamatos gyűrű (HSR) (IEC 62439-3:2012)

MSZ EN 62477-1:2013

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Általános előírások (IEC 62477-1:2012)

MSZ EN 62541-7:2013

Az OPC egységes felépítése. 7. rész: Profilok (IEC 62541-7:2012)

MSZ EN 62541-9:2013

Az OPC egységes felépítése. 9. rész: Riasztások és állapotok (IEC 62541-9:2012)

MSZ EN 62541-10:2013

Az OPC egységes felépítése. 10. rész: Programok (IEC 62541-10:2012)

MSZ EN 61326-1:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61326-1:2012)

MSZ EN 61326-2-1:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz (IEC 61326-2-1:2012)

MSZ EN 61326-2-2:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-2:2012)

MSZ EN 61326-2-3:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-3. rész: Egyedi követelmények. Beépített vagy távoli jelszabályozású átalakítók vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-3:2012)

MSZ EN 61326-2-4:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-4. rész: Egyedi követelmények. Az IEC 61557-8 szerinti szigetelésfigyelő készülékek és az IEC 61557-9 szerinti szigetelés-hibakereső berendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-4:2012)

MSZ EN 61326-2-5:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-5. rész: Egyedi követelmények. Az IEC 61784-1 szerinti terepibusz-interfészes készülékek vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-5:2012)

MSZ EN 61499-1:2013

Funkcionális egységek. 1. rész: Architektúra (IEC 61449-1:2012)

MSZ EN 61499-2:2013

Funkcionális egységek. 2. rész: Szoftvereszközök követelményei (IEC 61449-2:2012)

MSZ EN 61850-7-410:2013

Adatközlő hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-410. rész: Vízerőművek. Adatközlés megfigyelés és szabályozás céljára (IEC 61850-7-410:2012)

MSZ EN 61968-1:2013

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 1. rész: Interfészarchitektúra és általános ajánlások (IEC 61968-1:2012)

MSZ EN 62382:2013

Szabályozórendszerek a feldolgozóiparban. A villamos és műszerezési hurok ellenőrzése (IEC 62382:2012)

MSZ EN 62488-1:2013

Erősáramú vezeték adatátviteli rendszerek elektromos erőművi alkalmazásaihoz. 1. rész: Az EHV/HV/MV elektromos távvezetékhálózat fölött működő analóg és digitális erősáramú vezetékek vivőrendszereinek tervezése (IEC 62488-1:2012)

MSZ EN 62040-1:2008/A1:2013

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: UPS általános és biztonsági követelményei (IEC 62040-1:2008/A1:2013)

MSZ EN 61968-11:2013

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 11. rész: Közös információs modell (CIM) kicserélési kiterjesztései (IEC 61968-11:2013)

MSZ EN 61850-10:2013

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 10. rész: Megfelelőségi vizsgálat (IEC 61850-10:2012)

MSZ EN 61850-5:2013

Kommunikációs hálózatok és rendszerek alállomásokon. 5. rész: A funkció és a készülékmodellek kommunikációs követelményei (IEC 61850-5:2013)

MSZ EN 61499-4:2013

Funkcionális egységek. 4. rész: Megfelelőségi profilok szabályai (IEC 61499-4:2013)

MSZ EN 61326-2-6:2013

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-6. rész: Egyedi követelmények. In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati berendezések (IEC 61326-2-6:2012)

MSZ EN 61131-3:2013

Programozható vezérlők. 3. rész: Programnyelvek (IEC 61131-3:2013)

MSZ EN 61207-7:2014

Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 7. rész: Hangolható, félvezető lézeres gázanalizátorok (IEC 61207-7:2013)

MSZ EN 61784-5-14:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-14. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 14 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-14:2013)

MSZ EN 61784-5-13:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-13. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 13 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-13:2013)

MSZ EN 61784-5-11:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-11. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 11 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-11:2013)

MSZ EN 61784-5-8:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-8. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 8 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-8:2013)

MSZ EN 61784-5-6:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-6. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 6 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-6:2013)

MSZ EN 61784-5-3:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-3. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 3 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-3:2013)

MSZ EN 61784-5-2:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-2. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 2 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-2:2013)

MSZ EN 61784-5-16:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-16. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 16 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-16:2013)

MSZ EN 61514-2:2014

Ipari folyamatirányító rendszerek. 2. rész: Pneumatikus kimenetű intelligens szelepbeállítók teljesítőképességének értékelési módszerei szerelt működtető szelepszerelvényen (IEC 61514-2:2013)

MSZ EN 61954:2011/A1:2014

Statikus VAR-kompenzátorok (SVC). Tirisztorszelepek vizsgálata (IEC 61954:2011/A1:2013)

MSZ EN 61010-2-201:2014

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-201. rész: Ellenőrző berendezések egyedi előírásai (IEC 61010-2-201:2013)

MSZ EN 61131-9:2014

Programozható vezérlők. 9. rész: A kis érzékelők és beavatkozók „Single-drop” digitális kommunikációs interfésze (SDCI) (IEC 61131-9:2013)

MSZ EN 60584-1:2014

Hőelemek. 1. rész: EMF-specifikációk és -tűréshatárok (IEC 60584-1:2013)

MSZ EN 50174-3:2014

Informatika. Kábeltelepítés. 3. rész: Szabadtéri telepítés tervezése és gyakorlata

MSZ EN 50173-6:2014

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 6. rész: Elosztott építési szolgáltatások

MSZ EN 61784-5-1:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-1. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 1 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-1:2013)

MSZ EN 62264-1:2014

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 1. rész: Modellek és terminológia (IEC 62264-1:2013)

MSZ EN 62703:2014

Fluorimetriás oxigénmérők teljesítményének kifejezése folyékony közegben (IEC 62703:2013)

MSZ EN 62361-2:2014

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Hosszú távú kölcsönös átjárhatóság. 2. rész: Végponttól-végpontig terjedő minőségi kódok felügyeleti ellenőrzéshez és adatgyűjtéshez (SCADA) (IEC 62361-2:2013)

MSZ EN 62325-451-1:2014

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 451-1. rész: A CIM európai piac üzleti folyamatának és kontextuális modelljének visszaigazolása (IEC 62325-451-1:2013)

MSZ EN 62325-450:2014

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 450. rész: Profil- és kontextusmodellezési szabályok (IEC 62325-450:2013)

MSZ EN 61784-5-19:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-19. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 19 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-19:2013)

MSZ EN 62264-2:2014

A vállalatirányítás rendszerintegrációja. 2. rész: A vállalati ellenőrző rendszer integrációjának tárgyai és tulajdonságai (IEC 62264-2:2013)

MSZ EN 61784-5-17:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-17. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 17 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-17:2013)

MSZ EN 62040-4:2014

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 4. rész: Környezetvédelmi szempontok. Követelmények és jelentések (IEC 62040-4:2013)

MSZ EN 61970-456:2014

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 456. rész: Integrált energiarendszer állapotprofiljai (IEC 61970-456:2013)

MSZ EN 61970-452:2014

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 452. rész: CIM statikus átvitel hálózati modellprofiljai (IEC 61970-452:2013)

MSZ EN 61970-301:2014 1.

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Általános információmodell- (CÍM-) alap (IEC 61970-301:2013)

MSZ EN 61968-100:2014

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Energiairányítás rendszerinterfészei. 100. rész: Profilmegvalósítások (IEC 61968-100:2013)

MSZ EN 61918:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Kommunikációs hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 61918:2013, módosítva)

MSZ EN 61784-5-18:2014

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-18. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 18 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-18:2013)

MSZ EN 62325-351:2014

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 351. rész: A CIM európai piaci modelljének csereprofilja

MSZ EN 50491-6-1:2014

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS) általános követelményei. 6-1. rész: HBES-létesítmények. Telepítés és tervezés

MSZ EN 50700:2014

Informatika. Helyiségelosztású hozzáférési hálózat (PDAN) kábelezése széles sávú optikai hálózatok telepítésének támogatásához

MSZ EN 50600-2-1:2014

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-1. rész: Épületszerkezetek

MSZ EN 50600-2-2:2014

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-2. rész: Energiaelosztás

MSZ EN 61970-552:2014

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 552. rész: CIMXML-modell csereformátuma (IEC 61970-552:2013)

MSZ EN 61968-9:2014

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 9. rész: Interfészek a mérőleolvasáshoz és –vezérléshez (IEC 61968-9:2013)

MSZ EN 50491-1:2014

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 61970-453:2014

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 453. rész: A diagramelrendezés profilja (IEC 61970-453:2014)

MSZ EN 61850-3:2014

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 3. rész: Általános követelmények (IEC 61850-3:2013)

MSZ EN 62325-301:2014

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 301. rész: Általános információmodell (CIM) kiterjesztései piacokra (IEC 62325-301:2014)

MSZ EN 62325-451-2:2014

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 451-2. rész: A CIM európai piac üzleti folyamatának és kontextuális modelljének ütemezése (IEC 62325-451-2:2014)

MSZ EN 60770-3:2014

Mérőátalakítók ipari folyamatirányító rendszerekben való felhasználásra. 3. rész: Intelligens mérőátalakítók teljesítményértékelési módszerei (IEC 60770-3:2014)

MSZ EN 61158-1:2014

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 1. rész: Áttekintés és útmutatások az IEC 61158 és az IEC 61784 szabványsorozathoz (IEC 61158-1:2014)

MSZ EN 61970-301:2014 2.

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Az általános információs modell (CIM) alapja (IEC 61970-301:2013)

MSZ EN 62477-1:2012/A11:2014

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 62747:2014

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrás-elvű konvertereinek (VSC) terminológiája (IEC 62747:2014)

MSZ EN 50174-1:2009/A2:2015

Informatika. Kábeltelepítés. 1. rész: Telepítési előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50174-2:2009/A2:2015

Informatika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli kivitelezése

MSZ EN 50600-2-3:2015

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-3. rész: Környezetszabályozás

MSZ EN 60870-6-503:2015

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-503. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. TASE.2 szolgálatok és protokoll (IEC 60870-6-503:2014)

MSZ EN 60870-6-702:2015

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-702. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. Funkcionális profil a TASE.2 alkalmazási szolgálat végrendszerekben való megvalósításához (IEC 60870-6-702:2014)

MSZ EN 60870-6-802:2015

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 6-802. rész: Az ISO-szabványokkal és az ITU-T ajánlásaival kompatibilis távvezérlő protokollok. TASE.2 tárgymodellek (IEC 60870-6-802:2014)

MSZ EN 61158-2:2015

Ipari kommunikációs hálózatok. A terepi busz előírásai. 2. rész: A fizikai réteg előírása és a szolgálat meghatározása (IEC 61158-2:2014)

MSZ EN 61158-3-1:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-1. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 1-es típusú elemek (IEC 61158-3-1:2014)

MSZ EN 61158-3-12:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-12. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-3-12:2014)

MSZ EN 61158-3-13:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-13. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-3-13:2014)

MSZ EN 61158-3-14:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-14. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-3-14:2014)

MSZ EN 61158-3-19:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-19. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-3-19:2014)

MSZ EN 61158-3-2:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-2. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-3-2:2014)

MSZ EN 61158-3-20:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-20. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-3-20:2014)

MSZ EN 61158-3-22:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-22. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-3-22:2014)

MSZ EN 61158-3-24:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-24. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-3-24:2014)

MSZ EN 61158-3-3:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-3. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-3-3:2014)

MSZ EN 61158-3-4:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-4. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-3-4:2014)

MSZ EN 61158-4-1:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-1. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 1-es típusú elemek (IEC 61158-4-1:2014)

MSZ EN 61158-4-11:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-11. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 11-es típusú elemek (IEC 61158-4-11:2014)

MSZ EN 61158-4-12:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-12. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-4-12:2014)

MSZ EN 61158-4-13:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-13. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-4-13:2014)

MSZ EN 61158-4-14:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-14. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-4-14:2014)

