A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 412
A bizottság neve Hegesztés és rokon eljárások
A bizottság tevékenységi területe A különböző hegesztési és rokon eljárások (pl. forrasztás) fogalommeghatározásai, általános követelményei, berendezései és anyagai. A hegesztett kötések rendszerezése és követelményei. A hegesztés minőségügyi követelményei, a hegesztő személyzettel szembeni követelmények, valamint a hegesztés munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményei.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 4003:1978

Védő-szűrőüvegek hegesztési és kohászati célra. Anyag, méretek

MSZ 4291:1984

Sajtolóhegesztés jelölése műszaki rajzokon

MSZ 714:1984

Tömör lágyforrasz

MSZ 4262-1:1984

Hegesztési él és illesztés alumínium és ötvözetei ömlesztőhegesztéséhez. Gázhegesztés

MSZ 4262-2:1984

Hegesztési él és illesztés alumínium és ötvözetei ömlesztőhegesztéséhez. Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés

MSZ 4262-3:1984

Hegesztési él és illesztés alumínium és ötvözetei ömlesztőhegesztéséhez. Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés

MSZ 4263-1:1982

Nemvasfémek hegesztett tompakötéseinek mechanikai vizsgálata. Szakítóvizsgálat

MSZ 4298:1984

Korrózióálló és más hasonló, erősen ötvözött acélok kézi ívhegesztésére való bevont elektródák jelölési rendszere

MSZ 4300-1:1984

Fémhegesztés fogalommeghatározásai. Anyagokkal kapcsolatos fogalmak

MSZ 4300-3:1984

Fémhegesztés fogalommeghatározásai. A hegesztéstechnológiával kapcsolatos fogalmak

MSZ 4301:1978

Fémszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készült kötéseinek fogalommeghatározásai

MSZ 4308-1:1982

Acélok hegeszthetőségi vizsgálata. Átmeneti hőmérséklet meghatározása ütővizsgálattal

MSZ 4309-1:1983

Acélok hegesztett tompakötésének vizsgálata. Próbadarabok mechanikai vizsgálatokhoz

MSZ 4317-1:1982

Fémek termikus vágása. Az eljárások csoportosítása és fogalommeghatározásai

MSZ 4317-2:1982

Fémek termikus vágása. A vágott felület geometriájának fogalommeghatározásai

MSZ 4317-3:1983

Fémek termikus vágása. A vágott felületek minőségének vizsgálata

MSZ 4317-4:1983

Fémek termikus vágása. Lángvágott felületek minősége és a munkadarabok mérettűrései

MSZ 4317-5:1983

Fémek termikus vágása. Plazmával vágott felületek minősége és a munkadarabok mérettürései

MSZ 4329:1984

Kemény- és lágyforraszok jelölési rendszere

MSZ 6282:1971

Hegesztőpálcák acélok gázhegesztéséhez. Általános műszaki előírások

MSZ 6442:1979

Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 6442:1979/1M:1983

Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 6449:1975

Acélhuzal-elektródák hegesztési ömledékének vizsgálata

MSZ 6586:1982

Bevont elektróda acélok kézi ívhegesztéséhez. Méretek és általános műszaki előírások

MSZ 6587:1984

Melegszilárd acélok kézi ívhegesztésére való bevont elektródák jelölési rendszere

MSZ 6680:1978

A diffúzióképes hidrogéntartalom meghatározása acélok hegesztési ömledékében

MSZ 6687:1971

Hegesztőpálcák acélok gázhegesztéséhez. Hegesztési ömledék vizsgálata

MSZ 6691-1:1975

Ponthegesztett kötések vizsgálata. Nyíró-szakító vizsgálat

MSZ 7335:1976

Hegesztőpálcák és -huzalok réz és rézötvözetek hegesztéséhez

MSZ 716:1972

Ezüstforraszok

MSZ 4319-1:1983

Lángvágó szerszámok. Lángvágó készlet

MSZ 4319-2:1983

Lángvágó szerszámok. Lángvágó kiegészítő

MSZ 4326-2:1972

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Menetes tömlőcsatlakozó

MSZ 4326-3:1972

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Kettős tömlőcsatlakozó

MSZ 4326-4:1974

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Kieresztő szelep

MSZ 4326-5:1975

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Visszacsapószelep

MSZ 4326-6:1975

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Rugós biztosítószelep

MSZ 4326-8:1978

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Nagynyomású vízzár

MSZ 4326-9:1984

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Gázáteresztő szelep

MSZ 4590:1977

Lángvágógépek jellemzői

MSZ 4316-1:1970

Hegesztő nyomáscsökkentő. Alapfogalmak, követelmények és vizsgálatok

MSZ 4316-2:1970

Hegesztő nyomáscsökkentő. Csatlakozó elemek

MSZ-09-96.0501:1990

Acetiléntermelő berendezések acetilénfejlesztőinek biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0502:1990

Acetiléntermelő berendezések biztonsági szerelvényeinek biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0503:1990

Acetiléntermelő berendezések alapvető technológiai berendezéseinek biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0504:1990

Acetiléntermelő berendezések acetilén csővezetékeinek biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0500:1991

Acetiléntermelő berendezések általános biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0507:1991

Acetiléntermelő berendezések acetilén palacktelepeinek biztonsági követelményei

MSZ 6865:1985

Pont- és dudorhegesztett kötések szakítóvizsgálata kereszt alakú próbatesten

MSZ 4205:1985

Irányelvek fémbevonatú acéllemezek ellenálláshegesztéséhez

MSZ 4310-1:1985

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Irányelvek a vizsgálati módszer kiválasztásához

MSZ 6288:1986

Öntöttvas kézi ívhegesztésére való bevont elektródák jelölési rendszere

MSZ 874:1986

Folyasztószer lágyforrasztáshoz

MSZ 855:1986

Töltött lágyforrasz

MSZ 4310-9:1986

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Legfeljebb 50 mm falvastagságú acélcsövek hegesztett kötéseinek radiográfiai vizsgálata

MSZ 826:1986

Lágy- és keményforrasztott kötések mechanikai vizsgálatai

MSZ 4295:1986

Keményforraszthatóság vizsgálata változó hézagú próbatesttel

MSZ 4294:1986

Bevont elektródák fogyóelektródás, kézi ívhegesztéshez. Tiszta ömledék készítése vegyelemzéshez

MSZ 4310-7:1987

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Acélok kézi ultrahangos vizsgálata

MSZ 11685:1987

PVC-hegesztőpálca, -hegesztőhuzal és -hegesztőzsinór

MSZ 6870-1:1987

Ausztenites Cr-Ni-acél hegesztési varratok ferrittartalmának meghatározása. A ferritszám meghatározása bevont elektródák tiszta ömledékében

MSZ 6588:1987

Bevont elektródák acélok kézi felrakóhegesztéséhez. A tiszta ömledék keménységmérése

MSZ 4318-1:1987

Gázhegesztő és lánghevítő eszközök. Hegesztőpisztoly

MSZ 4264:1987

Hegesztőpálca és hegesztőhuzal alumínium és ötvözetei hegesztéséhez

MSZ 7919-1:1987

Keményforrasz. A forrasztási ömledék vizsgálata

MSZ 14700-1:1987

Hegesztőpajzsok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 7919-2:1988

Keményforrasz. Fémek kötésszilárdságának meghatározása

MSZ 6870-2:1988

Ausztenites Cr-Ni-acél hegesztési varratok ferrittartalmának meghatározása. Összehasonlító minták alkalmazása

MSZ 4305:1988

Fémek hegeszthetősége

MSZ 4326-7:1988

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. Biztonsági eszközök

MSZ 4319-3:1989

Lángvágó szerszámok. Gépi vágóégő

MSZ 843-1:1989

Keményforrasztott kötések. Irányelvek a követelmények előírásához

MSZ 843-2:1989

Keményforrasztott kötések. Tervezési és kivitelezési irányelvek

MSZ 4362:1989

Üzemek alkalmassága hegesztett termékek gyártására

MSZ 6445:1989

Fedőpor fedett ívű hegesztéshez

MSZ 4326-10:1990

Gázhegesztés és lángvágás szerelvényei. A biztonsági eszközök beépítési irányelvei

MSZ ISO 6947:1990

Hegesztési helyzetek

MSZ 4318-2:1990

Gázhegesztő és lánghevítő eszközök. Injektoros és keverőkamrás, kézi hevítőégő

MSZ ISO 636:1990

Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok gázhegesztésére és volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztésére való, tömör, bevonat nélküli hegesztőpálcák jelölési rendszere

MSZ ISO 7286:1992

Piktogramok ellenállás-hegesztő berendezésekhez

MSZ ISO 10447:1992

Ellenállás-pont-, -dudor- és -vonalhegesztéssel készített kötések lefejtési és feszítővizsgálata

MSZ 4318-3:1992

Gázhegesztő és lánghevítő eszközök. Légbeszívásos, kézi hevítőégő

MSZ ISO 857:1992

Hegesztési, keményforrasztási és lágyforrasztási eljárások fogalommeghatározásai

MSZ EN 25183-1:1992

1:10 kúposságú elektróda-közdarabok ellenállás-ponthegesztéshez. 1:10 kúposságú rögzítés

MSZ EN 25183-2:1992

1:10 kúposságú elektróda-közdarabok ellenállás-ponthegesztéshez. Hengeres rögzítés

MSZ EN 28430-1:1992

Elektródatartók ellenállás-ponthegesztéshez. 1:10 kúposságú rögzítés

MSZ EN 28430-2:1992

Elektródatartók ellenállás-ponthegesztéshez. Morse-kúpos rögzítés

MSZ EN 28430-3:1992

Elektródatartók ellenállás-ponthegesztéshez. Hengeres rögzítés

MSZ ISO 865:1992

Ellenállás-dudorhegesztő gépek szerszámfelfogó lapjainak hornyai

MSZ ISO 8167:1992

Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez

MSZ EN 25817:1993

Irányelvek acélok ívhegesztéssel készített kötéseinek csoportosítására a megengedhető eltérések alapján

MSZ EN 20544:1994

A kézi hegesztés hozaganyagai. Méretek

MSZ EN 21089:1994

Ponthegesztő berendezések tartozékainak kúpos kötései. Méretek

MSZ 12180-1:1994

Hegesztett szerkezetek jelöletlen tűrései. Mérettűrések

MSZ 12180-2:1994

Hegesztett szerkezetek jelöletlen tűrései. Alak- és helyzettűrések

MSZ EN 26520:1994

Fémek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseiben lévő eltérések besorolása

MSZ 4364-1:1994

Szabványos anyagminőségek besorolása hegesztési technológiavizsgálatokhoz. 1. rész: Acélok

MSZ 4364-2:1994

Szabványos anyagminőségek besorolása hegesztési technológiavizsgálatokhoz. 2. rész: Alumínium és ötvözetei

MSZ EN 20693:1994

Vonalhegesztő elektródatárcsák méretei

MSZ EN 25821:1994

Ellenállás-ponthegesztő sapkaelektródák

MSZ EN 25822:1994

Ponthegesztő berendezések. Kúpos dugós és gyűrűs idomszerek

MSZ EN 25827:1994

Ponthegesztés. Elektródatámaszok és rögzítőelemek

MSZ EN 27931:1994

Szigetelősapkák és -hüvelyek ellenállás-hegesztő berendezésekhez

MSZ EN 29313:1994

Ellenállás-ponthegesztő berendezések. Hűtőcsövek

MSZ EN 29090:1994

Autogéntechnikai berendezések gáztömörsége

MSZ EN 29539:1994

Autogéntechnikai berendezések anyagai

MSZ EN 719:1995

Hegesztési koordináció. Feladatok és felelősség

MSZ EN 27963:1995

Acélok hegesztett kötései. A 2. sz. ellenőrző test hegesztett kötések ultrahangos vizsgálatához (ISO 7963:1985)

MSZ EN 22401:1995

Bevont elektródák. A kihozatal és a leolvadási tényező meghatározása (ISO 2401:1972)

MSZ EN 25184:1995

Egyszerű ellenállás-ponthegesztő elektródák (ISO 5184:1979)

MSZ EN 729-1:1995

Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek ömlesztőhegesztése. 1. rész: Kiválasztási és alkalmazási irányelvek

MSZ EN 729-2:1995

Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek ömlesztőhegesztése. 2. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények

MSZ EN 729-3:1995

Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek ömlesztőhegesztése. 3. rész: Általános minőségügyi követelmények

MSZ EN 729-4:1995

Hegesztéssel kapcsolatos minőségügyi követelmények. Fémek ömlesztőhegesztése. 4. rész: Alapvető minőségügyi követelmények

MSZ EN 562:1996

Gázhegesztő berendezések. Nyomásmérők hegesztéshez, termikus vágáshoz és rokoneljárásaihoz

MSZ EN 28206:1996

Lángvágó gépek megfelelőségi vizsgálatai. Reprodukálható pontosság. Működési jellemzők (ISO 8206:1991)

MSZ EN 288-5:1997

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 5. rész: Jóváhagyás jóváhagyott ívhegesztési hozaganyag használata alapján

MSZ EN 288-6:1997

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 6. rész: Jóváhagyás a hegesztési jártasság alapján

MSZ EN 288-7:1997

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 7. rész: Jóváhagyás szabványos ívhegesztési technológia alapján

MSZ EN 288-8:1997

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 8. rész: Jóváhagyás gyártás előtti hegesztési próba alapján

MSZ EN 439:1998

Hozaganyagok hegesztéshez. Védőgázok ívhegesztéshez és termikus vágáshoz

MSZ EN 440:1998

Hozaganyagok hegesztéshez. Hegesztőhuzalok és hegesztési ömledékek ötvözetlen és finom szemcsés acélok folyóelektródás, védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 499:1998

Hozaganyagok hegesztéshez. Bevont elektródák ötvözetlen és finom szemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 875:1998

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálat. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat

