A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 842
A bizottság neve Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra
A bizottság tevékenységi területe Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra (tarifa- és terhelésszabályozás, adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz, fizetős rendszerek, átvételi vizsgálat, megbízhatóság)
Mérő- szabályozó- és laboratóriumi berendezések biztonsága
Villamos és elektromágneses mennyiségek mérőkészülékei (villamos mérőműszerek, feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben, legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések)
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 1596:1980

Maximummutató szerkezet villamosfogyasztás-mérőkhöz

MSZ 16300:1981

Villamosfogyasztás-mérők jelképei

MSZ 17117-1:1977

Kettes osztályú váltakozóáramú villamos fogyasztásmérők átvételi vizsgálata. Alapelvek

MSZ 17117-2:1977

Kettes osztályú váltakozóáramú villamos fogyasztásmérők átvételi vizsgálata. Magyarázatok és jelölések

MSZ 17135:1983

Távmérő készülék villamosenergia-fogyasztás és villamos átlagteljesítmény mérésére

MSZ 12373:1978

Termoelektromos váltakozó- és egyenáramú komparátorok és átalakítók hitelesítési módszerei

MSZ 12321:1979

Ampermérők, voltmérők, wattmérők és varmérők hitelesítési módszerei

MSZ 12319:1980

Mérési célokat szolgáló egyenáramú ellenállásos feszültségosztók hitelesítési módszerei

MSZ 12324:1980

Elektromotoros erő alapmértékek hitelesítési módszere

MSZ 12318:1980

Elektromos ellenállás mértékek hitelesítési módszere

MSZ 12322:1981

Villamos alap fogyasztásmérők hitelesítési módszerei

MSZ 12323:1981

Használati villamos fogyasztásmérők hitelesítési módszerei

MSZ-11-027:1985

Rugalmas érzékelőelemű használati etalon nyomás- és vákuummérők hitelesítési módszerei és a hitelesítés eszközei

MSZ 1599:1989

Indukciós meddőfogyasztás-mérők

MSZ 1591:1989

Indukciós fogyasztásmérők villamosenergia mérésére

MSZ IEC 1028:1992

Villamos mérőműszerek. X-Y regisztrálók

MSZ IEC 1036:1992

1. és 2. osztályú váltakozó áramú elektronikus fogyasztásmérők aktív energia mérésére

MSZ IEC 1038:1992

Kapcsolóórák tarifa és terhelés szabályozására

MSZ IEC 1037:1993

Elektronikus vevőkészülékek központi hangfrekvenciás árszabás- és terhelésvezérléshez

MSZ EN 61010-2-010:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-010. rész: Anyagok melegítésére szolgáló laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 1010-2-010:1992, módosítva)

MSZ EN 61010-2-020:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-020. rész: Laboratóriumi centrifugák egyedi előírásai (IEC 1010-2-020:1992, módosítva)

MSZ EN 61010-2-031:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-031. rész: Kézben tartott villamos mérő- és vizsgálószonda-összeállítások egyedi előírásai (IEC 1010-2-031:1993)

MSZ EN 61010-2-032:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-032. rész: Kézben tartott villamos árammérő- és vizsgálófogók egyedi előírásai (IEC 1010-2-032:1994)

MSZ EN 61010-2-041:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-041. rész: Gyógyászati anyagok kezelésére és laboratóriumi eljárásokra gőzt használó autoklávok egyedi előírásai (IEC 1010-2-041:1995)

MSZ EN 61010-2-051:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-051. rész: Mechanikai elegyítésre és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 1010-2-051:1995)

MSZ EN 61010-2-061:1998

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai 2-061. rész: Termikus porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek egyedi követelményei (IEC 1010-2-061:1995)

MSZ EN 61143-2:1998

Villamos mérőműszerek. X-t regisztrálók. 2. rész: Javasolt kiegészítő vizsgálati módszerek (IEC 1143-2:1992)

MSZ EN 61187:1998

Villamos és elektronikus mérőműszerek. Dokumentáció (IEC 1187:1993, módosítva)

MSZ EN 61036:1998

Váltakozóáramú elektronikus fogyasztásmérők aktív energia mérésére (1-es és 2-es osztálypontosság)

MSZ EN 50148:1998

Elektronikus taxaméterek

MSZ 21710:1998

Normálelemek (IEC 428:1973)

MSZ EN 61010-2-010:1999

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok melegítésére használt laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 1010-2-010:1992, módosítva)

MSZ EN 61010-1:1993/A2:2000

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 1010-1:1990/A2:1995)

MSZ EN 60387:2000

Váltakozó áramú fogyasztásmérők jelképei (IEC 387:1992)

MSZ EN 60477:2000

Egyenáramú műszerellenállások (IEC 60477:1974)

MSZ EN 60477:1997/A1:2000

Egyenáramú műszerellenállások (IEC 60477:1974/A1:1997)

MSZ EN 60477-2:2000

Műszerellenállások. 2. rész: Váltakozó áramú műszerellenállások (IEC 60477-2:1979)

MSZ EN 60477-2:1997/A1:2000

Műszerellenállások. 2. rész: Váltakozó áramú műszerellenállások (IEC 60477-2:1979/A1:1997)

MSZ EN 60514:2000

2-es osztályú váltakozó áramú fogyasztásmérők átvételi vizsgálata (IEC 514:1975, módosítva)

MSZ EN 60523:2000

Egyenáramú potenciométerek (IEC 523:1975+A1:1979+1980. évi helyesbítés)

MSZ EN 60523:1993/A2:2000

Egyenáramú potenciométerek (IEC 60523:1975/A2:1997)