MSZ EN 61158-4-19:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-19. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-4-19:2014)

MSZ EN 61158-4-2:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-2. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-4-2:2014)

MSZ EN 61158-4-20:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-20. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-4-20:2014)

MSZ EN 61158-4-22:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-22. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-4-22:2014)

MSZ EN 61158-4-24:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-24. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-4-24:2014)

MSZ EN 61158-4-3:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-3. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-4-3:2014)

MSZ EN 61158-4-4:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-4. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-4-4:2014)

MSZ EN 61158-5-10:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-10. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-5-10:2014)

MSZ EN 61158-5-12:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-12. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-5-12:2014)

MSZ EN 61158-5-13:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-13. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-5-13:2014)

MSZ EN 61158-5-14:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-14. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-5-14:2014)

MSZ EN 61158-5-19:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-19. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-5-19:2014)

MSZ EN 61158-5-2:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-2. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-5-2:2014)

MSZ EN 61158-5-20:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-20. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-5-20:2010)

MSZ EN 61158-5-22:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-22. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-5-22:2014)

MSZ EN 61158-5-23:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-23. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-5-23:2014)

MSZ EN 61158-5-24:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-24. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-5-24:2014)

MSZ EN 61158-5-3:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-3. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-5-3:2014)

MSZ EN 61158-5-4:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-4. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-5-4:2014)

MSZ EN 61158-5-5:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-5. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 5-ös típusú elemek (IEC 61158-5-5:2014)

MSZ EN 61158-5-9:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-9. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 9-es típusú elemek (IEC 61158-5-9:2014)

MSZ EN 61158-6-10:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-10. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-6-10:2014)

MSZ EN 61158-6-12:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-12. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-6-12:2014)

MSZ EN 61158-6-13:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-13. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 13-as típusú elemek (IEC 61158-6-13:2014)

MSZ EN 61158-6-14:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-14. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 14-es típusú elemek (IEC 61158-6-14:2014)

MSZ EN 61158-6-19:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-19. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-6-19:2014)

MSZ EN 61158-6-2:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-2. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-6-2:2014)

MSZ EN 61158-6-20:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-20. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 20-as típusú elemek (IEC 61158-6-20:2014)

MSZ EN 61158-6-22:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-22. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 22-es típusú elemek (IEC 61158-6-22:2014)

MSZ EN 61158-6-23:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-23. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-6-23:2014)

MSZ EN 61158-6-24:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-24. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-6-24:2014)

MSZ EN 61158-6-3:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-3. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-6-3:2014)

MSZ EN 61158-6-4:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-4. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-6-4:2014)

MSZ EN 61158-6-5:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-5. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 5-ös típusú elemek (IEC 61158-6-5:2014)

MSZ EN 61158-6-9:2015

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-9. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 9-es típusú elemek (IEC 61158-6-9:2014)

MSZ EN 61784-1:2015

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 1. rész: Terepibusz-profilok (IEC 61784-1:2014)

MSZ EN 61784-2:2015

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 2. rész: További terepibusz-profilok az ISO/IEC 8802-3 alapú valós idejű hálózatokhoz (IEC 61784-2:2014)

MSZ EN 62325-451-3:2015

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 451-3. rész: Átviteli kapacitáselosztási üzleti folyamatok (explicit vagy implicit aukció) és kontextuális modellek az európai piacra (IEC 62325-451-3:2014)

MSZ EN 62501:2009/A1:2015

Feszültségforrásos konverter (VSC) félvezető szelepei nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) energiaátvitelhez. Villamos vizsgálat (IEC 62501:2009/A1:2014)

MSZ EN 62714-1:2015

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. 1. rész: Architektúra és általános követelmények (IEC 62714-1:2014)

MSZ EN 62751-1:2015

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszereknek a feszültségforrásos konverter (VSC) szelepeiben. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62751-1:2014)

MSZ EN 62751-2:2015

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszereknek a feszültségforrásos konverter (VSC) szelepeiben. 2. rész: Moduláris többszintes konverterek (IEC 62751-2:2014)

MSZ EN 50598-1:2015

A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. 1. rész: A bővített termékszemléletet (EPA) és félanalitikus modellt (SAM) alkalmazó hajtásrendszerek berendezéseire vonatkozó energiahatékonysági előírások általános követelményei

MSZ EN 50598-2:2015

A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. 2. rész: Hajtásrendszerek és motorindítók energiahatékonysági mutatói

MSZ EN 61207-6:2015

Gázelemzők teljesítőképességének kifejezése. 6. rész: Fotometrikus elemzők (IEC 61207-6:2014)

MSZ EN 62351-3:2015

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 3. rész: Kommunikációs hálózat és rendszer biztonsága. Profilok, beleértve a TCP/IP-t (IEC 62351-3:2014)

MSZ EN 62682:2015

Riasztórendszerek kezelése a feldolgozóiparban (IEC 62682:2014)

MSZ EN 62734:2015

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózat és a kommunikációs profilok. ISA 100.11a (IEC 62734:2014)

MSZ EN 50598-3:2015

A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. 3. rész: Mennyiségi környezetbarát tervezési megközelítés az életciklus értékelése során, beleértve a termékkategória szabályait és a környezetvédelmi nyilatkozatok tartalmát

MSZ EN 50600-2-4:2015

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-4. rész: Távközlési kábelek felszereltsége

MSZ EN 62325-451-4:2015

Az energia piaci kommunikációjának keretrendszere. 451-4. rész: Elszámolási és összeegyeztetési üzleti folyamat, kontextuális és összeállítási modellek az európai piacra (IEC 62325-451-4:2014)

MSZ EN 50491-2:2010/A1:2015

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 2. rész: Környezeti feltételek

MSZ EN 61285:2015

Ipari folyamatirányítás. Az analizátorházak biztonsága (IEC 61285:2015)

MSZ EN 62325-451-5:2015

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-5. rész: A problémakimutatás és állapotkérés üzleti folyamatai, kontextuális és összeállítási modelljei az európai piac számára (IEC 62325-451-5:2015)

MSZ EN 62541-10:2015

Az OPC egységes felépítése. 10. rész: Programok (IEC 62541-10:2015)

MSZ EN 62708:2015

Dokumentumok a feldolgozóipar villamossági és műszerezési projektjeihez (IEC 62708:2015)

MSZ EN 50090-4-3:2015

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 4-3. rész: Közegfüggetlen rétegek. Adatközlés IP-hálózaton keresztül (EN 13321-2)

MSZ EN 50491-11:2015

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 11. rész: Okos mérés. Alkalmazás-előírások. Egyszerű külső fogyasztói kijelző

MSZ EN 62769-1:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 1. rész: Áttekintés (IEC 62769-1:2015)

MSZ EN 62769-103-1:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 103-1. rész: Profilok. PROFIBUS (IEC 62769-103-1:2015)

MSZ EN 62769-103-4:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 103-4. rész: Profilok. PROFINET (IEC 62769-103-4:2015)

MSZ EN 62769-2:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 2. rész: FDI-kliens (IEC 62769-2:2015)

MSZ EN 62769-4:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 4. rész: FDI-csomagok (IEC 62769-4:2015)

MSZ EN 62769-6:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 6. rész: FDI-technológia-feltérképezés (IEC 62769-6:2015)

MSZ EN 62769-7:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 7. rész: FDI kommunikációs eszközök (IEC 62769-7:2015)

MSZ EN 61970-452:2015

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 452. rész: CIM modellcsere-előírás (IEC 61970-452:2015)

MSZ EN 62541-100:2015

Az OPC egységes felépítése. 100. rész: Készülékinterfész (IEC 62541-100:2015)

MSZ EN 62541-11:2015

Az OPC egységes felépítése. 11. rész: Történeti hozzáférés (IEC 62541-11:2015)

MSZ EN 62541-13:2015

Az OPC egységes felépítése. 13. rész: Aggregátumok (IEC 62541-13:2015)

MSZ EN 62541-3:2015

Az OPC egységes felépítése. 3. rész: Címhelymodell (IEC 62541-3:2015)

MSZ EN 62541-4:2015

Az OPC egységes felépítése. 4. rész: Szolgáltatások (IEC 62541-4:2015)

MSZ EN 62541-5:2015

Az OPC egységes felépítése. 5. rész: Információs modell (IEC 62541-5:2015)

MSZ EN 62541-6:2015

Az OPC egységes felépítése. 6. rész: Leképzések (IEC 62541-6:2015)

MSZ EN 62541-7:2015

Az OPC egységes felépítése. 7. rész: Profilok (IEC 62541-7:2015)

MSZ EN 62541-8:2015

Az OPC egységes felépítése. 8. rész: Adatelérés (IEC 62541-8:2015)

MSZ EN 62541-9:2015

Az OPC egységes felépítése. 9. rész: Riasztások és állapotok (IEC 62541-9:2015)

MSZ EN 62657-2:2015

Ipari kommunikációs hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózatok. 2. rész: Az együttes működés kezelése (IEC 62657-2:2013, módosítva)

MSZ EN 62714-2:2015

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 2. rész: Szereposztály-könyvtárak (IEC 62714-2:2015)

MSZ EN 62769-101-1:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 101-1. rész: Profilok. Foundation Fieldbus H1 (IEC 62769-101-1:2015)

MSZ EN 62769-101-2:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 101-2. rész: Profilok. Foundation Fieldbus HSE (IEC 62769-101-2:2015)

MSZ EN 62769-109-1:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 109-1. rész: Profilok. HART® és vezeték nélküli HART® (IEC 62769-109-1:2015)

MSZ EN 62769-3:2015

Terepi eszközintegráció. 3. rész: FDI-szerver (IEC 62769-3:2015)

MSZ EN 62769-5:2015

Terepi eszközintegráció (FDI). 5. rész: FDI információs modell (IEC 62769-5:2015)

MSZ EN 60633:1999/A2:2016

Nagyfeszültségű, egyenáramú (HVDC) átvitel fogalommeghatározásai (IEC 60633:1998/A2:2015)

MSZ EN 60700-1:2016

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos vizsgálat (IEC 60700-1:2015)

MSZ EN 61784-5-10:2012/A1:2016

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-10. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 10 profilok telepítése (IEC 61784-5-10:2010/A1:2015)

MSZ EN 61784-5-12:2012/A1:2016

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-12. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 12 profilok telepítése (IEC 61784-5-12:2010/A1:2015)

MSZ EN 61784-5-15:2012/A1:2016

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-15. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 15 profilok telepítése (IEC 61784-5-15:2010/A1:2015)

MSZ EN 61784-5-4:2012/A1:2016

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-4. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 4 profilok telepítése (IEC 61784-5-4:2010/A1:2015)

MSZ EN 61800-2:2016

Szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek. 2. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők előírásai kisfeszültségű, váltakozó áramú, szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerekhez (IEC 61800-2:2015)

MSZ EN 61804-3:2016

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 3. rész: Az EDDL szintaxisa és szemantikája (IEC 61804-3:2015)

MSZ EN 61804-5:2016

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 5. rész: EDDL beépített könyvtár (IEC 61804-5:2015)

MSZ EN 62823:2016

Tirisztorszelepek tirisztorral vezérelt soros kondenzátortelepekhez (TCSC). Villamos vizsgálat (IEC 62823:2015)

MSZ EN 50090-5-3:2016

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-3. rész: Átviteli közeg és átviteli közegtől függő rétegek. Rádiófrekvencia a HBES 1. osztályához

MSZ EN 60534-8-4:2016

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 8-4. rész: Zajvizsgálat. Hidrodinamikus áramlás által keltett zaj előrejelzése (IEC 60534-8-4:2015)

MSZ EN 61804-4:2016

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 4. rész: Az EDD értelmezése (IEC 61804-4:2015)

MSZ EN 61968-6:2016

Áramszolgáltató berendezések alkalmazási integrációja. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 6. rész: Interfészek a karbantartáshoz és kiépítéshez (IEC 61968-6:2015)

