A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 302
A bizottság neve Vasútügy
A bizottság tevékenységi területe A vasúti járművek és részegységeik, valamint a vasúti pálya építéséhez alkalmazott anyagok, eszközök szabványosítási feladatai nemzeti és európai szinten.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 21965:1981

Abroncsbiztosító idomacél vasúti kerékpárokhoz

MSZ 12039:1973

Vasúti kerékabroncsok melegfelhúzási mérettúlfedése

MSZ 8693-1:1984

Vasúti járművek szerkesztési szelvénye. Fogalommeghatározások és általános előírások

MSZ 12051:1976

Vasúti teherkocsik csoportosítása

MSZ 12052-1:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Futómű

MSZ 12052-2:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Kapocsolószerkezetek

MSZ 12052-3:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Fékrendszer

MSZ 12052-4:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Alváz és kocsiszekrény

MSZ 12052-5:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Szerelvények

MSZ 12052-6:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Nyílások, nyílászáró szerkezetek

MSZ 12052-7:1977

Vasúti teherkocsik részegységeinek fogalommeghatározásai. Tartály- és hűtőkocsi szerelvények

MSZ 2756:1979

Vasúti járműalkatrészek és szerkezeti részegységek általános vizsgálati előírásai

MSZ 2750-4:1979

Vasúti járművek fékalkatrészei. Féktuskóék

MSZ 2750-5:1979

Vasúti járművek fékalkatrészei. Fejes csapszeg

MSZ 2750-6:1979

Vasúti járművek fékalkatrészei. Menetes csapszeg

MSZ 2750-8:1981

Vasúti járművek fékalkatrészei. Légféktömlő-kapcsolat

MSZ 2758:1976

Nagyvasúti járművek vonókészülékének műszaki követelményei és vizsgálata

MSZ 2813:1961

Betétes féktuskószerkezet nagyvasúti mozdonyokhoz és szerkocsikhoz

MSZ 8698:1952

Vasúti gördülőanyag. Járműszerkesztési (rak-) szelvény. Nyomköz 760 mm

MSZ 8734:1953

Vasúti gördülőanyag. Járműszerkesztési (rak-) szelvény. Nyomköz 600 mm

MSZ 639:1983

54-es rendszerű sínnel kialakított vasúti útátjáró

MSZ 7461:1974

Közúti vasúti pálya (1435 mm nyomtávolságú) minta-keresztszelvényei

MSZ 7552:1962

Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt

MSZ 8691-1:1980

Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Általános előírások

MSZ 8691-2:1980

Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Vágánytengely-távolság

MSZ 8691-3:1981

Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Nem villamosított pálya űrszelvényméretei

MSZ 8691-4:1981

Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Villamosított pálya űrszelvényméretei

MSZ 8718:1983

Űrszelvény 760 mm nyomtávolságú vasutakra

MSZ 8733:1983

Űrszelvény 600 mm nyomtávolságú vasutakra

MSZ 11316:1977

Országos közforgalmú vasúti pályák nyíltvonali mintakeresztszelvényei

MSZ 15016:1981

48-as rendszerű vasúti útátjáró

MSZ 9764:1978

Vasúti hidak talpfája (hídfa)

MSZ 18159-4:1975

Kötöttpályás járművek zaja. Helyi közforgalmú járművek által kibocsájtott zaj vizsgálata

MSZ 21864:1982

Vasúti vontatójárművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének határértékei

MSZ 21869-1:1981

Vasúti vontató járművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének vizsgálata. Általános előírások

MSZ 21869-2:1982

Vasúti vontatójárművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének vizsgálata. A füstkibocsátás meghatározása

MSZ 21869-3:1981

Vasúti vontatójárművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének vizsgálata. Szénmonoxid-emisszió meghatározása

MSZ 21869-4:1982

Vasúti vontatójárművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének vizsgálata. Nitrogén-oxid emisszió meghatározása

MSZ 21869-5:1982

Vasúti vontatójárművekbe épített dízelmotorok levegőszennyezésének vizsgálata. Szénhidrogén-emisszió meghatározása

MSZ-05-40.4302:1979

Vasúti járművek és trolibuszok villamos berendezéseinek biztonsági követelményei

MSZ-05-40.4303:1979

Hőerőgépes villamos erőátvitelű vasúti járművek gyártását követő és üzembehelyezése előtti vizsgálati módszerei

MSZ-05-33.2310:1977

Gőzmozdony tűzszekrény- és kazánlemez. Minőségek. Műszaki követelmények

MSZ-07 KV 14:1968

Közúti, elővárosi és földalatti vasutak kitérői

MSZ-07-2303:1981

1435 mm nyomtávolságú vasúti felépítmény. Minőségi követelmények

MSZ-07-2304:1981

Keskeny nyomtávolságú vasúti felépítmény. Minőségi követelmények

MSZ-07-5020:1981

Közúti vasúti felépítmény. Műszaki követelmények

MSZ-07-5021:1981

Városi gyorsvasúti felépítmény. Műszaki követelmény

MSZ-07-5001:1978

Villamosvasúti, elővárosi és gyorsvasúti jármű-kerékpár. Műszaki követelmények

MSZ-07-5002:1978

Villamosvasúti, elővárosi és gyorsvasúti jármű-kerékpár. Mérőeszközök

MSZ-07-2208:1979

1435 mm nyomtávolságú négytengelyes tartálykocsi poralakú anyagok szállítására. Fő méretek és műszaki követelmények

MSZ-07 MÁV 2196:1962

Teherkocsik nemzetközileg cserélhető alkatrészei. Követelmény, alak

MSZ-07-2207:1979

1520 mm nyomtávolságú négytengelyes tartálykocsi cseppfolyósított gázok szállítására. Műszaki követelmények, jellemzők

MSZ-07-2203:1978

A tartály nyilvántartó könyv és tartály nyilvántartó lap gázszállító vasúti tartálykocsikról

MSZ-07-2204:1978

Tartály adattábla gázszállító vasúti tartálykocsihoz

MSZ-07-2206:1978

Túlnyomásnélküli folyadékszállító tartálykocsik javítása és javítás utáni átvétele

MSZ-14-01016:1982

Bányavasút. Villamos bányamozdonyok biztonsági követelményei

MSZ-09-10.0068-4:1978

Bányacsille. Csillekerékpár

MSZ-07-5011:1981

Közúti vasúti jelzőtárcsa

MSZ-07-5012:1981

Kézi jelzőtárcsa

MSZ-05-30.3261:1984

1435 mm nyomtávolságú vasúti személykocsik bejárati ajtóinak reteszelő szerkezete. Műszaki követelmények

MSZ-07-2212:1986

Vasúti tartálykocsik javítás előtti belső tisztítása

MSZ-09-10.0278:1986

Föld alatti dízelmozdonyok. Műszaki követelmények

MSZ-09-10.0286:1986

Személyszállító bányakocsik mozdonyszállításhoz

MSZ-05-30.3260:1984

1435 mm nyomtávolságú vasúti személykocsik bejárati ajtóinak zárószerkezete. Műszaki követelmények

MSZ-09-10.0013:1987

Bányavasút. Bányabeli villamos mozdonyszállítás felsővezetéki berendezése. Tervezési és létesítési előírások

MSZ-07-2225:1987

Keskeny nyomtávolságú vasúti járműkerékpár nyomméretei és kerékprofilja

MSZ-07-5007:1987

Villamosvasúti, elővárosi és gyorsvasúti jármű-kerékpár. Elővárosi vasúti járművek és metróüzemi járművek kerékpárjai. Műszaki követelmények. Vizsgálatok. Átvétel

MSZ-07-2228:1987

Keskeny nyomtávolságú vasúti járművek féktuskószerkezetei

MSZ-07-2233:1988

Keskenynyomközű vasutak vontatott járműveinek tömbkerekei

MSZ-07-2234:1988

Tengelyek keskenynyomközű vasúti vontatott járművek siklócsapágyas kerékpárjai részére

MSZ-07-2232:1988

Keskenynyomközű vasúti járművek félkész és készremunkált kerékabroncsai és alkalmazásuk

MSZ-07-5032:1988

Közúti villamosvasúti utastájékoztató jelzők követelményei és vizsgálata

MSZ-07-5013-6:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Űrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel' jelzőtábla

MSZ-07-5013-8:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Villamos váltóra figyelmeztető jel' jelzőtárcsa

MSZ-07-5013-1:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Szakaszszigetelő jel' jelzőtárcsa

MSZ-07-5013-2:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Villamosfék használatára figyelmeztető jel' jelzőtábla

MSZ-07-5013-3:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Áramkikapcsolási jel' jelzőtábla

MSZ-07-5013-4:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Villamosszerelvény állj;' jelzőtábla

MSZ-07-5013-5:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'Feszültséghatár jelzés' jelzőtábla

MSZ-07-5013-7:1988

Közúti vasúti és trolibusz közlekedés figyelmeztető jelei. 'A vágány kenve;' jelzőtábla

MSZ-07-5024-1:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. Átvételi követelmények

MSZ-07-2106:1989

Gőzmozdonykazánok és vasúti járművekre szerelt egyéb gőzkazánok időszakos vizsgálatai

MSZ-07-5024-3:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. Ph 100/100 rendszerű kitérő

MSZ-07-5024-4:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. Ph 100/60 rendszerű kitérő

MSZ-07-5030:1989

Közúti vasúti holdfényjelző követelményei és vizsgálata

MSZ-09-10.0016:1989

Föld alatti dízelmozdonyok. Biztonsági vizsgálatok

MSZ-07-5024-2:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. Ph 100/100e rendszerű kitérő

MSZ-07-5024-6:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. 48-50/30e rendszerű kitérő

MSZ-07-5024-5:1989

Helyi közforgalmú vasutak kitérői. 48-100/100e rendszerű kitérő

MSZ-07-5008:1989

Import beszerzésű helyi közforgalmú vasúti és trolibusz járművek légtartályainak vizsgálata

