A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 882
A bizottság neve Fotovillamos napenergia-rendszerek
A bizottság tevékenységi területe A napenergia fotovillamos konverzióval közvetlenül villamos energiává alakításának és a teljes fotovillamos energiarendszer összes elemének szabványosítása. A fotovillamos napenergia-rendszer magában foglalja a napfény beesésétől a fotovillamos modulokon keresztül a villamos hálózathoz való csatlakozásig tartó folyamatot és a fotovillamos napenergia-rendszernek a villamosenergia-ellátó rendszerek feszültségminőségére gyakorolt hatását.
A bizottsághoz tartozó szabványok alkalmazási területe a következő: Vizsgálati követelmények és eljárások. Teljesítőképességi mérések, valamint a fotovillamos modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. Földi alkalmazású, fotovillamos energiarendszerek és fotovillamos modulok átvételi követelményei, hatékonysági követelmények, valamint adatlapokon és adattáblákon megadandó információk. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás.
Egyebek: Környezeti hatások (sósköd-korrózió, hóterhelés stb.) figyelembevétele és értékelése. Hőmegfutás-vizsgálat. EMC-követelmények. Napkövetők (napelemforgatók) szerkezeti felépítése. Szigetüzemű és hibridrendszerek.
A szabványok az Elektromágneses összeférhetőségi (EMC), a Gépek (MD), az Építési termékek (CPD/CPR) és a Kisfeszültségű (LVD) irányelvekkel vannak kapcsolatban.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN 60891:1998

Eljárások kristályos szilícium fotovillamos eszközök méréssel meghatározott I-U jelleggörbéinek hőmérséklet- és sugárzáskorrekciójához (IEC 891:1987 + A1:1992)

MSZ EN 60904-1:1998

Fotovillamos eszközök. 1. rész: Fotovillamos áram-feszültség jelleggörbék mérése (IEC 904-1:1987)

MSZ EN 60904-2:1998

Fotovillamos eszközök. 2. rész: Referencia-napelemek követelményei (IEC 904-2:1989)

MSZ EN 60904-3:1998

Fotovillamos eszközök. 3. rész: Mérési alapelvek földfelszíni fotovillamos (PV) napelemekhez referenciaspektrumú sugárzással (IEC 904-3:1989)

MSZ EN 60904-5:1998

Fotovillamos eszközök. 5. rész: A fotovillamos (PV) eszközök egyenértékű elemhőmérsékletének (ECT) meghatározása üresjárási feszültség módszerével (IEC 904-5:1993)

MSZ EN 60904-6:1998

Fotovillamos eszközök. 6. rész: Referencia napelemmodulok követelményei (IEC 904-6:1994)

MSZ EN 61173:1998

Útmutató a fotovillamos (PV) energiatermelő rendszerek túlfeszültségvédelméhez (IEC 1173:1992)

MSZ EN 61194:1998

Egyedül álló fotovillamos (PV) rendszerek jellemző paraméterei (IEC 1194:1992, módosítva)

MSZ EN 61215:1998

Kristályos szilícium földfelszíni fotovillamos (PV) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 1215:1993)

MSZ EN 61646:1998

Vékony réteg földfelszíni fotovillamos (PV) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 1646:1996)

MSZ EN 61725:1998

A napi napsugárzási görbe analitikai meghatározása (IEC 61725:1997)

MSZ EN 61727:1998

Fotovillamos (PV) rendszerek. A közműinterfész jellemzői (IEC 1727:1995)

MSZ EN 60904-10:1999

Fotovillamos eszközök. 10. rész: A linearitás mérési módszerei (IEC 60904-10:1998)

MSZ EN 60904-2:1993/A1:1999

Fotovillamos eszközök. 2. rész: Referencia-napelemek követelményei (IEC 60904-2:1989/A1:1998)

MSZ EN 60904-6:1994/A1:1999

Fotovillamos eszközök. 6. rész: Referencia- napelemmodulok követelményei (IEC 60904-6:1994/A1:1998)

MSZ EN 60904-7:1999

Fotovillamos eszközök. 7. rész: Fotovillamos eszközök vizsgálatakor fellépő spektrális illesztetlenségi hiba kiszámítása (IEC 60904-7:1998)

MSZ EN 60904-8:1999

Fotovillamos eszközök. 8. rész: Fotovillamos (PV) eszközök spektrális érzékenységének mérése (IEC 60904-8:1998)

MSZ EN 61277:1999

Földi alkalmazású fotovillamos (PV) áramfejlesztő rendszerek. Általános követelmények és irányelvek (IEC 61277:1995)