MSZ EN 61970-456:2013/A1:2016

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 456. rész: Integrált energiarendszer állapotprofiljai (IEC 61970-456:2013/A1:2015)

MSZ EN 61987-21:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 21. rész: Az önműködő szelepek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k). Általános szerkezetek (IEC 61987-21:2015)

MSZ EN 61987-22:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 22. rész: A szelepházszerelvények elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-22:2015)

MSZ EN 61987-23:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 23. rész: A működtetőelemek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-23:2015)

MSZ EN 61987-24-1:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 24-1. rész: A helyzetbeállítók és I/P átalakítók elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-24-1:2015)

MSZ EN 61800-7-301:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-301. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az 1-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-301:2015)

MSZ EN 61800-7-302:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-302. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 2-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-302:2015)

MSZ EN 61800-7-303:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-303. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 3-as típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-303:2015)

MSZ EN 61800-7-304:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-304. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 4-es típusú profil leképezése hálózati technológiákhoz (IEC 61800-7-304:2015)

MSZ EN 61850-7-410:2013/A1:2016

Adatközlő hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-410. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Vízerőművek. Adatközlés megfigyelés és szabályozás céljára (IEC 61850-7-410:2012/A1:2015)

MSZ EN 61800-7-1:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-1. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az interfész előírása (IEC 61800-7-1:2015)

MSZ EN 61800-7-201:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-201. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. Az 1-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-201:2015)

MSZ EN 61800-7-202:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-202. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 2-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-202:2015)

MSZ EN 61800-7-203:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-203. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 3-as típusú profil előírása (IEC 61800-7-203:2015)

MSZ EN 61800-7-204:2016

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 7-204. rész: Általános interfész és hajtásrendszerekhez való profilok használata. A 4-es típusú profil előírása (IEC 61800-7-204:2015)

MSZ EN 50600-2-5:2016

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-5. rész: Biztonsági rendszerek

MSZ EN 50600-3-1:2016

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 3-1. rész: Irányítási és működési információk

MSZ EN 60870-5-101:2003/A1:2016

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-101. rész: Átviteli protokollok. Az alapvető távvezérlési feladatok társszabványa (IEC 60870-5-101:2003/A1:2015)

MSZ EN 60534-2-3:2016

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 2-3. rész: Áteresztőképesség. Vizsgálati módszerek (IEC 60534-2-3:2015)

MSZ EN 62264-4:2016

A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 4. rész: Tárgymodell-attribútumok a gyártási műveletek irányítási integrációjához (IEC 62264-4:2015)

MSZ EN 62601:2016

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózatok és kommunikációs profilok. WIA-PA (IEC 62601:2015)

MSZ EN 50310:2016

Épületek és egyéb építmények távközlési hálózatai

MSZ EN 61968-8:2016

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 8. rész: Interfészek az ügyfélműveletekhez (IEC 61968-8:2015)

MSZ EN 61987-12:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 12. rész: Az áramlásmérő berendezések elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-12:2016)

MSZ EN 61987-13:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 13. rész: A nyomásmérő berendezések elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-13:2016)

MSZ EN 61987-14:2016

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 14. rész: A hőmérsékletmérő berendezések elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-14:2016)

MSZ EN 50598-2:2014/A1:2016

A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. 2. rész: Hajtásrendszerek és motorindítók energiahatékonysági mutatói

MSZ EN 61515:2016

Ásványianyag-szigetelésű, fémköpenyes hőelemvezetékek és hőelemek (IEC 61515:2016)

MSZ EN 61784-3:2016

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: A működési biztonság terepi buszai. Általános szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2016)

MSZ EN 61069-5:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 5. rész: A rendszer megbízhatóságának értékelése (IEC 61069-5:2016)

MSZ EN 61069-6:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 6. rész: A rendszer működtethetőségének értékelése (IEC 61069-6:2016)

MSZ EN 61069-7:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 7. rész: A rendszer biztonságának értékelése (IEC 61069-7:2016)

MSZ EN 61069-8:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 8. rész: Egyéb rendszerjellemzők értékelése (IEC 61069-8:2016)

MSZ EN 62325-351:2017

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 351. rész: A CIM európai piaci modelljének csereprofilja (IEC 62325-351:2016)

MSZ EN 62325-451-6:2017

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-6. rész: A piaci információ közzététele, kontextuális és összeállítási modellek az európai piac számára (IEC 62325-451-6:2016)

MSZ EN 62361-100:2017

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Hosszú távú kölcsönös átjárhatóság. 100. rész: CIM-profilok az XML-séma leképezéséhez (IEC 62361-100:2016)

MSZ EN 62591:2017

Ipari kommunikációs hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózat és kommunikációs profilok. WirelessHART™ (IEC 62591:2016)

MSZ EN 61069-1:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 1. rész: Terminológia és alapfogalmak (IEC 61069-1:2016)

MSZ EN 61069-2:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 2. rész: Értékelési módszertan (IEC 61069-2:2016)

MSZ EN 61069-3:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 3. rész: A rendszer működőképességének értékelése (IEC 61069-3:2016)

MSZ EN 61803:1999/A2:2017

A teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC), hálózatvezérelt, áramátalakítós áramátalakító-állomásokban (IEC 61803:1999/A2:2016)

MSZ EN 50600-4-1:2017

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-1. rész: Kulcsfontosságú teljesítménymutatók áttekintése és általános követelményei

MSZ EN 50600-4-2:2017

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-2. rész: Az energiafelhasználás hatékonysága

MSZ EN 50600-4-3:2017

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-3. rész: A megújuló energia tényezője

MSZ EN 50667:2017

Informatika. Automatizált infrastruktúra-irányítási (AIM-) rendszerek. Követelmények, adatcsere és alkalmazások

MSZ EN 61970-552:2017

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 552. rész: A CIMXML-modell csereformátuma (IEC 61970-552:2016)

MSZ EN 62952-1:2017

Vezeték nélküli kommunikációs eszközök áramforrásai. 1. rész: A tápmodulok általános követelményei (IEC 62952-1:2016)

MSZ EN 62952-2:2017

Vezeték nélküli kommunikációs eszközök áramforrásai. 2. rész: Profilok elemes tápmodulokhoz (IEC 62952-2:2016)

MSZ EN 60700-2:2017

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 2. rész: Terminológia (IEC 60700-2:2016)

MSZ EN 60870-5-104:2006/A1:2017

Távvezérlő berendezések és rendszerek. 5-104. rész: Átviteli protokollok. Hálózati hozzáférés az IEC 60870-5-101 szempontjából szabványos átviteli profilok felhasználásával (IEC 60870-5-104:2006/A1:2016)

MSZ EN 61003-1:2017

Ipari folyamatirányító rendszerek. Műszerek analóg bemenettel és két- vagy többállapotú kimenettel. 1. rész: A működés értékelési módszerei (IEC 61003-1:2016)

MSZ EN 61003-2:2017

Ipari folyamatirányító rendszerek. Műszerek analóg bemenettel és két- vagy többállapotú kimenettel. 2. rész: Útmutató az ellenőrző és a darabvizsgálatokhoz (IEC 61003-2:2016)

MSZ EN 61069-4:2017

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszertulajdonságok meghatározása a rendszerértékelés céljára. 4. rész: A rendszer működési jellemzőinek értékelése (IEC 61069-4:2016)

MSZ EN 62264-5:2017

A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 5. rész: Üzleti és termelési folyamatok közötti tranzakciók (IEC 62264-5:2016)

MSZ EN 62424:2017

Folyamatirányítási tervezés ábrázolástechnikája. Elvárások a P&I-diagramokkal, valamint a P&ID-eszközök és a PCE-CAE eszközök közötti adatcserével szemben (IEC 62424:2016)

MSZ EN 61970-301:2017

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Az általános információs modell (CIM) alapja (IEC 61970-301:2016)

MSZ EN 62264-3:2017

A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 3. rész: A gyártás irányításának működési modelljei (IEC 62264-3:2016)

MSZ EN 62453-1:2017

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 1. rész: Áttekintés és útmutató (IEC 62453-1:2016)

MSZ EN 62453-2:2017

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 2. rész: Fogalmak és részletes leírás (IEC 62453-2:2016)

MSZ EN 61784-3-18:2011/A1:2017

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-18. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 18 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-18:2011/A1:2016)

MSZ EN 61975:2010/A1:2017

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) hálózatok. Rendszervizsgálat (IEC 61975:2010/A1:2016)

MSZ EN 61987-15:2017

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 15. rész: A szintmérő készülékek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-15:2016)

MSZ EN 62040-5-3:2017

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 5-3. rész: UPS egyenfeszültségű kimenettel. Működési és vizsgálati követelmények (IEC 62040-5-3:2016)

MSZ EN 62351-11:2017

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 11. rész: XML dokumentumok biztonsága (IEC 62351-11:2016)

MSZ EN 62477-1:2012/A1:2017

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Általános előírások (IEC 62477-1:2012/A1:2016)

MSZ EN 50174-3:2013/A1:2017

Informatika. Kábeltelepítés. 3. rész: Szabadtéri telepítés tervezése és gyakorlata

MSZ EN 62714-3:2017

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 3. rész: Geometria és kinematika (IEC 62714-3:2017)

MSZ EN 63044-1:2017

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszerei (BACS). 1. rész: Általános követelmények (IEC 63044-1:2017)

MSZ EN 61010-2-202:2017

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-202. rész: A villamosan vezérelt szelep-helyzetbeállítók egyedi követelményei (IEC 61010-2-202:2016)

MSZ EN 61511-1:2017

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 1. rész: Keretrendszer, fogalommeghatározások, a rendszer, a hardver és az alkalmazásprogramozás követelményei (IEC 61511-1:2016 + COR1:2016)

MSZ EN 61511-2:2017

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 2. rész: Az IEC 61511-1 alkalmazásának irányelvei (IEC 61511-2:2016)

MSZ EN 61511-3:2017

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 3. rész: A megkövetelt biztonságsértetlenségi szintek meghatározásának irányelvei (IEC 61511-3:2016)

MSZ EN 61800-5-1:2007/A1:2017

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. Villamos, termikus és energetikai követelmények (IEC 61800-5-1:2007/A1:2016)

MSZ EN 61800-5-2:2017

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-2. rész: Biztonsági követelmények. Funkcionális biztonság (IEC 61800-5-2:2016)

MSZ EN 61987-11:2017

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 11. rész: A mérőkészülékek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k). Általános szerkezetek (IEC 61987-11:2016)

MSZ EN 61987-16:2017

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 16. rész: A sűrűségmérő készülékek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-16:2016)

MSZ EN 61800-9-2:2017

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 9-2. rész: A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. Hajtásrendszerek és motorindítók energiahatékonysági mutatói (IEC 61800-9-2:2017)

MSZ EN 62325-451-1:2017

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-1. rész: A CIM európai piac üzleti folyamatának és kontextuális modelljének visszaigazolása (IEC 62325-451-1:2017)

MSZ EN 61800-9-1:2017

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 9-1. rész: A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. A bővített termékszemléletet (EPA) és félanalitikus modellt (SAM) alkalmazó hajtásrendszerek berendezéseire vonatkozó energiahatékonysági előírások általános követelményei (IEC 61800-9-1:2017)

MSZ EN 61326-3-1:2017

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 3-1. rész: Biztonsággal kapcsolatos rendszerek és a biztonsággal kapcsolatos működés (működési biztonság) teljesítésére szánt berendezések zavartűrési követelményei. Általános ipari alkalmazások (IEC 61326-3-1:2017)

MSZ EN 61954:2011/A2:2017

Statikus VAR-kompenzátorok (SVC). Tirisztorszelepek vizsgálata (IEC 61954:2011/A2:2017)