MSZ-07-2904:1990

Vasúti közlekedési zaj számítása

MSZ-07-5033:1990

Közúti vasúti vezetősínes felépítményhez 34-es rendszerű betéttuskó

MSZ-07-5036:1991

Közúti vasúti vályússínes felépítményhez állítható nyomtávtartórúd

MSZ-07-5038-1:1991

Helyi közforgalmú vasúti vágánykapcsolatok. Egyszerű vágánykapcsolatok 48-100/100 e rendszerű kitérőkkel

MSZ-07-5024-9:1991

Helyi közforgalmú vasútak kitérői. Ph 50/40 rendszerű kitérő

MSZ-07-5038-2:1991

Helyi közforgalmú vasúti vágánykapcsolatok. Egyszerű vágánykapcsolatok. Ph 100/100e rendszerű kitérőkkel

MSZ-07-5024-8:1992

Helyi közforgalmú vasutak kitérői 48 H1V rendszerű kitérő

MSZ 8735:1985

Űrszelvény 1000 mm nyomtávolságú vasutakra

MSZ 7068:1987

Országos közforgalmú vasúti pályából kiágazó iparvágányok mintakeresztszelvényei

MSZ 2752:1989

Félkész kerékabroncs vasúti járművekhez

MSZ 2753:1989

Kerékváz acélöntvényből vasúti járművekhez

MSZ 18022:1989

Vasúti teherkocsik típusainak és fő szerkezeti részeinek fogalommeghatározásai

MSZ 2754:1989

Sajtolt-hengerelt kerékváz vasúti járművekhez

MSZ 11306:1989

A vasúti pálya terveinek rajzjelei

MSZ 2751:1990

Vasúti járművek kerékpártengelyei

MSZ 2764-9:1993

Vasúti járművek. Vontató és vontatott járművek tengelyeinek méret követelményei

MSZ 2764-2:1993

Vasúti járművek. Vontató és vontatott járművek abroncsainak, kerékvázainak és abroncsos kerekeinek méret-, kiegyensúlyozási- és szerelési követelményei

MSZ 2764-7:1993

Vasúti járművek. Vontató és vontatott járművek kerékpárjainak minőségi követelményei

MSZ 2750-8:1981/1M:1998

Vasúti járművek fékalkatrészei. Légféktömlő-kapcsolat

MSZ CR 221:2000

Vasúti tartálykocsik kőolajszármazékok szállítására. Gyors csatlakozófél

MSZ EN 13044:2000

Cseretartályok. Kódolás, azonosítás és megjelölés

MSZ EN 12663:2000

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szilárdsági követelményei

MSZ EN 12561-1:2001

Vasúttechnika. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító tartálykocsik megjelölése

MSZ EN 13103:2001

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Futó kerékpártengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13104:2001

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Hajtott kerékpártengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13145:2001

Vasúttechnika. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj fából

MSZ EN 13272:2002

Vasúttechnika. A tömegközlekedési vasúti járművek belső terének világítása

MSZ ENV 13481-6:2002

Vasúttechnika. Vasúti pálya. A sín rögzítésének teljesítménykövetelményei. 6. rész: Különleges rögzítésmód a rezgés csökkentésére

MSZ EN 13146-6:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítési módok vizsgálata. 6. rész: Az erős környezeti tényezők hatása

MSZ EN 13481-1:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 13481-2:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés betonaljzathoz

MSZ EN 13481-3:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés faaljzathoz

MSZ EN 13481-4:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Rögzítés acélaljzathoz

MSZ EN 13481-5:2002

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés betonlemezhez

MSZ EN 13146-8:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítési módok vizsgálati módszerei. 8. rész: Üzemi próba

MSZ EN 12561-2:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 2. rész: Alsó lefejtőszerelvények folyékony termékekhez, beleértve a pára-visszavezetést

MSZ EN 12561-3:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 3. rész: Alsó töltő- és lefejtőszerelvények nyomás alatt cseppfolyósított gázokhoz

MSZ EN 12561-4:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 4. rész: Felső szerelvények folyékony termékek felső lefejtéséhez és töltéséhez

MSZ EN 12561-5:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 5. rész: Felső szerelvények folyékony termékek alsó lefejtéséhez és felső töltéséhez

MSZ EN 12561-6:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 6. rész: Búvónyílások

MSZ EN 13129-1:2003

Vasúti alkalmazások. Távolsági járatban közlekedő vasúti járművek légkondicionálása. 1. rész: Kényelmi jellemzők

MSZ EN 13146-1:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 1. rész: A rögzítőerő hosszirányú összetevőjének meghatározása

MSZ EN 13146-2:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 2. rész: Az elcsavarodási erő meghatározása

MSZ EN 13146-3:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 3. rész: A lökőerő csillapításának meghatározása

MSZ EN 13146-4:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 4. rész: Ismétlődő terhelés hatása

MSZ EN 13146-5:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 5. rész: A villamos ellenállás meghatározása

MSZ EN 13146-7:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 7. rész: A szorítóerő meghatározása

MSZ EN 13230-5:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány- és váltóaljzat betonból. 5. rész: Különleges alakok

MSZ ENV 13803-1:2003

Vasúti alkalmazások. A vágányok vonalvezetése. 1435 mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 1. rész: Fővonalak

MSZ EN 13230-1:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány- és váltóaljzat betonból. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13230-2:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány- és váltóaljzat betonból. 2. rész: Feszített monoblokkaljzat

MSZ EN 13230-3:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány- és váltóaljzat betonból. 3. rész: Vasalt kettősblokk-aljzat

MSZ EN 13230-4:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány- és váltóaljzat betonból. 4. rész: Feszített aljzat váltóhoz és kereszteződéshez

MSZ EN 13597:2003

Vasúti alkalmazások. Gumi rugózóelemek. Gumimembrán légrugóhoz

MSZ EN 13260:2003

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Termékkövetelmények

MSZ EN 13775-1:2003

Vasúti alkalmazások. Az új és a felújított teherkocsik bemérése. 1. rész: Mérési elvek

MSZ EN 13775-2:2003

Vasúti alkalmazások. Az új és a felújított teherkocsik bemérése 2. rész: Forgóvázas teherkocsik

MSZ EN 13775-3:2003

Vasúti alkalmazások. Az új és a felújított teherkocsik bemérése 3. rész: 2 kerékpáros teherkocsik

MSZ EN 13298:2003

Vasúti alkalmazások. Rugóelemek. Acél nyomó csavarrugók

MSZ EN 13452-1:2003

Vasúti alkalmazások. Fékek. A helyi forgalmú tömegközlekedési eszközök fékrendszerei. 1. rész: A teljesítőképesség követelményei

MSZ EN 13452-2:2003

Vasúti alkalmazások. Fékek. A helyi forgalmú tömegközlekedési eszközök fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13481-7:2003

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítési rendszerek követelményei. 7. rész: A vezetősínek, a váltók és a kereszteződések különleges rögzítései

MSZ EN 13913:2003

Vasúti alkalmazások. Elasztomer felfüggesztőelemek. Elasztomeralapú mechanikus szerelvények

MSZ EN 14067-1:2003

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 1. rész: Jelek és mértékegységek

MSZ EN 14067-2:2003

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 2. rész: Menettulajdonságok nyílt pályán

MSZ EN 14067-3:2003

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 3. rész: Menettulajdonságok alagutakban

MSZ EN 13232-1:2004

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 13232-2:2004

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 2. rész: A geometriai tervekkel szemben támasztott követelmények

MSZ EN 13232-3:2004

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 3. rész: A kerék/sín kölcsönhatás követelményei

MSZ EN 14200:2004

Vasúti alkalmazások. Rugóelemek. Parabolarugók acélból

MSZ EN 12561-7:2004

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 7. rész: Kezelőállások és létrák

MSZ EN 12561-8:2004

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 8. rész: Fűtéscsatlakozók

MSZ EN 13129-2:2005

Vasúti alkalmazások. Fővonali vasúti járművek légkondicionálása. 2. rész: Típusvizsgálatok

MSZ EN 13775-4:2005

Vasúti alkalmazások. Új és átépített teherkocsik mérése. 4. rész: Forgóvázak 2 kerékpárral

MSZ EN 13775-5:2005

Vasúti alkalmazások. Új és átépített teherkocsik mérése. 5. rész: Forgóvázak 3 kerékpárral

MSZ EN 13775-6:2005

Vasúti alkalmazások. Új és átépített teherkocsik mérése. 6. rész: Tartósan összekapcsolt teherkocsik

MSZ EN 13802:2005

Vasúti alkalmazások. A rugózás elemei. Hidraulikus lengéscsillapítók

MSZ EN 15016-1:2005

Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 15016-2:2005

Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 2. rész: Alkatrészjegyzék

MSZ EN 15016-3:2005

Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 3. rész: A műszaki dokumentáció módosításainak kezelése

MSZ EN 14198:2005

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Mozdonnyal vontatott vonatszerelvény fékrendszerének követelményei

MSZ EN 14478:2005

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Általános fogalmak

MSZ EN 13749:2005

Vasúti alkalmazások. A forgóvázkeret szilárdsági követelményeinek előírásmódjai

MSZ EN 14363:2005

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek üzemelési tulajdonságainak jóváhagyási vizsgálata. Menettulajdonságok és álló helyzeti jellemzők vizsgálata

MSZ EN 14531-1:2005

Vasúti alkalmazások. A megállási távolság, a lassulási távolság és a rögzítőfékezés számítási módszerei. 1. rész: Általános algoritmusok

MSZ EN 14601:2005

Vasúti alkalmazások. A fékcsövek és a főlégtartály csöveinek egyenes és szöget bezáró elzárócsapjai

MSZ EN ISO 3095:2006

Vasúti alkalmazások. Akusztika. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése (ISO 3095:2005)

MSZ EN ISO 3381:2006

Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2005)

MSZ EN 13232-4:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 4. rész: Működtetés, reteszelés és helyzetérzékelés

MSZ EN 13232-5:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 5. rész: Váltók

MSZ EN 13232-6:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 6. rész: Rögzített, egyszerű és kettős kereszteződések

MSZ EN 14535-1:2006

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 1. rész: Tengelyre vagy hajtótengelyre sajtolt vagy zsugorított féktárcsa méretei és minőségi követelményei

