A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 323
A bizottság neve Hőellátás, fűtés- és légtechnika
A bizottság tevékenységi területe Távhőhálózat, fűtési költségeleosztók, mlérőeszközök, távleolvasás, fűtési rendszerek, fűtési rendszerek szabályozása, fűtési rendszerek karbantartása, radiátorok, épületek szellőztetése, radiátorok, hőmennyiségmérők, légszűrők, lakossági szilárd tüzelési eszközök
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 14121:1968

Forróvízfűtési berendezések 110 °C-nál nagyobb kimenő fűtővíz hőmérséklettel (biztosítás 0,5 att feletti nyomásokra). Felszerelés és elhelyezés

MSZ-09-85.0011:1988

Forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek biztonságtechnikai követelményei

MSZ-03-190:1987

Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása

MSZ-04-804-2:1990

Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Légtechnikai vezetékek és berendezések

MSZ EN 442-1:1998

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és követelmények

MSZ EN 442-2:1998

Radiátorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok

MSZ EN 1264-1:1999

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 1. rész: Fogalommeghatározások és jelölések

MSZ EN 1264-3:1999

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 3. rész: Méretezés

MSZ EN 810:2000

Villamos kompresszoros légnedvesség-csökkentők. Műszaki adatok meghatározása, megjelölés, üzembe helyezési követelmények és műszaki adatlap

MSZ EN 834:2000

Fűtési költségelosztók a helyiségfűtő radiátorok hőfogyasztásának meghatározásához. Villamos hálózatról táplált készülékek

MSZ EN 835:2000

Fűtési költségelosztók a helyiségfűtő radiátorok hőfogyasztásának meghatározásához. A párolgáshő alapján működő, nem villamos hálózatról táplált készülékek

MSZ EN 1505:2000

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszetű légvezetékek és légvezeték-szerelvények. Méretek

MSZ EN 1751:2000

Épületek szellőztetése. Légelosztó központok. Légnedvesítők, légvezetékek záró- és szabályozószerelvényeinek áramlástani vizsgálata

MSZ ENV 1805-2:2000

Adatátvitel a HVAC-alkalmazású irányítástechnikai menedzsmenthálózathoz. 2. rész: Rendszersemleges (neutrális) adatátviteli rendszer nyitott adatkommunikációval épületautomatikához (FND)

MSZ EN 1822-1:2000

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 1. rész: Osztályozás, műszaki paraméterek vizsgálata, megjelölés

MSZ EN 1822-2:2000

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 2. rész: Aeroszol kibocsátás, mérőberendezés, részecskék statisztikai számlálása

MSZ EN 1822-3:2000

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 3. rész: Sík szűrőlapok vizsgálata

MSZ EN 12098-1:2000

Fűtési rendszerek szabályozása. 1. rész: Külsőhőmérséklet-szabályozású felszerelés meleg vizes fűtési rendszerekhez

MSZ EN 12220:2000

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Kör keresztmetszetű karimák méretei általános szellőztetéshez

MSZ EN 12599:2000

Épületek szellőztetése. Vizsgálati és mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek átvételéhez

MSZ EN 13215:2000

Kondenzátoregységek hűtéshez. Műszaki feltételek, tűrések és gyártói műszaki adatmegadás

MSZ CR 1752:2000

Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai

MSZ CR 13582:2000

Hőmennyiségmérők beépítése. A hőmennyiségmérők kiválasztásának, beépítésének és kezelésének irányelvei

MSZ EN 1822-4:2000

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 4. rész: A szűrőelemek átjárhatóságának meghatározása (Pásztázó eljárás)

MSZ EN 1822-5:2000

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 5. rész: A szűrőelemek szűrőképességének meghatározása

MSZ EN 255-3:2000

Villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. Fűtés. 3. rész: Használati melegvíz-termelő berendezések vizsgálata és megjelölésének követelményei

MSZ EN 442-2:1996/A1:2000

Radiátorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok

MSZ ENV 13154-1:2001

Adatátvitel a HVAC-alkalmazású irányítástechnikai hálózati terekhez. 1. rész: Adatobjektumok

MSZ EN 1264-4:2001

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 4. rész: Létesítés

MSZ EN 12098-2:2001

Fűtési rendszerek szabályozása. 2. rész: Meleg vizes fűtési rendszerek optimumszabályozói

MSZ EN 12238:2001

Épületek szellőztetése. Légtermináleszközök. Kevert áram aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 12239:2001

Épületek szellőztetése. Légtermináleszközök. Légcserélők aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 12589:2001

Épületek szellőztetése. Légterminál-berendezések. Állandó és változó légáramú terminálok aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 13181:2001

Épületek szellőztetése. Terminálok. Zsaluk vizsgálata homokpróbával

MSZ EN 13264:2001

Épületek szellőztetése. Padozatba épített légtermináleszközök. Vizsgálat a szerkezeti osztályozáshoz

MSZ EN 12809:2001

Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12815:2001

Lakossági, szilárd tüzelésű tűzhelyek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13229:2001

Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott tűzterű készülékeket is beleértve. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13240:2001

Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13030:2002

Épületek szellőztetése. Terminálok. Zsaluk vizsgálata és értékelése esőpróbával

MSZ EN 13180:2002

Épületek szellőztetése. Légvezetés. Hajlékony légvezetékek méretei és mechanikai követelményei

MSZ EN 12236:2002

Épületek szellőztetése. Légvezetékek tartószerkezetei. Szilárdsági követelmények

MSZ CR 14378:2002

Épületek szellőztetése. A légkezelő részegységek mechanikai energiaveszteség-tényezőinek tapasztalati meghatározása

MSZ EN 12170:2002

Épületek fűtési rendszerei. Eljárás az üzemeltetés, a karbantartás és a használat dokumentumainak elkészítéséhez. Szakképzett személlyel üzemeltethető fűtési rendszerek

MSZ EN 12171:2002

Épületek fűtési rendszerei. Eljárás az üzemeltetés, a karbantartás és a használat dokumentumainak elkészítéséhez. Szakképzetlen személlyel üzemeltethető fűtési rendszerek

MSZ EN 13182:2002

Épületek szellőztetése. Szellőztetett terek légsebességmérésének műszerezettségi követelményei

MSZ EN 779:2003

Makroszűrők általános szellőztetési célra. A szűrési teljesítmény meghatározása

MSZ EN 14037-1:2003

Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek. 1. rész: Műszaki leírások és követelmények

MSZ EN 14037-2:2003

Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek. 2. rész: A hőteljesítmény vizsgálati módszere

MSZ EN 14037-3:2003

Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek. 3. rész: A sugárzás hőteljesítményének osztályozási módja és kiértékelése

MSZ EN 488:2003

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószerelvényei

MSZ EN 12098-3:2003

Fűtési rendszerek szabályozása. 3. rész: Külső hőmérsékletről vezérelt szabályozóberendezés villamos fűtési rendszerekhez

MSZ EN 12237:2003

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Fémlemezes, kör keresztmetszetű légvezetékek szilárdsága és szivárgása

MSZ EN 12828:2003

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése

MSZ EN 12831:2003

Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítási módszer

MSZ EN 13229:2001/A1:2003

Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott tűzterű készülékeket is beleértve. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13403:2003

Épületek szellőztetése. Nemfémes csatornák. Szigetelőlapokkal burkolt légvezetékek

MSZ EN 13757-1:2003

Mérőeszközök leolvasási és távleolvasási kommunikációs rendszere. 1. rész: Adatcsere

MSZ EN 13771-1:2003

Hűtőkompresszorok és hűtőkondenzátor-egységek. Teljesítményvizsgálatok és vizsgálati módszerek. 1. rész: Hűtőkompresszorok

MSZ EN 442-1:1995/A1:2004

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és követelmények

MSZ EN 442-2:1996/A2:2004

Radiátorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok

MSZ EN 442-3:2004

Radiátorok és konvektorok. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 12792:2004

Épületek szellőztetése. Jelölések, fogalommeghatározások és rajzjelek

MSZ EN 13141-4:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 4. rész: Lakóépületek szellőztetőrendszereihez használt ventilátorok

MSZ EN 13141-6:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 6. rész: Egylakásos lakóházak használtlevegő-szellőztető rendszerének egységei

MSZ EN 13141-7:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 7. rész: Egylakásos lakóházakba szerelhető mechanikus szellőztetőrendszerek mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységei (a hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13142:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárható és optimális teljesítőképesség-jellemzők