MSZ EN 62325-451-3:2014/A1:2017

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-3. rész: Átviteli kapacitáselosztási üzleti folyamatok (explicit vagy implicit aukció) és kontextuális modellek az európai piacra (IEC 62325-451-3:2014/A1:2017)

MSZ EN 62325-451-4:2017

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-4. rész: Elszámolási és fizetésegyeztetési üzleti folyamat, kontextuális és összeállítási modellek az európai piacra (IEC 62325-451-4:2017)

MSZ EN 62351-9:2017

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 9. rész: Kiberbiztonsági kulcskezelés az energetikai rendszerek berendezéseihez (IEC 62351-9:2017)

MSZ EN 62657-2:2017

Ipari kommunikációs hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózatok. 2. rész: Az együttes működés kezelése (IEC 62657-2:2017)

MSZ EN 50090-3-4:2018

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 3-4. rész: Biztonságos alkalmazásréteg, biztonságos szolgálat, biztonságos konfiguráció és a biztonsági források

MSZ EN 50090-6-1:2018

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 6-1. rész: Csatlakozófelületek. Webszolgáltatás csatlakozófelülete

MSZ EN 62952-3:2018

Vezeték nélküli kommunikációs eszközök áramforrásai. 3. rész: Általános energiagyűjtő adaptermodul (IEC 62952-3:2017)

MSZ EN 61987-24-2:2018

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 24-2. rész: A szeleptartozékok/működtetőtartozékok elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-24-2:2017)

MSZ EN 61987-24-3:2018

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 24-3. rész: Az áramlásmódosító tartozékok elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k) (IEC 61987-24-3:2017)

MSZ EN 62488-2:2018

Erősáramú vezeték adatátviteli rendszerek elektromos erőművi alkalmazásaihoz. 2. rész: Analóg erősáramú vivőrendszer termináljai vagy APLC (IEC 62488-2:2017)

MSZ EN 62657-1:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózatok. 1. rész: Vezeték nélküli kommunikációs követelmények és spektrummegfontolások (IEC 62657-1:2017)

MSZ EN 62927:2018

Feszültségforrásos konverter- (VSC-) szelepek statikus szinkronkompenzátorokhoz (STATCOM). Villamos vizsgálat (IEC 62927:2017)

MSZ EN 61511-1:2017/A1:2018

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 1. rész: Keretrendszer, fogalommeghatározások, a rendszer, a hardver és az alkalmazásprogramozás követelményei (IEC 61511-1:2016/A1:2017)

MSZ EN 61784-3:2016/A1:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: A működési biztonság terepi buszai. Általános szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2016/A1:2017)

MSZ EN 61784-3-2:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-2. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 2 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-2:2016)

MSZ EN 61784-3-3:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-3. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 3 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-3:2016)

MSZ EN 61970-452:2018

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 452. rész: CIM statikus átvitel hálózati modellprofiljai (IEC 61970-452:2017)

MSZ EN 62439-1:2010/A2:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 1. rész: Általános fogalmak és számítási módszerek (IEC 62439-1:2010/A2:2016)

MSZ EN 62453-303-2:2009/A1:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 303-2. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 és CP 3/6 (IEC 62453-303-2:2009/A1:2016)

MSZ EN 62453-315:2009/A1:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 315. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 15 (IEC 62453-315:2009/A1:2016)

MSZ EN 61784-3-13:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-13. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 13 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-13:2016)

MSZ EN 61784-3-17:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-17. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 17 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-17:2016)

MSZ EN 62453-302:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 302. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:2016)

MSZ EN 62453-309:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 309. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 9 (IEC 62453-309:2016)

MSZ EN 62501:2009/A2:2018

Feszültségforrásos konverter (VSC) félvezető szelepei nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) energiaátvitelhez. Villamos vizsgálat (IEC 62501:2009/A2:2017)

MSZ EN 62948:2018

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózat és kommunikációs profilok. WIA-FA (IEC 62948:2017)

MSZ EN 61784-3-8:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-8. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 8 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-8:2016)

MSZ EN 62351-7:2018

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 7. rész: Hálózat- és rendszermenedzsment (NSM) adatobjektum-modelljei (IEC 62351-7:2017)

MSZ EN 62453-301:2009/A1:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 301. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 1 (IEC 62453-301:2009/A1:2016)

MSZ EN 62439-2:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 2. rész: Médiaredundancia-protokoll (MRP) (IEC 62439-2:2016)

MSZ EN IEC 62439-3:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 3. rész: Párhuzamosredundancia-protokoll (PRP) és magas rendelkezésre állású folyamatos gyűrű (HSR) (IEC 62439-3:2016)

MSZ EN IEC 62439-5:2018

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 5. rész: Jelzésredundancia-protokoll (BRP) (IEC 62439-5:2016)

MSZ EN IEC 62453-303-1:2009/A1:2018

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 303-1. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CP 3/1 és CP 3/2 (IEC 62453-303-1:2009/A1:2016)

MSZ EN IEC 62828-1:2018

Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 1. rész: Általános eljárások bármilyen típusú távadóhoz (IEC 62828-1:2017)

MSZ EN IEC 62828-2:2018

Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 2. rész: Különleges eljárások nyomástávadókhoz (IEC 62828-2:2017)

MSZ EN IEC 62909-1:2018

Kétirányú, hálózatra csatlakoztatott energiaátalakítók. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62909-1:2017)

MSZ EN IEC 63044-3:2018

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszerei (BACS). 3. rész: Villamos biztonsági követelmények (IEC 63044-3:2017)

MSZ EN IEC 61204-7:2018

Kisfeszültségű kapcsolóüzemű tápegységek. 7. rész: Biztonsági követelmények (IEC 61204-7:2016)

MSZ EN IEC 61804-2:2018

A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 2. rész: A funkcionális blokk fogalmának meghatározása (IEC 61804-2:2018)

MSZ EN IEC 62443-4-1:2018

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 4-1. rész: Biztonságos termékfejlesztési életciklus-követelmények (IEC 62443-4-1:2018)

MSZ EN IEC 61968-3:2018

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Rendszerinterfész az elosztáskezeléshez. 3. rész: A hálózati üzemeltetés interfésze (IEC 61968-3:2017)

MSZ EN IEC 61970-456:2018

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 456. rész: Integrált energiarendszer állapotprofiljai (IEC 61970-456:2018)

MSZ EN IEC 62325-301:2018

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 301. rész: Általános információmodell (CIM) kiterjesztései piacokra (IEC 62325-301:2018)

MSZ EN 50173-1:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50173-2:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 2. rész: Irodaterületek

MSZ EN 50173-3:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 3. rész: Ipartelepek

MSZ EN 50173-4:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 4. rész: Lakások

MSZ EN 50173-5:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 5. rész: Számítóközpontok

MSZ EN 50173-6:2018

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 6. rész: Elosztott építési szolgáltatások

MSZ EN 50174-1:2018

Informatika. Kábeltelepítés. 1. rész: Telepítési előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50174-2:2018

Informatika. Kábeltelepítés. 2. rész: Telepítési terv és épületeken belüli kivitelezése

MSZ EN 62751-1:2014/A1:2018

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszereknek a feszültségforrásos konverter (VSC) szelepeiben. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62751-1:2014/A1:2018)

MSZ EN IEC 61010-2-201:2018

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-201. rész: Ellenőrző berendezések kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-201:2017)

MSZ EN IEC 61970-302:2018

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 302. rész: Az általános információs modell (CIM) dinamikája (IEC 61970-302:2018)

MSZ EN IEC 62714-1:2018

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 1. rész: Architektúra és általános követelmények (IEC 62714-1:2018)

MSZ EN IEC 62828-3:2018

Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 3. rész: Különleges eljárások a hőmérsékletmérőkhöz (IEC 62828-3:2018)

MSZ EN 50491-12-1:2018

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. Okos hálózat. Alkalmazás-előírás. Csatlakozófelület és keretrendszer az ügyfél számára. 12-1. rész: A CEM és a lakás/épület erőforrás-kezelő közötti csatlakozófelület. Általános követelmények és architektúra

MSZ EN IEC 61987-92:2018

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 92. rész: A mérőkészülékek elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k). Vonatkozási LOP-k (IEC 61987-92:2018)

MSZ EN IEC 62325-451-6:2018

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-6. rész: A piaci információ közzététele, kontextuális és összeállítási modellek az európai típusú piacok számára (IEC 62325-451-6:2018)

MSZ EN 62351-3:2014/A1:2019

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 3. rész: Kommunikációs hálózat és rendszer biztonsága. Profilok, beleértve a TCP/IP-t (IEC 62351-3:2014/A1:2018)

MSZ EN IEC 61204-3:2019

Kisfeszültségű kapcsolóüzemű tápegységek. 3. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (IEC 61204-3:2016)

MSZ EN IEC 61800-3:2019

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: EMC-követelmények és egyedi vizsgálati módszerek (IEC 61800-3:2017)

MSZ EN IEC 62040-2:2019

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62040-2:2016)

MSZ EN IEC 62477-2:2019

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 2. rész: Erősáramú elektronikai átalakítók 1000 V váltakozó feszültségtől vagy 1500 V egyenfeszültségtől 36 kV váltakozó feszültségig vagy 54 kV egyenfeszültségig (IEC 62477-2:2018)

MSZ EN 61850-6:2010/A1:2019

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 6. rész: Az IED-khez tartozó villamos energiaellátó művek automatizálási rendszereiben alkalmazott kommunikáció konfigurációleíró nyelve (IEC 61850-6:2009/A1:2018)

MSZ EN IEC 62325-503:2019

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 503. rész: Irányelvek az IEC 62325-351 szerinti profilhoz tartozó piaci adatok cseréjéhez (IEC 62325-503:2018)

MSZ EN IEC 61326-3-2:2019

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 3-2. rész: Biztonsággal kapcsolatos rendszerek és a biztonsággal kapcsolatos működés (működési biztonság) teljesítésére szánt berendezések zavartűrési követelményei. Ipari alkalmazások előírt elektromágneses környezetben (IEC 61326-3-2:2017)

MSZ EN IEC 61784-5-3:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-3. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 3 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-3:2018)

MSZ EN IEC 61918:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Kommunikációs hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 61918:2018)

MSZ EN IEC 62881:2019

Ok- és hatásmátrix (IEC 62881:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-21:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-21. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 21 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-21:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-12:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-12. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 12 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-12:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-18:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-18. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 18 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-18:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-2:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-2. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 2 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-2:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-20:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-20. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 20 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-20:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-6:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-6. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 6 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-6:2018)

MSZ EN IEC 61784-5-8:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 5-8. rész: Terepi buszok telepítése. CPF 8 profiljainak telepítése (IEC 61784-5-8:2018)

MSZ EN IEC 62351-4:2019

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 4. rész: Profilok, beleértve az MMS-t és származékait (IEC 62351-4:2018)

MSZ EN 61970-453:2014/A1:2019

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 453. rész: A diagramelrendezés profilja (IEC 61970-453:2014/A1:2018)

MSZ EN 50600-4-2:2016/A1:2019

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-2. rész: Az energiafelhasználás hatékonysága

MSZ EN 50600-4-3:2016/A1:2019

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-3. rész: A megújuló energia tényezője

MSZ EN 62747:2014/A1:2019

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrás-elvű konvertereinek (VSC) terminológiája (IEC 62747:2014/A1:2019)

MSZ EN IEC 60746-4:2019

Elektrokémiai elemzőkészülékek működési jellemzőinek megadása. 4. rész: Vízben oldott oxigén mérése membránbevonatú katódos áramjeladóval (IEC 60746-4:2018)

MSZ EN IEC 61850-8-2:2019

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 8-2. rész: Egy adott adatátviteli szolgáltatás kiosztása (SCSM). A bővíthető üzenetforgalmi és jelenléti protokoll (XMPP) kiosztása (IEC 61850-8-2:2018)