MSZ EN 29692:1998

Kézi ívhegesztés, fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés és gázhegesztés. Élek és illesztések acélokhoz (ISO 9692:1992)

MSZ EN 560:1998

Gázhegesztő eszközök. A hegesztésnél, vágásnál és rokoneljárásoknál használt tömlőcsatlakozások

MSZ EN 22553:1998

Hegesztett és forrasztott kötések. Ábrázolás rajzjelekkel (ISO 2553:1992)

MSZ EN 50060:1998

Korlátozott bekapcsolási idejű kéziívhegesztő-áramforrások

MSZ EN 50078:1998

Ívhegesztő égők és pisztolyok

MSZ EN 50192:1998

Ívhegesztő berendezések. Kézi plazmavágó rendszerek

MSZ EN 60974-1:1998

Ívhegesztő berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 974-1:1989, módosítva)

MSZ EN 60974-11:1998

Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 974-11:1992, módosítva)

MSZ EN 60974-12:1998

Ívhegesztő berendezések. 12. rész: Hegesztőkábel-csatlakozók (IEC 974-12:1992, módosítva)

MSZ 19317:1998

Az ívhegesztés és rokoneljárásai berendezéseinek használatára vonatkozó biztonsági előírások

MSZ 19318:1998

Az ívhegesztés és rokoneljárásai berendezéseinek létesítésére vonatkozó különleges biztonsági előírások

MSZ EN 287-1:1992/A1:1998

Hegesztők minősítése ömlesztőhegesztésre. 1. rész: Acélok

MSZ EN 287-2:1992/A1:1998

Hegesztők minősítése ömlesztőhegesztésre. 2. rész: Alumínium és ötvözetei

MSZ EN 288-1:1992/A1:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 1. rész: Általános előírások ömlesztőhegesztésre

MSZ EN 288-2:1992/A1:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 2. rész: Hegesztési utasítás ívhegesztéshez

MSZ EN 288-3:1992/A1:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére

MSZ EN 288-4:1992/A1:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 4. rész: Technológiavizsgálatok alumínium és ötvözetei ívhegesztésére

MSZ EN 26848:1998

Volfrámelektróda védőgázas ívhegesztéshez, plazmavágáshoz és -hegesztéshez. Jelölések (ISO 6848:1984)

MSZ EN 756:1998

Hegesztési hozaganyagok. Huzalelektródák és huzal-folyasztószer kombinációk ötvözetlen és finom szemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályozás

MSZ EN 24063:1998

Fémek hegesztése, keményforrasztása, lágyforrasztása és forrasztóhegesztése. Az eljárások és hivatkozási számok nomenklatúrája és jelölése rajzokon (ISO 4063:1990)

MSZ EN 288-1:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 1. rész: Általános előírások ömlesztőhegesztésre (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 288-2:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 2. rész: Hegesztési utasítás ívhegesztéshez (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 288-3:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 288-4:1998

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 4. rész: Technológiavizsgálatok alumínium és ötvözetei ívhegesztésére (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 1256:1999

Gázhegesztő eszközök. A gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásaikhoz alkalmazott tömlővégek követelményei

MSZ EN 756:1999

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák és huzal-fedőpor kombinációk ötvözetlen és finom szemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályozás

MSZ EN 1043-1:1999

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 1. rész: Ívhegesztéssel készített kötések keménységvizsgálata

MSZ EN 1320:1999

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Törésvizsgálat

MSZ EN 287-1:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN 287-2:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (tartalmazza az A1:1997 módosítást)

MSZ EN 24063:1999

Fémek hegesztése, lágy- és keményforrasztása, valamint forrasztóhegesztése. A hegesztési eljárások jelölési rendszere és osztályozása műszaki rajzokon a jelképes ábrázoláshoz (ISO 4063:1990)

MSZ EN 444:1999

Roncsolásmentes vizsgálat. Fémek röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai vizsgálatának alapjai

MSZ EN 1321:1999

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Makro- és mikrovizsgálat

MSZ EN ISO 5828:1999

Ellenállás-hegesztőberendezés. Vízhűtéses csatlakozóhoz kapcsolódó szekunder kábel. Méretek és jellemzők (ISO 5828:1983)

MSZ EN ISO 7284:1999

Ellenállás-hegesztőgép. Külön előírások az autóiparban többpontos hegesztéshez alkalmazott, két szekunder tekercses transzformátorokra (ISO 7284:1993)

MSZ EN ISO 7287:1999

Lángvágó berendezések grafikus jelképei (ISO 7287:1992)

MSZ EN ISO 9312:1999

Ellenállás-hegesztőgép. Szigetelt csap elektródatámaszokhoz (ISO 9312:1990)

MSZ EN 719:1999

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség

MSZ EN 1044:1999

Keményforrasztás. Keményforraszok

MSZ EN 1045:1999

Keményforrasztás. Folyósítószerek keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek

MSZ EN 1326:1999

Gázhegesztő eszközök. Kis felszerelések gázforrasztáshoz és -hegesztéshez

MSZ EN 1327:1999

Gázhegesztő eszközök. Hőre lágyuló műanyag tömlők hegesztéshez és rokon eljárásokhoz

MSZ EN 29453:1999

Lágyforraszötvözetek. Vegyi összetétel és termékalak (ISO 9453:1990)

MSZ EN 29454-1:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 1. rész: Osztályba sorolás, megjelölés és csomagolás (ISO 9454-1:1990)

MSZ EN 29455-11:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 11. rész: A folyósítószer-maradványok oldhatósága (ISO 9455-11:1991)

MSZ EN 29455-14:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 14. rész: A folyósítószer-maradványok tapadásának vizsgálata (ISO 9455-14:1991)

MSZ EN 29455-5:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 5. rész: Réztükörvizsgálat (ISO 9455-5:1992)

MSZ EN 29455-8:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 8. rész: A cinktartalom meghatározása (ISO 9455-8:1991)

MSZ EN ISO 10564:1999

Kemény- és lágyforraszok. A mintavétel módja a lágyforraszok vegyelemzéséhez (ISO 10564:1993)

MSZ EN ISO 12224-1:1999

Tömör és porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 1. rész: Osztályba sorolás és követelmények (ISO 12224-1:1997)

MSZ EN ISO 13918:1999

Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez (ISO 13918:1998)

MSZ EN ISO 14113:1999

Gázhegesztő eszközök. Sűrített és cseppfolyósított gázok gumi- és műanyag tömlői legfeljebb 450 bar tervezett nyomásig (ISO 14113:1997)

MSZ EN ISO 14555:1999

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:1998)

MSZ EN ISO 3677:1999

Forraszok kemény- és lágyforrasztáshoz, illetve forrasztóhegesztéshez. Jelölési rendszer (ISO 3677:1992)

MSZ EN ISO 6520-1:1999

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:1998)

MSZ EN ISO 8205-1:1999

Vízhűtéses szekunder oldali csatlakozóvezetékek ellenállás-hegesztéshez. 1. rész: A kétvezetékes csatlakozókábel mérete és követelményei (ISO 8205-1:1993)

MSZ EN ISO 8205-2:1999

Vízhűtéses szekunder oldali csatlakozóvezetékek ellenállás-hegesztéshez. 2. rész: Az egyvezetékes csatlakozókábel mérete és követelményei (ISO 8205-2:1993)

MSZ EN ISO 8205-3:1999

Vízhűtéses szekunder oldali csatlakozóvezetékek ellenállás-hegesztéshez. 3. rész: Vizsgálati követelmények (ISO 8205-3:1993)

MSZ EN ISO 9013:1999

Hegesztés és rokon eljárások. Termikusan vágott felületek minőségi osztályba sorolása és mérettűrése (ISO 9013:1992)

MSZ EN ISO 9455-12:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Acélcsöves korrózióvizsgálat (ISO 9455-12:1992)

MSZ EN ISO 9455-2:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A nem elgőzölgő anyag meghatározása ebulliometrikus eljárással (ISO 9455-2:1993)

MSZ EN ISO 9455-6:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A halogenidtartalom (a fluorid kivételével) meghatározása és érzékelése (ISO 9455-6:1995)

MSZ EN ISO 9455-9:1999

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Az ammóniatartalom meghatározása (ISO 9455-9:1993)

MSZ EN 1418:2000

Hegesztési személyzet. Hegesztőgép-kezelők és ellenálláshegesztőgép-beállítók minősítése fémek teljesen gépesített és automatikus hegesztésére

MSZ EN ISO 13920:2000

Hegesztés. Hegesztett szerkezetek általános tűrései. Hossz- és szögeltérések. Alak és helyzet (ISO 13920:1996)

MSZ EN ISO 2503:2000

Gázhegesztő eszközök. Palacknyomás-csökkentők gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz 300 bar-ig (ISO 2503:1998)

MSZ EN ISO 13916:2000

Hegesztés. Irányelvek az előmelegítési, a közbenső és a hőntartási hőmérséklet mérésére (ISO 13916:1996)

MSZ EN 1011-1:2000

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhegesztéshez

MSZE 12804:2014 1.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése

MSZE 12805:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek időszakos ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12806:2014

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés

MSZE 12807:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai

MSZE 12808:2014 1.

Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz

MSZE 12809:2014 1.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12810:2014 1.

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12813:2014 1.

Hegesztés biztonsága. Termithegesztés

MSZE 12804:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése

MSZE 12808:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz

MSZE 12809:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12810:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12813:2014 2.

Hegesztés biztonsága. Termithegesztés

MSZE 12806:2015

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés

MSZE 12807:2015

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai

MSZ EN ISO 14554-2:2000

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 2. rész: Alapvető minőségügyi követelmények (ISO 14554-2:2000)

MSZ EN ISO 14744-1:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 1. rész: Alapelvek és a megfelelőség feltételei (ISO 14744-1:2000)

MSZ EN ISO 14744-2:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 2. rész: A gyorsítófeszültség jellemzőinek mérése (ISO 14744-2:2000)

MSZ EN ISO 14744-3:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 3. rész: Az elektronsugár villamos jellemzőinek mérése (ISO 14744-3:2000)

MSZ EN ISO 14744-4:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 4. rész: A hegesztési sebesség mérése (ISO 14744-4:2000)

MSZ EN ISO 14744-5:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 5. rész: A kifutási pontosság mérése (ISO 14744-5:2000)

MSZ EN ISO 14744-6:2000

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek megfelelőségi ellenőrzése. 6. rész: A ponthely állandóságának mérése (ISO 14744-6:2000)

MSZ CR ISO 15608:2000

Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszerének irányelvei (ISO/TR 15608:2000)

MSZ EN 26847:2000

Bevont elektródák fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez. Tiszta ömledék készítése vegyelemzéshez (ISO 6847:1985)

MSZ EN 29455-1:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A nem elgőzölgő anyag meghatározása gravimetriás eljárással (ISO 9455-1:1990)

MSZ EN 561:2000

Gázhegesztő eszközök. Zárószelepes gyorscsatlakozó hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz

MSZ EN 731:2000

Gázhegesztő eszközök. Kézi hevítőégők. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 1598:2000

Egészség és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Elválasztófüggönyök, -szalagok és -falak ívhegesztő eljárásokhoz

MSZ EN ISO 4063:2000

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító jelölésük (ISO 4063:1998)

MSZ EN ISO 5183-1:2000

Ellenállás-hegesztőgép. 1:10 kúposságú elektróda-közdarabok. 1. rész: 1:10 kúposságú rögzítés (ISO 5183-1:1998)

MSZ EN ISO 8249:2000

Hegesztés. Az ausztenites és a duplex ausztenites-ferrites Cr-Ni ötvözésű, korrózióálló, acél varratfém ferritszámának (FN) meghatározása (ISO 8249:2000)

MSZ EN ISO 9455-3:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A savassági fok meghatározása potenciometriás és vizuális titrálással (ISO 9455-3:1992)

MSZ EN ISO 9455-10:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 10. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, a forrasz szétterjedésén alapuló eljárás (ISO 9455-10:1998)

MSZ EN ISO 9455-13:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 13. rész: A folyósítószer fröcskölődésének meghatározása (ISO 9455-13:1996)

MSZ EN ISO 9455-15:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Rézkorróziós vizsgálat (ISO 9455-15:1996)

MSZ EN ISO 9606-5:2000

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 5. rész: Titán és titánötvözetek, cirkónium és cirkóniumötvözetek (ISO 9606-5:2000)

MSZ EN 12070:2000

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák melegszilárd acélok ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12071:2000

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák melegszilárd acélok védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12072:2000

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák korrózióálló és hőálló acélok ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12073:2000

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák korrózióálló és hőálló acélok védőgázas vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12074:2000

Hegesztőanyagok. A hegesztéshez és rokon eljárásaihoz használt anyagok gyártásának, szállításának és elosztásának minőségügyi követelményei

MSZ EN ISO 12224-2:2000

Porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 2. rész: A folyósítószer összetételének meghatározása (ISO 12224-2:1997)

MSZ CR 12361:2000

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Maratószerek a makroszkópos és a mikroszkópos vizsgálathoz

MSZ EN 12534:2000

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék nagy szilárdságú acélok védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12535:2000

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nagy szilárdságú acélok védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 12536:2000

Hegesztőanyagok. Hegesztőpálcák ötvözetlen és melegszilárd acélok gázhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ CR 13259:2000

Gázhegesztő eszközök. Ipari, kézi és gépi, oxigén-éghetőgáz üzemű hevítőégők hevítéshez és rokon eljárásokhoz

MSZ CR 13576:2000

Az EN 729 alkalmazása a fémek ömlesztőhegesztéséhez kapcsolódó minőségügyi követelményekhez

MSZ EN ISO 14554-1:2000

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 1. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények (ISO 14554-1:2000)

MSZ EN 12799:2000

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásmentes vizsgálata

MSZ EN 12797:2000

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásos vizsgálata

MSZ EN 1708-2:2000

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 2. rész: Belső nyomással nem terhelt elemek

MSZ EN ISO 15620:2000

Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2000)