MSZ EN 14752:2006

Vasúti alkalmazások. Oldalsó beszállórendszerek

MSZ EN 13232-7:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 7. rész: Kereszteződések mozgatható elemekkel

MSZ EN 13715:2006

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Kerékprofilok

MSZ EN 15016-4:2006

Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 4. rész: Adatcsere

MSZ EN 13232-9:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 9. rész: Elrendezés

MSZ EN 13481-8:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 8. rész: A pálya rögzítési módjai nagy tengelyterhelések esetén

MSZ EN 13674-2:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 2. rész: A 46 kg/m-es és e fölötti nagyvasúti sínekkel együtt használt váltók és kereszteződések

MSZ EN 13674-3:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 3. rész: Vezetősínek

MSZ EN 13674-4:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 4. rész: A 27 kg/m-es és e fölötti, de a 46 kg/m-esnél kisebb nagyvasúti sínek

MSZ EN 14817:2006

Vasúti alkalmazások. Felfüggesztőelemek. Légrugó-vezérlőelemek

MSZ EN 15380-1:2006

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölési rendszere. 1. rész: Általános elvek

MSZ EN 15380-2:2006

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölési rendszere. 2. rész: Termékcsoportok

MSZ EN 15380-3:2006

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölésének rendszere. 3. rész: Az üzembe helyezés és a beépítés helyének jelölése

MSZ EN 13231-1:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottköves pályán. Vágányok

MSZ EN 13231-2:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 2. rész: Munkák zúzottköves pályán. Váltók és kereszteződések

MSZ EN 13231-3:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 3. rész: A vágánysín csiszolási, marási és gyalulási munkáinak átvétele

MSZ EN 13848-2:2006

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 2. rész: Mérési rendszerek. Vágánymérő járművek

MSZ EN 14750-1:2006

Vasúti alkalmazások. A városi és elővárosi vonalakon közlekedő vasúti kocsik légkondicionálása. 1. rész: Kényelmi jellemzők

MSZ EN 14750-2:2006

Vasúti alkalmazások. A városi és elővárosi vonalakon közlekedő vasúti kocsik légkondicionálása. 2. rész: Típusvizsgálatok

MSZ EN 13146-4:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének vizsgálati módszerei. 4. rész: Ismétlődő terhelés hatása

MSZ EN 13146-8:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítési módok vizsgálati módszerei. 8. rész: Üzemi próba

MSZ EN 13481-1:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 13481-2:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés betonaljzathoz

MSZ EN 13481-3:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés faaljzathoz

MSZ EN 13481-4:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Rögzítés acélaljzathoz

MSZ EN 13481-5:2002/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés betonlemezhez

MSZ EN 13481-7:2003/A1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítési rendszerek követelményei. 7. rész: A vezetősínek, a váltók és a kereszteződések különleges rögzítései

MSZ EN 14067-5:2007

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 5. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek alagutakban

MSZ EN 14730-1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermikus hegesztése. 1. rész: A hegesztési eljárások jóváhagyása

MSZ EN 14730-2:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész: Aluminotermikus hegesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele

MSZ EN 14811:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Különleges sínek. Vályús sínek és a hozzájuk tartozó profilkonstrukciók

MSZ EN 14813-1:2007

Vasúti alkalmazások. A vezetőfülkék légkondicionálása. 1. rész: Kényelmi jellemzők

MSZ EN 14813-2:2007

Vasúti alkalmazások. A vezetőfülkék légkondicionálása. 2. rész: Típusvizsgálatok

MSZ EN 14969:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A pályaépítő vállalatok minősítési rendszere

MSZ EN 15020:2007

Vasúti alkalmazások. Mentési vontatókapcsoló. Kialakítási követelmények, különleges illesztőalak és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13803-2:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágányvonal-tervezés. 1435 mm és nagyobb nyomtávolság. 2. rész: Váltók és kereszteződések és hasonló nyomvonalelemek a kanyarulat hirtelen változásával

MSZ EN 13232-8:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 8. rész: Hosszirányú elmozdulást szabályozó szerkezetek

MSZ EN 15153-1:2007

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű vonatok külső fény- és hangjelző berendezései. 1. rész: Fényszórók, jelzőlámpák és zárójelző lámpák

MSZ EN 15153-2:2007

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű vonatok külső fény- és hangjelző berendezései. 2. rész: Jelzőkürtök

MSZ EN 14587-1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek leolvasztó tompahegesztése. 1. rész: Az R220, R260, R260Mn és az R350HT minőségű új sínek leolvasztó tompahegesztése hegesztőüzemben

MSZ EN 13977:2005+A1:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A hordozható gépek és pályakocsik szerkezetének és karbantartásának biztonsági követelményei

MSZ EN 15049:2008

Vasúti alkalmazások. Rugóelemek. Torziós acélrugó

MSZ EN 15179:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. A személykocsik fékrendszerének követelményei

MSZ EN 15085-1:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 15085-2:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemek minőségi követelményei és tanúsításuk

MSZ EN 15085-3:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 3. rész: Tervezési követelmények

MSZ EN 15085-4:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 4. rész: Gyártási követelmények

MSZ EN 15085-5:2008

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 5. rész: Ellenőrzés, vizsgálat és dokumentálás

MSZ EN 15152:2008

Vasúti alkalmazások. A mozdonyvezető-állások szélvédői

MSZ EN 13674-1:2003+A1:2008

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín

MSZ EN 12080:2008

Vasúti alkalmazások. (Tengely)csapágytokok. Gördülőcsapágyak

MSZ EN 12081:2008

Vasúti alkalmazások. (Tengely)csapágytokok. Kenőzsírok

MSZ EN 12082:2008

Vasúti alkalmazások. (Tengely)csapágytokok. A teljesítőképesség vizsgálata

MSZ EN 15227:2008

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek kocsiszekrényeinek ütközésbiztonsági követelményei

MSZ EN 15461:2008

Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. A sínkeresztmetszetek dinamikus tulajdonságainak jellemzése elhaladásizaj-mérésekhez

MSZ EN 13848-5:2008

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 5. rész: Geometriai minőségszintek

MSZ EN 14033-2:2008

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 2. rész: A munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 15302:2008

Vasúti alkalmazások. Az egyenértékű kúposság meghatározási módszere

MSZ EN 15528:2008

Vasúti alkalmazások. Vonalkategóriák a jármű terhelhetősége és az infrastruktúra közötti kapcsolat (interfész) megvalósításához

MSZ EN 13848-1:2003+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Vágány. A vágánygeometria minősége. 1. rész: A vágánygeometria jellemzése

MSZ EN 15220-1:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezésjelzők. 1. rész: Pneumatikus működésű fékezésjelzők

MSZ EN 15327-1:2009

Vasúti alkalmazások. Az utas riasztási alrendszere. 1. rész: A vészfékrendszer általános követelményei és utas általi működtethetősége

MSZ EN 15355:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vezérlőszelepek és fékelzáró váltók

MSZ EN 15427:2009

Vasúti alkalmazások. A kerék/sín súrlódás kezelése. Peremkenés

MSZ EN 15624:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Üres-terhelt állapotnak megfelelő átállító szerkezetek

MSZ EN 15625:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Automatikus terhelésérzékelő szerkezetek

MSZ EN 13262:2004+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Gyártási követelmények

MSZ EN 14033-1:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 1. rész: Futási műszaki követelmények

MSZ EN 15566:2009

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonó- és kapcsolókészülék

MSZ EN 15611:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek

MSZ EN 15612:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékgyorsítószelep

MSZ EN 13261:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Tengelyek. Termékkövetelmények

MSZ EN 14865-1:2009

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak kenőzsírjai. 1. rész: A kenőképesség vizsgálati módszere

MSZ EN 15437-1:2009

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak állapotának ellenőrzése. Illesztési és tervezési követelmények. 1. rész: Vágányoldali berendezések és a gördülőállomány tengelyágyai

MSZ EN 15551:2009

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők

MSZ EN 15595:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kerékcsúszás-védelem

MSZ EN 12299:2009

Vasúti alkalmazások. Az utasok utazási kényelme. Mérés és értékelés

MSZ EN 13848-3:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 3. rész: Mérési rendszerek. Vágányfektető és -karbantartó gépek

MSZ EN 13979-1:2003+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek. Műszaki jóváhagyási eljárás. 1. rész: Kovácsolt és hengerelt kerekek

MSZ EN 14067-4:2005+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán

MSZ EN 14531-6:2009

Vasúti alkalmazások. A megállási távolság, a lassulási távolság és a rögzítőfékezés számítási módszerei. 6. rész: Vasúti szerelvények vagy szóló járművek szakaszonkénti számítása

MSZ EN 14587-2:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek leolvasztó tompahegesztése. 2. rész: Az R220, R260, R260Mn és az R350HT minőségű új sínek leolvasztó tompahegesztése mobil hegesztőgéppel a helyszínen vagy egy megállapított helyen

MSZ EN 14865-2:2006+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpártengelyágyak kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere

MSZ EN 15594:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek helyreállítása villamos ívhegesztéssel

MSZ EN 15610:2009

Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. Sínérdesség mérése a gördülési zajjal összefüggésben

MSZ EN 15663:2009

Vasúti alkalmazások. A jármű referenciatömegének meghatározása

MSZ EN 13103:2010

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Futótengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13104:2010

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Hajtott tengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13230-1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13230-2:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 2. rész: Feszített monoblokk-vágányaljzat

MSZ EN 13230-3:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 3. rész: Vasalt kettősblokk-vágányaljzat

MSZ EN 13230-4:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és kereszteződésekhez

MSZ EN 13230-5:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 5. rész: Különleges alakok

MSZ EN 13260:2010

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Termékkövetelmények

MSZ EN 13146-9:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítő rendszerek vizsgálati módszerei. 9. rész: A merevség meghatározása

MSZ EN 13674-4:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 4. rész: A 27 kg/m-es és e fölötti, de a 46 kg/m-esnél kisebb nagyvasúti sínek

MSZ EN 13803-2:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Vágány-vonalvezetés tervezési paraméterei. 1435 mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 2. rész: Váltók és keresztezések, valamint a vonalvezetés összehasonlítható tervezési helyzetei a görbület hirtelen változásával

