A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 850
A bizottság neve Multimédia és távközlés
A bizottság tevékenységi területe Audio-, video- és multimédiás berendezések és rendszerek jellemzőinek, mérési módszereinek, valamint a rendszerekben való alkalmazásuknak és más rendszerekkel vagy berendezésekkel való átjárhatóságuknak a szabványosítása, továbbá az elektroakusztika területén alkalmazott műszerek és mérési módszerek szabványosítása.
Szabványok kidolgozása a rádiótávközlési adó- és vevőberendezések, és rendszerek területén.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ ETS 300 593:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-vezérlő - bázis adó-vevő állomás (BSC-BTS)"-interfész. Interfész-alapelvek (GSM 08.52)

MSZ 7800:1978

Diktafonokon alkalmazott jelképek

MSZ 16678:1982

A SECAM színes televíziórendszer jeleinek fő jellemzői

MSZ 1559:1974

Rádióvevőkészülék. Vizsgálati módszerek

MSZ 11456-4:1971

Televízió vevőkészülék. Hangrész vizsgálata

MSZ 11456-5:1971

Televízió vevőkészülék. Kiegészítő vizsgálatok

MSZ 11459-1:1977

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Fogalommeghatározások

MSZ 11459-2:1977

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Általános előírások

MSZ 11459-3:1977

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Bemeneti áramkörök és bemeneti jelszintek

MSZ 11459-4:1977

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Hangolórendszer

MSZ 11459-5:1978

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Képgeometria

MSZ 11459-6:1978

Televízió vevőkészülék vizsgálata. Szinkronizálás

MSZ 11459-7:1978

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A képcsatorna érzékenysége

MSZ 11459-8:1978

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. Önműködő erősítésszabályozás

MSZ 11459-9:1978

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A képcsatorna zavaró jelek elleni védettsége

MSZ 11459-10:1979

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A képcsatorna amplitudó- és hullámalak-átviteli hűsége

MSZ 11459-11:1979

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A képcsatorna egyenáramú átviteli hűsége

MSZ 11459-12:1979

Televízió vevőkészülék vizsgálata. A képcsatorna jelillesztési hibái és nemlineáris torzításai

MSZ 11459-13:1979

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A televízió vevőkészülék és a rögzített műsort lejátszó készülék összekapcsolását kísérő zavarok

MSZ 11459-15:1980

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A hangcsatorna általános vizsgálati előírásai

MSZ 11459-16:1980

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A hangcsatorna akusztikai és villamos átviteli jellemzői

MSZ 11459-17:1980

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A hangcsatornában keletkező interferenciás zavarok

MSZ 11459-18:1980

Televízió vevőkészülékek vizsgálata. A hangcsatorna érzékenysége

MSZ 12157:1980

SECAM rendszerű televízió-stúdiók berendezéseinek jelszintjei és impedanciái

MSZ 12149:1978

Kiváló hanghűségű (Hi-Fi) közhasználatú hangszórók és hangsugárzó rendszerek. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 16680-2:1977

Hangátviteli rendszerek. Hangfrekvenciás szűrők műszaki követelményei

MSZ 16680-7:1979

Hangátviteli rendszerek. Hangszórók és hangsugárzók vizsgálati módszerei

MSZ 16680-8:1979

Hangátviteli rendszerek. Mikrofonok vizsgálati módszerei

MSZ 16682-4:1984

Hi-Fi hangátviteli rendszerek műszaki követelményei. Közhasználatú mikrofonok

MSZ 11395-1:1976

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú készülékek fogalommeghatározása

MSZ 11395-2:1972

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú orsók

MSZ 11395-3:1972

Mágneses hangrögzítés. Szalagok méretei

MSZ 11395-4:1976

Mágneses hangrögzítés. Szalagok mechanikai jellemzőinek vizsgálati módszerei

MSZ 11395-6:1976

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú készülékek műszaki követelményei

MSZ 11395-7:1976

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú készülékek vizsgálati módszerei

MSZ 11395-8:1983

Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú Hi-Fi készülékek műszaki követelményei

MSZ 11134-4:1983

Lemezjátszó. Közhasználatú Hi-Fi készülékek műszaki követelményei

MSZ 16681:1978

Közhasználatú televízió vevőkészülékek és szalagos mágneses képrögzítők összekapcsolása

MSZ 12146:1978

Kiváló hanghűségű (Hi-Fi) közhasználatú, hangfrekvenciás erősítők. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 18222-4:1980

Hallókészülékek. Az indukciós bemenetű készülékek kiegészítő vizsgálatai

MSZ 18222-5:1980

Hallókészülékek. Az önműködő szabályozású készülékek kiegészítő vizsgálatai

MSZ 16699:1977

Közhasználatú híradástechnikai készülékek szubjektív meghallgatási vizsgálata

MSZ-05-61.4000:1972

TV és URH vevőantennák (m és dm hullámsávú antennák). Követelmények. Vizsgálatok

MSZ-01-80007:1982

Rádió vevőkészülékek kereskedelmi minőségi (vevőszemes) átvétele

MSZ-01-80009:1982

Lemezjátszó készülékek kereskedelmi minőségi (vevőszemes) átvétele

MSZ-01-80013:1978

Magnókészülékek kereskedelmi minőségi (vevőszemes) átvétele

MSZ-01-80003:1981

Televízió vevőkészülékek kereskedelmi minőségi (vevőszemes) átvétele

MSZ-17-019:1987

Műsorhang átviteli áramkörök minőségi előírásai

MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ 18222-1:1986

Hallókészülékek. Fogalommeghatározások

MSZ 18222-2:1986

Hallókészülékek. Műszaki követelmények

MSZ 18222-3:1986

Hallókészülékek. Általános vizsgálati módszerek

MSZ 16680-9:1986

Hangátviteli rendszerek. Önműködő szabályozású áramkörök vizsgálati módszerei

MSZ 18222-8:1986

Hallókészülékek. Torzós vizsgálat

MSZ 18222-7:1987

Hallókészülékek. Minőség-ellenőrző vizsgálat

MSZ 18222-6:1987

Hallókészülékek. Időszakosan használt beszéd- és hallásjavító készülékek vizsgálata

MSZ 16680-11:1987

Hangátviteli rendszerek. Műfülek

MSZ 16680-10:1987

Hangátviteli rendszerek. Hallgatók vizsgálati módszerei

MSZ 11458-2:1987

Kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek. Műszaki követelmények

MSZ 16680-12:1988

Hangátviteli rendszerek. Szintmérők

MSZ 18222-9:1989

Hallókészülékek. Csontvibrátoros készülékek vizsgálata

MSZ 19427:1989

Autórádiók beépítési és csatlakozási méretei

MSZ IEC 774:1990

VHS típusú kazetta rendszer

MSZ IEC 268-1:1990

Hangátviteli rendszerek. Általános előírások

MSZ IEC 268-2:1990

Hangátviteli rendszerek. Fogalommeghatározások és számítási módszerek

MSZ IEC 98:1990

Analóg hanglemez és lemezjátszó

MSZ EN 60215:1990

Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai

MSZ IEC 263:1992

Skálák és skálaosztások frekvencia- és polár-jelleggörbék felvételéhez

MSZ IEC 581-1:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. Általános előírások

MSZ IEC 268-12:1992

Hangátviteli rendszerek. Stúdió és hasonló célú csatlakozók alkalmazása

MSZ IEC 268-15:1992

Hangátviteli rendszerek. A rendszer elemeinek összekötésére ajánlott jelszintek és impedanciák

MSZ IEC 581-2:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. FM tunerek

MSZ IEC 268-11:1992

Hangátviteli rendszerek. Csatlakozók a rendszer elemeinek összekötésére

MSZ IEC 581-13:1992

Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. Gépjárműveken alkalmazott hi-fi, FM tunerek

MSZ IEC 268-10:1993

Hangátviteli rendszerek. Csúcs-kivezérlésmérők

MSZ EN 60215:1990/1M:1993

Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai

MSZ IEC 268-3:1993

Hangátviteli rendszerek. Erősítők

MSZ IEC 268-17:1993

Hangátviteli rendszerek. Szabványos vu-méterek

MSZ ETS 300 074:1993

Videotex megjelenítési réteg adatszintaxisa, átlátszó adatok (CEPT/TE 06-03 ajánlás, Edinburgh 1988)

MSZ ETS 300 086:1993

Rádióberendezések és -rendszerek. Földi mozgószolgálat. Elsődlegesen analóg beszéd átvitelére szolgáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 135:1993

Rádióberendezések és -rendszerek. Szögmodulált CB rádióberendezések (CEPT PR 27 rádióberendezések). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 60835-1-1:1993

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. A földi rádió-relé rendszerek és az űrtávközlés földi állomásainak közös mérései. Általános előírások

MSZ EN 60835-2-1:1993

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. A földi rádió-relé rendszerek mérései. Általános előírások

MSZ EN 60835-3-1:1993

Mikrohullámú, digitális rádióátviteli rendszerek készülékeinek mérési módszerei. Az űrtávközlés földi állomásainak mérései. Általános előírások

MSZ ETS 300 123:1993

Csomagkapcsolt közcélú adathálózatokhoz (PSPDN) kapcsolódó adatvégberendezések (DTE) csatlakoztatásának követelményei a CCITT X.25 ajánlása szerinti interfész alkalmazása esetén. A szimmetrikus adatkapcsolat elérési eljárásnak (LAPB) a moduló 128-ra kiterjesztett működésű, előfizetői adatvégberendezések követelményei

MSZ ETS 300 124:1993

Csomagkapcsolt közcélú adathálózatokhoz (PSPDN) kapcsolódó adatvégberendezések (DTE) csatlakoztatásának követelményei a CCITT X.25 (1984) ajánlása szerinti interfész alkalmazása esetén. A többkapcsolati működésű, előfizetői adatvégberendezések követelményei

MSZ ETS 300 076:1994

Végberendezések (TE); Videotex. Végberendezés-képességazonosító

MSZ IEC 50(701):1994

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 701. kötet: Távközlés, csatornák és hálózatok

MSZ 16683:1994

A PAL színes televíziórendszer jeleinek fő jellemzői

MSZ EN 60735:1994

A mágneses videoszalagok tulajdonságainak mérési módszerei

MSZ ETS 300 002:1994

Közcélú kapcsolt távbeszélő hálózat (PSTN); A 9600 vagy 4800 bit/s duplex modemek II. kategóriájú csatlakoztatási követelményei a PSTN rendszerben (NET 25 helyett)

MSZ EN 61054:1994

Helikális rendszerű képrögzítésre szolgáló, 12,65 mm-es mágnesszalagot tartalmazó, VHS típusú képrögzítő kazettarendszer. FM hangrögzítés

MSZ EN 61077:1994

Helikális rendszerű képrögzítésre szolgáló, 12,65 mm-es mágnesszalagot tartalmazó, VHS típusú képrögzítő kazettarendszer. VHS típusú kompakt videokazetta

MSZ ETS 300 072:1994

Végberendezések (TE), Videotex megjelenítési rétegprotokollja. Videotex megjelenítési réteg adatszintaxisa

MSZ ETS 300 073:1994

Videotex megjelenítési réteg adatszintaxisa. Geometrikus megjelenítés

MSZ ETS 300 001:1994

Csatlakozások a közcélú távbeszélő-hálózathoz. A közcélú távbeszélő-hálózat analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki követelményei

MSZ 7812:1995

Vezetékes távközlőhálózathoz csatlakozó központok túlfeszültség-védelmének műszaki követelményei és vizsgálati előírásai

MSZ EN 50067:1995

Rádiós adatrendszer (RDS)

MSZ I-ETS 300 036:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). Teljes sebességű beszéd-átkódolás (GSM 06.10)

MSZ I-ETS 300 037:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). Az elveszett keretek helyettesítése és némítása a teljes sebességű beszédátviteli csatornákon (GSM 06.11)

MSZ I-ETS 300 038:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). A komfort zajjal kapcsolatos megfontolások a teljes sebességű beszédátviteli csatornákon (GSM 06.12)

MSZ I-ETS 300 039:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). A teljes sebességű beszédátviteli csatornák szakaszos átvitele (DTX)(GSM 06.31)

MSZ I-ETS 300 040:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). Hangaktivitás érzékelés (GSM 06.32)

MSZ I-ETS 300 044-2:1995

Európai digitális cellás távközlő rendszer (1. Fázis). Mobil alkalmazási rész specifikációja. 2. rész: DCS kiterjesztés (GSM 09.02-DCS)

MSZ EN 50083-1:1995

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 60094-2:1995

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 2. rész: Mérőszalagok

MSZ EN 60094-7:1995

Mágneses hangrögzítő- és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi magnófelvételekhez és háztartási célra

MSZ IEC 601-2-7:1995

Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Egyedi biztonsági követelmények a diagnosztikai röntgengenerátorok nagyfeszültségű generátorai számára

MSZ ETS 300 046-1:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primerhozzáférés - biztonság és védelem. 1. rész: Általános követelmények

MSZ ETS 300 046-2:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primerhozzáférés - biztonság és védelem. 2. rész: Iˇa^ interfész - biztonság

MSZ ETS 300 007:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Csomagmódú végberendezés támogatása ISDN-ben

MSZ ETS 300 012:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alaphozzáférésű használó és hálózat közötti interfész. 1. réteg specifikáció és vizsgálati alapelvek

MSZ ETS 300 050:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"- szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 059:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-szolgáltatás. Szolgáltatás leírás

MSZ ETS 300 060:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-szolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 062:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 080:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN alsóbb rétegbeli protokollok telematikai végberendezésekhez

MSZ ETS 300 082:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 3,1 kHz-es sávszélességű távbeszélő távszolgálat. Távbeszélő végberendezések végtől-végig kompatibilitásának követelményei

MSZ ETS 300 089:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívó vonal azonosság közlése (CLIP)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 094:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosság közlése (COLP)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 095:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosság közlésének tiltása (COLR)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 096:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosság közlése (COLP) és felkapcsolt vonal azonosság közlésének tiltása (COLR)"-szolgáltatások. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 136:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 263:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz sávszélességű távbeszélő távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 264:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 106:1995

Végberendezés (TE). Nemzetközi videotex-együttműködés végberendezés és erőforrás között

MSZ ETS 300 103:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). CCITT X.21, X.21 bis és X.20 bis alapú adatvégberendezések (DTE-k) támogatása az ISDN szinkron és aszinkron végberendezés illesztő funkcióival

MSZ ETS 300 102-1:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó és a hálózat között interfész 3. rétege. Alaphívás-vezérlés specifikáció

MSZ ETS 300 102-2:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó és a hálózat közötti interfész 3. rétege. Alaphívás-vezérlés specifikáció. SDL diagramok

MSZ ETS 300 125:1995

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó és a hálózat közötti interfész adatkapcsolati rétegének specifikációja. A CCITT Q.920/I.440 és Q.921/I.441 ajánlásainak alkalmazása

MSZ EN 50083-3:1996

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 3. rész: Aktív koaxiális szélessávú elosztó elemek

MSZ EN 50083-4:1996

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 4. rész: Passzív koaxiális szélessávú elosztó elemek

MSZ EN 50083-5:1996

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 5. rész: Fejállomás

MSZ EN 50083-6:1996

Kábeles kép- és hangjelelosztó rendszerek. 6. rész: Fényvezetős berendezések

MSZ ETS 300 051:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 053:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 054:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 056:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 057:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 063:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információk

MSZ ETS 300 079:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotex szintaxisalapú végtől-végig protokollok. Áramkörmódusú DTE-DTE

MSZ ETS 300 083:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódusú, strukturált hordozószolgálat-osztály beszédinformáció átvitelére. Végberendezés-követelmények a végtől-végig kompatibilitás biztosítására

MSZ ETS 300 084:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódusú, strukturált hordozószolgálat-osztály 3,1 kHz sávszélességű hanginformáció átvitelére. Végberendezés-követelmények a végtől-végig kompatibilitás biztosítására

MSZ ETS 300 091:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosságának közlése (CLIP)" és "hívóvonal-azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 108:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódusú, 64 kbit/s bitsebességű, korlátozás nélkül 8 kHz mintavételi frekvenciájú, strukturált hordozószolgálat-osztály. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 109:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódusú, 64 kbit/s bitsebességű, 8 kHz mintavételi frekvenciájú, strukturált hordozószolgálat-osztály beszédinformáció átvitelére. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 110:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódusú, 64 kbit/s bitsebességű, 8 kHz mintavételi frekvenciájú, strukturált hordozószolgálat-osztály 3,1 kHz sávszélességű hanginformáció átvitelére. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 128:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 129:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 134:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A CCITT 7-es számú jelzésrendszer. A tranzakciós képességek alkalmazási része (TCAP)

MSZ ETS 300 139:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 140:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 178:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjtájékoztatás: díjszámlálási információ a hívás felépítésekor (AOC-S)" többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 179:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjtájékoztatás: díjszámlálási információ a hívás alatt (AOC-D)" többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 180:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjtájékoztatás: díjszámlálási információ a hívás végén (AOC-E)" többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 181:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjtájékoztatás (AOC)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 183:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 184:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 186:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 187:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 019-1-1:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-1. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Tárolás

MSZ ETS 300 019-1-2:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-2. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Szállítás

MSZ ETS 300 019-1-3:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-3. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyen

MSZ ETS 300 019-1-4:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-4. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyen

MSZ ETS 300 019-1-5:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-5. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Szárazföldi járművekre telepített berendezések

MSZ ETS 300 019-1-6:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-6. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Hajózási környezet

MSZ ETS 300 019-1-7:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-7. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Hordozható és helyhez nem kötött használat

MSZ ETS 300 019-2-1:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-1. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Tárolás

MSZ ETS 300 019-2-5:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-5. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Szárazföldi járművekre telepített berendezések

MSZ ETS 300 019-2-6:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-6. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Hajózási környezet

MSZ ETS 300 019-2-7:1996

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-7. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Hordozható és helyhez nem kötött használat

MSZ I-ETS 300 020-1:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Mobil állomások megfelelőségvizsgálati rendszere. 1. rész: Mobil állomások megfelelőségi előírásai

MSZ I-ETS 300 020-2:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Mobil állomások megfelelőségvizsgálati rendszere. Rendszerszimulátor-előírás (NET 10 jelölt, 2. rész)

MSZ I-ETS 300 021:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil állomás és a bázisállomások rendszere (MS-BSS) közötti interfész adatkapcsolati rétegének előírásai

MSZ I-ETS 300 022-2:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétegének előírásai. 2. rész: DCS kiterjesztés (GSM 04.08 - DCS)

MSZ I-ETS 300 022-3:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétegének előírásai. 3. rész: A második rejtjelezési algoritmus jelzésátviteli támogatása (GSM 04.08)

MSZ I-ETS 300 033-1:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Rádióadás és -vétel. 1. rész: Általános leírás (GSM 05.05)

MSZ I-ETS 300 033-2:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Rádióadás és -vétel. 2. rész: DCS kiterjesztés (GSM 05.05 - DCS)

MSZ I-ETS 300 045-1:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Az előfizetői azonosító modul és a mobil berendezés (SIM - ME) közötti interfész előírásai. 1. rész: Általános leírás (GSM 11.11)

MSZ I-ETS 300 045-2:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). Az előfizetői azonosító modul és a mobil berendezés (SIM - ME) közötti interfész előírásai. 2. rész: DCS kiterjesztés (GSM 11.11 - DCS)

MSZ I-ETS 300 070:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló műszaki megvalósítása - transzparens átvitel (GSM 03.45)

MSZ I-ETS 300 071:1996

Európai digitális cellás távközlőrendszer (1. fázis). A 3-as csoportú távmásoló műszaki megvalósítása - nem transzparens átvitel (GSM 03.46)

MSZ ETS 300 137:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-szolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 010-1:1996

Átvitel és nyalábolás (TM). 2048 kbit/s-os hozzáférési portok között 64 és n x 64 kbit/s sebességen átkapcsoló szinkron digitális rendező. 1. rész: Lényegi funkciók és jellemzők

MSZ ETS 300 212:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A közeghozzáférési réteg és a fizikai réteg előírása

MSZ ETS 300 273:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A közeghozzáférési (MAC) réteg menedzselése

MSZ ETS 300 274:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A közeghozzáférési (MAC) réteg menedzselésének megfelelőségi előírása

MSZ ETS 300 213:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása 2,048 Mbit/s-ra

MSZ ETS 300 214:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása 34,368 Mbit/s-ra

MSZ ETS 300 215:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása 139,264 Mbit/s-ra

MSZ ETS 300 216:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása 155,520 Mbit/s-ra

MSZ ETS 300 268:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A protokollmegvalósítás megfelelőségi nyilatkozata (PICS)

MSZ ETS 300 269:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergencia eljárása (PLCP) 2,048 Mbit/s-ra. A protokollmegvalósítás megfelelőségi nyilatkozata (PICS)

MSZ ETS 300 270:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása (PLCP) 34,368 Mbit/s-ra. A protokollmegvalósítás megfelelőségi nyilatkozata (PICS)

MSZ ETS 300 271:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása (PLCP) 139,264 Mbit/s-ra. A protokollmegvalósítás megfelelőségi nyilatkozata (PICS)

MSZ ETS 300 272:1996

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása (PLCP) 155,520 Mbit/s-ra a CCITT G.707, G.708 és G.709 ajánlások szerinti SDH rendszerekhez. A protokollmegvalósítás megfelelőségi nyilatkozata (PICS)

MSZ ETS 300 143:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok. Legfeljebb 2048 kbit/s-os digitális csatornákat használó audiovizuális végberendezések sávon belüli jelzésátviteli eljárásai

MSZ ETS 300 145:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok. Egy vagy két 64 kbit/s-os csatornán működő videotelefon-rendszerek és végberendezések

MSZ ETS 300 144:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok. 64 kbit/s és 1920 kbit/s közötti sebességű csatorna keretszervezése és a sávon belüli jelzésátvitel céljára hozzárendelt szintaxis

MSZ ETS 300 100:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az "ISDN használói rész" (ISUP) 1. változatának szolgáltatásait támogató irányítás

MSZ ETS 300 343:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN használói rész (ISUP) 1. változatának jelzésátviteli együttműködési előírása

MSZ ETS 300 087:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 4-es csoportú 1-es osztályú távmásoló ISDN-hez. A berendezés funkcionális előírása

MSZ ETS 300 112:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 4-es csoportú 1-es osztályú távmásoló berendezés ISDN-hez. Végtől-végig protokollok

MSZ ETS 300 164:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Meghívásos konferencia (MMC)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 165:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Meghívásos konferencia (MMC)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 266:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 081:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Teletex végtől-végig protokoll ISDN-hez

MSZ ETS 300 265:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-távszolgálat. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 335:1996

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). CCITT 7-es számú jelzésrendszer. ISDN használói rész (ISUP), 1. változat. Vizsgálati előírás

MSZ/T 17128-1:1996

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Fogalommeghatározások, általános követelmények

MSZ/T 17128-2:1996

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Vezetékes előfizetői hálózatok védelme

MSZ/T 17128-3:1996

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Épületen belüli vezetékes hálózatok védelme

MSZ 16683:1994/1M:1997

A PAL színes televíziórendszer jeleinek fő jellemzői

MSZ 17128-1:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Fogalommeghatározások, általános követelmények

MSZ 17128-2:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Vezetékes előfizetői hálózatok védelme

MSZ 17128-3:1997

Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége. Épületen belüli vezetékes hálózatok védelme

MSZ IEC 50(716-1):1997

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 716-1. kötet: Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1. rész: Általános kifejezések

MSZ ETS 300 132-1:1997

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 1. rész: Egyen-váltó átalakítóval, váltakozó feszültségről működő berendezések

MSZ ETS 300 132-2:1997

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 2. rész: Egyenfeszültségről működő berendezések

MSZ ETS 300 158:1997

Műholdas földi állomások (SES). A 11/12 GHz-es FSS-sávokban működő, csak televíziós vételre szolgáló (TVRO-FSS) műholdas földi állomások

MSZ ETS 300 159:1997

Műholdas földi állomások (SES). A helyhez kötött műholdas szolgálat (FSS) keretében, a 11/12/14 GHz-es sávokban működő, kommunikációra használt, igen kis apertúrájú adó vagy adó-vevő végberendezések (VSAT)

MSZ ETS 300 160:1997

Műholdas földi állomások (SES). Vezérlési és ellenőrzési funkciók igen kis apertúrájú végberendezésekhez (VSAT)

MSZ ETS 300 161:1997

Műholdas földi állomások (SES). Központosított vezérlési és ellenőrzési funkciók igen kis apertúrájú végberendezésekhez (VSAT)

MSZ ETS 300 175-9:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 9. rész: Nyilvános hozzáférési profil (PAP)

MSZ ETS 300 177:1997

Végberendezések (TE). Videotex. Fénykép-szintaxis

MSZ ETS 300 222:1997

Végberendezések (TE). Videotex végberendezés-protokollok szerkezete

MSZ ETS 300 230:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Bináris információ- és jelzésátvitel (BIIS) 1200 bit/s-on (BIIS 1200)

MSZ ETS 300 232:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). A szinkron digitális hierarchiával (SDH) kapcsolatos berendezések és rendszerek optikai interfészei [ITU-T G.957 (1993), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 233:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A hozzáférés digitális szakasza ISDN-primersebességhez. Megfelelőségvizsgálati alapelvek

MSZ ETS 300 287-1:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A tranzakciós képességek (TC) 2. változata. 1. rész: [Protokollelőírás ITU-T Q.771 - Q775 (1993), módosított ajánlások]

MSZ ETS 300 287-2:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A tranzakciós képességek (TC) 2. változata. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap

MSZ ETS 300 287-3:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A tranzakciós képességek (TC) 2. változata. 3. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap

MSZ ETS 300 303:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN-GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfésze

MSZ ETS 300 304:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH) információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 323-1:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 1. rész: Áttekintés

MSZ ETS 300 323-2:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 2. rész: PT absztrakt vizsgálósorozat (ATS)

MSZ ETS 300 323-3:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 3. rész: PT PICS-űrlap

MSZ ETS 300 323-4:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 4. rész: PT PIXIT-űrlap

MSZ ETS 300 323-5:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 5. rész: FT absztrakt vizsgálósorozat (ATS)

MSZ ETS 300 323-6:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 6. rész: FT PICS-űrlap

MSZ ETS 300 323-7:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása. 7. rész: FT PIXIT-űrlap

MSZ ETS 300 324-9:1997

Jelzésprotokollok és kapcsolás (SPS). V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 9. rész: Vizsgálati előírás a fizikai réteg számára

MSZ ETS 300 325:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Kommunikációs programinterfész (PCI) Euro-ISDN-hez

MSZ ETS 300 327:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas hírgyűjtés (SNG). Hordozható földi állomások (TES) (13-14 / 11-12 GHz)

MSZ ETS 300 328:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban üzemelő, kiterjesztett spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 331:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). DECT hitelesítő modul (DAM)

MSZ ETS 300 334:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Útvonal-irányítás az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatú szolgálataihoz

MSZ ETS 300 336:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Üzenettovábbító egység (MTP). Vizsgálati előírás [ITU-T Q.781 és Q.782 (1993), módosított ajánlások]

MSZ ETS 300 347-9:1997

Jelzésprotokollok és kapcsolás (SPS). V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 9. rész: A fizikai réteg vizsgálati előírása

MSZ ETS 300 348:1997

Intelligens hálózat (IN). Fizikai sík az intelligens hálózati képességek 1. készletéhez (CS1) [ITU-T Q.1215 ajánlás (1993)]

MSZ ETS 300 350:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alaphívás-vezérlési eljárások áramkörkapcsolt hordozószolgálatok számára. Funkcionális képességek és információfolyamok [ITU-T Q.71, módosított ajánlás (1993)]

MSZ ETS 300 352:1997

Televíziós rendszerek. A D2-HDMAC csomagrendszer előírása

MSZ ETS 300 354:1997

Széles sávú integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). B-ISDN protokoll referenciamodell (PRM)

MSZ ETS 300 355:1997

Televíziós rendszerek. A D-MAC csomagrendszer előírása

MSZ ETS 300 358:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 360:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésátviteli együttműködési előírás az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatához

MSZ ETS 300 365:1997

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hívásvégigvitel-többletszolgáltatások

MSZ ETS 300 366:1997

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hívásvégigvitel-többletszolgáltatások (ISO/IEC 13870:1995)

MSZ ETS 300 372:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az 1,6 GHz-es sávban működő, szabadon úszó, geostacionárius műholdas, tengeri vészjelző irányadók (EPIRB) műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 373:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az MF- és HF-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 374-2:1997

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási (SSF), speciális erőforrás (SRF) és szolgálati vezérlési (SCF) funkciókhoz

MSZ ETS 300 374-5:1997

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 5. rész: Protokollelőírás a szolgálati vezérlési funkcióhoz (SCF). "Szolgálati adatfunkció (SDF)"-interfész

MSZ ETS 300 375:1997

Emberi tényezők (HF). Piktogramok a pont-pont közötti videotelefonhoz

MSZ ETS 300 376-2:1997

Jelzésprotokollok és kapcsolás (SPS). Q3- interfész a hozzáférési hálózaton (AN) V5- interfészek és hozzájuk tartozó használói portok konfiguráció-menedzseléséhez. 2. rész: "Menedzselt objektum-megfelelőségi nyilatkozat (MOCS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 377-2:1997

Jelzésprotokollok és kapcsolás (SPS). Q3- interfész a helyi központban (LE) V5- interfészek és hozzájuk tartozó használói profilok konfiguráció-menedzselésére. 2. rész: "Menedzselt objektum-megfelelőségi nyilatkozat (MOCS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 387:1997

Távközlő magánhálózat (PTN). Alap- és többletszolgáltatások előírásának módszere

MSZ ETS 300 388:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Egyszerű fájlátviteli profilon alapuló fájlátvitel és -menedzselés (FTAM) ISDN-en

MSZ ETS 300 392-1:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 1. rész: Általános hálózati terv

MSZ ETS 300 392-10-08:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-08. rész: Körzetválasztás

MSZ ETS 300 392-10-10:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-10. rész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ ETS 300 392-10-14:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-14. rész: Késői belépés

MSZ ETS 300 392-10-15:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-15. rész: Vezérlésátadás

MSZ ETS 300 392-10-16:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-16. rész: Csatornakiürítéses hívás

MSZ ETS 300 392-10-17:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-17. rész: Harmadik fél bevonása a hívásba

MSZ ETS 300 392-10-19:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-19. rész: Bejövő hívások korlátozása

MSZ ETS 300 392-10-21:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-21. rész: Környezeti behallgatás

MSZ ETS 300 392-10-22:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 10-22. rész: Dinamikus csoportszám kijelölése

MSZ ETS 300 393-1:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Optimalizált csomagadat (PDO). 1. rész: Általános hálózati terv

MSZ ETS 300 401:1997

Rádióműsor-szóró rendszerek. Digitális hangműsor-szórás (DAB) mobil, hordozható és helyhezkötött vevők számára

MSZ ETS 300 402-1:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 1. rész: Általános szempontok [ITU-T Q.920 (1993), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 402-2:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 2. rész: Általános protokollelőírás [ITU-T Q.921 (1993), módosított ajánlás)]

MSZ ETS 300 402-3:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 3. rész: Keretismétlő protokoll előírása

MSZ ETS 300 402-5:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 5. rész: A keretismétlő protokoll "Protokoll-megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlapja

MSZ ETS 300 406:1997

Vizsgálati és előírási módszerek (MTS). Protokoll- és profilmegfelelőség-vizsgálati előírások. Szabványosítási módszertan

MSZ ETS 300 408:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Összehangolt frekvenciatervezést nem igénylő, 58 GHz környékén működő, digitális jelek és analóg videojelek átvitelét szolgáló rádiórelé-rendszerek paraméterei

MSZ ETS 300 411:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Minőségellenőrzési információs modell a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 412:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Hasznos terheléskonfiguráció információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 413:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Nyalábszakasz-védelmi információs modell a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 423:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávban működő, hang- és/vagy adatkommunikációt megvalósító mobil földi állomások (LMES)