MSZ EN IEC 60534-3-1:2019

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 3-1. rész: Méretek. Karimás, kétutas, golyós, egyenes átömlésű szabályozószelepek FTF-méretei és a karimás, kétutas, golyós, nem egyenes átömlésű szabályozószelepek CTF-méretei (IEC 60534-3-1:2019)

MSZ EN IEC 61968-4:2019

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 4. rész: Feljegyzések és vagyontárgyak kezelésének interfészei (IEC 61968-4:2019)

MSZ EN IEC 62443-2-4:2019

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 2-4. rész: Biztonsági programkövetelmények az IACS-szolgáltatók számára (IEC 62443-2-4:2015)

MSZ EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 2-4. rész: Biztonsági programkövetelmények az IACS-szolgáltatók számára (IEC 62443-2-4:2015/A1:2017)

MSZ EN IEC 62443-3-3:2019

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. Hálózat- és rendszerbiztonság. 3-3. rész: Rendszerbiztonsági követelmények és biztonsági szintek (IEC 62443-3-3:2013)

MSZ EN IEC 62443-4-2:2019

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 4-2. rész: IACS-alkatrészek műszaki biztonsági követelményei (IEC 62443-4-2:2019)

MSZ EN IEC 62909-2:2019

Kétirányú, hálózatra csatlakoztatott energiaátalakítók. 2. rész: A GCPC és az elosztott energiaforrások csatlakozófelülete (IEC 62909-2:2019)

MSZ EN IEC 61158-1:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 1. rész: Áttekintés és útmutató az IEC 61158 és az IEC 61784 szabványsorozathoz (IEC 61158-1:2019)

MSZ EN IEC 61784-1:2019

Ipari adatközlő hálózatok. Profilok. 1. rész: Terepibusz-profilok (IEC 61784-1:2019)

MSZ EN IEC 61784-2:2019

Ipari adatközlő hálózatok. Profilok. 2. rész: További terepibusz-profilok az ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű hálózatokhoz (IEC 61784-2:2019)

MSZ EN IEC 61918:2018/A11:2019

Ipari adatközlő hálózatok. Adatközlő hálózatok telepítése ipari helyiségekbe

MSZ EN 50600-1:2019

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 1. rész: Általános fogalmak

MSZ EN 50600-2-2:2019

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-2. rész: Energiaellátás és energiaelosztás

MSZ EN 50600-2-3:2019

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-3. rész: Környezetszabályozás

MSZ EN 61158-3-2:2014/A1:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-2. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-3-2:2014/Amd 1:2019)

MSZ EN IEC 61158-3-12:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-12. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-3-12:2019)

MSZ EN IEC 61158-3-19:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-19. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-3-19:2019)

MSZ EN IEC 61158-3-21:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-21. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-3-21:2019)

MSZ EN IEC 61158-3-25:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-25. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 25-ös típusú elemek (IEC 61158-3-25:2019)

MSZ EN IEC 61158-3-4:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-4. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-3-4:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-12:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-12. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-4-12:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-19:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-19. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-4-19:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-2:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-2. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-4-2:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-21:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-21. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-4-21:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-24:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-24. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-4-24:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-25:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-25. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 25-ös típusú elemek (IEC 61158-4-25:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-3:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-3. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-4-3:2019)

MSZ EN IEC 61158-4-4:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-4. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-4-4:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-10:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-10. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-5-10:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-12:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-12. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-5-12:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-19:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-19. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-5-19:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-2:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-2. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-5-2:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-21:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-21. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-5-21:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-23:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-23. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-5-23:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-25:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-25. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 25-ös típusú elemek (IEC 61158-5-25:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-26:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-26. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 26-os típusú elemek (IEC 61158-5-26:2019)

MSZ EN IEC 61158-5-4:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-4. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-5-4:2019)

MSZ EN 50697:2019

Informatika. Végponttól végpontig terjedő (E2E) kapcsolatok mérése

MSZ EN IEC 60633:2019

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) átvitel. Szakszótár (IEC 60633:2019)

MSZ EN IEC 61131-10:2019

Programozható vezérlők. 10. rész: PLCopen XML-csereformátum (IEC 61131-10:2019)

MSZ EN IEC 62040-1:2019

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62040-1:2017)

MSZ EN IEC 61158-6-10:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-10. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-6-10:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-12:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-12. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 12-es típusú elemek (IEC 61158-6-12:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-19:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-19. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 19-es típusú elemek (IEC 61158-6-19:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-2:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-2. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-6-2:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-21:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-21. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-6-21:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-23:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-23. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-6-23:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-25:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-25. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 25-ös típusú elemek (IEC 61158-6-25:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-26:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-26. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 26-os típusú elemek (IEC 61158-6-26:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-3:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-3. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 3-as típusú elemek (IEC 61158-6-3:2019)

MSZ EN IEC 61158-6-4:2019

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-4. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-6-4:2019)

MSZ EN IEC 61207-2:2019

Gázanalizátorok teljesítőképességének kifejezése. 2. rész: Gázok oxigéntartalmának mérése magas hőmérsékletű elektrokémiai érzékelőkkel (IEC 61207-2:2019)

MSZ EN IEC 61207-3:2019

Gázanalizátorok. A teljesítőképesség kifejezése. 3. rész: Paramágneses oxigénanalizátorok (IEC 61207-3:2019)

MSZ EN 62734:2015/A1:2020

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózat és kommunikációs profilok. ISA 100.11a (IEC 62734:2014/A1:2019)

MSZ EN 62751-2:2014/A1:2020

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszereknek a feszültségforrásos konverter (VSC) szelepeiben. 2. rész: Moduláris többszintes konverterek (IEC 62751-2:2014/A1:2019)

MSZ EN 62657-2:2017/A1:2020

Ipari adatközlő hálózatok. Vezeték nélküli kommunikációs hálózatok. 2. rész: Az együttes működés kezelése (IEC 62657-2:2017/A1:2019)

MSZ EN 50325-1:2020

Az ISO 11898 (CAN) szabványon alapuló ipari adatközlő alrendszer vezérlőkészülék-interfészekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 61784-3-12:2010/A1:2020

Ipari adatközlő hálózatok. Profilok. 3-12. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 12 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-12:2010/A1:2019)

MSZ EN 50310:2016/A1:2020

Épületek és egyéb építmények távközlési hálózatai

MSZ EN 61850-7-3:2011/A1:2020

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-3. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Közös adatosztályok (IEC 61850-7-3:2010/A1:2020)

MSZ EN 62823:2015/A1:2020

Tirisztorszelepek tirisztorral vezérelt soros kondenzátortelepekhez (TCSC). Villamos vizsgálat (IEC 62823:2015/A1:2019)

MSZ EN IEC 63044-5-1:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 5-1. rész: EMC-követelmények, feltételek és a vizsgálat felépítése (IEC 63044-5-1:2017)

MSZ EN IEC 63044-5-2:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 5-2. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei (IEC 63044-5-2:2017)

MSZ EN IEC 63044-5-3:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 5-3. rész: Ipari környezetben használt HBES/BACS EMC-követelményei (IEC 63044-5-3:2017)

MSZ EN 50600-4-7:2020

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-7. rész: Hűtési hatékonysági arány

MSZ EN 61850-7-2:2010/A1:2020

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-2. rész: Alapinformációk és kommunikációs struktúra. A kommunikációs szolgálat absztrakt interfésze (ACSI) (IEC 61850-7-2:2010/A1:2020)

MSZ EN 61850-7-4:2010/A1:2020

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-4. rész: Kommunikációs alapfelépítés. Kompatibilis logikaicsomópont-osztályok és adatobjektum-osztályok (IEC 61850-7-4:2010/A1:2020)

MSZ EN 61850-8-1:2011/A1:2020

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 8-1. rész: Egy adott adatátviteli szolgáltatás kiosztása (SCSM). Az MMS (ISO 9506-1, ISO 9506-2) és az ISO/IEC 8802-3 kiosztásai (IEC 61850-8-1:2011/A1:2020)

MSZ EN 61850-9-2:2011/A1:2020

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 9-2. rész: Egyedi kommunikációs szolgálatleképezés (SCSM). Mintavételi értékek az ISO/IEC 8802-3 alapján (IEC 61850-9-2:2011/A1:2020)

MSZ EN 50090-5-1:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-1. rész: Átviteli közeg és átviteli közegtől függő rétegek. A HBES 1. osztályának villamosenergia-hálózata

MSZ EN 50090-5-2:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 5-2. rész: Közeg és közegfüggő rétegek. A HBES 1. osztályán alapuló hálózat, sodrott érpár

MSZ EN 50491-11:2015/A1:2020

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 11. rész: Okos mérés. Alkalmazás-előírások. Egyszerű külső fogyasztói kijelző

MSZ EN 50212:2020

Hőelemek csatlakozói

MSZ EN 62351-3:2014/A2:2020

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 3. rész: Kommunikációs hálózat és rendszer biztonsága. Profilok, beleértve a TCP/IP-t (IEC 62351-3:2014/A2:2020)

MSZ EN IEC 61968-1:2020

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 1. rész: Interfészarchitektúra és általános ajánlások (IEC 61968-1:2020)

MSZ EN IEC 62351-8:2020

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 8. rész: Szerepalapú hozzáférés-szabályozás az energiarendszer irányításához (IEC 62351-8:2020)

MSZ EN IEC 62769-103-1:2020

Terepi eszközintegráció (FDI). 103-1. rész: Profilok. PROFIBUS (IEC 62769-103-1:2020)

MSZ EN IEC 62769-103-4:2020

Terepi eszközintegráció (FDI). 103-4. rész: Profilok. PROFINET (IEC 62769-103-4:2020)

MSZ EN IEC 62769-109-1:2020

Terepi eszközintegráció (FDI). 109-1. rész: Profilok. HART® és vezeték nélküli HART® (IEC 62769-109-1:2020)

MSZ EN 50174-1:2018/A1:2020

Informatika. Kábeltelepítés. 1. rész: Telepítési előírás és minőségbiztosítás

MSZ EN 50600-4-6:2020

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-6. rész: Energia-újrahasznosítási tényező

MSZ EN IEC 62541-13:2020

Az OPC egységes felépítése. 13. rész: Aggregátumok (IEC 62541-13:2020)

MSZ EN IEC 61804-3:2020

A vállalati rendszerek eszközei és integrációja. A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 3. rész: Az EDDL szintaxisa és szemantikája (IEC 61804-3:2020)

MSZ EN IEC 61804-4:2020

A vállalati rendszerek eszközei és integrációja. A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 4. rész: Az EDD értelmezése (IEC 61804-4:2020)

MSZ EN IEC 61804-5:2020

A vállalati rendszerek eszközei és integrációja. A folyamatirányítás funkcionális blokkjai (FB) és az elektronikus készülékek leíró nyelve (EDDL). 5. rész: EDDL beépített könyvtár (IEC 61804-5:2020)

MSZ EN IEC 61970-301:2020

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Az általános információs modell (CIM) alapja (IEC 61970-301:2020)

MSZ EN IEC 62443-3-2:2020

Ipari automatizálási és szabályozási rendszerek biztonsága. 3-2. rész: Biztonsági kockázatértékelés a rendszer tervezéséhez (IEC 62443-3-2:2020)

MSZ EN IEC 62541-10:2020

Az OPC egységes felépítése. 10. rész: Programok (IEC 62541-10:2020)

MSZ EN IEC 62541-11:2020

Az OPC egységes felépítése. 11. rész: Történeti hozzáférés (IEC 62541-11:2020)

MSZ EN IEC 62541-12:2020

Az OPC egységes felépítése. 12. rész: Felderítés és globális szolgáltatások (IEC 62541-12:2020)

MSZ EN IEC 62541-14:2020

Az OPC egységes felépítése. 14. rész: PubSub (IEC 62541-14:2020)

MSZ EN IEC 62541-3:2020

Az OPC egységes felépítése. 3. rész: Címhelymodell (IEC 62541-3:2020)