MSZ EN 14033-3:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 3. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 14067-6:2010

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 6. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek az oldalszél hatásának értékeléséhez

MSZ EN 14811:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Különleges sínek. Vályús sínek és a hozzájuk tartozó profilkonstrukciók

MSZ EN 15273-1:2010

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 1. rész: Általános rész. Az infrastruktúra és a gördülőállomány közös előírásai

MSZ EN 15273-2:2010

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 2. rész: A gördülőállomány űrszelvénye

MSZ EN 15273-3:2010

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 3. rész: A felépítmény űrszelvényei

MSZ EN 15689:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. Öntött ausztenites mangánacél kereszteződés

MSZ EN 15723:2010

Vasúti alkalmazások. A környezeti hatások elleni rakományvédő eszközök rögzítő- és biztosítószerelvényei. A tartósság, a kezelhetőség, a jelölés, a karbantartás és az újrahasznosítás követelményei

MSZ EN 12663-1:2010

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szerkezeti követelményei. 1. rész: Mozdonyok és személykocsik (és a teherkocsik alternatív módszere)

MSZ EN 12663-2:2010

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szerkezeti követelményei. 2. rész: Teherkocsik

MSZ EN 13674-2:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 2. rész: A 46 kg/m-es és e fölötti nagyvasúti sínekkel együtt használt váltók és kereszteződések

MSZ EN 13674-3:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 3. rész: Vezetősínek

MSZ EN 13803-1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágány. Vágány-vonalvezetés tervezési paraméterei. 1435 mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 1. rész: Folyóvágány

MSZ EN 13848-5:2008+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 5. rész: Geometriai minőségszintek. Vágány

MSZ EN 15313:2010

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok üzem közbeni működési követelményei. Kerékpár-karbantartás beépített és kiszerelt állapotban

MSZ EN 15686:2010

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek futásjellemzőinek átvételi vizsgálatai dőléselégtelenség-kiegyenlítő rendszerrel és/vagy a járművek szándékolt működtetése az EN 14363:2005 G mellékletében foglaltnál nagyobb mértékű dőléselégtelenség esetén

MSZ EN 15687:2010

Vasúti alkalmazások. A 225 kN feletti, de legfeljebb 250 kN statikus tengelyterhelésű teherjárművek futásjellemzőinek átvételi vizsgálatai

MSZ EN 15746-1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 1. rész: A futás és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 15746-2:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 14730-1:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek aluminotermikus hegesztése. 1. rész: A hegesztési technológia jóváhagyása

MSZ EN 12080:2007+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Gördülőcsapágyak

MSZ EN 12081:2007+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Kenőzsírok

MSZ EN 12082:2007+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. A teljesítőképesség vizsgálatai

MSZ EN 13103:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Futótengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13104:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Hajtott tengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13260:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Termékkövetelmények

MSZ EN 13261:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Tengelyek. Termékkövetelmények

MSZ EN 13715:2006+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Kerekek. Kerékprofilok

MSZ EN 14067-5:2006+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 5. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek alagutakban

MSZ EN 14601:2005+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A fékcsövek és a főlégtartály csöveinek egyenes és szöget bezáró elzárócsapjai

MSZ EN 14813-1:2006+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A vezetőfülkék légkondicionálása. 1. rész: Kényelmi jellemzők

MSZ EN 14813-2:2006+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A vezetőfülkék légkondicionálása. 2. rész: Típusvizsgálatok

MSZ EN 14865-1:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A tengelyágy kenőzsírjai. 1. rész: A kenőképesség vizsgálati módszere

MSZ EN 14865-2:2006+A2:2011

Vasúti alkalmazások. A tengelyágy kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere

MSZ EN 15020:2006+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Mentési vontatókapcsoló. Kialakítási követelmények, különleges illesztőalak és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15227:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek kocsiszekrényeinek ütközésbiztonsági követelményei

MSZ EN 15302:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Az egyenértékű kúposság meghatározási módszere

MSZ EN 15355:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vezérlőszelepek és fékelzáró váltók

MSZ EN 15427:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. A kerék/sín súrlódás kezelése. Peremkenés

MSZ EN 15461:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. A vágányszakaszok dinamikus tulajdonságainak jellemzése elhaladásizaj-mérésekhez

MSZ EN 15551:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők

MSZ EN 15611:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek

MSZ EN 15612:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékgyorsító szelep

MSZ EN 15624:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Üres-terhelt állapotnak megfelelő átállítószerkezetek

MSZ EN 15625:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Automatikus, változtatható terhelésérzékelő szerkezetek

MSZ EN 15806:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Statikus fékvizsgálatok

MSZ EN 15566:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonó- és kapcsolókészülék

MSZ EN 15734-1:2011

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű vonatok fékrendszerei. 1. rész: Követelmények és fogalommeghatározások

MSZ EN 15734-2:2011

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű vonatok fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13674-1:2011

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín

MSZ EN 13977:2011

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A hordozható gépek és pályakocsik szerkezetének és karbantartásának biztonsági követelményei

MSZ EN 14033-1:2011

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 1. rész: Futási műszaki követelmények

MSZ EN 15807:2011

Vasúti alkalmazások. Pneumatikus tengelykapcsolófél

MSZ EN 15892:2011

Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. Zajmérés a vezetőfülkében

MSZ EN 13262:2004+A2:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Gyártási követelmények

MSZ EN 13979-1:2003+A2:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek. Műszaki jóváhagyási eljárás. 1. rész: Kovácsolt és hengerelt kerekek

MSZ EN ISO 3381:2011

Vasúti alkalmazások. Akusztika. Sínpályához kötött járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2005)

MSZ EN 13749:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. A forgóvázkeretek szilárdsági követelményeinek előírásmódjai

MSZ EN 15827:2011

Vasúti alkalmazások. Forgóvázak és futóművek követelményei

MSZ EN 14535-1:2005+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 1. rész: Tengelyre vagy hajtótengelyre sajtolt vagy zsugorított féktárcsák, méretek és minőségi követelmények

MSZ EN 15220-1:2008+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezésjelzők. 1. rész: Pneumatikus működésű fékezésjelzők

MSZ EN 15595:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kerékcsúszás-védelem

MSZ/T prEN 15328:2011

Vasúti alkalmazások. Fékek. Fékbetétek

MSZ EN 12561-1:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító tartálykocsik azonosító táblái

MSZ EN 12561-2:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 2. rész: Alsó lefejtőszerelvények folyékony termékekhez, beleértve a pára-visszavezetést

MSZ EN 12561-3:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 3. rész: Alsó töltő- és lefejtőszerelvények nyomás alatt cseppfolyósított gázokhoz

MSZ EN 12561-4:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 4. rész: Szerelvények folyékony termékek felső töltéséhez és lefejtéséhez

MSZ EN 12561-5:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 5. rész: Pára-visszavezető szerelvények folyékony termékek töltéséhez vagy lefejtéséhez

MSZ EN 12561-6:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 6. rész: Búvónyílások

MSZ EN 12561-7:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 7. rész: Kezelőállások és létrák

MSZ EN 12561-8:2011

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 8. rész: Fűtéscsatlakozók

MSZ EN 14535-2:2011

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 2. rész: Kerékre szerelt féktárcsák, méretek és minőségi követelmények

MSZ 409:2011

Vasúti teherkocsik szállítási feltételei kompon

MSZ 439:2011

Vasúti teherszállító gördülőállomány azonosító jelölése

MSZ EN 13145:2001+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj fából

MSZ EN 13146-9:2009+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítőrendszerek vizsgálati módszerei. 9. rész: A merevség meghatározása

MSZ EN 13232-2:2003+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 2. rész: A geometriai tervekkel szemben támasztott követelmények

MSZ EN 13232-3:2003+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 3. rész: A kerék-sín kölcsönhatás követelményei

MSZ EN 13232-4:2005+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 4. rész: Működtetés, reteszelés és helyzetérzékelés

MSZ EN 13232-5:2005+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 5. rész: Váltók

MSZ EN 13232-6:2005+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 6. rész: Rögzített, egyszerű és kettős kereszteződések

MSZ EN 13232-7:2006+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 7. rész: Kereszteződések mozgatható elemekkel

MSZ EN 13232-8:2007+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 8. rész: Hosszirányú elmozdulást szabályozó szerkezetek

MSZ EN 13232-9:2006+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 9. rész: Elrendezés

MSZ EN 13848-4:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 4. rész: Mérőberendezések. Kézi és könnyű eszközök

MSZ EN 14033-2:2008+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 2. rész: A munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 14033-3:2009+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 3. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 15746-1:2010+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 1. rész: A futás és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 15746-2:2010+A1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 13146-1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 1. rész: A rögzítőerő hosszirányú összetevőjének meghatározása

MSZ EN 13146-2:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 2. rész: Az elcsavarodási erő meghatározása

MSZ EN 13146-3:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 3. rész: A lökőerő csillapításának meghatározása

MSZ EN 13146-4:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 4. rész: Az ismétlődő terhelés hatása

MSZ EN 13146-5:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 5. rész: A villamos ellenállás meghatározása

MSZ EN 13146-6:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 6. rész: Jelentős környezeti tényezők hatása

MSZ EN 13146-7:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 7. rész: A szorítóerő meghatározása

MSZ EN 13146-8:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 8. rész: Üzemi próba

MSZ EN 13231-3:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 3. rész: A vágánysín profiljavításának átvétele

MSZ EN 13272:2012

Vasúttechnika. A tömegközlekedési vasúti járművek belső terének világítása

MSZ EN 13481-1:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 13481-2:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés betonaljzathoz

MSZ EN 13481-3:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés faaljzathoz

MSZ EN 13481-5:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés betonlemezhez felületre fektetéssel vagy horonyba ágyazással

MSZ EN 13481-7:2012

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 7. rész: A vezetősínek, a váltók és a kereszteződések különleges rögzítései

MSZ EN 13103:2009+A2:2013

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Futótengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 13481-4:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Acélaljzatok rögzítési rendszerei

MSZ EN 14587-3:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek leolvasztó tompahegesztése. 3. rész: Kereszteződési konstrukciók hegesztése