MSZ EN 13465:2004

Épületek szellőztetése. Lakóházak légszállítási fokozatait meghatározó számítási módszerek

MSZ EN 14134:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületek szellőztetőrendszereinek teljesítőképesség-vizsgálata és a beszerelés ellenőrzése

MSZ EN 14239:2004

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. A légvezetékek felületének mérése

MSZ EN 14240:2004

Épületek szellőztetése. Vízhűtéses mennyezetek. Vizsgálat és osztályozás

MSZ EN 13141-1:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 1. rész: Kívül és belül szerelt légátviteli eszközök

MSZ EN 13141-2:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 2. rész: Használt levegő és friss levegő ki-, illetve belépőnyílása

MSZ EN 13141-3:2004

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 3. rész: Lakóépületek páraelszívói

MSZ EN 215:2004

Termosztatikus radiátorszelepek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12809:2001/A1:2005

Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12815:2001/A1:2005

Lakossági, szilárd tüzelésű tűzhelyek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13141-5:2005

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 5. rész: Tetőn kivezetett csövek végdarabjai

MSZ EN 13229:2001/A2:2005

Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott tűzterű készülékeket is beleértve. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13240:2001/A2:2005

Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14336:2005

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek létesítése és üzembe helyezése

MSZ EN ISO 16484-2:2005

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 2. rész: Hardver (ISO 16484-2:2004)

MSZ EN 13757-2:2005

Mérőeszközök leolvasási és távleolvasási kommunikációs rendszere. 2. rész: Fizikai és kapcsolati réteg

MSZ EN 13757-3:2005

Mérőeszközök leolvasási és távleolvasási kommunikációs rendszere. 3. rész: Speciális alkalmazási réteg

MSZ EN 13757-4:2006

Mérőeszközök és távleolvasásuk kommunikációs rendszerei. 4. rész: Vezeték nélküli mérőleolvasás (Mérőleolvasás a 868–870 MHz SRD-rádióhullámsávban)

MSZ EN 14518:2006

Épületek szellőztetése. Hűtőgerendák. Passzív hűtőgerendák vizsgálata és osztályozása

MSZ EN ISO 16484-3:2006

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 3. rész: Funkciók (ISO 16484-3:2005)

MSZ EN 12098-4:2006

Fűtési rendszerek szabályozása. 4. rész: Villamos rendszerek optimális indítási-leállítási (start-stop) vezérlőkészüléke

MSZ EN 12098-5:2006

Fűtési rendszerek szabályozása. 5. rész: Fűtési rendszerek indítási-leállítási (start-stop) ütemezőkészülékei

MSZ EN 12900:2006

Hűtőkompresszorok. Műszaki feltételek, tűrések és a gyártói műszaki adatok megadása

MSZ EN 14337:2006

Épületek fűtési rendszerei. Közvetlen villamos teremfűtési rendszerek kialakítása és telepítése

MSZ EN 14597:2006

Hőfejlesztő rendszerek hőszabályozó készülékei és hőhatárolói

MSZ EN 14908-1:2006

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Épülethálózati protokoll. 1. rész: Protokollréteg

MSZ EN 14908-2:2006

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Szabályozási hálózatprotokoll. 2. rész: Átvitel sodrott érpáros vezetékkel

MSZ EN 215:2004/A1:2006

Termosztatikus radiátorszelepek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1507:2006

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, négyszögletes keresztmetszetű légvezetékek. Szilárdsági és szivárgási követelmények

MSZ EN 13141-8:2006

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 8. rész: Különálló szobákba tervezett mechanikus szellőztetőrendszerek vezeték nélküli, mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységeinek (beleértve a hővisszanyerőket is) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13321-1:2006

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. 1. rész: Termék- és rendszerkövetelmények

MSZ EN 12097:2006

Épületek szellőztetése. Légcsatornák. A légcsatorna részegységeinek követelményei a légcsatornarendszer karbantarthatóságának könnyítésére

MSZ EN 13053:2006

Épületek szellőztetése. Légtechnikai készülékek. Készülékek, alkatrészek és részegységek osztályozása és teljesítőképességi adatai

MSZ EN 14277:2006

Épületek szellőztetése. Szellőzőnyílások. Az ATD/nyomószellőztetés házában vagy ahhoz közel, kalibrált érzékelővel végzett légárammérési módszer

MSZ EN 14785:2006

Lakóépületek fapellet-tüzelésű fűtőkészülékei. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15218:2007

Légkondicionálók és folyadékhűtéses aggregátok elpárologtatós kondenzátorokkal és villamos hajtású kompresszorokkal helyiséghűtéshez. Szakkifejezések, meghatározások, vizsgálati feltételek, vizsgálati módszerek és követelmények

MSZ EN 1434-1:2007

Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-2:2007

Hőmennyiségmérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

MSZ EN 1434-4:2007

Hőmennyiségmérők. 4. rész: A szerkezet jóváhagyási vizsgálatai

MSZ EN 1434-5:2007

Hőmennyiségmérők. 5. rész: Első hitelesítés

MSZ EN 1434-6:2007

Hőmennyiségmérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, ellenőrzés és karbantartás

MSZ EN 1506:2007

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, kör keresztmetszetű légvezetékek és légvezeték-szerelvények. Méretek

MSZ EN 13321-2:2007

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. 2. rész: KNXnet/IP adatátvitel

MSZ EN 13779:2007

Nem lakóépületek szellőztetése. Helyiségek szellőztető és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei

MSZ EN 14799:2007

Levegőszűrők általános légtisztításra. Szakkifejezések

MSZ EN 14908-3:2007

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Szabályozóhálózati protokoll. 3. rész: Adatátvitel az energiaellátó hálózaton keresztül

MSZ EN 14908-4:2007

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Szabályozóhálózati protokoll. 4. rész: IP-adatátvitel

MSZ EN 15239:2007

Épületek szellőztetése. Épületek összenergia-teljesítőképessége. Útmutatás a szellőztetőrendszerek ellenőrzéséhez

MSZ EN 15240:2007

Épületek szellőztetése. Épületek összenergia-teljesítőképessége. Útmutatás a légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséhez

MSZ EN 15241:2007

Nem lakóépületek szellőztetése. Épületek szivárgás és szellőztetés általi energiaveszteségének számítási módszerei

MSZ EN 15242:2007

Épületek szellőztetése. Épületek légáramlását – beleértve a szivárgást is – meghatározó számítási módszerek

MSZ EN 15251:2007

Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri bemeneti paraméterei

MSZ EN 15250:2008

Szilárd tüzelésű hőtárolós készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14511-1:2008

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 14511-2:2008

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 2. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 14511-3:2008

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 3. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14511-4:2008

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 4. rész: Követelmények

MSZ EN 15232:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületmenedzselés kihatásai

MSZ EN 15243:2008

Épületek szellőztetése. Klimatizált épületek helyiség-hőmérsékletének, terhelésének és energiafelhasználásának számítása

MSZ EN 15316-1:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 15316-2-1:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2-1. rész: Helyiségfűtő hőátadó rendszerek

MSZ EN 15316-2-3:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2-3. rész: Helyiségfűtő elosztórendszerek

MSZ EN 15316-4-3:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-3. rész: Hőfejlesztő és termikus napenergia-hasznosító rendszerek

MSZ EN 15316-4-4:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-4. rész: Hőfejlesztő és az épület szerves részét képező kombinált rendszerek

MSZ EN 15316-4-5:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-5. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, valamint a távhő-, és a nagy kiterjedésű rendszerek teljesítőképessége és minősége

MSZ EN 15316-4-6:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-6. rész: Hőfejlesztő és fotovillamos rendszerek

MSZ EN 15378:2008

Épületek fűtési rendszerei. Kazánok és fűtőrendszerek felügyelete

MSZ EN 1886:2008

Épületek szellőztetése. Légkezelő egységek. Mechanikai paraméterek

MSZ EN 12102:2008

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk és légnedvesség-csökkentők. Légzajkibocsátás mérése. A hangteljesítményszint meghatározása

MSZ EN 13141-9:2008

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 9. rész: Épületen kívül szerelt, nedvesség által szabályozott légátviteli eszközök

MSZ EN 13141-10:2008

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 10. rész: Nedvesség által szabályozott, használt levegőt áteresztő nyílás

MSZ EN 13771-2:2008

Hűtőkompresszorok és hűtőkondenzátor-egységek. Teljesítményvizsgálatok és vizsgálati módszerek. 2. rész: Kondenzátoregységek