MSZ EN IEC 62541-6:2020

Az OPC egységes felépítése. 6. rész: Leképzések (IEC 62541-6:2020)

MSZ EN IEC 62541-7:2020

Az OPC egységes felépítése. 7. rész: Profilok (IEC 62541-7:2020)

MSZ EN IEC 62541-8:2020

Az OPC egységes felépítése. 8. rész: Adatelérés (IEC 62541-8:2020)

MSZ EN IEC 62541-9:2020

Az OPC egységes felépítése. 9. rész: Riasztások és állapotok (IEC 62541-9:2020)

MSZ EN IEC 62714-4:2020

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 4. rész: Logika (IEC 62714-4:2020)

MSZ EN IEC 61968-5:2021

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 5. rész: Elosztott energiaoptimalizálás (IEC 61968-5:2020)

MSZ EN IEC 62351-4:2018/A1:2021

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 4. rész: Profilok, beleértve az MMS-t és származékait (IEC 62351-4:2018/A1:2020)

MSZ EN IEC 62541-4:2021

Az OPC egységes felépítése. 4. rész: Szolgáltatások (IEC 62541-4:2020)

MSZ EN IEC 62541-5:2021

Az OPC egységes felépítése. 5. rész: Információs modell (IEC 62541-5:2020)

MSZ EN IEC 62828-4:2021

Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 4. rész: Különleges eljárások szinttávadókhoz (IEC 62828-4:2020)

MSZ EN IEC 62828-5:2021

Referenciafeltételek és -eljárások az ipari és folyamatmérő távadók vizsgálatához. 5. rész: Különleges eljárások áramlástávadókhoz (IEC 62828-5:2020)

MSZ EN IEC 62890:2021

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Rendszerek és részegységek életciklusának kezelése (IEC 62890:2020)

MSZ CLC/TR 50600-99-1:2021

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 99-1. rész: Ajánlott gyakorlatok az energiagazdálkodáshoz

MSZ EN 61850-7-1:2011/A1:2021

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-1. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Elvek és modellek (IEC 61850-7-1:2011/A1:2020)

MSZ EN IEC 62769-100:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 100. rész: Profilok. Általános protokollok (IEC 62769-100:2020)

MSZ EN IEC 62769-115-2:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 115-2. rész: Profilok. Modbus-RTU (IEC 62769-115-2:2020)

MSZ EN 61850-4:2011/A1:2021

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 4. rész: Rendszer- és projektirányítás (IEC 61850-4:2011/A1:2020)

MSZ EN IEC 61803:2021

A teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC), hálózatvezérelt, áramátalakítós áramátalakító-állomásokban (IEC 61803:2020)

MSZ EN IEC 62351-6:2021

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 6. rész: Az IEC 61850 biztonsága (IEC 62351-6:2020)

MSZ EN IEC 62832-1:2021

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62832-1:2020)

MSZ EN IEC 62832-2:2021

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 2. rész: Modellelemek (IEC 62832-2:2020)

MSZ EN IEC 62832-3:2021

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális Gyár keretrendszer. 3. rész: A Digitális Gyár alkalmazása a termelési rendszerek életciklus-menedzsmentjéhez (IEC 62832-3:2020)

MSZ EN IEC 61010-2-202:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-202. rész: A villamosan vezérelt szelep-helyzetbeállítók kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-202:2020)

MSZ EN IEC 62325-451-10:2021

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-10. rész: Profilok az energiafogyasztási adatokhoz („My Energy Data") (IEC 62325-451-10:2020)

MSZ EN IEC 62769-101-1:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 101-1. rész: Profilok. Foundation Fieldbus H1 (IEC 62769-101-1:2020)

MSZ EN IEC 62769-101-2:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 101-2. rész: Profilok. Foundation Fieldbus HSE (IEC 62769-101-2:2020)

MSZ EN 61800-5-1:2007/A11:2021

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. Villamos, termikus és energetikai követelmények

MSZ EN 62477-1:2012/A12:2021

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN IEC 60584-3:2021

Hőelemek. 3. rész: Hosszabbító- és kompenzációs vezetékek. Tűrések és azonosító rendszer (IEC 60584-3:2021)

MSZ EN IEC 61784-3:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3. rész: A működési biztonság terepi buszai. Általános szabályok és profilmeghatározások (IEC 61784-3:2021)

MSZ EN IEC 61800-1:2021

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 1. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők előírásai kisfeszültségű, egyenáramú, szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerekhez (IEC 61800-1:2021)

MSZ EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN IEC 62769-1:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 1. rész: Áttekintés (IEC 62769-1:2021)

MSZ EN IEC 62769-150-1:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 150-1. rész: Profilok. ISA100 WIRELESS (IEC 62769-150-1:2021)

MSZ EN IEC 62769-2:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 2. rész: FDI-kliens (IEC 62769-2:2021)

MSZ EN IEC 62769-3:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 3. rész: Szerver (IEC 62769-3:2021)

MSZ EN IEC 62769-4:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 4. rész: FDI-csomagok (IEC 62769-4:2021)

MSZ EN IEC 62769-5:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 5. rész: Információs modell (IEC 62769-5:2021)

MSZ EN IEC 62769-6:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 6. rész: A technológia leképezése (IEC 62769-6:2021)

MSZ EN IEC 62769-7:2021

Terepi eszközintegráció (FDI). 7. rész: Kommunikációs eszközök (IEC 62769-7:2021)

MSZ CLC/TS 50600-2-10:2021

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-10. rész: A földrengés kockázatának és hatásának elemzése

MSZ EN 50600-2-1:2021

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-1. rész: Épületszerkezetek

MSZ EN 50600-2-5:2021

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-5. rész: Biztonsági rendszerek

MSZ EN IEC 61800-2:2021

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 2. rész: Általános követelmények. Névleges jellemzők előírásai váltakozó áramú, szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerekhez (IEC 61800-2:2021)

MSZ EN IEC 61968-13:2021

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 13. rész: A közös elosztási energiarendszer-modell profiljai (IEC 61968-13:2021)

MSZ EN IEC 61970-457:2021

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 457. rész: Dinamikai profil (IEC 61970-457:2021)

MSZ EN IEC 62325-451-7:2021

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-7. rész: Kiegyensúlyozó folyamatok, kontextuális és összeállítási modellek az európai piac számára (IEC 62325-451-7:2021)

MSZ EN IEC 62040-3:2021

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 3. rész: A működési és vizsgálati követelmények meghatározásának módszere (IEC 62040-3:2021)

MSZ EN 61784-3-18:2011/A2:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-18. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 18 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-18:2011/AMD2:2021)

MSZ EN 63044-1:2017/A1:2021

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 1. rész: Általános követelmények (IEC 63044-1:2017/A1:2021)

MSZ EN IEC 61326-1:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61326-1:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-1:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-1. rész: Kiegészítő követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz (IEC 61326-2-1:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-2:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Kiegészítő követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-2:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-3:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Beépített vagy távoli jelszabályozású átalakítók vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-3:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-4:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-4. rész: Kiegészítő követelmények. Az IEC 61557-8 szerinti szigetelésfigyelő készülékek és az IEC 61557-9 szerinti szigetelésihiba-kereső berendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-4:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-5:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-5. rész: Kiegészítő követelmények. Az IEC 61784-1 szerinti terepibusz-interfészes terepi készülékek vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-5:2020)

MSZ EN IEC 61326-2-6:2021

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-6. rész: Kiegészítő követelmények. In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati készülékek (IEC 61326-2-6:2020)

MSZ EN IEC 61784-3-13:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-13. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 13 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-13:2021)

MSZ EN IEC 61784-3-2:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-2. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 2 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-2:2021)

MSZ EN IEC 61784-3-3:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-3. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 3 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-3:2021)

MSZ EN IEC 61784-3-8:2021

Ipari kommunikációs hálózatok. Profilok. 3-8. rész: A működési biztonság terepi buszai. A CPF 8 kiegészítő előírásai (IEC 61784-3-8:2021)

MSZ EN IEC 61968-3:2021

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 3. rész: A hálózati üzemeltetés interfésze (IEC 61968-3:2021)

MSZ EN IEC 62488-3:2021

Erősáramú vezeték adatátviteli rendszerek elektromos erőművi alkalmazásaihoz. 3. rész: Digitális erősáramú vivőrendszer (DPLC) termináljai és hibrid ADPLC-terminálok (IEC 62488-3:2021)

MSZ CLC IEC/TR 62541-1:2021

Az OPC egységes felépítése. 1. rész: Áttekintés és fogalmak (IEC/TR 62541-1:2020)

MSZ CLC IEC/TR 62541-2:2021

Az OPC egységes felépítése. 2. rész: Biztonsági modell (IEC/TR 62541-2:2020)

MSZ CLC/TR 50491-6-3:2022

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 6-3. rész: HBES-létesítmények. A szintek értékelése és meghatározása

MSZ CLC/TR 50584:2022

Informatika. A széles sáv kiépítésére (beleértve a fenntarthatósági szempontokat) vonatkozó CENELEC/ETSI szakkifejezések és meghatározások gyűjteménye

MSZ CLC/TR 50669:2022

A 150 kHz alatti frekvenciatartományban előforduló elektromágneses zavarás vizsgálatának eredményei

MSZ CLC/TR 50600-99-3:2022

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 99-3. rész: Útmutató az EN 50600 sorozat alkalmazásához

MSZ CLC IEC/TR 63069:2022

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. A működési biztonság és védelem keretrendszere (IEC/TR 63069:2019)

MSZ CLC IEC/TR 61511-0:2022

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 0. rész: Működési biztonság a feldolgozóipar számára és az IEC 61511 (IEC/TR 61511-0:2018)

MSZ CLC/TS 61970-2:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 2. rész: Szakkifejezések gyűjteménye (IEC 61970-2:2004)

MSZ EN IEC 61970-600-1:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 600-1. rész: Közös hálózati modellcsereszabvány (CGMES). Felépítés és szabályok (IEC 61970-600-1:2021)

MSZ EN IEC 61970-600-2:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 600-2. rész: Közös hálózati modellcsere-előírás (CGMES). Csereprofilok előírása (IEC 61970-600-2:2021)

MSZ EN IEC 63044-4:2022

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 4. rész: A lakások és épületek elektronikus rendszereibe (HBES-be), valamint az épületautomatikai és -szabályozási rendszerekbe (BACS-be) szánt termékek általános működési és biztonsági követelményei (IEC 63044-4:2021)

MSZ EN IEC 63044-6:2022

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS). 6. rész: A tervezés és telepítés követelményei (IEC 63044-6:2021)

MSZ CLC/TR 50600-99-1:2022

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 99-1. rész: Ajánlott gyakorlatok az energiagazdálkodáshoz

MSZ CLC/TR 50600-99-2:2022

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 99-2. rész: Ajánlott gyakorlatok a környezeti fenntarthatósághoz

MSZ EN 60700-1:2015/A1:2022

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 1. rész: Villamos vizsgálat (IEC 60700-1:2015/AMD1:2021)

MSZ EN 60700-2:2016/A1:2022

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 2. rész: Terminológia (IEC 60700-2:2016/AMD1:2021)

MSZ EN IEC 61850-7-420:2022

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 7-420. rész: Alapvető kommunikációs struktúra. Elosztott energiaforrások és elosztott automatizálási logikai csomópontok (IEC 61850-7-420:2021)

MSZ EN IEC 61954:2022

Statikus VAR-kompenzátorok (SVC). Tirisztorszelepek vizsgálata (IEC 61954:2021)

MSZ CWA 50487:2022

Okosházak gyakorlati útmutatója

MSZ EN 50090-6-2:2022

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 6-2. rész: IoT szemantikai ontológiamodell-leírás

MSZ EN IEC 61970-452:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 452. rész: CIM statikus átvitel hálózati modellprofiljai (IEC 61970-452:2021)