MSZ EN 60524:2000

Egyenáramú ellenállásos feszültségosztók (IEC 524:1975+A1:1981)

MSZ EN 60524:1993/A2:2000

Egyenáramú ellenállásos feszültségosztók (IEC 60524:1975/A2:1997)

MSZ EN 60618:2000

Induktív feszültségosztók (IEC 60618:1978+A1:1981)

MSZ EN 60618:1997/A2:2000

Induktív feszültségosztók (IEC 60618:1978/A2:1997)

MSZ EN 60688:2000

Villamos mérőátalakítók váltakozó áramú villamos mennyiségek analóg vagy digitális jelekké való átalakítására (IEC 688:1992)

MSZ EN 60688:1992/A1:2000

Villamos mérőátalakítók váltakozó áramú villamos mennyiségek analóg vagy digitális jelekké való átalakítására (IEC 60688:1992/A1:1997, módosítva)

MSZ EN 61010-2-042:2000

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-042. rész: Gyógyászati anyagok kezelésére és laboratóriumi eljárásokra mérgező gázokat használó autoklávok és sterilizáló készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-042:1997)

MSZ EN 61010-2-043:2000

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-043. rész: Gyógyászati anyagok kezelésére és laboratóriumi eljárásokra forró levegőt vagy forró semleges gázt használó száraz sterilizáló készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-043:1997)

MSZ EN 61115:2000

Folyamatanalizátorok mintakezelő rendszerei működési jellemzőinek megadási módja (IEC 1115:1992)

MSZ EN 61142:2000

Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. Adatcsere helyi buszon keresztül (IEC 1142:1993)

MSZ EN 61143-1:2000

Villamos mérőműszerek. X-t regisztrálók. 1. rész: Fogalommeghatározások és követelmények (IEC 1143-1:1992)

MSZ EN 61143-1:1994/A1:2000

Villamos mérőműszerek. X-t regisztrálók. 1. rész: Fogalommeghatározások és követelmények (IEC 61143-1:1992/A1:1997)

MSZ EN 61557-1:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61557-1:1997)

MSZ EN 61557-2:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC 61557-2:1997)

MSZ EN 61557-3:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 3. rész: Hurokimpedancia (IEC 61557-3:1997)

MSZ EN 61557-4:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 4. rész: Földelő-, védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők ellenállása (IEC 61557-4:1997)

MSZ EN 61557-5:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 5. rész: Földelési ellenállás (IEC 61557-5:1997)

MSZ EN 61557-6:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 6. rész: Áram-védőkészülékek (RCD) TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC 61557-6:1997, módosítva)

MSZ EN 61557-7:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC 61557-7:1997)

MSZ EN 61557-8:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 8. rész: Szigetelésfigyelő eszközök IT-rendszerekhez (IEC 61557-8:1997)

MSZ EN 61557-9:2000

Legfeljebb 1 kV váltakozó és 1,5 kV egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 9. rész: Berendezések IT-rendszerekben való szigetelési hibakereséshez (IEC 61557-9:1999)

MSZ EN 61010-2-045:2001

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-045. rész: Orvosi, gyógyszerészeti, állatorvosi és laboratóriumi alkalmazásra szánt tisztító- és fertőtlenítőberendezések egyedi előírásai (IEC 61010-2-045:2000)

MSZ EN 61036:1996/A1:2001

Váltakozó áramú elektronikus fogyasztásmérők aktív energia mérésére (1-es és 2-es osztálypontosság) (IEC 61036:1996/A1:2000)

MSZ EN 50191:2001

Villamos vizsgálóberendezések létesítése és üzemeltetése

MSZ EN 60051-1:2001

Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik. 1. rész: Fogalommeghatározások és minden részre vonatkozó általános követelmények (IEC 60051-1:1997)

MSZ EN 60051-3:1989/A1:2001

Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik. 3. rész: Wattmérők és varmérők különleges követelményei (IEC 51-3:1984/A1:1994)

MSZ EN 60051-9:1989/A1:2001

Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik. 9. rész: Ajánlott vizsgálati módszerek (IEC 51-9:1988/A1:1994)

MSZ EN 60051-9:1989/A2:2001

Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik. 9. rész: Ajánlott vizsgálati módszerek (IEC 51-9:1988/A2:1995)

MSZ EN 60521:2001

0,5-ös, 1-es és 2-es osztályú váltakozó áramú fogyasztásmérők (IEC 521:1988)

MSZ EN 60564:2001

Egyenáramú ellenállásmérő hidak (IEC 564:1977+A1:1981)

MSZ EN 60564:1993/A2:2001

Egyenáramú ellenállásmérő hidak (IEC 60564:1977/A2:1997)

MSZ EN 61037:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. Az elektronikus hangfrekvenciás vevők egyedi előírásai (IEC 61037:1990, módosítva)

MSZ EN 61037:1992/A1:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. Az elektronikus hangfrekvenciás vevők egyedi előírásai (IEC 61037:1990/A1:1996)

MSZ EN 61037:1992/A2:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. Az elektronikus hangfrekvenciás vevők egyedi előírásai (IEC 61037:1990/A2:1998)

MSZ EN 61038:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. A kapcsolóórák egyedi előírásai (IEC 61038:1990, módosítva)

MSZ EN 61038:1992/A1:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. A kapcsolóórák egyedi előírásai (IEC 61038:1990/A1:1996)

MSZ EN 61038:1992/A2:2001

Villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. A kapcsolóórák egyedi előírásai (IEC 61038:1990/A2:1998)

MSZ EN 61268:2001

Váltakozó áramú sztatikus varóramérők reaktív energia mérésére (2-es és 3-as osztály) (IEC 1268:1995)