MSZ ETS 300 424:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Hálózatvezérlési szolgáltatások (NCF) az 1,5/1,6 GHz-es sávban működő, hang- és/vagy adatkommunikációt megvalósító mobil földi állomások (LMES) számára

MSZ ETS 300 435:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profilok. (DSP). Az összeköttetés-mentes hálózatokkal történő együttműködést tartalmazó alapszabvány (A- és B- típusú, 1-es osztályú szolgálatok)

MSZ ETS 300 436-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP). 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2110 (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 437-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) a használó-hálózat interfész (UNI) jelzésátviteléhez. 1. rész: Az SSCF előírása az UNI-nál [ITU-T Q.2130 (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 437-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) a használó-hálózat interfész (UNI) jelzésátviteléhez. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 438-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) a hálózatcsomóponti interfész (NNI) jelzésátviteléhez. 1. rész: Az SSCF előírása az NNI-nél [ITU-T Q.2140 (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 441:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). 2182 kHz-es vész- és hívófrekvencián működő tengeri rádiótelefon-megfigyelő vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 445:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A vezeték nélküli mikrofonok és a hasonló, rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati készülékek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ ETS 300 454:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Széles sávú hangfrekvenciás kapcsolatok. Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ ETS 300 456:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, igen kis apertúrájú végberendezések (VSAT) vizsgálati módszere

MSZ ETS 300 457:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak televíziós vételre szolgáló (TVRO) berendezések vizsgálati módszerei

MSZ ETS 300 459:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es és a 11/12/14 GHz-es sávban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) tengeri mobil állomások (MMES) hálózatvezérlési szolgáltatásai

MSZ ETS 300 461-1:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Flexibilis nyaláboló (FM) berendezés. 1. rész: Magfunkciók, 2048 kbit/s-os összesített interfészfunkciók, alárendelt interfészfunkciók és különleges funkciók

MSZ ETS 300 461-2:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Flexibilis nyaláboló (FM) berendezés. 2. rész: Menedzselési és vezérlési funkciók

MSZ ETS 300 463:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). 2 Mbit/s-ig terjedő hordozókapacitású szolgálatokat ellátó passzív optikai hozzáférési hálózatok (OAN) követelményei

MSZ ETS 300 471:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Megosztott csatornákon adatot átvivő rádióberendezések hozzáférési protokollja, foglaltsági szabályai és megfelelő műszaki jellemzői

MSZ ETS 300 474-1:1997

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). "Profilkövetelmények listája és profilfüggő megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap. 1. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ ETS 300 474-2:1997

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). "Profilkövetelmények listája és profilfüggő megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap. 2. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ ETS 300 475-1:1997

Távközlő magánhálózat (PTN). Referencia-felépítés. 1. rész: Referencia-felépítés PTN-központokhoz (PTNX) [ISO/IEC 11579-1(1994), módosítva]

MSZ ETS 300 484:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH) információs modellje. Összeköttetés-felügyelő funkció (magasabbrendű összeköttetés-felügyelet - alacsonyabb rendű összeköttetés-felügyelet (HCS/LCS) a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 486-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Áttételes jelzésprotokoll. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2120 (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 487:1997

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatközlést ellátó, csak vételre szolgáló mobil földi állomások (ROMES). Rádiófrekvenciás (RF) előírások

MSZ ETS 300 488:1997

Végberendezések (TE). Távbeszélő hallássérülteknek. Hallássérülteknek járulékos vételi erősítést nyújtó távbeszélő-készülékek jellemzői

MSZ ETS 300 492:1997

Közcélú kapcsolt távbeszélőhálózat (PSTN). A közcélú kapcsolt távbeszélőhálózaton való használat céljára szabványosított 14 400, 12 000, 9600, 7200 és 4800 bit/s-os duplex modemek II. kategóriás előírásai

MSZ ETS 300 493:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Az alhálózat csatlakozási védelmének (SNCP) "szinkron digitális hierarchia (SDH)" információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ ETS 300 498-1:1997

Nyílt dokumentumszerkezet (ODA). ODA kommunikációs szolgáltatások. 1. rész: Alapszolgáltatások

MSZ ETS 300 499:1997

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). Mobil központ (MSC)-helyhez kötött rész (FP) összeköttetése

MSZ ETS 300 500:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A GSM közcélú földi mobil hálózata (PLMN) által támogatott távközlési szolgáltatások alapelvei (GSM 02.01)

MSZ ETS 300 501:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A GSM közcélú földi mobil hálózata (PLMN) által támogatott hordozó-szolgálatok (BS). (GSM 02.02)

MSZ ETS 300 502:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A GSM közcélú földi mobil hálózata (PLMN) által támogatott távszolgálatok (GSM 02.03)

MSZ ETS 300 503:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Többletszolgáltatások általános ismertetése (GSM 02.04)

MSZ ETS 300 507:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Szolgáltatás-elérhetőség (GSM 02.11)

MSZ ETS 300 509:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Előfizetői azonosító modul (SIM). Működési jellemzők (GSM 02.17)

MSZ ETS 300 510:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A díjtájékoztatási információ (CAI) leírása (GSM 02.24)

MSZ ETS 300 511:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomás (MS) ember-gép interfésze (MMI) (GSM 02.30)

MSZ ETS 300 512:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A hívási folyamat indikálási eljárásai (GSM 02.40)

MSZ ETS 300 513:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Kezelői korlátozás (GSM 02.41)

MSZ ETS 300 515:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hívásátirányítási (CF) többletszol-gáltatások 1. fokozat (GSM 02.82)

MSZ ETS 300 516:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Hívásvárakoztatás (CW) és hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatások 1. fokozat (GSM 02.83)

MSZ ETS 300 517:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Több résztvevős (MPTY)"-többletszolgáltatások 1. fokozat (GSM 02.84)

MSZ ETS 300 518:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatások 1. fokozat (GSM 02.85)

MSZ ETS 300 519:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Díjtájékoztatás (AoC)"-többletszolgáltatások 1. fokozat (GSM 02.86)

MSZ ETS 300 520:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Híváskorlátozás (CB)"-többletszolgáltatások 1. fokozat (GSM 02.88)

MSZ ETS 300 521:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hálózati funkciók (GSM 03.01)

MSZ ETS 300 522:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hálózati szerkezet (GSM 03.02)

MSZ ETS 300 524:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil előfizetőkhöz irányított hívásokhoz társított jelzések követelményei (GSM 03.04)

MSZ ETS 300 525:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Helyreállítási eljárások (GSM 03.07)

MSZ ETS 300 526:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Előfizetői adatok szervezése (GSM 03.08)

MSZ ETS 300 527:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Átadási eljárások (GSM 03.09)

MSZ ETS 300 528:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN) összeköttetés-típusai (GSM 03.10)

MSZ ETS 300 529:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A többletszolgáltatások műszaki megvalósítása (GSM 03.11)

MSZ ETS 300 530:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Helyzetregisztrálási eljárások (GSM 03.12)

MSZ ETS 300 531:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Nem folytonos vétel (DRX) a GSM-rendszerben (GSM 03.13)

MSZ ETS 300 532:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A kéthangú, több frekvenciás jelzés (DTMF) támogatása GSM-en keresztül (GSM 03.14)

MSZ ETS 300 533:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A kezelői korlátozás műszaki megvalósítása (GSM 03.15)

MSZ ETS 300 535:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomás (MS) meddő üzemmódjával kapcsolatos funkciók (GSM 03.22)

MSZ ETS 300 536:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A rövid üzenet szolgáltatásának (SMS) műszaki megvalósítása pont-pont (PP) között (GSM 03.40)

MSZ ETS 300 537:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A rövid üzenet szolgáltatása cellás szórásának (SMSCB) műszaki megvalósítása (GSM 03.41)

MSZ ETS 300 538:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A 3-as csoportú, átlátszó távmásoló műszaki megvalósítása (GSM 03.45)

MSZ ETS 300 539:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A 3-mas csoportú, nem átlátszó távmásoló műszaki megvalósítása (GSM 03.46)

MSZ ETS 300 541:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A közcélú adathálózatból (PDN) érkező, illetve oda irányuló hívások útvonalirányítása (GSM 03.70)

MSZ ETS 300 543:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hívásátirányítási (CF) többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.82)

MSZ ETS 300 546:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.85)

MSZ ETS 300 547:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Díjtájékoztatás (AoC)"-többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.86)

MSZ ETS 300 549:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Strukturálatlan többletszolgáltatási adatok (USSD). 2. fokozat (GSM 03.90)

MSZ ETS 300 550:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomás-bázisállomás rendszer (MS-BSS) interfésze. Általános szempontok és alapelvek (GSM 04.01)

MSZ ETS 300 551:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN). Hozzáférési referencia-konfiguráció (GSM 04.02)

MSZ ETS 300 552:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomás-bázisállomás rendszer (MS-BSS) interfésze. Csatornaszerkezetek és hozzáférési képességek (GSM 04.03)

MSZ ETS 300 553:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). 1. réteg. Általános követelmények (GSM 04.04)

MSZ ETS 300 554:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Adatkapcsolati (DL) réteg. Általános szempontok (GSM 04.05)

MSZ ETS 300 555:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomás - bázisállomás rendszer (MS-BSS) interfésze. Adatkapcsolati (DL) réteg előírása (GSM 04.06)

MSZ ETS 300 556:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil rádióinterfész 3. jelzésátviteli rétege. Általános szempontok (GSM 04.07)

MSZ ETS 300 558:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétege. Többletszolgáltatási előírások. Általános szempontok (GSM 04.10)

MSZ ETS 300 559:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A pont-pont közötti (PP) "Rövid üzenet"-szolgáltatás (SMS) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.11)

MSZ ETS 300 560:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A "Rövid üzenet"-szolgáltatás cellás szórásának (SMSCB) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.12)

MSZ ETS 300 561:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil rádióinterfész minőségi követelményei (GSM 04.13)

MSZ ETS 300 564:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétege. Többletszolgálati előírás. Formátumok és kódolás (GSM 04.80)

MSZ ETS 300 565:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Vonalazonosító többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.81)

MSZ ETS 300 566:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hívásátirányítási (CF) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.82)

MSZ ETS 300 567:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Hívásvárakoztatás (CW) és hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.83)

MSZ ETS 300 568:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Több résztvevős (MPTY)"-többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.84)

MSZ ETS 300 569:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.85)

MSZ ETS 300 570:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Díjtájékoztatás (AoC)"-többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.86)

MSZ ETS 300 571:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Híváskorlátozás (CB)"-többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.88)

MSZ ETS 300 572:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Strukturálatlan többletszolgáltatási adatok (USSD). 3. fokozat (GSM 04.90)

MSZ ETS 300 573:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Fizikai réteg a rádióútvonalon. Általános leírás (GSM 05.01)

MSZ ETS 300 576:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Moduláció (GSM 05.04)

MSZ ETS 300 579:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Rádióalrendszer szinkronizációja (GSM 05.10)

MSZ ETS 300 580-4:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.12)

MSZ ETS 300 580-5:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos átvitele (DTX) (GSM 06.31)

MSZ ETS 300 581-1:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Félsebességű beszéd. 1. rész: Félsebességű beszédfeldolgozási funkciók (GSM 06.02)

MSZ ETS 300 581-3:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Félsebességű beszéd. 3. rész: Félsebességű beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.21)

MSZ ETS 300 581-4:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Félsebességű beszéd. 4. rész: Félsebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.22)

MSZ ETS 300 581-5:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Félsebességű beszéd. 5. rész: Félsebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos átvitele (DTX) (GSM 06.41)

MSZ ETS 300 581-6:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Félsebességű beszéd. 6. rész: Félsebességű beszédforgalmi csatornák hangtevékenységének érzékelése (VAD) (GSM 06.42)

MSZ ETS 300 582:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil állomások (MS) végberendezés-illesztési funkcióinak (TAF) általános leírása (GSM 07.01)

MSZ ETS 300 583:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Aszinkron hordozóképességeket használó szolgálatok végberendezés-illesztési funkciói (TAF) (GSM 07.02)

MSZ ETS 300 584:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Szinkron hordozóképességeket használó szolgálatok végberendezés-illesztési funkciói (TAF) (GSM 07.03)

MSZ ETS 300 585:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az "adatvégberendezés-adatáramköri végződés (DTE-DCE)" interfész használata rövid üzenet (SMS) és cellás szórás (CBS) szolgáltatásokhoz (GSM 07.05)

MSZ ETS 300 586:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). V-sorozatú "adatvégberendezés - adatáramköri végződés (DTE-DCE)"-interfész használata a mobil állomáson (MS) mobil végződési (MT) konfigurációhoz (GSM 07.06)

MSZ ETS 300 587-1:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-rendszer-mobil központ (BSS-MSC)"-interfész. Általános szempontok (GSM 08.01)

MSZ ETS 300 587-2:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-rendszer-mobil központ (BSS-MSC)"-interfész. Interfész-alapelvek (GSM 08.02)

MSZ ETS 300 588:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-rendszer-mobil központ (BSS-MSC)"-interfész. Az 1. réteg előírása (GSM 08.04)

MSZ ETS 300 589:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A "bázisállomás-rendszer-mobil központ (BSS-MSC)"-interfész jelzésátviteli szállítómechanizmusának előírása (GSM 08.06)

MSZ ETS 300 591:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Sebességillesztés a "bázisállomás-rendszer - mobil központ (BSS-MSC)"-interfészen (GSM 08.20)

MSZ ETS 300 592:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-vezérlő - bázis adó-vevő állomás (BSC-BTS)"-interfész. Általános szempontok (GSM 08.51)

MSZ ETS 300 594:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-vezérlő - bázis adó-vevő állomás (BSC-BTS)"-interfész. A fizikai áramkörök 1. rétegbeli szerkezete (GSM 08.54)

MSZ ETS 300 595:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-vezérlő - bázis adó-vevő állomás (BSC-BTS)"-interfész. A 2. réteg előírása (GSM 08.56)

MSZ ETS 300 596:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-vezérlő - bázis adó-vevő állomás (BSC-BTS)"-interfész. A 3. réteg előírása (GSM 08.58)

MSZ ETS 300 600:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Jelzésátviteli együttműködési követelmények az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN), vagy a közcélú távbeszélő-hálózat (PSTN), és a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) között (GSM 09.03)

MSZ ETS 300 601:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Együttműködés a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és az áramkörkapcsolt közcélú adathálózat (CSPDN) között (GSM 09.04)

MSZ ETS 300 602:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Együttműködés a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és a csomagkapcsolt közcélú adathálózat (PSPDN) között, "csomagösszeállítás / /csomagfelbontás (PAD)"-szolgáltatás eléréséhez (GSM 09.05)

MSZ ETS 300 603:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Együttműködés a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és a csomagkapcsolt, közcélú adathálózat/integrált szolgálatú digitális hálózat (PSPDN /ISDN) között, csomagkapcsolt adatátviteli szolgálatok támogatására (GSM 09.06)

MSZ ETS 300 606:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Többletszolgáltatások jelzésátviteli együttműködése (GSM 09.11)

MSZ ETS 300 607-2:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása (GSM 11.10-2)

MSZ ETS 300 612-1:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hálózatmenedzselés (NM). 1. rész: A hálózatmenedzselés céljai és szerkezete (GSM 12.00)

MSZ ETS 300 612-2:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hálózatmenedzselés (NM). 2. rész: A GSM/DCS 1800 hálózatmenedzselés közös szempontjai (GSM 12.01)

MSZ ETS 300 613:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Előfizetők, mobil berendezések (ME) és szolgáltatások adatnyilvántartása (GSM 12.02)

MSZ ETS 300 614:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Biztonsági menedzselés. (GSM 12.03)

MSZ ETS 300 615:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Minőségi adatok mérése (GSM 12.04)

MSZ ETS 300 617:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM-hálózatkonfiguráció menedzselése (GSM 12.06)

MSZ ETS 300 622:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Bázisállomás-rendszer (BSS). Menedzselési információ (GSM 12.20)

MSZ ETS 300 623:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hálózatmenedzselési (NM) eljárások és üzenetek az A-bis interfészen (GSM 12.21)

MSZ ETS 300 624:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A GSM hálózatmenedzselési (NM) eljárásainak együttműködése és üzenetek a bázisállomás-vezérlőn (BSC) (GSM 12.22)

MSZ ETS 300 626:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A bázisállomás-rendszer alkalmazási részének (BSSAP) alkalmazása az E-interfészen (GSM 09.08)

MSZ ETS 300 628:1997

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Ábécék és nyelvfüggő információk (GSM 03.38)

MSZ ETS 300 629:1997

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Előfizetői adatmenedzselés. 2. fokozat (GSM 03.16)

MSZ ETS 300 635:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Mx STM-N átvitelének rádiófüggő funkcionális blokkjai

MSZ ETS 300 638:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé-rendszerek (DRRS). A 10-14 Ghz-es sávokban működő, 20 MHz-es, váltakozó csatornaosztású, digitális jelek és analóg videojelek átvitelére szolgáló, helyhez kötött, pont-pont típusú rádiókapcsolati berendezések

MSZ ETS 300 643:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Átfogó hálózati szempontok és funkciók. Keretismétlő szolgálattól függő konvergencia-alréteg (FR-SSCS) [ITU-T I.365.1 (1993) ajánlás]

MSZ ETS 300 651:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Általános adatkapcsolati szolgálat. C-típusú szolgálat, 2-es osztály

MSZ ETS 300 658:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Tranzakciós képességek (TC), 2. változat. Tesztválaszadó előírása

MSZ ETS 300 660:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Szinkronizálási és koordinálási funkció (SCF) az OSI-összeköttetésmódú hálózati szolgálat (OSI-CONS) ellátásához, ISDN-környezetben. Az SCF előírása [ITU-T Q.923 (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 662-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q. 2951, 2. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 662-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 663-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2951, 3. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 663-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Hívóvonal-azonosság-közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 664-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2951, 4. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 664-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 665-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2951, 5. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 665-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előrása

MSZ ETS 300 666-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2951, 6. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 666-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 667-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2951, 8. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 667-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 668-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás [ITU-T Q.2957, 1. fejezet (1995), módosított ajánlás]

MSZ ETS 300 668-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 669-1:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Többletszolgáltatások kölcsönhatása. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ ETS 300 669-2:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Többletszolgáltatások kölcsönhatása. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 672:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Optikai erősítőeszközök és alrendszerek lényeges alapjellemzői

MSZ ETS 300 675:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Audiografikus konferencia"-távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 678:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videokonferencia-távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 679:1997

Végberendezések (TE). Távbeszélő hallássérültek számára. Távbeszélő-készülék csatolása hallókészülékhez

MSZ ETS 300 694:1997

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). Járulékos híváskezelési hálózati jellemzők. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 695:1997

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). Járulékos híváskezelési hálózati jellemzők. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 696:1997

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. "Zsinór nélküli végződés bejövő hívása" járulékos hálózati jellemző. ECMA-QSIG-CTMI

MSZ ETS 300 699:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Adatkapcsolati alapszolgálat zárt használói csoportok számára (C-típusú szolgálat, 1-es osztály)

MSZ ETS 300 701:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Keretismétlő alapszolgálat mobilitással (A- és B-típusú, 2-es osztályú szolgálatok)

MSZ ETS 300 702-1:1997

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). 1. rész: Profilvizsgálati előírás (PTS) összefoglalása

MSZ I-ETS 300 293:1997

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Menedzselt alapobjektumok

MSZ I-ETS 300 302-1:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. 1. rész: 3,1 kHz sávszélességű kézibeszélős távbeszélő elektroakusztikai jellemzői

MSZ I-ETS 300 302-2:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. 2. rész: 3,1 kHz sávszélességű kihangosított és szabadkezes végberendezések elektroakusztikai jellemzői

MSZ I-ETS 300 302-3:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. 3. rész: Hangfrekvenciás szempontok. Széles sávú kézibeszélő

MSZ I-ETS 300 302-4:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. 4. rész: Hangfrekvenciás szempontok. Széles sávú kódolás és kihangosítás vagy szabadkezes funkció

MSZ I-ETS 300 400:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések. Pénzfizető távbeszélők

MSZ I-ETS 300 440:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Rövid hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz-25 GHz közötti frekvenciasávban használt rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ I-ETS 300 442:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-távszolgálat. Végberendezés jellemzői

MSZ I-ETS 300 464:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). B-ISDN összeköttetés-típusok ATM-rétegbeli cellaátviteli tulajdonságai

MSZ I-ETS 300 465:1997

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). B-ISDN félállandó összeköttetések használhatósági és fennmaradósági tulajdonságai

MSZ I-ETS 300 489-1:1997

Végberendezések (TE). Az integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN) történő fájlátvitel megfelelő-ségvizsgálata. 1. rész: Az FTAM - profil (ETS 300 388) profilvizsgálati előírásának összefoglalása (PTS-Summary)

MSZ I-ETS 300 489-2:1997

Végberendezések (TE). Az integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN) történő fájlátvitel megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Az FTAM-profil (ETS 300 388) profilfüggő vizsgálati előírása (PSTS)

MSZ I-ETS 300 490-1:1997

Végberendezések (TE). Fájlátvitel integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en. Megfelelőségvizsgálati előírás. 1. rész: "Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap az EUROFILE-profilhoz (ETS 300 383)

MSZ I-ETS 300 490-2:1997

Végberendezések (TE). Fájlátvitel integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en. Megfelelőségvizsgálati előírás. 2. rész: Profilvizsgálati előírás összefoglalása (PTS-összefoglalás) az EUROFILE-profilhoz (ETS 300 383)

MSZ I-ETS 300 490-3:1997

Végberendezések (TE). Fájlátvitel integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en. Megfelelőségvizsgálati előírás. 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS) az EUROFILE-profilhoz (ETS 300 383)

MSZ I-ETS 300 491-1:1997

Végberendezések (TE). Megfelelőségvizsgálat integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en történő fájlátvitelhez. 1. rész: Az ETS 300 075 szerinti "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap

MSZ I-ETS 300 491-2:1997

Végberendezések (TE). Megfelelőségvizsgálat integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en történő fájlátvitelhez. 2. rész: Az ETS 300 075 szerinti vizsgálósorozat szerkezete és vizsgálati célok (TSS& TP)

MSZ I-ETS 300 491-3:1997

Végberendezések (TE). Megfelelőségvizsgálat integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN)-en történő fájlátvitelhez. 3. rész: Az ETS 300 383 által korlátozott, ETS 300 075 szerinti megfelelőségvizsgálat. Absztrakt vizsgálati előírás (ATS)

MSZ I-ETS 300 637:1997

Hálózati szempontok (NA). Forgalommenedzselés funkcionális előírása a "hálózati elem/működtető rendszer (NE/OS)"-interfészen

MSZ I-ETS 300 653:1997

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Menedzselt objektumosztály-alapkönyvtár a hálózatszintű szemlélethez

MSZ I-ETS 300 654:1997

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Videotelefon-végberendezések. Ideiglenes D-csatornás jelzési szempontok

MSZ I-ETS 300 671:1997

Átvitel és nyalábolás (TM). Passzív optikai alkatrészek. Egymódusú száloptikai kommunikációs rendszerek száloptikai csatlakozói. Általános követelmények és megfelelőségvizsgálat

MSZ ETS 300 640:1997

Emberi tényezők (HF). Szabványos távbeszélő-billentyűzetek betű-számjegy összerendelése

MSZ I-ETS 300 235:1997

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A CT1 zsinór nélküli távbeszélő-készülékek rádiótechnikai jellemzői, vizsgálati feltételei és mérési módszerei

MSZ ETS 300 174:1998

Hálózati szempontok (NA). Televíziós összetevőjelek digitális kódolása stúdióminőségű alkalmazásokhoz a 34-45 Mbit/s-os sávban

MSZ ETS 300 200:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Feltétel nélküli hívásátirányítás (CFU)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 298-1:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). 1. rész: A B-ISDN ATM funkcionális jellemzői [ITU-T Ajánlás I.150 (1995)]

MSZ ETS 300 298-2:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). 2. rész: A B-ISDN ATM réteg előírása [ITU-T Ajánlás I.361 (1995)]

MSZ ETS 300 300:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Szinkron digitális hierarchia (SDH) alapú használó-hálózati hozzáférés. A fizikai réteg használó-hálózati interfészei (UNI) 155 520 kbit/s-os és 622 080 kbit/s-os aszinkron átviteli módú (ATM) B-ISDN alkalmazásokhoz

MSZ ETS 300 404:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). B-ISDN működési és fenntartási (OAM) alapelvek és funkciók

MSZ I-ETS 300 291:1998

Hálózati szempontok (NA). Az előfizetői adminisztráció (CA) funkcionális előírása a "működtetőrendszer/hálózat elem (OS/NE)"-interfészen

MSZ ETS 300 202:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás-továbbirányítás (CD)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 208:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes távbeszélő (FPH)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 211:1998

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). Alapelvek és felépítés

MSZ ETS 300 217-2:1998

Hálózati szempontok (NA). Széles sávú, összeköttetés-mentes adatszolgálat (CBDS). 2. rész: Hordozó-alapszolgálat meghatározása

MSZ ETS 300 217-3:1998

Hálózati szempontok (NA). Széles sávú, összeköttetés-mentes adatszolgálat (CBDS). 3. rész: Többletszolgáltatások meghatározása

MSZ ETS 300 217-4:1998

Hálózati szempontok (NA). Széles sávú, összeköttetés-mentes adatszolgálat (CBDS). 4. rész: Címszűrés-többletszolgáltatás

MSZ ETS 300 251:1998

Hálózati szempontok (NA). 64 kbit/s-os, áramkörkapcsolt, nemzetközi, végtől-végig ISDN forgalmi kapcsolatok hozzáférhetősége

MSZ ETS 300 275:1998

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). Man-ok összekapcsolása

MSZ ETS 300 276:1998

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása (PLCP) 622,080 Mbit/s-os, a CCITT G.707, G.708 és G.709 ajánlások szerinti, SDH-alapú rendszereknél

MSZ ETS 300 277:1998

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). A fizikai réteg konvergenciaeljárása (PLCP) 622,080 Mbit/s-os, a CCITT G.707, G.708 és G.709 ajánlások szerinti, SDH-alapú rendszereknél. Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)

MSZ ETS 300 278:1998

Hálózati szempontok (NA). Garantáltan állandó bitsebességű és előírt átviteli késleltetésű meglévő szolgálatok ellátása nagyvárosi hálózaton (MAN)

MSZ ETS 300 284:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ 25012:1998

Üzleti távközlés (BT). A nyílt hálózati hozzáférés (ONP) műszaki követelményei. 2048 kbit/s-os digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). A végberendezés-interfész csatlakozási követelményei

MSZ 25013:1998

Üzleti távközlés (BTC). 2048 kbit/s-os digitális strukturált bérelt vonalak (D2048S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25014:1998

Üzleti távközlés (BTC). 64 kbit/s-os digitális, korlátozás nélküli bérelt vonal oktetsértetlenséggel (D64U). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ IEC 914:1998

Konferenciaberendezések. Villamos és hangtechnikai követelmények

MSZ EN 60651:1998

Hangszintmérők (IEC 651:1979)

MSZ EN 60804:1998

Integráló, átlagoló hangszintmérők (IEC 804:1985 + A1:1989)

MSZ ETS 300 301:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Forgalom- és torlódásvezérlés a B-ISDN-ben [ITU-T I.371 (1996) ajánlás]

MSZ ETS 300 345:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Együttműködés a közcélú és a magán-ISDN között, távközlőszolgálatok nyújtása céljából

MSZ ETS 300 349:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). A 3/4-es típusú adaptációs réteg (AAL) előírása

MSZ ETS 300 389:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Áramkörmódú, többsebességű, korlátozatlan, 8 kHz-es strukturált hordozószolgálat-osztály. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 391-1:1998

Univerzális személyi távközlés (UPT). Az UPT 1-es fázisa biztonsági szerkezetének előírása. 1. rész: Előírás

MSZ ETS 300 391-2:1998

Univerzális személyi távközlés (UPT). Az UPT 1-es fázisa biztonsági szerkezetének előírása. 2. rész: "Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlapok

MSZ ETS 300 391-3:1998

Univerzális személyi távközlés (UPT). Az UPT 1-es fázisa biztonsági szerkezetének előírása. 3. rész: Megfelelőségvizsgálati előírás (CTS)

MSZ ETS 300 399-1:1998

Keretismétlő szolgálatok. 1. rész: Általános leírás

MSZ ETS 300 399-2:1998

Keretismétlő szolgálatok. 2. rész: Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keretismétlő hordozószolgálat. Szolgálatmeghatározás

MSZ ETS 300 399-3:1998

Keretismétlő szolgálatok. 3. rész: Keretismétlő adatátviteli szolgálat. Szolgálatmeghatározás

MSZ ETS 300 405:1998

Hálózati szempontok (NA). Nagyvárosi hálózat (MAN). MAN-kapcsolórendszerek (MSS) aszinkron átviteli módú (ATM) interfészen alapuló összekapcsolása

MSZ ETS 300 409:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). EUROFILE átviteli távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 410:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Fájlátvitel- és hozzáférés-menedzselés (FTAM)"-távszolgálat

MSZ ETS 300 428:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). Az 5-ös típusú adaptációs réteg (AAL) előírása

MSZ ETS 300 455-1:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Széles sávú, "virtuális útvonal"-szolgálat (BVPS). 1. rész: BVPS állandó kommunikációhoz (BVPS-P)

MSZ ETS 300 455-2:1998

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Széles sávú, "virtuális útvonal"-szolgálat (BVPS). 2. rész: BVPS fenntartott kommunikációhoz (BVPS-R)

MSZ ETS 300 458:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat ISDN). A távoli keretkezelő interfész (RFHI) előírása

MSZ 25020:1998

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei. Távbeszélő-technika

MSZ 25011:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Végberendezés-csatlakoztatási követelmények nyilvános hozzáférési profilú (PAP), európai, zsinór nélküli digitális távközlési (DECT) alkalmazásokhoz

MSZ EN 61603-1:1998

Hang- és/vagy videojelek és kísérőjeleik átvitele infravörös sugárzással. 1. rész. Általános előírások

MSZ ETS 300 111:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 3,1 kHz-es távbeszélő távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ 25008:1998

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 3,1 kHz-es távbeszélő-távszolgálat. Kézibeszélős végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25001:1998

Csatlakozási követelmények vonalkapcsolt adathálózatokhoz és bérelt áramkörökhöz csatlakoztatott végberendezések számára, amelyek CCITT X.21 ajánlás szerinti interfészt alkalmaznak, vagy a CCITT X.21 ajánlás szerinti interfésszel fizikailag, funkcionálisan és villamosan összeférő (kompatibilis) interfészt, de amelyek legnagyobb üzemi adatátviteli sebessége 1984 kbit/s

MSZ I-ETS 300 480:1998

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Analóg, kézibeszélős távbeszélő-készülékek vizsgálati előírása

MSZ EN 61110:1998

Omega- és differenciális Omega-rendszerű hajórádió-vevőkészülékek. Működési követelmények. Vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 1110:1992)

MSZ IEC 60050(725):1998

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 725. kötet: Űrtávközlés

MSZ 25007:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Európai, rádiós üzenettovábbító rendszer (ERMES). Vevőkészülékek követelményei

MSZ 25010:1998

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Európai, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények: távbeszélő-alkalmazások

MSZ 25019:1998

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). GSM mobil állomások csatlakoztatási követelményei. Hozzáférés

MSZ EN 61603-1:1999

Hang- és/vagy videojelek és kísérőjeleik átvitele infravörös sugárzással. 1. rész: Általános előírások (IEC 61603-1:1997+ helyesbítés 1997)

MSZ ETS 300 085:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 3,1 kHz-es távbeszélő távszolgálat. Kézibeszélős végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ EN 300 001:1999

Csatlakozások a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészéhez kapcsolódó berendezések általános műszaki-követelményei. 1. fejezet: Általános tudnivalók