MSZ EN 15116:2008

Épületek szellőztetése. Hűtőgerendák. Aktív hűtőgerendák vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 15316-3-1:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-1. rész: Használati melegvíz-rendszerek, a szükségletek jellemzése (vízkivételi követelmények)

MSZ EN 15316-3-2:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-2. rész: Használati melegvíz-rendszerek, vízelosztás

MSZ EN 15316-3-3:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-3. rész: Használati melegvíz-rendszerek, víztermelés

MSZ EN 15316-4-1:2008

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-1. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, égéstérrendszerek (vízmelegítők)

MSZ EN 15377-3:2008

Épületek fűtési rendszerei. Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek tervezése. 3. rész: Megújuló energiaforrások használatának optimalizálása

MSZ EN 15423:2008

Épületek szellőztetése. Légelosztó rendszerek tűzvédelme épületekben

MSZ EN 15450:2008

Épületek fűtési rendszerei. Hőszivattyús fütőrendszerek tervezése

MSZ EN 15459:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energetikai rendszereinek gazdaságossági értékelési eljárása

MSZ EN ISO 16484-5:2008

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 5. rész: Adatközlési protokollok (ISO 16484-5:2007)

MSZ EN 1434-3:2009

Hőmennyiségmérők. 3. rész: Adatcsere és interfészek

MSZ EN 1264-2:2009

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 2. rész: Padlófűtés: A fűtőteljesítmény meghatározása számítással és vizsgálati módszerekkel

MSZ EN 1264-5:2009

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 5. rész: A padlóba, mennyezetbe és falba ágyazott fűtő- és hűtőfelületek. A fűtőteljesítmény meghatározása

MSZ EN 13757-5:2009

Mérőeszközök és távleolvasásuk kommunikációs rendszerei. 5. rész: Vezeték nélküli továbbítás

MSZ EN 13757-6:2009

Mérőeszközök és távleolvasásuk kommunikációs rendszerei. 6. rész: Helyi busz

MSZ EN 15316-4-2:2009

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-2. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, hőszivattyúrendszerek

MSZ EN 15377-1:2009

Épületek fűtési rendszerei. Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek tervezése. 1. rész: A tervezési fűtő- és hűtőképesség meghatározása

MSZ EN 15377-2:2009

Épületek fűtési rendszerei. Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek tervezése. 2. rész: Tervezés, méretezés és felszerelés

MSZ EN 15316-4-7:2009

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-7. rész: Helyiségek biomasszaégető hőfejlesztő rendszerei

MSZ EN 15500:2009

A fűtés, szellőztetés és a légkondicionálás vezérlése. Elektronikus egyéni zónavezérlő készülék

MSZ EN ISO 5802:2009

Ipari ventilátorok. Helyszíni teljesítőképességi vizsgálat (ISO 5802:2001)

MSZ EN ISO 12499:2009

Ipari ventilátorok.Ventilátorok mechanikai vizsgálata. Védőburkolat (ISO 12499:1999)

MSZ EN 253:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló csőrendszer

MSZ EN 448:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőidomok

MSZ EN 489:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek csőkötései

MSZ EN 14419:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Megfigyelőrendszerek

MSZ EN 14908-5:2009

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületmenedzsment számára. Szabályozási hálózatprotokoll. 5. rész: Kivitelezés

MSZ EN 15632-1:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok. 1. rész: Osztályba sorolás, általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-4:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok. 4. rész: Kötött köpenyű fém csőrendszer, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15665:2009

Épületek szellőztetése. Lakóépületek szellőztető rendszerei teljesítménykritériumainak meghatározása

MSZ EN 15698-1:2009

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű iker csőrendszerei. 1. rész: Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű iker acél csőrendszer

MSZ EN ISO 16484-5:2008/A1:2009

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 5. rész: Adatközlési protokollok. 1. módosítás (ISO 16484-5:2008/Amd 1:2009)

MSZ EN ISO 16484-6:2009

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 6. rész: Az adatátvitel megfelelőségvizsgálata (ISO 16484-6:2009)

MSZ EN 13941:2009

Távhőhálózatok gyárilag kötőanyaggal szigetelt csőrendszereinek tervezése és létesítése

MSZ EN 15544:2009

Egyedi kivitelezésű tégla- és cserépkályhák. Méretezés

MSZ EN 1264-3:2010

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 3. rész: Méretezés

MSZ EN 1264-4:2010

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 4. rész: Létesítés

MSZ EN 1822-1:2010

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 1. rész: Osztályozás, műszaki paraméterek vizsgálatai, megjelölés

MSZ EN 1822-2:2010

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 2. rész: Aeroszol-előállítás, mérőberendezés, részecskék statisztikai számlálása

MSZ EN 1822-3:2010

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 3. rész: Sík szűrőlapok vizsgálatai

MSZ EN 1822-4:2010

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 4. rész: A szűrőelemek átjárhatóságának meghatározása (pásztázó eljárás)

MSZ EN 1822-5:2010

Nagy hatékonyságú légszűrők (HEPA és ULPA). 5. rész: A szűrőelemek hatékonyságának meghatározása

MSZ EN ISO 13351:2010

Ipari ventilátorok. Méretek (ISO 13351:2009)

MSZ EN 15632-2:2010

Távhőhálózati csővezetékek. Előre szigetelt hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Ragasztott műanyag szolgáltató- csövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-3:2010

Távhőhálózati csővezetékek. Előre szigetelt hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Nem ragasztott rendszerű műanyag szolgáltatócsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15805:2010

Makroszűrők általános szellőztetési célra. Szabványos méretek

MSZ EN 15650:2010

Épületek szellőztetése. Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 15727:2010

Épületek szellőztetése. Szellőzővezetékek és légcsatorna-részegységek, szivárgási osztályba sorolás és vizsgálatok

MSZ EN 13941:2009+A1:2010

Távhőhálózatok gyárilag kötőanyaggal szigetelt csőrendszereinek tervezése és létesítése

MSZ EN ISO 13349:2010

Ipari ventilátorok. Szakszótár és a kategóriák meghatározása (ISO 13349:2010)

MSZ EN 13141-2:2010

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 2. rész: Használt levegő és friss levegő ki-, illetve belépőnyílása

MSZ EN 13141-7:2011

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 7. rész: Egylakásos lakóházakba szerelhető mechanikus szellőztetőrendszerek mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységeinek (a hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképesség-vizsgálatai

MSZ EN 14908-6:2011

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 6. rész: Alkalmazási elemek

MSZ EN 15821:2011

Természetes farönkkel fűtött, kombinált tüzelésű szaunakályha. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 16484-1:2011

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 1. rész: Projektterv és kivitelezés (ISO 16484-1:2010)

MSZ EN ISO 16484-5:2011

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 5. rész: Adatközlési protokollok (ISO 16484-5:2010)

MSZ EN 15316-4-8:2011

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-8. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, légfűtés és felülről sugárzó fűtőrendszerek

MSZ EN 15879-1:2011

Helyiségfűtő és/vagy -hűtő, közvetlen hőátadású, földkapcsolatú, villamos hajtású kompresszoros hőszivattyúk vizsgálata és értékelése. 1. rész: A hőenergiát közvetlenül a víznek átadó hőszivattyúk

MSZ EN 16147:2011

Villamos kompresszoros hőszivattyúk. Használati melegvíz-egységek megjelölésének követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 488:2011

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószerelvényei

MSZ EN 1264-1:2011

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 1. rész: Fogalommeghatározások és jelképek

MSZ EN 13053:2006+A1:2011

Épületek szellőztetése. Légtechnikai készülékek. Készülékek, alkatrészek és részegységek osztályba sorolása és teljesítőképességi (működési) adatai

MSZ EN 13141-4:2011

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség- vizsgálata. 4. rész: Lakóépületek szellőztetőrendszereihez használt ventilátorok

MSZ EN ISO 11960:2011

Kőolaj- és földgázipar. Acélcsövek kutakhoz béléscsőkénti vagy termelőcsőkénti alkalmazásra (ISO 11960:2011)

MSZ EN 14511-1:2012

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 14511-2:2012

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 2. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 14511-3:2012

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 3. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14511-4:2012

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 4. rész: Követelmények

MSZ EN 15726:2012

Épületek szellőztetése. Levegődiffúzió. Légkondicionált/szellőztetett helyiségek tartózkodási tereiben a termikus és akusztikai feltételek értékeléséhez végzett mérések