MSZ EN 60687:2001

Váltakozó áramú sztatikus fogyasztásmérők aktív energia mérésére (0,2 S és 0,5 S osztály) (IEC 687:1992)

MSZ EN 61028:1993/A1:2001

Villamos mérőműszerek. X-Y regisztrálók (IEC 1028:1991/A1:1995)

MSZ EN 61028:1993/A2:2001

Villamos mérőműszerek. X-Y regisztrálók (IEC 61028:1991/A2:1997)

MSZ HD 368 S1:2001

Közvetlen működésű, villamos regisztrálóműszerek és tartozékaik (IEC 258:1968 + A1:1976)

MSZ EN 61107:2001

Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. Közvetlen helyi adatcsere (IEC 1107:1996)

MSZ EN 61358:2001

Aktív energia mérésére szolgáló, közvetlen csatlakoztatású, váltakozó áramú sztatikus fogyasztásmérők átvételi vizsgálata (1-es és 2-es osztály) (IEC 1358:1996)

MSZ EN 61557-10:2001

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 10. rész: A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérőberendezés (IEC 61557-10:2000)

MSZ EN 62053-31:2001

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 31. rész: Impulzusadók elektromechanikus és elektronikus mérőkhöz. (csak kéthuzalos rendszerekben) (IEC 62053-31:1998)

MSZ EN 62053-61:2001

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 61. rész: Teljesítményfelvétel és a feszültségre vonatkozó követelmények (IEC 62053-61:1998)

MSZ EN 62056-31:2001

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 31. rész: Vivőfrekvenciás jelátvitelű, helyi kiterjedésű hálózatok használata sodrott érpáron (IEC 62056-31:1999)

MSZ HD 469 S1:2001

Logikai analizátorok tulajdonságainak megadási módja (IEC 60776:1983)

MSZ EN 60359:2002

Villamos és elektronikus mérőműszerek. A működési jellemzők megadásának módja (IEC 60359:2001)

MSZ EN 60688:1992/A2:2002

Villamos mérőátalakítók váltakozó áramú villamos mennyiségek analóg vagy digitális jelekké való átalakítására (IEC 60688:1992/A2:2001)

MSZ EN 61010-031:2002

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Villamos mérési és vizsgálati célú kézi mérőszondák biztonsági előírásai (IEC 61010-031:2002)

MSZ EN 61010-1:2002

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2001)

MSZ EN 61010-2-081:2002

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési és egyéb célú automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-081:2001)

MSZ EN 62056-21:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 21. rész: Közvetlen, helyi adatcsere (IEC 62056-21:2002)

MSZ EN 62056-42:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 42. rész: Fizikai rétegszolgáltatások és eljárások kapcsolatorientált aszinkron adatcseréhez (IEC 62056-42:2002)

MSZ EN 62056-46:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 46. rész: HDLC-protokollt használó adatkapcsolati réteg (IEC 62056-46:2002)

MSZ EN 62056-53:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 53. rész: COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-53:2002)

MSZ EN 62056-61:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 61. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-61:2002)

MSZ EN 62056-62:2002

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 62. rész: Interfészosztályok (IEC 62056-62:2002)

MSZ EN 50249:2003

Elektromágneses helymeghatározó készülékek föld alatti csövekhez és kábelekhez. Működési jellemzők és biztonság

MSZ EN 60519-6:2003

Villamos fűtésű berendezések biztonsága. 6. rész: Ipari mikrohullámú fűtőberendezések biztonsági előírásai (IEC 60519-6:2002)

MSZ EN 61010-2-032:2003

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-032. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú áramszondák egyedi előírásai (IEC 61010-2-032:2002)

MSZ EN 62052-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések (IEC 62052-11:2003)

MSZ EN 62053-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 11. rész: Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,5-ös, 1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-11:2003)

MSZ EN 62053-21:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-21:2003)

MSZ EN 62053-22:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 22. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,2 S és 0,5 S pontossági osztály) (IEC 62053-22:2003)

MSZ EN 62053-23:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 23. rész: Elektronikus fogyasztásmérők meddő energia mérésére (2-es és 3-as pontossági osztály) (IEC 62053-23:2003)

MSZ EN 61010-2-010:2004

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok melegítésére használt laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-010:2003)

MSZ EN 61010-2-051:2004

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-051:2003)

MSZ EN 61010-2-061:2004

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek egyedi előírásai (IEC 61010-2-061:2003)

MSZ EN 61010-2-081:2002/A1:2004

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési és egyéb célú automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek egyedi előírásai (IEC 61010-2-081:2001/A1:2003)

MSZ EN 62052-21:2005

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések (IEC 62052-21:2004)

MSZ EN 62054-11:2005

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 11. rész: Elektronikus hangfrekvenciás vevők egyedi előírásai (IEC 62054-11:2004)

MSZ EN 62054-21:2005

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 21. rész: A kapcsolóórák egyedi előírásai (IEC 62054-21:2004)

MSZ EN 62008:2006

Digitális adatgyűjtő rendszerek és a hozzájuk tartozó szoftverek működési jellemzői és kalibrálási módszerei (IEC 62008:2005)

MSZ EN 62053-52:2006

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 52. rész: Jelképek (IEC 62053-52:2005)

MSZ EN 62055-31:2006

Villamos fogyasztásmérés. Fizetős rendszerek. 31. rész: Egyedi követelmények. Elektronikus fizetős fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (1-es és 2-es osztály) (IEC 62055-31:2005)

MSZ EN 62059-41:2006

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Megbízhatóság 41. rész: A megbízhatóság előrejelzése (IEC 62059-41:2006)

MSZ EN 50470-1:2007

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 1. rész: Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. Fogyasztásmérő berendezések (A, B és C osztály)