MSZ EN 50171:2022

Központi biztonsági energiaellátó rendszerek

MSZ EN 50667:2016/A1:2022

Informatika. Automatizált infrastruktúra-irányítási (AIM-) rendszerek. Követelmények, adatcsere és alkalmazások

MSZ CLC/TS 50600-5-1:2022

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 5-1. rész: Fejlettségvizsgálati modell az energiagazdálkodáshoz és a környezeti fenntarthatósághoz

MSZ CLC IEC/TR 61508-0:2022

Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága. 0. rész: Működési biztonság és IEC 61508 (IEC/TR 61508-0:2005)

MSZ CLC IEC/TR 61511-4:2022

Működési biztonság. A feldolgozóipari ágazat biztonságtechnikai rendszerei. 4. rész: Az IEC 61511-1 1. és 2. kiadása közötti módosítások magyarázata és indoklása (IEC/TR 61511-4:2020)

MSZ CLC/TR 50174-99-1:2022

Informatika. Kábeltelepítés. 99-1. rész: Távtáplálás

MSZ CLC/TR 50174-99-2:2022

Informatika. Kábeltelepítés. 99-2. rész: A villamos zavarok csökkentése és a villamos zavarok elleni védelem

MSZ CLC IEC/TR 62453-51-150:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-150. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CPF 15 (IEC/TR 62453-51-150:2017)

MSZ CLC IEC/TR 62453-52-150:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 52-150. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös nyelvi infrastruktúrához. IEC 61784 CPF 15 (IEC/TR 62453-52-150:2017)

MSZ CLC IEC/TR 62453-52-31:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 52-31. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös nyelvi infrastruktúrához. IEC 61784 CP 3/1 és CP 3/2 (IEC/TR 62453-52-31:2017)

MSZ CLC IEC/TR 62453-52-32:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 52-32. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös nyelvi infrastruktúrához. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 és CP 3/6 (IEC/TR 62453-52-32:2017)

MSZ CLC IEC/TR 62453-52-90:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 52-90. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös nyelvi infrastruktúrához. IEC 61784 CPF 9 (IEC/TR 62453-52-90:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-20:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-20. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CPF 2 (IEC/TR 62453-51-20:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-31:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-31. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CP 3/1 és CP 3/2 (IEC/TR 62453-51-31:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-32:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-32. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 és CP 3/6 (IEC/TR 62453-51-32:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-60:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-60. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CPF 6 (IEC/TR 62453-51-60:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-90:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-90. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CPF 9 (IEC/TR 62453-51-90:2017)

MSZ CLC/TR 62453-51-10:2022

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 51-10. rész: A kommunikáció megvalósítása a közös objektummodellhez. IEC 61784 CPF 1 (IEC/TR 62453-51-10:2017)

MSZ EN IEC 60534-4:2022

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 4. rész: Ellenőrzés és darabvizsgálat (IEC 60534-4:2021)

MSZ EN IEC 61970-456:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 456. rész: Integrált energiarendszer állapotprofiljai (IEC 61970-456:2021)

MSZ EN IEC 62439-2:2022

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 2. rész: Médiaredundancia-protokoll (MRP) (IEC 62439-2:2021)

MSZ EN IEC 60751:2022

Ipari platina ellenállás-hőmérők és platina hőmérséklet-érzékelők (IEC 60751:2022)

MSZ EN IEC 62264-6:2022

A vállalatirányítás rendszer-integrációja. 6. rész: Üzenetközvetítő szolgáltatási modell (IEC 62264-6:2020)

MSZ EN IEC 62872-2:2022

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. 2. rész: A dolgok internete (IoT). Alkalmazási keretrendszer az ipari létesítmények igényeinek való megfelelésre szolgáló energiagazdálkodáshoz (IEC 62872-2:2022)

MSZ EN IEC 62439-3:2022

Ipari kommunikációs hálózatok. Magas rendelkezésre állású automatizálási hálózatok. 3. rész: Párhuzamosredundancia-protokoll (PRP) és magas rendelkezésre állású megszakításmentes redundancia (HSR) (IEC 62439-3:2021)

MSZ EN 61204:1998

Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések működési jellemzői és biztonsági követelményei (IEC 1204:1993, módosítva)

MSZ EN 61297:1999

Ipari folyamatirányító rendszerek. Önbeálló vezérlők osztályozása értékelési célra (IEC 1297:1995)

MSZ EN 61298-1:2000

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 1. rész: Általános megfontolások (IEC 1298-1:1995)

MSZ EN 61298-2:2000

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 2. rész: Vizsgálatok referenciafeltételek mellett (IEC 1298-2:1995)

MSZ EN 61298-3:2000

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 3. rész: A befolyásoló mennyiségek hatásainak vizsgálatai (IEC 61298-3:1998)

MSZ EN 61298-4:2000

Folyamatok mérő- és irányítóberendezései. A működési jellemzők meghatározásának általános módszerei és eljárásai. 4. rész: Az értékelő jelentés tartalma (IEC 1298-4:1995)

MSZ EN 61512-1:2000

Szakaszos technológia irányítása. 1. rész: Modellek és terminológia (IEC 61512-1:1997)

MSZ EN 50310:2006

Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása információtechnikai berendezéseket tartalmazó épületekben

MSZ EN 62040-2:2006

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62040-2:2005)

MSZ EN 61326-1:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61326-1:2005)

MSZ EN 61326-2-1:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-1. rész: Egyedi követelmények. Érzékeny vizsgáló- és mérőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai EMC-védelem nélküli alkalmazásokhoz (IEC 61326-2-1:2005)

MSZ EN 61326-2-2:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-2:2005)

MSZ EN 61326-2-6:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-6. rész: Egyedi követelmények. In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati berendezések (IEC 61326-2-6:2005)

MSZ EN 50491-3:2010

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 3. rész: Villamos biztonsági követelmények

MSZ EN 50491-12-2:2022

Lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei. 12-2. rész: Okoshálózat. Alkalmazás-előírás. Csatlakozófelület és keretrendszer az ügyfél számára. A lakás/épület CEM és az erőforrás-kezelő(k) közötti csatlakozófelület. Adatmodell és üzenetküldés

MSZ EN 62751-1:2014/A2:2022

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrásos konverter- (VSC-) szelepeiben. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62751-1:2014/AMD2:2022)

MSZ EN IEC 61918:2018/A1:2022

Ipari adatközlő hálózatok. Adatközlő hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 61918:2018/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 61968-100:2022

Alkalmazásintegráció áramszolgáltatóknál. Az elosztáskezelés rendszerinterfészei. 100. rész: IEC-profilmegvalósítások az alkalmazásintegrációhoz (IEC 61968-100:2022)

MSZ EN IEC 61970-301:2020/A1:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 301. rész: Az általános információs modell (CIM) alapja (IEC 61970-301:2020/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 62714-5:2022

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 5. rész: Kommunikáció (IEC 62714-5:2022)

MSZ EN IEC 62325-451-8:2022

Az energiapiaci kommunikáció keretrendszere. 451-8. rész: HVDC ütemezési folyamatok, kontextuális és összeállítási modellek az európai típusú piacok számára (IEC 62325-451-8:2022)

MSZ EN 61850-5:2013/A1:2022

Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamos energiaellátó művek automatizálására. 5. rész: A funkció és a készülékmodellek kommunikációs követelményei (IEC 61850-5:2013/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 61131-9:2022

Programozható vezérlők. 9. rész: A kis érzékelők és működtetőelemek „single-drop” digitális kommunikációs interfésze (SDCI) (IEC 61131-9:2022)

MSZ EN IEC 61970-401:2022

Energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API). 401. rész: Profilkeretrendszer (IEC 61970-401:2022)

MSZ EN IEC 62657-2:2022

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 2. rész: Az együttes működés kezelése (IEC 62657-2:2022)

MSZ EN IEC 62657-3:2022

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 3. rész: Az automatizált együttes működés kezelésének hivatalos leírása és alkalmazási útmutatója (IEC 62657-3:2022)

MSZ EN IEC 62657-4:2022

Ipari hálózatok. Vezeték nélküli rendszerek együttes működése. 4. rész: Az együttes működés kezelése vezeték nélküli alkalmazások központi koordinálásával (IEC 62657-4:2022)

MSZ EN IEC 61139-2:2023

Ipari hálózatok. „Single-drop” digitális kommunikációs interfész. 2. rész: Működésbiztonsági bővítmények (IEC 61139-2:2022)

MSZ EN 50173-20:2023

Informatika. Általános kábelezési rendszerek. 20. rész: Alternatív kábelezési elrendezések

MSZ EN 50697:2023

Informatika. Végponttól végpontig terjedő kapcsolatok, moduláris dugós csatlakozók és közvetlen csatlakozású kábelezés mérése

MSZ EN IEC 62453-2:2023

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 2. rész: Fogalmak és részletes leírás (IEC 62453-2:2022)

MSZ EN IEC 62453-309:2023

Terepi perifériaeszköz (FDT) interfészének előírásai. 309. rész: A kommunikációs profil felépítése. IEC 61784 CPF 9 (IEC 62453-309:2022)

MSZ EN 50600-4-8:2023

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-8. rész: A szénfelhasználás hatékonysága

MSZ EN 50600-4-9:2023

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 4-9. rész: A vízfelhasználás hatékonysága

MSZ EN 61975:2010/A2:2023

Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) hálózatok. Rendszervizsgálat (IEC 61975:2010/AMD2:2022)

MSZ EN IEC 60700-3:2023

Tirisztorszelepek nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) energiaátvitelhez. 3. rész: Alapvető értéktartományok és jellemzők (IEC 60700-3:2022)

MSZ EN IEC 61406-1:2023

Azonosító hivatkozás. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61406-1:2022)

MSZ EN IEC 62714-2:2023

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum. Automatizálási jelölőnyelv. 2. rész: Szemantikai könyvtárak (IEC 62714-2:2022)

MSZ EN IEC 63365:2023

Ipari folyamatok mérése, irányítása és automatizálása. Digitális adattábla (IEC 63365:2022)

MSZ EN IEC 61918:2018/A12:2023

Ipari adatközlő hálózatok. Adatközlő hálózatok telepítése ipari helyiségekbe

MSZ EN IEC 61987-31:2023

Ipari folyamatok mérése és szabályozása. Adatstruktúrák és adatelemek az irányítástechnikai készülékek katalógusaiban. 31. rész: Az infrastrukturális eszközök elektronikus adatcseréhez szükséges jellemzőinek jegyzéke (LOP-k). Általános szerkezetek (IEC 61987-31:2022)

MSZ EN IEC 62682:2023

Riasztórendszerek kezelése a feldolgozóiparban (IEC 62682:2022)

MSZ EN IEC 62351-5:2023

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 5. rész: Az IEC 60870-5 és a kapcsolódó szabványok biztonsága (IEC 62351-5:2023)

MSZ EN 50065-4-1:2023

Jeltovábbítás kisfeszültségű villamos hálózatokon 3 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 4-1. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Termékfőcsoport-előírás

MSZ EN 50065-4-3:2023

Jeltovábbítás kisfeszültségű villamos hálózatokon 3 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 4-3. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Bemeneti szűrő

MSZ EN 50065-4-4:2023

Jeltovábbítás kisfeszültségű villamos hálózatokon 3 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 4-4. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Impedanciaszűrő

MSZ EN 50065-4-5:2023

Jeltovábbítás kisfeszültségű villamos hálózatokon 3 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 4-5. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Szegmentálószűrő

MSZ EN 50065-4-6:2023

Jeltovábbítás kisfeszültségű villamos hálózatokon 3 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 4-6. rész: Kisfeszültségű leválasztószűrők. Fáziscsatoló

MSZ EN 50600-2-4:2023

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 2-4. rész: Távközlési kábelezési infrastruktúra

MSZ EN IEC 61158-1:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 1. rész: Áttekintés és útmutató az IEC 61158 és az IEC 61784 szabványsorozathoz (IEC 61158-1:2023)

