A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 331
A bizottság neve Postai szolgáltatások
A bizottság tevékenységi területe Postaforgalom, postai szolgáltatások technikai, minőségi és egyéb feltételei
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 430:1984

Levelezőlap

MSZ-17-401:1992

Postai levélgyűjtő szekrények általános műszaki követelményei

MSZ 4612:1985

Képes levelezőlap

MSZ 4605:1988

Légipostai boríték és önzáró levélpapír

MSZ 426:1992

Levélborítékok műszaki követelményei

MSZ ISO 269:1992

Levélborítékok megjelölése és méretei

MSZ ISO 6924:1993

Levélborítékok fogalommeghatározásai

MSZ ISO 11180:1994

Postai címzés

MSZ 20581:1995

Postai szolgáltatások közönségtájékoztató jelképei

MSZ ENV 13712:2002

Postai szolgáltatások. Nyomtatványok. Egyeztetett szakkifejezés-gyűjtemény

MSZ EN 13850:2002

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldeményekre

MSZ ENV 14014:2002

Postai szolgáltatások. Hibrid küldemény. Dokumentumtípus-meghatározások az ügyfelek részére a szolgáltató felé: alapértelmezésű adatcímkék általános készlete

MSZ EN 13724:2003

Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13619:2003

Postai szolgáltatások. Küldeményfeldolgozás. Optikai jellemzők a levélfeldolgozáshoz

MSZ EN 14142-1:2003

Postai szolgáltatások. Címadatbázisok. 1. rész: Postacím-alkotóelemek

MSZ EN 14012:2003

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Panaszok és kártalanítási eljárások mérése

MSZ EN 14508:2003

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti szolgáltatások átfutási idejének mérése egyedi, nem elsőbbségi és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14137:2003

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Könyvelt és más típusú postai küldemények elveszésének mérése nyomon követő rendszerrel

MSZ EN 14534:2004

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömegesen feladott küldeményekre

MSZ CEN/TR 14709:2004

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Útmutató az EN 13850 előírásainak végrehajtásához

MSZ CEN/TS 14482:2004

Postai szolgáltatások. Egységládák nemzetközi levélküldeményekhez. Vizsgálati módszerek és teljesítménykövetelmények

MSZ CEN/TS 14442:2004

Postai szolgáltatások. Postai küldemények automatikus feldolgozása. Címoldal-azonosító jelek

MSZ CEN/TS 14567:2004

Postai szolgáltatások. Postai küldemények automatikus feldolgozása. Címblokk-helymeghatározó

MSZ CEN/TS 14441:2004

Postai szolgáltatások. Egységképzők és konténerek automatikus azonosítása. Küldeményhalmazok

MSZ CEN/TS 14773:2005

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Elsőbbségi és első osztályú egyedi küldemények elveszésének és jelentős késésének mérése tesztlevelekkel

MSZ EN 14615:2005

Postai szolgáltatások. Digitális bérmentesítési jelek. Alkalmazások, biztonság és tervezés

MSZ CEN/TS 14631:2005

Postai szolgáltatások. Egységképzők és konténerek automatikus azonosítása. Egységképzők leltári számozása

MSZ CEN/TS 14826:2005

Postai szolgáltatások. Küldemények automatikus azonosítása. Géppel olvasható digitális bérmentesítési jelek kétdimenziós vonalkódjelképei nyomtatási minőségének előírása

MSZ CEN/TS 15130:2006

Postai szolgáltatások. DPM-infrastruktúra. DPM-alkalmazásokat támogató üzenetek

MSZ CEN/TR 14709:2006

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Útmutató az EN 13850 alkalmazásához

MSZ CEN/TS 14441:2006

Postai szolgáltatások. Küldeményhalmazok. Létrehozás, feldolgozás és nyomon követés

MSZ CEN/TR 15369:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. Útmutató az EN 14534 „A végpontok közötti átfutási idő mérése tömegesen feladott küldeményekre” szabvány alkalmazásához

MSZ CEN/TR 15472:2007

Postai szolgáltatások. Csomagok átfutási idejének mérése nyomon követő rendszer alkalmazásával

MSZ EN 13850:2002+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldeményekre

MSZ EN 14508:2003+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi, nem elsőbbségi és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14534:2003+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömegesen feladott küldeményekre

MSZ CEN/TS 14014:2008

Postai szolgáltatások. Hibrid küldemény. Levelek egységbe foglalásának XML-meghatározása automatikus postai feldolgozáshoz

MSZ CEN/TS 15523:2008

Postai szolgáltatások. Elektronikus feladójegyzék

MSZ EN 14012:2009

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei

MSZ CEN/TS 15511:2010

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A postai szolgáltatásokról hozzáférhető információ

MSZ CEN/TR 15735:2010

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A hozzáférési pontoktól való távolság

MSZ CEN/TR 15524:2010

Postai szolgáltatások. Az ügyfél felé irányuló, nyomon követést is tartalmazó információk. Általános fogalmak és meghatározások

MSZ CEN/TS 15525:2010

Postai szolgáltatások. Szabványos interfészek. Interfész a gépi vezérlő és a vonalkódnyomtató között

MSZ CEN/TS 15448:2010

Postai szolgáltatások. Nyílt szabványos interfész a képfeldolgozást vezérlő és javító eszközök (OCR-ek, videokódoló rendszerek, szavazórendszerek) között

MSZ EN 14482:2011

Postai szolgáltatások. Egységládák nemzetközi levélküldeményekhez. Vizsgálati módszerek és teljesítménykövetelmények

MSZ CEN/TS 15873:2011

Postai szolgáltatások. Nyílt szabványos interfész. Címadatfájl formátuma az OCR/VCS szótár létrehozásához