MSZ EN 50470-3:2007

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 3. rész: Egyedi követelmények. Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (A, B és C osztály)

MSZ EN 61010-2-020:2007

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-020. rész: Laboratóriumi centrifugák követelményei (IEC 61010-2-020:2006)

MSZ EN 50470-2:2007

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 2. rész: Egyedi követelmények. Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (A és B osztály)

MSZ EN 62056-47:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 47. rész: COSEM átviteli rétegek IPv4 hálózat esetén (IEC 62056-47:2006)

MSZ EN 62056-46:2002/A1:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 46. rész: HDLC-protokollt használó adatkapcsolati réteg (IEC 62056-46:2002/A1:2006)

MSZ EN 62056-53:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 53. rész: COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-53:2006)

MSZ EN 62056-61:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 61. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-61:2006)

MSZ EN 62056-62:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 62. rész: Interfészosztályok (IEC 62056-62:2006)

MSZ EN 61557-1:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61557-1:2007)

MSZ EN 61557-2:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC 61557-2:2007)

MSZ EN 61557-3:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 3. rész: Hurokimpedancia (IEC 61557-3:2007)

MSZ EN 61557-4:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 4. rész: Földelő-, védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők ellenállása (IEC 61557-4:2007)

MSZ EN 61557-5:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 5. rész: Földelési ellenállás (IEC 61557-5:2007)

MSZ EN 61557-7:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC 61557-7:2007)

MSZ EN 61557-8:2007

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 8. rész: Szigetelésfigyelő eszközök IT-rendszerekhez (IEC 61557-8:2007 + 2007. májusi helyesbítés)

MSZ EN 61557-6:2008

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 6. rész: Áram-védőkészülékek (RCD) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC 61557-6:2007)

MSZ EN 61010-031:2002/A1:2008

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Villamos mérési és vizsgálati célú kézi mérőszondák biztonsági előírásai (IEC 61010-031:2002/A1:2008)

MSZ EN 61557-12:2008

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: A működési jellemzők mérő- és megfigyelőeszközei (IEC 61557-12:2007)

MSZ EN 61557-9:2009

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 9. rész: Berendezések IT-rendszerekben való szigetelésihiba-kereséshez (IEC 61557-9:2009)

MSZ EN 61557-11:2009

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 11. rész: A és B típusú maradékáram-monitorok (RCM-ek) hatékonysága TT-, TN- és IT- rendszerekben (IEC 61557-11:2009)

MSZ EN 62059-31-1:2009

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Megbízhatóság. 31-1. rész: Gyorsított megbízhatósági vizsgálatok. Emelt hőmérséklet és nedvesség (IEC 62059-31-1:2008)

MSZ EN 62052-21:2011

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések (IEC 62052-21:2004)

MSZ EN 50191:2011

Villamos vizsgálóberendezések létesítése és üzemeltetése

MSZ EN 62058-11:2011

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Átvételi vizsgálat. 11. rész: Általános átvételi vizsgálati módszerek (IEC 62058-11:2008, módosítva)

MSZ EN 62058-21:2011

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Átvételi vizsgálat. 21. rész: Hatásos energia mérésére szolgáló elektromechanikus fogyasztásmérők követelményei (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági osztály, illetve A és B pontossági osztály) (IEC 62058-21:2008, módosítva)

MSZ EN 62058-31:2011

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Átvételi vizsgálat. 31. rész: Hatásos energia mérésére szolgáló elektronikus fogyasztásmérők követelményei (0,2 S, 0,5 S, 1-es és 2-es pontossági osztály, illetve A, B és C pontossági osztály) (IEC 62058-31:2008, módosítva)

MSZ EN 61010-1:2011

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2010)

MSZ EN 61010-2-030:2011

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-030. rész: Vizsgáló- és mérőáramkörök követelményei (IEC 61010-2-030:2010)

MSZ EN 61557-13:2012

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 13. rész: Villamos elosztórendszerek szivárgóáramának mérésére szolgáló kézben tartott és kézzel működtetett árammérőfogók és áramszondák (IEC 61557-13:2011)

MSZ EN 62059-32-1:2012

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Megbízhatóság 32-1. rész: Tartósság. Méréstechnikai jellemzők stabilitásvizsgálata emelt hőmérsékleten (IEC 62059-32-1:2011)

MSZ EN 61010-2-033:2013

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-033. rész: Kézben tartott, hálózati feszültség mérésére alkalmas, háztartási és szakmai használatú univerzális és egyéb mérőeszközök követelményei (IEC 61010-2-033:2012)

MSZ EN 61010-2-091:2013

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-091. rész: Szekrénybe szerelt röntgenberendezések követelményei (IEC 61010-2-091:2012)

MSZ EN 61010-2-032:2013

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-032. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú áramszondák követelményei (IEC 61010-2-032:2012)

MSZ EN 60688:2013

Villamos mérőátalakítók váltakozó áramú és egyenáramú villamos mennyiségek analóg vagy digitális jelekké való átalakítására (IEC 60688:2012)

MSZ EN 60469:2014

Jelátmenetek, impulzusok és a hozzájuk tartozó jelalakok. Szakkifejezések, meghatározások és algoritmusok (IEC 60469:2013)

MSZ EN 61557-10:2014

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 10. rész: A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérőberendezés (IEC 61557-10:2013)

MSZ EN 61557-14:2014

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 14. rész: A gépek villamos berendezéseinek biztonságát vizsgáló berendezések (IEC 61557-14:2013)

MSZ EN 62056-6-1:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-1. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-6-1:2013)

MSZ EN 62056-6-2:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-2. rész: COSEM-interfészosztályok