MSZ EN 15153-1:2013

Vasúti alkalmazások. A vonatok külső fény- és hangjelző berendezései. 1. rész: Fényszórók, jelzőlámpák és zárójelző lámpák

MSZ EN 15153-2:2013

Vasúti alkalmazások. A vonatok külső fény- és hangjelző berendezései. 2. rész: Jelzőkürtök

MSZ EN 15380-4:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölési rendszere. 4. rész: Rendeltetés szerinti csoportok

MSZ EN 15437-2:2013

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak állapotának ellenőrzése. Illesztési és tervezési követelmények. 2. rész: Fedélzeti rendszerek hőmérséklet-monitorozásának működési és tervezési követelményei

MSZ EN 15839:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek üzemi jelleggörbéinek megfelelőségvizsgálata. Teherkocsik. A futásbiztonság vizsgálata hosszanti nyomóerők hatása közben

MSZ EN 16028:2013

Vasúti alkalmazások. Kerék/sín súrlódás. A kerék és a pálya kenése

MSZ EN 16286-1:2013

Vasúti alkalmazások. Átjárók a járművek között. 1. rész: Elsődleges alkalmazások

MSZ EN 16286-2:2013

Vasúti alkalmazások. Átjárók a járművek között. 2. rész: Akusztikus mérések

MSZ EN 45545-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 45545-2:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei

MSZ EN 45545-3:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 3. rész: A tűzakadályok tűzállósági követelményei

MSZ EN 45545-4:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 4. rész: A gördülőállomány kialakításának tűzvédelmi követelményei

MSZ EN 45545-6:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 6. rész: Tűzellenőrzés és irányítási rendszerek

MSZ EN 45545-7:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 7. rész: Éghető folyadékokkal és éghető gázokkal üzemelő berendezések tűzbiztonsági követelményei

MSZ EN 13231-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottköves pályán. Vágányok, váltók és kereszteződések

MSZ EN 13231-4:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 4. rész: A váltók és kereszteződések profiljavításának átvétele

MSZ EN 15085-1:2007+A1:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 15273-1:2013

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 1. rész: Általános előírások. Az infrastruktúra és a gördülőállomány közös előírásai

MSZ EN 15273-2:2013

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 2. rész: A gördülőállomány űrszelvénye

MSZ EN 15273-3:2013

Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 3. rész: A felépítmény űrszelvényei

MSZ EN 15877-1:2013

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek megjelölése. 1. rész: Tehervagonok

MSZ EN 15954-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vontatmányok és kapcsolódó berendezések. 1. rész: A járatás és az üzemeltetés műszaki követelményei

MSZ EN 15954-2:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vontatmányok és kapcsolódó berendezések. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 15955-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Szétszerelhető gépek és kapcsolódó berendezések. 1. rész: A járatás és üzemeltetés műszaki követelményei

MSZ EN 15955-2:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Szétszerelhető gépek és kapcsolódó berendezések. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 16272-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 1. rész: Saját jellemzők. Zajelnyelés laboratóriumban diffúz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16272-2:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 2. rész: Saját jellemzők. Léghang-csillapítás laboratóriumban diffúz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16272-3-1:2013

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 3-1. rész: Általános vasútforgalmi zajspektrum és a diffúz téri alkalmazások egyszámjegyes értékelése

MSZ EN 16116-1:2013

Vasúti alkalmazások. A lépcsők, kapaszkodók és a közlekedők kapaszkodóinak tervezési követelményei. 1. rész: Személykocsik, poggyászkocsik és mozdonyok

MSZ EN 16116-2:2013

Vasúti alkalmazások. A lépcsők, kapaszkodók és a közlekedők kapaszkodóinak tervezési követelményei. 2. rész: Teherkocsik

MSZ EN ISO 3095:2013

Akusztika. Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése (ISO 3095:2013)

MSZ EN 15877-2:2014

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek megjelölése. 2. rész: Külső jelölések a személykocsikon, a motorkocsikon, a mozdonyokon és a pályaépítő gépeken

MSZ EN 13104:2009+A2:2014

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Hajtott tengelyek. Tervezési módszer

MSZ EN 15528:2008+A1:2014

Vasúti alkalmazások. Vonalkategóriák a jármű terhelhetősége és az infrastruktúra közötti kapcsolat (interfész) kezeléséhez

MSZ EN 16235:2014

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek menettulajdonságait jóváhagyó vizsgálatok. Teherkocsik. Meghatározott jellemzőjű teherkocsik EN 14363 szerinti pályavizsgálatainak döntési feltételei

MSZ EN 14067-4:2014

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán

MSZ EN 13802:2014

Vasúti alkalmazások. A rugózás elemei. Hidraulikus lengéscsillapítók

MSZ EN 16241:2014

Vasúti alkalmazások. Hézagállító

MSZ EN 16362:2014

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Vízfeltöltő berendezések

MSZ EN 16404:2014

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek sínre visszahelyezésének és helyreállításának követelményei

MSZ EN 13848-6:2014

Vasúti alkalmazások. Vágány. A vágánygeometria minősége. 6. rész: A vágánygeometria-minőség jellemzése

MSZ EN 16019:2014

Vasúti alkalmazások. Automatikus kapcsolókészülék. Teljesítménykövetelmények, különleges illesztőgeometria és vizsgálati módszerek.

MSZ EN 16272-3-2:2014

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 3-2. rész: Általános vasútforgalmi zajspektrum és a közvetlen területi alkalmazások egyszámjegyes értékelése

MSZ EN 16334:2014

Vasúti alkalmazások. Utasoknak szánt riasztórendszerek. Rendszerkövetelmények

MSZ EN 16431:2014

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Üreges sín- és váltóaljzat

MSZ EN 15380-5:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölési rendszere. 5. rész: Csoportosított szerkezetek rendszere (SBS)

MSZ EN 16207:2015

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vasúti járművek mágneses sínfékeinek működési és teljesítménykritériuma

MSZ EN 16272-6:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 6. rész: Egyszámadatos termékjellemzők. A léghanggátlás helyszíni értékei közvetlen hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16507:2015

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Dízelüzemanyag-utántöltő eszköz

MSZ EN 12663-1:2010+A1:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szerkezeti követelményei. 1. rész: Mozdonyok és személykocsik (és a teherkocsik alternatív módszere)

MSZ EN 16185-1:2015

Vasúti alkalmazások. Több egységből álló szerelvények fékrendszerei. 1. rész: Követelmények és meghatározások

MSZ EN 16185-2:2015

Vasúti alkalmazások. Több egységből álló szerelvények fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 16186-1:2015

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 1. rész: Testméretek és láthatóság

MSZ EN 16273:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kovácsolt sínillesztések

MSZ EN 13146-1:2012+A1:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 1. rész: A rögzítőerő hosszirányú összetevőjének meghatározása

MSZ EN 13146-4:2012+A1:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 4. rész: Az ismétlődő terhelés hatása

MSZ EN 14752:2015

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek oldalsó beszállítórendszerei

MSZ EN 16494:2015

Vasúti alkalmazások. ERTMS pálya menti táblák követelményei

MSZ EN 15329:2015

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékpofatartó és fékpofarögzítő vasúti járművekhez

MSZ EN 16451:2015

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékbetéttartó

MSZ EN 16452:2015

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékpofák

MSZ EN 15528:2016

Vasúti alkalmazások. Vonalkategóriák a jármű terhelhetősége és az infrastruktúra közötti kapcsolat (interfész) kezeléséhez

MSZ EN 15839:2012+A1:2016

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek üzemi jelleggörbéinek megfelelőségvizsgálata. Teherkocsik. A futásbiztonság vizsgálata hosszanti nyomóerők hatása közben

MSZ EN 45545-2:2013+A1:2016

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei

MSZ EN 45545-5:2013+A1:2016

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat, sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket

MSZ EN 14531-1:2016

Vasúti alkalmazások. A megállási távolság, a lassulási távolság és a rögzítőfékezés számítási módszerei. 1. rész: Vasúti szerelvények vagy szóló járművek általános algoritmusai átlagainak számítása

MSZ EN 14531-2:2016

Vasúti alkalmazások. A megállási távolság, a lassulási távolság és a rögzítőfékezés számítási módszerei. 2. rész: Vasúti szerelvények vagy szóló járművek szakaszonkénti számítása

MSZ EN 14535-3:2016

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 3. rész: A féktárcsák, a féktárcsa és a dörzskapcsoló teljesítménye, osztályozás

MSZ EN 16404:2016

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek sínre visszahelyezésének és helyreállításának követelményei

MSZ EN 16683:2016

Vasúti alkalmazások. Segélyhívó és kommunikációs eszközök. Követelmények

MSZ EN 14363:2016

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek üzemelési tulajdonságainak jóváhagyási vizsgálata és szimulációja. Menettulajdonságok és álló helyzeti vizsgálatok

MSZ EN 15313:2016

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok üzem közbeni működési követelményei. Kerékpár-karbantartás beépített és kiszerelt állapotban

MSZ EN 13129:2017

Vasúti alkalmazások. Fővonali vasúti járművek légkondicionálása. Kényelmi jellemzők és típusvizsgálatok

MSZ EN 13230-1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13230-2:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 2. rész: Feszített monoblokk-vágányaljzat

MSZ EN 13230-3:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 3. rész: Vasalt kettősblokk-vágányaljzat

MSZ EN 13230-4:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és kereszteződésekhez

MSZ EN 13230-5:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 5. rész: Különleges alakok

MSZ EN 15220:2017

Vasúti alkalmazások. Fékezésjelzők

MSZ EN 16186-3:2017

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 3. rész: Kijelzők tervezése

MSZ EN 16727-2-2:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Nem akusztikus tulajdonságok. 2-2. rész: Haladó vonatok általi dinamikus terhelések mechanikai tulajdonságai. Számítási módszer

MSZ EN 16729-1:2017

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Roncsolásmentes vizsgálat a vasúti pályákon. 1. rész: Ultrahangos vizsgálat és értékelési alapelvek követelményei

MSZ EN 16730:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat alj alatti betétekkel