MSZ EN 61345:1999

Fotovillamos (PV) modulok vizsgálata ultraibolya (UV) sugárzással (IEC 61345:1998)

MSZ EN 61701:1999

Fotovillamos (PV) modulok sósködkorrózió-vizsgálata (IEC 61701:1995)

MSZ EN 61721:1999

Fotovillamos (PV) modulok érzékenysége véletlen ütődéssel szemben (ütőpróba-állóság) (IEC 61721:1995)

MSZ EN 61724:1999

Fotovillamos rendszerek teljesítmény-ellenőrzése. Ajánlások a méréshez, az adatcseréhez és az adatanalízishez (IEC 61724:1998)

MSZ EN 61829:1999

Fotovillamos (PV) modulcsoport kristályos szilíciumból. Az áram-feszültség jelleggörbe helyszíni mérése (IEC 61829:1995)

MSZ EN 61683:2000

Fotovillamos rendszerek. Teljesítményszabályozó berendezések. Hatásfokmérési eljárás (IEC 61683:1999)

MSZ EN 61702:2000

Közvetlen kapcsolású fotovillamos (PV) szivattyúrendszerek besorolása (IEC 61702:1995)

MSZ EN 50380:2003

Fotovillamos modulok adatlap- és adattábla-információi

MSZ EN 62124:2005

Önálló fotovillamos (PV) rendszerek. A kialakítás igazoló vizsgálata (IEC 62124:2004)

MSZ EN 61215:2005

Földfelszíni alkalmazású, kristályos szilícium fotovillamos (PV) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 61215:2005)

MSZ EN 62093:2005

BOS-alkatrészek fotovillamos rendszerekhez. A szerkezeti felépítés minősítése és környezeti vizsgálatok (IEC 62093:2005)

MSZ EN 50461:2006

Napelemek. Adatlapok és gyártmányadatok kristályos szilícium napelemekhez

MSZ EN 60904-1:2007

Fotovillamos eszközök. 1. rész: Fotovillamos áram-feszültség jellemzők mérése (IEC 60904-1:2006)

MSZ EN 60904-2:2007

Fotovillamos eszközök. 2. rész: Referencia-napelemek követelményei (IEC 60904-2:2007)

MSZ EN 61730-1:2007

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61730-1:2004, módosítva)

MSZ EN 61730-2:2007

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 2. rész: Vizsgálati követelmények (IEC 61730-2:2004, módosítva)

MSZ EN 60904-9:2008

Fotovillamos eszközök. 9. rész: Napszimulátorok teljesítőképességi követelményei (IEC 60904-9:2007)

MSZ EN 62108:2008

Koncentrátor-fotovillamos (CPV) modulok és összeállítások. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 62108:2007)

MSZ EN 60904-3:2008

Fotovillamos eszközök. 3. rész: Földi fotovillamos (PV) napenergia-hasznosító eszközök mérési elvei, referenciaspektrumú besugárzási adatokkal (IEC 60904-3:2008)

MSZ EN 50521:2009

Fotovillamos rendszerek csatlakozói. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 61646:2009

Földi fotovillamos (PV) vékonyréteg-modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 61646:2008)

MSZ EN 50513:2009

Napelemlapkák. Napelemgyártáshoz használatos kristályos szilíciumlapkák adatlapja és terméktájékoztatója

MSZ EN 60904-7:2009

Fotovillamos eszközök. 7. rész: A spektrális illesztetlenségi korrekció kiszámítása a fotovillamos eszközök méréséhez (IEC 60904-7:2008)

MSZ EN 50524:2009

Fotovillamos inverterek adatlapja és adattáblája

MSZ EN 60904-4:2010

Fotovillamos eszközök. 4. rész: Referencia-napelemek. Módszerek a kalibrálás nyomonkövethetőségének megteremtésére (IEC 60904-4:2009)

MSZ EN 62446:2010

Hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek. Rendszerdokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés minimális követelményei (IEC 62446:2009)

MSZ EN 50530:2010

Hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók összhatásfoka

MSZ EN 60891:2010

Fotovillamos eszközök. Eljárások méréssel meghatározott I-V jelleggörbéinek hőmérséklet- és sugárzáskorrekciójához (IEC 60891:2009)

MSZ EN 60904-10:2010

Fotovillamos eszközök. 10. rész: A linearitás mérési módszerei (IEC 60904-10:2009)

MSZ EN 62109-1:2011

Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesítményátalakítóinak biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (IEC 62109-1:2010)

MSZ EN 61853-1:2011

Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és energetikai besorolása. 1. rész: Teljesítőképességi mérések a besugárzás és a hőmérséklet függvényében és a teljesítmény értékelése (IEC 61853-1:2011)