MSZ EN ISO 9454-2:2000

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 2. rész: Követelmények a műszaki jellemzőkre (ISO 9454-2:1998)

MSZ EN 874:2000

Gázhegesztő eszközök. Oxigén-éghető gáz üzemű, hengeres testű (gépi) vágóégők. Szerkezeti kialakítás, általános követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN 961:2000

Gázhegesztő eszközök. Központi nyomáscsökkentők gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz 200 bar bemenő üzemi nyomásig

MSZ EN 1597-1:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész. Próbadarab az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez

MSZ EN 1597-2:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész. Próbadarabok készítése az acélok egy-, illetve kétoldali varratainak vizsgálatához

MSZ EN 1597-3:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész. A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának vizsgálata sarokvarratos próbával

MSZ EN 1599:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 1600:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 1668:2000

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finom szemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN ISO 5172:2000

Kézi gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:1995, tartalmazza az 1995. évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 6947:2000

Varratok. Hegesztési helyzetek. A dőlési és az elfordulási szög meghatározása (ISO 6947:1993)

MSZ EN ISO 9692-2:2000

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 2. rész: Acélok fedett ívű hegesztése (ISO 9692-2:1998)

MSZ EN 12584:2000

Hibák lángvágott, lézersugárral vágott, és plazmával vágott felületeken. Fogalommeghatározások

MSZ EN ISO 13919-1:2000

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 1. rész: Acél (ISO 13919-1:1996)

MSZ EN ISO 14114:2000

Gázhegesztő eszközök. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. Általános követelmények (ISO 14114:1999)

MSZ EN 288-9:2000

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 9. rész: A szárazföldi és a tengeri szállító csővezetékek helyszínen hegesztett tompakötései hegesztéstechnológiájának vizsgálata

MSZ EN 757:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nagy szilárdságú acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 758:2000

Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finom szemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 759:2000

Hegesztőanyagok. Fémek hegesztőanyagainak műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és megjelölés

MSZ EN 760:2000

Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez. Osztályba sorolás

MSZ EN 876:2000

Fémek hegesztéssel készített kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötés heganyagának hosszirányú szakítóvizsgálata

MSZ EN 1708-1:2000

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 1. rész: Nyomástartó berendezések elemei

MSZ EN ISO 9956-10:2000

Fémek hegesztési utasítása és a hegesztéstechnológia jóváhagyása. 10. rész: Elektronsugaras hegesztésre vonatkozó hegesztési utasítás (ISO 9956-10:1996)

MSZ EN ISO 9956-11:2000

Fémek hegesztési utasítása és a hegesztéstechnológia jóváhagyása. 11. rész: Lézersugaras hegesztésre vonatkozó hegesztési utasítás (ISO 9956-11:1996)

MSZ EN 12345:2000

Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározása magyarázó vázlatokkal

MSZ EN 20865:2000

Ellenállás-dudorhegesztő gépek szerszámfelfogó lapjainak hornyai (ISO 865:1981)

MSZ EN 28167:2000

Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez (ISO 8167:1989)

MSZ EN ISO 9606-3:2001

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 3. rész: Réz és rézötvözetek (ISO 9606-3:1999)

MSZ EN ISO 9606-4:2001

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 4. rész: Nikkel és nikkelötvözetek (ISO 9606-4:1999)

MSZ EN 1011-2:2001

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-3:2001

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-4:2001

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 4. rész: Alumínium és ötvözetei ívhegesztése

MSZ EN ISO 10882-1:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és a rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 1. rész: A szálló por mintavétele (ISO 10882-1:2001)

MSZ EN ISO 10882-2:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és a rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 2. rész: A gázok mintavétele (ISO 10882-2:2000)

MSZ EN 1792:2001

Hegesztés. A hegesztés és rokon eljárásai többnyelvű szakkifejezés-jegyzéke

MSZ EN ISO 5828:2001

Ellenállás-hegesztőberendezés. Vízhűtéses csatlakozóhoz kapcsolódó szekunder kábel. Méretek és jellemzők (ISO 5828:2001)

MSZ EN ISO 9692-3:2001

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 3. rész: Az alumínium és ötvözetei fogyóelektródás, semleges védőgázas és volfrámelektródás,semleges védőgázas ívhegesztése (ISO 9692-3:2000)

MSZ EN 13507:2001

Termikus szórás. A fém részek és alkatrészek felületének előkészítése termikus szóráshoz

MSZ CR ISO 17663:2001

Hegesztés. A hegesztéshez és rokon eljárásokhoz kapcsolódó hőkezelés minőségi követelményeinek irányelvei (ISO/TR 17663:2001)

MSZ EN ISO 3690:2002

Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített ferrites varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO 3690:2000)

MSZ EN ISO 6847:2002

Hegesztőanyagok. Tiszta hegesztési ömledék készítése vegyelemzéshez (ISO 6847:2000)

MSZ EN ISO 7291:2002

Gázhegesztő eszközök. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások központi nyomáscsökkentői 300 bar bemenő üzemi nyomásig (ISO 7291:1999)

MSZ EN ISO 9455-16:2002

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 16. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, nedvesítési mérlegmódszer (ISO 9455-16:1998)

MSZ EN 13133:2002

Keményforrasztás. Keményforrasztók minősítése

MSZ EN 13134:2002

Keményforrasztás. A technológia jóváhagyása

MSZ EN ISO 13919-2:2002

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 2. rész: Alumínium és hegeszthető ötvözetei (ISO 13919-2:2001)

MSZ EN ISO 15609-2:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2001)

MSZ EN 1598:2002

Egészség és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz

MSZ EN ISO 5183-2:2002

Ellenállás-ponthegesztés. 1:10 kúposságú elektróda-közdarabok. 2. rész: Hengeres rögzítés (ISO 5183-2:2000)

MSZ EN ISO 6520-2:2002

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 2. rész: Sajtolóhegesztés (ISO 6520-2:2001)

MSZ EN ISO 14270:2002

Ellenállás-ponthegesztéssel, -vonalhegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok gépesített lefejtővizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14270:2000)

MSZ EN ISO 14271:2002

Ellenállás-ponthegesztéssel, -vonalhegesztéssel és -dudorhegesztéssel készített varratok Vickers-keménységének (kis terhelésű és mikrokeménység-) mérése (ISO 14271:2000)

MSZ EN ISO 14272:2002

Ellenállás-ponthegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok keresztirányú szakítóvizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14272:2000)

MSZ EN ISO 14273:2002

Ellenállás-ponthegesztéssel, -vonalhegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok nyíróvizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14273:2000)

MSZ EN ISO 14372:2002

Hegesztőanyagok. Kézi ívhegesztő elektródák nedvességállóságának meghatározása a diffúzióképes hidrogéntartalom mérésével (ISO 14372:2000)

MSZ EN ISO 15618-1:2002

A hegesztők minősítése víz alatti hegesztésre. 1. rész: Hegesztőbúvárok túlnyomásos nedves hegesztésre (ISO 15618-1:2001)

MSZ EN ISO 15618-2:2002

A hegesztők minősítése víz alatti hegesztésre. 2. rész: Hegesztőbúvárok és hegesztőgép-kezelők túlnyomásos száraz hegesztésre (ISO 15618-2:2001)

MSZ EN ISO 7287:2002

Lángvágó berendezések grafikus jelképei (ISO 7287:2002)

MSZ EN ISO 15011-1:2002

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Az ívhegesztés során keletkező por és gázok laboratóriumi mintavétele. 1. rész: Az emisszió mértékének meghatározása és a szemcsés füst mintavétele elemzéshez (ISO 15011-1:2002)

MSZ EN ISO 15614-11:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 11. rész: Elektron- és lézersugaras hegesztés (ISO 15614-11:2002)

MSZ EN ISO 15614-8:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-csőfal kötés esetén (ISO 15614-8:2002)

MSZ EN ISO 15615:2002

Gázhegesztő eszközök. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. A nagynyomású alkatrészek biztonsági követelményei (ISO 15615:2002)

MSZ EN 561:2002

Gázhegesztő eszközök. Zárószelepes gyorscsatlakozó hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz

MSZ EN 1011-1:1998/A1:2002

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhegesztéshez

MSZ EN 13622:2002

Gázhegesztő berendezések. Fogalommeghatározások. Gázhegesztő berendezésekre használatos szakkifejezések

MSZ EN ISO 8205-1:2003

Vízhűtéses, szekunder oldali csatlakozókábelek ellenállás-hegesztéshez. 1. rész: A kétvezetős csatlakozókábel méretei és követelményei (ISO 8205-1:2002)

MSZ EN ISO 8205-2:2003

Vízhűtéses, szekunder oldali csatlakozókábelek ellenállás-hegesztéshez. 2. rész: Az egyvezetős csatlakozókábel méretei és követelményei (ISO 8205-2:2002)

MSZ EN ISO 9013:2003

Termikus vágás. A termikusan vágott felületek osztályba sorolása. Geometriai követelmények és minőségi tűrések (ISO 9013:2002)

MSZ EN 730-1:2003

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 1. rész: Lángfogóval együtt

MSZ EN 730-2:2003

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 2. rész: Lángfogó nélkül

MSZ EN 559:2003

Gázhegesztő berendezés. Gumitömlők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon műveletekhez

MSZ EN 13918:2003

Gázhegesztő berendezés. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon műveletekhez gázpalackokon használt, beépített áramlásszabályozók. Osztályozás, követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 1011-5:2003

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 5. rész: Plattírozott acélok hegesztése

MSZ EN 1792:2003

Hegesztés. A hegesztés és rokon eljárásai többnyelvű szakkifejezés-jegyzéke

MSZ EN ISO 15011-3:2003

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Az ívhegesztés során keletkező por és gázok laboratóriumi mintavétele. 3. rész: Az ózonkoncentráció meghatározása rögzített helyű méréssel (ISO 15011-3:2002)

MSZ EN ISO 15616-1:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 1. rész: Általános alapelvek, átvételi feltételek (ISO 15616-1:2003)

MSZ EN ISO 15616-2:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 2. rész: A statikus és dinamikus pontosság mérése (ISO 15616-2:2003)

MSZ EN ISO 15616-3:2003

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 3. rész: A gázáramlás- és gáznyomásmérő berendezések kalibrálása (ISO 15616-3:2003)

MSZ EN ISO 17653:2003

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Az ellenállás-ponthegesztéssel készült kötés csavaróvizsgálata (ISO 17653:2003)

MSZ EN ISO 17654:2003

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Ellenállás-hegesztés. Ellenállás-hegesztéssel készült vonalvarrat nyomáspróbája (ISO 17654:2003)

MSZ EN ISO 17655:2003

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. A delta-ferritmérés mintavételének módszere (ISO 17655:2003)

MSZ EN 562:2003

Gázhegesztő berendezések. Nyomásmérők hegesztéshez, termikus vágáshoz és rokon eljárásokhoz

MSZ EN ISO 5826:2003

Ellenállás-hegesztőgép. Transzformátorok. Minden transzformátorra érvényes általános követelmények (ISO 5826:1999)

MSZ EN ISO 8166:2003

Ellenállás-hegesztés. Az állandó gépbeállítással működő pontelektróda élettartamának értékelése (ISO 8166:2003)

MSZ EN ISO 12224-3:2003

Tömör és porbeles keményforraszhuzal. Követelmények és vizsgálati eljárások. 3. rész: A porbeles keményforraszhuzal hatékonyságának vizsgálata nedvesítésimérleg-módszerrel (ISO 12224-3:2003)

MSZ EN ISO 15011-2:2003

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Az ívhegesztés során keletkező por és gázok laboratóriumi mintavétele. 2. rész: A gázemisszió mértékének meghatározása az ózon kivételével (ISO 15011-2:2003)

MSZ EN ISO 17652-1:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17652-1:2003)

MSZ EN ISO 17652-2:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 2. rész: Az üzemi alapozóbevonatok hegesztési tulajdonságai (ISO 17652-2:2003)

MSZ EN ISO 17652-3:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 3. rész: Termikus vágás (ISO 17652-3:2003)

MSZ EN ISO 17652-4:2003

Hegesztés. Az üzemi alapozóbevonatok vizsgálata a hegesztéssel és rokon eljárásokkal kapcsolatban. 4. rész: Füst- és gázemisszió (ISO 17652-4:2003)

MSZ EN 13067:2003

Műanyaghegesztők. A hegesztők minősítővizsgája. Hegesztett, hőre lágyuló műanyag szerkezetek

MSZ EN ISO 14324:2004

Ellenállás-ponthegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. A ponthegesztett kötés fárasztóvizsgálata (ISO 14324:2003)

MSZ EN ISO 14329:2004

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Az ellenállás-hegesztésű pont-, vonal- és dudorvarratok törettípusai és geometriai mérései (ISO 14329:2003)

MSZ EN ISO 1071:2004

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák, huzalok, pálcák és töltött hegesztőhuzalok vasöntvények ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 1071:2003)

MSZ EN ISO 9692-4:2004

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 4. rész: Plattírozott acélok (ISO 9692-4:2003)

MSZ EN ISO 5817:2004

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2003)

MSZ EN 14295:2004

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák és töltött hegesztőhuzalok, valamint huzal-fedőpor kombinációk nagy szilárdságú acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályozás

MSZ EN 1011-1:1998/A2:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhegesztéshez

MSZ EN 1011-2:2001/A1:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-3:2000/A1:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-4:2000/A1:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 4. rész: Alumínium és ötvözetei ívhegesztése

MSZ EN 1708-1:1999/A1:2004

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 1. rész: Nyomástartó berendezések elemei

MSZ EN 12797:2000/A1:2004

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásos vizsgálata

MSZ EN 12799:2000/A1:2004

Keményforrasztás. A keményforrasztással készített kötések roncsolásmentes vizsgálata

MSZ EN ISO 9018:2004

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Kereszt- és átlapolt kötések szakítóvizsgálata (ISO 9018:2003)

MSZ EN ISO 544:2004

Hegesztőanyagok. A hegesztőanyagok műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és megjelölés (ISO 544:2003)

MSZ EN ISO 9013:2002/A1:2004

Termikus vágás. A termikusan vágott felületek osztályba sorolása. Geometriai követelmények és minőségi tűrések (ISO 9013:2002)

MSZ EN ISO 9692-1:2004

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 1. rész: Acélok fogyóelektródos kézi ívhegesztése, védőgázas ívhegesztése, gázhegesztése, TIG-hegesztése és sugaras hegesztése (ISO 9692-1:2003)

MSZ EN ISO 9692-3:2001/A1:2004

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 3. rész: Az alumínium és ötvözetei fogyóelektródos, semleges védőgázas és volfrámelektródos, semleges védőgázas ívhegesztése (ISO 9692-3:2000)

MSZ EN ISO 13919-2:2001/A1:2004

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 2. rész: Alumínium és hegeszthető ötvözetei (ISO 13919-2:2001)

MSZ EN ISO 14172:2004

Hegesztőanyagok. Bevont elektródok nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14172:2003)

MSZ EN ISO 15607:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2003)

MSZ EN ISO 15609-2:2001/A1:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2001)

MSZ EN ISO 15610:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés ellenőrzött hegesztőanyag alapján (ISO 15610:2003)

MSZ EN ISO 15611:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés előzetes hegesztési jártasság alapján (ISO 15611:2003)

MSZ EN ISO 18279:2004

Keményforrasztás. A keményforrasztott kötésekben lévő eltérések (ISO 18279:2003)

MSZ CEN/TR 14633:2004

Hegesztés. Hegesztési helyzetek. Az érvényes nemzetközi, európai és amerikai jelölések összehasonlítása

MSZ EN 287-1:2004 1.