MSZ EN 14198:2017

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Mozdonnyal vontatott vonatszerelvények fékrendszerének követelményei

MSZ EN 15153-1:2013+A1:2017

Vasúti alkalmazások. A vonatok külső fény- és hangjelző berendezései. 1. rész: Fényszórók, jelzőlámpák és zárójelző lámpák

MSZ EN 15566:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonó- és kapcsolókészülék

MSZ EN 16241:2014+A1:2017

Vasúti alkalmazások. Hézagállító

MSZ EN 16272-4:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei. 4. rész: Lényeges jellemzők. A hangelhajlás helyszíni értékei közvetlen hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16704-2-1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonsági védelem a vasúti munkák közben. 2-1. rész: Közös megoldások és technológiák. Pályafigyelmeztető rendszerek (TWS) műszaki követelményei

MSZ EN 16704-2-2:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonsági védelem a vasúti munkák közben. 2-2. rész: Közös megoldások és technológiák. Korlátok követelményei

MSZ EN 16704-3:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonsági védelem a vasúti munkák közben. 3. rész: A pályákon vagy a pályák mellett dolgozó személyzetre vonatkozó kompetenciák

MSZ EN 16725:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Mangánacél kereszteződések helyreállítása és javítása

MSZ EN 16771:2017

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Peremes sínek aluminotermikus hegesztése

MSZ EN 13146-10:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 10. rész: Kihúzó ellenállás próbaterhelés-vizsgálata

MSZ EN 13481-2:2012+A1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés betonaljzathoz

MSZ EN 13481-5:2012+A1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés betonlemezhez felületre fektetéssel vagy horonyba ágyazással

MSZ EN 15551:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők

MSZ EN 16584-1:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Általános követelmények. 1. rész: Kontraszt

MSZ EN 16584-2:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Általános követelmények. 2. rész: Információ

MSZ EN 16584-3:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Általános követelmények. 3. rész: Optikai és súrlódási jellemzők

MSZ EN 16585-1:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Berendezések és alkatrészek a gördülőállomány fedélzetén. 1. rész: Mosdók

MSZ EN 16585-2:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Berendezések és alkatrészek a gördülőállomány fedélzetén. 2. rész: Ülés, állás és mozgás elemei

MSZ EN 16585-3:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Berendezések és alkatrészek a gördülőállomány fedélzetén. 3. rész: Átjárók és belső ajtók

MSZ EN 16704-1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonsági védelem a vasúti munkák közben. 1. rész: Vasúti kockázatok és általános alapelvek a fix és mobil munkaterület védelmére

MSZ EN 16727-3:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Nem akusztikus tulajdonságok. 3. rész: Általános biztonsági és környezeti követelmények

MSZ EN 13674-1:2011+A1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín

MSZ EN 13803:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vágány-vonalvezetés tervezési paraméterei. 1435 mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok

MSZ EN 14033-1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínkötő és karbantartó gépek. 1. rész: Futási műszaki követelmények

MSZ EN 14033-2:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínkötő és karbantartó gépek. 2. rész: A közlekedés és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 14033-3:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínkötő és karbantartó gépek. 3. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 14730-1:2017

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínek aluminotermikus hegesztése. 1. rész: A hegesztési technológia jóváhagyása

MSZ EN 16586-1:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Csökkent mozgásképességű személyek hozzáférhetősége a vasúti járművekhez. 1. rész: Lépcsők fel- és leszállásra

MSZ EN 16586-2:2017

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Csökkent mozgásképességű személyek hozzáférhetősége a vasúti járművekhez. 2. rész: Fel-/Leszállássegítő

MSZ ISO/TS 22163:2017

Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények

MSZ EN 13848-5:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 5. rész: Geometriai minőségszintek. Vágányok, váltók és kereszteződések

MSZ EN 15663:2018

Vasúti alkalmazások. A jármű referenciatömege

MSZ EN 16186-2:2018

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 2. rész: Kijelzők, kezelőszervek és indikátorok integrálása

MSZ EN 16432-1:2018

Vasúti alkalmazások. Merevlemezes vágányrendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 16432-2:2018

Vasúti alkalmazások. Merevlemezes vágányrendszerek. 2. rész: Rendszerterv, alrendszerek és részegységek

MSZ EN 16587:2018

Vasúti alkalmazások. PRM-használat tervezése. Az infrastruktúrák akadálymentes útvonalainak követelményei

MSZ EN 15273-2:2013+A1:2018

Vasúti alkalmazások. Szelvények. 2. rész: A járművek szerkesztési szelvénye

MSZ EN 15273-3:2013+A1:2018

Vasúti alkalmazások. Szelvények. 3. rész: Pályaűrszelvények

MSZ EN 12080:2018

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Gördülőcsapágyak

MSZ EN 12081:2018

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Kenőzsírok

MSZ EN 12082:2018

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Teljesítőképességi vizsgálatok

MSZ EN 16839:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A mellgerenda részeinek és szerelvényeinek elrendezése

MSZ EN 16922:2018

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. A jármű szennyvízürítő berendezése

MSZ EN 14478:2018

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Általános fogalmak

MSZ EN 15654-1:2018

Vasúti alkalmazások. Kerekekre és kerékpárokra ható függőleges erők mérése. 1. rész: A menetben lévő járművek pályavizsgálati helyei

MSZ EN 16729-3:2018

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Roncsolásmentes vizsgálat a vasúti pályákon. 3. rész: Belső és felületi sínhibák azonosításának követelményei

MSZ EN 16910-1:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A futóművön végzett roncsolásmentes vizsgálat követelményei a vasúti karbantartás során. 1. rész: Kerékpárok

MSZ EN 15273-1:2013+A1:2018

Vasúti alkalmazások. Szelvények. 1. rész: Általános előírások. Az infrastruktúra és a járművek közös előírásai

MSZ EN 13103-1:2018

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. 1. rész: Külső csapágyazású kerékpártengelyek tervezési módszere

MSZ EN 16951-1:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Eljárások a hosszú távú teljesítmény felmérésére. 1. rész: Akusztikus jellemzők

MSZ EN 13231-5:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Munkaátvétel. 5. rész: Folyópálya, váltók, kereszteződések és dilatációs berendezések profiljavításának eljárásai

MSZ EN 16727-1:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Nem akusztikus tulajdonságok. 1. rész: Statikus terhelések mechanikai tulajdonságai. Számítási és vizsgálati módszer

MSZ EN 16727-2-1:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Nem akusztikus tulajdonságok. 2-1. rész: Haladó vonatok általi dinamikus terhelések mechanikai tulajdonságai. Fáradási ellenállás

MSZ EN 16951-2:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Eljárások a hosszú távú teljesítmény felmérésére. 2. rész: Nem akusztikus jellemzők

MSZ EN 16989:2018

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 1. rész: Teljes (beépítésre kész) ülés égési tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 17065:2018

Vasúti alkalmazások. Fékezés. A személykocsik vizsgálati eljárása

MSZ EN 14067-6:2019

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 6. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek az oldalszél hatásának értékeléséhez

MSZ EN 14531-1:2015+A1:2019

Vasúti alkalmazások. A megállási távolság, a lassulási távolság és a rögzítőfékezés számítási módszerei. 1. rész: Átlagérték-számításon alapuló általános algoritmusok járműegységek és járműszerelvények (fékteljesítményi) számításához

MSZ EN 14067-4:2013+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán

MSZ EN 14198:2016+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Mozdonnyal vontatott vonatszerelvények fékrendszerének követelményei

MSZ EN 14363:2016+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Vizsgálatok és szimuláció a vasúti járművek futási tulajdonságainak jóváhagyási eljárásához. Menettulajdonságok vizsgálata és állóhelyi vizsgálatok

MSZ EN 14587-1:2019

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Az új sínek leolvasztó tompahegesztése. 1. rész: Az R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT és R400HT minőségű sínek leolvasztó tompahegesztése hegesztőüzemben

MSZ EN 15595:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kerékcsúszás-védelem

MSZ EN 15663:2017+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Járművek referenciatömege

MSZ EN 15877-1:2012+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek megjelölése. 1. rész: Teherkocsik

MSZ EN 16186-1:2014+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 1. rész: A járművezető testméretei és kilátás a vezetőfülkéből

MSZ EN 16186-3:2016+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 3. rész: Kijelzők tervezése

MSZ EN 16729-4:2019

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Roncsolásmentes vizsgálat síneken. 4. rész: A síneken roncsolásmentes vizsgálatot végző személy minősítése

MSZ EN 17023:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek karbantartása. A karbantartási terv elkészítése és módosítása

MSZ EN 17084:2019

Vasúti alkalmazások. Tűzvédelem vasúti járműveken. Anyagok és alkatrészek toxicitási vizsgálata

MSZ EN 17018:2019

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány karbantartása. Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 13146-1:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 1. rész: A rögzítőerő hosszirányú összetevőjének meghatározása

MSZ EN 13146-7:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 7. rész: A szorítóerő és a felemelkedési merevség meghatározása

MSZ EN 14033-4:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínkötő és karbantartó gépek. 4. rész: A városi vasúti közlekedés, utazás és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 13848-1:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 1. rész: A vágánygeometria jellemzése

MSZ EN 14535-1:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 1. rész: Tengelyre vagy hajtótengelyre sajtolt vagy zsugorított féktárcsák, méretek és minőségi követelmények

MSZ EN 14535-2:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 2. rész: Kerékre szerelt féktárcsák, méretek és minőségi követelmények

MSZ EN 14811:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Különleges sínek. Peremes sínek és a hozzájuk tartozó profilkonstrukciók

MSZ EN 15329:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Féksaru és féktuskóék

MSZ EN 16452:2015+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Féktuskók

MSZ EN 16860:2019

Vasúti alkalmazások. A rakománybiztosítás követelményei és általános alapelvei a vasúti árufuvarozás során

MSZ EN 17095:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek karbantartása. Karbantartási feljegyzések

MSZ EN 13674-4:2019

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín. 4. rész: A 27 kg/m-es és e fölötti, de a 46 kg/m-esnél kisebb nagyvasúti sínek