MSZ ETS 300 008-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). CCITT 7-es jelzésrendszer. Üzenettovábbító egység (MTP) nemzetközi összekapcsolás támogatására. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 010-2:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). 2048 kbit/s-os hozzáférési portok között 64 és n x 64 kbit/s-os sebességen átkapcsoló, szinkron digitális rendező. 2. rész: Menedzselési szempontok

MSZ ETS 300 011:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó - hálózat közötti, primer sebességű interfész. Az 1. réteg előírása és vizsgálati alapelvek

MSZ ETS 300 011-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primer hozzáférésű, használó és hálózat közötti interfész (UNI). 2. rész: Az IA és IB interfészek megfelelőségvizsgálati előírása

MSZ ETS 300 011-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primer hozzáférésű, használó és hálózat közötti interfész (UNI). 3. rész: A "Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"- és a "Megvalósítási többletinformáció vizsgálatokhoz (IXIT)"-űrlap előírása az IA és IB interfészekhez

MSZ ETS 300 012:1992/A2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó - hálózat közötti, primer sebességű interfész. Az 1. réteg előírása és vizsgálati alapelvek

MSZ ETS 300 012-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 2. rész: Az IA interfész "Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"- és "Megvalósítási többletinformáció teszteléshez (IXIT)"-űrlapjai

MSZ ETS 300 012-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 3. rész: Az IB interfész "Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"- és "Megvalósítási többletinformáció teszteléshez (IXIT)"-űrlapjai (UNI)

MSZ ETS 300 012-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 4. rész: Az IA interfész megfelelőségvizsgálati előírása

MSZ ETS 300 012-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 5. rész: Az IB interfész megfelelőségvizsgálati előírása

MSZ ETS 300 012-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 6. rész: Az IA interfész absztrakt vizsgálósorozatának (ATS) előírása

MSZ ETS 300 012-7:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 7. rész: Az IB interfész absztrakt vizsgálósorozatának (ATS) előírása

MSZ ETS 300 015:1999

Végberendezések (TE). Alapvető és ajánlott kiegészítő követelmények teletex alkalmazást támogató végberendezésekhez

MSZ ETS 300 017:1999

Végberendezések (TE). Vizsgálati eljárások teletexhez

MSZ ETS 300 019-1-3:1992/A1:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-3. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyen

MSZ ETS 300 019-1-4:1992/A1:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-3. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyen

MSZ ETS 300 019-1-8:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-8. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött, föld alatti használat

MSZ I-ETS 300 020-3:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil állomás megfelelőségvizsgálati rendszere. 3. rész: A DCS 1800-as mobil állomás megfelelőségi előírása (GSM 11.10-DCS)

MSZ I-ETS 300 022-1:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (1. Fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétegének előírása. 1. rész: Általános leírás (GSM 04.08, 3.14.0 változat)

MSZ I-ETS 300 023:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A pont-pont közötti "rövid üzenet"-szolgáltatás támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.11)

MSZ I-ETS 300 024:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A "rövid üzenet"-szolgáltatás cellás szórásának (SMSCB) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.12)

MSZ I-ETS 300 025:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Sebességillesztés a mobil állomás és a bázisállomás-rendszer közötti (MS-BSS) interfészen (GSM 04.21)

MSZ I-ETS 300 026:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Rádiókapcsolati protokoll (RLP) adat- és telematikai szolgáltatásokhoz a mobil állomás és a bázisállomás-rendszer közötti (MS-BSS) interfészen, valamint a bázisállomás-rendszer és a mobil központ (BSS-MSC) közötti interfészen (GSM 04.22)

MSZ I-ETS 300 027:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétege többletszolgáltatásainak előírása. Formátumok és kódolás (GSM 04.80)

MSZ I-ETS 300 028:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétege hívásfelajánlás-többletszolgáltatásainak előírása (GSM 04.82)

MSZ I-ETS 300 029:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétege híváskorlátozás-többletszolgáltatásainak előírása (GSM 04.88)

MSZ I-ETS 300 030:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Nyalábolás és többszörös hozzáférés a rádióútvonalon (GSM 05.02)

MSZ I-ETS 300 031:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Csatornakódolás (GSM 05.03)

MSZ I-ETS 300 032:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Moduláció (GSM 05.04)

MSZ I-ETS 300 034-1:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A rádió-alrendszer kapcsolatvezérlése (GSM 05.08)

MSZ I-ETS 300 034-2:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A rádió-alrendszer kapcsolatvezérlése. 2. rész: DCS-kiterjesztés (GSM 05.08-DCS)

MSZ I-ETS 300 035:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A rádió-alrendszer szinkronizálása (GSM 05.10)

MSZ I-ETS 300 041:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Mobil állomások végberendezés-illesztési funkcióinak általános előírása (GSM 07.01)

MSZ I-ETS 300 042:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Aszinkron hordozóképességet használó szolgálatok végberendezés-illesztési funkciói (GSM 07.02)

MSZ I-ETS 300 043:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Szinkron hordozóképességet használó szolgálatok végberendezés-illesztési funkciói (GSM 07.03)

MSZ ETS 300 048:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN csomagmódú hordozószolgálatok (PMBS). A használói hozzáférés B-csatornája által biztosított "ISDN virtuális hívás (VC) és állandó virtuális áramkör (PVC)" - hordozószolgálatok, alap- és primer hozzáférés esetében

MSZ ETS 300 049:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN csomagmódú hordozószolgálatok (PMBS). A használói hozzáférés D-csatornája által biztosított "ISDN virtuális hívás (VC) és állandó virtuális áramkör (PVC)" - hordozószolgálatok, alap és primer hozzáférés esetében

MSZ EN 300 052-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 052-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 052-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 052-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 052-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Többszörös előfizetői hívószám (MSN)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: "Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 055-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP) "-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 055-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Végberendezés-hordozhatóság (TP) "-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 056:1991/A1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 058-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 058-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 058-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 058-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 058-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásvárakoztatás (CW)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 061-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 061-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 061-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Alácímzés (SUB)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 061-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alácímzés (SUB)-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"- protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 061-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alácímzés (SUB)-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 064-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 064-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 064-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 064-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. Rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 064-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen beválasztás (DDI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 065:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Keskeny sávú, közvetlenül nyomtató távíróberendezés meteorológiai; vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ ETS 300 067:1999

Rádióberendezések és -rendszerek. (RES). A tengeri MF/HF szolgálat keretében működő rádiótelex-berendezések. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ I-ETS 300 068:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A mobil állomás ember-gép interfésze (GSM 02.30)

MSZ I-ETS 300 069:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). A "rövid üzenet"-szolgáltatás cellás szórásának műszaki megvalósítása (GSM 03.41)

MSZ ETS 300 072:1990/A1:1999

Végberendezések (TE). Videotex megjelenítési rétegprotokoll. A videotex megjelenítési réteg adatszintaxisa

MSZ ETS 300 076:1999

Végberendezések (TE). Videotex. Végberendezési szolgáltatásazonosító (TFI)

MSZ I-ETS 300 078:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Az MS-BSS 1. rétege. Általános követelmények (GSM 04.04)

MSZ ETS 300 086:1991/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Elsődleges analóg beszéd átvitelére szolgáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ EN 300 092-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 092-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 092-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 092-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 093-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 093-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 093-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 093-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 093-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívóvonal-azonosság közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 097-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 097-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 097-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)"-többletszolgáltatás "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 097-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságának közlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 097-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságának közlése (COLP)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 098-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 098-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 098-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Felkapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 098-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 098-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 099:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A csomagkezelő hozzáférési ponti interfészének (PHI) előírása

MSZ ETS 300 105:1999

Végberendezések (TE). Nemzetközi videotex-együttműködés

MSZ ETS 300 107:1999

Végberendezések (TE). Nemzetközi videotex-együttműködés átlépőközpontok között

MSZ ETS 300 119-1:1999

Berendezéstervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 1. rész: Bevezetés és szóhasználat

MSZ ETS 300 119-2:1999

Berendezéstervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 2. rész: Tervezési követelmények keretekhez és szekrényekhez

MSZ ETS 300 119-3:1999

Berendezéstervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 3. rész: Tervezési követelmények vegyes keretekhez és szekrényekhez

MSZ ETS 300 119-4:1999

Berendezéstervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések gyakorlatához. 4. rész: Tervezési követelmények vegyes keretekhez és szekrényekben alkalmazott fiókokhoz

MSZ ETS 300 120:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A 4-es csoportú távmásoló szolgáltatási követelményei

MSZ EN 300 122-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános billentyűzetprotokoll a többletszolgálatok támogatására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 122-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános billentyűzetprotokoll a többletszolgálatok támogatására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 128:1992/A1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 130-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 130-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 130-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 130-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 133-1:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 1. rész: Általános szempontok

MSZ ETS 300 133-2:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 2. rész: Szolgálati szempontok

MSZ ETS 300 133-3:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 3. rész: Hálózati szempontok

MSZ ETS 300 133-4:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 4. rész: A rádióinterfész előírása

MSZ ETS 300 133-5:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 5. rész: A vevő megfelelőségi előírása

MSZ ETS 300 133-6:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 6. rész: A bázisállomás megfelelőségi előírása

MSZ ETS 300 133-7:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Továbbfejlesztett rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES). 7. rész: Működtetési és karbantartási szempontok

MSZ ETS 300 135:1991/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Szögmodulált (CEPT PR27) CB rádióberendezések. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 138-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 138-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 138-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 141-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 141-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 141-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 141-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívástartás (HOLD)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 142:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és más digitális távközlőhálózatok. Nem távbeszélő jelek vonali átvitele. Videokodek p x 64 kbites audiovizuális szolgálatokhoz [módosított ITU-T H.261 ajánlás (1993)]

MSZ ETS 300 147:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Nyalábolási szerkezet

MSZ ETS 300 149:1999

Végberendezések (TE). A videotex hangszintaxisa

MSZ ETS 300 150:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Q-interfészek protokollsorozatai az átviteli rendszerek menedzseléséhez

MSZ ETS 300 154:1999

Végberendezések (TE). A teletex-szolgáltatás keretén belüli telematikai fájlátvitel végberendezési jellemzői [Módosított ITU-T T.571 ajánlás]

MSZ ETS 300 155:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 4-es csoportú, 1-es osztályú távmásoló az ISDN-en. Végpontok közötti protokollvizsgálatok (Összeköttetési képesség vizsgálata)

MSZ ETS 300 157:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak vételre szolgáló, igen kis apertúrájú végberendezések (VSAT)

MSZ ETS 300 162:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 163:1999

Televíziós rendszerek. NICAM 728: Kétcsatornás, digitális hang B, G, H, I, K1 és L földi televíziós rendszerekkel való átvitele

MSZ EN 300 171:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Áramkörmódú alapszolgáltatások vezérlési szempontjai [Módosított ISO/IEC 11574 (1994)]

MSZ EN 300 172:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgálatok [módosított ISO/IEC 11572 (1997)]

MSZ ETS 300 173:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Azonosító többletszolgáltatások [módosított ISO/IEC 14136 (1995)]

MSZ ETS 300 183:1992/A1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 185-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 185-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 185-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 185-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Konferenciahívás, bővítés (CONF)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 188-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 188-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 188-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 188-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Három résztvevős (3PTY)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 190:1999

Távközlő magánhálózat (PTN). Jelzésátvitel az S-referenciaponton. Általános billentyűzetprotokoll a többletszolgálatok támogatására. ECMA-SSIG-KP

MSZ ETS 300 191:1999

Távközlő magánhálózat (PTN). Jelzésátvitel az S-referenciaponton. Azonosító többletszolgáltatások. ECMA-SSIG-ID

MSZ ETS 300 192:1999

Távközlő magánhálózat (PTN). Jelzésprotokoll az S-referenciaponton. Áramkörmódú alapszolgáltatások. ECMA-SSIG-BC

MSZ ETS 300 194:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). "Igen kis apertúrájú végberendezés (VSAT)"-rendszerek és csomagkapcsolt, közcélú adathálózatok (PSPDN) összekapcsolása

MSZ ETS 300 196-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ ETS 300 196-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ ETS 300 196-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 196-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 203:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásátirányítás foglaltság esetén (CFB)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 204:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Feltétel nélküli hívásátirányítás (CFU)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 205:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívásátirányítás, ha a hívott fél nem válaszol (CFNR)"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 206:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás-továbbirányítás"-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 210-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 210-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 210-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 210-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 217-1:1999

Hálózati szempontok. Széles sávú, összeköttetés-mentes adatátviteli szolgálat (CBDS). 1. rész: Áttekintés

MSZ ETS 300 218:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A szintaxisalapú videotex alsóbb rétegbeli protokolljai ISDN csomagmódhoz (CCITT X.31 ajánlás, A és B eset)

MSZ I-ETS 300 219:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket sugárzó rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 221:1999

Végberendezések (TE). Szintaxisalapú videotex-protokoll. Alsóbb rétegbeli protokollok, amelyek csomagmódú hozzáférést használnak a közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózaton (PSTN) keresztül

MSZ ETS 300 223:1999

Végberendezések (TE). Szintaxisalapú videotex protokoll. Közös, végpontok közötti protokollok

MSZ ETS 300 224:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. Helyszíni személyhívó rendszerek műszaki és funkcionális jellemzői, beleértve a vizsgálati módszereket is

MSZ ETS 300 225:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Mentőcsónakban használt hordozható VHF rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 231:1999

Televíziórendszerek. A házi videoprogram-szolgáltató vezérlőrendszer (PDC) előírása

MSZ EN 300 236:1999

Végberendezések (TE). Szintaxisalapú videotex protokoll. A végberendezés megfelelőségvizsgálata

MSZ ETS 300 237:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Névazonosító többletszolgáltatások [módosított ISO/IEC 13864 (1995)]

MSZ ETS 300 238:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PTN). Központközi jelzésprotokoll. Névazonosító többletszolgáltatások [módosított ISO/IEC 13868 (1995)]

MSZ ETS 300 239:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására [módosított ISO/IEC 11582 (1995]

MSZ ETS 300 240:1999

Távközlő magánhálózat (PTN). Jelzésátvitel az S-referenciaponton. Szolgáltatásbillentyű-menedzselés általános protokollja a többletszolgáltatások vezérléséhez

MSZ ETS 300 242:1999

Végberendezések (TE). 3-as csoportú távmásoló berendezés

MSZ ETS 300 243-1:1999

Végberendezések (TE). APPLI/COM kommunikációs programinterfész (PCI) a 3-as és 4-es csoportú távmásolókhoz, teletex- és telexszolgáltatásokhoz. 1. rész: Módosított CCITT T.611 ajánlás (1992)

MSZ ETS 300 243-2:1999

Végberendezések (TE). APPLI/COM kommunikációs programinterfész (PCI) a 3-as és 4-es csoportú távmásolókhoz, teletex- és telexszolgáltatásokhoz. 2. rész: Megfelelőségvizsgálat

MSZ I-ETS 300 245-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 1. rész: Általános ismertetés

MSZ I-ETS 300 245-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 2. rész: PCM A-karakterisztikájú, kézibeszélős távbeszélés

MSZ I-ETS 300 245-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 3. rész: Impulzuskód-modulált (PCM), A-karakterisztikájú, kihangosított és szabadkezes távbeszélés

MSZ I-ETS 300 245-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 4. rész: A kiegészítő berendezés interfésze (AEI)

MSZ I-ETS 300 245-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 5. rész: Széles sávú (7 kHz-es), kézibeszélős távbeszélés

MSZ I-ETS 300 245-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 6. rész: Széles sávú (7 kHz-es), kihangosított és szabadkezes távbeszélés

MSZ I-ETS 300 245-7:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. Helyben előállított tájékoztató hangok

MSZ I-ETS 300 245-8:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távbeszélő végberendezések műszaki jellemzői. 8. rész: Beszédátviteli jellemzők 16 kbit/s-os, kis késleltetésű, kódgerjesztett, lineáris előrejelzésű (LD-CELP) kódolás használata esetén

MSZ ETS 300 249:1999

Műholdas, földi állomások és -rendszerek (SES). A műholdas műsorszóró hálózatban (BSS) használt, csak televízióvételt szolgáló (TVRO) berendezések

MSZ ETS 300 250:1999

Televíziórendszerek. A D2-MAC és a D2-MAC csomagrendszer előírása

MSZ ETS 300 253:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések földelési és kötési módjai távközlő központokban

MSZ ETS 300 254:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) mobil földi állomások (LMES)

MSZ ETS 300 255:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz sávokban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) mobil földi állomások (LMES)

MSZ ETS 300 256:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Elterelési többletszolgáltatások [Módosított ISO/IEC 13872 (1995)]

MSZ ETS 300 257:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Elterelési többletszolgáltatások

MSZ ETS 300 258:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hálózati többletjellemző: útvonalhelyettesítés [Módosított ISO/IEC 13863 (1995)]

MSZ ETS 300 259:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Útvonalhelyettesítő járulékos hálózatjellemző [módosított ISO/IEC 13874 (1995)]

MSZ ETS 300 260:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hívásátadás-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 13865 (1995)]

MSZ ETS 300 261:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hívásátadás- többletszolgáltatás (Módosított ISO/IEC 13869 (1995))

MSZ ETS 300 262:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Szintaxisalapú videotex távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 267-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő- és videotelefon-távszolgálatok. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ ETS 300 267-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő- és videotelefon-távszolgálatok. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 280:1999

Végberendezések (TE). 4-es csoportú, 1-es osztályú távmásoló az integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN). A végberendezés vizsgálata

MSZ I-ETS 300 281:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő távszolgálat. A végpontok közötti összeférhetőséghez szükséges végberendezés-követelmények

MSZ ETS 300 282:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es és a 11/12/14 GHz sávokban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) mobil földi állomások (LMES) hálózatvezérlő szolgáltatásai (NCF)

MSZ ETS 300 283:1999

Üzleti távközlés (BTC). A hangossági mérték és a visszhangérték tervezése a közcélú hálózathoz digitálisan kapcsolódó magánhálózatoknál

MSZ EN 300 286-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 286-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 286-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Használó - használó közötti jelzésátvitel (UUS)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 292:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A hívásirányítási információ menedzselésének funkcionális előírása a működtető rendszer - hálózati elem (OS/NE) közötti interfészen

MSZ EN 300 294:1999

Televíziórendszerek. 625 soros televízió. Széles képernyős jelzés (WSS)

MSZ ETS 300 297:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN alaphozzáférés digitális hozzáférési szakasza

MSZ ETS 300 298-3:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). 3. rész: Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)-űrlap előírása

MSZ EN 300 301-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Forgalom- és torlódásszabályozás a B-ISDN-ben. A rendelkezésre álló bitsebesség (ABR) és az ATM-tömbátvitel (ABT) megfelelőségi fogalmainak meghatározásai [ITU-T I.371.1 ajánlás (1997)]

MSZ ETS 300 326-1:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). 1. rész: Beszédszolgálatok, szolgáltatások és követelmények

MSZ ETS 300 326-2:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). 2. rész: Beszédszolgálatok, rádióinterfész

MSZ ETS 300 326-3:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). 3. rész: Beszédszolgálatok, hálózati szempontok

MSZ ETS 300 328:1996/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Széles sávú adatátviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, szórt spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 329:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli, távközlő berendezések (DECT) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ ETS 300 332:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A műholdas, helyhez kötött szolgálat (FSS) 6 GHz-es és 4 GHz-es frekvenciasávjaiban működő, adatközlésre használt, csak adásra vagy adás-vételre alkalmas, igen kis apertúrájú végberendezések (VSAT-ok)

MSZ ETS 300 333:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 4 GHz-es frekvenciasávban működő, adatszétosztásra használt, csak vételre alkalmas, igen kis apertúrájú végberendezések (VSAT-ok)

MSZ ETS 300 337:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Általános keretszerkezetek különböző jelek szállításához, (beleértve az aszinkron átviteli mód (ATM) celláit és a szinkron digitális hierarchia (SDH) elemeit) a CCITT G.702 ajánlás 2048 kbit/s, 34 368 kbit/s, és 139 264 kbit/s hierarchikus sebességein

MSZ EN 300 339:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Rádiókommunikációs berendezések általános elektromágneses összeférhetősége

MSZ ETS 300 340:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az európai rádióüzenet-közvetítő rendszer (ERMES) személyhívó vevőkészülékeinek elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ ETS 300 342-1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az európai, digitális, cellás távközlőrendszer elektromágneses összeférhetősége (EMC) (GSM 900 MHz és DCS 1800 MHz) 1. rész: Mobil és hordozható rádió- és segédberendezések

MSZ ETS 300 342-2:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az európai, digitális, cellás távközlőrendszer (GSM 900 MHz és DCS 1800 MHz) elektromágneses összeférhetősége. 2. rész: Bázisállomási rádió- és segédberendezések

MSZ ETS 300 344:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A tranzakciós képességek alkalmazási része (TCAP). Vizsgálati előírás

MSZ ETS 300 346:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Üzenettovábbító egység (MTP) protokollvizsgálója (PT)

MSZ ETS 300 356-31:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 2. Változata. 31. rész: Az alapszolgáltatások "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)" -űrlapja [Az ITU-T Q.784.2 (1997) ajánlás módosított 2., 3., és 9. szakasza, valamint A melléklete]

MSZ ETS 300 356-32:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 2. változata. 32. rész: Az alapszolgáltatások "Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)"- előírása (Az ITU-T Q.784.2 ajánlás (1997) módosított 2., 3., 6. és 8. szakasza)

MSZ ETS 300 356-34:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 2. változata. 34. rész: A többletszolgáltatások "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlapja

MSZ ETS 300 356-35:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 2. változata. 35. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a többletszolgáltatásokhoz

MSZ ETS 300 356-36:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 2. változata. 36. rész: A többletszolgáltatások "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlapjának előírása

MSZ EN 300 367:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 369-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 369-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Közvetlen hívásátadás (ECT)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat

MSZ ETS 300 373:1995/A1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az MF- és HF- sávokban használt tengeri mobil adók és vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 374-1:1999

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 1. rész: Protokollelőírás

MSZ ETS 300 374-3:1999

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a szolgáltatáskapcsolási (SSF), és speciális erőforrás-funkciókhoz (SRF)

MSZ ETS 300 374-4:1999

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a szolgáltatáskapcsolási (SSF), és speciális erőforrás-funkciókhoz(SRF)

MSZ ETS 300 374-6:1999

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 6. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása a szolgáltatásvezérlési funkció(SCF) és a szolgáltatási adatfunkció (SDF) közötti interfészhez

MSZ ETS 300 374-9:1999

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Intelligens hálózat alkalmazási magprotokollja (INAP). 9. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a szolgáltatásvezérlési funkció (SCF) és a szolgálati kapcsolási funkció, valamint az SCF és a speciális erőforrás-funkció (SRF) közötti interfészekhez

MSZ I-ETS 300 380:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT). Hozzáférési eszközök. Kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) adó kézibeszélős távbeszélő mikrofonjához történő akusztikus csatolás céljára

MSZ ETS 300 381:1999

Végberendezések (TE). Távbeszélő hallássérültek számára. Induktív csatolás a hallgató és a hallókészülék között

MSZ ETS 300 382:1999

Végberendezések (TE). A videotex továbbfejlesztett "ember-gép interfész"-szolgáltatása (VEMMI)

MSZ ETS 300 383:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Fájlátvitel az ISDN-en. Az EUROFILE átviteli profil

MSZ ETS 300 384:1999

Rádió-műsorszóró rendszerek. Ultrarövidhullámú (VHF), frekvenciamodulált rádió-műsorszóró adók

MSZ ETS 300 386-1:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlőhálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények. 1. rész: A termékcsalád áttekintése, megfelelőségi kritériumok és vizsgálati szintek

MSZ EN 300 386-2:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Távközlő-hálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények. 2. rész: Termékcsaládszabvány

MSZ ETS 300 390:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat- és beszédátviteli célú rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 392-11-6:1999

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: A többletszolgáltatások 2. fokozata. 11-06. rész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ ETS 300 392-12-6:1999

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: A többletszolgáltatások 3. fokozata. 12-06. rész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ ETS 300 392-13:1999

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 13. rész: A rádióinterfész (AI) SDL-modellje

MSZ ETS 300 392-14:1999

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 14. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 393-7:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transz-európai nyalábolt rádió (TETRA). Optimizált csomagadat (PDO). 7. rész: Biztonság

MSZ ETS 300 394-2-1:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírások. 2. rész: Protokollvizsgálati előírás beszédhez és adathoz (V+D). 1. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok

MSZ ETS 300 394-2-2:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírások. 2. rész: Protokollvizsgálati előírás beszédhez és adathoz (V+D). 2. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a hálózati (NWK) réteghez

MSZ ETS 300 394-2-3:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírások. 2. rész: Protokollvizsgálati előírás beszédhez és adathoz (V+D). 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a logikai kapcsolat vezérléséhez (LLC)

MSZ ETS 300 394-2-4:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírások. 2. rész: Protokollvizsgálati előírás beszédhez és adathoz (V+D). 4. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közeghozzáféréshez (MAC)

MSZ ETS 300 395-1:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 1. rész: A beszédfunkciók általános leírása

MSZ ETS 300 395-3:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Transz-európai nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 3. rész: Egyedi működési jellemzők

MSZ ETS 300 396-1:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 1. rész: Általános hálózati terv

MSZ ETS 300 396-2:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 2. rész: Rádiós szempontok

MSZ ETS 300 396-3:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 3. rész: A mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfész (AI) protokollja

MSZ ETS 300 396-6:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Közvetlen módú működés (DMO). 6. rész: Biztonság

MSZ ETS 300 399-4:1999

Keretismétlő szolgálatok. 4. rész: Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN)

MSZ ETS 300 402-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 6. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az általános protokollhoz

MSZ ETS 300 402-7:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 7. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása az általános protokollhoz

MSZ ETS 300 403-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ ETS 300 403-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 5. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ ETS 300 407:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé-rendszerek (DRSS). 55 GHz környezetében működő, digtális jeleket és analóg videojeleket átvivő DRSS-ek paraméterei

MSZ ETS 300 415:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Fogalommeghatározások

MSZ EN 300 416:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Nemzetközi, digitális útvonalak elemeinek rendelkezésre állási mutatói

MSZ EN 300 417-1-1:1999 1.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-1. rész: Általános folyamatok és teljesítőképesség

MSZ EN 300 417-3-1:1999 1.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 3-1. rész: N-szinkron szállítómodul (STM-N) helyreállító

MSZ EN 300 417-6-1:1999 1.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 6-1. rész: Szinkronizáló rétegfunkciók

MSZ EN 300 421:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 11/12 GHz-es műholdas szolgálatok keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 300 429:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Kábeles rendszerek keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ ETS 300 433:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Kétoldalsávos (DSB) és/vagy egyoldalsávos (SSB), amplitúdómodulált CB-rádióberendezések. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ ETS 300 434-1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködése végrendszer-konfigurációhoz. 1. rész: Együttműködési előírás

MSZ ETS 300 436-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP). 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 438-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM illesztő réteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) a hálózat-csomóponti interfész (NNI) jelzésátviteléhez. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 441:1996/A1:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). 2182 kHz-es vész- és hívófrekvencián működő tengeri rádiótelefon-megfigyelő vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 446:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A 864,1 MHz - 868,1 MHz közötti frekvenciasávban működő, második generációs zsinór nélküli távbeszélő-készülékek (CT2) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa, beleértve a nyilvános hozzáférési szolgáltatásokat is

MSZ ETS 300 447:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Az URH-FM műsorszóró adóberendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ ETS 300 460:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális tengeri vészjelző- és biztonsági rendszer (GMDSS) 1,5/1,6 GHz-es sávban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) tengeri mobil állomásai (MMES). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 462-1-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 1-1. rész: Szinkronizáló hálózatok fogalommeghatározásai és szóhasználata

MSZ EN 300 462-2-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 2-1. rész: Szinkronizáló hálózatok felépítése

MSZ EN 300 462-3-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 3-1. rész: A dzsitter és a vándorlás szabályozása szinkronizáló hálózatokon belül

MSZ EN 300 462-4-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 4-1. rész: "Szinkron digitális hierarchia (SDH)"- és "Aszinkron digitális hierarchia (PDH)"-berendezésekben használható, alárendelt szinkronizáló órák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 462-5-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 5-1. rész: "Szinkron digitális hierarchia (SDH)"-berendezésekben használható, alárendelt szinkronizáló órák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 462-6-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 6-1. rész: Elsődleges referencia-órák időzítési jellemzői

MSZ ETS 300 467:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Keretismétlő hordozószolgálatok (FRBS) ellátása a B-ISDN-ben, és keretismétlési együttműködés a B-ISDN és más hálózatok között

MSZ EN 300 468:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). A szolgálati információ (SI) előírása DVB-rendszerekben

MSZ ETS 300 469:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). A hálózai elem szempontjának menedzselése [ITU-T I.751 ajánlás (1996)]

MSZ EN 300 472:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Az ITU-R B-rendszerű teletextje DVB bitfolyamokban történő közvetítésének előírása

MSZ EN 300 473:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Műholdas, mesterantennás, televíziós (SMATV) szétosztó rendszerek

MSZ ETS 300 478-1:1999

Hálózati szempontok (NA). Összeköttetésmentes, széles sávú adatátviteli szolgálat (CBDS) aszinkron átviteli módban (ATM). Általános leírás és protokollelőírás a használó - hálózat közötti interfészen (UNI). 1. rész: Előírás

MSZ ETS 300 478-2:1999

Hálózati szempontok (NA). Összeköttetésmentes, széles sávú adatátviteli szolgálat (CBDS) aszinkron átviteli módban (ATM). Általános leírás és protokollelőírás a használó - hálózat közötti interfészen (UNI). 2. rész: Az összeköttetésmentes hálózathozzáférési protokoll (CLNAP) "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlapjának előírása

MSZ ETS 300 479-1:1999

Hálózati szempontok (NA). Összeköttetésmentes, széles sávú adatátviteli szolgálat (CBDS) aszinkron átviteli módban (ATM). Protokollelőírás a hálózat-csomóponti interfészen (NNI). 1. rész: Előírás

MSZ ETS 300 479-2:1999

Hálózati szempontok (NA). Összeköttetésmentes, széles sávú adatátviteli szolgálat (CBDS) aszinkron átviteli módban (ATM). Protokollelőírás a hálózat-csomóponti interfészen (NNI). 2. rész: Az összeköttetésmentes hálózati interfészprotokoll (CLNIP) "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlapjának előírása

MSZ EN 300 481:1999

Végberendezések (TE). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). B-csatornás gyűjtőegység (CAU). Eljárások és követelmények a végberendezéssel szemben

MSZ ETS 300 482:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN és a mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) közcélú, mobil földi hálózata (PLMN) közötti jelzésátviteli interfész. Vizsgálati előírás

MSZ ETS 300 483:1999

Végberendezések (TE). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok többpontos kommunikációja. Többpontos vezérlőegységek (MCU) lényeges feladatai és alapvető követelményei

MSZ ETS 300 487:1996/A1:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatközlést ellátó, csak vételre szolgáló mobil földi állomások (ROMES). Rádiófrekvenciás (RF) előírások

MSZ ETS 300 495:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés a széles sávú ISDN használói része (B-ISUP) és a 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) között (Módosított ITU-T Q.2650 ajánlás (1995))

MSZ ETS 300 496:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés a széles sávú ISDN használói része (B-ISUP) és a keskeny sávú ISDN használói része (ISUP) között (Módosított ITU-T Q.2660 ajánlás (1995))

MSZ ETS 300 498-2:1999

Nyílt dokumentumszerkezet (ODA). 2. rész: Közös, egyidejű szerkesztés, a dokumentum közös ismertetése/megtekintése

MSZ ETS 300 504:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások (MS) típusai (GSM 02.06, 4.5.2 változat)

MSZ ETS 300 505:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások (MS) jellemzői (GSM 02.07, 4.8.2 változat)

MSZ ETS 300 514:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Vonalazonosító többletszolgáltatások. 1. fokozat (GSM 02.81, 4.6.1 változat)

MSZ ETS 300 534:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Biztonsággal kapcsolatos hálózati funkciók (GSM 03.20, 4.4.1 változat)

MSZ ETS 300 562:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Sebességillesztés a mobil állomás és a bázisállomás-rendszer (MS-BSS) közötti interfészen (GSM 04.21)

MSZ ETS 300 563:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Rádiókapcsolati protokoll (RLP) adat- és telematikai szolgáltatásokhoz a mobil állomás és a bázisállomás-rendszer közötti (MS-BSS) interfészen, valamint a bázisállomás-rendszer és a mobil központ (BSS-MSC) közötti interfészen (GSM 04.22, 4.5.1 változat)

MSZ ETS 300 575:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Csatornakódolás (GSM 05.03, 4.5.1 változat)

MSZ ETS 300 580-1:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszéd. 1. rész: Feldolgozási funkciók (GSM 06.01, 4.0.7 változat)

MSZ ETS 300 580-3:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédcsatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.11, 4.0.6 változat)

MSZ ETS 300 580-6:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák hangtevékenységének érzékelése (VAD) (GSM 06.32, 4.3.1 változat)

MSZ ETS 300 581-2:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Félsebességű beszéd. 2. rész: Félsebességű beszéd átkódolása (GSM 06.20, 4.3.1 változat)

MSZ ETS 300 581-7:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Félsebességű beszéd. 7. rész: ANSI-C kód GSM félsebességű beszédkodek számára (GSM 06.06, 4.2.1 változat)

MSZ ETS 300 581-8:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Félsebességű beszéd. 8. rész: Vizsgálósorozatok a GSM félsebességű beszédkodek számára (GSM 06.07, 4.2.1 változat)

MSZ ETS 300 590:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil központ és a bázisállomás-rendszer közötti (MSC-BSS) interfész. A 3. réteg előírása (GSM 08.08, 4.12.1 változat)

MSZ ETS 300 597:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű forgalmi csatornák távátkódolóinak és sebességillesztőinek sávon belüli vezérlése (GSM 08.60, 4.4.1 változat)

MSZ ETS 300 605:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Információelem leképezése a mobil állomás - bázisállomás-rendszer (MS-BSS) és a bázisállomás-rendszer - mobil központ (BSS-MSC) között. Jelzésátviteli eljárások és a mobil alkalmazási rész (MAP) (GSM 09.10, 4.4.1 változat)

MSZ ETS 300 609-2:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). "Bázisállomás-rendszer (BSS)"-berendezés előírása. 2. rész: Jelzésátviteli szempontok (GSM 11.23, 4.9.1 változat)

MSZ ETS 300 616:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Esemény- és hívásadatok (GSM 12.05, 4.3.1 változat)

MSZ ETS 300 625:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A strukturálatlan többletszolgáltatási adatok (USSD) 1-es fokozatú leírása (GSM 02.90, 4.1.1 változat)

MSZ ETS 300 627:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az előfizető és a berendezés nyomon követése (GSM 12.08, 4.5.1 változat)

MSZ EN 300 631-1:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé-rendszerek. 1. rész: Az 1 - 3 GHz-es sáv pont-pont közötti rádióösszeköttetéseinek antennái

MSZ ETS 300 632:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). 24,25-29,50 GHz közötti frekvenciatartományban működő, analóg videojelek átvitelére szolgáló, helyhez kötött rádiólánc-berendezések

MSZ I-ETS 300 634:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Egymódusú fényvezető kábelek víz alatti használatra, tavakhoz, folyókeresztezésekhez stb.