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN 756:2004

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok, tömör huzal és fedőpor, valamint töltött hegesztőhuzal és fedőpor kombinációi ötvözetlen és finom szemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN ISO 14327:2004

Ellenálláshegesztés. Eljárások az ellenállás-ponthegesztés, -vonalhegesztés és -dudorhegesztés hegeszthetőségi tartományának meghatározására (ISO 14327:2004)

MSZ EN ISO 15614-5:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 5. rész: Titán, cirkónium és ötvözeteik ívhegesztése (ISO 15614-5:2004)

MSZ EN ISO 18273:2004

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és hegesztőpálcák alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18273:2004)

MSZ EN ISO 18274:2004

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok, szalagok és pálcák a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO/FDIS 18274:2002)

MSZ EN 287-1:2004 2.

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN 1011-7:2004

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 7. rész: Elektronsugaras hegesztés

MSZ EN ISO 15609-3:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 3. rész: Elektronsugaras hegesztés (ISO 15609-3:2004)

MSZ EN ISO 15609-4:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 4. rész: Lézersugaras hegesztés (ISO 15609-4:2004)

MSZ EN ISO 15609-5:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 5. rész: Ellenállás-hegesztés (ISO 15609-5:2004)

MSZ EN ISO 15612:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés szabványos hegesztéstechnológia átvételével (ISO 15612:2004)

MSZ EN ISO 15613:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés gyártás előtti hegesztési próbával (ISO 15613:2004)

MSZ EN ISO 15614-1:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004)

MSZ EN ISO 15614-12:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 12. rész: Ellenállás-pont-, vonal- és dudorhegesztés (ISO 15614-12:2004)

MSZ EN ISO 17641-1:2004

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek melegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17641-1:2004)

MSZ EN ISO 17642-1:2004

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17642-1:2004)

MSZ EN ISO 17659:2004

Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározásai ábrákkal (ISO 17659:2002)

MSZ EN 12797:2005

Keményforrasztás. A keményforrasztott kötések roncsolásos vizsgálatai

MSZ EN 1011-8:2005

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 8. rész: Öntöttvasak hegesztése

MSZ EN 13479:2005

Hegesztőanyagok. A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa

MSZ EN 14324:2005

Keményforrasztás. Útmutató a keményforrasztott kötések alkalmazásához

MSZ EN 14532-1:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 1. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak elsődleges vizsgálati módszerei és megfelelőségértékelése

MSZ EN 14532-2:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 2. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak kiegészítő vizsgálati módszerei és megfelelőségértékelése

MSZ EN 14532-3:2005

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 3. rész: Az alumíniumötvözet-hegesztés huzalelektródáinak, hegesztőhuzalainak és -pálcáinak megfelelőségértékelése

MSZ EN 14610:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. A fémhegesztési eljárások fogalommeghatározásai

MSZ EN ISO 6848:2005

Ívhegesztés és -vágás. Nem leolvadó volfrámelektródák. Osztályba sorolás (ISO 6848:2004)

MSZ EN ISO 9606-2:2005

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 9606-2:2004)

MSZ EN ISO 15012-1:2005

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárásai területén. A légszűrő berendezések követelményei, vizsgálatai és jelölései. 1. rész: A hegesztési füst leválasztási hatékonyságának vizsgálata (ISO 15012-1:2004)

MSZ EN ISO 15609-1:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2004)

MSZ EN ISO 18278-1:2005

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség: 1. rész: A hegeszthetőség értékelése fémek ellenállás-pont-, vonal- és dudorhegesztése esetén (ISO 18278-1:2004)

MSZ EN ISO 18278-2:2005

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség: 2. rész: Alternatív eljárások ponthegesztéshez használt acéllemezek értékelésére (ISO 18278-2:2004)

MSZ EN ISO 14344:2005

Hegesztés és rokon eljárások. Fedett ívű és védőgázos ívhegesztési eljárások. Útmutató a hegesztőanyagok beszerzéséhez (ISO 14344:2002)

MSZ EN ISO 15614-10:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 10. rész: Túlnyomásos száraz hegesztés (ISO 15614-10:2005)

MSZ EN ISO 15614-13:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 13. rész: Zömítő és leolvasztó tompahegesztés (ISO 15614-13:2005)

MSZ EN ISO 17641-2:2005

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek melegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 2. rész: Akadályozott zsugorodású próbatest vizsgálata (ISO 17641-2:2005)

MSZ EN ISO 17642-2:2005

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 2. rész: Akadályozott zsugorodású próbatest vizsgálata (ISO 17642-2:2005)

MSZ EN ISO 17642-3:2005

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek hidegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 3. rész: Külső terhelésű próbatest vizsgálata (ISO 17642-3:2005)

MSZ EN ISO 17662:2005

Hegesztés. A hegesztésre, beleértve a járulékos tevékenységeket is, használt berendezések kalibrálása, igazoló és érvényesítő ellenőrzése (ISO 17662:2005)

MSZ CEN ISO/TS 17845:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. Az eltérések jelölési rendszere (ISO/TS 17845:2004)

MSZ EN 560:2005

Gázhegesztő eszközök. A hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt tömlőcsatlakozások

MSZ EN 14640:2005

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák a réz és a rézötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 14700:2005

Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez

MSZ EN 14717:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. Környezetvédelmi ellenőrző lista

MSZ EN ISO 15614-2:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-2:2005)

MSZ EN ISO 15614-4:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 4. rész: Alumíniumöntvények készre hegesztése (ISO 15614-4:2005)

MSZ EN ISO 22827-2:2006

Nd:YAG lézersugaras hegesztőgépek átvételi vizsgálatai. Fényvezető szálas gépek. 2. rész: Mozgatószerkezet (ISO 22827-2:2005)

MSZ EN ISO 24034:2006

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák titán és ötvözetei ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24034:2005)

MSZ EN 1011-6:2006

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés

MSZ EN ISO 2560:2006

Hegesztőanyagok. Bevont elektródok ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 2560:2002)

MSZ EN ISO 3834-1:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-3:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2005)

MSZ EN ISO 3834-4:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2005)

MSZ EN ISO 3834-5:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2005)

MSZ EN ISO 10042:2006

Hegesztés. Alumínium és ötvözetei ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 10042:2005)

MSZ EN ISO 22827-1:2006

Nd:YAG lézersugaras hegesztőgépek átvételi vizsgálatai. Fényvezető szálas gépek. 1. rész: Lézerszerelvények (ISO 22827-1:2005)

MSZ EN 287-1:2004/A2:2006

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN 1256:2006

Gázhegesztő berendezések. A gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásaikhoz alkalmazott tömlővégek követelményei

MSZ EN ISO 5172:2006

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006)

MSZ EN ISO 15011-4:2006

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 4. rész: Füstelemzési adatlap (ISO 15011-4:2006)

MSZ EN ISO 15614-6:2006

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 6. rész: Réz és ötvözetei ív- és gázhegesztése (ISO 15614-6:2006)

MSZ EN ISO 17633:2006

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2004)

MSZ EN ISO 17634:2006

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17634:2004)

MSZ EN ISO 9455-17:2006

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 17. rész: A folyósítószer-maradványok felületi szigetelési ellenállásának és elektrokémiai migrációjának fésűs vizsgálata (ISO 9455-17:2002)

MSZ EN ISO 14323:2006

Ellenállás-ponthegesztés és dudorhegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. A próbatestek méretei és a vizsgálati módszer ütve- nyíró vizsgálat és kereszt alakú próbatest szakítóvizsgálata esetén (ISO 14323:2006)

MSZ EN ISO 18276:2006

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nagy szilárdságú acélok védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18276:2005)

MSZ EN ISO 22825:2006

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata (ISO 22825:2006)

MSZ EN 287-1:2007

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN ISO 9453:2007

Lágyforraszötvözetek. Vegyi összetétel és termékalak (ISO 9453:2006)

MSZ EN ISO 14555:2007

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:2006)

MSZ EN ISO 14731:2007

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2006)

MSZ EN ISO 17660-1:2007

Hegesztés. Betonacélok hegesztése. 1. rész: Teherhordó hegesztett kötések (ISO 17660-1:2006)

MSZ EN ISO 17660-2:2007

Hegesztés. Betonacélok hegesztése. 2. rész: Nem teherhordó hegesztett kötések (ISO 17660-2:2006)

MSZ EN ISO 16834:2007

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék nagy szilárdságú acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 16834:2006)

MSZ EN ISO 14343:2007

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, szalagelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák korrózióálló és hőálló acélok ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14343:2002 és ISO 14343:2002/Amd1:2006)

MSZ EN ISO 18594:2007

Ellenállás-pont-, -dudor- és -vonalhegesztés. Módszer az alumínium és acél alapanyag átviteli ellenállásának meghatározására (ISO 18594:2007)

MSZ EN ISO 17657-5:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 5. rész: A hegesztőáram-mérő rendszer igazoló ellenőrzése (ISO 17657-5:2005)

MSZ EN ISO 17657-4:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 4. rész: Kalibrálórendszer (ISO 17657-4:2005)

MSZ EN ISO 17657-3:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 3. rész: Áramérzékelő tekercs (ISO 17657-3:2005)

MSZ EN ISO 17657-2:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 2. rész: Áramérzékelő tekercses hegesztőáram-mérő (ISO 17657-2:2005)

MSZ EN ISO 17657-1:2007

Ellenállás-hegesztés. A hegesztőáram mérése ellenállás-hegesztés esetén. 1. rész: Irányelvek a méréshez (ISO 17657-1:2005)

MSZ EN ISO 16433:2007

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok vonalhegesztési technológiája (ISO 16433:2006)

MSZ EN ISO 15614-7:2007

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2007)

MSZ EN ISO 16432:2007

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok zömítő dudorhegesztésének technológiája (ISO 16432:2006)

MSZ EN ISO 10447:2007

Ellenállás-hegesztés. Az ellenállás-ponthegesztéssel és -dudorhegesztéssel készített kötések lefejtési és feszítővizsgálata (ISO 10447:2006)

MSZ EN ISO 14373:2007

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok ponthegesztési technológiája (ISO 14373:2006)

MSZ EN ISO 24598:2008

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, töltött hegesztőhuzalok és elektróda/fedőpor kombinációk melegszilárd acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24598:2007)

MSZ EN ISO 21952:2008

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 21952:2007)

MSZ EN ISO 18595:2008

Ellenállás-hegesztés. Alumínium és ötvözetei ponthegesztése. Hegeszthetőség, hegesztés és vizsgálat (ISO 18595:2007)

MSZ EN ISO 5817:2008

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2003, helyesbített változat: 2005, tartalmazza a 2006-os 1. műszaki helyesbítést)

MSZ EN ISO 6520-1:2008

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:2007)

MSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. 1. módosítás (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008)

MSZ EN ISO 15614-3:2008

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 3. rész: Az ötvözetlen és gyengén ötvözött öntöttvasak ömlesztőhegesztése (ISO 15614-3:2008)

MSZ EN ISO 14175:2008

Hegesztőanyagok. Gázok és gázkeverékek ömlesztőhegesztéshez és rokon eljárásokhoz (ISO 14175:2008)

MSZ EN ISO 15012-2:2008

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárásai területén. A légszűrő berendezések követelményei, vizsgálatai és jelölései. 2. rész: A levegő legkisebb térfogatáramának meghatározása az elszívósapkánál és -fejnél (ISO 15012-2:2008)

MSZ EN ISO 636:2008

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finomszemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 636:2004)

MSZ EN ISO 3580:2008

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3580:2004)

MSZ EN ISO 13918:2008

Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez (ISO 13918:2008)

MSZ EN ISO 14341:2008

Hegesztőanyagok. Hegesztőhuzalok és hegesztési ömledékek ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14341:2002)

MSZ EN ISO 14744-1:2008

Hegesztés. Az elektronsugaras hegesztőgépek átvételi ellenőrzése. 1. rész: Alapelvek és az átvétel feltételei (ISO 14744-1:2008)

MSZ EN ISO 15792-1:2008

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálati módszerek az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez (ISO 15792-1:2000)