MSZ EN 62056-8-3:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-3. rész: Kommunikációs profil PLC S-FSK szomszédos hálózatokhoz (IEC 62056-8-3:2013)

MSZ EN 62056-7-6:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 7-6. rész: A háromrétegű, kapcsolatorientált, HDCL-alapú kommunikációs profil (IEC 62056-7-6:2013)

MSZ EN 62056-9-7:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 9-7. rész: Kommunikációs profil TCP-UDP/IP hálózatokhoz (IEC 62056-9-7:2013)

MSZ EN 62056-3-1:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 3-1. rész: Helyi kiterjedésű hálózatok használata sodrott érpáron történő vivőfrekvenciás jelátvitellel (IEC 62056-3-1:2013)

MSZ EN 62056-5-3:2014

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 5-3. rész: DLMS/COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-5-3:2013)

MSZ EN 61557-15:2014

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 15. rész: IT-rendszerekben használt szigetelésfigyelő eszközök és szigetelésihiba-kereséshez való berendezések működésbiztonsági követelményei (IEC 61557-15:2014)

MSZ EN 62586-1:2015

A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 1. rész: Feszültségminőség-mérőeszközök (PQI) (IEC 62586-1:2013)

MSZ EN 62586-2:2015

A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági követelmények (IEC 62586-2:2013)

MSZ EN 61010-2-010:2015

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok melegítésére használt laboratóriumi készülékek követelményei (IEC 61010-2-010:2014)

MSZ EN 61010-2-051:2015

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek követelményei (IEC 61010-2-051:2015)

MSZ EN 61010-2-061:2015

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek követelményei (IEC 61010-2-061:2015)

MSZ EN 61010-2-081:2015

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési és egyéb célú automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek követelményei (IEC 61010-2-081:2015)

MSZ EN 61557-16:2015

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 16. rész: A villamos készülékek és/vagy a gyógyászati villamos készülékek védelmi intézkedései hatékonyságának vizsgálatára szolgáló berendezések (IEC 61557-16:2014)

MSZ EN 61557-8:2015

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 8. rész: Szigetelésfigyelő eszközök IT-rendszerekhez (IEC 61557-8:2014)

MSZ EN 61557-9:2015

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 9. rész: Berendezések IT-rendszerekben való szigetelésihiba-kereséshez (IEC 61557-9:2014)

MSZ EN 62053-24:2015

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 24. rész: Elektronikus fogyasztásmérők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére (0,5 S, 1 S és 1-es pontossági osztály) (IEC 62053-24:2014)

MSZ EN 61010-031:2015

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Villamos mérési és vizsgálati célú kézi mérőszondák biztonsági előírásai (IEC 61010-031:2015)

MSZ EN 62056-1-0:2015

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 1-0. rész: Az okos mérés szabványosítási keretrendszere (IEC 62056-1-0:2014)

MSZ EN 61010-2-040:2016

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-040. rész: Gyógyászati anyagok kezelésére használt sterilizátorok és tisztító-fertőtlenítő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-040:2015)

MSZ EN 62052-31:2016

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 31. rész: Termékbiztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62052-31:2015)

MSZ EN 61010-2-012:2017

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-012. rész: Klíma- és környezetállósági vizsgálatok és egyéb hőmérséklet-kondicionáló készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-012:2016)

MSZ EN 62056-4-7:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 4-7. rész: DLMS/COSEM átviteli réteg IP-hálózat esetén (IEC 62056-4-7:2015)

MSZ EN 62056-5-3:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 5-3. rész: DLMS/COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-5-3:2016)

MSZ EN 62056-6-1:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-1. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-6-1:2015)

MSZ EN 62056-6-2:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-2. rész: COSEM-interfészosztályok (IEC 62056-6-2:2016)

MSZ EN 62056-7-5:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 7-5. rész: Helyi adatátviteli profilok helyi hálózatokhoz (LN) (IEC 62056-7-5:2016)

MSZ EN 61010-2-101:2017

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-101. rész: In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-101:2015)

MSZ EN 62053-11:2003/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 11. rész: Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,5-ös, 1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-11:2003/A1:2016)

MSZ EN 62053-21:2003/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-21:2003/A1:2016)

MSZ EN 62053-22:2003/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 22. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,2 S és 0,5 S pontossági osztály) (IEC 62053-22:2003/A1:2016)

MSZ EN 62052-21:2004/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések (IEC 62052-21:2004/A1:2016)

MSZ EN 60051-1:2017

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 1. rész: Fogalommeghatározások és minden részre vonatkozó általános követelmények (IEC 60051-1:2016)

MSZ EN 61010-2-011:2017

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-011. rész: Hűtőkészülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-011:2016)

MSZ EN 61010-2-020:2017

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-020. rész: Laboratóriumi centrifugák kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-020:2016)

MSZ EN 62052-11:2003/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések (IEC 62052-11:2003/A1:2016)

MSZ EN 62053-23:2003/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 23. rész: Elektronikus fogyasztásmérők meddő energia mérésére (2-es és 3-as pontossági osztály) (IEC 62053-23:2003/A1:2016)

MSZ EN 62053-24:2015/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 24. rész: Elektronikus fogyasztásmérők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére (0,5 S, 1 S és 1-es pontossági osztály) (IEC 62053-24:2014/A1:2016)

MSZ EN 62054-11:2004/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 11. rész: Elektronikus hangfrekvenciás vevők kiegészítő követelményei (IEC 62054-11:2004/A1:2016)

MSZ EN 62054-21:2004/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérés. Tarifa- és terhelésszabályozás. 21. rész: A kapcsolóórák kiegészítő követelményei (IEC 62054-21:2004/A1:2017)