MSZ ETS 300 641:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). A 3 V-os előfizetői azonosító modul - mobil berendezés közötti (SIM-ME) interfész előírása (GSM 11.12, 4.3.1 változat)

MSZ I-ETS 300 644:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Egymódusú fényvezető kábelek beltéri használatra

MSZ EN 300 645:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Szinkron digitális hierarchiájú (SDH) rádiórelé-berendezés. A Q-interfészen használandó információs modell

MSZ ETS 300 646-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatának alkalmazása az ISDN - közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészéhez. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 646-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatának alkalmazása az ISDN - közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészéhez. Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ ETS 300 646-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatának alkalmazása az ISDN - közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészéhez. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 647:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM illesztőréteg (SAAL). A SAAL rétegmenedzselése a hálózati csomóponti interfészen (NNI) [módosított ITU-T Q.2144 ajánlás (1995)]

MSZ ETS 300 648:1999

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). "Hívóvonal azonosságának közlése (CLIP)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 649:1999

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). "Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)"-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 652:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). Különleges minőségű helyi rádióhálózat (HIPERLAN), 1-es típus. Funkcionális előírás

MSZ ETS 300 656:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói részének (B-ISUP) képességi készlete (CS1). Alapszolgáltatások [módosított ITU-T Q.2761 - Q.2764 ajánlások (1995)]

MSZ ETS 300 657:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói részének (B-ISUP) képességi készlete (CS1). Többletszolgáltatások [módosított ITU-T Q.2730 ajánlás (1995)]

MSZ ETS 300 670:1999

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózati képességek 1. készlete (CS1). Az intelligens hálózati alkalmazási protokoll (INAP) alkalmazása az UPT 1-es szolgáltatási készletéhez [ITU-T Q.1551 ajánlás (1997)]

MSZ ETS 300 680-1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A CB-sávban működő (CB) rádiók és kiegészítő berendezéseik (beszéd és/vagy nem beszéd) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 1. rész: Szögmodulált rendszerek

MSZ ETS 300 680-2:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A CB-sávban működő (CB) rádiók és kiegészítő berendezéseik (beszéd és/vagy nem beszéd) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 2. rész: Kétoldalsávos (DSB) és/vagy egyoldalsávos (SSB) modulációs rendszerek

MSZ ETS 300 681:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Optikai elosztóhálózat (ODN) optikai hozzáférési hálózatokhoz (OAN)

MSZ ETS 300 682:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A helyszíni személyhívó készülékek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ ETS 300 683:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A 9 kHz - 25 GHz frekvenciák között üzemelő kis hatótávolságú eszközök (SRD) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ ETS 300 684:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A kereskedelemben kapható amatőr rádiókészülékek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ ETS 300 685:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Az ok és a hely használata a 2-es digitális előfizetői jelzésrendszerben (DSS2) és a 7-es jelzésrendszer B-ISDN használói részében (B-ISUP) [módosított ITU-T Q.2610 ajánlás (1995)]

MSZ ETS 300 691:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végberendezés mobilitása (CTM). Helyzetkezelő szolgáltatások. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 692:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végberendezés mobilitása (CTM). Helyzetkezelő szolgáltatások. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 693:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. "Zsinór nélküli, végberendezés helyzetének nyilvántartása (CTLR)"-többletszolgáltatás. ECMA-QSIG-CTLR

MSZ I-ETS 300 697-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az Euro-ISDN kommunikációs programinterfészének (PCI) megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS & TP) előírása a PCI használói szolgáltatásához (PUF)

MSZ I-ETS 300 697-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az Euro-ISDN kommunikációs programinterfészének (PCI) megfelelőségvizsgálata. 2. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása a PCI használói szolgáltatásához (PUF)

MSZ I-ETS 300 697-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az Euro-ISDN kommunikációs programinterfészének (PCI) megfelelőségvizsgálata. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati hozzáférési szolgáltatáshoz (NAF)

MSZ I-ETS 300 697-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az Euro-ISDN kommunikációs programinterfészének (PCI) megfelelőségvizsgálata. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása a hálózati hozzáférési szolgáltatáshoz (NAF)

MSZ ETS 300 698:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban működő, szárazföldi víziúton használt rádiótelefon-adói és -vevői. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ ETS 300 700:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Vezeték nélküli ismétlőállomás (WRS)

MSZ ETS 300 702-2:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). Profilvizsgálati előírás (PTS). Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). 2. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ ETS 300 702-3:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). Profilvizsgálati előírás (PTS). Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). 3. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 703:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). A GSM 2-es fázisú többletszolgáltatásainak megvalósítása

MSZ ETS 300 704-1:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 1. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ ETS 300 704-2:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszere mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 2. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ ETS 300 705-1:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat. DECT/ISDN együttműködési profil a végrendszer konfigurációjához

MSZ ETS 300 705-2:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat. DECT/ISDN együttműködési profil a végrendszer konfigurációjához

MSZ ETS 300 706:1999

Továbbfejlesztett teletext előírás

MSZ ETS 300 707:1999

Elektronikus műsorkalauz (EPG). Elektronikus adatátvitelt használó TV-kalauz protokollja

MSZ ETS 300 708:1999

Televíziórendszerek. Adatátvitel a teletexten belül

MSZ ETS 300 709:1999

Végberendezések (TE). Továbbfejlesztett "ember-gép interfész"- s-szolgáltatás videotex és multimédia/hipermédia visszanyerő szolgáltatásokhoz

MSZ ETS 300 710:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). "Sokoldalú hozzáférési szám (UAN)"-szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 711:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Virtuális kártyás hívás (VCC). Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 712:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). "Kiemelt szintű (PRM)"- szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 713:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). "Távszavazás (VOT)"- szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 714:1999

Végberendezések (TE). Alkalmazási programinterfész (API) a multimédia és a hipermédia információs objektumainak kezeléséhez

MSZ ETS 300 715:1999

Végberendezések (TE). MHEG kézírás - csere ábrázolása (MHEG-SIR)

MSZ ETS 300 717:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Analóg, cellás rádió-távközlőberendezések elektromágneses összeférhetősége (EMC). Mobil és hordozható berendezések

MSZ ETS 300 718:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Lavina irányadók. Adó - vevő rendszerek

MSZ ETS 300 719-1:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Nagy hatósugarú, magán személyhívó szolgálat. 1. rész: A nagy hatósugarú, magán személyhívó rendszerek műszaki jellemzői

MSZ ETS 300 719-2:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Nagy hatósugarú, magán személyhívó szolgálat. 2. rész: A nagy hatósugarú, magán személyhívó szolgálat funkcionális jellemzői és hozzáférési protokollja közösen használt csatornákon

MSZ ETS 300 720:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Fedélzeti, UHF távközlő- rendszerek és -berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ ETS 300 722:1999

Műholdas földi állomások és -rendszerek (SES). 1 GHz alatt működő, LEO műholdakat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES) hálózatvezérlő szolgáltatásai

MSZ ETS 300 731:1999

Televíziórendszerek. Továbbfejlesztett, 625 soros, PAL-rendszerű televízió (PALplus)

MSZ ETS 300 732:1999

Televíziórendszerek. Továbbfejlesztett, 625 soros, PAL/SECAM-rendszerű televízió. Szellemkép-kioltó referenciajelek (GCR)

MSZ EN 300 733:1999

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,6 / 2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adat- és hangkommunikációt biztosító mobil földi állomások (MES) S-PCN céljára - beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 300 734:1999

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). A 2,0 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adatkommunikációt biztosító mobil földi állomások (MES) S-PCN céljára - beleértve a kézi készülékeket is

MSZ ETS 300 735:1999

Műholdas személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,6/2,4 GHz-es és a 2,0 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adat- és hangkommunikációt biztosító S-PCN mobil földi állomások (MES) - beleértve a kézi készülékeket is - hálózatvezérlési szolgáltatásai (NCF)

MSZ ETS 300 738:1999

Emberi tényezők (HF). A lehető legegyszerűbb ember-gép interfész (MMI) a közcélú hálózaton alapuló többletszolgáltatásokhoz

MSZ ETS 300 739:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). A rádiós személyhívó berendezések (RPE) PISN-re történő csatlakoztatásának profilszabványa

MSZ ETS 300 740:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A tengeri műholdas mozgó- szolgálat (MMES) 1,5/1,6 GHz-es sávokban működő, kis bitsebességű adatközlést (LBRDC) biztosító, nem vészjelzési és biztonsági célra szánt mobil tengeri állomásai (MMSS)

MSZ ETS 300 741:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány a nagy lefedési területű személyhívó berendezésekhez

MSZ ETS 300 742:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). A fizikai réteg használó - hálózat közötti interfésze (UNI) 2048 kbit/s-os aszinkron átviteli módú (ATM) jelekhez

MSZ ETS 300 743:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Feliratozó rendszerek

MSZ EN 300 744:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális, földi televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 300 745-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 745-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás."1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 745-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 745-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 746:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Hálózatvédelmi tervek. Automatikus védőkapcsoló (APS) protokolljai és működése

MSZ ETS 300 747:1999

Távközlésbiztonság. Audiovizuális szolgálatok szolgáltatás-hozzáférési vezérlése és szinkronizációja

MSZ EN 300 748:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 10 GHz-es és e feletti többpontos, videoszétosztó rendszerek (MVDS)

MSZ EN 300 749:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). 10 GHz alatti többpontos mikrohullámú szétosztó rendszerek (MMDS)

MSZ ETS 300 750:1999

Rádió-műsorszóró rendszerek. Ultrarövidhullámú (VHF), frekvenciamodulált rádió-műsorszóró adók a 66 - 73 MHz-es sávban

MSZ ETS 300 751:1999

Rádió-műsorszóró rendszerek. Vezeték nélküli, szórakoztató/információs továbbító és távelosztó (SWIFT) rendszer

MSZ ETS 300 752:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). Csomagmódú adatok

MSZ ETS 300 753:1999

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések által kibocsátott akusztikus zaj

MSZ ETS 300 754-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Tranzakciós képességek (TC). Alkalmazási szolgálati elem (ASE) a "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatáshoz. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ ETS 300 755:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Multimédiás üzenőszolgálat (MMS), távmásoló szolgáltatás különleges ellátásához (F típusú szolgálat, 2-es osztály)

MSZ ETS 300 756:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). DECT/GSM együttműködési profil. Hordozószolgálatok megvalósítása

MSZ ETS 300 758-1:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés a végrendszer konfigurációjához. Profilvizsgálati előírás (PTS). 1. rész: Összefoglalás

MSZ ETS 300 758-2:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés a végrendszer konfigurációjához. Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: A hordozható rádióvégződés (PT) profilfüggő vizsgálati előírása (PSTS)

MSZ ETS 300 758-3:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés a végrendszer konfigurációjához. Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: A helyhez kötött rádióvégződés (FT) profilfüggő vizsgálati előírása (PSTS)

MSZ ETS 300 759:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). DECT hitelesítő modul (DAM). A DAM vizsgálati előírása

MSZ ETS 300 760:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). DECT hitelesítő modul (DAM). "Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 761:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Automatikus vasúti járműazonosítás (AVI)

MSZ I-ETS 300 762:1999

Végberendezések (TE). Videotelefon referencia-végberendezés. Sávon belüli jelzés elvét alkalmazó adatkommunikáció

MSZ I-ETS 300 763-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok sávon belüli jelzésátvitelének vizsgálata. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ I-ETS 300 763-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok sávon belüli jelzésátvitelének vizsgálata. 2. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása

MSZ I-ETS 300 763-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok sávon belüli jelzésátvitelének vizsgálata. 3. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 764:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). DECT/GSM együttműködési profil. A "Rövid üzenet"-szolgáltatás pont-pont közötti és cellás szórással történő megvalósítása

MSZ ETS 300 765-1:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Rádió a helyi hurokban (RLL). Hozzáférési profil (RAP). 1. rész: Távbeszélő alapszolgáltatások

MSZ ETS 300 767:1999

Emberi tényezők (HF). Előreváltott telefonkártyák. Tapintható azonosító

MSZ I-ETS 300 768:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Hitelesítés. Szolgáltatásleírás

MSZ I-ETS 300 769:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Hitelesítés. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 770-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás.1. rész: Protokollelőírás [módosított ITU-T Q.2955.1 ajánlás (1996)]

MSZ ETS 300 770-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. "Zárt használói csoport (CUG)"-többletszolgáltatás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 771-3:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. A B-ISDN használó és hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása pont-több pont hívás/hordozó vezérléshez. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ ETS 300 771-4:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. A B-ISDN használó és hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása pont-több pont hívás/hordozó vezérléshez. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ ETS 300 771-5:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. A B-ISDN használó és hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása pont-több pont hívás/hordozó vezérléshez. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ ETS 300 777-1:1999

Végberendezések (TE). Végpontok közötti protokollok multimédia információt visszanyerő szolgáltatásokhoz. 1. rész: Multimédia alapalkalmazások multi- és hipermédia kódolása (MHEG-5)

MSZ ETS 300 777-3:1999

Végberendezések (TE). Végpontok közötti protokollok multimédia információt visszanyerő szolgáltatásokhoz. 3. rész: Az MHEG-5 alkalmazás által programozható interfésze (API)

MSZ ETS 300 777-4:1999

Végberendezések (TE). Végpontok közötti protokollok multimédia információt visszanyerő szolgáltatásokhoz. 4. rész: A videotex továbbfejlesztett ember-gép interfészének módosításai (VEMMI) szélessávú multimédia információt visszanyerő szolgáltatások támogatásához

MSZ ETS 300 779:1999

Hálózati szempontok (NA). Univerzális személyi távközlés (UPT). 1. fázis: Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 780:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Széles sávú, összeköttetés-alapú hordozószolgálat (BCOBCS) (ITU-T F.811-es ajánlás (1996))

MSZ I-ETS 300 781:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Funkcionális és rendszerparaméterek. Passzív optikai alkatrészek. MxN szálelágazó eszközök funkcionális előírásai

MSZ I-ETS 300 782:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Egymódusú fényvezető szál spirálgyűrűs, állandó csillapítóinak funkcionális és rendszerparaméterei

MSZ I-ETS 300 783:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Passzív optikai alkatrészek. Egymódusú fényvezetőszálas átviteli rendszerek szálhegesztő készülékei. Közös követelmények és megfelelőségvizsgálat

MSZ ETS 300 784:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak televíziósvételre szolgáló (TVRO) műholdas földi állomások

MSZ ETS 300 785:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). M x al-STM-1-ek átvitelének rádiófüggő funkcionális blokkjai

MSZ ETS 300 787:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT hozzáférése GSM-hez ISDN-en keresztül. A szolgáltatási követelmények általános leírása

MSZ ETS 300 788:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT hozzáférése GSM-hez ISDN-en keresztül. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 789:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). A repülőn lévő végződés rádióvizsgálati előírása

MSZ ETS 300 790:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT)

MSZ ETS 300 791:1999

Hálózati szempontok (NA). Univerzális személyi távközlés (UPT). A 2-es fázisú UPT biztonsági felépítése. Megfelelőségvizsgálati előírás (CTS)

MSZ ETS 300 792:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM). DECT/GSM együttműködési profil (IWP). A 3-as csoportú távmásoló megvalósítása

MSZ EN 300 793:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Berendezések típusvizsgálatra történő benyújtása

MSZ ETS 300 795:1999

V-interfészek a digitális helyi központban (LE). V5-öt támogató hozzáférési hálózat (AN). A híváskezelés és a hordozócsatorna-kapcsolat menedzselésének átviteli jellemzői és minőségtervezési céljai

MSZ ETS 300 796-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. Általános funkcionális protokoll. Lényegi szempontok. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.2932.1 ajánlás (1996))

MSZ ETS 300 796-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. Általános funkcionális protokoll. Lényegi szempontok. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 300 798:1999

Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Digitális, alapsávi, azonos fázisú és kvadratúra interfész (DIQ)

MSZ ETS 300 799:1999

Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Halmazszállító interfész (ETI)

MSZ ETS 300 800:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna kábeles televíziójel-szétosztó rendszerek (CATV) számára

MSZ ETS 300 801:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna a közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózaton (PSTN) vagy az integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN) keresztül

MSZ ETS 300 802:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Hálózatfüggetlen protokollok az interaktív DVB szolgáltatások számára

MSZ ETS 300 804-1:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Adatkapcsolati réteg (DLL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)

MSZ ETS 300 804-2:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Adatkapcsolati réteg (DLL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ ETS 300 806-1:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)

MSZ ETS 300 806-2:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ ETS 300 807:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN konferenciaszolgálatok ellátására tervezett végberendezések hangfrekvenciás jellemzői

MSZ I-ETS 300 808:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Központközi jelzésprotokoll. Hálózati többletjellemző: Zsinór nélküli, végződés kimenő hívása

MSZ I-ETS 300 809:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Központközi jelzésprotokoll. Zsinór nélküli, végződést hitelesítő többletszolgáltatások

MSZ I-ETS 300 811:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Az SB- referenciapont átviteli konvergencia (TC)- és fizikai közegfüggő (PMD) alrétegei 25,6 Mbit/s sebességen, csavart érpár esetén

MSZ ETS 300 813:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Pleziokron digitális hierarchiájú (PDH) hálózatok DVB interészei

MSZ ETS 300 814:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Szinkron digitális hierarchiájú (SDH) hálózatok DVB interészei

MSZ ETS 300 816:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Hálózati többletjellemző (ANF) átadás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 817:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). Hálózati többletjellemző (ANF) átadás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ ETS 300 818:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM)

MSZ I-ETS 300 819:1999

Távközlésmenedzselő hálózat (TMN). A használtság mérésének információmenedzselése az operációs rendszer-hálózati elem (OS/NE) interfészen

MSZ ETS 300 821:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). ATM illesztőréteg (AAL). A "magasszintű adatkapcsolat-vezérlés (HDLC)"- magszolgáltatás támogatása 5-ös típusú AAL-el

MSZ ETS 300 825:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). 3 V-os DECT hitelesítő modul (DAM)

MSZ ETS 300 826:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 2,4 GHz-es, széles sávú átviteli rendszerek és különleges minőségű helyi rádióhálózatok (HIPERLAN) berendezéseinek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 827:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi nyalábolt rádió (TETRA) és segédberendezései elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 828:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF sávokban működő rádiótelefon adóinak és -vevőinek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 829:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A globális tengeri vészjelző- és biztonsági rendszer (GMDSS) 1,5/ 1,6 GHz-es sávban üzemelő, kis sebességű adatközlést ellátó (LBRDC) tengeri mobil állomásainak (MMES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 830:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatközlést biztosító, csak vételre szolgáló, mobil földi állomások (ROMES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 300 832:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Az 1 GHz alatti frekvenciasávokban üzemelő, alacsony pályán keringő műholdat (LEO) használó, kis sebességű adatközlést (LBRDC) biztosító mobil földi állomások (MES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ ETS 300 834:1999

Végberendezések (TE). Keskeny sávú hálózatok (PSTN vagy ISDN). Adatképesség nélküli interaktív audiovizuális visszanyerő szolgálatokhoz történő hozzáférés. ISDN vagy PSTN videofon végberendezések hozzáférése audiovizuális adatbázisokhoz

MSZ ETS 300 835:1999

Multimédia-végberendezések és alkalmazások (MTA). Kommunikációs programinterfész (PCI) az integrált szolgálatú digitális hálózaton (ISDN) történő fájlátvitelhez

MSZ ETS 300 836-1:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN) Különleges minőségű helyi rádióhálózatok /HIPERLAN), 1-es típus. Megfelelőségvizsgálati előírások. 1. rész: Rádiós típusjóváhagyási és rádiófrekvenciás (RF) megfelelőségvizsgálati előírások

MSZ ETS 300 836-2:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 1-es típusú, különleges minőségű, helyi rádióhálózat (HIPERLAN). Megfelelőségvizsgálati előírás. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ ETS 300 836-3:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 1-es típusú, különleges minőségű, helyi rádióhálózat (HIPERLAN). Megfelelőségvizsgálati előírás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS &TP) előírása

MSZ ETS 300 836-4:1999

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 1-es típusú, különleges minőségű, helyi rádióhálózat (HIPERLAN). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ I-ETS 300 837:1999

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Végberendezések kis bitsebességű multimédia-kommunikáció céljára

MSZ ETS 300 838:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Harmonizált, kommunikációs programinterfész (HPCI) ISDN-hez

MSZ ETS 300 840:1999

Távközlésbiztonság. Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok titkossági rendszere

MSZ ETS 300 841:1999

Távközlésbiztonság. Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok rejtjelkucs-menedzselése és hitelesítési rendszere

MSZ ETS 300 842:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Az ATM illesztőréteg (AAL). Alrétegek: Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) az összeköttetés-alapú hálózati szolgálat (CONS) ellátására [ITU-T I.365.2 ajánlás (1995)]

MSZ EN 300 899-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Együttműködés az ISDN használói részének (ISUP) 2. változata és az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) között. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.699 ajánlás)

MSZ ETS 300 900:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Ábécék és nyelvfüggő információk

MSZ ETS 300 905:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A GSM közcélú, földi mobil hálózat (PLMN) által támogatott távszolgálatok (GSM 02.03, 5.3.2 változat)

MSZ ETS 300 906:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Mobil állomások (MS) jellemzői (GSM 02.07, 5.4.1 változat)

MSZ ETS 300 914:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Aszinkron hordozószolgálati képességeket használó szolgálatok végződésillesztési funkciói (TAF) (GSM 07.02, 5.5.1 változat)

MSZ ETS 300 915:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Szinkron hordozószolgálati képességeket használó szolgálatok végződésillesztési funkciói (TAF) (GSM 07.03, 5.4.1 változat)

MSZ ETS 300 917:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). GSM alkalmazásprogramozási interfész (GSM-API) (GSM 07.08, 5.2.1 változat

MSZ ETS 300 921:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer. Szolgáltatás-hozzáférhetőség (GSM 02.11, 5.0.1 változat)

MSZ ETS 300 929:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A biztonsággal kapcsolatos hálózati funkciók (GSM 03.20; 5.2.0 változat)

MSZ ETS 300 932:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). "Továbbfejlesztett, többszintű megelőzési és kiürítéses (EMLPP)"-szolgáltatás. 2. fokozat (GSM 03.67, 5.1.1 változat)

MSZ ETS 300 936:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer. 1-es réteg. Általános követelmények (GSM 04.04, 5.0.1 változat)

MSZ ETS 300 939:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil rádióinterfész 3-as jelzőrétege

MSZ ETS 300 941:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer. A mobil rádióinterfész 3-as rétege. Többletszolgáltatások előírása. Általános szempontok (GSM 04.10, 5.0.1 változat)

MSZ ETS 300 942:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A pont-pont közötti (PP) rövid üzenetszolgáltatás (SMS) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.11, 5.2.1 változat)

MSZ ETS 300 956:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2+ fázis). "Hívástiltás (CB)"-többletszolgáltatások. 3-as fokozat (GSM 04.88, 5.1.0 változat)

MSZ ETS 300 975:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Együttműködés a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és a csomagkapcsolt közcélú adathálózat/integrált szolgálatú digitális hálózat (PSPDN/ISDN) között, csomagkapcsolt adatátviteli szolgálatok támogatására (GSM 09.06, 5.0.2 változat)

MSZ EN 301 001-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 001-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 001-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 001-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 004-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az üzenettovábbító rész (MTP) 3-as szintű funkciói és üzenetei a nemzetközi összeköttetések támogatására. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.2210 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 005-1:1999

V interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 1. rész: Az interfész előírása

MSZ EN 301 005-2:1999

V interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 006-1:1999

Q3 interfész a helyi központban (LE) analóg- és integrált szolgálatú digitális hálózati (ISDN) előfizetői vonalak és áramkörök vizsgálatához. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 301 007-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Működtetési, fenntartási és nyilvántartási rész (OMAP) 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 008:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A jelzésátviteli kapcsolat vezérlőrésze (SCCP). Az együttműködési képesség vizsgálati előírása

MSZ EN 301 011:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálatnál működő, keskeny sávú, közvetlenül nyomtató (NBDP) NAVTEX vevők elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 301 025:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Általános kommunikációs célú VHF rádiótelefon-berendezések és D-osztályú, szelektív digitális hívásra (DSC) szolgáló járulékos berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 029-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 1. rész: A B-ISDN hálózati csomóponti interfésze 2-es jelzésátviteli képességkészletének áttekintése, 1. lépés (ITU-T Q.2721.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 2. rész: A hálózati csomópont interfészének előírása pont-több pont közötti hívás- vagy összeköttetés-vezérléshez (ITU-T Q.2722.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-3:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 3. rész: A fenntartható cellasebesség és a szolgáltatásminőség forgalmi paramétereinek támogatása (ITU-T Q.2723.1, Q.2723.2, Q.2723.3 és Q.2723.4 ajánlások (1996)

MSZ EN 301 029-4:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 4. rész: A hálózati csomóponti interfész állapotváltozás nélküli felkészülése (ITU-T Q.2724.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-5:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 5. rész: Az egyezkedés támogatása az összeköttetés felépítése folyamán (ITU-T Q.2725.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-6:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 6. rész: Módosítási eljárások (ITU-T Q.2725.2 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-7:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 7. rész: A hívó és a hívott fél ATM végrendszercíme (ITU-T Q.2726.1 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-9:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 9. rész: Hálózat által előállított viszonyazonosító (ITU-T Q.2726.3 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 029-10:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. A B-ISDN használói része (B-ISUP). 10. rész: A keretismétlés ellátása (ITU-T Q.2727 ajánlás (1996)

MSZ EN 301 039:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). 64 kbit/s-os, 16 kbit/s résznyalábolású, áramkörmódú összeköttetések alkalmazásának leképezési funkciói

MSZ EN 301 047:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN. Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hálózati többletjellemző: átmeneti számláló [Módosított ISO/IEC 15055 (1997)]

MSZ EN 301 048:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hálózati többletjellemző: átmeneti számláló [Módosított ISO/IEC 15056 (1997)]

MSZ EN 301 049:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Áramkörmódú, többsebességű hordozószolgálatok [Módosított ISO/IEC 11584 (1996)]

MSZ EN 301 060-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Alap-hívásvezérlés. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások továbbfejlesztése a "b" szolgáltatásbelépési ponton 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 061-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 061-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 2. rész: "Protokollmegvalósítás- megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 061-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 061-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. Általános funkcionális protokoll virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások többletszolgáltatásainak támogatására a "b" szolgáltatásbelépési ponton. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 065-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 065-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS) "-űrlap előírása

MSZ EN 301 065-3:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 065-5:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"- többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 068-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM átviteli képessége és a forgalmi paraméterek jelzése. 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.2961.1 (1995), Q: 2961.2 - Q.2961.4 (1997) ajánlások)

MSZ EN 301 070-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának kölcsönhatása az intelligens hálózat alkalmazási részével (INAP). 1. rész: Protokollelőírás (Módosított ITU-T Q.1600 ajánlás (1997))

MSZ EN 301 090:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). 2182 kHz-en működő, tengeri rádiótelefon megfigyelővevők elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 301 091:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). A 76 GHz -77 GHz sávban működő radarberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 301 098:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Időbeosztó funkció. Támogatott objektumosztályok

MSZ EN 301 102:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Az áramkörmódú alapszolgáltatás és a "használók közötti jelzésátvitel"-többletszolgáltatás - mint igényalapú, PINX-ek közötti összeköttetés-pár - alkalmazásának leképezési funkciói (Leképezés/UUS)

MSZ EN 301 104:1999

Emberi tényezők (HF). Az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) emberi tényezőkkel kapcsolatos követelményei

MSZ EN 301 117:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Az ATM illesztőréteg (AAL). Alrétegek: Szolgáltatásfüggő, koordinációs funkció (SSCF) az összeköttetésalapú szállítószolgálat (COTS) ellátására [ITU-T I.365.3 ajánlás (1995)]

MSZ EN 301 132:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Integrated Services Digital Network (ISDN). Biztonsági eszközök (SET) a távközlési szolgáltatásokon belüli használat céljára

MSZ EN 301 133:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Szelektív hívásátirányítás (SCF)"-többletszolgáltatások (feltétel nélküli, foglalt és nem válaszol). Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 134:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)"- többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 152-1:1999

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A mobil hálózat továbbfejlesztett logikájának testreszabott alkalmazásai (CAMEL). 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 152-2:1999

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). A mobil hálózat továbbfejlesztett logikájának testreszabott alkalmazásai (CAMEL). 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 155:1999

Szinkron digitális hierarchia (SDH). A minőség minden irányban történő figyelése a hálózati elem szempontjából

MSZ EN 301 160:1999

Hívások irányítása az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) szolgáltatásaihoz

MSZ EN 301 161:1999

Az európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) menedzselése

MSZ EN 301 167:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchiájú (SDH) átviteli berendezések menedzselése. Hibamenedzselés és minőségellenőrzés. Funkcionális előírás

MSZ EN 301 171:1999

Kis bitsebességű kommunikáció videokódolása [ITU-T H.263 ajánlás(1996)]

MSZ EN 301 172:1999

Mozgóképek és a kísérő hanginformáció általános kódolása [ITU-T H.262 (1995) és H.222.0 (1995) ajánlások]

MSZ EN 301 174-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2) protokoll. A keretismétlő szolgálat jelzésátviteli előírása. 1. rész: Protokollelőírás [Módosított ITU-T Q.2933 ajánlás (1996)]

MSZ EN 301 175:1999

Zsinór nélküli, végződés mobilitása (CTM). 1-es fázis. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 192:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). A DVB adatszórási előírása

MSZ EN 301 193:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna a digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli, távközlésen (DECT) keresztül

MSZ EN 301 234:1999 1.