MSZ EN 15780:2012

Épületek szellőztetése. Légcsatorna. Szellőzőrendszerek tisztasága

MSZ EN 15232:2012

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületmenedzselés kihatásai

MSZ EN 14825:2012

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési feltételek és a szezonális energiahatékonyság vizsgálata és értékelés

MSZ EN 779:2013

Makroszűrők általános szellőztetési célra. A szűrési teljesítmény meghatározása

MSZ EN 12599:2013

Épületek szellőztetése. Vizsgálati és mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek átvételéhez

MSZ EN 13321-1:2013

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. 1. rész: Termék- és rendszerkövetelmények

MSZ EN 14597:2013

Hőfejlesztő rendszerek hőszabályozó készülékei és hőhatárolói

MSZ EN ISO 16484-5:2013

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 5. rész: Adatközlési protokollok (ISO 16484-5:2012)

MSZ EN 13321-2:2013

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. 2. rész: KNXnet/IP adatátvitel

MSZ EN 1264-2:2008+A1:2013

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és –hűtési rendszerek. 2. rész: Padlófűtés: A fűtőteljesítmény számítással és kísérleti eljárásokkal való meghatározásának ellenőrzési módszerei

MSZ EN 12828:2013

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése

MSZ EN 253:2009+A1:2013

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló csőrendszer

MSZ EN 13142:2013

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárható és optimális működési jellemzők

MSZ EN 16445:2013

Épületek szellőztetése. Levegőeloszlás. Hígításos szellőzés aerodinamikai vizsgálata és értékelése: nem izotermikus hűtéses eljárás

MSZ EN ISO 29462:2013

Általános szellőzési célú légszűrő berendezés és rendszer részecskemérettől és nyomásveszteségtől függő leválasztási hatékonyságának helyszíni vizsgálata beépített állapotban (ISO 29462:2013)

MSZ EN 12102:2013

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk és légnedvesség-csökkentők. A légzajkibocsátás mérése. A hangteljesítményszint meghatározása

MSZ EN 12900:2013

Hűtőkompresszorok. Osztályozási feltételek, tűrések és a gyártói műszaki adatok megadása

MSZ EN 13757-3:2013

Mérőeszközök leolvasási és távleolvasási kommunikációs rendszere. 3. rész: Speciális alkalmazási réteg

MSZ EN 14511-3:2013

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 3. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 15218:2013

Légkondicionálók és folyadékhűtéses aggregátok elpárologtatós kondenzátorokkal és villamos hajtású kompresszorokkal helyiséghűtéshez. Szakkifejezések, meghatározások, vizsgálati feltételek, vizsgálati módszerek és követelmények

MSZ EN 16313:2013

Csatlakozások fűtő- és hűtőberendezésekhez. Eltávolítható csatlakozás G 3/4 A méretű külső menetes csővel és belső kúppal

MSZ EN ISO 10121-2:2013

Vizsgálati módszerek az általános szellőztetés gázfázisú levegőtisztító közegei és eszközei teljesítményének az értékelésére. 2. rész: A gázfázisú levegőtisztító berendezések (GPACD) (ISO 10121-2:2013)

MSZ EN ISO 29461-1:2013

Légbeszívó szűrőrendszerek forgó géphez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Statikus szűrőelemek (ISO 29461-1:2013)

MSZ EN 14825:2013

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és értékelés, valamint a szezonális teljesítőképesség számítása

MSZ EN 14511-4:2013

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 4. rész: Üzemelési követelmények, megjelölés és útmutatások

MSZ EN 14511-2:2013

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 2. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 13757-4:2013

Mérőeszközök és távleolvasásuk kommunikációs rendszerei. 4. rész: Vezeték nélküli mérőleolvasás (Mérőleolvasás az üzemelési SRD-rádióhullámsávban)

MSZ EN 12098-1:2013

Fűtési rendszerek szabályozása. 1. rész: Szabályozó eszköz meleg vizes fűtési rendszerekhez

MSZ EN 834:2013

Fűtési költségelosztók a helyiségfűtő radiátorok hőfogyasztásának meghatározásához. Villamos hálózatról táplált készülékek

MSZ EN 12098-3:2014

Fűtési rendszerek szabályozása. 3. rész: Szabályozóberendezés villamos fűtési rendszerekhez

MSZ EN 14511-1:2014

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 488:2011+A1:2014

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószelvényei

MSZ EN 1751:2014

Épületek szellőztetése. Légelosztó központok. Záró- és szabályozószerelvények áramlástani vizsgálata

MSZ EN 12828:2012+A1:2014

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése

MSZ EN ISO 10121-1:2014

Vizsgálati módszerek az általános szellőztetés gázfázisú levegőtisztító közegei és eszközei teljesítményének értékelésére. 1. rész: Gázfázisú levegőtisztító közeg (ISO 10121-1:2014)

MSZ EN 14908-1:2014

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 1. rész: Protokollréteg

MSZ EN 14908-2:2014

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 2. rész: Átvitel sodrott érpáros vezetékkel

MSZ EN 14908-3:2014

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 3. rész: Az erősáramú távvezeték-csatorna előírásai

MSZ EN 14908-4:2014

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 4. rész: IP-adatátvitel

MSZ EN ISO 16484-5:2014

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 5. rész: Adatátviteli protokollok (ISO 16484-5:2014)

MSZ EN ISO 16484-6:2014

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 6. rész: Az adatátvitel megfelelőségvizsgálata (ISO 16484-6:2014)

MSZ EN 13141-8:2014

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 8. rész: Különálló szobákba tervezett mechanikus szellőztetőrendszerek vezeték nélküli, mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységeinek (beleértve a hővisszanyerőket is) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13757-1:2015

Mérőeszközök kommunikációs rendszere. 1. rész: Adatcsere

MSZ EN 13141-6:2015

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 6. rész: Egylakásos lakóházak használtlevegő-szellőztető rendszerének egységei

MSZ EN 14908-6:2015

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 6. rész: Alkalmazási elemek

MSZ EN 15632-1:2009+A1:2015

Távhőhálózati csővezetékek. Előre szigetelt hajlékony csővezetékrendszerek. 1. rész: Osztályba sorolás, általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-2:2010+A1:2015

Távhőhálózati csővezetékek. Előre szigetelt hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Ragasztott műanyag szolgáltatócsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-3:2010+A1:2015

Távhőhálózati csővezetékek. Előre szigetelt hajlékony csővezetékrendszerek. 3. rész: Nem ragasztott rendszerű műanyag szolgáltatócsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16430-1:2015

Légkeveréses radiátorok, konvektorok és padlókonvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és követelmények

MSZ EN 16430-2:2015

Légkeveréses radiátorok, konvektorok és padlókonvektorok. 2. rész: Vizsgálati módszer és a hőteljesítmény értékelése

MSZ EN 16430-3:2015

Légkeveréses radiátorok, konvektorok és padlókonvektorok. 3. rész: Vizsgálati módszer és a hűtőképesség értékelése

MSZ EN 442-1:2015

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és követelmények

MSZ EN 442-2:2015

Radiátorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok

MSZ EN ISO 15957:2015

Vizsgálati porok a légtisztító berendezések értékeléséhez (ISO 15957:2015)

MSZ EN ISO 5802:2008/A1:2015

Ipari ventilátorok. Helyszíni teljesítőképességi vizsgálat (ISO 5802:2001/Amd 1:2015)

MSZ EN 13141-11:2015

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 11. rész: Szellőztetésellátó egységek

MSZ EN 1397:2015

Hőcserélők. Ventilátoros folyadék-levegő légfűtő és léghűtő konvektorok. Mérési eljárások a teljesítmény meghatározásához

MSZ EN 15698-2:2015

Távhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű ikercsőrendszerei. 2. rész: Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű kötött acél csőidom és csőszerelvény

MSZ EN 16211:2015

Épületek szellőztetése. A helyiségek légáramlásának mérése. Módszerek

MSZ EN 16583:2015

Hőcserélők. Ventilátoros folyadék-levegő légfűtő és léghűtő konvektorok. A hangteljesítményszint meghatározása

MSZ EN ISO 11855-1:2015

Épületek környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályzása. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és komfortkritériumok (ISO 11855-1:2012)

MSZ EN ISO 11855-2:2015

Épületek környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályzása. 2. rész: A tervezési fűtő- és hűtőkapacitás meghatározása (ISO 11855-2:2012)