MSZ EN 62056-7-3:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 7-3. rész: Vezetékes és vezeték nélküli M-busz kommunikációs profilok helyi és szomszédos hálózatokhoz (IEC 62056-7-3:2017)

MSZ EN 62056-8-6:2017

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-6. rész: Nagy sebességű PLC ISO/IEC 12139-1 profil szomszédos hálózatokhoz (IEC 62056-8-6:2017)

MSZ EN 62974-1:2017

Adatgyűjtésre, -csoportosításra és -elemzésre használt megfigyelő- és mérőrendszerek. 1. rész: Készülékkövetelmények (IEC 62974-1:2017)

MSZ EN 62586-2:2018

A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági követelmények (IEC 62586-2:2017)

MSZ EN 62754:2018

Hullámforma-paraméterek bizonytalanságainak számítása (IEC 62754:2017)

MSZ EN 62056-5-3:2018

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 5-3. rész: DLMS/COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-5-3:2017)

MSZ EN 62056-8-5:2018

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-5. rész: Keskeny sávú OFDM G3-PLC kommunikációs profilok szomszédos hálózatokhoz (IEC 62056-8-5:2017)

MSZ EN 62586-1:2018

A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 1. rész: Feszültségminőség-mérőeszközök (PQI) (IEC 62586-1:2017)

MSZ EN 62056-6-1:2018

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-1. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-6-1:2017)

MSZ EN IEC 62056-6-2:2018

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 6-2. rész: COSEM-interfészosztályok (IEC 62056-6-2:2017)

MSZ EN IEC 60051-5:2018

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 5. rész: Fázismérők, teljesítménytényező-mérők és szinkronoszkópok különleges követelményei (IEC 60051-5:2017)

MSZ EN IEC 60051-6:2018

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 6. rész: Ohmmérők (impedanciamérők) és vezetőképesség-mérők különleges követelményei (IEC 60051-6:2017)

MSZ EN IEC 60051-7:2018

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 7. rész: Többcélú műszerek különleges követelményei (IEC 60051-7:2017)

MSZ EN IEC 60051-8:2018

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 8. rész: Tartozékok különleges követelményei (IEC 60051-8:2017)

MSZ EN IEC 61010-2-120:2018

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-120. rész: A készülékek szerkezeti vonatkozású kiegészítő biztonsági követelményei (IEC 61010-2-120:2016)

MSZ EN 50470-1:2006/A1:2019

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 1. rész: Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. Fogyasztásmérő berendezések (A, B és C pontossági osztály)

MSZ EN 50470-2:2006/A1:2019

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 2. rész: Kiegészítő követelmények. Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (A és B pontossági osztály)

MSZ EN 50470-3:2006/A1:2019

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 3. rész: Kiegészítő követelmények. Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (A, B és C pontossági osztály)

MSZ EN 61010-1:2010/A1:2020

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános előírások (IEC 61010-1:2010/A1:2016, módosítva)

MSZ EN IEC 62056-8-4:2020

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-4. rész: Keskeny sávú OFDM PLC PRIME kommunikációs profilok szomszédos hálózatokhoz (IEC 62056-8-4:2018)

MSZ EN 50678:2020

Általános eljárás villamos készülékek védelmi intézkedései hatékonyságának igazoló ellenőrzésére, javítás után

MSZ EN IEC 61010-2-010:2020

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-010. rész: Anyagok melegítésére használt laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-010:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-081:2020

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-081. rész: Elemzési és egyéb célú, automatikus és félautomatikus laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-081:2019)

MSZ EN IEC 62056-8-8:2021

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-8. rész: Kommunikációs profil az ISO/IEC 14908 szabványsorozat szerinti hálózatokhoz (IEC 62056-8-8:2020)

MSZ EN 50699:2021

Villamos szerkezetek ismétlődő vizsgálata

MSZ EN IEC 60051-2:2021

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 2. rész: Ampermérők és voltmérők különleges követelményei (IEC 60051-2:2018)

MSZ EN IEC 60051-3:2021

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 3. rész: Wattmérők és varmérők különleges követelményei (IEC 60051-3:2018)

MSZ EN IEC 60051-4:2021

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 4. rész: Frekvenciamérők különleges követelményei (IEC 60051-4:2018)

MSZ EN IEC 60051-9:2021

Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 9. rész: Ajánlott vizsgálati módszerek (IEC 60051-9:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-030:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-030. rész: Vizsgáló- vagy mérőáramkörökkel ellátott készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-030:2017)

MSZ EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-030. rész: Vizsgáló- vagy mérőáramkörökkel ellátott készülékek kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-034:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-034. rész: A szigetelési ellenállás mérőkészülékeinek és a villamos szilárdság vizsgálókészülékeinek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-034:2017)

MSZ EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-034. rész: A szigetelési ellenállás mérőkészülékeinek és a villamos szilárdság vizsgálókészülékeinek kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-091:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-091. rész: Szekrénybe szerelt röntgenberendezések kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-091:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-091. rész: Szekrénybe szerelt röntgenberendezések kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 62052-11:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések (IEC 62052-11:2020)

MSZ EN IEC 62053-21:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők váltakozó áramú hatásos energia mérésére (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-21:2020)

MSZ EN IEC 62053-22:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 22. rész: Elektronikus fogyasztásmérők váltakozó áramú hatásos energia mérésére (0,1S, 0,2S és 0,5S pontossági osztály) (IEC 62053-22:2020)

MSZ EN IEC 62053-23:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 23. rész: Elektronikus fogyasztásmérők meddő energia mérésére (2-es és 3-as pontossági osztály) (IEC 62053-23:2020)