Digitális hangműsorszórás (DAB). Multimédia-objektumok átviteli (MOT) protokollja

MSZ EN 301 239:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profi (DSP). Zárt használói csoportok izokron adat-hordozószolgálata (D-típus, 1-es mobilitási osztály)

MSZ EN 301 240:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profi (DSP). "Pont-pont közötti protokoll (PPP)"-együttműködés internet-hozzáféréshez és általános, többprotokollos datagram-szállításhoz

MSZ EN 301 244:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). ANSI-C kód a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.53, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 246:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.61, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 247:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.62, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 249:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Hangtevékenység-érzékelő (VAD) továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.82, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 250:1999

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Vizsgálósorozatok a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.54, 4.0.1 változat)

MSZ EN 301 254:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Díjtájékoztatási (AoC) többletszolgáltatások [Módosított ISO/IEC 15049 (1997)]

MSZ EN 301 255:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 15506 (1997)]

MSZ EN 301 256:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Hálózati többletjellemző: Hívás-befigyelés [Módosított ISO/IEC 15053 (1997)]

MSZ EN 301 257:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. Újrahívás-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 15051 (1997)]

MSZ EN 301 258:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Újrahívás-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 15052 (1997)]

MSZ EN 301 259:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Az integrált szolgálatú magánhálózati központ (PINX) órajel-szinkronizálása [Módosított ISO/IEC 15507 (1997)]

MSZ EN 301 260:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. "Várakozó üzenet jelzése (MWI)"-többletszolgáltatás. [Módosított ISO/IEC 15505 (1997)]

MSZ EN 301 264:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Díjtájékoztatási (AoC) többletszolgáltatások [Módosított ISO/IEC 15050 (1997)]

MSZ EN 301 265:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hálózati többletjellemző: Hívás-befigyelés [Módosított ISO/IEC 15054 (1997)]

MSZ 25005:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. Globális rendszer mobil kommunikációhoz (GSM) mobil állomásainak csatlakoztatási követelményei. Hozzáférés

MSZ 25006:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények

MSZ 25009:1999

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer. A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) mobil állomásainak csatlakoztatási követelményei. Távbeszélés

MSZ 25015:1999

Üzleti távközlés (BTC). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A2O és A2S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25017:1999

Üzleti távközlés (BTC). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A4O és A4S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25021:1999

Végberendezések (TE). Az analóg, közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) csatlakozó azon végberendezések (kivéve a beszédátviteli szolgáltatást támogató végberendezéseket) páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakoztatási követelményei, amelyeknél a hálózati címzés, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal történik

MSZ 25022:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) "hozzáférési alapprofil (GAP)"- alkalmazásainak végberendezés-csatlakoztatási követelményei

MSZ 25023:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi repülési távközlőrendszer (TFTS). A TFTS műszaki követelményei

MSZ 25024:1999

Üzleti távközlés (BTC). 34 Mbit/s-os, digitális, strukturálatlan és strukturált bérelt vonalak (D34U és D34S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25025:1999

Üzleti távközlés (BTC). 140 Mbit/s-os, digitális, strukturálatlan és strukturált bérelt vonalak (D140U és D140S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei

MSZ 25026:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, mobil, műholdas földi állomások (LMES)

MSZ 25027:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, mobil, műholdas földi állomások (LMES)

MSZ 25028:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Igen kis apertúrájú végberendezés (VSAT). A 11/12/14 GHz-es sávokban működő, csak adás, adás-vétel, vagy csak vétel céljára szolgáló műholdas földi állomások

MSZ 25030:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A műholdas hírgyűjtés (SNG) 11-12/13-14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható, földi állomásai (TES)

MSZ 25031:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások csatlakoztatási követelményei a DCS 1800-as sávban és a 900 MHz-es kiegészítő GSM sávban. Hozzáférés

MSZ 25032:1999

Digitális cellás távközlőrendszer (2. fázis). Mobil állomások csatlakoztatási követelményei a DCS 1800-as sávban és a 900 MHz-es kiegészítő GSM sávban. Távbeszélés

MSZ 25033:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN-hez alaphozzáférésen csatlakozó, csomagmódú végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25034:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN-hez primer hozzáférésen csatlakozó, csomagmódú végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ 25036:1999

Továbbfejlesztett, zsinórnélküli, digitális távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). 3,1 kHz-es DECT beszédalkalmazások hozzáférése a GSM közcélú földi mobil hálózathoz (PLMN)

MSZ 25038:1999

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Csatlakoztatási követelmények Európában a PSTN analóg interfészéhez csatlakoztatott, az indokolt eset szolgáltatásának támogatására alkalmas, analóg, kézibeszélős funkciót tartalmazó végberendezés számára

MSZ 25040:1999

Továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködési profilalkalmazások végberendezéseinek csatlakoztatási követelményei

MSZ 25041:1999

Műholdas személyi távközlőhálózat (S-PCN). Az 1,6/2,4 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működő S-PCN mobil földi állomások (MES), beleértve a kézi földi állomásokat is. Lényeges végberendezés-követelmények

MSZ 25042:1999

Műholdas személyi távközlőhálózat (S-PCN). A 2 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működő S-PCN mobil földi állomások (MES), beleértve a kézi földi állomásokat is. Lényeges végberendezés-követelmények

MSZ 25043:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás-vétel, vagy csak vétel céljára szolgáló, igen kis apertúrájú végberendezést (VSAT) tartalmazó műholdas földi állomások

MSZ 25044:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 és 1,6 GHz-es sávokban működő, beszéd- és/vagy adatközlést ellátó mobil földi állomások (LMES)

MSZ 25003:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN-alaphozzáférést használó végberendezések ISDN-hez való csatlakoztatásának követelményei

MSZ 17200-2:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 2. rész: Vasutak

MSZ 17200-3:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak

MSZ 17200-4:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 4. rész: Vizek, vízi létesítmények

MSZ EN 300 127:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Nagyméretű távközlő rendszerek által kibocsátott sugárzás vizsgálata

MSZ EN 300 210-4:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjmentes beszélgetés (FPH)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 210-6:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Díjmentes beszélgetés (FPH)"-többletszolgáltatás. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 279:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A mobil földi magánrádió (PMR) és a segédberendezések (beszéd és/vagy nem beszéd) elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 291-1:1999

Távközlésmenedzselő hálózat (TMN). Az előfizetői nyilvántartás (CA) funkcionális előírása a működtető rendszer/hálózati elem (OS/NE) interfészen. 1. rész: Egyvonalas elrendezések

MSZ EN 300 338:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális, szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére való berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei a tengeri MF, MF/HF és/vagy VHF mozgószolgálatnál

MSZ EN 300 417-1-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-1. rész: Általános folyamatok és működés

MSZ EN 300 417-1-2:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-2. rész: Általános tájékoztatás a „Megvalósításmegfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlapról

MSZ EN 300 417-2-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 2-1. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) és a pleziokron digitális hierarchia (PDH) fizikai szakaszainak rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-2-2:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 2-2. rész: A fizikai szakasz rétegfunkcióinak „Megvalósításmegfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása szinkron digitális hierarchia (SDH) és pleziokron digitális hierarchia (PDH) esetében

MSZ EN 300 417-3-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 3-1. rész: Az N-szinkron szállítómodul (STM-N) regenerátor- és nyalábszakaszának rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-3-2:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 3-2. rész: Az N-szinkron szállítómodul (STM-N) regenerátor- és nyalábszakaszának rétegfunkciói. „Megvalósításmegfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap

MSZ EN 300 417-4-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 4-1. rész: A szinkron digitális hierarchia (SDH) útvonali rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-5-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 5-1. rész: A pleziokron digitális hierarchia (PDH) útvonali rétegfunkciói

MSZ EN 300 417-6-1:1999 2.

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 6-1. rész: Szinkronizáló rétegfunkciók

MSZ EN 300 425:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. „Behatoló hívás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 14845 (1996), módosítva]

MSZ EN 300 426:1999

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. „Behatoló hívás”-többletszolgáltatás [ISO/IEC 14846 (1996), módosítva]

MSZ EN 300 477:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a kártyaelfogadó eszköz (CAD) interfészének funkcionális előírása. UPT-kártyát elfogadó kéthangú, többfrekvenciás (DMTF)-eszköz

MSZ EN 300 647-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). A SAAL rétegmenedzselése a hálózati csomóponti interfészen (NNI). 1. rész: Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP) és szolgáltatásfüggő mellérendelt működés (SSCF) [ITU-T Q.2144 ajánlás (1995), módosítva]

MSZ EN 300 674:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, meghatározott célú, rövid távú kommunikáció (DRSC) átviteli berendezéseinek (500 kbit/s/250 kbit/s) műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 300 771-6:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó és hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása „pont-többpont hívás/hordozó”-vezérléshez. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 797:1999

Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Szolgálati szállítóinterfész (STI)

MSZ EN 300 823:1999

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a közcélú kapcsolt távbeszélőhálózat (PSTN), az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és a mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) végberendezés-interfészeinek funkcionális előírása (egylépéses és többlépéses hitelesítés)

MSZ EN 301 003-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2963.1 ajánlás (1996), módosítva]

MSZ EN 301 003-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cellacsúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 067-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2962 ajánlás (1996), módosítva]

MSZ EN 301 067-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 131:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távművelet-távszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 145-1:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 301 145-2:1999

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 166:1999

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek. (ERM). Földi mozgószolgálat. Analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) távközlésre szolgáló, keskeny sávú csatornákon működő antennacsatlakozós rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ EN 301 169-1:1999

Berendezések gyakorlati kérdései. Tervezési követelmények szabadtéri burkolatokhoz. 1. rész: Felszereléssel ellátott burkolatok

MSZ EN 301 169-2:1999

Berendezések gyakorlati kérdései. Tervezési követelmények szabadtéri burkolatokhoz. 2. rész: Felszereléssel el nem látott burkolatok

MSZ EN 301 174-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Jelzési előírás keretismétlő szolgálatokhoz. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 195:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna a mobil kommunikáció globális rendszerén (GSM) keresztül

MSZ EN 301 210:1999

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális, műholdas hírgyűjtés (DSNG) és egyéb, műholdas közreműködési alkalmazások keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 301 234:1999 2.

Digitális hangműsorszórás (DAB). Multimédiaobjektumok átviteli (MOT) protokollja

MSZ EN 301 241-1:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 1. rész: Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 241-2:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. Profilmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS). 2. rész: Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 251:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). A bázisállomás-rendszer (BSS) hibamenedzselése (GSM 12.11, 4.2.1 változat)

MSZ EN 301 261-3:1999

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Biztonság. 3. rész: Biztonsági szolgáltatások. Használók és entitások hitelesítése TMN-környezetben

MSZ EN 301 276-1:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2963.2 ajánlás (1997), módosítva]

MSZ EN 301 276-2:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Fenntartható cellasebességi paraméterek módosítási eljárásai. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 358:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 19,7 20,2 GHz (űr-föld) és 29,5 30 GHz (föld-űr) frekvenciasávokban működő, geostacionárius műholdat használó műholdas használói végberendezések (SUT)

MSZ EN 301 359:1999

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11 12 GHz (űr-föld) és 29,5 30 GHz (föld-űr) frekvenciasávokban működő, geostacionárius műholdat használó műholdas interaktív végberendezések (SIT)

MSZ EN 301 439:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). Kettős üzemmódú DECT/GSM végberendezések csatlakoztatási követelményei

MSZ EN 301 440:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Végberendezések csatlakoztatási követelményei DECT/ISDN együttműködési profilalkalmazásokhoz

MSZ EN 301 614-1:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 1. rész: A profilvizsgálati előírás (PTS) összefoglalása

MSZ EN 301 614-2:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS) hordozható rádióvégződéshez (PT)

MSZ EN 301 614-3:1999

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN együttműködés közbenső rendszer-konfigurációhoz. 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS) helyhez kötött rádióvégződéshez (FT)

MSZ EN 50080:1999

MAC AM-VSB kábeltelevízió-vevőkészülékek RF-jellemzői

MSZ EN 50083-1:1993/A1:1999

Kábeles kép-, hang- és interaktív multimédia-jelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 50083-1:1993/A2:1999

Kábeles kép-, hang- és interaktív multimédia-jelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 50083-2:1995/A1:1999

Kábeles kép-, hang- és interaktív multimédia-jelelosztó rendszerek. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 50094:1992/A1:1999

A MAC/packet-család hozzáférés-vezérlő rendszere: EUROCRYPT

MSZ EN 50094:1999

A MAC/packet-család hozzáférés-vezérlő rendszere: EUROCRYPT

MSZ EN 50203:1999

Automatikus csatornatelepítés (ACI)

MSZ EN 50221:1999

Feltételes hozzáférésű és egyéb, digitális videoműsorvevő-dekóderhez alkalmazott közös interfész előírásai

MSZ EN 60315-3:1999

Különféle adásrendszerek vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 3. rész: Rádió-vevőkészülékek amplitúdómodulált hangműsorszórás vételére (IEC 60315-3:1989+1994. évi helyesbítés)

MSZ EN 60315-3:1999/A1:1999

Különféle adásrendszerek vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 3. rész: Rádió-vevőkészülékek amplitúdómodulált hangműsorszórás vételére (IEC 60315-3:1989/A1:1999)

MSZ EN 60503:1999

Szalagos stúdióképmagnók orsói (IEC 60503:1998)

MSZ EN 60856:1993/A1:1999

Műsoros, optikailag visszatükröző videolemez-lejátszó "lézervízió" rendszer. 50Hz/625 sor, PAL (IEC 856:1986/A1:1991)

MSZ EN 60856:1993/A2:1999

Műsoros, optikailag visszatükröző videolemez-lejátszó "lézervízió" rendszer. 50Hz/625 sor, PAL (IEC 60856:1986/A2:1997)

MSZ EN 60856:1999

Műsoros, optikailag visszatükröző videolemez-lejátszó "lézervízió" rendszer. 50Hz/625 sor, PAL (IEC 856:1986)

MSZ EN 60908:1999

Hangrögzítés. Kompaktlemezes digitális hangrendszer (IEC 60908:1999)

MSZ EN 61041-1:1999

Nem stúdióminőségű képmagnók. Mérési módszerek. 1. rész: Általános video- (NTSC/PAL) és audio- (longitudinális) jellemzők (IEC 1041-1:1990)

MSZ EN 61041-2:1999

Nem stúdióminőségű képmagnók. Mérési módszerek. 2. rész: Videojellemzők, SECAM színjel (IEC 1041-2:1994)

MSZ EN 61041-3:1999

Nem stúdióminőségű képmagnók. Mérési módszerek. 3. rész: Az FM-rögzítés audiojellemzői (IEC 1041-3:1993)

MSZ EN 61041-4:1999

Nem stúdióminőségű képmagnók. Mérési módszerek. 4. rész: Kalibrálószalag (NTSC/PAL/SECAM) (IEC 61041-4:1997)

MSZ EN 61041-5:1999

Nem stúdióminőségű képmagnók. Mérési módszerek. 5. rész: Széles sávú (HB) képmagnók, beleértve az Y/C videocsatlakozókkal (NTSC/PAL) ellátott képmagnókat (IEC 61041-5:1997)

MSZ EN 61096:1993/A1:1999

Digitális hang-CD-lejátszók jellemzőinek mérési módszerei (IEC 1096:1992/A1:1996)

MSZ EN 61096:1999

Digitális hang-CD-lejátszók jellemzőinek mérési módszerei (IEC 1096:1992)

MSZ EN 61114-1:1999

Vevőantennák a 11/12 GHz-es műholdas műsorszóró adásokhoz. 1. rész: Villamos mérések (IEC 61114-1:1999)

MSZ EN 61146-1:1999

Videokamerák (PAL/SECAM/NTSC). Mérési módszerek. 1. rész: Nem stúdióminőségű, egyérzékelős kamerák (IEC 1146-1:1994)

MSZ EN 61146-2:1999

Videokamerák (PAL/SECAM/NTSC). Mérési módszerek. 2. rész: Két- és háromérzékelős professzionális kamerák (IEC 61146-2:1997)

MSZ EN 61146-3:1999

Videokamerák (PAL/SECAM/NTSC). Mérési módszerek. 3. rész: Nem stúdióminőségű kamkorderek (IEC 61146-3:1997)

MSZ EN 61146-4:1999

Videokamerák (PAL/SECAM/NTSC). Mérési módszerek. 4. rész: A videokamerák és a kamkorderek automatikus funkciói (IEC 61146-4:1998)

MSZ EN 61237-1:1999

Műsorszórási célú képmagnók. Mérési módszerek. 1. rész: Mechanikai mérések (IEC 1237-1:1994)

MSZ EN 61237-2:1999

Műsorszórási célú képmagnók. Mérési módszerek. 2. rész: Az analóg összetett (kompozit) videojelek villamos mérései (IEC 1237-2:1995)

MSZ EN 61237-3:1999

Műsorszórási célú képmagnók. Mérési módszerek. 3. rész: Az analóg összetevőjű videojelek villamos mérései (IEC 1237-3:1995)

MSZ EN 61237-4:1999

Műsorszórási célú képmagnók. Mérési módszerek. 4. rész: Az analóg hangjellemzők mérései (IEC 61237-4:1997)

MSZ EN 61252:1999

Elektroakusztika. A személyi hangnyomásmérők előírásai (IEC 1252:1993)

MSZ EN 61305-1:1999

Házi hifi-készülékek és rendszerek. Mérési módszerek és a jellemzők megadása. 1. rész: Általános előírások (IEC 1305-1:1995)

MSZ EN 61305-2:1999

Házi hifi-készülékek és rendszerek. Mérési módszerek és a jellemzők megadása. 2. rész: FM-tunerek (IEC 1305-2:1997)

MSZ EN 61305-3:1999

Házi hifi-készülékek és rendszerek. Mérési módszerek és a jellemzők megadása. 3. rész: Erősítők (IEC 1305-3:1995)

MSZ EN 61319-1:1996/A11:1999

A műholdvevő készülékek csatlakoztatása. 1. rész: Európa

MSZ EN 61319-1:1999

A műholdvevő készülékek csatlakoztatása. 1. rész: Európa (IEC 1319-1:1995)

MSZ EN 61595-1:1999

Digitális, sokcsatornás, mágnesszalagos hangrögzítő készülékek (DATR). Orsós rendszer, professzionális alkalmazáshoz. 1. rész: A formátum (IEC 61595-1:1997)

MSZ EN 61595-2:1999

Digitális, sokcsatornás, mágnesszalagos hangrögzítő készülékek (DATR). Orsós rendszer, professzionális alkalmazáshoz. 2. rész: B formátum (IEC 61595-2:1997)

MSZ EN 61606:1999

Audio- és audovizuális készülékek. Digitális hangrészek. A hangátviteli jellemzők alapvető mérési módszerei (IEC 61606:1997)

MSZ EN 61834-1:1999

Rögzítés. Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek). 1. rész: Általános előírások (IEC 61834-1:1998)

MSZ EN 61834-2:1999

Rögzítés. Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek). 2. rész: SD formátum az 525-60-as és a 625-50-es renszerekhez (IEC 61834-2:1998)

MSZ EN 61834-4:1999

Rögzítés. Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek). 4. rész: Adatcsomag-azonosító táblázat és tartalomjegyzék (IEC 61834-4:1998)

MSZ EN 61834-5:1999

Rögzítés. Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek). 5. rész: A karakterinformációs rendszer (IEC 61834-5:1998)

MSZ EN 61835:1999

Helikális letapogatású, digitális összetevőjű, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagú kazettás képrendszer. D-5 formátum (IEC 61835:1998)

MSZ EN 61866:1999

Audiovizuális rendszerek. Interaktív szövegátviteli renszer (ITTS) (IEC 61866:1997)

MSZ EN 61883-1:1999

Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 1. rész: Általános előírások (IEC 61883-1:1998)

MSZ EN 61883-2:1999

Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 2. rész: SD-DVCR adatátvitel (IEC 61883-2:1998)

MSZ EN 61883-3:1999

Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 3. rész: HD-DVCR adatátvitel (IEC 61883-3:1998)

MSZ EN 61883-4:1999

Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 4. rész: MPEG2-TS adatátvitel (IEC 61883-4:1998)

MSZ EN 61883-5:1999

Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 5. rész: SDL-DVCR adatátvitel (IEC 61883-5:1998)

MSZ EN 61938:1999

Audio-, video- és audiovizuális rendszerek. Csatlakoztatások és illesztési értékek. Ajánlott illesztési értékek analóg jelekhez (IEC 1938:1996)

MSZ ETS 300 324-8:1999

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ ETS 300 347-7:1999 2.

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ ETS 300 347-8:1999

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ ETS 300 392-10-20:1999

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 20. alrész: Észrevétlen behallgatás (DL)

MSZ ETS 300 392-10-6:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 6. alrész: Diszpécser által jogosított hívás (CAD)

MSZ ETS 300 392-10-9:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1-es fokozat. 9. alrész: Hozzáférési elsőbbség (AP)

MSZ ETS 300 392-3-1:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 1. alrész: Általános terv

MSZ ETS 300 392-4-1:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 4. rész: Átlépőközpontok alapműködése. 1. alrész: Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN)

MSZ ETS 300 393-11:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Optimalizált csomagadatok (PDO). 11. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ ETS 300 436-3:1999

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP). 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ ETS 300 540:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). A beszédszolgáltatás átviteltervezési szempontjai a GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN) rendszerében (GSM 03.50, 4.6.1 változat)

MSZ ETS 300 542:1999

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). Vonalazonosító többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.81, 4.8.1 változat)

MSZ ETS 300 578:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). Rádióalrendszer összeköttetés-vezérlése (GSM 05.08, 4.22.1 változat)

MSZ ETS 300 604:1999

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). Általános együttműködési követelmények a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN), vagy a közcélú távbeszélő-hálózat (PSTN) között (GSM 09.07, 4.13.1 változat)

MSZ ETS 300 609-3:1999

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). „Bázisállomás-rendszer (BSS)”-berendezés előírása. 3. rész: Átkódolási szempontok (GSM 11.24, 4.3.1 változat)

MSZ ETS 300 609-4:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. és 2+ fázis). „Bázisállomás-rendszer (BSS)”-berendezés előírása. 4. rész: Ismétlők (GSM 11.26, 5.2.1 változat)

MSZ ETS 300 642:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2. fázis). A GSM mobil berendezés (ME) AT-parancskészlete (GSM 07.07, 4.4.1 változat)

MSZ ETS 300 777-2:1999

Végberendezések (TE). Végpontok közötti protokoll multimédia-információt visszanyerő szolgáltatásokhoz. 2. rész: A digitális tárolóközeg-parancs és-vezérlés (DSM-CC) használata multimédia alapalkalmazásokhoz

MSZ ETS 300 812:1999

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Biztonsági szempontok. Az előfizetői azonosító modul és a mobil berendezés (SIM-ME) közötti interfész

MSZ ETS 300 901:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). A rövidüzenet-szolgáltatás (SMS) műszaki megvalósítása. Pont-pont között (PP) (GSM 03.40; 5.8.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 902:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). A rövidüzenet-szolgáltatás cellás szórásának (SMSCB) műszaki megvalósítása (GSM 03.41, 5.9.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 922:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). Előfizetői azonosító modulok (SIM). Funkcionális jellemzők (GSM 02.17, 5.1.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 930:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). A mobil állomáshoz (MS) fűződő funkciók tétlen és csoportos vételi üzemmódban (GSM 03.22, 5.3.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 933:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). Hangcsoporthívás-szolgáltatás (VGS). 2. fokozat (GSM 03.68, 5.5.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 934:1999 2.

Digitális, cellás távközlő rendszer (2+ fázis). Hangszórás-szolgáltatás (VBS). 2. fokozat (GSM 03.69, 5.5.1 változat, 1996)

MSZ ETS 300 977:1999 2.

Digitális, cellás távközlőrendszer. (2+ fázis). Az előfizetői azonosítómodul és a mobil berendezés (SIM-ME) közötti interfész előírása (GSM 11.11, 5.10.1 változat, 1996)

MSZ I-ETS 300 810:1999

Átvitel és nyalábolás (TM). A szinkron digitális hierarchia (SDH) hálózati információs modellje. Alapnyomvonal- és alhálózati összeköttetés (SNC) konfigurációmenedzselési együttese

MSZ IEC 60914:2000

Konferenciaberendezések. Villamos és hangtechnikai követelmények

MSZ 25004:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). ISDN primer hozzáférésű végberendezések ISDN-hez való csatlakoztatásának követelményei

MSZ EN 50083-1:1993/A1:2000

Kábeles kép-, hang- és interaktiv multimédia-jelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 50083-1:1993/A2:2000

Kábeles kép-, hang- és interaktiv multimédia-jelelosztó rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 50083-2:1995/A1:2000

Kábeles kép-, hang- és interaktiv multimédia-jelelosztó rendszerek. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

MSZ ETS 300 104:2000

Integrált szolgálatú, digitális hálózat (ISDN). Csatlakoztatási követelmények az ISDN-hez ISDN alaphozzáférésen csatlakozó végberendezések számára. 3. rétegbeli szempontok

MSZ EN 300 163:2000

Televíziós rendszerek. NICAM 728: Kétcsatornás digitális hang B, G, H, I, K1 és L földi televíziós rendszerekkel való átvitele

MSZ ETS 300 113:2000

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Adatátvitelre (és beszédátvitelre) szolgáló, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 296:2000

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, elsősorban analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 341:2000

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát alkalmazó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket sugárzó rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ EN 50083-9:2000

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 9. rész: CATV/SMATV fejállomások interfészei és hasonló professzionális berendezések DVB/MPEG-2 szállítási adatfolyamhoz

MSZ ETS 300 117:2000

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 2400 bit/s adatátviteli sebességű, duplex modemek II. kategóriás előírásai

MSZ ETS 300 384:2000

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

MSZ 25002:2000

Csatlakozási követelmények csomagkapcsolt, közcélú adathálózatokhoz (PSPDN-ekhez) csatlakoztatott adatvégberendezések (DTE-k) számára a CCITT X.25 ajánlás szerinti interfészekhez 1920 kbit/s adatátviteli sebességig a CCITT X.21 és X.21 bis ajánlásnak megfelelő interfészek felhasználásával

MSZ EN 50083-6:2000

Televiziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 6. rész: Fényvezetős berendezések

MSZ EN 61920:2000

Infravörösátviteli rendszerek. Vezeték nélküli alkalmazások (IEC 61920:1998)

MSZ ETS 300 114:2000

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított modemek I. és II. kategóriás alapelőírásai

MSZ ETS 300 118:2000

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 1200 bit/s adatátviteli sebességű, félduplex, valamint 1200/75 bit/s adatátviteli sebességű, aszimmetrikus, duplex modemek II. kategóriás előírásai

MSZ ETS 300 384:1995/A1:2000

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

MSZ ETS 300 086:1991/A2:2000

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Elsődlegesen analóg beszéd átvitelére szolgáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei

MSZ ETS 300 116:2000

Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). A közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózati működésre szabványosított, 1200 bit/s adatátviteli sebességű, duplex modemek II. kategóriás előírásai

MSZ EN 61603-2:2000

Hang- és/vagy videojelek és kísérőjeleik átvitele infravörös sugárzással. 2. rész: Átviteli rendszerek széles sávú hangjelekhez és kísérőjeleikhez (IEC 61603-2:1997)

MSZ EN 61603-3:2000

Hang- és/vagy videojelek és kísérőjeleik átvitele infravörös sugárzással. 3. rész: Átviteli rendszerek konferencia- és hasonló rendszerek hangjeleihez (IEC 61603-3:1997)

MSZ 17200-5:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények

MSZ 17200-7:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek

MSZ/T 17030-3:2001

Távközlőhálózat létesítése épületben. 3. rész: Megközelítési és keresztezési előírások

MSZ/T 17030-4:2001

Távközlőhálózat létesítése épületben. 4. rész: Lakóépületek

MSZ IEC 60050-713:2001

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 713. kötet: Rádiótávközlés: adók, vevők, hálózatok és működésük

MSZ EN 300 330:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz - 25 MHz-es frekvenciasáv rádióberendezéseinek és a 9 kHz - 30 MHz-es frekvenciasáv induktív hurkos eszközeinek műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 60574-21:2000

Audiovizuális, video- és televízióberendezések és -rendszerek. 21. rész: Videoszalagok befutó és kifutó része oktatási és gyakorlási alkalmazásokhoz (IEC 574-21:1992)

MSZ EN 50083-3:2000

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 3. rész: Koaxiális kábelhálózatok aktív széles sávú elemei

MSZ EN 50083-4:2000

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 4. rész: Koaxiális kábelhálózatok passzív szélessávú elemei

MSZ EN 50083-10:2000

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 10. rész: A visszirány rendszerjellemzői

MSZ EN 60118-13:2000

Hallókészülékek. 13. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (IEC 60118-13:1997)

MSZ EN 60318-1:2000

Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 1. rész: Műfül, fülre helyezhető fülhallgatók kalibrálásához (IEC 60318-1:1998)

MSZ EN 60318-2:2000

Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 2. rész: Helyettesítő akusztikus csatoló audiometrikus fülhallgatók kalibrálásához, kiterjesztett nagyfrekvenciás tartományban (IEC 60318-2:1998)

MSZ EN 60318-3:2000

Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 3. rész: Akusztikus csatoló audiometriában használatos fülre helyezhető fülhallgatók kalibrálásához (IEC 60318-3:1998)

MSZ EN 60645-1:2000

Audiométerek. 1. rész: Tisztahang-audiométerek (IEC 645-1:1992 + 1993. évi helyesbítés)

MSZ EN 60645-2:2000

Audiométerek. 2. rész: A beszédhang-audiometria készülékei (IEC 645-2:1993)

MSZ EN 60645-3:2000

Audiométerek. 3. rész: Rövid idejű hallásvizsgáló jelek audiometriai és neurootológiai célokra (IEC 645-3:1994)

MSZ EN 60645-4:2000

Audiométerek. 4. rész: Készülékek kiterjesztett nagyfrekvenciás audiometriához (IEC 645-4:1994)

MSZ EN 61027:2000

Műszerek a fül akusztikus impedanciájának és admittanciájának méréséhez (IEC 1027:1991)

MSZ EN 61094-1:2000

Mérőmikrofonok. 1. rész: Laboratóriumi etalonmikrofonok előírásai (IEC 1094-1:1992 + 1993. évi helyesbítés)

MSZ EN 61094-2:2000

Mérőmikrofonok. 2. rész: Elsődleges eljárás laboratóriumi etalonmikrofonok kölcsönösségi módszerrel végezhető nyomáskalibrálásához (IEC 1094-2:1992)

MSZ EN 61094-3:2000

Mérőmikrofonok. 3. rész: Elsődleges eljárás laboratóriumi etalonmikrofonok kölcsönösségi módszerrel végezhető szabad hangtéri kalibrálásához (IEC 1094-3:1995)