MSZ EN ISO 15792-2:2008

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Próbadarabok készítése az acélok egy-, illetve kétoldali varratainak vizsgálatához (ISO 15792-2:2000)

MSZ EN ISO 15792-3:2008

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának és gyökbeolvadásának osztályba sorolási vizsgálata sarokvarratos próbával (ISO 15792-3:2000, tartalmazza a Cor 1:2006 helyesbítést)

MSZ EN ISO 17632:2008

Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17632:2004)

MSZ EN ISO 22829:2008

Ellenállás-hegesztés. Transzformátoros egyenirányítók beépített transzformátoros elektródafogókhoz. 1000 Hz frekvencián működő transzformátoros egyenirányító egységek (ISO 22829:2007)

MSZ EN ISO 24034:2005/A1:2008

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák titán és ötvözetei ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás. 1. módosítás (ISO 24034:2005/Amd 1:2008)

MSZ EN 12517-2:2009

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Alumínium és ötvözetei hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek

MSZ EN ISO 14113:2009

Gázhegesztő eszközök. Gumi- és műanyag tömlők és végszerelvényekkel ellátott tömlők ipari gázokhoz, legfeljebb 450 bar (45 MPa) nyomásig (ISO 14113:2007)

MSZ EN ISO 14172:2009

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14172:2008)

MSZ EN ISO 15011-4:2006/A1:2009

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 4. rész: Füstelemzési adatlap. 1. módosítás (ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008)

MSZ EN 1011-1:2009

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhegesztéshez

MSZ EN ISO 5182:2009

Ellenállás-hegesztés. Segédberendezés és elektródák anyagai (ISO 5182:2008)

MSZ EN ISO 15609-4:2009

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 4. rész: Lézersugaras hegesztés (ISO 15609-4:2009)

MSZ EN ISO 24373:2009

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák réz és rézötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24373:2008)

MSZ EN ISO 2503:2009

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz gázpalackokon használt nyomáscsökkentők és térfogatáram-mérőkkel felszerelt nyomáscsökkentők 300 bar-ig (30 MPa-ig) (ISO 2503:2009)

MSZ EN ISO 17663:2009

Hegesztés. A hegesztéshez és rokon eljárásokhoz kapcsolódó hőkezelés minőségi követelményei (ISO 17663:2009)

MSZ EN ISO 2560:2010

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 2560:2009)

MSZ EN ISO 4063:2010

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító jelölésük (ISO 4063:2009)

MSZ EN ISO 5821:2010

Ellenállás-hegesztés. Ponthegesztő sapkaelektródák (ISO 5821:2009)

MSZ EN ISO 14343:2010

Hegesztőanyagok. Huzal-, szalagelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák korrózióálló és hőálló acélok ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14343:2009)

MSZ EN ISO 15011-1:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 1. rész: Az ívhegesztés során kibocsátott hegesztési füst meghatározása és összegyűjtése elemzés céljára (ISO 15011-1:2009)

MSZ EN ISO 15011-2:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 2. rész: Az ívhegesztés, a vágás és a gyalulás során kibocsátott szén-monoxid (CO), szén-dioxid (COˇ2^), nitrogén- monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NOˇ2^) mértékének meghatározása (ISO 15011-2:2009)

MSZ EN ISO 15011-3:2010

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A hegesztési füst és gáz laboratóriumi mintavételi módszere. 3. rész: Az ívhegesztés során kibocsátott ózon meghatározása (ISO 15011-3:2009)

MSZ EN ISO 17638:2010

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok (ISO 17638:2003)

MSZ EN ISO 17677-1:2010

Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Ellenálláspont-, ellenállásdudor- és ellenállásvonal-hegesztés (ISO 17677-1:2009)

MSZ EN ISO 23277:2010

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 23277:2006)

MSZ EN ISO 23278:2010

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések mágnesezhető poros vizsgálata. Átvételi szintek (ISO 23278:2006)

MSZ EN ISO 26304:2010

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, töltött hegesztőhuzalok és elektróda/fedőpor kombinációk nagy szilárdságú acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 26304:2008, tartalmazza a 2009. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN 1708-1:2010

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 1. rész: Nyomástartó berendezések elemei

MSZ EN ISO 9539:2010

Gázhegesztő berendezés. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt berendezések anyagai (ISO 9539:2010)

MSZ EN ISO 18592:2010

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálatai. Több ponton hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálati módszerei (ISO 18592:2009)

MSZ EN ISO 14344:2010

Hegesztőanyagok. Hozaganyagok és fedőporok beszerzése (ISO 14344:2010)

MSZ EN ISO 3821:2010

Gázhegesztő berendezés. Gumitömlők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz (ISO 3821:2008)

MSZ EN ISO 5171:2010

Gázhegesztő berendezés. Nyomásmérők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz (ISO 5171:2009)

MSZ EN ISO 17635:2010

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémek általános előírási (ISO 17635:2010)

MSZ EN ISO 23279:2010

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése (ISO 23279:2010)

MSZ EN ISO 5173:2010

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok (ISO 5173:2009)

MSZ EN ISO 17672:2010

Keményforrasztás. Keményforraszok (ISO 17672:2010)

MSZ EN ISO 24034:2011

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák titán és titánötvözetek ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24034:2010)

MSZ EN ISO 7291:2011

Gázhegesztő eszközök. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások központi nyomáscsökkentői 300 bar bemenő üzemi nyomásig (ISO 7291:2010)

MSZ EN ISO 14171:2011

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és elektróda/fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14171:2010)

MSZ EN ISO 17633:2011

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2010)

MSZ EN ISO 17640:2011

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés (ISO 17640:2010)

MSZ EN ISO 11666:2011

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata. Átvételi szintek (ISO 11666:2010)

MSZ EN ISO 4063:2011

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító jelölésük (ISO 4063:2009, 2010-03-01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 544:2011

Hegesztőanyagok. A hegesztő- és folyósítóanyagok műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és megjelölés (ISO 544:2011)

MSZ EN ISO 3580:2011

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3580:2010)

MSZ EN ISO 4136:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keresztirányú szakítóvizsgálat (ISO 4136:2001)

MSZ EN ISO 5178:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötés heganyagának hosszirányú szakítóvizsgálata (ISO 5178:2001)

MSZ EN ISO 6947:2011

Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2011)

MSZ EN ISO 9015-1:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 1. rész: Ívhegesztéssel készített kötések keménységvizsgálata (ISO 9015-1:2001)

MSZ EN ISO 9015-2:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 2. rész: Hegesztett kötések mikrokeménységvizsgálata (ISO 9015-2:2003)

MSZ EN ISO 9016:2011

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO 9016:2001)

MSZ EN ISO 14341:2011

Hegesztőanyagok. Hegesztőhuzalok és hegesztési ömledékek ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14341:2010)

MSZ EN ISO 15792-3:2011

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának és gyökbeolvadásának osztályba sorolási vizsgálata sarokvarratos próbával (ISO 15792-3:2011)

MSZ EN ISO 18274:2011

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok, szalagok és pálcák a nikkel és a nikkelötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18274:2010)

MSZ EN 287-1:2012

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN ISO 10863:2012

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatai. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD) eljárás alkalmazása (ISO 10863:2011)

MSZ EN ISO 14271:2012

Ellenállás-hegesztés. Pont-, dudor- és vonalvarratok Vickers-keménységének (kis terhelésű és mikrokeménység-) vizsgálatai (ISO 14271:2011)

MSZ EN ISO 14372:2012

Hegesztőanyagok. Kézi ívhegesztő elektródák nedvességállóságának meghatározása a diffundáló hidrogén mérésével (ISO 14372:2011)

MSZ EN ISO 17654:2012

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálatai. Ellenállás-hegesztéssel készült vonalvarratok nyomáspróbája (ISO 17654:2011)

MSZ EN 1598:2012

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz

MSZ EN ISO 3581:2012

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 5173:2010/A1:2012

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok 1. módosítás (ISO 5173:2009/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 9012:2012

Gázhegesztő eszközök. Légbeszívásos kézi hevítőégők. Követelmények és vizsgálatok (ISO 9012:2008)

MSZ EN ISO 10882-1:2012

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 1. rész: A szálló por mintavétele (ISO 10882-1:2011)

MSZ EN ISO 14174:2012

Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez és villamos salakhegesztéshez. Osztályba sorolás (ISO 14174:2012)

MSZ EN ISO 15011-5:2012

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 5. rész: A részben vagy teljesen szerves anyagokból álló termékek hegesztése vagy vágása során a hő hatására keletkező bomlástermékek azonosítása pirolízissel, gázkromatográfiával, tömegspektometriával (ISO 15011-5:2011)

MSZ EN ISO 15609-5:2012

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 5. rész: Ellenállás-hegesztés (ISO 15609-5:2011, 2011. 12. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012)

MSZ EN ISO 15792-1:2008/A1:2012

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálati módszerek az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez (ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 25239-1:2012

Kavaró-dörzshegesztés. Alumínium. 1. rész: Szótár (ISO 25239-1:2011)

MSZ EN ISO 25239-2:2012

Kavaró-dörzshegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 25239-2:2011)

MSZ EN ISO 25239-3:2012

Kavaró-dörzshegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztőgép-kezelők minősítése (ISO 25239-3:2011)

MSZ EN ISO 25239-4:2012

Kavaró-dörzshegesztés. Alumínium. 4. rész: Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia minősítése (ISO 25239-4:2011)

MSZ EN ISO 25239-5:2012

Kavaró-dörzshegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségirányítási és felügyeleti követelmények (ISO 25239-5:2011)

MSZ EN ISO 26304:2012

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és elektróda/fedőpor kombinációk nagy szilárdságú acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 26304:2011)

MSZ EN 1708-3:2012

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 3. rész: Nyomástartó berendezések plattírozott, felrakóhegesztéssel előkészített és bélelt elemei

MSZ EN ISO 3690:2012

Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO 3690:2012)

MSZ EN ISO 12153:2012

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nikkel és nikkelötvözetek védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 12153:2011)

MSZ EN ISO 16834:2012

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék nagy szilárdságú acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 16834:2012)

MSZ EN ISO 17653:2012

Ellenállás-hegesztés. Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Az ellenállás-ponthegesztéssel készült kötés csavaróvizsgálata (ISO 17653:2012)

MSZ EN ISO 18275:2012

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nagy szilárdságú acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18275:2011)

MSZ EN ISO 21952:2012

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák és hegesztési ömledék melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 21952:2012)

MSZ EN ISO 22825:2012

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata (ISO 22825:2012)

MSZ EN ISO 24598:2012

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles eletródák és elektróda-fedőpor kombinációk melegszilárd acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24598:2012)

MSZ EN ISO 5172:2006/A1:2013

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006/Amd 1:2012)

MSZ EN ISO 8205-3:2013

Vízhűtéses szekunder oldali kábelek ellenállás-hegesztéshez. 3. rész: Vizsgálati követelmények (ISO 8205-3:2012)

MSZ EN ISO 9455-10:2013

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 10. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, a forrasz szétterjedésén alapuló eljárás (ISO 9455-10:2012)

MSZ EN ISO 13585:2013

Keményforrasztás. Keményforrasztók és keményforrasztógép-kezelők minősítése (ISO 13585:2012)

MSZ EN ISO 13588:2013

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása (ISO 13588:2012)

MSZ EN ISO 15614-13:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 13. rész: Zömítő és leolvasztó (ellenállás) tompahegesztés (ISO 15614-13:2012)

MSZ EN ISO 4136:2013

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keresztirányú szakítóvizsgálat (ISO 4136:2012)

MSZ EN ISO 9016:2013

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO 9016:2012)

MSZ EN ISO 15609-6:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 6. rész: Hibrid lézerhegesztés (ISO 15609-6:2013)

MSZ EN ISO 9455-16:2013

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 16. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, nedvesítési mérlegmódszer (ISO 9455-16:2013)

MSZ EN ISO 15012-1:2013

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárásai területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: A leválasztás hatékonyságának vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények (ISO 15012-1:2013)

MSZ EN ISO 15615:2013

Gázhegesztő eszközök. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. A nagynyomású alkatrészek biztonsági követelményei (ISO 15615:2013)

MSZ EN ISO 12932:2013

Hegesztés. Acél, nikkel és nikkelötvözetek hibrid lézer-ívhegesztése. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 12932:2013)

MSZ EN ISO 12996:2013

A mechanikai kötések roncsolásos vizsgálata. A próbatestek méretei és az egyes kötések húzó-nyíró vizsgálati módszere (ISO 12996:2013)

MSZ EN ISO 15614-14:2013

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 14. rész: Acél, nikkel és nikkelötvözetek hibrid lézer-ívhegesztése (ISO 15614-14:2013)

MSZ EN ISO 14732:2014

Hegesztési személyzet. Hegesztőgép-kezelők és -beállítók minősítése fémek gépesített és automatizált hegesztésére (ISO 14732:2013)

MSZ EN ISO 10675-2:2014

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 10675-2:2010)

MSZ EN ISO 6847:2014

Hegesztőanyagok. Tiszta hegesztési ömledék készítése vegyelemzéshez (ISO 6847:2013)

MSZ EN ISO 9017:2014

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Törésvizsgálat (ISO 9017:2001)

MSZ EN ISO 6520-2:2014

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 2. rész: Sajtolóhegesztés (ISO 6520-2:2013)

MSZ EN ISO 17639:2014

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. A varratok makro- és mikrovizsgálata (ISO 17639:2003)

MSZ EN ISO 9606-1:2014

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok (ISO 9606-1:2012, tartalmazza a 2012. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO 9692-1:2014

Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 1. rész: Acélok kézi ívhegesztése, huzalelektródás védőgázos ívhegesztése, lánghegesztése, volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztése és nagy energiájú sugaras hegesztése (ISO 9692-1:2013)

MSZ EN ISO 10675-1:2014

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 10675-1:2008)

MSZ EN ISO 9312:2014

Ellenállás-hegesztőgép. Szigetelt csap elektródatámaszokhoz (ISO 9312:2013)