MSZ CEN/TS 15121-1:2011

Postai szolgáltatások. Hibrid küldemény. 1. rész: Biztonságos elektronikus postai szolgáltatások (SePS) interfész-előírásai. Alapelvek, sémák és műveletek

MSZ EN 14142-1:2012

Postai szolgáltatások. Címadatbázisok. 1. rész: Postacím-alkotóelemek

MSZ CEN/TS 15121-2:2012

Postai szolgáltatások. Hibrid küldemény. 2. rész: Biztonságos elektronikai postai szolgáltatások (SePS) interfész-előírásai. EPCM-szolgáltatás

MSZ CEN/TS 15844-1:2012

Postai szolgáltatások. Levélküldemények ID-címkézése. 1. rész: ID-címke-struktúra, üzenet és bináris információ

MSZ CEN/TS 15844-2:2012

Postai szolgáltatások. Levélküldemények ID-címkézése. 2. rész: A BNB-78 kódolás előírása

MSZ CEN/TS 15844-3:2012

Postai szolgáltatások. Levélküldemények ID-címkézése. 3. rész: A BNB-62 kódolás előírása

MSZ CEN/TS 15844-4:2012

Postai szolgáltatások. Levélküldemények ID-címkézése. 4. rész: Nagyalakú levelek 4 állapotú kódolásának előírása

MSZ CEN/TS 15844-5:2012

Postai szolgáltatások. Levélküldemények ID-címkézése. 5. rész: Kisalakú levelek 4 állapotú kódolásának előírása

MSZ EN 13850:2013

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldeményekre

MSZ CEN/TR 14142-2:2013

Postai szolgáltatások. Címadatbázisok. 2. rész: Elemleképezési megállapodások, sablontervezési szempontok, címsablonok és ábrázolási utasítások

MSZ CEN/TS 15523:2013

Postai szolgáltatások. Elektronikus feladójegyzék

MSZ CEN/TR 15524:2013

Postai szolgáltatások. Az ügyfél felé irányuló, nyomon követést is tartalmazó információk. Általános fogalmak és meghatározások

MSZ CEN/TS 16238:2013

Postai szolgáltatások. Nyílt illesztőegység a gépvezérlő és a vonalkódolvasó rendszer között. MC/RC illesztőegység

MSZ CEN/TS 16316:2013

Postai szolgáltatások. Nyílt illesztőegység. Szétosztási terv

MSZ EN 13724:2013

Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14508:2016

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi, nem elsőbbségi és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14534:2016

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömeges küldemények esetén

MSZ EN 14615:2017

Postai szolgáltatások. Digitális bérmentesítési jelek. Alkalmazások, biztonság és tervezés

MSZ EN ISO 19160-4:2018

Címzés. 4. rész: Nemzetközi levelezési cím alkotóelemei és sablonnyelv (ISO 19160-4:2017)

MSZ EN 14012:2020

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei

MSZ CEN/TS 15130:2020

Postai szolgáltatások. DPM-infrastruktúra. DPM-alkalmazásokat támogató üzenetek

MSZ EN 13850:2021

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldemények esetén

MSZ EN 14142-1:2003

Postai szolgáltatások. Címadatbázisok. 1. rész: Postacím-alkotóelemek

MSZ EN 14012:2003

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszok mérése és kezelési eljárásai

MSZ EN 14508:2003

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti szolgáltatások átfutási idejének mérése egyedi, elsőbbség nélküli és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14615:2005

Postai szolgáltatások. Digitális postai jelzések. Alkalmazások, biztonság és tervezés

MSZ CEN/TS 14631:2005

Postai szolgáltatások. Egységképzők és konténerek automatikus azonosítása. Egységképzők leltári számozása

MSZ EN 13850:2002+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldeményekre

MSZ EN 14508:2003+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti szolgáltatások átfutási idejének mérése egyedi, nem elsőbbségi és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14534:2003+A1:2007

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömegesen feladott küldeményekre

MSZ EN 14012:2009

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei

MSZ EN 14142-1:2012

Postai szolgáltatások. Címadatbázisok. 1. rész: Postacím-alkotóelemek

MSZ EN 13850:2013

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi elsőbbségi és első osztályú küldeményekre

MSZ EN 14508:2016

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése egyedi, nem elsőbbségi és másodosztályú küldeményekre

MSZ EN 14534:2016

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A végpontok közötti átfutási idő mérése tömegesen feladott küldeményekre

MSZ EN 14012:2020

Postai szolgáltatások. A szolgáltatás minősége. A panaszkezelés alapelvei

MSZ CEN/TS 14826:2022

Postai szolgáltatások. Küldemények automatikus azonosítása. Géppel olvasható digitális bérmentesítési jelek kétdimenziós vonalkódjelképei nyomtatási minőségének előírása

MSZ EN 13724:2013

Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 19160-4:2023

Címzés. 4. rész: Nemzetközi levelezési cím alkotóelemei és sablonnyelv (ISO 19160-4:2023)

MSZ EN 17837:2024

Postai szolgáltatások. A csomagkézbesítés környezeti lábnyoma. A csomaglogisztikai kézbesítési szolgáltatásokból származó ÜHG-kibocsátás és légszennyezőanyag-kibocsátás számításának és bejelentésének módszertana

Elnök Miklós Tibor
Titkár Csík Gabriella
Megalakulás 1998-08-31

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 331 Postai szolgáltatások Postal services


Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Miniszterelnökség Pataki Dóra Márta dr.
COMPU-CONSULT Tervező és Tanácsadó Kft. Dr. Darabos Zoltán
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dr. Bóta Ibolya Emőke
Magyar Posta Zrt. Miklós Tibor
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Fehér Norbert