MSZ EN 61094-4:2000

Mérőmikrofonok. 4. rész: Másodlagos etalonmikrofonok előírásai (IEC 1094-4:1995)

MSZ EN 61183:2000

Elektroakusztika. Hangszintmérők kalibrálása véletlen hanggyakorisággal és diffúz hangtérben (IEC 1183:1994)

MSZ EN 61260:2000

Elektroakusztika. Oktávsáv- és törtoktávsáv-szűrők (IEC 1260:1995)

MSZ EN 61265:2000

Elektroakusztika. Repülőgépzaj-mérő műszerek. Működési követelmények szállító repülőgépek akusztikai tanúsításához használt harmad-oktávsávonkénti hangnyomásszint-mérő rendszerekre (IEC 1265: 1995)

MSZ EN 50067:2000

A 87,5–108 MHz frekvenciatartományban működő URH/FM hangműsorszóráshoz alkalmazható rádió-adatrendszer (RDS) előírásai

MSZ EN 50248:2000

A DAB-vevőkészülékek jellemzői

MSZ EN 50256:2000

DVB-vevőkészülékek jellemzői

MSZ EN 60315-4:2000

Különböző adásmódok vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 4. rész: A frekvenciamodulált rádió-műsorszórás vevőkészülékei (IEC 60315-4:1997)

MSZ EN 60315-7:2000

Különböző adásmódok vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 7. rész: A digitális műholdas rádió-vevőkészülékek (DSR) mérési eljárásai (IEC 60315-7:1995)

MSZ EN 60315-9:2000

Különböző adásmódok vételére szolgáló rádió-vevőkészülékek mérési módszerei. 9. rész: A rádiós adatrendszer (RDS) vételére vonatkozó jellemzők mérése (IEC 315-9: 1996)

MSZ EN 60849:2000

Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (IEC 60849:1998)

MSZ EN 60118-0:2000

Hallókészülékek. 0. rész: Az elektroakusztikai jellemzők mérése (IEC 118-0:1983)

MSZ EN 60118-0:1993/A1:2000

Hallókészülékek. 0. rész: Az elektroakusztikai jellemzők mérése (IEC 118-0:1983/A1:1994)

MSZ EN 60118-1:2000

Hallókészülékek. 1. rész: Hallókészülékek, indukciós tekercsbemenettel (IEC 118-1:1995)

MSZ EN 60118-1:1995/A1:2000

Hallókészülékek. 1. rész: Hallókészülékek, indukciós tekercsbemenettel (IEC 118-1:1995/A1:1998)

MSZ EN 60118-2:2000

Hallókészülékek. 2. rész: Hallókészülékek önműködő erősítésszabályozással (IEC 118-2:1983 + A1:1993)

MSZ EN 60118-2:1995/A2:2000

Hallókészülékek. 2. rész: Hallókészülékek önműködő erősítésszabályozással (IEC 60118-2:1983/A2:1997)

MSZ EN 60118-6:2000

Hallókészülékek. 6. rész: Hallókészülékek villamos bemeneti áramköreinek jellemzői (IEC 60118-6:1999)

MSZ EN 60118-7:2000

Hallókészülékek. 7. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése szállítási minőség-ellenőrzéshez (IEC 118-7:1993)

MSZ EN 60118-7:1993/A1:2000

Hallókészülékek. 7. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése szállítási minőség-ellenőrzéshez (IEC 118-7:1983/A1:1994)

MSZ EN 60118-12:2000

Hallókészülékek. 12. rész: Villamos csatlakozórendszerek méretei (IEC 118-12:1996)

MSZ EN 60118-14:2000

Hallókészülékek. 14. rész: Digitális illesztőegység specifikációja (IEC 60118-14:1998)

MSZ EN 60942:2000

Elektroakusztika. Hangkalibrátorok (IEC 60942:1997)

MSZ EN 61043:2000

Elektroakusztika. Hangintenzitás-mérő műszerek. Mérés nyomásérzékelő mikrofonpárral (IEC 1043:1993)

MSZ EN 300 831:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Az 1,5/1,6/2,4 GHz-es és a 2 GHz-es sávban működő, a műholdas személyi távközlő-hálózatokban (S-PCN) használatos földi mozgó állomások (MES) elektromágneses összeférhetősége (EMC)

MSZ EN 301 401:2000

Csatlakozási követelmények a nyilvános hálózatokhoz csatlakoztatott olyan adat-végberendezések (DTE) számára, amelyek ITU-T V-sorozatú ajánlásain alapuló fizikai és villamos hálózatcsatlakozási jellemzőket mutatnak

MSZ EN 301 437:2000

Végberendezések (TE). A végberendezésnek a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) való, páneurópai jóváhagyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyeknek a hálózati címzését, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) kóddal valósítják meg

MSZ EN 300 009-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésátviteli összeköttetés-vezérlő rész (SCCP) nemzetközi összeköttetések ellátására (összeköttetés-mentes és összeköttetés-alapú, 2-es osztályú). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 011-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Primer sebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 1. rész: Az 1. réteg előírása

MSZ EN 300 012-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Alapsebességű, használó-hálózat közötti interfész (UNI). 1. rész: Az 1. réteg előírása

MSZ EN 300 019-2-8:2000

Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-8. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Helyhez kötött használat föld alatti helyszínen

MSZ EN 300 052-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Többszörös előfizetői hívószám (MSN)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 058-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívásvárakoztatás (CW)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 061-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Alácímzés (SUB)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 064-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Közvetlen beválasztás (DDI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 092-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)”- többletszolgáltatás „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 093-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR)”- többletszolgáltatás „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 097-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Kapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 098-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 130-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Rosszakaratú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 138-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 138-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 138-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 141-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 141-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 152:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). A 121,5 MHz-es, vagy a 121,5 MHz-es és a 243 MHz-es frekvenciákon működő, csak tájolásra használt tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 182-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 182-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 185-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 185-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 188-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 188-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 189:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Címzés (ISO/IEC 11571:1998, módosítva)

MSZ EN 300 195-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 195-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 207-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 207-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 267-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 267-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz sávszélességű távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1 -es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 267-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 267-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 286-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 286-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 286-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 299:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Cellás alapú használó– hálózati hozzáférés 155 520 kbit/s-os és 622 080 kbit/s-os bitsebességeken. A fizikai réteg interfészei B-ISDN alkalmazásokhoz

MSZ EN 300 324-1:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 1. rész: A V5.1 interfész előírása

MSZ EN 300 324-2:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 324-8:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ EN 300 347-1:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 1. rész: A V 5.2-es interfész előírása

MSZ EN 300 347-2:2000

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 369-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 369-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 369-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 369-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 376-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a hozzáférési hálózaton (AN) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói portok konfigurációmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 377-1:2000

Q3 interfész a helyi központban (LE) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói profilok konfigurációmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 378-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a hozzáférési hálózaton (AN) V5 interfészek és a hozzájuk tartozó használói portok hiba- és minőségmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 379-1:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Q3 interfész a helyi központban (LE) V5 interfészek és hozzájuk tartozó használói profilok hiba- és minőségmenedzseléséhez. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 300 402-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 4. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása az általános protokoll számára

MSZ EN 300 403-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 1. rész: Protokoll-előírás [módosított ITU-T Q.931 ajánlás (1993)]

MSZ EN 300 403-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 6. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 403-7:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 7. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 417-4-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak alapkövetelményei. 4-2. rész: Szinkron digitális hierarchia (SDH) útvonali rétegfunkciói. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 417-5-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak alapkövetelményei. 5-2. rész: A pleziokron digitális hierarchia (PDH) útvonali rétegfunkciói. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 422:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). A 25 MHz – 3 GHz közötti sávban működő, vezeték nélküli mikrofonok műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 300 462-2-1:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 2-1. rész: Szinkronizáló hálózatok felépítése

MSZ EN 300 462-4-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 4-2. rész: Szinkron digitális hierarchia (SDH) és pleziokron digitális hierarchia (PDH)-berendezések szinkronizációs táplálására alkalmas alárendelt szinkronizáló órajeleinek időzítési jellemzői. „Megvalósítás-megfelelőségi (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 462-6-2:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok általános követelményei. 6-2. rész: Elsődleges referenciaórák időzítési jellemzői. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 497-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez

MSZ EN 300 497-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-3:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 3. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közeg-hozzáférési (MAC) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 497-4:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) az adatkapcsolati (DLC) réteghez

MSZ EN 300 497-5:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 5. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az adatkapcsolati (DLC) réteghez

MSZ EN 300 497-6:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 6. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a hálózati (NWK) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-7:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 7. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a hálózati (NWK) réteghez. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 497-8:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 8. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP) a hálózati (NWK) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 497-9:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). Vizsgálati esetkönyvtár (TCL). 9. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a hálózati (NWK) réteghez. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 631:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti antennák. Pont–pont közötti, helyhez kötött rádiórendszerek antennái az 1 GHz – 3 GHz közötti sávban

MSZ EN 300 646-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 2. változatának alkalmazása az ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészhez. 1. rész: Protokoll-előírás (GSM 09.12, 4.2.2. változat)

MSZ EN 300 676:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). A légiforgalmi URH mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és helyhez kötött, amplitudómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 721:2000

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). 1 GHz alatti frekvenciasávban működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES)

MSZ EN 300 723:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.51, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 724:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). ANSI-C kód a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.53, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 725:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Vizsgálósorozatok a továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) GSM beszédkodekhez (GSM 06.54, 7.0.1. változat,1998)

MSZ EN 300 726:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédátkódolás (GSM 06.60, 6.0.0. változat. 1998)

MSZ EN 300 727:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer. Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.61, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 728:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer. Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.62, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 729:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.81, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 730:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer. Hangtevékenység-érzékelő (VAD) továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.82, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 745-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozó üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 745-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozó üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 771-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. A B-ISDN használó-hálózat interfésze 3. rétegének előírása pont–több pont hívás/hordozó vezérléshez. 1. rész: Protokollelőírás [módosított ITU-T Q.2971 ajánlás (1995)]

MSZ EN 300 805-1:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Hálózati réteg (NL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 300 805-2:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Áramkörmódú alapszolgáltatások. Hálózati réteg (NL). 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)” előírása

MSZ EN 300 904:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A GSM földi mozgószolgálat (PLMN) által támogatott hordozószolgálatok (BS) (GSM 02.02, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 919:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil állomások (MS) típusai (GSM 02.06; 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 923:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A díjtájékoztatási információ (CAI) leírása (GSM 02.24, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 924:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). „Továbbfejlesztett, többszintű megelőzési és kiürítéses (eMLPP)”-szolgáltatás. 1. fokozat (GSM 02.67, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 928:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Többletszolgáltatások műszaki megvalósítása (GSM 03.11, 7.0.1. változat,1998)

MSZ EN 300 931:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A 3-as csoportú, átlátszó távmásoló műszaki megvalósítása (GSM 03.45, 7.0.1. változat,1998)

MSZ EN 300 935:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatások. 2. fokozat (GSM 03.86, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 943:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A rövidüzenet-szolgáltatás cellás szórásának (SMSCB) támogatása a mobil rádióinterfészen (GSM 04.12; 7.0.1 változat, 1998)

MSZ EN 300 945:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Sebességillesztés a mobil állomás-bázisállomás-rendszer (MS-BSS) interfészen (GSM 04.21, 7.0.3. változat,1998)

MSZ EN 300 947:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Továbbfejlesztett, többszintű megelőzési és kiürítéses szolgáltatás (eMLPP). 3. fázis (GSM 04.67, 7.0.0. változat, 1998)

MSZ EN 300 948:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Csoportos hívás vezérlési (CGC) protokollja (GSM 04.68, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 949:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az adatszórás hívásvezérlő (BCC) protokollja (GSM 04.69, 8.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 951:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Vonalazonosító többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.81, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 952:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Hívásátirányítási (CF) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.82, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 953:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Hívásvárakoztatási (CW) és hívástartási (HOLD) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.83, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 954:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Több résztvevős (MPTY) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.84, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 955:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Díjtájékoztatási (AoC) többletszolgáltatások. 3. fokozat (GSM 04.86, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 957:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Strukturálatlan többletszolgáltatási adatok (USSD). 3. fokozat (GSM 04.90, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 958:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Explicit hívásátadási (ECT) többletszolgáltatás. 3. fokozat (GSM 04.91, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 963:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.12, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 964:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos (DTX) adása (GSM 06.31, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 965:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Teljes sebességű beszéd. Hangtevékenység-érzékelő (VAD) teljes sebességű beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.32, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 967:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. ANSI-C kód a GSM félsebességű beszédkodekhez. (GSM 06.06, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 968:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. Vizsgálósorozatok a GSM félsebességű beszédkodekhez (GSM 06.07, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 969:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszéd átkódolása (GSM 06.20, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 970:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.21; 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 971:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. A félsebességű beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.22, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 972:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Félsebességű beszéd. Félsebességű beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.41, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 001-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 4. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 001-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). "Kimenő hívás tiltása (OCB)"-többletszolgáltatások. "1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)"-protokoll. 6. rész: "Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 002-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 002-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 002-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 002-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 004-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az üzenettovábbító egység (MTP) 3. szintű funkciói és üzenetei a nemzetközi összeköttetés támogatására. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 005-3:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny- és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 005-4:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Széles sávú vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatokat (AN) támogató interfészek a VB5.1 referenciaponton. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 040:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Biztonság. Törvényes befigyelési (LI) interfész

MSZ EN 301 060-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) protokoll. Alaphívás-alkalmazások továbbfejlesztése a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és PIXIT”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 060-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztések a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 061-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Funkcionális alapprotokoll a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 061-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Funkcionális alapprotokoll a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 062-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 1. rész: Protokoll-előírás [módosított ITU-T Q.765.1 és Q.699.1 ajánlások]

MSZ EN 301 065-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 065-6:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”- többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 067-4:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 067-6:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 068-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 068-3:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 068-5:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli képesség és forgalmi paraméterek jelzése. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 086:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az előfizetői azonosítómodul (SIM) megfelelőségvizsgálati előírása (GSM 11.17, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 126-1:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 1. rész: Pont–pont típusú berendezések. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 126-3-1:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 3-1. rész: Pont–pont közötti antennák. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 129:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Digitális rádiórelé-rendszerek (DRRS). Szinkron digitális hierarchia (SDH). SDH DRRS-ek rendszerminőség-ellenőrzési paraméterei

MSZ EN 301 140-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 140-2:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 140-3-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 1. alrész: A CS1 képességi alapkészlete a CS2 kiegészítésekkel együtt

MSZ EN 301 140-3-2:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 2. alrész: A hívó partner kezelése (CPH)

MSZ EN 301 140-3-3:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 3. rész: A szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) vizsgálósorozat-szerkezetének és vizsgálati céljainak (TSS&TP) előírása. 3. alrész: A különleges erőforrás-funkciók (SRF)

MSZ EN 301 140-4-1:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 1. alrész: A CS-1 képességi alapkészlete a CS-2 kiegészítésekkel együtt

MSZ EN 301 140-4-2:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 2. alrész: A hívó partner kezelése (CPH)

MSZ EN 301 140-4-3:2000

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)-előírás és "részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)"-űrlap a szolgáltatáskapcsolási funkció (SSF) számára. 3. alrész: Különleges erőforrás-funkciók (SRF)

MSZ EN 301 140-5:2000

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). 5. rész: Elosztott funkcionális sík (DFP) [módosított ITU-T Q.1224 ajánlás (1997)]

MSZ EN 301 143:2000

Intelligens hálózat (IN). Intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2-es képességi készlet (CS2). Zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM). A szolgálati vezérlési funkció (SCF) 3-as fokozatú előírásai. SCF és hívással nem kapcsolatos funkció (CUSF)/szolgálati kapcsolási funkció (SSF). SCF-interfész

MSZ EN 301 144-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 144-4:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 144-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 145-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a véghasználó készüléke (EUT) számára

MSZ EN 301 145-5:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a szolgáltatói készülék (SPT) számára

MSZ EN 301 145-7:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Távművelet-szolgáltatás. 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a távművelet-menedzselési funkció (TMF) számára

MSZ EN 301 163-1-1:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Az aszinkron átviteli mód (ATM) berendezésen belüli szállítófunkcióinak általános követelményei. 1-1. rész: Funkcionális jellemzők és berendezésműködés

MSZ EN 301 163-2-1:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Az aszinkron átviteli mód (ATM) berendezésen belüli szállítófuncióinak alapkövetelményei. 2-1. rész: Az átviteli és a rétegmenedzselési sík funkcionális modellje

MSZ EN 301 164:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarcha (SDH). Bérelt SDH vonalak. Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 301 165:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarcha (SDH). Bérelt SDH vonalak. Csatlakozási jellemzők

MSZ EN 301 178:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek.(ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, igen nagy frekvenciás (VHF), hordozható rádiótelefon-berendezéseinek műszaki jellemzői és mérési módszerei (csak nem GMDSS-alkalmazásokhoz)

MSZ EN 301 199:2000

Digitális videoműsorszórás (DVB). Interaktív csatorna többpontos, helyi szétosztó rendszerek (LMDS) számára

MSZ EN 301 213-1:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek. 1. rész: Alapparaméterek

MSZ EN 301 217-1:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles és kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN) ellátására. 1. rész: Interfész-előírás

MSZ EN 301 217-2:2000

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles és kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN) ellátására. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 301 222:2000

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális, műholdas hírgyűjtéshez (DSNG) társított koordinációs csatornák

MSZ EN 301 238:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Izokron adat-hordozószolgálatok vándorlási mobilitással. (D típusú szolgálat, 2-es mobilitási osztály)

MSZ EN 301 242:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). Kettős üzemmódú végberendezéseken alapuló DECT/GSM integráció

MSZ EN 301 248:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.81, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 268:2000

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A lineáris nyalábszakasz védelmi konfigurációjának információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 301 273:2000

Zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM). 2. fázis. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 357:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek.(ERM). Beépített antennát használó, a CEPT ajánlása szerinti 863 MHz – 865 MHz frekvenciatartományban működő, széles sávú, analóg, zsinór nélküli eszközök műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 301 361-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN mobilitási protokoll együttműködési előírási profilja (IMIP). 1. rész: DECT/ISDN együttműködés a zsinór nélküli végződés mobilitásának (CTM) támogatására

MSZ EN 301 361-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ISDN mobilitási protokoll együttműködési előírási profilja (IMIP). 2. rész: DECT/ISDN együttműködés a mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) támogatására

MSZ EN 301 363:2000

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az UPT integrált áramkörös kártya (ICC) és a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN), az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és a mobil kommunikáció globális rendszere (GSM) végberendezései interfészének funkcionális előírása (egylépéses és többlépéses hitelesítés). Megfelelőségvizsgálati előírás

MSZ EN 301 366:2000

Univerzális személyi távközlés (UPT). 2-es fázisú UPT. Az integrált áramkörös UPT kártya (ICC) és a kártyaelfogadó eszköz (CAD) közötti interfész funkcionális előírása. Kéthangú, többfrekvenciás (DTMF) eszközt elfogadó UPT kártya. Megfelelőségvizsgálati előírás

MSZ EN 301 371-1:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 1. rész: Összefoglalás

MSZ EN 301 371-2:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 371-3:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 391:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközöket használó adatkommunikációk. Az adatátvitel hozzáférési protokollja, foglaltsági szabályai és megfelelő műszaki jellemzői

MSZ EN 301 419-1:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. 1. rész: Mobil állomások a GSM 900 és a DCS 1800 sávban. Hozzáférés (GSM 13.01, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 419-2:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Nagy sebességű, áramkörkapcsolt adatok (HSCSD), több időrést használó mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.34, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 301 419-3:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Továbbfejlesztett beszédhívási tételek (ASCI). Mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.68, 5.0.2. változat, 1996)

MSZ EN 301 420:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Mobil állomások a DCS 1800 sávokban és a GSM 900 kiegészítő sávokban. Távbeszélés (GSM 13.02, 4.0.1. változat)

MSZ EN 301 427:2000

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, műholdas, mobil földi állomások (LMES) számára

MSZ EN 301 430:2000

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a műholdas hírgyűjtés 11-12/13-14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható földi állomásai (SNG-TES) számára

MSZ EN 301 435-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A TETRA végberendezések csatlakoztatási követelményei. 1. rész: Polgári hozzáférés

MSZ EN 301 441:2000

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány az 1,6/2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlőhálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomások (MES) számára, beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 301 462:2000

Emberi tényezők (HF). Távközlési szolgáltatások azonosító jelképei hallássérültek számára

MSZ EN 301 484-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 484-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH) többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 486-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). "2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)"-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 1. rész: Protokollelőírás (ITU-T Q.2963.3 módosított ajánlás)

MSZ EN 301 650:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). DECT multimédia hozzáférési profil (DMAP). Alkalmazásfüggő hozzáférési profil (ASAP)

MSZ EN 301 655:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Hívási elsőbbség gátlása és hívási elsőbbség gátlásvédelme”-többletszolgáltatások. (ISO/IEC 15991:1998, módosítva)

MSZ EN 301 656:2000

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. „Hívási elsőbbség gátlása és hívási elsőbbség gátlásvédelme”-többletszolgáltatások. (ISO/IEC 15992:1998, módosított)

MSZ EN 301 692:2000

A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). 2+ fázis. A jellemző tulajdonságok 1. csomagja (FP1). Áramkörkapcsolt adatok. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 700:2000

Digitális hangműsorszórás (DAB). VHF FM-műsorszórás: Az RDS-ODA 147 utalásai a párhuzamosan, egy időben sugárzott DAB-szolgáltatásokra

MSZ EN 301 702:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). Szolgáltatásleírás, 1-es fokozat (GSM 02.87, 7.1.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 703:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.71, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 704:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédátkódolás (GSM 06.90, 7.2.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 705:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.91, 7.1.1. változat,1998)

MSZ EN 301 706:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák komfortzaj-szempontjai (GSM 06.92, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 708:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák hangtevékenység-érzékelése. Általános leírás (VAD) (GSM 06.94, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 710:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). 2-es fokozat (GSM 03.87, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 711:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS). 3-as fokozat (GSM 04.87, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 301 712:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Adaptív, többsebességű (AMR) beszéd. ANSI-C kód az AMR beszédkodek számára (GSM 06.73, 7.4.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 715:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobilszám hordozhatóságának (MNP) támogatása. Szolgáltatásleírás. 1-es fokozat (GSM 02.66, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ EN 302 084:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). A vándorlás és a dzsitter szabályozása szállítóhálózatokban

MSZ EN 302 091-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 091-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 302 092-1:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 092-2:2000

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2). Széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 2. rész: "Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)"-űrlap előírása

MSZ EN 302 094-1:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- és "7-es jelzésrendszer (SS7)"-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 094-2:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”- és „7-es jelzésrendszer (SS7)"-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 096:2000

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). A jellemző tulajdonságok 1. csomagja (FP1). A CTM áramkörkapcsolt adatprofilja 32 kbit/s és 64 kbit/s sebességű, korlátozatlan digitális információ (UDI) esetén

MSZ ETS 300 009-3:2000

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésösszeköttetés-vezérlőegység (SCCP) (összeköttetésmentes és összeköttetéshez igazodó, 2-es osztályú) a nemzetközi összekapcsolás támogatására. 3. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ ETS 300 392-3-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 3. alrész: A hálózati többletjellemző csoporthívása (ANF-ISIGC)

MSZ ETS 300 392-3-5:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 5. alrész: A mobilitásmenedzselés hálózati többletfunkciója (ANF-ISIMM)

MSZ ETS 300 392-4-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 4. rész: Átlépőközpontok alapműködése. 3. alrész: Adathálózatok átlépőközpontjai

MSZ ETS 300 392-10-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás

MSZ ETS 300 392-10-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 3. alrész: A beszélgetőtárs azonosítása (TPI)

MSZ ETS 300 392-10-4:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 4. alrész: Hívásátirányítás (CF)

MSZ ETS 300 392-10-7:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 7. alrész: Rövid számos címzés

MSZ ETS 300 392-10-11:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 11. alrész: Hívásvárakoztatás (CW)

MSZ ETS 300 392-10-12:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D).10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (CH)

MSZ ETS 300 392-10-13:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10 rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 13. alrész: Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele

MSZ ETS 300 392-10-23:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat. (V+D). 10 rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 23. alrész: Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol

MSZ ETS 300 392-10-24:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 24. alrész: Hívásvisszatartás (CRT)

MSZ ETS 300 392-11-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás

MSZ ETS 300 392-11-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 3. alrész: A beszélgetőtárs azonosítása (TPI)

MSZ ETS 300 392-11-7:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 7. alrész: Rövid számos címzés (SNA)

MSZ ETS 300 392-11-13:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 13. alrész: Hívás végigvitele foglalt előfizető esetén (CCBS)

MSZ ETS 300 392-11-20:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 20. alrész: Észrevétlen befigyelés (DL)

MSZ ETS 300 392-11-22:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 22. alrész: Dinamikus csoportszám kijelölése (DGNA)

MSZ ETS 300 392-11-23:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 23. alrész: Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)

MSZ ETS 300 392-12-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 1. alrész: Hívásazonosítás (CI)

MSZ ETS 300 392-12-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 3. alrész: A beszélgetőtárs azonosítása (TPI)

MSZ ETS 300 392-12-7:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 7. alrész: Rövid számos címzés (SNA)

MSZ ETS 300 392-12-13:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 13. alrész: Hívás végigvitele foglalt előfizető esetén (CCBS)

MSZ ETS 300 392-12-20:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 20. alrész: Észrevétlen befigyelés (DL)

MSZ ETS 300 392-12-22:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 22. alrész: Dinamikus csoportszám kijelölése (DGNA)

MSZ ETS 300 393-2:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Optimalizált csomagadat (PDO). 2. rész: Rádióinterfész (AI)

MSZ ETS 300 393-10:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Optimalizált csomagadat (PDO). 10. rész: A rádióinterfész (AI) SDL-modellje

MSZ ETS 300 394-4-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 1. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfészhez (AI)

MSZ ETS 300 394-4-2:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 2. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfészhez (AI)

MSZ ETS 300 394-4-7:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 7. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a mobil állomás és az átlépőközpont közötti (MS-GW) rádióinterfészhez (AI)

MSZ ETS 300 394-4-8:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 8. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a közvetlen módú átlépőközponthoz (DM-GATE)

MSZ ETS 300 394-4-9:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 9. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a mobil állomás (MS) átlépőközpontjához

MSZ ETS 300 394-4-10:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 10. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a közvetlen módú átlépőközponthoz (DM-GATE)

MSZ ETS 300 394-5-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 5. rész: Biztonság. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ ETS 300 394-5-2:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 5. rész: Biztonság. 2. alrész: A TETRA biztonságának protokollvizsgálati előírása

MSZ ETS 300 394-5-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 5. rész: Biztonság. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS)

MSZ ETS 300 396-5:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 5. rész: Az átlépő rádióinterfésze

MSZ ETS 300 396-8-1:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). Közvetlen működési mód (DMO). 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása. 1. alrész: Mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfész (AI)

MSZ ETS 300 396-8-3:2000

Földi nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása. 3. alrész: Az átlépőközpont rádióinterfésze (AI)

MSZ ETS 300 557:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil rádióinterfész. A 3. réteg előírása (GSM 04.08, 4.23.1. változat)

MSZ ETS 300 574:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Nyalábolás és többszörös hozzáférés a rádióútvonalon (GSM 05.02, 4.10.1. változat)

MSZ ETS 300 577:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Rádióadás és -vétel (GSM 05.05, 4.23.1. változat)

MSZ ETS 300 608:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Az „előfizetői azonosító modul – mobil berendezés (SIM-ME)”-interfész előírása (GSM 11.11, 4.21.1. változat)

MSZ ETS 300 833:2000

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti antennák. A 3 GHz – 60 GHz közötti sáv helyhez kötött, pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái

MSZ ETS 300 907:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil állomás (MS) ember-gép interfésze (MMI) (GSM 02.30. 5.7.1. változat, 1996)

MSZ ETS 300 913:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil állomások (MS) végződésillesztési funkcióinak (TAF) általános része

MSZ ETS 300 916:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A GSM mobil berendezés (ME) AT-parancskészlete (GSM 07.07, 5.9.1. változat, 1996)

MSZ ETS 300 918:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Többletszolgáltatások általános ismertetése. (GSM 02.04, 5.7.4. változat, 1996)

MSZ ETS 300 950:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil rádióinterfész 3. rétegének többletszolgáltatási előírásai. Formátumok és kódolás (GSM 04.80, 5.3.1. változat, 1996)

MSZ ETS 300 974:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil alkalmazási rész (MAP) előírása (GSM 09.02, 5.14.1. változat, 1996)

MSZ I-ETS 300 609-1:2000

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A bázisállomás-rendszer (BSS) berendezésének előírása. 1. rész: Rádiós szempontok (GSM 11.21, 4.14.1. változat)

MSZ EN 60244-5:2000

Rádió-adóberendezések mérési módszerei. 5. rész: Televízió-adóberendezések jellemzői (IEC 244-5:1992)

MSZ EN 60244-9:2000

Rádió-adóberendezések mérési módszerei. 9. rész: Televízióátjátszók jellemzői (IEC 244-9:1993)

MSZ EN 60835-3-2:2000

Digitális mikrohullámú rádióadó-rendszerekben használt készülékek méré-si módszerei. 3. rész: Mérések műholdas földi állomásokon. 2. fejezet: Antenna (IEC 835-3-2:1995)

MSZ EN 300 385:2000

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum-ügyek (ERM). Állandó helyű rádió-összeköttetések és kiegészítő berendezéseik elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa

MSZ EN 300 135-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A polgári sávban működő, szögmodulált rádióberendezések (CEPT PR 27 rádióberendezések). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 152-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vész esetén helyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 162-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávban működő rádiótelefon-adói és -vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 220-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz – 1000 MHz frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 390-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére való rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 454-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangkapcsolatok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 720-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Fedélzeti UHF-távközlőrendszerek és berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 178-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, igen nagy frekvenciás (VHF), hordozható rádiótelefon-berendezései (csak nem GMDSS-alkalmazásokhoz). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 459:2001

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány interaktív műholdas végberendezésekhez (SIT) és műholdas használói végberendezésekhez (SUT), amelyek geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugároznak a 29,5–30,0 GHz frekvenciasávban

MSZ EN 301 489-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 2. rész: Rádiós személyhívó berendezésekre vonatkozó sajátos feltételek

MSZ EN 301 489-5:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 5. rész: A földi mobil magánrádióra (PMR) és segédberendezéseire vonatkozó sajátos feltételek (beszéd és nem beszéd)

MSZ EN 301 489-6:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlési (DECT) berendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-7:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 7. rész: A digitális, cellás rádió-távközlési rendszerek (GSM és DCS) mobil és hordozható berendezéseinek és segédberendezéseinek sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-8:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 8. rész: A GSM-bázisállomások sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-9:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 9. rész: Vezeték nélküli mikrofonok és hasonló, rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati berendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-12:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciasávokban, a helyhez kötött műholdas szolgálat (FSS) keretében működő, igen kis apertúrájú, interaktív, műholdas földi állomás sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-13:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 13. rész: A polgári sávban (CB) működő rádiók és segédberendezéseik sajátos feltételei (beszéd és nem beszéd)

MSZ EN 301 489-15:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 15. rész: A kereskedelemben kapható amatőr rádióberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-16:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 16. rész: A mobil és hordozható, analóg, cellás rádió-távközlési berendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-17:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatok és a HIPERLAN-berendezés sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-19:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, csak vételre képes adatkommunikációs mobil földi állomások (ROMES) sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-20:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mobil földi állomások (MES) sajátos feltételei

MSZ EN 301 751:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések és antennák. A pont–pont közötti, helyhez kötött digitális rádiórendszereknek és antennáknak az 1999/5/EC irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabványa

MSZ EN 301 796:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT1 és CT1+ zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