MSZ EN 15654-2:2019

Vasúti alkalmazások. Kerekekre és kerékpárokra ható függőleges erők mérése. 2. rész: Új, átalakított és karbantartott járművek kerék- és tengelyterhelésének műhelyi mérlegelése

MSZ EN 16834:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékteljesítmény

MSZ EN 17069-1:2019

Vasúti alkalmazások. Nyomtávváltó rendszerek és eljárások. 1. rész: Önműködő nyomtávváltó rendszerek

MSZ EN 15355:2019

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kormányszelepek és kiiktatóváltók

MSZ EN 15610:2019

Vasúti alkalmazások. Akusztika. A sín és a kerék érdességének mérése a zajkeltésre vonatkozóan

MSZ EN 16186-4:2019

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 4. rész: Elrendezés és hozzáférés

MSZ EN 16922:2017+A1:2019

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Járművek szennyvízürítő berendezése

MSZ EN 15152:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek szélvédő üvegei

MSZ EN 13272-1:2020

Vasúti alkalmazások. A tömegközlekedési vasúti járművek belső villamos világítása. 1. rész: Nagyvasúti járművek

MSZ EN 13272-2:2020

Vasúti alkalmazások. A tömegközlekedési vasúti járművek belső villamos világítása. 2. rész: Városi vasutak járművei

MSZ EN 13674-2:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín. 2. rész: A 46 kg/m-es és e fölötti folyómétersúlyú Vignole-sínrendszerű pályák kitérőiben és vágányátszeléseiben használt sínek

MSZ EN 14752:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek oldalsó utasajtajai és feljárószerkezetei

MSZ EN 16185-2:2014+A1:2020

Vasúti alkalmazások. Több egységből álló szerelvények fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 16207:2014+A1:2020

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vasúti járművek mágneses sínfékeinek működési és teljesítménykritériumai

MSZ EN 13230-4:2016+A1:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és kereszteződésekhez

MSZ EN 15153-1:2020

Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 1. rész: Fényszórók, jelzőlámpák és zárójelző lámpák nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 15153-2:2020

Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 2. rész: Jelzőkürtök nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 15153-3:2020

Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 3. rész: Fényjelző berendezések városi vasutak járműveihez

MSZ EN 15153-4:2020

Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 4. rész: Hangjelző berendezések városi vasutak járműveihez

MSZ EN 16334-2:2020

Vasúti alkalmazások. Utastéri vészjelző rendszerek. 2. rész: Rendszerkövetelmények városi vasutak járműveihez

MSZ EN 16729-2:2020

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. A pályába beépített sínek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: A pályába beépített sínek helyszíni örvényáramú repedésvizsgálata

MSZ EN 13146-4:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínleerősítések vizsgálati módszerei. 4. rész: Az ismétlődő terhelés hatása 

MSZ EN 13146-9:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sínleerősítések vizsgálati módszerei. 9. rész: A merevség meghatározása 

MSZ EN 13230-6:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín- és váltóbetonaljak. 6. rész: Tervezés

MSZ EN 15227:2020

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek ütközésállósági követelményei 

MSZ EN 15611:2020

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek, nyomásmódosítók, raksúlyfékező szelepek

MSZ EN 16185-1:2014+A1:2020

Vasúti alkalmazások. Motorvonatok fékrendszerei. 1. rész: Követelmények és fogalommeghatározások

MSZ EN 17319:2020

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Közúti vasutak sínrögzítő rendszereinek teljesítménykövetelményei

MSZ EN 15612:2020

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékhatásgyorsító

MSZ EN 13715:2020

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Kerékprofilok

MSZ EN 15328:2020

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékbetétek

MSZ EN 13260:2020

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Termékkövetelmények

MSZ EN 13261:2020

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Tengelyek. Termékkövetelmények

MSZ EN 13262:2020

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Termékkövetelmények

MSZ EN 13979-1:2020

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek. Műszaki jóváhagyási eljárás. 1. rész: Kovácsolt és hengerelt kerekek

MSZ EN 17285:2020

Vasúti alkalmazások. Akusztika. Járműajtók figyelmeztető hangjelzéseinek mérése

MSZ EN 17355:2020

Vasúti alkalmazások. Városi vasutak utasok által használható távközlő berendezései. Rendszerkövetelmények

MSZ EN 45545-2:2020

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek égési tulajdonságaira vonatkozó követelmények

MSZ EN 15085-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 17282:2021

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Ágyazópaplan

MSZ EN 13231-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Munkaátvétel. 2. rész: Folyóvágány, váltók, kereszteződések és dilatációs berendezések profiljavításának átvétele

MSZ EN 13848-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 2. rész: Mérési rendszerek. Vágánymérő járművek

MSZ EN 13848-6:2014+A1:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 6. rész: A vágánygeometria minőségének jellemzése

MSZ EN 17397-1:2021

Vasúti alkalmazások. Sínhibák. 1. rész: Sínhiba kezelése

MSZ EN 15746-1:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 1. rész: A közlekedés és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 15746-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN 15746-3:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 3. rész: A vasúti pályán való közlekedés műszaki követelményei

MSZ EN 15746-4:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Kétéltű közúti-vasúti gépek és felszereléseik. 4. rész: A városi vasúti közlekedés, szállítás és munkavégzés műszaki követelményei

MSZ EN 17343:2021

Vasúti alkalmazások. Általános szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 15624:2021

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Üres-terhelt állapotnak megfelelő átállítószerkezetek

MSZ EN 15625:2021

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Automatikus, változtatható terhelésérzékelő szerkezetek

MSZ EN 13749:2021

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. A forgóvázkeretek szilárdsági követelményei meghatározásának módszere

MSZ EN 15807:2021

Vasúti alkalmazások. Légfék-tömlőkapcsolatok

MSZ EN 14730-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész: Aluminotermikus hegesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele

MSZ EN 14198:2016+A2:2021

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Mozdonnyal vontatott vonatszerelvények fékrendszerének követelményei

MSZ EN 12082:2017+A1:2021

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Teljesítőképességi vizsgálatok

MSZ EN 16116-2:2021

Vasúti alkalmazások. Lépcsők, korlátok tervezési követelményei és hozzáférhetőségük a (kezelő)személyzet számára. 2. rész: Teherkocsik

MSZ EN 17168:2021

Vasúti alkalmazások. Peronkerítés-rendszerek

MSZ EN 16186-5:2021

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülkék. 5. rész: Kilátás a közúti vasúti járművek vezetőfülkéiből

MSZ EN ISO 3381:2022

Vasúti alkalmazások. Akusztika. Kötöttpályás járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2021)

MSZ EN 16432-3:2022

Vasúti alkalmazások. Merevlemezes vágányrendszerek. 3. rész: Átvétel

MSZ EN 15302:2022

Vasúti alkalmazások. A kerék-sín érintkezés geometriai paraméterei. Fogalommeghatározások és értékelési módszerek

MSZ EN 16704-1:2016+A1:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonságvédelem a vasúti pályamunkák közben. 1. rész: Vasúti kockázatok és a helyhez kötött, valamint a mozgó munkaterületek védelmének általános alapelvei

MSZ EN 16704-3:2016+A1:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Biztonságvédelem a vasúti pályamunkák közben. 3. rész: A vasúti pályákon vagy azok közelében dolgozó személyzet kompetenciái

MSZ EN 13848-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A vágánygeometria minősége. 3. rész: Mérési rendszerek. Pályaépítő és -karbantartó gépek

MSZ EN 14067-5:2022

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 5. rész: Aerodinamikai követelmények és értékelési eljárások alagutakban

MSZ EN 14601:2005+A2:2022

Vasúti alkalmazások. A légfékfővezeték és a főlégtartály-vezeték egyenes és ferde elzáróváltói

MSZ EN 14752:2019+A1:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek oldalsó utasajtajai és feljárószerkezetei

MSZ EN 15528:2022

Vasúti alkalmazások. Vonalosztályok a járművek terhelési határértékei és az infrastruktúra közötti kapcsolat (interfész) kezeléséhez

MSZ EN 15734-1:2010+A1:2022

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű járművek fékrendszerei. 1. rész: Követelmények és fogalommeghatározások

MSZ EN 15734-2:2010+A1:2022

Vasúti alkalmazások. A nagy sebességű járművek fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 15427-1-1:2022

Vasúti alkalmazások. A kerék/sín súrlódásának kezelése. 1-1. rész: Berendezések és alkalmazás. Nyomkarima-kenőanyagok

MSZ EN 16186-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülke. 3. rész: A nagyvasúti járművek kijelzőinek kialakítása

MSZ EN 12663:2000

Vasúttechnika. Vasúti kocsik szilárdsági követelményei

MSZ EN 12561-1:2001

Vasúttechnika. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító tartálykocsik megjelölése

MSZ EN 13103:2001

Vasúttechnika. Kerékpárok és forgóvázak. Nem hajtott kerékpártengelyek. Konstrukciók

MSZ EN 13104:2001

Vasúttechnika. Kerékpárok és forgóvázak. Hajtott kerékpártengelyek. Konstrukciók

MSZ EN 12561-2:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 2. rész: Alsó elhelyezésű folyadék-leeresztőcsonk, beleértve a gázlefejtő csonkot is

MSZ EN 12561-3:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 3. rész: Alsó elhelyezésű töltő- és leeresztőcsonk a nyomás alatt lévő cseppfolyósított gázokhoz

MSZ EN 12561-4:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 4. rész: A folyadékszállító tartályok fölül elhelyezett szerelvényei a felső töltő- és leeresztőcsonkhoz

MSZ EN 12561-5:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 5. rész: A folyadékszállító tartályok fölül elhelyezett szerelvényei az alsó leeresztőcsonkhoz és a felső töltőcsonkhoz

MSZ EN 12561-6:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 6. rész: Búvónyílás

MSZ EN 13260:2003

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Gyártási követelmények

MSZ EN 12561-7:2004

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 7. rész: Emelvények és létrák

MSZ EN 14730-1:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermiás hegesztése. 1. rész: A hegesztési eljárások jóváhagyása

MSZ EN 14730-2:2007

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermiás hegesztése. 2. rész: Az aluminotermiás hegesztők minősítése, a vállalatok jóváhagyása és a hegesztések átvétele