MSZ EN ISO 14113:2014

Gázhegesztő eszközök. Gumi- és műanyag tömlők és végszerelvények ipari gázokhoz, legfeljebb 450 bar (45 MPa) nyomásig (ISO 14113:2013)

MSZ EN ISO 15626:2014

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételi szintek (ISO 15626:2011)

MSZ EN ISO 2553:2014

Hegesztés és rokon eljárások. Ábrázolás rajzjelekkel. Hegesztett kötések (ISO 2553:2013)

MSZ EN ISO 14554-1:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 1. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények (ISO 14554-1:2013)

MSZ EN ISO 14554-2:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 2. rész: Alapvető minőségügyi követelmények (ISO 14554-2:2013)

MSZ EN ISO 9539:2010/A1:2014

Gázhegesztő berendezés. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt berendezések anyagai (ISO 9539:2010/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 5817:2014

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2014)

MSZ EN ISO 5826:2014

Ellenállás-hegesztőgép. Transzformátorok. Minden transzformátorra érvényes általános követelmények (ISO 5826:2014)

MSZ EN 14700:2014

Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez

MSZ EN ISO 14555:2014

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:2014, 2014. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14114:2014

Gázhegesztő berendezések. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. Általános követelmények (ISO 14114:2014)

MSZ EN ISO 15614-12:2014

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 12. rész: Pont-, vonal- és dudorhegesztés (ISO 15614-12:2014)

MSZ EN ISO 9455-5:2014

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálatok. 5. rész: Réztükörvizsgálat (ISO 9455-5:2014)

MSZ EN ISO 9453:2014

Lágyforraszötvözetek. Vegyi összetétel és termékalak (ISO 9453:2014)

MSZ EN ISO 25980:2015

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz (ISO 25980:2014)

MSZ EN ISO 10447:2015

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések vizsgálata. Az ellenállás-ponthegesztéssel és -dudorhegesztéssel készített kötések lefejtési és feszítővizsgálata (ISO 10447:2015)

MSZ EN ISO 14323:2015

Ellenállás-hegesztés. A hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ponthegesztett és préselve dudorhegesztett varratok ütve-nyíró és ütve-keresztszakító vizsgálatának próbatestei és módszere (ISO 14323:2015)

MSZ EN ISO 14373:2015

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok ponthegesztési technológiája (ISO 14373:2015)

MSZ EN ISO 23277:2015

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 23277:2015)

MSZ EN ISO 23278:2015

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 23278:2015)

MSZ EN ISO 17658:2015

Hegesztés. Lángvágott, lézersugárral vágott, és plazmával vágott felületek eltérései. Terminológia (ISO 17658:2002)

MSZ EN ISO 18278-1:2015

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség: 1. rész: Általános követelmények a hegeszthetőség értékeléséhez fémek ellenálláspont-, vonal- és dudorhegesztése esetén (ISO 18278-1:2015)

MSZ EN ISO 2503:2009/A1:2015

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz gázpalackokon használt nyomáscsökkentők és térfogatáram-mérőkkel felszerelt nyomáscsökkentők 300 bar-ig (30 MPa-ig) (ISO 2503:2009/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 5172:2006/A2:2015

Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006/Amd 2:2015)

MSZ EN ISO 7291:2010/A1:2015

Gázhegesztő eszközök. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások központi nyomáscsökkentői 300 bar bemenő üzemi nyomásig (ISO 7291:2010/Amd 1:2015)

MSZ EN ISO 3834-5:2015

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2015)

MSZ ISO/TR 18786:2015

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés területén. Útmutató a hegesztés gyártási tevékenységeinek kockázatfelméréséhez

MSZ EN ISO 14172:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14172:2015)

MSZ EN ISO 17634:2016

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák melegszilárd acélok védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17634:2015)

MSZ EN ISO 17643:2016

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések örvényáramú vizsgálata vektorelemzéssel (ISO 17643:2015)

MSZ EN ISO 6848:2016

Ívhegesztés és -vágás. Nem leolvadó volfrámelektródák. Osztályba sorolás (ISO 6848:2015)

MSZ EN ISO 1071:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák, huzalok, pálcák és töltött hegesztőhuzalok vasöntvények ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 1071:2015)

MSZ EN ISO 17632:2016

Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17632:2015)

MSZ EN ISO 17641-2:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Hegesztett alkatrészek melegrepedés-vizsgálata. Ívhegesztési eljárások. 2. rész: Akadályozott zsugorodású próbatest vizsgálata (ISO 17641-2:2015)

MSZ EN ISO 17683:2016

Hajók és tengeri szerkezetek. Kerámia-gyökalátét tengeri szerkezetekhez (ISO 17683:2014)

MSZ EN ISO 18273:2016

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák, hegesztőhuzalok és hegesztőpálcák alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18273:2015)

MSZ EN ISO 636:2016

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finomszemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 636:2015)

MSZ EN ISO 9018:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Kereszt- és átlapolt kötések szakítóvizsgálata (ISO 9018:2015)

MSZ EN ISO 18278-2:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 2. rész: A hegeszthetőség értékelési eljárásai ponthegesztés esetén (ISO 18278-2:2016)

MSZ EN ISO 8430-1:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 1. rész: 1:10 kúposságú rögzítés (ISO 8430-1:2016)

MSZ EN ISO 8430-2:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 2. rész: Morse-kúpos rögzítés (ISO 8430-2:2016)

MSZ EN ISO 8430-3:2016

Ellenállás-ponthegesztés. Elektródatartók. 3. rész: Hengeres rögzítés (ISO 8430-3:2016)

MSZ EN ISO 9015-2:2016

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységvizsgálat. 2. rész: Hegesztett kötések mikrokeménység-vizsgálata (ISO 9015-2:2016)

MSZ EN ISO 14270:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel, -vonalhegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok gépesített lefejtővizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14270:2016)

MSZ EN ISO 14272:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok keresztirányú szakítóvizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14272:2016, 2016. 09. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14273:2016

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Ellenállás-ponthegesztéssel és zömítő ellenállás-dudorhegesztéssel készített varratok ütve-nyíró vizsgálata és a próbatest méretei (ISO 14273:2016)

MSZ EN ISO 15614-8:2016

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-csőfal kötés esetén (ISO 15614-8:2016)

MSZ EN ISO 17662:2016

Hegesztés. A hegesztésre és a hozzátartozó tevékenységekre használt berendezések kalibrálása, igazoló és érvényesítő ellenőrzése (ISO 17662:2016)

MSZ EN ISO 17916:2016

Termikus vágógépek biztonsága (ISO 17916:2016)

MSZ EN ISO 669:2016

Ellenállás-hegesztés. Ellenállás-hegesztő berendezés. Mechanikai és villamos követelmények (ISO 669:2016)

MSZ EN ISO 9454-1:2016

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 1. rész: Osztályba sorolás, megjelölés és csomagolás (ISO 9454-1:2016)

MSZ EN ISO 4063:2016

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító számuk (ISO 4063:2009, 2010. 03. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 5182:2016

Ellenállás-hegesztés. Segédberendezés és elektródák anyagai (ISO 5182:2016)

MSZ EN ISO 19288:2016

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák magnézium és magnéziumötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 19288:2016)

MSZ EN ISO 3581:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3581:2016)

MSZ EN ISO 9692-3:2016

Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 3. rész: Az alumínium és ötvözetei huzalelektródos, semleges védőgázos és volfrámelektródás, semleges védőgázos ívhegesztése (ISO 9692-3:2016)

MSZ EN ISO 14171:2016

Hegesztőanyagok. Tömör és porbeles huzalelektródák, huzalelektróda/fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14171:2016)

MSZ EN ISO 15012-4:2016

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 4. rész: Általános követelmények (ISO 15012-4:2016)

MSZ EN ISO 17777:2016

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák réz és rézötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17777:2016)

MSZ EN ISO 15614-7:2017

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016)

MSZ EN ISO 15618-1:2017

A hegesztők minősítése víz alatti hegesztésre. 1. rész: Túlnyomásos nedveshegesztés (ISO 15618-1:2016)

MSZ EN ISO 17638:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok (ISO 17638:2016)

MSZ EN ISO 17672:2017

Keményforrasztás. Keményforraszok (ISO 17672:2016)

MSZ EN ISO 3677:2017

Forraszok kemény- és lágyforrasztáshoz. Jelölési rendszer (ISO 3677:2016)

MSZ EN ISO 10675-1:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 10675-1:2016)

MSZ EN ISO 17635:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémek általános előírási (ISO 17635:2016)

MSZ EN ISO 17637:2017

Varratok roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata (ISO 17637:2016)

MSZ EN ISO 9013:2017

Termikus vágás. A termikusan vágott felületek osztályba sorolása. Termékek geometriai követelményei és minőségi tűrések (ISO 9013:2017)

MSZ EN ISO 14343:2017

Hegesztőanyagok. Huzal-, szalagelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák korrózióálló és hőálló acélok ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14343:2017)

MSZ EN ISO 18276:2017

Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák nagy szilárdságú acélok védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18276:2017)

MSZ EN 13479:2017

Hegesztőanyagok. A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa

MSZ EN ISO 14555:2017

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:2017)

MSZ EN ISO 15614-1:2017

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2017, 2017. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 3580:2017

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3580:2017)

MSZ EN ISO 636:2017

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finomszemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 636:2017)

MSZ EN ISO 14271:2017

Ellenállás-hegesztés. Pont-, dudor- és vonalhegesztett varratok Vickers-keménységének (kis terhelésű és mikrokeménység-) vizsgálatai (ISO 14271:2017)

MSZ EN ISO 18278-3:2017

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 3. rész: A hegeszthetőség értékelési módszerei ponthegesztett ragasztás esetén (ISO 18278-3:2017)

MSZ EN ISO 23279:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése (ISO 23279:2017)

MSZ EN ISO 9455-11:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 11. rész: A folyósítószer-maradványok oldhatósága (ISO 9455-11:2017)

MSZ EN ISO 9455-13:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 13. rész: A folyósítószer fröcskölődésének meghatározása (ISO 9455-13:2017)

MSZ EN ISO 9455-14:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 14. rész: A folyósítószer-maradványok tapadósságának értékelése (ISO 9455-14:2017)

MSZ EN ISO 9455-15:2017

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Rézkorróziós vizsgálat (ISO 9455-15:2017)

MSZ EN ISO 9606-1:2017

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok (ISO 9606-1:2012, tartalmazza a 2012. évi 1. és a 2013. évi 2. helyesbítést)

MSZ EN ISO 10675-2:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 10675-2:2017)

MSZ EN ISO 17640:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés (ISO 17640:2017)

MSZ EN ISO 22825:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata (ISO 22825:2017)

MSZ EN ISO 22829:2018

Ellenállás-hegesztő berendezés. Transzformátorok. Beépített egyenirányítós transzformátorok 1000 Hz frekvencián működő hegesztőfogókhoz (ISO 22829:2017)

MSZ EN ISO 5175-1:2018

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 1. rész: Lángfogó eszközök (visszacsapásgátlóval) (ISO 5175-1:2017)

MSZ EN ISO 5175-2:2018

Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök 2. rész: Lángfogó (visszacsapásgátló nélküli) eszközök (ISO 5175-2:2017, 2019. januári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 11666:2018

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Átvételi szintek (ISO 11666:2018)

MSZ EN ISO 13916:2018

Hegesztés. Az előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmérséklet és az előmelegítés-fenntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017)

MSZ EN ISO 13918:2018

Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez (ISO 13918:2017, 2018. májusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14114:2018

Gázhegesztő eszközök. Acetilén palackteleprendszerek hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz. Általános követelmények (ISO 14114:2017)

MSZ EN ISO 15011-4:2018

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A füst és a gázok laboratóriumi mintavétele. 4. rész: Füstelemzési adatlap (ISO 15011-4:2017)

MSZ EN ISO 15296:2018

Gázhegesztő eszközök. Szótár (ISO 15296:2017)

MSZ EN ISO 15653:2018

Fémek. Vizsgálati módszer hegesztési varratok kvázisztatikus törési szívósságának meghatározására (ISO 15653:2018)

MSZ EN ISO 17633:2018

Hegesztőanyagok. Portöltetű elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2017)

MSZ EN ISO 26304:2018

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, portöltetű elektródák és elektróda/fedőpor kombinációk nagy szilárdságú acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 26304:2017)

MSZ EN ISO 544:2018

Hegesztőanyagok. A hegesztő- és folyósítóanyagok műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és megjelölések (ISO 544:2017)

MSZ EN ISO 9017:2018

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Töretvizsgálat (ISO 9017:2017)

MSZ EN 1011-8:2018

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 8. rész: Öntöttvasak hegesztése

MSZ EN ISO 21904-3:2018

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárásai területén. A légszűrő berendezések követelményei, vizsgálatai és jelölései. 3. rész: Az égőre szerelt elszívóegység elszívási hatékonyságának meghatározása (ISO 21904-3:2018)

MSZ EN ISO 10042:2018

Hegesztés. Alumínium és ötvözetei ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 10042:2018)

MSZ EN ISO 15612:2018

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Minősítés sztenderd hegesztési munkarendi előírás átvételével (ISO 15612:2018)

MSZ EN ISO 17640:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés (ISO 17640:2018)

MSZ EN ISO 18275:2019

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nagy szilárdságú acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18275:2018)

MSZ EN ISO 20378:2019

Hegesztőanyagok. Hegesztőpálcák ötvözetlen és melegszilárd acélok lánghegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 20378:2017)

MSZ EN ISO 20601:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása vékony falú acélok esetén (ISO 20601:2018)

MSZ EN ISO 2401:2019

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák. A kihozatal, a fémkihozatal és a leolvadási tényező meghatározása (ISO 2401:2018)

MSZ EN ISO 24373:2019

Hegesztőanyagok. Tömör huzalok és pálcák réz és rézötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24373:2018)