MSZ EN 301 797:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT2 zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

MSZ EN 62105:2002

Digitális hangműsorszóró rendszer. A vevőkészülék-adatinterfész előírásai

MSZ EN 61108-2:2001

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések, rendszerek. Globális műholdas navigációs rendszerek (GNSS). 2. rész: Globális műholdas navigációs rendszer (LONASS). Vevőkészülékek. Működési előírások, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61108-2:1998)

MSZ EN 61162-2:2001

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések, rendszerek. Digitális interfészek. 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel (IEC 61162-2:1998)

MSZ EN 61993-1:2001

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések, rendszerek. 1. rész: Az URH digitális szelektív hívású (DSC) hajófedélzeti, automatikus transzponder-rendszer telepítése. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61993-1:1999)

MSZ EN 60215:1989/A2:2001

Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai (IEC 215:1987/A2:1993)

MSZ EN 60118-0:2001

Hallókészülékek. 0. rész: Az elektroakusztikai jellemzők mérése (IEC 118-0:1983)

MSZ EN 300 086-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 224-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 341-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat (RP 02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 406:2001

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány a digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközléshez (DECT). Általános rádiós követelmények

MSZ EN 301 423:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált szabvány a földi repülési távközlőrendszerekhez

MSZ EN 301 489-22:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött légiforgalmi VHF-rádióberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 511:2001

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). Az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány a GSM 900 és a DCS 1800 sáv mobil állomásaihoz (GSM 13.11, 7.0.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 753:2001

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések és antennák. Az 1999/5/EC-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabvány a pont-több pont közötti, digitális, állandó helyű rádiórendszerekhez és antennákhoz

MSZ EN 301 843-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények

MSZ EN 301 843-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 2. rész: Rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei

MSZ EN 301 843-4:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 4. rész: Keskeny sávú, közvetlenül nyomtató (NBDP) NAVTEX-vevők sajátos feltételei

MSZ 25035:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Hozzáférés szükséghelyzetben

MSZ EN 60118-1:2001

Hallókészülékek. 1. rész: Hallókészülékek indukciós felvevőtekercsű bemenettel (IEC 118-1:1995)

MSZ EN 60118-2:2001

Hallókészülékek. 2. rész: Hallókészülékek önműködő erősítésszabályozással (IEC 118-2:1983 + A1:1993)

MSZ EN 60118-7:2001

Hallókészülékek. 7. rész: Hallókészülékek műszaki jellemzőinek mérése szállítási minőség-ellenőrzéshez (IEC 118-7:1983)

MSZ EN 60244-10:2001

Rádió-adóberendezések mérési módszerei. 10. rész: Televízióadók és -átjátszók mérési módszerei beiktatott ellenőrző jelek alkalmazásával (IEC 244-10:1986)

MSZ EN 60244-14:2001

Rádió-adóberendezések mérési módszerei. 14. rész: Azonos vagy szomszédos antennát használó, két vagy több adóberendezés által okozott külső intermodulációs termékek (IEC 60244-14:1997)

MSZ EN 300 065-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 065-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 152-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en, vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vészhelyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 162-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 219-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ keltő jeladó rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 471-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítő berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 718-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 718-3:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 300 761-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es sávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 443:2001

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit kielégítő, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára használt műholdas földi állomások

MSZ EN 301 721:2001

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány az 1 GHz alatt működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES) számára

MSZ EN 303 035-1:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 1. rész: Beszéd és adat (V+D)

MSZ EN 303 035-2:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

MSZ EN 300 019-2-1:2001

Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-1. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Tárolás

MSZ EN 300 089:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonosságának közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 094:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Felkapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 130-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 135-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Szögmodulált, polgári sávú (CB) rádióberendezések (CEPT PR 27 rádióberendezések). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 220-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz – 1000 MHz frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 300 220-2:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz-1000 MHz frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 2. rész: Kiegészítő paraméterek, amelyeket nem a megfelelőség megállapításához alkalmaznak

MSZ EN 300 267-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 267-6:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz-es távbeszélő-, videotávbeszélő-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 328-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, szórt spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati feltételek

MSZ EN 300 347-8:2001

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V5.2 interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 8. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ EN 300 356-31:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 31. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása az alapszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-32:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 32. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az alapszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-34:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 34. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”- űrlap előírása a többletszolgáltatások számára

MSZ EN 300 356-35:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 3. változata. 35. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a többletszolgáltatások számára

MSZ EN 300 359-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokollelőírás

MSZ EN 300 359-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 359-5:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 359-6:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 401:2001

Rádió-műsorszóró rendszerek. Digitális hangműsorszórás (DAB) mobil, hordozható és helyhez kötött vevőkhöz

MSZ EN 300 402-7:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Adatkapcsolati réteg. 7. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása az általános protokoll számára

MSZ EN 300 407:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 55 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való digitális rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 408:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Összehangolt frekvenciatervezést nem igénylő, 58 GHz környékén működő, digitális jelek és analóg videojelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 417-6-2:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 6-2. rész: Szinkronizáló rétegfunkciók. „Megvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (ICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 417-7-1:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Berendezések szállítófunkcióinak általános követelményei. 7-1. rész: Berendezésmenedzselés és réteg-segédfunkciók

MSZ EN 300 430:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. A 18 GHz-es frekvenciasávban működő, 55 MHz és 27,5 MHz csatornaosztású, digitális STM-1 jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 436-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Jelzésátviteli ATM-illesztőréteg (SAAL). Szolgáltatásfüggő, összeköttetés-orientált protokoll (SSCOP). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2110 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 300 443-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó-vezérléshez. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 443-5:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó-vezérléshez. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 443-6:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat közötti interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó-vezérléshez. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 454-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangfrekvenciás kapcsolatok. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 300 463:2001

Átvitel és nyalábolás (TM). Passzív optikai hozzáférési hálózatok (OAN) követelményei, amelyek 2 Mbit/s-ig terjedő hordozókapacitású szolgáltatásokat nyújtanak

MSZ EN 300 607-1:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 1. rész: Megfelelőségi előírás (GSM 11.10-1, 8.1.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 607-4:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 4. rész: A SIM alkalmazási eszközkészlet megfelelőségi előírása (GSM 11.10-4, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 300 700:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vezeték nélküli átjátszóállomások (WRS)

MSZ EN 300 720-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Fedélzeti UHF-távközlőrendszerek és -berendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 737:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák távátkódolóinak és sebességillesztőinek sávon belüli vezérlése (GSM 08.60, 7.2.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 765-1:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). Rádiós helyi hurok (RLL) hozzáférési profilja (RAP). 1. rész: Távbeszélő-alapszolgáltatások

MSZ EN 300 833:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti antennák. A 3 GHz – 60 GHz közötti sáv helyhez kötött, pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 300 903:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A beszédszolgálat átviteltervezési szempontjai a GSM közcélú földi mobil hálózat (PLMN) rendszerében (GSM 03.50, 6.2.1. változat, 1997)

MSZ EN 300 908:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Nyalábolás és többszörös hozzáférés a rádióútvonalon (GSM 05.02, 8.5.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 909:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Csatornakódolás (GSM 05.03, 8.5.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 910:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Rádióadás és -vétel (GSM 05.05, 8.5.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 911:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A rádióalrendszer összeköttetés-vezérlése (GSM 05.08, 7.4.1. változat, 1998)

MSZ EN 300 912:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A rádióalrendszer szinkronizálása (GSM 05.10, 6.6.1. változat, 1997)

MSZ EN 300 925:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). „Hangcsoporthívás”-szolgáltatás (VGCS), 1-es fokozat (GSM 02.68, 7.0.2. változat,1998)

MSZ EN 300 926:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Hangszórás-szolgáltatás (VBS). 1-es fokozat (GSM 02.69, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 937:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Adatkapcsolati (DL) réteg. Általános szempontok (GSM 04.05, 7.1.2. változat, 1998)

MSZ EN 300 938:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil állomás – bázisállomás rendszer (MS-BSS) interfésze. Az adatkapcsolati (DL) réteg előírása (GSM 04.06, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 940:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobilrádió-interfész 3. rétegének előírása (GSM 04.08, 6.10.1. változat, 1997)

MSZ EN 300 944:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Működési követelmények a mobil rádió interfészén (GSM 04.13, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 959:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Moduláció (GSM 05.04, 8.1.2. változat, 1999)

MSZ EN 300 979:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszédforgalmi csatornák távátkódolóinak és sebességillesztőinek sávon belüli vezérlése (GSM 08.61, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 003-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 003-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 003-5:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 003-6:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Összeköttetési jellemzők. Cella-csúcssebesség módosítása az összeköttetés fenntartója által. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 021:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Időosztásos, többszörös hozzáférés (TDMA). Pont-többpont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 055:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférés (DS-CDMA). Pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek az 1 GHz-3 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 062-2:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 062-3:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 062-4:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazások támogatása a magánhálózati Q-referenciaponti 1-es jelzésrendszer (PSS1) információfolyamaival. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 067-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 067-5:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Egyezkedés a hívás/összeköttetés felépítése folyamán. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 068-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli jellemzők és forgalmi paraméterek jelzése. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”- űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 301 068-6:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. ATM átviteli jellemzők és forgalmi paraméterek jelzése. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”- űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 082:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Állandóan tiltott kimenő hívás (OCB-F)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 084:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Használó által tiltott kimenő hívás (OCB-UC)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 087:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. és 2+ fázis) (GSM). „Bázisállomás-rendszer (BSS)”-berendezés előírása. Rádiós szempontok (GSM 11.21, 8.2.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 127:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. 30 MHz körüli csatornaosztású frekvenciasávokban, közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó, nagy kapacitású, SDH (2 x STM-1) jeleket továbbító, digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 128:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). A 13, 15 és 18 GHz-es frekvenciasávokban működő kis és közepes kapacitású digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 144-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”- protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatás számára az alfa-interfészen. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 144-2:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”- protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitás-menedzselési szolgáltatás számára az alfa-interfészen. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 213-2:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont-többpont közötti digitális rádiórendszerek. 2. rész: Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférési (FDMA) módszerek

MSZ EN 301 213-3:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont-többpont közötti digitális rádiórendszerek. 3. rész: Időosztásos, többszörös hozzáférési (TDMA) módszerek

MSZ EN 301 215-1:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 1. rész: Általános szempontok

MSZ EN 301 215-2:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 2. rész: A 24 GHz – 30 GHz közötti sáv

MSZ EN 301 245:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédátkódolás (GSM 06.60, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 344:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Általános csomagrádió-szolgálatás (GPRS). Szolgáltatásleírás. 2. fokozat (GSM 03.60, 6.7.1. változat, 1997)

MSZ EN 301 347:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). GRPS alagútprotokoll (GTP) a Gn és Gp interfészeken át (GSM 09.60, 7.5.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 349:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). A mobil állomás (MS) és a bázisállomás-rendszer (BSS) közötti interfész. A rádiókapcsolati vezérlés/közeghozzáférés-vezérlés (RLC/MAC) protokollja (GSM 04.60, 7.4.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 357-1:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő sávban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. A CEPT ajánlása szerinti, a 863 MHz – 865 MHz közötti frekvenciasávban működő, közcélú rádiómikrofonok és fülbe helyezhető figyelőrendszerek. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 301 451-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Zsinór nélküli végberendezés kimenő hívása hálózati többletjellemzője (ANF-CTMO)”. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 452-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Hívás-végigvitel”-többletszolgáltatása. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 454-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végberendezés helyzetének nyilvántartása (CTLR)”-többletszolgáltatás. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 454-2:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végberendezés helyzetének nyilvántartása (CTLR)”-többletszolgáltatás. ECMA-QSIG-CTLR. 2. rész: ”Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 455-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Zsinór nélküli végberendezés bejövő hívása hálózati többletjellemzője (ANF-CTMI)”. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 460-1:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 1. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. Közös paraméterek

MSZ EN 301 460-2:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 2. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. TDMA-rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-3:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 3. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. FH-CDMA rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-4:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 4. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. FDMA-rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 460-5:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. 5. rész: Pont-több pont közötti, 1 GHz alatti digitális rádiórendszerek. DS-CDMA rendszerek kiegészítő paraméterei

MSZ EN 301 461:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, SDH-jeleket (2 x STM-1) hordozó, 40 MHz-es csatornaosztású frekvenciasávokban közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó, helyhez kötött rádiórendszerek

MSZ EN 301 465:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Áramkör-emulációs előírások. ATM-hálózatok alaphozzáférés-emulációja

MSZ EN 301 466:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Mentőcsónakban rögzítetten felszerelt, kétirányú VHF rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 469-1:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg

MSZ EN 301 469-2:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 469-3:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 2. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-4:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 4. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Adatkapcsolati (DLC) réteg

MSZ EN 301 469-5:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 5. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Adatkapcsolati (DLC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 301 469-6:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 6. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Adatkapcsolati (DLC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-7:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet (TSS) és vizsgálati célok (TP). Hálózati (NWK) réteg

MSZ EN 301 469-8:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 8. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Hálózati (NWK) réteg. Hordozható rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 469-9:2001

Továbbfejlesztett, digitális, zsinór nélküli távközlés (DECT). A DECT csomagrádió-szolgáltatás. (DPRS) vizsgálati esetkönyvtára (TCL). 9. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS). Hálózati (NWK) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 301 479:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Vonalkereső (LH)-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 483-1:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Díjtájékoztatás (AoC)-többletszolgáltatások. [ISO/IEC 15049 (1997), módosítva]. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 485-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Az ATM-végrendszercímzés támogatása a számazonosító többletszolgáltatásokkal. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2951.9 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 487-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2934 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 487-2:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. A kapcsolt, virtuális útvonali képesség B-ISDN használó-hálózat közötti interfésze 3. rétegének előírása. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 503:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobilrádió-interfész 3. rétegének előírása. Rádióerőforrás-vezérlő protokoll (GSM 04.18, 8.4.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 525:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. Az 1 GHz – 3 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 301 657:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. A magánhasználó mobilitása (PUM). Híváskezelési hálózati többletjellemzők (ANFs) [ISO/IEC 17877 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 668-1:2001

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 1. rész: A CAMEL 2. fázisának protokoll előírása

MSZ EN 301 668-2:2001

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat képességi készletének (CS1) kiterjesztése. Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)” űrlap előírása

MSZ EN 301 669:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, két 40 MHz-es csatornán STM-4 vagy egy 40 MHz-es csatornán 2 x STM-1 jeleket továbbító, váltakozó csatornaelrendezésű digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 688:2001

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en és 123,1 MHz-en működő, helyhez kötött és hordozható VHF-berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

MSZ EN 301 701:2001

Digitális videoműsorszórás (DVB). A mikrohullámú, digitális földi televízió OFDM-modulációja

MSZ EN 301 709:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Kapcsolatillesztés (GSM 05.09, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 713:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Vizsgálósorozatok az adaptív, többsebességű (AMR) beszédkodek számára (GSM 06.74, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 301 716:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil szám hordozhatóságának (MNP) támogatása. Műszaki megvalósítás. 2. fokozat (GSM 03.66, 7.3.1. változat, 1998)

MSZ EN 301 744:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos/időosztásos, többszörös hozzáférés (DS-CD/TDMA). Pont-több pont közötti digitális csomagrádió-rendszerek a 3 GHz – 11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 765:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Statikus, áramkörmódú, PINX-ek közötti összeköttetések funkcionális követelményei [ISO/IEC 14474 (1998), módosítva]

MSZ EN 301 776:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elkülönített hordozóvezérlés (SBC)

MSZ EN 301 798:2001

Fejlett hálózatok szolgáltatásai és protokolljai (SPAN). „Névtelen hívás visszautasítása (ACR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 810:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A magánhasználó mobilitása (PUM). Híváskezelési hálózati többletjellemzők (ANFs) [ISO/IEC 17878 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 819:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. „Közös információ” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15771 (1998), módosítva]

MSZ EN 301 820:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Közös információ” hálózati többletjellemző (ANF) [ISO/IEC 15772 (1998), módosítva]

MSZ EN 301 821:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A magánhasználó mobilitása (PUM). Nyilvántartási többletszolgáltatás [ISO/IEC 17876 (2000), módosítva]

MSZ EN 301 822:2001

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modellek és információfolyamok. A magánhasználó mobilitása (PUM). Nyilvántartási többletszolgáltatás [ISO/IEC 17875 (2000), módosítva]

MSZ EN 302 085:2001

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 3 GHz – 11 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái

MSZ EN 302 091-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 091-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Előzetes egyezkedés. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 092-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). 2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2), széles sávú, központok közötti jelzés (B-QSIG) és 7-es jelzésrendszer (SS7). Hívásvezérlés elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 092-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN) és széles sávú, integrált szolgálatú magánhálózat (B-PISN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)” és „Széles sávú QSIG (B-QSIG)”-protokollok. Hívásvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 093-1:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 302 093-2:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 093-3:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 093-4:2001

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”- protokoll. Pont-pont közötti, több összeköttetéses hordozóvezérlési előírás elkülönített hívás- és hordozóvezérlési környezetben. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 097:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Továbbfejlesztés a számhordozhatóság (NP) támogatásához [ITU-T Q.769.1 ajánlás (2000), módosítva]

MSZ EN 302 403:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. Szolgáltatásleírás, 1. fokozat (GSM 02.56, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 404:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-rádióinterfész alsóbb rétegei, 2. fokozat (GSM 03.52, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 405:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS szerkezeti leírása, 2. fokozat (GSM 03.56, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 302 406:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-rádióinterfész 3. rétegének előírása (GSM 04.56, 7.1.1. változat, 1998)

MSZ EN 302 407:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-felügyelőrendszer 3. rétegének előírása (GSM 04.57, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 302 408:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A GSM zsinór nélküli távbeszélő-rendszere (CTS), 1. fázis. A CTS-FP rádióalrendszer (GSM 05.56, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 302 409:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A zsinór nélküli távbeszélő-rendszer előfizetői azonosító moduljának előírása a helyhez kötött rész és a mobil állomás számára (GSM 11.19, 7.0.3. változat, 1998)

MSZ EN 302 646-1:2001

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az ISDN – közcélú földi mobil hálózat (PLMN) jelzésinterfészéhez.1. rész: Protokoll-előírás (GSM 09.14, 7.0.2. változat, 1998)

MSZ ETS 300 392-4-2:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 4. rész: Átlépőközpontok alapműködése. 2. alrész: Az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) átlépőközpontja

MSZ ETS 300 392-10-2:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 2. alrész: Jelentés a hívásról

MSZ ETS 300 392-10-5:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 10. rész: Többletszolgáltatások, 1. fokozat. 5. alrész: Listáról kereső hívás (LSC)

MSZ ETS 300 392-11-2:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 2. alrész: Jelentés a hívásról (CR)

MSZ ETS 300 392-11-5:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 5. alrész: Listáról kereső hívás (LSC)

MSZ ETS 300 392-11-11:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 11. alrész: Hívásvárakoztatás (CW)

MSZ ETS 300 392-11-16:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 16. alrész: Kiürítéses elsőbbségi hívás (PPC)

MSZ ETS 300 392-11-24:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 24. alrész: Hívásvisszatartás (CRT)

MSZ ETS 300 392-12-2:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 2. alrész: Jelentés a hívásról (CR)

MSZ ETS 300 392-12-5:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 5. alrész: Listáról kereső hívás (LSC)

MSZ ETS 300 392-12-11:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 11. alrész: Hívásvárakoztatás (CW)

MSZ ETS 300 392-12-16:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 16. alrész: Kiürítéses elsőbbségi hívás (PPC)

MSZ ETS 300 392-12-24:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 24. alrész: Hívásvisszatartás (CRT)

MSZ ETS 300 395-4:2001

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 4. rész: A kodek megfelelőségvizsgálata

MSZ ETS 300 506:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Biztonsági szempontok (GSM 02.09, 4.5.1. változat)

MSZ ETS 300 508:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Nemzetközi mobil állomási berendezésazonosítók (IMEI) (GSM 02.16, 4.7.1. változat)

MSZ ETS 300 607-3:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). A mobil állomás (MS) megfelelőségi előírása. 3. rész: A 3. réteg (L3) absztrakt vizsgálósorozata (ATS) (GSM 11.10-3, 4.28.1. változat)

MSZ ETS 300 920:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Biztonsági szempontok (GSM 02.09, 5.2.1. változat, 1996)

MSZ ETS 300 946:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Rádiókapcsolati protokoll (RLP) adat- és telematikai szolgálatokhoz a mobil állomás és a bázisállomás-rendszer közötti (MS-BSS) interfészen, valamint a bázisállomás- rendszer és a mobil szolgálati központ közötti (BSS-MSC) interfészen (GSM 04.22. 5.6.1. változat, 1996)

MSZ ETS 300 976:2001

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Általános együttműködési követelmények a közcélú földi mobil hálózat (PLMN) és az integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) vagy a közcélú távbeszélő-hálózat (PSTN) között (GSM 09.07, 5.10.1. változat, 1996)

MSZ 17200-6:2002

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek

MSZ EN 300 009-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésátviteli összeköttetés-vezérlő rész (SCCP) (összeköttetés-mentes és összeköttetéshez igazodó) a nemzetközi összekapcsolás támogatására 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.711 – Q.716 (1996), módosított ajánlások]

MSZ EN 300 066:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz – 406,1 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, szabadon úszó, műholdas, tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 090:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonossága közlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 092-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívóvonal azonosságának közlése (CLIP)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 166:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). 2048 kbit/s sebességen alapuló, pleziokron vagy szinkron digitális hierarchiát használó berendezések hierarchikus digitális interfészeinek fizikai és villamos jellemzői

MSZ EN 300 167:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). A 2048 kbit/s sebességű interfészek funkcionális jellemzői

MSZ EN 300 176-1:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Jóváhagyás-vizsgálati előírás. 1. rész: Rádió

MSZ EN 300 182-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 182-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 182-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 182-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Díjtájékoztatás (AOC)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 195-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások egymásra hatása. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 195-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások egymásra hatása. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 195-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a használó számára

MSZ EN 300 195-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Többletszolgáltatások együttműködése. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 196-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 196-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 197:2002

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. 32 GHz-en és 38 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 198:2002

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. 23 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 300 199:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívásátirányítás foglaltság esetén (CFB)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 201:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Hívásátirányítás, ha a hívott nem válaszol (CFNR)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 207-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 300 207-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 207-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 207-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Elterelési többletszolgáltatások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 300 234:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. 30 MHz körüli, váltakozó csatornaosztású frekvenciasávokban működő, 1 × STM-1 jeleket hordozó, nagy kapacitású, digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 247:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 248:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, digitális, strukturálatlan bérelt vonal (D2048U). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 288:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 289:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 290:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonal oktett integritással (D64U). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 324-3:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 324-4:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 324-5:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 324-6:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 347-3:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 347-4:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (AN-oldal)

MSZ EN 300 347-5:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 347-6:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.2-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózati réteg számára (LE-oldal)

MSZ EN 300 356-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 1. rész: Alapszolgáltatások [Módosított ITU-T Q.761–Q764 ajánlás, (1999)]

MSZ EN 300 356-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 2. rész: ISDN-többletszolgáltatások [ITU-T Q.730 ajánlás (1999)]

MSZ EN 300 356-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 3. rész: „Hívóvonal azonosságközlése (CLIP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 3. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 4. rész: „Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-5:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 5. rész: „Kapcsolt vonal azonosságközlése (COLP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 5. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 6. rész: „Kapcsolt vonal azonosságközlésének tiltása (COLR)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 6. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-7:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 7. rész: „Végberendezés-hordozhatóság (TP)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-8:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 8. rész: „Használó – használó közötti jelzésátvitel (UUS)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.737 ajánlás, 1. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-9:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 9. rész: „Zárt használói csoport (CUG)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.735 ajánlás, 1. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-10:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 10. rész: „Alácímzés (SUB)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 8. fejezet (1992)]

MSZ EN 300 356-11:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 11. rész: „Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.731 ajánlás, 7. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-12:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 12. rész: „Konferenciahívás, bővítés (CONF)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.734 ajánlás, 1. fejezet (1993), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-14:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 14. rész: „Közvetlen hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.732 ajánlás, 7. fejezet (1996), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-15:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 15. rész: Híváselterelési többletszolgáltatások [Módosított ITU-T Q.732 ajánlás, 2–5. fejezetek (1999)]

MSZ EN 300 356-16:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 16. rész: „Hívástartás (HOLD)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 2. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 356-17:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 17. rész: „Hívásvárakoztatás (CW)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 1. fejezet (1992)]

MSZ EN 300 356-18:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 18. rész: „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.733 ajánlás, 3. fejezet (1997)]

MSZ EN 300 356-19:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 19. rész: „Három résztvevős (3PTY)”-többletszolgáltatás [Módosított ITU-T Q.734 ajánlás, 2. fejezet (1996), megvalósítási útmutató (1998)]

MSZ EN 300 356-33:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 33. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlapjának előírása az alapszolgáltatások számára

MSZ EN 300 357:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 300 359-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 359-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS)”-többletszolgáltatás. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 361:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 14841 (1996)]

MSZ EN 300 362:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 14843 (1996)]

MSZ EN 300 363:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Előírás, funkcionális modell és információfolyamok. „Ne zavarj és ne zavarj tiltás”-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 14842 (1996)]

MSZ EN 300 364:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központközi jelzésprotokoll. „Ne zavarj és ne zavarj tiltás ECMA-QSIG-DND (O)”-többletszolgáltatás [Módosított ISO/IEC 14844 (1996)]

MSZ EN 300 368:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Explicit hívásátadás (ECT)”-többletszolgáltatás. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 370:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A DECT/ GSM együttműködési profil (IWP). Hozzáférés és leképezés (a 3,1 kHz-es beszédszolgálati protokoll/eljárás leírása)

MSZ EN 300 371:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Pleziokron digitális hierarchia (PDH) információs modellje a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 300 973:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Hangtevékenység-érzékelő (VAD) félsebességű beszédforgalmi csatornákhoz (GSM 06.42, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 707:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Adaptív, többsebességű (AMR) beszédforgalmi csatornák nem folytonos adása (DTX) (GSM 06.93, 7.3.1. változat, 1998)

MSZ ETS 300 009:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Jelzésösszeköttetés-vezérlőegység (SCCP) (összeköttetés-mentes és összeköttetéshez igazodó) a nemzetközi összekapcsolás támogatására

MSZ ETS 300 012:1992/A1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó – hálózat közötti, primer sebességű interfész. Az 1. réteg előírása és vizsgálati alapelvek

MSZ ETS 300 075:2002

Végberendezés (TE). Feldolgozható adatok. Fájltovábbítás

MSZ ETS 300 075:1994/A1:2002

Végberendezés (TE). Feldolgozható adatok. Fájltovábbítás

MSZ ETS 300 102-1:1990/A1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó és a hálózat közötti interfész 3. rétege. Alaphívás-vezérlés specifikációja

MSZ ETS 300 102-1:1990/A2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). A használó és a hálózat közötti interfész 3. rétege. Alaphívás-vezérlés specifikációja

MSZ ETS 300 104:1991/A1:2002

Integrált szolgálatú, digitális hálózat (ISDN). Csatlakoztatási követelmények az ISDN-hez ISDN alaphozzáférésen csatlakozó végberendezések számára. 3. rétegbeli szempontok

MSZ ETS 300 115:2002

Csatlakozás a közcélú kapcsolt távbeszélőhálózathoz (PSTN). A nyilvános, kapcsolt, hálózati működésre szabványosított 300 bit/s adatátviteli sebességű duplex modemek csatlakoztatásának II. kategóriás követelményei

MSZ ETS 300 143:1994/A1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Audiovizuális szolgálatok. Legfeljebb 2048 kbit/s-os digitális csatornákat használó audiovizuális végberendezések sávon belüli jelzésátviteli eljárásai

MSZ ETS 300 263:1994/A1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7 kHz sávszélességű távbeszélő távszolgálat. Szolgálatleírás

MSZ ETS 300 324-7:2002

V-interfészek a helyi digitális központban (LE). V 5.1-es interfész a hozzáférési hálózat (AN) támogatására. 7. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása az adatkapcsolati réteg számára

MSZ ETS 300 395-2:2002

Transzeurópai, nyalábolt rádió (TETRA). Beszédkodek a teljes sebességű forgalmi csatornához. 2. rész: TETRA-kodek

MSZ ETS 300 580-2:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). Teljes sebességű beszéd. Beszédátkódolás (GSM 06.10, 4.2.1. változat)

MSZ ETS 300 599:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis). A mobil alkalmazási rész (MAP) előírása (GSM 09.02, 4.19.1. változat)

MSZ ETS 300 961:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+fázis). Teljes sebességű beszéd. Átkódolás (GSM 06.10, 5.2.1. változat, 1996)

MSZ I-ETS 300 020-2:1992/A1:2002

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Mobil állomások megfelelőségvizsgálati rendszere. Rendszerszimulátor-előírás (2. rész)

MSZ I-ETS 300 033-1:1994/A1:2002

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Rádióadás és -vétel. 1. rész: Általános leírás (GSM 05.05)

MSZ I-ETS 300 033-2:1994/A1:2002

Európai, digitális, cellás távközlőrendszer (1. fázis). Rádióadás és -vétel. 2. rész: DCS-kiterjesztés (GSM 05.05 – DCS)

MSZ I-ETS 300 131:2002

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A 864,1 MHz-től 868,1 MHz-ig terjedő sávban működő, zsinór nélküli távbeszélőkészülékek közötti közös rádiós interfészekre vonatkozó, a közcélú hálózathoz való hozzáférést is tartalmazó műszaki előírások

MSZ I-ETS 300 353:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Aszinkron átviteli mód (ATM). Az 1-es típusú adaptációs réteg (AAL) előírása

MSZ EN 50083-8:2002

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 8. rész: Kábelhálózatok elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 300 390-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére való, rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati feltételek

MSZ EN 300 744:2002

Digitális videoműsorszórás (DVB). A digitális földi televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

MSZ EN 301 428:2002

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Harmonizált európai szabvány nagyon kis apertúrájú végberendezés (VSAT) számára. Az R&TTE- irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

MSZ EN 60651:1994/A2:2002

Hangszintmérők (IEC 60651:1979/A2:2000)

MSZ EN 60804:2002

Integráló, átlagoló hangszintmérők (IEC 60804:2000)

MSZ EN 60942:1998/A1:2002

Elektroakusztika. Hangkalibrátorok (IEC 60942:1997/A1:2000)

MSZ EN 61094-1:2002

Mérőmikrofonok. 1. rész: Laboratóriumi etalonmikrofonok előírásai (IEC 61094-1:2000)

MSZ EN 61252:1995/A1:2002

Elektroakusztika. A személyi hangnyomásmérők előírásai (IEC 61252:1993/A1:2000)

MSZ EN 61669:2002

Elektroakusztika. Hallókészülékek emberi fülön mért akusztikai jellemzőinek mérőkészülékei (IEC 61669:2001)

MSZ EN 300 065-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Keskeny sávú, közvetlenül nyomtató távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 086-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 152-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB-ek). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 162-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 219-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ I-ETS 300 220:2002

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD-k). A 25 MHz – 1000 MHz frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 300 224-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. 1. rész: Műszaki és funkcionális jellemzők, beleértve a vizsgálati módszereket is

MSZ EN 300 341-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat (RP 02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 356-20:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 20. rész: „Hívás végigvitele, ha a hívott nem válaszol (CCNR)”-többletszolgáltatás [ITU-T Q.733 ajánlás, 5. fejezet (1999), módosítva]

MSZ EN 300 356-21:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). A nemzetközi interfész ISDN használói részének (ISUP) 4. változata. 21. rész: „Névtelen hívás visszautasítása (ACR)”-többletszolgáltatás [ITU-T Q.731 ajánlás, 4. fejezet (1993)]

MSZ EN 300 392-11-8:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 8. alrész: Övezetválasztás (AS)