MSZ EN 13848-1:2003+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 1. rész: A vágánygeometria leírása

MSZ EN 13803-2:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágányvonal-tervezés. 1435 mm és nagyobb nyomtávolság. 2. rész: Váltók és kereszteződések és hasonló nyomvonalelemek a kanyarulat hirtelen változásával

MSZ EN 13803-1:2010

Vasúti alkalmazások. A vágányok vonalvezetése. 1435 mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 1. rész: Fővonalak

MSZ EN 15313:2010

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok üzem közbeni működési követelményei. Kerékpár-karbantartás üzem közben és leszerelt állapotban

MSZ EN 14730-1:2006+A1:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermikus hegesztése. 1. rész: A hegesztési eljárások jóváhagyása

MSZ EN 13260:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Kerékpárok. Termékkövetelmények

MSZ EN 13261:2009+A1:2011

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Tengelyek. Termékkövetelmények

MSZ ISO/TS 22163:2017

Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei: Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények

MSZ EN 15085-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 16186-8:2022

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülkék. 8. rész: Közúti vasúti járművek vezetőfülkéinek elrendezése és hozzáférhetősége

MSZ EN 15427-2-1:2022

Vasúti alkalmazások. A kerék/sín súrlódásának kezelése. 2-1. rész: Tulajdonságok és jellemzők. Nyomkarima-kenőanyagok

MSZ EN 16334-1:2014+A1:2022

Vasúti alkalmazások. Utastéri vészjelző rendszerek. 1. rész: Vasúti fővonalak rendszerkövetelményei

MSZ EN 17530:2022

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek belső üvegezése

MSZ EN 13481-2:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés zúzottkő ágyazatban lévő beton sínaljzatokhoz

MSZ EN 13481-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés fa és polimer összetételű sínaljzatokhoz

MSZ EN 13481-4:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Rögzítés zúzottkő ágyazatban lévő acél sínaljzatokhoz

MSZ EN 13481-5:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés merevlemezes vasúti pályákhoz

MSZ EN 13481-7:2022

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. A sín rögzítésének követelményei. 7. rész: A váltók és kereszteződések, a vezetősínek, a szigetelt sínillesztések és a vágánydilatációs szerkezetek rögzítései

MSZ EN 14067-6:2018+A1:2022

Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 6. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek az oldalszél hatásának értékeléséhez

MSZ EN 16116-1:2022

Vasúti alkalmazások. Lépcsők, korlátok tervezési követelményei és hozzáférhetőségük a (kezelő)személyzet számára. 1. rész: Személykocsik, poggyászkocsik és mozdonyok

MSZ EN 17460:2022

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek és alkatrészeik ragasztása

MSZ EN 14730-2:2021

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész: Aluminotermikus hegesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele

MSZ EN 14363:2016+A2:2023

Vasúti alkalmazások. Vizsgálatok és szimuláció a vasúti járművek futási tulajdonságainak jóváhagyási eljárásához. Menettulajdonságok vizsgálata és állóhelyi vizsgálatok

MSZ EN 15020:2023

Vasúti alkalmazások. Szükség-vonókészülék. Kialakítási követelmények, a kapcsolófej alakja és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15551:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők

MSZ EN 15566:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonókészülék és csavarkapocs

MSZ EN 16839:2023

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A mellgerenda részeinek és szerelvényeinek elrendezése

MSZ EN 17495:2023

Vasúti alkalmazások. Akusztika. Rugalmas pályaelemek zajjal és rezgéssel kapcsolatos dinamikus merevségének meghatározása. Sínpárnák és sínrögzítő szerelvények

MSZ EN 12080:2017+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Gördülőcsapágyak

MSZ EN 15085-6:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei

MSZ EN 15085-6:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei

MSZ EN 15611:2020+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek, nyomásmódosítók, raksúlyfékező szelepek

MSZ EN 13103-1:2017+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. 1. rész: Külső csapágyazású kerékpártengelyek tervezési módszere

MSZ EN 15437-1:2009+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak állapotának ellenőrzése. Illesztési és tervezési követelmények. 1. rész: Vágányoldali berendezések és a gördülőállomány tengelyágyai

MSZ EN 15437-2:2012+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak állapotának ellenőrzése. Illesztési és tervezési követelmények. 2. rész: Fedélzeti rendszerek hőmérséklet-monitorozásának működési és tervezési követelményei

MSZ EN 17682:2023

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Rugalmas elem a merevlemezes vasúti pályaszerkezetek létesítéséhez

MSZ EN 15085-4:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 4. rész: Gyártási követelmények

MSZ EN 15085-5:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 5. rész: Ellenőrzés, vizsgálat és dokumentálás

MSZ EN 17824:2023

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Utántöltő berendezés kipufogógáz-kezelő (AUS 32) folyadékhoz

MSZ EN 15085-3:2022+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 3. rész: Tervezési követelmények

MSZ EN 15355:2019+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kormányszelepek és kiiktatóváltók

MSZ EN 16729-5:2023

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. A pályába beépített sínek roncsolásmentes vizsgálata. 5. rész: A pályába beépített sínek hegesztési varratainak roncsolásmentes vizsgálata

MSZ ISO 22163:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti minőségirányítási rendszer. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban való alkalmazásra vonatkozó egyedi követelmények

MSZ EN 15016-4:2023

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 4. rész: Adatcsere

MSZ EN 15085-1:2023

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 15654-1:2018+A1:2023

Vasúti alkalmazások. Függőleges kerék- és tengelyterhelés mérése. 1. rész: Menetben lévő járművek pálya menti mérőhelyei

MSZ EN 17460:2022

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek és alkatrészeik ragasztása

MSZ EN 12663-2:2010+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szerkezeti követelményei. 2. rész: Teherkocsik

MSZ EN 13232-1:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 13232-2:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 2. rész: A geometriai tervek követelményei

MSZ EN 13232-3:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 3. rész: A kerék/sín kölcsönhatás követelményei

MSZ EN 13232-4:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 4. rész: Működtetés, reteszelés és helyzetérzékelés

MSZ EN 13232-5:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 5. rész: Váltók

MSZ EN 13232-6:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 6. rész: Rögzített egyszerű és kettős kereszteződések

MSZ EN 13232-7:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 7. rész: Kereszteződések mozgatható elemekkel

MSZ EN 13232-8:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 8. rész: Dilatációs berendezések

MSZ EN 13232-9:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Vignole-sínrendszerű váltók és kereszteződések. 9. rész: Elrendezés

MSZ EN 15085-2:2020+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 15595:2018+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Kerékcsúszás-védelem

MSZ EN 16272-3-1:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 3-1. rész: Szabványosított vasúti zajspektrum és a diffúz hangtéri alkalmazások egy számjegyes értékelése

MSZ EN 16272-3-2:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 3-2. rész: Szabványosított vasúti zajspektrum és a közvetlen hangtéri alkalmazások egy számjegyes értékelése

MSZ EN 17343:2024

Vasúti alkalmazások. Általános szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 17636:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. A pálya vonalvezetésének tervezési paraméterei. Városi vasúti közlekedés

MSZ EN 17863:2024

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött szolgáltatások. Személykocsik higiéniai követelményei

MSZ EN 45545-2:2020+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzben való viselkedéseire vonatkozó követelmények

MSZ EN 12663-1:2010+A2:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek kocsiszekrényeinek szerkezeti követelményei. 1. rész: Mozdonyok és személykocsik (és a teherkocsik alternatív módszere)

MSZ EN 13231-1:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottköves pályán. Vágányok, váltók és kereszteződések

MSZ EN 13749:2021+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. A forgóvázkeretek szilárdsági követelményeinek meghatározási módszere

MSZ EN 15016-1:2024

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 15016-2:2024

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 2. rész: Alkatrészjegyzék

MSZ EN 15016-3:2024

Vasúti alkalmazások. Műszaki dokumentáció. 3. rész: A műszaki dokumentáció módosításainak kezelése

MSZ EN 16186-5:2021+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Vezetőfülkék. 5. rész: Kilátás a közúti vasúti járművek vezetőfülkéiből

MSZ EN 16235:2024

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek menettulajdonságait jóváhagyó vizsgálatok. Teherkocsik. Meghatározott jellemzőjű teherkocsik EN 14363 szerinti pályavizsgálatok alóli mentességének követelményei

MSZ EN 16272-1:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 1. rész: Lényegi jellemzők. Hangelnyelés diffúz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16272-2:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 2. rész: Lényegi jellemzők. Léghangszigetelés diffúz hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16272-5:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 5. rész: Lényegi jellemzők. Hangelnyelés közvetlen hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16272-6:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Vizsgálati módszer az akusztikus tulajdonságok meghatározására. 6. rész: Lényegi jellemzők. Léghangszigetelés közvetlen hangtéri feltételek mellett

MSZ EN 16286-2:2024

Vasúti alkalmazások. Járművek homlokátjárói. 2. rész: Akusztikus mérések

MSZ EN ISO 19659-1:2024

Vasúti alkalmazások. A vasúti járművek fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerei. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk (ISO 19659-1:2017)

MSZ EN 13979-1:2024

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek. Műszaki jóváhagyási eljárás. 1. rész: Kovácsolt és hengerelt kerekek

MSZ EN 15152:2019+A1:2024

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek szélvédő üvegei

MSZ EN 16843:2024

Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. Sínleerősítésekre vonatkozó mechanikai követelmények

Elnök Borhy István
Titkár Antal Andrea Zsuzsa
Megalakulás 2003-11-24

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 256 Vasúti alkalmazások Railway applications

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 269 Vasúti alkalmazások Railway applications

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Kárpáti Marianna
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Zsákai Tibor
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Gayer Béla
TÜV Rheinland InterCert Kft. Tarnai Gyula
Magyar Hegesztési Egyesület Borhy István
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Tulipánt Gergely
MÁV Zrt. Véha László Jenő
Nília Kft. Szabó Csaba
Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. Szendrői Ágnes
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Ozsvárt Dániel Péter
Gépipari Tudományos Egyesület Dr. Tulipánt Gergely
RailCert Hungary Kft. Liszi Linda*