MSZ EN ISO 3690:2019

Hegesztés és rokon eljárások. Ívhegesztéssel készített varrat hidrogéntartalmának meghatározása (ISO 3690:2018)

MSZ EN ISO 8249:2019

Hegesztés. Az ausztenites és a duplex ausztenites-ferrites Cr-Ni ötvözésű, korrózióálló acél varratfém ferritszámának (FN) meghatározása (ISO 8249:2018)

MSZ EN 1011-3:2019

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrózióálló acélok ívhegesztése

MSZ EN 1011-6:2019

Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 6. rész: Lézersugaras hegesztés

MSZ EN 1708-2:2019

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 2. rész: Belső nyomással nem terhelt elemek

MSZ EN 560:2019

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt tömlőcsatlakozások

MSZ EN ISO 15626:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételi szintek (ISO 15626:2018)

MSZ EN ISO 17279-1:2019

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 1. rész: A technológia általános követelményei (ISO 17279-1:2018)

MSZ EN ISO 17279-2:2019

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 2. rész: A hegesztést és a vizsgálatot végző személyzet minősítése (ISO 17279-2:2018)

MSZ EN ISO 13588:2019

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása (ISO 13588:2019)

MSZ EN ISO 17677-1:2019

Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Ellenálláspont-, ellenállásdudor- és ellenállásvonal-hegesztés (ISO 17677-1:2019)

MSZ EN ISO 5178:2019

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések heganyagának hosszirányú szakítóvizsgálata (ISO 5178:2019)

MSZ EN ISO 2553:2019

Hegesztés és rokon eljárások. Jelképes ábrázolás rajzokon. Hegesztett kötések (ISO 2553:2019, 2021. szeptemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 14731:2019

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2019)

MSZ EN ISO 14174:2019

Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez és villamos salakhegesztéshez. Osztályba sorolás (ISO 14174:2019)

MSZ EN ISO 15620:2019

Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2019)

MSZ EN ISO 24598:2019

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és elektróda-fedőpor kombinációk melegszilárd acélok fedett ívű hegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24598:2019)

MSZ EN ISO 5171:2019

Gázhegesztő berendezés. Nyomásmérők hegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz (ISO 5171:2019)

MSZ ISO/TR 18491:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Irányelvek a hegesztési energiák mérésére

MSZ EN ISO 15614-1:2017/A1:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. 1. módosítás (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)

MSZ EN ISO 18592:2020

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata. Több ponton hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálati módszerei (ISO 18592:2019)

MSZ EN ISO 3821:2020

Gázhegesztő eszközök. Hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt gumitömlők (ISO 3821:2019, 2021. májusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 13919-1:2020

Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Követelmények és ajánlások az eltérések minőségszintjeire. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 13919-1:2019)

MSZ EN ISO 15607:2020

Fémek hegesztési munkarendi előírása és hegesztési munkarendjének minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019)

MSZ EN ISO 15609-1:2020

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019)

MSZ EN ISO 15609-2:2020

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019)

MSZ EN ISO 15614-7:2020

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016)

MSZ EN ISO 6947:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019)

MSZ EN ISO 9090:2020

A gázhegesztés és rokon eljárások berendezéseinek gáztömörsége (ISO 9090:2019)

MSZ EN ISO 9455-16:2020

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 16. rész: A folyósítószer hatékonyságának vizsgálata, nedvesítési mérlegmódszer (ISO 9455-16:2019)

MSZ EN ISO 21904-2:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 2. rész: A leválasztás hatékonyságának vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények (ISO 21904-2:2020)

MSZ EN ISO 21904-4:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 4. rész: A levegő legkisebb térfogatáramának meghatározása az elszívóberendezésnél (ISO 21904-4:2020)

MSZ EN ISO 21904-1:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020)

MSZ EN ISO 9455-3:2020

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A savassági fok meghatározása potenciometriás és vizuális titrálással (ISO 9455-3:2019)

MSZ EN ISO 10863:2020

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD-) módszer alkalmazása (ISO 10863:2020)

MSZ ISO/TR 25901-1:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések

MSZ EN ISO 24034:2020

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, hegesztőhuzalok és -pálcák titán és titánötvözetek ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 24034:2020)

MSZ EN ISO 25239-1:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 1. rész: Szakszótár (ISO 25239-1:2020)

MSZ EN ISO 25239-2:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 25239-2:2020)

MSZ EN ISO 25239-3:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztőgép-kezelők minősítése (ISO 25239-3:2020)

MSZ EN ISO 25239-4:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősítése (ISO 25239-4:2020)

MSZ EN ISO 25239-5:2020

Kavaró dörzshegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 25239-5:2020)

MSZ EN ISO 14341:2021

Hegesztőanyagok. Huzalelektródák és leolvasztott heganyagok ötvözetlen és finomszemcsés acélok huzalelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14341:2020)

MSZ EN ISO 15792-1:2021

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A tiszta heganyagvizsgálati próbadarabok és próbatestek előkészítése acél, nikkel és nikkelötvözetek esetén (ISO 15792-1:2020)

MSZ EN ISO 15792-2:2021

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Egysoros és kétsoros hegesztésű próbadarabok és próbatestek előkészítése acél esetén (ISO 15792-2:2020)

MSZ EN ISO 2560:2021

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 2560:2020)

MSZ EN ISO 6847:2021

Hegesztőanyagok. Varratfémtömb leolvasztása vegyelemzéshez (ISO 6847:2020)

MSZ EN ISO 9453:2021

Lágyforraszötvözetek. Vegyi összetétel és termékalak (ISO 9453:2020)

MSZ EN ISO 9455-5:2021

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 5. rész: Réztükrös vizsgálat (ISO 9455-5:2020)

MSZ CEN ISO/TR 15608:2021

Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszerének irányelvei (ISO/TR 15608:2017)

MSZ CEN ISO/TR 20173:2021

Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Amerikai anyagok (ISO/TR 20173:2018)

MSZ CEN ISO/TR 20174:2021

Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Japán anyagok (ISO/TR 20174:2020)

MSZ EN ISO 9454-2:2021

Lágyforrasz-folyósítók. Osztályba sorolás és követelmények. 2. rész: Teljesítőképességi követelmények (ISO 9454-2:2020)

MSZ EN ISO 9455-9:2021

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Az ammóniatartalom meghatározása (ISO 9455-9:2020)

MSZ EN ISO 10656:2021

Ellenállás-hegesztő berendezés. Transzformátorok. Beépített transzformátorok hegesztőfogókhoz (ISO 10656:2016, 2016. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 13919-2:2021

Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Követelmények és ajánlások az eltérések minőségszintjeire. 2. rész: Alumínium, magnézium és ötvözeteik, valamint tiszta réz (ISO 13919-2:2021)

MSZ EN ISO 15616-4:2021

Minőségi hegesztésre és vágásra való COˇ2^-lézersugaras gépek átvételi vizsgálatai. 4. rész: Mozgó optikával felszerelt kétdimenziós gépek (ISO 15616-4:2008)

MSZ EN ISO 18595:2021

Ellenállás-hegesztés. Alumínium és ötvözetei ponthegesztése. Hegeszthetőség, hegesztés és vizsgálat (ISO 18595:2021)

MSZ EN ISO 18785-1:2021

Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 1. rész: Szakszótár (ISO 18785-1:2018)

MSZ EN ISO 18785-2:2021

Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 2. rész: A hegesztett kötések kialakítása (ISO 18785-2:2018)

MSZ EN ISO 18785-3:2021

Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 3. rész: A hegesztési személyzet minősítése (ISO 18785-3:2018)

MSZ EN ISO 18785-4:2021

Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 4. rész: A hegesztési munkarendek előírása és minősítése (ISO 18785-4:2018)

MSZ EN ISO 18785-5:2021

Kavaró dörzsponthegesztés. Alumínium. 5. rész: Minőségi és ellenőrzési követelmények (ISO 18785-5:2018)

MSZ EN ISO 20168:2021

Ellenállás-hegesztés. Kúpos rögzítés elektródtartókhoz és elektródsapkákhoz (ISO 20168:2016)

MSZ EN ISO 5829:2021

Ellenállás-ponthegesztés. 1:10 belső kúposságú elektródközdarabok (ISO 5829:1984)

MSZ EN ISO 5830:2021

Ellenállás-ponthegesztés. Külső kúpos elektródsapkák (ISO 5830:1984)

MSZ EN ISO 7285:2021

Többfejes ponthegesztőgép pneumatikus munkahengerei (ISO 7285:1995)

MSZ EN ISO 10225:2021

Gázhegesztő berendezés. Lánghegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz használt berendezések megjelölése (ISO 10225:2013)

MSZ EN ISO 17279-3:2021

Hegesztés. A 2. generációs nagy hőmérsékletű szupravezetők mikrocsatlakozása. 3. rész: A kötések vizsgálati módszerei (ISO 17279-3:2021)

MSZ EN ISO 17677-1:2021

Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Pont-, dudor- és vonalhegesztés (ISO 17677-1:2021)

MSZ EN ISO 22826:2021

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Keménységmérés lézersugaras és elektronsugaras eljárással hegesztett, keskeny kötéseken (Vickers- és Knoop-keménységmérés) (ISO 22826:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2021)

MSZ EN ISO 3834-3:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2021)

MSZ EN ISO 3834-4:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2021)

MSZ EN ISO 8205:2021

Ellenállás-hegesztő berendezés. Vízhűtéses szekunder oldali kábelek (ISO 8205:2021)

MSZ EN ISO 17633:2018/A1:2021

Hegesztőanyagok. Portöltetű elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás. 1. módosítás (ISO 17633:2017/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 8167:2021

Ellenállás-hegesztés. Rogyasztó dudorhegesztés. Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez (ISO 8167:2021)

MSZ CEN ISO/TR 20172:2022

Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Európai anyagok (ISO/TR 20172:2021)

MSZ EN ISO 13918:2018/A1:2022

Hegesztés. Csapok és kerámia védőgyűrűk ívcsaphegesztéshez. 1. módosítás (ISO 13918:2017/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 18496:2022

Keményforrasztás. Folyósítószerek keményforrasztáshoz. Osztályba sorolás és műszaki szállítási feltételek (ISO 18496:2020)

MSZ EN ISO 15614-12:2022

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarend vizsgálata. 12. rész: Pont-, vonal- és dudorhegesztés (ISO 15614-12:2021)

MSZ EN ISO 3834-1:2022

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021)

MSZ EN ISO 3834-5:2022

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2021)

MSZ EN ISO 10675-1:2022

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik (ISO 10675-1:2021)

MSZ EN ISO 10675-2:2022

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei (ISO 10675-2:2021, 2022. februári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 15614-13:2022

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 13. rész: Zömítő és leolvasztó (ellenállás-) tompahegesztés (ISO 15614-13:2021)

MSZ EN ISO 23864:2022

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatizált, teljesen fókuszáló módszer (TFM) és kapcsolódó technológiák alkalmazása (ISO 23864:2021)

MSZ EN ISO 17639:2022

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Varratok makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata (ISO 17639:2022)

MSZ EN 50060:1998

Korlátozott bekapcsolási idejű kézi ívhegesztő áramforrások

MSZ EN ISO 14555:1999

Hegesztés. Fémek ívcsaphegesztése (ISO 14555:1998)

MSZ EN ISO 6520-1:1999

Hegesztési eljárások. A fémek geometriai eltéréseinek osztályba sorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:1998)

MSZ EN ISO 4063:2000

Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító jelölésük (ISO 4063:1998)

MSZ EN ISO 9606-5:2000

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 5. rész: Titán és ötvözetei, cirkónium és ötvözetei (ISO 9606-5:2000)

MSZ EN 874:2000

Gázhegesztő eszközök. Oxigén- és éghető gáz üzemű, hengeres testű (gépi) vágóégők. Szerkezeti kialakítás, általános követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN 961:2000

Gázhegesztő eszközök. Központi nyomáscsökkentők gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz 200 bar nyomásig

MSZ EN 1597-1:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész. Próbadarab az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez

MSZ EN 1597-2:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész. Próbadarabok készítése az acélok egy-, illetve kétoldali varratainak vizsgálatához

MSZ EN 1597-3:2000

Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész. A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának vizsgálata sarokvarratos próbadarabbal

MSZ EN 1599:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák melegszilárd acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 1600:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 1668:2000

Hegesztőanyagok. Pálcák, huzalok és hegesztési ömledék ötvözetlen és finom szemcsés acélok volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN ISO 5172:2000

Kézi gázhegesztő, lángvágó és hevítőpisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:1995, tartalmazza az 1995. évi 1. módosítást)

MSZ EN ISO 6947:2000

Varratok. Hegesztési helyzetek. A dőlési és az elfordulási szög meghatározása (ISO 6947:1993)

MSZ EN ISO 9692-2:2000

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 2. rész: Acélok fedett ívű hegesztése (ISO 9692-2:1998)

MSZ EN 12584:2000

Hibák lángvágott, lézersugárral vágott és plazmával vágott felületeken. Fogalommeghatározások

MSZ EN ISO 13919-1:2000

Hegesztés. Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Irányelvek az eltérések besorolására. 1. rész: Acél (ISO 13919-1:1996)

MSZ EN ISO 14114:2000

Gázhegesztő eszközök. Központi acetilénellátó rendszer gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásokhoz. Általános követelmények (ISO 14114:1999)

MSZ EN 288-9:2000

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 9. rész: A csővezeték hegesztésének technológiavizsgálata a szárazföldi és a tengeri szállító csővezetékek helyszínen hegesztett tompakötéseire

MSZ EN 757:2000

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nagy szilárdságú acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 758:2000

Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finom szemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás

MSZ EN 759:2000

Hegesztőanyagok. Fémek hegesztőanyagainak műszaki szállítási feltételei. Terméktípus, méretek, tűrések és jelölés