MSZ ETS 300 392-11-9:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 9. alrész: Hozzáférési elsőbbség (AP)

MSZ EN 300 392-11-10:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 10. alrész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ EN 300 392-11-12:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (CH)

MSZ EN 300 392-11-18:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 18. alrész: Kimenő hívások tiltása (BOC)

MSZ EN 300 392-11-19:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 11. rész: Többletszolgáltatások, 2. fokozat. 19. alrész: Bejövő hívások tiltása (BIC)

MSZ ETS 300 392-12-9:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 9. alrész: Hozzáférési elsőbbség (AP)

MSZ EN 300 392-12-10:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 10. alrész: Elsőbbségi hívás (PC)

MSZ EN 300 392-12-12:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 12. alrész: Hívástartás (CH)

MSZ EN 300 392-12-18:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 18. alrész: Kimenő hívások tiltása (BOC)

MSZ EN 300 392-12-19:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 19. alrész: Bejövő hívások tiltása (BIC)

MSZ EN 300 394-4-3:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 3. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) az 1-es típusú mobilállomási (MS) átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-4:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 4. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) az 1-es típusú, közvetlen módú átjátszó (DM-REP) számára

MSZ EN 300 394-4-5:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 5. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az 1-es típusú mobilállomási (MS) átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-6:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 6. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) az 1-es típusú, közvetlen módú átjátszó (DM-REP) számára

MSZ EN 300 394-4-11:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 11. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a 2-es típusú mobilállomási átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-12:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 12. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) a 2-es típusú átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-13:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 13. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a 2-es típusú mobilállomási átjátszóhoz

MSZ EN 300 394-4-14:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 4. rész: A közvetlen módú működés (DMO) protokollvizsgálati előírása. 14. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) a 2-es típusú átjátszóhoz

MSZ EN 300 396-7:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 7. rész: A 2-es típusú átjátszó rádióinterfésze

MSZ EN 300 396-8-2:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi (PICS)”-űrlap előírása. 2. alrész: Az 1-es típusú átjátszó rádióinterfésze (AI)

MSZ EN 300 396-8-4:2002

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 8. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása. 4. alrész: A 2-es típusú átjátszó rádióinterfésze (AI)

MSZ EN 300 403-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 2. rész: Előíró és leíró nyelvű (SDL) diagramok

MSZ EN 300 403-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Jelzőhálózati réteg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez. 3. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 418:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturálatlan és strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048U és D2048S). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 419:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 420:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 2048 kbit/s-os, strukturált, digitális bérelt vonalak (D2048S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 434-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN-együttműködés végrendszer-konfigurációhoz. 2. rész: Hozzáférési profil

MSZ EN 300 443-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2931 ajánlás (1995), módosítva]

MSZ EN 300 443-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 300 443-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A B-ISDN használó – hálózat interfész 3. rétegének előírása alaphívás/hordozó vezérléshez. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 300 448:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2O). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 449:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2S). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 450:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, analóg bérelt vonalak (A2O és A2S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 451:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4O). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 452:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4S). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 453:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, analóg bérelt vonalak (A4O és A4S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 462-7-1:2002

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkronizáló hálózatok alapkövetelményei. 7-1. rész: Helyi csomópontokban szinkronizálásra használható segédórák időzítési jellemzői

MSZ EN 300 466:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). DECT / GSM együttműködési profil (IWP). A szolgáltatási követelmények általános leírása. Funkcionális képességek és információfolyamok

MSZ EN 300 471-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítő berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 476-1:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 1. rész: Hálózati (NWK) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 2. rész: Adatkapcsolati (DLC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-3:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 3. rész: Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 476-4:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 4. rész: Hálózati (NWK) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-5:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 5. rész: Adatkapcsolati (DLC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-6:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 6. rész: Közeg-hozzáférési (MAC) réteg. Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 476-7:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap. 7. rész: Fizikai réteg

MSZ EN 300 485:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Az ok és a hely meghatározása és használata az 1-es digitális előfizetői jelzésrendszerben (DSS1) és a 7-es jelzésrendszer (SS7) ISDN használói részében (ISUP) [ITU – T Q.850 ajánlás (1998), módosított függelékkel]

MSZ EN 300 494-1:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 1. rész: Összefoglalás

MSZ EN 300 494-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 2. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Hordozható rádióvégződés (PT)

MSZ EN 300 494-3:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). Profilvizsgálati előírás (PTS). 3. rész: Profilfüggő vizsgálati előírás (PSTS). Helyhez kötött rádióvégződés (FT)

MSZ EN 300 523:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Számozás, címzés és azonosítás (GSM 03.03, 4.11.1. változat)

MSZ EN 300 630:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Kis kapacitású, pont–pont közötti digitális rádiórendszerek az 1,4 GHz-es frekvenciasávban

MSZ EN 300 633:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Kis és közepes kapacitású, pont–pont közötti digitális rádiórendszerek a 2,1 GHz – 2,6 GHz közötti frekvenciasávban

MSZ EN 300 636:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Időosztásos, többszörös hozzáférés (TDMA). Pont–több pont közötti, digitális rádiórendszerek az 1 GHz – 3 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 300 639:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 13 GHz-es, 15 GHz-es és 18 GHz-es frekvenciasávokban üzemelő, 28 MHz körüli közös és 14 MHz körüli keresztpolarizációs csatornaosztású, STM-1 alatti digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 650:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Várakozási üzenet jelzése (MWI)”-többletszolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ ETS 300 655:2002

ASN.1 könyvtári meghatározások 1.1. változat

MSZ EN 300 659-1:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 1. rész: Adatátvitel a kézibeszélő letett állapotában

MSZ EN 300 659-2:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 2. rész: Adatátvitel a kézibeszélő felemelt állapotában

MSZ EN 300 659-3:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Analóg hozzáférés a közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez). Előfizetői vonali protokoll a helyi hurokban a megjelenítési (és ehhez társult) szolgáltatásokhoz. 3. rész: Adatkapcsolati üzenet és paraméterkódolások

MSZ EN 300 673:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány a helyhez kötött műholdas szolgálat (FSS) 4 GHz – 30 GHz közötti sávban működő nagyon kis apertúrájú végberendezés (VSAT), műholdas hírgyűjtés (SNG), műholdas interaktív végberendezések (SIT) és műholdas használói végberendezések (SUT) földi állomásaihoz

MSZ EN 300 686:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os és 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U, D34S, D140U, D140S). A hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 687:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U és D34S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 688:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D140U és D140S). Összeköttetési jellemzők

MSZ EN 300 689:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 34 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U és D34S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 690:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D140U és D140S). Végberendezés-interfész

MSZ EN 300 718-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek

MSZ EN 300 757:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Kis sebességű üzenőszolgálat (LRMS), amely magában foglalja a „Rövid üzenet (SMS)”-szolgáltatást is

MSZ EN 300 761-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es frekvenciasávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 300 765-2:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Rádiós helyi hurok (RLL) hozzáférési profilja (RAP). 2. rész: Továbbfejlesztett távbeszélő-szolgáltatások

MSZ EN 300 766:2002

Hozzáférés és végberendezések (AT). Egyik vagy mindkét végén strukturált, 2048 kbit/s-os interfészen megjelenő, többször 64 kbit/s-os, oktett integritású, digitális, korlátozatlan bérelt vonalak (D64M). Összeköttetési jellemzők és a hálózati interfész ismertetése

MSZ EN 300 786:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 13 GHz-es, 14 GHz-es és 15 GHz-es frekvenciasávokban üzemelő, 14 MHz körüli csatornaosztású, közös polarizációs, STM-1 alatti digitális rádiórendszerek

MSZ EN 300 820-1:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 1. rész: Konfigurációmenedzselés

MSZ EN 300 820-2:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 2. rész: Riasztásmenedzselés

MSZ EN 300 820-3:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Virtuális útvonalon (VP) vagy virtuális csatornán (VC) keresztül rendezett hálózatok működtető rendszerei (OS-ek) közötti X típusú interfész aszinkron átviteli módú (ATM) információmenedzselési modellje. 3. rész: VP-minőségmenedzselés

MSZ EN 300 822:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). DECT/ISDN-együttműködés közbenső rendszerkonfigurációhoz. Együttműködési és profilelőírás

MSZ EN 300 824:2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). CTM hozzáférési profil (CAP)

MSZ EN 300 927:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Számozás, címzés és azonosítás (GSM 03.03, 5.4.1. változat, 1996)

MSZ EN 300 960:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Feldolgozási funkciók (GSM 06.01, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 962:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Teljes sebességű beszéd. Teljes sebességű beszédforgalmi csatornák elveszett kereteinek helyettesítése és némítása (GSM 06.11, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 300 966:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). Félsebességű beszéd. Félsebességű beszédfeldolgozási funkciók (GSM 06.02, 8.0.1. változat, 1999)

MSZ EN 301 002-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 1. rész: Protokoll-előírás

MSZ EN 301 002-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „Biztonsági eszköz (SET)”-eljárások. „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 007-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Működtetési, fenntartási és nyilvántartási rész (OMAP). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 060-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztés a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 060-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1)”-protokoll. Alaphívás-vezérlés. Továbbfejlesztés a „b” szolgáltatáselérési ponton, virtuális magánhálózati (VPN) alkalmazásokhoz. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 064-1:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). Az aszinkron átviteli módú (ATM) hálózati kapcsolóelem menedzselésének és vezérlésének információs modelljei és protokolljai. 1. rész: A Q3 interfész előírása

MSZ EN 301 069-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.765 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 301 069-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 069-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 070-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 070-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 070-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer. Az ISDN használói része (ISUP) 3. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 080:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférés (FDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz – 11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 113:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Általános csomagrádió-szolgáltatás (GPRS). Szolgáltatásleírás. 1. fokozat (GSM 02.60, 6.3.1. változat, 1997)

MSZ EN 301 124:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférésű (DS-CDMA) pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz közötti tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 126-2-1:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-1. rész: Pont–több pont közötti berendezések. Meghatározások és általános követelmények

MSZ EN 301 126-2-2:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-2. rész: Pont–több pont közötti berendezések. FDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-3:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-3. rész: Pont–több pont közötti berendezések. TDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-4:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-4. rész: Pont–több pont közötti berendezések. FH-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-2-5:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 2-5. rész: Pont–több pont közötti berendezések. DS-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai

MSZ EN 301 126-3-2:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Megfelelőségvizsgálat. 3-2. rész: Pont–több pont közötti antennák. Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati eljárások

MSZ EN 301 141-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 1. rész: Az NMDS-interfész előírása

MSZ EN 301 141-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Keskeny sávú, többszolgáltatású kézbesítőrendszer (NMDS). 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 144-6:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. Jelzési alkalmazás a mobilitásmenedzselési szolgáltatáshoz az alfa-interfészen. 6. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása a hálózathoz

MSZ EN 301 179:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaugratásos, kódosztásos, többszörös hozzáférés (FH-CDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórelé-rendszerek (DRRS) az 1 GHz – 3 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 213-4:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, különböző hozzáférési módszereket használó, pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek. 4. rész: Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférési (DS-CDMA) módszerek

MSZ EN 301 215-3:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sávban működő, pont–több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszerek antennái. 3. rész: Vezeték nélküli, többpontos multimédia-rendszer 40,5 GHz – 43,5 GHz között

MSZ EN 301 216:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). A 3 GHz – 11 GHz frekvenciatartomány sávjaiban működő, kis és közepes kapacitású, digitális STM-0 rádiórendszerek

MSZ EN 301 217-3:2002

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN-ek) ellátására. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP)

MSZ EN 301 217-4:2002

V-interfészek a digitális szolgálati csomópontban (SN). Interfészek a VB5.2 referenciaponton a széles vagy kombinált keskeny és széles sávú hozzáférési hálózatok (AN-ek) ellátására. 4. rész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)

MSZ EN 301 243:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2. fázis) (GSM). Továbbfejlesztett, teljes sebességű (EFR) beszédfeldolgozási funkciók. Általános leírás (GSM 06.51, 4.1.1. változat)

MSZ EN 301 253:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaugratásos, kódosztásos, többszörös hozzáférés (FH-CDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek a 3 GHz-11 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 271:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A VB5.1 referenciaponttal kapcsolatos menedzselési interfészek

MSZ EN 301 277:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Nagy kapacitású, STM-4 vagy 4 × STM-1 jeleket továbbító, 40 MHz-es rádiófrekvenciás csatornán közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmódot használó digitális rádiórendszerek

MSZ EN 301 373:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–több pont közötti berendezések. Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférés (FDMA). Pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek az 1 GHz – 3 GHz tartomány frekvenciasávjaiban

MSZ EN 301 384:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A pleziokron digitális hierarchia (PDH) interfészeinek minőségfigyelése. Információs modell a hálózati elem (NE) szempontjából

MSZ EN 301 387:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Pleziokron digitális hierarchia (PDH). Kis és közepes kapacitású digitális rádiórendszerek a 48,5 GHz – 50,2 GHz közötti frekvenciasávban

MSZ EN 301 419-7:2002

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis) (GSM). A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) csatlakoztatási követelményei. Vasúti sáv (R-GSM). Mobil állomások. Hozzáférés (GSM 13.67, 5.1.1. változat, 1996)

MSZ EN 301 452-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Hívás-végigvitel”-többletszolgáltatása. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 453-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elterelési többletszolgáltatások [ISO/IEC 13873 (1995), módosítva]. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 453-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Elterelési többletszolgáltatások. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 455-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Zsinór nélküli végződés mobilitása (CTM). A VPN-b szolgáltatásbelépési pont „Bejövő hívás” hálózati többletjellemzője. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 464:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Az ISDN használói része (ISUP) 4. változatának és az intelligens hálózat alkalmazási részének (INAP) kölcsönhatásai. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.1601 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 483-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Díjtájékoztatás (AoC)”-többletszolgáltatások [ISO/IEC 15049 (1997), módosítva]. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 486-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 486-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 486-5:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Összeköttetési jellemzők. Az ATM forgalomleíró módosítása az összeköttetés birtoklója által folytatott egyezkedéssel. 5. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a hálózat számára

MSZ EN 301 487-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. Kapcsolt, virtuális útvonali képesség. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 301 489-25:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 25. rész: Az IMT-2000 CDMA többvivős rendszerű mobil állomások és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 489-26:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 26. rész: AZ IMT-2000 CDMA többvivős rendszerű bázisállomások és segédberendezések sajátos feltételei

MSZ EN 301 490-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont hívásátadási többletszolgáltatása. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 490-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. A VPN-b szolgáltatásbelépési pont hívásátadási többletszolgáltatása. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 491-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás. 1. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 491-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. Hívásfelajánlás-többletszolgáltatás. 2. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 492-1:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végződés hitelesítése”-többletszolgáltatások. 1. rész: A VPN-b szolgáltatásbelépési pontra vonatkozó vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 492-2:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). Központok közötti jelzésprotokoll. „Zsinór nélküli végződés hitelesítése”-többletszolgáltatások. 2. rész: A VPN-b szolgáltatásbelépési pontra vonatkozó „absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap

MSZ EN 301 682:2002

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adatkommunikációt biztosító S-PCN mobil földi állomások (MES-ek) hálózatvezérlő szolgáltatásai (NCF), beleértve a kézi készülékeket is

MSZ EN 301 691:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). Távkezelési (RC) szolgáltatás. Szolgáltatásleírás

MSZ EN 301 754:2002

Távközlés-menedzselő hálózat (TMN). A VB5.2 referenciaponttal kapcsolatos menedzselési interfészek

MSZ EN 301 775:2002

Digitális videoműsorszórás (DVB). A függőleges kioltási információra (VBI) vonatkozó adat DVB-bitfolyamban való szállításának előírása

MSZ EN 301 785:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti csomagadat-berendezések. A 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52–55 GHz-es frekvenciatartományban működő, digitális jeleket átvivő, csomagadat-interfészekkel rendelkező rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 786:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. Az 52 GHz-en működő, digitális jelek átvitelére való digitális rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 787:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont közötti berendezések. A 18 GHz-es frekvenciasávban működő, STM-0 alatti digitális jeleket átvivő rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 301 790:2002

Digitális videoműsorszórás (DVB). Műholdas szétosztórendszerek interaktív csatornája

MSZ EN 301 811-1-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 811-1-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagaalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 811-1-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. A csomagaalapú konvergenciaréteg megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Közös rész. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 813-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN) és széles sávú integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). Általános címző- és szállítóprotokoll (GAT). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.860 ajánlás (2000), módosítva]

MSZ EN 301 814-1:2002

Az ATM-hálózatok közötti interfész (AINI) jelzési előírásának jóváhagyása az ETSI által. 1. rész: Protokoll-előírás [Az ATM-fórum F-CS-0125.000 (1999) jelzetű előírása az ATM-hálózatok közötti interfészről (AINI), módosítva]

MSZ EN 301 815-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). „2-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS2)”-protokoll. A szolgáltatásminőségi osztály és paraméterek jelzése a hívás/összeköttetés felépítésekor. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2965.1 (1999) és Q.2965.2 (1999) ajánlások, módosítva]

MSZ EN 301 816-1:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.2630.1 ajánlás (1999), módosítva]

MSZ EN 301 816-2:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 301 816-3:2002

Széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat (B-ISDN). 2-es típusú AAL-jelzésprotokoll. 1-es képességi készlet. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 823-1-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 823-1-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 823-1-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 1. rész: Alapvető adatszállítási funkciók. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 823-2-1:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 1. alrész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap

MSZ EN 301 823-2-2:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 2. alrész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 301 823-2-3:2002

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 2-es típusú HIPERLAN. Az adatkapcsolati (DLC) protokoll megfelelőségvizsgálata. 2. rész: Rádiókapcsolat-vezérlési (RLC) alréteg. 3. alrész: Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) előírása

MSZ EN 301 840-1:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1785 MHz és 1800 MHz közötti harmonizált CEPT-sávban működő digitális rádiómikrofonok. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

MSZ EN 301 840-2:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1785 MHz és 1800 MHz közötti harmonizált CEPT-sávban működő digitális rádiómikrofonok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 846:2002

Integrált szolgálatú magánhálózat (PISN). A PSS1 (QSIG) légiforgalmi szolgálatok hálózataiban való használatának profilszabványa

MSZ EN 301 848-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Hordozófüggetlen hívásvezérlés (BICC). Jelzési eljárások ATM/IP/.. gerinchálózatban. 1-es képességi készlet (CS1). 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.1901 és Q.765.5 ajánlások, módosítva]

MSZ EN 301 850-1:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). ISDN használói rész (ISUP). Alkalmazásszállító mechanizmus. Az általános címző- és szállítóprotokoll ellátása. 1. rész: Protokoll-előírás [ITU-T Q.765.4 ajánlás, módosítva]

MSZ EN 301 931-1:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 1. rész: Közös szempontok

MSZ EN 301 931-2:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 2. rész: SCF-SSF interfész

MSZ EN 301 931-3:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 3. rész: SCF-SRF interfész

MSZ EN 301 931-4:2002

Intelligens hálózat (IN). Az intelligens hálózat 3-as képességi készlete (CS3). Az intelligens hálózat alkalmazási protokollja (INAP). Protokoll-előírás. 4. rész: Az SCF-SSF interfész SDL-diagramjai

MSZ EN 302 094-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). „1-es digitális előfizetői jelzésrendszer (DSS1) és 7-es jelzésrendszer (SS7)”-protokollok. A zsinór nélküli végberendezés mobilitása (CTM) 1. fázisának „Hívás átirányítása elérhetetlenség esetén (CFNRc)”-többletszolgáltatása. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása a használó számára

MSZ EN 302 646-2:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 2. rész: „Protokollmegvalósítás-megfelelőségi nyilatkozat (PICS)”-űrlap előírása

MSZ EN 302 646-3:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 3. rész: Vizsgálósorozat-szerkezet és vizsgálati célok (TSS&TP) előírása

MSZ EN 302 646-4:2002

Integrált szolgálatú digitális hálózat (ISDN). 7-es jelzésrendszer (SS7). Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). Az ISDN használói rész (ISUP) 3. változatának alkalmazása az "ISDN közcélú földi mobil hálózat (PLMN)"- jelzésinterfészhez. 4. rész: „Absztrakt vizsgálósorozat (ATS) és részleges protokollmegvalósítási többletinformáció teszteléshez (PIXIT)”-űrlap előírása

MSZ ETS 300 342-3:2002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az európai digitális cellás távközlőrendszer (GSM 900 MHz és DCS 1800 MHz) elektromágneses összeférhetősége (EMC). 3. rész: A GSM 2. fázis követelményeit kielégítő bázisállomási rádió- és segédberendezések és ismétlők

MSZ EN 300 431:2002

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések. A 24,50 GHz - 29,50 GHz közötti frekvenciatartományban működő, digitális jelek átvitelére használt rádiórendszerek paraméterei

MSZ EN 50049-1:2002

Házi használatú és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási követelményei: peritelevízió-csatlakozó

MSZ EN 50083-2:2002

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 60107-1:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 1. rész: Általános megfontolások. Rádió- és videofrekvenciás mérések (IEC 60107-1:1997)

MSZ EN 60107-2:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 2. rész: Hangcsatornák. Általános módszerek és a monofon hang-csatornákra vonatkozó módszerek (IEC 60107-2:1997)

MSZ EN 60107-5:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 5. rész: Többcsatornás hangrendszert használó televízió-vevőkészülékek villamos mérései kétcsatornás NICAM digitális hangrendszerrel (IEC 107-5:1992)

MSZ EN 60107-7:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 7. rész: HDTV-kijelzők (IEC 60107-7:1997)

MSZ EN 60107-8:2002

Televízió-vevőkészülékek mérési módszerei. 8. rész: A D2-MAC csomagrendszerű készülékek mérései (IEC 60107-8:1997)

MSZ EN 60094-1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 1. rész: Általános feltételek és követelmények (IEC 94-1:1981)

MSZ EN 60094-1:1993/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 1. rész: Általános feltételek és követelmények (IEC 94-1:1981/A1:1994)

MSZ EN 60094-2:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 2. rész: Beállítószalagok (IEC 94-2:1994)

MSZ EN 60094-4:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 4. rész: Mágnesszalagok mechanikai jellemzői (IEC 94-4:1986)

MSZ EN 60094-4:1994/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 4. rész: Mágnesszalagok mechanikai jellemzői (IEC 94-4:1986/A1:1994)

MSZ EN 60094-5:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 5. rész: Mágnesszalagok villamos jellemzői (IEC 94-5:1988+A1:1996) (tartalmazza az A1:1996 módosítást)

MSZ EN 60094-7:1993/A1:2002

Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi magnófelvételekhez és háztartási célra (IEC 94-7:1986/A1:1996)

MSZ EN 60774-1:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 1. rész: VHS és kompakt VHS videokazetta-rendszer (IEC 774-1:1994)

MSZ EN 60774-2:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 2. rész: FM-hangrögzítés (IEC 60774-2:1999)

MSZ EN 60774-3:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, VHS típusú kazettarendszer. 3. rész: S-VHS (IEC 774-3:1993)

MSZ EN 60843-1:2002

Helikális letapogatású, 8 mm-es mágnesszalagot alkalmazó kazettarendszer. 1. rész: Általános előírások (IEC 843-1:1993)

MSZ EN 60843-2:2002

Helikális letapogatású, 8 mm-es mágnesszalagot alkalmazó kazettarendszer. 2. rész: PCM többsávos hangrendszer (IEC 843-2:1992)

MSZ EN 60843-3:2002

Helikális letapogatású, 8 mm-es mágnesszalagot alkalmazó kazettarendszer. 3. rész: A széles sáv előírásai Hi-8-as rendszerre (IEC 843-3:1993)

MSZ EN 60843-4:2002

Helikális letapogatású, 8 mm-es mágnesszalagot alkalmazó kazettarendszer. 4. rész: Video segédvivő (VSC) (IEC 60843-4:2000)

MSZ EN 60961:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, L típusú kazettarendszer (IEC 961:1993)

MSZ EN 61104:2002

Kompaktlemezes videorendszer. 12 cm-es CD-V (IEC 1104:1992)

MSZ EN 61105:2002

Referenciaszalagok videoszalagos képrögzítő rendszerekhez (IEC 1105:1991)

MSZ EN 61106:2002

Videolemezek. A jellemzők mérési módszerei (IEC 1106:1993)

MSZ EN 61118:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó kazetta. M2 típus (IEC 1118:1993)

MSZ EN 61119-1:2002

Mágnesszalagos, digitális hangrögzítő kazettarendszerek (DAT). 1. rész: Méretek és jellemzők (IEC 1119-1:1992)

MSZ EN 61119-2:2002

Mágnesszalagos, digitális hangrögzítő kazettarendszerek (DAT). 2. rész: DAT-beállítószalagok (IEC 1119-2:1991)

MSZ EN 61119-3:2002

Mágnesszalagos, digitális hangrögzítő kazettarendszerek (DAT). 3. rész: DAT-mágnesszalagok jellemzői (IEC 1119-3:1992)

MSZ EN 61119-5:2002

Mágnesszalagos, digitális hangrögzítő kazettarendszerek (DAT). 5. rész: DAT professzionális felhasználásra (IEC 1119-5:1993)

MSZ EN 61119-6:2002

Mágnesszalagos, digitális hangrögzítő kazettarendszerek (DAT). 6. rész: Sorozatos másolatok vezérlési rendszere (IEC 1119-6:1992)

MSZ EN 61120-2:2002

6,3 mm-es mágnesszalagot alkalmazó, orsós rendszerű digitális hangrögzítő készülékek professzionális használatra. 2. rész: A típus (IEC 1120-2:1991)

MSZ EN 61120-3:2002

6,3 mm-es mágnesszalagot alkalmazó, orsós rendszerű digitális hangrögzítő készülékek professzionális használatra. 3. rész: B típus (IEC 1120-3:1991)

MSZ EN 61120-4:2002

6,3 mm-es mágnesszalagot alkalmazó, orsós rendszerű digitális hangrögzítő készülékek professzionális használatra. 4. rész: Mágnesszalagok jellemzői: fogalommeghatározások és mérési módszerek (IEC 1120-4:1992)

MSZ EN 61120-5:2002

6,3 mm-es mágnesszalagot alkalmazó, orsós rendszerű digitális hangrögzítő készülékek professzionális használatra. 5. rész: Orsók (IEC 1120-5:1995)

MSZ EN 61122:2002

Mágneses rendszerű video-hajlékonylemezek állókép tárolásra (IEC 1122:1992)

MSZ EN 61179:2002

Helikális letapogatású, 19 mm-es mágnesszalagot alkalmazó, D2 típusú kazettarendszer digitális összetett (kompozit) videojelek rögzítésére (NTSC, PAL, PAL-M) (IEC 1179:1993)

MSZ EN 61213:2002

Analóg hangjelek felvétele videoszalagra. A mágnesezés polarizációja (IEC 1213:1993)

MSZ EN 61327:2002

Helikális letapogatású, 12,65 mm-es (0,5 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, D-3 típusú kazettarendszer digitális összetett (kompozit) videojelek rögzítésére (IEC 1327:1995)

MSZ EN 61079-2:2002

A 12 GHz-es sávban működő műholdvevő készülék mérési módszerei. 2. rész: Villamos mérések a DBS hangolóegységen (IEC 1079-2:1992)

MSZ EN 61079-3:2002

A 12 GHz-es sávban működő műholdvevő készülék mérési módszerei. 3. rész: A kültéri egységet és a DBS hangolóegységet magában foglaló vevőkészülék minőségi jellemzőinek villamos mérései (IEC 1079-3:1993)

MSZ EN 61079-5:2002

A 12 GHz-es sávban működő műholdvevő készülék mérési módszerei. 5. rész: Villamos mérések a MAC/csomagrendszerű dekóderegységen (IEC 1079-5:1993)

MSZ EN 60958-1:2002

Digitális audiointerfész. 1. rész: Általános előírások (IEC 60958-1:1999)

MSZ EN 60958-3:2002

Digitális audiointerfész. 3. rész: Közhasználatú alkalmazások (IEC 60958-3:1999)

MSZ EN 60958-4:2002

Digitális audiointerfész. 4. rész: Professzionális alkalmazások (IEC 60958-4:1999)

MSZ EN 60712:2002

Helikális letapogatású, 19 mm-es (3/4 hüvelykes) mágnesszalagot alkalmazó, U típusú kazettarendszer (IEC 712:1993 + 1993. évi A1 módosítás) (tartalmazza az A1:1994 módosítást)

MSZ EN 61114-2:2002

A 11/12 GHz-es sávban működő műholdvevő készülék vevőantennáinak mérési módszerei. 2. rész: Mechanikai és környezetállósági vizsgálatok egyéni és közösségi vevőantennákon (IEC 1114-2:1996)

MSZ EN 61329:2002

Hangátviteli rendszerek. Hangjelzőknek (a hangkeltés elektroakusztikus átalakítóinak) mérési módszerei és minőségi jellemzői (IEC 1329:1995)

MSZ EN 61595-3:2002

Digitális, sokcsatornás, mágnesszalagos hangrögzítő készülékek (DATR), orsós rendszer professzionális alkalmazáshoz. 3. rész: 24 bites működésről 16 bites médiára (IEC 61595-3:1999)

MSZ EN 61599:2002

Videolemez-lejátszók. Mérési módszerek (IEC 61599:1999)

MSZ EN 61610:2002

Elektronikus forrásokból származó fényképek és diapozitívek. A képminőség kiértékelése (IEC 1610:1995)

MSZ EN 61834-3:2002

Rögzítés. Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek) 3. rész: HD-formátum 1125-60-as és 1250-50-es rendszerekhez. (IEC 61834-3:1999)

MSZ EN 61834-6:2002

Helikális letapogatású, digitális, közhasználatú, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek) 6. rész: SDL-formátum (IEC 61834-6:2000)

MSZ EN 61904:2002

Képrögzítés. Helikális letapogatású, digitális komponensű, 12,65 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer, bitsebesség- csökkentéssel (digitális - L formátum) (IEC 61904:2000)

MSZ EN 61909:2002

Hangrögzítés. Kis kompaktlemezes rendszer (IEC 61909:2000)

MSZ EN 61966-2-1:2002

Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 2-1. rész: Színértelmezés. Az RGB-színtartomány alapértelmezése. sRGB (IEC 61966-2-1:1999)

MSZ EN 61966-3:2002

Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 3. rész: Katódsugárcsöves készülékek (IEC 61966-3:2000)

MSZ EN 61966-4:2002

Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 4. rész: Folyadékkristályos kijelzőt alkalmazó készülékek (IEC 61966-4:2000)

MSZ EN 61162-401:2002

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések, rendszerek. Digitális interfészek. 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó. A hajórendszerek összekapcsolása. Alkalmazási profil (IEC 61162-401:2001)

MSZ EN 61162-420:2002

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések, rendszerek. Digitális interfészek. 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó. A hajórendszerek összekapcsolása. Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok (IEC 61162-420:2001)

MSZ EN 61162-410:2002

Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó. A hajórendszerek összekapcsolása. Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil (IEC 61162-410:2001)

MSZ EN 50083-3:2002

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 3. rész: Koaxiális kábelhálózatok aktív, széles sávú elemei

MSZ EN 50083-5:2002

Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 5. rész: Fejállomás

MSZ EN 50157-1:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50157-2-1:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-1. rész: A jelek kvalitatív összehangolása és a jelforrások önműködő kiválasztása

MSZ EN 50157-2-2:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-2. rész: Rendszerorientált alapvető utasítások

MSZ EN 50157-2-3:2002

Házi és hasonló elektronikus készülékek csatlakoztatási előírásai: AV. csatlakoztatás. 2-3. rész: Rendszerorientált alkalmazás

MSZ EN 50201:2002

A DVB-IRD integrált dekóder illesztőegységei

MSZ EN 50203:1996+A1:2002

Önműködő csatornatelepítés (ACI) (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 62104:2007

DAB-vevőkészülékek jellemzői

MSZ EN 50301:2002

Audio-, video- és hasonló készülékek teljesítményfelvételének mérési módszerei