MSZ EN IEC 61158-2:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 2. rész: A fizikai réteg előírása és a szolgálat meghatározása (IEC 61158-2:2023)

MSZ EN IEC 61158-3-2:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-2. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-3-2:2023)

MSZ EN IEC 61158-3-24:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-24. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-3-24:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-0:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-0. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. Általános fogalmak és terminológia (IEC 61784-2-0:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-10:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-10. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 10 (IEC 61784-2-10:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-19:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-19. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 19 (IEC 61784-2-19:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-2:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-2. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 2 (IEC 61784-2-2:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-3:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-3. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 3 (IEC 61784-2-3:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-4:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-4. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 4 (IEC 61784-2-4:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-6:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-6. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 6 (IEC 61784-2-6:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-8:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-8. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 8 (IEC 61784-2-8:2023)

MSZ EN IEC 62769-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 1. rész: Áttekintés (IEC 62769-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-100:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 100. rész: Profilok. Általános protokollok (IEC 62769-100:2023)

MSZ EN IEC 62769-101-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 101-1. rész: Profilok. Foundation Fieldbus H1 (IEC 62769-101-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-101-2:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 101-2. rész: Profilok. Foundation Fieldbus HSE (IEC 62769-101-2:2023)

MSZ EN IEC 62769-103-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 103-1. rész: Profilok. PROFIBUS (IEC 62769-103-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-103-4:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 103-4. rész: PROFINET (IEC 62769-103-4:2023)

MSZ EN IEC 62769-109-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 109-1. rész: Profilok. HART® és WirelessHART® (IEC 62769-109-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-150-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 150-1. rész: Profilok. ISA100 (IEC 62769-150-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-151-1:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 151-1. rész: Profilok. OPC UA (IEC 62769-151-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-2:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 2. rész: Kliens (IEC 62769-2:2023)

MSZ EN IEC 62769-3:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 3. rész: Szerver (IEC 62769-3:2023)

MSZ EN IEC 62769-4:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 4. rész: FDI-csomagok (IEC 62769-4:2023)

MSZ EN IEC 62769-5:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 5. rész: FDI információs modell (IEC 62769-5:2023)

MSZ EN IEC 62769-6:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 6. rész: FDI technológiai leképezések (IEC 62769-6:2023)

MSZ EN IEC 62769-7:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 7. rész: Kommunikációs eszközök (IEC 62769-7:2023)

MSZ EN IEC 62769-8:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 8. rész: EDD leképezése OPC-UA-ra (IEC 62769-8:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-4:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-4. rész: Terepibusz-profilok. 4-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-4:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-5:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-5. rész: Terepibusz-profilok. 5-ös kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-5:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-6:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-6. rész: Terepibusz-profilok. 6-os kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-6:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-8:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-8. rész: Terepibusz-profilok. 8-as kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-8:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-9:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-9. rész: Terepibusz-profilok. 9-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-9:2023)

MSZ EN IEC 61158-3-28:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-28. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 28-as típusú elemek (IEC 61158-3-28:2023)

MSZ EN IEC 61158-3-4:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 3-4. rész: Az adatkapcsolati réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-3-4:2023)

MSZ EN IEC 61158-4-2:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-2. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-4-2:2023)

MSZ EN IEC 61158-4-21:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-21. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 21-es típusú elemek (IEC 61158-4-21:2023)

MSZ EN IEC 61158-4-24:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-24. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-4-24:2023)

MSZ EN IEC 61158-4-28:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-28. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 28-as típusú elemek (IEC 61158-4-28:2023)

MSZ EN IEC 61158-4-4:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 4-4. rész: Az adatkapcsolati réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-4-4:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-10:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-10. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-5-10:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-2:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-2. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-5-2:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-23:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-23. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-5-23:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-24:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-24. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-5-24:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-26:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-26. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 26-os típusú elemek (IEC 61158-5-26:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-27:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-27. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 27-es típusú elemek (IEC 61158-5-27:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-28:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-28. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 28-as típusú elemek (IEC 61158-5-28:2023)

MSZ EN IEC 61158-5-4:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 5-4. rész: Az alkalmazási réteg szolgálatának meghatározása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-5-4:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-10:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-10. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 10-es típusú elemek (IEC 61158-6-10:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-2:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-2. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 2-es típusú elemek (IEC 61158-6-2:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-23:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-23. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 23-as típusú elemek (IEC 61158-6-23:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-24:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-24. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 24-es típusú elemek (IEC 61158-6-24:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-26:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-26. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 26-os típusú elemek (IEC 61158-6-26:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-27:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-27. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 27-es típusú elemek (IEC 61158-6-27:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-28:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-28. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 28-as típusú elemek (IEC 61158-6-28:2023)

MSZ EN IEC 61158-6-4:2023

Ipari adatközlő hálózatok. A terepi busz előírásai. 6-4. rész: Az alkalmazási réteg protokoll-előírása. 4-es típusú elemek (IEC 61158-6-4:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-0:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-0. rész: Terepibusz-profilok. Általános fogalmak és terminológia (IEC 61784-1-0:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-1:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-1. rész: Terepibusz-profilok. 1-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-1:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-16:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-16. rész: Terepibusz-profilok. 16-os kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-16:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-19:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-19. rész: Terepibusz-profilok. 19-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-19:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-2:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-2. rész: Terepibusz-profilok. 2-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-2:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-22:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-22. rész: Terepibusz-profilok. 22-es kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-22:2023)

MSZ EN IEC 61784-1-3:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 1-3. rész: Terepibusz-profilok. 3-as kommunikációsprofil-család (IEC 61784-1-3:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-11:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-11. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 11 (IEC 61784-2-11:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-12:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-12. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 12 (IEC 61784-2-12:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-13:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-13. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 13 (IEC 61784-2-13:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-14:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-14. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 14 (IEC 61784-2-14:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-15:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-15. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 15 (IEC 61784-2-15:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-16:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-16. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 16 (IEC 61784-2-16:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-17:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-17. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 17 (IEC 61784-2-17:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-18:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-18. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 18 (IEC 61784-2-18:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-20:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-20. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 20 (IEC 61784-2-20:2023)

MSZ EN IEC 61784-2-21:2023

Ipari hálózatok. Profilok. 2-21. rész: További, ISO/IEC/IEEE 8802-3 alapú valós idejű terepibusz-profilok. CPF 21 (IEC 61784-2-21:2023)

MSZ EN 62927:2017/A1:2023

Feszültségforrásos konverter- (VSC-) szelepek statikus szinkronkompenzátorokhoz (STATCOM). Villamos vizsgálat (IEC 62927:2017/AMD1:2023)

MSZ EN IEC 60534-1:2023

Ipari folyamatok szabályozószelepei. 1. rész: Szabályozószelepek fogalommeghatározásai és általános megfontolások (IEC 60534-1:2023)

MSZ EN IEC 62769-102-2:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 102-2. rész: Profilok. EtherNet/IP (IEC 62769-102-2:2023)

MSZ EN IEC 62769-6-100:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 6-100. rész: A technológia leképezése. .Net (IEC 62769-6-100:2023)

MSZ EN IEC 62769-6-200:2023

Terepi eszközintegráció (FDI®). 6-200. rész: A technológia leképezése. HTML5 (IEC 62769-6-200:2023)

MSZ EN 50090-6-3:2023

Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES). 6-3. rész: Harmadik féltől származó HBES IoT API

MSZ EN IEC 62351-3:2023

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 3. rész: Kommunikációs hálózat és rendszer biztonsága. Profilok, beleértve a TCP/IP-t (IEC 62351-3:2023)

MSZ EN IEC 62351-9:2023

Energiarendszerek irányítása és a kapcsolódó információcsere. Adatok és a kommunikáció biztonsága. 9. rész: Kiberbiztonsági kulcskezelés az energetikai rendszerek berendezéseihez (IEC 62351-9:2023)

MSZ EN IEC 63376:2024

Ipari létesítmények energiakezelő rendszere (FEMS). Funkciók és információáramlás (IEC 63376:2023)

MSZ CLC/TS 50600-5-1:2024

Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége. 5-1. rész: Fejlettségvizsgálati modell az energiagazdálkodáshoz és a környezeti fenntarthatósághoz

MSZ EN 50700:2024

Informatika. Helyiségelosztású hozzáférési hálózat (PDAN) kábelezése széles sávú optikai hálózatok telepítésének támogatásához

MSZ EN 62751-2:2014/A2:2024

Teljesítményveszteségek a nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) rendszerek feszültségforrásos konvertereinek (VSC) szelepdiódáiban. 2. rész: Moduláris többszintes konverterek (IEC 62751-2:2014/AMD2:2023)

MSZ EN IEC 61800-3:2024

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 3. rész: EMC-követelmények és egyedi vizsgálati módszerek PDS-ekre és szerszámgépekre (IEC 61800-3:2022)

MSZ EN IEC 61800-5-1:2024

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-1. rész: Biztonsági követelmények. Villamos, termikus és energetikai követelmények (IEC 61800-5-1:2022 + COR1:2023)

MSZ EN IEC 61800-5-3:2024

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5-3. rész: Biztonsági követelmények. A jeladók funkcionális, villamos és környezetállósági követelményei (IEC 61800-5-3:2021)

MSZ EN IEC 62040-1:2019/A1:2024

Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 62040-1:2017/A1:2021)

MSZ EN IEC 62477-1:2024

Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Általános előírások (IEC 62477-1:2022)

MSZ EN IEC 63345:2024

Energiahatékonysági rendszerek. Egyszerű külső fogyasztói kijelző (IEC 63345:2023)

MSZ CLC/TR 50412-1:2024

Kisfeszültségű villamos hálózatokban, 1,6 MHz – 30 MHz frekvenciatartományban használt kommunikációs készülékek és rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ CLC/TR 61800-6:2024

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 6. rész: Útmutató a terhelési típusok és a megfelelő névleges áramerősségek meghatározásához (IEC/TR 61800-6:2003)

Elnök Hanti Jenő
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1998-08-31

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 205 Lakás- és épületelektronikai rendszerek (HBES) Home and Building Electronic Systems (HBES)
CLC/TC 215 Távközlési berendezések villamos szempontjai Electrotechnical aspects of telecommunication equipment
CLC/TC 22X Teljesítményelektronika Power electronics
CLC/TC 65X Ipari folyamatok mérése, szabályozása és automatizálása Industrial-process measurement, control and automation
CLC/TC 57 Energiarendszerek irányítása és információcseréje Power systems management and associated information exchange
CLC/TC 219 Hálózati kommunikációs rendszerek Mains communicating systems

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/SC 65B Mérő és vezérlő/szabályozóeszközök Measurement and control devices
IEC/TC 22 Teljesítményelektronikai rendszerek és berendezések Power electronic systems and equipment
IEC/SC 22E Stabilizált tápegységek Stabilized power supplies
IEC/SC 22F Teljesítményelektronika a villamos átviteli és elosztórendszerekhez Power electronics for electrical transmission and distribution systems
IEC/SC 22G Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek (PDS) Adjustable speed electric power drive systems (PDS)
IEC/TC 57 Energiarendszerek irányítása és információcseréje Power systems management and associated information exchange
IEC/TC 65 Ipari folyamatok mérése, szabályozása és automatizálása Industrial-process measurement, control and automation
IEC/SC 65A Rendszerkövetelmények System aspects
IEC/SC 65C Ipari hálózatok Industrial networks
IEC/SC 22H Szünetmentes áramforrások (UPS) Uninterruptible power systems (UPS)
IEC/SC 65E Vállalati rendszerek eszközei és integrációja Devices and integration in enterprise systems

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
CCLab Kft. dr. Szűcs Katalin
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kovács István
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hanti Jenő
gridDiglt Kft. Dr. Chavdar Ivanov
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Woynárovich András
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Urbán Gábor