MSZ EN IEC 62053-24:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 24. rész: Elektronikus fogyasztásmérők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére (0,5S, 1S, 1-es, 2-es és 3-as pontossági osztály) (IEC 62053-24:2020)

MSZ EN IEC 61010-2-130:2021

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-130. rész: Az oktatási intézményekben gyermekek általi használatra szánt készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-130:2021)

MSZ EN IEC 62053-21:2021/A11:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők váltakozó áramú hatásos energia mérésére (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági osztály)

MSZ EN IEC 62053-22:2021/A11:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 22. rész: Elektronikus fogyasztásmérők váltakozó áramú hatásos energia mérésére (0,1S, 0,2S és 0,5S pontossági osztály)

MSZ EN IEC 62053-23:2021/A11:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 23. rész: Elektronikus fogyasztásmérők meddő energia mérésére (2-es és 3-as pontossági osztály)

MSZ EN IEC 62053-24:2021/A11:2021

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Kiegészítő követelmények. 24. rész: Elektronikus fogyasztásmérők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére (0,5S, 1S, 1-es, 2-es és 3-as pontossági osztály)

MSZ EN IEC 62056-3-1:2022

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 3-1. rész: Helyi kiterjedésű hálózatok használata sodrott érpáron történő vivőfrekvenciás jelátvitellel (IEC 62056-3-1:2021)

MSZ CLC/TR 50579:2022

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. A 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományú, vezetett zavarok szigorúsági szintjei, zavartűrési követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ CLC/TS 50586:2022

Nyílt okos hálózati protokoll (OSGP)

MSZ EN IEC 61010-2-051:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-051:2018)

MSZ EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-061:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-061:2018)

MSZ EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 62586-2:2017/A1:2022

A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági követelmények (IEC 62586-2:2017/AMD1:2021)

MSZ CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2022

Okos mérési rendszerek kommunikációjának működési referenciaarchitektúrája

MSZ EN 61010-031:2015/A1:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú mérőszondák biztonsági előírásai (IEC 61010-031:2015/A1:2018)

MSZ EN 61010-031:2015/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú mérőszondák biztonsági előírásai

MSZ EN IEC 61010-2-011:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-011. rész: Hűtőkészülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-011:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-011. rész: Hűtőkészülékek kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-032:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-032. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú áramszondák kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-032:2019 + COR1:2020)

MSZ EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-032. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú áramszondák kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-033:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-033. rész: Kézben tartott, hálózati feszültség mérésére alkalmas, háztartási és professzionális használatú, univerzális és egyéb mérőeszközök kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-033:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-033. rész: Kézben tartott, hálózati feszültség mérésére alkalmas, háztartási és professzionális használatú, univerzális és egyéb mérőeszközök kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61010-2-040:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-040. rész: Gyógyászati anyagok kezelésére használt sterilizátorok és tisztító-fertőtlenítő készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-040:2020)

MSZ EN IEC 61557-12:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: Teljesítménymérő és -megfigyelő (PMD-) eszközök (IEC 61557-12:2018)

MSZ EN IEC 61557-12:2022/A1:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 12. rész: Teljesítménymérő és -megfigyelő (PMD-) eszközök (IEC 61557-12:2018/A1:2021)

MSZ EN IEC 61557-1:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61557-1:2019)

MSZ EN IEC 61557-17:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 17. rész: Érintkezésmentes váltakozó feszültségű feszültségjelzők (IEC 61557-17:2021)

MSZ EN IEC 61557-2:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 2. rész: Szigetelési ellenállás (IEC 61557-2:2019)

MSZ EN IEC 61557-4:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 4. rész: Földcsatlakozás és egyenpotenciálú összekötés ellenállása (IEC 61557-4:2019)

MSZ EN IEC 61557-5:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 5. rész: Földelési ellenállás (IEC 61557-5:2019)

MSZ EN IEC 61557-6:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 6. rész: Áram-védőkapcsolók (RCD-k) hatásossága TT-, TN- és IT-rendszerekben (IEC 61557-6:2019)

MSZ EN 50191:2001

A villamos vizsgálóberendezések létesítése és működtetése

MSZ EN 62052-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések (IEC 62052-11:2003)

MSZ EN 62053-11:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 11. rész: Elektromechanikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,5-ös, 1-es és 2-es osztály) (IEC 62053-11:2003)

MSZ EN 62053-21:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 21. rész: Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (1-es és 2-es osztály) (IEC 62053-21:2003)

MSZ EN 62053-22:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 22. rész: Sztatikus fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,2 S és 0,5 S osztály) (IEC 62053-22:2003)

MSZ EN 62053-23:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 23. rész: Sztatikus fogyasztásmérők meddő teljesítmény mérésére (2-es és 3-as osztály) (IEC 62053-23:2003)

MSZ EN 62052-21:2005

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések (IEC 62052-21:2004)

MSZ EN 62056-61:2007

Villamos fogyasztásmérés. Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz. 61. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-61:2006)

MSZ CLC/TS 50568-4:2022

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. 4. rész: SMITP B-PSK modulációt alkalmazó, alsóbb rétegű PLC-profil

MSZ CLC/TS 50568-8:2022

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8. rész: SMITP B-PSK PLC kommunikációs profilok szomszédos hálózatokhoz. Beleértve: az Original-SMITP PLC B-PSK kommunikációs profilt, az Original-SMITP helyi adatcsereprofilt és az Original-SMITP IP kommunikációs profilt

MSZ CLC/TS 50590:2022

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. Adaptív, többvivős, szórt spektrumú (AMC-SS) modulációt alkalmazó, alsóbb rétegű PLC-profil

MSZ CLC/TS 52056-8-7:2022

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat. 8-7. rész: AMC-SS PLC kommunikációs profilok szomszédos hálózatokhoz