MSZ EN ISO 11855-3:2015

Épületek környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályzása. 3. rész: Tervezés és méretezés (ISO 11855-3:2012)

MSZ EN ISO 11855-4:2015

Épületek környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályzása. 4. rész: Termoaktív épületrendszerek (TABS) dinamikus fűtő- és hűtőkapacitásának méretezése és számítása (ISO 11855-4:2012)

MSZ EN ISO 11855-5:2015

Épületek környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályzása. 5. rész: Telepítés (ISO 11855-5:2012)

MSZ EN ISO 12759:2015

Ventilátorok. Ventilátorok hatásfokának osztályozása (ISO 12759:2010, tartalmazza az Amd 1:2013 módosítást)

MSZ EN 13757-5:2016

Mérőeszközök és kommunikációs rendszerei. 5. rész: Vezeték nélküli M-Bus továbbítás

MSZ EN 1434-1:2016

Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-2:2016

Hőmennyiségmérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

MSZ EN 1434-4:2016

Hőmennyiségmérők. 4. rész: A mintaszerkezet jóváhagyási vizsgálatai

MSZ EN 1434-5:2016

Hőmennyiségmérők. 5. rész: Első hitelesítés

MSZ EN 1434-6:2016

Hőmennyiségmérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, ellenőrzés és karbantartás

MSZ EN 253:2009+A2:2016

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló csőrendszer

MSZ EN 448:2016

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőidomok

MSZ EN 488:2016

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószelvényei

MSZ EN ISO 13350:2016

Ventilátorok. Sugárventilátorok teljesítőképességi vizsgálata (ISO 13350:2015)

MSZ EN 13757-6:2016

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 6. rész: Helyi busz

MSZ EN 1434-3:2016

Hőmennyiségmérők. 3. rész: Adatcsere és interfészek

MSZ EN ISO 16891:2016

Vizsgálati módszerek a tisztítható szűrőanyag lebomlási jellemzőinek értékelésére (ISO 16891:2016)

MSZ EN 14825:2016

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és értékelés, valamint a szezonális teljesítőképesség számítása

MSZ EN ISO 15858:2017

UV-C eszközök. Biztonsági információ. Megengedett expozíció az emberi szervezetre (ISO 15858:2016)

MSZ EN ISO 16170:2017

Ipari létesítmények nagy hatékonyságú szűrőrendszereinek helyszíni vizsgálati módszerei (ISO 16170:2016, 2017. áprilisi helyesbített változat)

MSZ EN 14037-1:2017

Kazettás rendszerű, 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel fűtő és hűtő felületek. 1. rész: Előre gyártott, mennyezetre szerelt, helyiségfűtő sugárzópanelek. Műszaki előírások és követelmények

MSZ EN 14037-2:2017

Kazettás rendszerű, 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel fűt- és hűtő felületek. 2. rész: Előre gyártott, mennyezetre szerelt, helyiségfűtő sugárzópanelek. A hőteljesítmény vizsgálati módszere

MSZ EN 14037-3:2017

Kazettás rendszerű, 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel fűt- és hűtő felületek. 3. rész: Előre gyártott, mennyezetre szerelt, helyiségfűtő sugárzópanelek. A sugárzás hőteljesítményének osztályozási módszere és kiértékelése

MSZ EN 14037-4:2017

Kazettás rendszerű, 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel fűt- és hűtő felületek. 4. rész: Előre gyártott, mennyezetre szerelt, helyiségfűtő sugárzópanelek. A hűtőképesség vizsgálati módszere

MSZ EN 14037-5:2017

Kazettás rendszerű, 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel fűtő és hűtő felületek. 5. rész: Nyitott vagy zárt, mennyezeti fűtőfelületek. A hőteljesítmény vizsgálati módszere

MSZ EN 13215:2017

Hűtőkondenzátor-egységek. Osztályozási feltételek, tűrések és gyártói műszaki adatok megadása

MSZ EN 13771-1:2017

Hűtőkompresszorok és hűtőkondenzátor-egységek. Teljesítményvizsgálatok és vizsgálati módszerek. 1. rész: Hűtőkompresszorok

MSZ EN 16282-2:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 2. rész: Konyhai szellőztetők elszívói. Tervezési és biztonsági követelmények

MSZ EN 16282-3:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 3. rész: Konyhai szellőztetőmennyezetek. Tervezési és biztonsági követelmények

MSZ EN 16282-4:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 4. rész: Levegőbetáplálás és -elszívás. Tervezési és biztonsági követelmények

MSZ EN 16836-1:2017

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. Vezeték nélküli mesh-hálózat a mérőeszközök adatcseréjéhez. 1. rész: Bevezetés és szabványosítási keretrendszer

MSZ EN 16836-2:2017

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. Vezeték nélküli mesh-hálózat a mérőeszközök adatcseréjéhez. 2. rész: A hálózati réteg és készlet előírásai

MSZ EN 16836-3:2017

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. Vezeték nélküli mesh-hálózat a mérőeszközök adatcseréjéhez. 3. rész: Az alkalmazási réteghez rendelt energiaprofil előírásai

MSZ EN ISO 16890-1:2017

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer (ISO 16890-1:2016)

MSZ EN ISO 16890-2:2017

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 2. rész: A frakcionális leválasztási hatékonyság és a légáramlási ellenállás mérése (ISO 16890-2:2016)

MSZ EN ISO 16890-3:2017

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 3. rész: A gravimetrikus hatásfok és légáramlási ellenállás meghatározása a leválasztott vizsgálati por tömegének függvényében (ISO 16890-3:2016)

MSZ EN ISO 16890-4:2017

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 4. rész: Kondicionálási módszer a legkisebb frakcionális leválasztási hatékonyság meghatározásához (ISO 16890-4:2016)

MSZ EN 16147:2017

Villamos kompresszoros hőszivattyúk. Használati meleg vizes egységek megjelölésének vizsgálatai, teljesítményértékelése és követelményei

MSZ EN 16573:2017

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek teljesítőképesség-vizsgálata. Többfunkciós, kiegyensúlyozott szellőztetőegységek egylakásos lakóházakhoz, beleértve a hőszivattyút is

MSZ EN 15316-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 1. rész: Általános előírások és az energetikai teljesítőképesség kifejezése, M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 modul

MSZ EN 15316-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3. rész: Elosztórendszerek helyiségekhez (használati meleg víz (DHW), fűtés és hűtés), M3-6, M4-6, M8-6 modul

MSZ EN 15316-4-2:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-2. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, hőszivattyúrendszerek, M3-8-2, M8-8-2 modul

MSZ EN 15316-4-4:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-4. rész: Hőfejlesztő és az épület szerves részét képező kombinált rendszerek, M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 modul

MSZ EN 15316-4-8:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-8. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, légfűtés és felülről sugárzó fűtőrendszerek, beleértve a (helyi) kályhákat, M3-8-8 modul

MSZ EN 15378-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtő- és használati meleg vizes (DHW-) rendszerek épületekben. 3. rész: Mért energetikai teljesítőképesség, M3-10, M8-10 modul

MSZ EN 16946-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületkezelés ellenőrzése. 1. rész: M10-11 modul

MSZ EN 12098-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 1. rész: Szabályozóberendezés meleg vizes fűtési rendszerekhez. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 12098-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 3. rész: Szabályozóberendezés villamos fűtési rendszerekhez. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 12098-5:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 5. rész: Fűtési rendszerek programozható termosztátjai. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 15232-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. 1. rész: Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületkezelés kihatásai. M10-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 modul

MSZ EN 15316-2:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2. rész: Helyiségfűtő és -hűtő, hőleadó berendezések, M3-5, M4-5 modul

MSZ EN 15316-4-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-1. rész: Helyiségfűtő és hőtermelő használati meleg vizes (DHW-) rendszerek, tüzeléstechnikai rendszerek (vízmelegítők, biomassza), M3-8-1, M8-8-1 modul

MSZ EN 15316-4-10:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-10. rész: Szélenergia-termelő rendszerek, M11-8-7 modul

MSZ EN 15316-4-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-3. rész: Hőtermelő, termikus napenergia-hasznosító és fotovillamos rendszerek, M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 modul

MSZ EN 15316-4-5:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-5. rész: Távfűtés és távhűtés, M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 modul

MSZ EN 15316-5:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 5. rész: Helyiségfűtő és használati meleg vizet (DHW-) tároló (nem hűtő) rendszerek, M3-7, M8-7 modul