MSZ EN 760:2000

Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez. Osztályba sorolás

MSZ EN 876:2000

Fémek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötés hosszirányú szakítóvizsgálata

MSZ EN 1708-1:2000

Hegesztés. Acélok alapvető hegesztett kötései. 1. rész: Nyomásnak kitett elemek

MSZ EN ISO 9956-10:2000

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 10. rész: Hegesztési utasítás elektronsugaras hegesztésre (ISO 9956-10:1996)

MSZ EN ISO 9956-11:2000

Hegesztési utasítás és a hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre. 11. rész: Hegesztési utasítás lézersugaras hegesztésre (ISO 9956-11:1996)

MSZ EN 12345:2000

Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározása magyarázó vázlatokkal

MSZ EN 20865:2000

Ellenállás-dudorhegesztő gépek szerszámfelfogó lapjainak hornyai (ISO 865:1981)

MSZ EN 28167:2000

Dudorkialakítások ellenállás-hegesztéshez (ISO 8167:1989)

MSZ EN ISO 10882-1:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 1. rész: A szálló por mintavétele (ISO 10882-1:2001)

MSZ EN ISO 10882-2:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 2. rész: A gázok mintavétele (ISO 10882-2:2000)

MSZ EN ISO 9692-3:2001

Hegesztés és rokon eljárásai. Élkiképzés és illesztés. 3. rész: Az alumínium és ötvözetei fogyóelektródás, semleges védőgázos és volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztése (ISO 9692-3:2000)

MSZ EN 13133:2002

Keményforrasztás. A forrasztók minősítése

MSZ EN 13134:2002

Keményforrasztás. A technológia jóváhagyása

MSZ EN ISO 15614-11:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 11. rész: Elektron- és lézersugaras hegesztés (ISO 15614-11:2002)

MSZ EN ISO 15614-8:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-lemez kötés esetén (ISO 15614-8:2002)

MSZ EN 13622:2002

Gázhegesztő eszközök. Fogalommeghatározások. A gázhegesztő eszközökkel kapcsolatban használt kifejezések

MSZ EN 730-1:2003

Gázhegesztő készülékek. Biztonsági eszközök. 1. rész: Lángfogóval együtt

MSZ EN 730-2:2003

Gázhegesztő készülékek. Biztonsági eszközök. 2. rész: Lángfogó nélkül

MSZ EN 13067:2003

Műanyagokat hegesztő személyzet. A hegesztők minősítése. Hőre lágyuló műanyag hegesztett kötései

MSZ EN ISO 5817:2004

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (a lézer- és az elektronsugaras kivételével) készített kötései. Az eltérések minőségszintjei (ISO 5817:2003)

MSZ EN ISO 15607:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2003)

MSZ EN ISO 15610:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés ellenőrzött hegesztőanyag alapján (ISO 15610:2003)

MSZ EN ISO 15611:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés előzetes hegesztési jártasság alapján (ISO 15611:2003)

MSZ EN ISO 18279:2004

Keményforrasztás. Forrasztott kötések eltérései (ISO 18279:2003)

MSZ EN ISO 15612:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés szabványos hegesztéstechnológia átvételével (ISO 15612:2004)

MSZ EN ISO 15613:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés gyártás előtti hegesztési próbával (ISO 15613:2004)

MSZ EN ISO 15614-1:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004)

MSZ EN ISO 9606-2:2005

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és alumíniumötvözetek (ISO 9606-2:2004)

MSZ EN ISO 15609-1:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2004)

MSZ EN ISO 15614-2:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-1:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-3:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2005)

MSZ EN ISO 3834-4:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2005)

MSZ EN ISO 3834-5:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2005)

MSZ EN ISO 10042:2006

Hegesztés. Alumíniumnak és ötvözeteinek ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei (ISO 10042:2005)

MSZ EN ISO 14731:2007

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2006)

MSZ EN ISO 6520-1:2008

Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:2007)

MSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése. 1. módosítás (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008)

MSZ EN 287-1:2012

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN ISO 13585:2013

Keményforrasztás. Keményforrasztók és keményforrasztógép-kezelők minősítése (ISO 13585:2012)

MSZ EN ISO 9606-1:2014

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok (ISO 9606-1:2012, tartalmazza a 2012. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO 9692-1:2014

Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 1. rész: Acélok kézi ívhegesztése, huzalelektródás védőgázos ívhegesztése, lánghegesztése, volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztése és nagy energiájú sugaras hegesztése (ISO 9692-1:2013)

MSZ EN ISO 5817:2014

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel készített kötései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minőségi szintjei (ISO 5817:2014)

MSZ EN ISO 17916:2016

Termikus vágógépek biztonsága (ISO 17916:2016)

MSZ EN ISO 15012-4:2016

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 4. rész: Általános követelmények (ISO 15012-4:2016)

MSZ EN ISO 17638:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok (ISO 17638:2016)

MSZ EN ISO 15614-1:2017

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2017)

MSZ EN ISO 9606-1:2017

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok (ISO 9606-1:2012, tartalmazza a 2012. évi 1. és a 2013. évi 2. helyesbítést)

MSZ EN ISO 13916:2018

Hegesztés. Az előmelegítési, a sorközi és a hőntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017)

MSZ EN ISO 15612:2018

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés sztenderd hegesztéstechnológia átvételével (ISO 15612:2018)

MSZ EN ISO 14731:2019

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2019)

MSZ ISO/TR 18491:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Irányelvek a hegesztési energiák mérésére

MSZ EN ISO 15607:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019)

MSZ EN ISO 15609-1:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019)

MSZ EN ISO 15609-2:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019)

MSZ EN ISO 6947:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019)

MSZ EN ISO 21904-1:2020

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020)

MSZ ISO/TR 25901-1:2020

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 1. rész: Általános kifejezések

MSZ EN ISO 3834-2:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2021)

MSZ EN ISO 3834-3:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2021)

MSZ EN ISO 3834-4:2021

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2021)

MSZ EN ISO/ASTM 52925:2022

Polimerek additív gyártása. Alapanyagok. Az alkatrészek lézeralapú porágy-összeolvasztásához való anyagok minősítése (ISO/ASTM 52925:2022)

MSZ EN ISO 17405:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbantott plattírozás vizsgálati módszere (ISO 17405:2022)

MSZ EN ISO 9016:2022

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO 9016:2022)

MSZ EN ISO 15614-7:2020

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016)

MSZ EN ISO 3834-1:2022

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021)

MSZ EN ISO 3834-5:2022

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2021)

MSZ EN ISO 18278-1:2022

Ellenállás-hegesztés. Hegeszthetőség. 1. rész: Általános követelmények a hegeszthetőség értékeléséhez fémek ellenállás-pont-, vonal- és dudorhegesztése esetén (ISO 18278-1:2022)

MSZ EN ISO 4136:2022

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata. Keresztirányú szakítóvizsgálat (ISO 4136:2022)

MSZ EN ISO 17637:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata (ISO 17637:2016)

MSZ EN ISO 17677-1:2021

Ellenállás-hegesztés. Szakszótár. 1. rész: Pont-, dudor- és vonalhegesztés (ISO 17677-1:2021)

MSZ EN ISO 2553:2019

Hegesztés és rokon eljárások. Jelképes ábrázolás rajzokon. Hegesztett kötések (ISO 2553:2019, 2021. szeptemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 17636-1:2023

Hegesztett varratok roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok. 1. rész: Filmre alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek (ISO 17636-1:2022)

MSZ EN ISO 17639:2022

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Varratok makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata (ISO 17639:2022)

MSZ EN ISO 17636-2:2023

Hegesztett varratok roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálatok. 2. rész: Digitális detektorokra alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek (ISO 17636-2:2022, 2023. februári helyesbített változat)

MSZ EN 14700:2023

Hegesztőanyagok. Hegesztőanyagok keményfelrakó hegesztéshez

MSZ EN ISO 10447:2023

Ellenállás-hegesztés. Hegesztett varratok vizsgálata. Az ellenállás-ponthegesztéssel és -dudorhegesztéssel készített varratok lefejtő- és feszítővizsgálata (ISO 10447:2022)

MSZ EN ISO 12153:2023

Hegesztőanyagok. Portöltetű elektródák nikkel és nikkelötvözetek védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 12153:2022)

MSZ EN ISO 15615:2023

Gázhegesztő berendezés. Központi acetilénellátó rendszer hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz. A nagynyomású alkatrészek biztonsági követelményei (ISO 15615:2022)

MSZ EN ISO 25901-2:2023

Hegesztés és rokon eljárások. Szakszótár. 2. rész: Egészségvédelem és biztonság (ISO 25901-2:2022)

MSZ EN ISO 4761:2023

Hegesztett varratok roncsolásmentes vizsgálata. Vékony falú acéltestek fázisvezérelt rezgősoros ultrahangos vizsgálata (UT-PA). Átvételi szintek (ISO 4761:2022)

MSZ EN ISO 5173:2023

Fémek hegesztett varratainak roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok (ISO 5173:2023)

MSZ EN ISO 9455-1:2023

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A nem elgőzölgő anyag meghatározása gravimetriás módszerrel (ISO 9455-1:2022)

MSZ EN ISO 9455-6:2023

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A halogenidtartalom (a fluorid kivételével) meghatározása és érzékelése (ISO 9455-6:2022)

MSZ EN ISO 15610:2023

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Minősítés ellenőrzött hegesztőanyag alapján (ISO 15610:2023)

MSZ EN ISO 5817:2023

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (kivéve az energianyalábos hegesztés) készített kötései. Az eltérések minőségszintjei (ISO 5817:2023)

MSZ EN ISO 17663:2023

Hegesztés. A hegesztéshez és rokon eljárásokhoz kapcsolódó hőkezelés minőségi követelményei (ISO 17663:2023)

MSZ EN ISO 18274:2023

Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, szalagelektródák, huzalok és pálcák nikkel és nikkelötvözetek ömlesztőhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 18274:2023)

MSZ EN ISO 25980:2023

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Fényáteresztő hegesztőfüggönyök, -szalagfüggönyök és -falak ívhegesztő eljárásokhoz (ISO 25980:2023, 2023. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 4063:2023

Hegesztés, forrasztás és termikus vágás. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító számuk (ISO 4063:2023)

MSZ EN ISO 5179:2023

A keményforraszthatóság vizsgálata nedvesítési és réskitöltési vizsgálattal (ISO 5179:2021)

MSZ EN ISO 4063:2023

Hegesztés, forrasztás és termikus vágás. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító számuk (ISO 4063:2023)

MSZ EN ISO 1089:2024

Ellenállás-ponthegesztő berendezés. Az ellenállás-ponthegesztő berendezés tartozékainak kúpos kötései. Méretek (ISO 1089:2023)

MSZ EN ISO 13920:2024

Hegesztés. Hegesztett szerkezetek általános tűrései. Hossz- és szögeltérések. Alak és helyzet (ISO 13920:2023)

MSZ EN ISO 14172:2024

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 14172:2023)

MSZ EN ISO 3581:2024

Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 3581:2023)

MSZ EN ISO 5173:2023

Fémek hegesztett varratainak roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok (ISO 5173:2023)

MSZ EN ISO 5817:2023

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (kivéve a sugárnyalábos hegesztés) készített kötései. Az eltérések minőségszintjei (ISO 5817:2023)

MSZ EN ISO 9012:2024

Gázhegesztő eszközök. Légbeszívásos kézi hevítőégők. Követelmények és vizsgálatok (ISO 9012:2023)

MSZ EN ISO 15611:2024

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Minősítés előzetes hegesztési jártasság alapján (ISO 15611:2024)

MSZ EN ISO 15614-13:2024

Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 13. rész: Zömítő (ellenállás-) és leolvasztó tompahegesztés (ISO 15614-13:2023)

MSZ EN ISO 18279:2024

Keményforrasztás. A keményforrasztott kötésekben lévő eltérések (ISO 18279:2023)

MSZ EN ISO 14373:2024

Ellenállás-hegesztés. A bevonat nélküli és a bevonatos, kis karbontartalmú acélok ponthegesztési eljárása (ISO 14373:2024)

MSZ EN ISO 9455-17:2024

Lágyforrasz-folyósítók. Vizsgálati módszerek. 17. rész: A folyósítószer-maradványok felületi szigetelési ellenállásának fésűs vizsgálata és elektrokémiai migrációs vizsgálata (ISO 9455-17:2024)

Elnök Paluska Gyula
Titkár Szabó József
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 121 Hegesztés és rokon eljárások Welding and allied processes
CEN/TC 249/WG 16 Hőre lágyuló műanyagok hegesztése Welding of thermoplastics

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 44 Hegesztés és rokon eljárások Welding and allied processes
IIW A hegesztés nemzetközi intézete International Institute of Welding
ISO/TC 44/SC 8 Gázhegesztő, lángvágó és rokon eljárások berendezései Equipment for gas welding, cutting and allied processes
ISO/TC 44/SC 9 Egészség és biztonság Health and safety
ISO/TC 44/SC 10 Minőségirányítás a hegesztés területén Quality management in the field of welding
ISO/TC 44/SC 11 Hegesztést és rokon eljárásokat végző személyek (hegesztők) minősítése Qualification requirements for welding and allied processes personnel

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dobránszky János
TÜV Rheinland InterCert Kft. Paluska Gyula
FGSZ Földgázszállító Zrt. Kolumbán Krisztián
AUTOMED Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft. Endrődy Károly
Magyar Hegesztési Egyesület Orosz Béla
Miskolci Egyetem Dr. Meilinger Ákos
Országos Atomenergia Hivatal Zelenka János
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. Székely Richárd
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Dr. Cselőtei István
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Nyuli Gábor
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. Séra István
Budapest Főváros Kormányhivatala Jarabek Péter
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Séra István
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Veress Nándor Ede
Bureau Veritas Magyarország Minőségellenőrző Kft. Serester Andrea
Welding Expert Mérnökiroda Kft. Varga Zsolt
ReWeRob Solutions Kft. Tóth László