MSZ EN 50470-3:2022

Villamos fogyasztásmérő berendezések. 3. rész: Kiegészítő követelmények. Elektronikus fogyasztásmérők hatásos, váltakozó áramú teljesítmény mérésére (A, B és C pontossági osztály)

MSZ EN IEC 60477-1:2022

Műszerellenállások. 1. rész: Egyenáramú műszerellenállások (IEC 60477-1:2022)

MSZ EN IEC 60477-2:2022

Műszerellenállások. 2. rész: Váltakozó áramú műszerellenállások (IEC 60477-2:2022)

MSZ EN IEC 61010-2-012:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-012. rész: Klíma- és környezetállósági vizsgálatok és egyéb hőmérséklet-kondicionáló készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-012:2019)

MSZ EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-012. rész: Klíma- és környezetállósági vizsgálatok és egyéb hőmérséklet-kondicionáló készülékek kiegészítő követelményei

MSZ EN IEC 61557-11:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 11. rész: Hibaáram-monitorok (RCM-ek) hatékonysága TT-, TN- és IT-rendszerekben (IEC 61557-11:2020)

MSZ EN IEC 61557-3:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 3. rész: Hurokimpedancia (IEC 61557-3:2019)

MSZ EN IEC 61557-7:2022

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC 61557-7:2019)

MSZ EN IEC 62052-11:2021/A11:2022

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 11. rész: Fogyasztásmérő berendezések

MSZ EN IEC 62055-31:2023

Villamos fogyasztásmérés. Fizetős rendszerek. 31. rész: Kiegészítő követelmények. Elektronikus fizetős fogyasztásmérők hatásos teljesítmény mérésére (0,5-es, 1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62055-31:2022)

MSZ EN IEC 62055-42:2023

Villamos fogyasztásmérés. Fizetős rendszerek. 42. rész: Tranzakciós referenciaszámok (TRN) (IEC 62055-42:2022)

MSZ EN IEC 61010-2-101:2023

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-101. rész: In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati készülékek biztonsági követelményei (IEC 61010-2-101:2018)

MSZ EN IEC 61010-2-101:2022/A11:2023

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-101. rész: In vitro diagnosztikai (IVD) gyógyászati készülékek biztonsági követelményei

MSZ EN IEC 62052-41:2023

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 41. rész: Kombinált és többtarifás fogyasztásmérők energiaregisztrálási módszerei és követelményei (IEC 62052-41:2022)

MSZ EN IEC 61010-031:2023

Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 031. rész: Kézben tartott és kézzel működtetett, villamos vizsgálati és mérési célú mérőszondák biztonsági előírásai (IEC 61010-031:2022)

MSZ EN IEC 62057-1:2023

Villamos fogyasztásmérők. Vizsgálóberendezések, módszerek és eljárások. 1. rész: Helyhez kötött fogyasztásmérő próbapadok (MTU-k) (IEC 62057-1:2023)

MSZ EN 50470-4:2024

Villamos fogyasztásmérő berendezések. 4. rész: Kiegészítő követelmények. Elektronikus fogyasztásmérők hatásos, egyenáramú teljesítmény mérésére (A, B és C pontossági osztály)

MSZ EN IEC 61557-7:2022/A1:2024

Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló berendezések. 7. rész: Fázissorrend (IEC 61557-7:2019/AMD1:2023)

MSZ EN IEC 62056-5-3:2024

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS®/COSEM sorozat. 5-3. rész: DLMS®/COSEM alkalmazási réteg (IEC 62056-5-3:2023)

MSZ EN IEC 62056-6-2:2024

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS®/COSEM sorozat. 6-2. rész: COSEM-interfészosztályok (IEC 62056-6-2:2023)

MSZ EN IEC 62056-8-12:2024

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS®/COSEM sorozat. 8-12. rész: Kommunikációs profil a kis teljesítményű, nagy kiterjedésű hálózatokhoz (LPWAN) (IEC 62056-8-12:2023)

MSZ EN IEC 62056-6-1:2024

Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS®/COSEM sorozat. 6-1. rész: Objektumazonosító rendszer (OBIS) (IEC 62056-6-1:2023)

Elnök Bódi Béla
Titkár Nagy Gábor (ideiglenesen)
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás Electrical energy measurement and control
CLC/BTTF 128-2 Villamos vizsgálóberendezések felszerelése és üzemeltetése Erection and operation of electrical test equipment
CEN/CLC/ETSI/SMCG CEN-CENELEC-ETSI okos mérők koordinációs csoport CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Meters
CLC/TC 85X Villamos és elektromágneses mennyiségek mérőkészülékei Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
CLC/BTTF 160-1 Villamos berendezések ismétlődő vizsgálata Recurrent Test of Electrical Equipment
CLC/TC 66X Mérő-, szabályozó- és laboratóriumi berendezések biztonsága Safety of measuring, control, and laboratory equipment

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 13 Villamosenergia-mérés és -szabályozás Electrical energy measurement and control
IEC/TC 66 Mérő-, szabályozó- és laboratóriumi berendezések biztonsága Safety of measuring, control and laboratory equipment
IEC/TC 85 Villamos és elektromágneses mennyiségek mérőkészülékei Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
IEC/PC 118 Okoshálózat-használói interfész Smart grid user interface

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Törő Gyula
Óbudai Egyetem Dr. Morva György
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. Kovács Gergely
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Dán András
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. Kormos István
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Balla Antal
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. Juhász Csaba Imre
TÜV Rheinland InterCert Kft. Tötös Tamás László
Itron Labs Kft. Bódi Béla
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kovács Attila Zoltán
MVM Démász Áramhálózati Kft. Nagy István