MSZ EN 15378-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek fűtési és használati meleg vizes (DHW-) rendszerei. 1. rész: Kazánok, fűtési és használati meleg vizet (DHW-) termelő rendszerek felülvizsgálata, M3-11, M8-11 modul

MSZ EN 15459-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energetikai rendszereinek gazdaságossági értékelési eljárása. 1. rész: Számítási eljárások, M1-14 modul

MSZ EN 15500-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtés, szellőztetés és a légkondicionálás szabályozása. 1. rész: Elektronikus egyéni zónaszabályozó készülék. M3-5, M4-5, M5-5 modul

MSZ EN 16798-5-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 5-1. rész: Számítási módszerek a szellőztetési és légkondicionáló rendszerek energetikai követelményeihez (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 modul). 1. módszer: Elosztás és termelés

MSZ EN 16947-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületkezelési rendszer. 1. rész: M10-12 modul

MSZ EN 13141-3:2017

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 3. rész: Lakóépületek ventilátor nélküli páraelszívói

MSZ EN 16798-13:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. 13. rész: M4-8 modul. Hűtőrendszerek számításai. Előállítás

MSZ EN 16798-15:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 15. rész: Hűtőrendszerek számításai (M4-7 modul). Tárolás

MSZ EN 16798-17:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 17. rész: Útmutatás a szellőztető- és légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséhez (M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 modul)

MSZ EN 16798-7:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 7. rész: Épületek légáramlását, beleértve a szivárgást is, meghatározó számítási módszerek (M5-5 modulok)

MSZ EN 16798-9:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 9. rész: Hűtőrendszerek energiakövetelményeinek számítási módszerei (M4-1, M4-4, M4-9 modul). Általános követelmények

MSZ EN 12831-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Hőszükséglet-számítási módszer. 1. rész: Helyiségfűtési terhelés, M3-3 modul

MSZ EN 12831-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Hőszükséglet-számítási módszer. 3. rész: Használati meleg vizes rendszerek hőterhelése és a szükségletek jellemzése, M8-2, M8-3 modul

MSZ EN 16282-1:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 1. rész: Általános követelmények, beleértve a számítási módszert

MSZ EN 16282-5:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 5. rész: Légvezeték. Tervezés és méretezés

MSZ EN 16282-7:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 7. rész: Rögzített tűzelfojtó rendszerek telepítése és használata

MSZ EN 16282-8:2017

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 8. rész: Aeroszolos kezelésre szolgáló berendezések. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN ISO 16484-5:2017

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 5. rész: Adatátviteli protokollok (ISO 16484-5:2017)

MSZ EN 16798-3:2018

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 3. rész: Nem lakóépületek szellőztetése. Helyiségek szellőztető- és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei (M5-1, M5-4 modul)

MSZ EN 16798-5-2:2018

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 5-2. rész: Számítási módszerek a szellőztetőrendszerek energetikai követelményeihez (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 modul). 2. módszer: Elosztás és termelés

MSZ EN 13771-2:2018

Hűtőkompresszorok és hűtőkondenzátor-egységek. Teljesítményvizsgálatok és vizsgálati módszerek. 2. rész: Kondenzátoregységek

MSZ EN ISO 5801:2018

Ventilátorok. Teljesítőképességi vizsgálatok szabványos légcsatornákkal (ISO 5801:2017)

MSZ EN 12102-1:2018

Villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk, technológiai hűtők és légnedvesség-csökkentők. A hangteljesítményszint meghatározása. 1. rész: Légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk helyiségek fűtésére és hűtésére, légnedvesség-csökkentők és technológiai hűtők

MSZ EN 14511-1:2018

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, illetve technológiai hűtők. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 14511-2:2018

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, illetve technológiai hűtők. 2. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 14511-3:2018

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, illetve technológiai hűtők. 3. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14511-4:2018

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, illetve technológiai hűtők. 4. rész: Követelmények

MSZ EN 13757-2:2018

Mérőeszközök kommunikációs rendszere. 2. rész: Vezetékes M-Bus kommunikáció

MSZ EN 13757-3:2018

Mérőeszközök kommunikációs rendszere. 3. rész: Alkalmazási protokollok

MSZ EN 13757-7:2018

Mérőeszközök kommunikációs rendszere. 7. rész: Szállítási és biztonsági szolgáltatások

MSZ EN 16510-1:2018

Lakossági, szilárd tüzelésű berendezések. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13141-1:2019

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 1. rész: Kívül és belül szerelt légátviteli eszközök

MSZ EN 1434-1:2015+A1:2019

Hőenergia-mérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-2:2015+A1:2019

Hőenergia-mérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

MSZ EN 1434-4:2015+A1:2019

Hőenergia-mérők. 4. rész: A mintaszerkezet jóváhagyási vizsgálatai

MSZ EN 1434-5:2015+A1:2019

Hőenergia-mérők. 5. rész: Első verifikálási vizsgálat

MSZ EN 1434-6:2015+A1:2019

Hőenergia-mérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, működés közbeni ellenőrzés és karbantartás

MSZ EN 14825:2019

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és értékelés, valamint a szezonális teljesítőképesség számítása

MSZ EN 17192:2019

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Nemfémes légvezetékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 21083-1:2019

Vizsgálati módszer a szférikus nanoanyagokkal szembeni levegőszűrő közeg hatékonyságának mérésére. 1. rész: 20 nm és 500 nm közötti mérettartomány (ISO 21083-1:2018)

MSZ EN ISO 29463-2:2019

Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 2. rész: Aeroszol-előállítás, mérőberendezés és részecskeszámítási statisztikák (ISO 29463-2:2011)

MSZ EN ISO 29463-3:2019

Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 3. rész: Sík lapszerű szűrőközeg vizsgálata (ISO 29463-3:2011)

MSZ EN ISO 29463-4:2019

Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 4. rész: Vizsgálati módszer a szűrőelemek szivárgásának meghatározására. Pásztázó eljárás (ISO 29463-4:2011)

MSZ EN ISO 29463-5:2019

Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 5. rész: A szűrőelemek vizsgálati módszere (ISO 29463-5:2011)

MSZ EN 14134:2019

Épületek szellőztetése. Lakóépületek szellőztetőrendszerei teljesítményének mérése és ellenőrzése

MSZ EN 1822-1:2019

Nagy hatékonyságú légszűrők (EPA, HEPA és ULPA). 1. rész: Osztályozás, műszaki paraméterek vizsgálatai, megjelölés

MSZ EN 12102-2:2019

Villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk, technológiai hűtők és légnedvesség-csökkentők. A hangteljesítményszint meghatározása. 2. rész: Hőszivattyús vízmelegítők

MSZ EN 13757-4:2019

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 4. rész: Vezeték nélküli M-Bus kommunikáció

MSZ EN 16798-1:2019

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 1. rész: Beltéri bemeneti paraméterek az épületek beltéri levegőminőségéhez, hőmérsékleti, világítási és akusztikai környezetéhez kapcsolódó energetikai teljesítőképességének tervezéséhez és értékeléséhez. M1-6 modul

MSZ EN 13941-1:2019

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 1. rész: Tervezés

MSZ EN 13941-2:2019

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 2. rész: Létesítés

MSZ EN 215:2020

Termosztatikus radiátorszelepek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14419:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszerei. Megfigyelőrendszerek

MSZ EN 15698-1:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű ikercsőrendszerei. 1. rész: Acélcsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű ikercsőszerelvénye

MSZ EN 15698-2:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű ikercsőrendszerei. 2. rész: Acélcsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű, kötött csőidomai és csőszerelvényei

MSZ EN 17248:2020

Távhőhálózati és távhűtéshálózati csőrendszerek. Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 253:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. Acélcsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű csőszerelvénye

MSZ EN 448:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. Acélcsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű, kötött csőidomai

MSZ EN 488:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. Acélcsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű, acél elzárószelvényei

MSZ EN 489-1:2020

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszerei. 1. rész: Az EN 13941-1 szerinti melegvíz-hálózatok külső köpenyeinek csatlakozása és hőszigetelése

MSZ EN ISO 29464:2020

A levegő és más gázok tisztítása. Terminológia (ISO 29464:2017)

MSZ EN 13053:2020

Épületek szellőztetése. Légkezelők. Egységek, alkatrészek és részegységek osztályba sorolása és teljesítménye

MSZ EN 14908-7:2020

Adatátvitel nyílt kommunikációs hálózaton keresztül az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Szabályozási hálózatprotokoll. 7. rész: Internetes protokollokon keresztüli adatátvitel

MSZ EN ISO 12759-4:2020

Ventilátorok. Ventilátorok hatásfokának osztályozása. 4. rész: A legnagyobb működési sebességen meghajtott ventilátorok (ISO 12759-4:2019)

MSZ EN 16282-6:2020

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 6. rész: Aeroszol-leválasztók. Tervezési és biztonsági követelmények

MSZ EN ISO 22510:2020

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. KNXnet/IP adatátvitel (ISO 22510:2019)

MSZ EN ISO 16484-6:2020

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 6. rész: Az adatátvitel megfelelőségvizsgálata (ISO 16484-6:2020)

MSZ EN ISO 16484-5:2017/A1:2020

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek (BACS). 5. rész: Adatátviteli protokollok. 1. módosítás (ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020)

MSZ EN 17414-1:2020

Távhűtéshálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 1. rész: Osztályba sorolás, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 17414-2:2020

Távhűtéshálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Kötött köpenyű, műanyag haszoncsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 17414-3:2020

Távhűtéshálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 3. rész: Nem kötött köpenyű, műanyag haszoncsövek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 17415-1:2020

Távhűtéshálózati csővezetékek. Földbe fektetett hidegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. 1. rész: Acél vagy műanyag haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű csőszerelvénye

MSZ EN 13215:2016+A1:2020

Hűtőkondenzátor-egységek. Osztályozási feltételek, tűrések és a gyártói teljesítményadatok megadása

MSZ EN 13141-5:2021

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 5. rész: Tetősapkák és tetőn kivezetett csövek végdarabjai

MSZ CEN/TR 13582:2021

Hőenergia-mérők beépítése. Útmutató a hőenergia-mérők kiválasztásához, beépítéséhez és működtetéséhez

MSZ EN ISO 52127-1:2021

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületkezelési rendszer. 1. rész: M10-12 modul (ISO 52127-1:2021)

MSZ EN 13321-1:2021

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz, a szabályozáshoz és az épületkezeléshez. Lakások és épületek elektronikus rendszerei. 1. rész: Termék- és rendszerkövetelmények

MSZ EN 1264-1:2021

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek. 1. rész: Fogalommeghatározások és jelölések

MSZ EN 1264-2:2021

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek. 2. rész: Padlófűtés: A hőteljesítmény számítással és kísérleti eljárásokkal való meghatározásának módszerei

MSZ EN 1264-3:2021

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek. 3. rész: Méretezés

MSZ EN 1264-4:2021

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek. 4. rész: Létesítés

MSZ EN 1264-5:2021

Beágyazott, vízbázisú felületfűtési és -hűtési rendszerek. 5. rész: A hőteljesítmény meghatározása fal- és mennyezetfűtés, valamint padló-, fal- és mennyezethűtés esetén

MSZ EN 13141-4:2021

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 4. rész: Egyirányú szellőztetőegységek aerodinamikai, villamos energiai és akusztikai teljesítménye

MSZ EN 13141-7:2021

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 7. rész: Mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységek (a hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13142:2021

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárt és optimális teljesítményjellemzők

MSZ EN 16282-3:2016+A1:2021

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 3. rész: Konyhai szellőztetőmennyezetek. Tervezési és biztonsági követelmények

MSZ EN 16282-7:2017+A1:2021

Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 7. rész: Rögzített tűzoltó rendszerek telepítése és használata

MSZ EN ISO 12759-5:2021

Ventilátorok. Ventilátorok hatásfokának osztályozása. 5. rész: Sugárventilátorok (ISO 12759-5:2021)

MSZ EN ISO 11855-1:2021

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és komfortkritériumok (ISO 11855-1:2021)

MSZ EN 1397:2022

Hőcserélők. Helyiségfűtő és -hűtő folyadék-levegős ventilátoros konvektorok. Mérési eljárások a teljesítmény meghatározásához

MSZ EN 14908-8:2022

Nyílt adatátvitel épületautomatika és -szabályozás, valamint épületkezelés során. Szabályozási hálózatprotokoll. 8. rész: Széles sávú átvitel villamos energetikai hálózaton keresztül internetprotokollal

MSZ EN 14908-9:2022

Nyílt adatátvitel épületautomatika és -szabályozás, valamint épületkezelés során. Szabályozási hálózatprotokoll. 9. rész: Vezeték nélküli átvitel ISM-sávokban

MSZ EN 17415-2:2022

Távhűtéshálózati csővezetékek. Földbe fektetett hidegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. 2. rész: Acél vagy műanyag haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű kötőidomai

MSZ EN 17415-3:2022

Távhűtéshálózati csővezetékek. Földbe fektetett hidegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. 3. rész: Acél vagy műanyag haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélszelepei

MSZ EN ISO 11855-2:2022

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 2. rész: A tervezési fűtő- és hűtőkapacitás meghatározása (ISO 11855-2:2021)

MSZ EN ISO 11855-3:2022

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 3. rész: Tervezés és méretezés (ISO 11855-3:2021)

MSZ EN ISO 11855-4:2022

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 4. rész: Termoaktív épületrendszerek (TABS) dinamikus fűtő- és hűtőkapacitásának méretezése és számítása (ISO 11855-4:2021)

MSZ EN ISO 11855-5:2022

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 5. rész: Telepítés (ISO 11855-5:2021)

MSZ EN ISO 29461-1:2022

Légbeszívó szűrőrendszerek forgó géphez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Statikus szűrőelemek (ISO 29461-1:2021)

MSZ EN 13757-1:2022

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 1. rész: Adatcsere

MSZ EN 13941-1:2019+A1:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 1. rész: Tervezés

MSZ EN 13941-2:2019+A1:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű, egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 2. rész: Létesítés

MSZ EN 15805:2022

Makroszűrők általános szellőztetési célra. Szabványos méretek

MSZ EN ISO 52120-1:2022

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás és -vezérlés, valamint épületfelügyelet energetikai hozzájárulása. 1. rész: Általános keretrendszer és eljárások (ISO 52120-1:2021, 2022. szeptemberi helyesbített változat)

MSZ EN 1264-1:1999

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 1. rész: Fogalommeghatározások és jelölések

MSZ EN 1264-3:1999

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 3. rész: Méretezés

MSZ EN 255-3:2000

Villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk. Fűtés. 3. rész: A használati meleg vizes készülékek vizsgálatának és megjelölésének követelményei

MSZ EN 1264-4:2001

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek. 4. rész: Létesítés

MSZ EN 12237:2003

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Kör keresztmetszetű fémvezetékek szilárdsága és tömörsége

MSZ EN 1507:2006

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, négyszögletes keresztmetszetű légvezetékek. Tartóssági és szivárgási követelmények

MSZ EN 1434-1:2007

Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-2:2007

Hőmennyiségmérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

MSZ EN 1434-4:2007

Hőmennyiségmérők. 4. rész: A minta jóváhagyási vizsgálatai

MSZ EN 1434-5:2007

Hőmennyiségmérők. 5. rész: Első verifikálás

MSZ EN 15459:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energiarendszereinek gazdaságossági értékelése

MSZ EN 15544:2009

Falazott cserépkályhák. Méretezés

MSZ EN ISO 16890-1:2017

Légszűrők általános szellőztetési célra. 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer (ISO 16890-1:2016)

MSZ EN 15632-1:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 1. rész: Osztályba sorolás, általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-2:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 2. rész: Kötött csővezetékek műanyag szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-3:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 3. rész: Nem kötött csővezetékek műanyag szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 15632-4:2022

Távhőhálózati csővezetékek. Gyári készítésű, hajlékony csővezetékrendszerek. 4. rész: Kötött csővezetékek fém szolgáltatócsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 29463-5:2022

Levegőben lévő részecskék nagy hatékonyságú szűrői és szűrőközege. 5. rész: A szűrőelemek vizsgálati módszere (ISO 29463-5:2022)

MSZ EN 12102-1:2022

Villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk, technológiai hűtők és légnedvesség-csökkentők. A hangteljesítményszint meghatározása. 1. rész: Helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint légnedvesség-csökkentők és technológiai hűtők

MSZ EN 14825:2022

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, lakossági és ipari hűtéstechnika. Részterhelési feltételek melletti vizsgálat és értékelés, valamint a szezonális teljesítőképesség számítása

MSZ EN 16583:2022

Hőcserélők. Helyiségfűtő és -hűtő folyadék-levegős ventilátoros konvektorok. A hangteljesítményszint meghatározása

MSZ EN 17609:2022

Épületautomatizálási és -vezérlési rendszerek. Vezérlőelemek

MSZ EN ISO 16890-2:2022

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 2. rész: A frakcionális leválasztási hatékonyság és a légáramlási ellenállás mérése (ISO 16890-2:2022)

MSZ EN ISO 16890-4:2022

Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 4. rész: Kondicionálási módszer a legkisebb frakcionális leválasztási hatékonyság meghatározásához (ISO 16890-4:2022)

MSZ EN ISO 29462:2022

Általános szellőztetési célú légszűrő berendezés és rendszer részecskemérettől és nyomásveszteségtől függő leválasztási hatékonyságának helyszíni vizsgálata beépített állapotban (ISO 29462:2022)

MSZ EN 13141-8:2023

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 8. rész: Vezeték nélküli, mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységek (beleértve a hővisszanyerőket is) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 1434-1:2023

Hőenergia-mérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-2:2023

Hőenergia-mérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

MSZ EN 1434-4:2023

Hőenergia-mérők. 4. rész: A mintaszerkezet jóváhagyási vizsgálatai

MSZ EN 1434-5:2023

Hőenergia-mérők. 5. rész: Kezdeti verifikálási vizsgálatok

MSZ EN 1434-6:2023

Hőenergia-mérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, működés közbeni ellenőrzés és karbantartás

MSZ EN 14511-1:2023

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint technológiai hűtők. 1. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 14511-2:2023

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint technológiai hűtők. 2. rész: Vizsgálati feltételek

MSZ EN 14511-3:2023

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint technológiai hűtők. 3. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14511-4:2023

Villamos kompresszoros helyiségfűtő és -hűtő légkondicionálók, folyadékhűtők és hőszivattyúk, valamint technológiai hűtők. 4. rész: Követelmények

MSZ EN ISO 29461-2:2023

Légbeszívó szűrőrendszerek forgó géphez. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A szűrőelemek tartósságának vizsgálata ködös és párás környezetekben (ISO 29461-2:2022)

MSZ EN ISO 16484-5:2023

Épületautomatizálási és -vezérlési rendszerek (BACS). 5. rész: Adatátviteli protokollok (ISO 16484-5:2022)

MSZ EN ISO 10121-3:2023

Vizsgálati módszerek az általános szellőztetés gázfázisú levegőtisztító közegei és eszközei teljesítményének értékelésére. 3. rész: Osztályozási rendszer a kültéri levegő kezelésére szolgáló GPACD-khez (ISO 10121-3:2022)

MSZ EN ISO 13349-1:2023

Ventilátorok. Szakszótár és a kategóriák meghatározása. 1. rész: Szakszótár (ISO 13349-1:2022)

MSZ EN ISO 13349-2:2023

Ventilátorok. Szakszótár és a kategóriák meghatározása. 2. rész: Kategóriák (ISO 13349-2:2022)

MSZ CEN/TR 12098-6:2023

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 6. rész: Az EN 12098-1:2022-t kísérő műszaki jelentés. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ CEN/TR 12098-7:2023

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 7. rész: Az EN 12098-3:2022-t kísérő műszaki jelentés. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 12098-1:2023

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 1. rész: Szabályozóberendezés meleg vizes fűtési rendszerekhez. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 12098-3:2023

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési rendszerek szabályozása. 3. rész: Szabályozóberendezés villamos fűtési rendszerekhez. M3-5, -6, -7, -8 modul

MSZ EN 14908-6:2023

Nyílt adatátvitel az épületautomatizáláshoz és -vezérléshez, valamint az épületfelügyelethez. Szabályozási hálózatprotokoll. 6. rész: Alkalmazási elemek

MSZ EN 15218:2023

Légkondicionálók és folyadékhűtéses aggregátok elpárologtatós kondenzátorokkal és villamos hajtású kompresszorokkal helyiséghűtéshez. Szakkifejezések, meghatározások, vizsgálati feltételek, vizsgálati módszerek és követelmények

MSZ EN 16147:2017+A1:2023

Villamos hajtású kompresszoros hőszivattyúk. Vizsgálatok, teljesítményértékelés és követelmények a használati meleg vizes egységek megjelöléséhez

MSZ EN 16510-1:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16510-2-1:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 2-1. rész: Helyiségfűtő készülékek

MSZ EN 16510-2-2:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 2-2. rész: Kandallóbetétek, beleértve a nyitott tűzterű készülékeket is

MSZ EN 16510-2-3:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 2-3. rész: Tűzhelyek

MSZ EN 16510-2-4:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 2-4. rész: Önálló tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményig

MSZ EN 16510-2-6:2023

Lakossági szilárd tüzelésű berendezések. 2-6. rész: Fapellet-tüzelésű helyiségfűtő készülékek, kandallóbetétek és tűzhelyek

MSZ EN 15544:2023

Egyedi kivitelezésű cserép- és vakolt kályhák. Méretezés

MSZ EN 13757-8:2024

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 8. rész: Adaptációs réteg

MSZ EN 17690-1:2024

Komponensek a BAC-vezérlőhurokhoz. Érzékelők. 1. rész: Szobahőmérsékleti érzékelők

MSZ EN ISO 11855-1:2021/A1:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 1. rész: Fogalommeghatározások, jelölések és komfortkritériumok. 1. módosítás (ISO 11855-1:2021/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11855-3:2021/A1:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 3. rész: Tervezés és méretezés. 1. módosítás (ISO 11855-3:2021/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11855-4:2021/A1:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 4. rész: Termoaktív épületrendszerek (TABS) dinamikus fűtő- és hűtőkapacitásának méretezése és számítása. 1. módosítás (ISO 11855-4:2021/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11855-5:2021/A1:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 5. rész: Telepítés. 1. módosítás (ISO 11855-5:2021/Amd 1:2023)

MSZ EN ISO 11855-2:2021/A1:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek. 2. rész: A tervezési fűtő- és hűtőkapacitás meghatározása. 1. módosítás (ISO 11855-2:2021/Amd 1:2023)

MSZ EN 13757-2:2018+A1:2024

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 2. rész: Vezetékes M-Bus kommunikáció

MSZ EN 253:2019+A1:2024

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok kötött köpenyű, egyszeres csőrendszerei. Acél haszoncsövek gyári készítésű, poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű csőszerelvénye

MSZ EN ISO 11855-8:2024

Épületek belső környezetének tervezése. Beépített sugárzó fűtő- és hűtőrendszerek tervezése, méretezése, telepítése és szabályozása. 8. rész: Villamos fűtési rendszerek (ISO 11855-8:2023)

MSZ CEN/TR 17167:2024

Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. Az EN 13757-2-t, -3-at és -7-et kísérő műszaki jelentés. Példák és kiegészítő információk

MSZ EN ISO 16484-1:2024

Épületautomatizálási és -vezérlési rendszerek (BACS). 1. rész: Projekttervezés és -kivitelezés (ISO 16484-1:2024)

Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 107 Távhőhálózati és távhűtéshálózati rendszerek District heating and cooling systems
CEN/TC 113 Hőszivattyúk és légkondicionáló berendezések Heat pumps and air conditioning units
CEN/TC 130 Helyiségfűtő és/vagy -hűtő berendezések beépített hőforrás nélkül Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources
CEN/TC 156 Épületek szellőzése Ventilation for buildings
CEN/TC 171 A fűtési költség elosztása Heat cost allocation
CEN/TC 176 Hőenergia-mérők Thermal energy meters
CEN/TC 195 Levegő és más gázok tisztítóberendezései Cleaning equipment for air and other gases
CEN/TC 247 Épületautomatizálás, szabályozás és épületmenedzsment Building Automation, Controls and Building Management
CEN/TC 228 Fűtési rendszerek és vízalapú hűtési rendszerek épületekben Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 295 Lakóépületek szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezései Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 294 Mérőeszközök kommunikációs rendszerei Communication systems for meters

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 117 Ventilátorok Fans
ISO/TC 142 Levegő és más gázok tisztítóberendezései Cleaning equipment for air and other gases

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
Daikin Hungary Kft. Szalai Gabriella
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Szánthó Zoltán
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Dr. Magyar Donát
Imex Filtertechnika Kft. Horváth András
Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete Henszelmann Imre
Magyar Épületgépészek Szövetsége Bokor András
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Széll Csaba