MSZ EN 62116:2011

Eljárás közcélú hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók szigetképződés-gátló intézkedéseinek vizsgálatára (IEC 62116:2008, módosítva)

MSZ EN 60904-5:2011

Fotovillamos eszközök. 5. rész: A fotovillamos (PV) eszközök egyenértékű elemhőmérsékletének (ECT) meghatározása üresjárási feszültség módszerével (IEC 60904-5:2011)

MSZ EN 50548:2011

Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai

MSZ EN 62109-2:2012

Fotovillamos (PV) energetikai rendszerek teljesítményátalakítóinak biztonsága. 2. rész: Az átalakítók egyedi követelményei (IEC 62109-2:2011)

MSZ EN 62253:2012

Fotovillamos szivattyúrendszerek. A szerkezeti felépítés minősítése és teljesítőképességi mérések (IEC 62253:2011)

MSZ EN 62509:2012

Fotovillamos rendszerek akkumulátortöltés-vezérlői. Teljesítőképesség és üzemelés (IEC 62509:2010)

MSZ EN 61701:2012

Fotovillamos (PV) modulok sósködkorrózió-vizsgálata (IEC 61701:2011)

MSZ EN 61730-1:2007/A1:2012

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61730-1:2004/A1:2011)

MSZ EN 61730-2:2007/A1:2012

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 2. rész. Vizsgálati követelmények (IEC 61730-2:2004/A1:2011)

MSZ EN 50521:2008/A1:2013

Fotovillamos rendszerek csatlakozói. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 50530:2010/A1:2013

Hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók összhatásfoka

MSZ EN 50548:2011/A1:2013

Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai

MSZ EN 61730-1:2007/A2:2013

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61730-1:2004/A2:2013)

MSZ EN 62716:2014

Fotovillamos (PV-) modulok. Korróziós vizsgálatok ammóniával (IEC 62716:2013)

MSZ EN 62670-1:2014

Fotovillamos (PV-) koncentrátorok (CPV). A teljesítőképesség vizsgálata. 1. rész: Normálfeltételek (IEC 62670-1:2013)

MSZ EN 62116:2014

Közcélú elosztóhálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók. Szigetüzem-képződést gátló intézkedések vizsgálati eljárása (IEC 62116:2014)

MSZ EN 60904-8:2015

Fotovillamos eszközök. 8. rész: Fotovillamos (PV-) eszközök spektrális érzékenységének mérése (IEC 60904-8:2014)

MSZ EN 50548:2011/A2:2015

Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai

MSZ EN 60904-2:2015

Fotovillamos eszközök. 2. rész: Fotovillamos referenciaeszközök követelményei (IEC 60904-2:2015)

MSZ EN 61730-1:2007/A11:2015

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények

MSZ EN 62790:2015

Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62790:2014)

MSZ EN 62817:2015

Fotovillamos rendszerek. Napkövetők (napelemforgatók) szerkezeti felépítésének minősítése (IEC 62817:2014)

MSZ EN 62852:2015

Egyenáramú alkalmazások csatlakozói fotovillamos rendszerekben. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62852:2014)

MSZ EN 62670-2:2015

Fotovillamos (PV-) koncentrátorok (CPV). A teljesítőképesség vizsgálata. 2. rész: Fogyasztásmérés (IEC 62670-2:2015)

MSZ EN 50583-1:2016

Fotovillamosság épületekben. 1. rész: Épületbe integrált fotovillamos (BIPV-) modulok

MSZ EN 50583-2:2016

Fotovillamosság épületekben. 2. rész: Épületbe integrált fotovillamos (BIPV-) rendszerek

MSZ EN 62759-1:2016

Fotovillamos (PV-) modulok. Szállítási vizsgálat. 1. rész: A modul csomagolási egységeinek szállítása és szállítmányozása (IEC 62759-1:2015)

MSZ EN 61215-1-1:2016

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-1. rész: Kristályos szilícium fotovillamos (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-1:2016)

MSZ EN 61829:2016

Fotovillamos (PV-) modulcsoport. Az áram-feszültség jelleggörbe helyszíni mérése (IEC 61829:2015)

MSZ EN 62446-1:2016

Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és ellenőrzés (IEC 62446-1:2016)

MSZ EN 62788-1-2:2016

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-2. rész: Tokok. A fotovillamos tok- és egyéb polimer anyagok fajlagos térfogati ellenállásának mérése (IEC 62788-1-2:2016)

MSZ EN 61215-1:2017

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1. rész: Vizsgálati követelmények (IEC 61215-1:2016)

MSZ EN 60904-3:2017

Fotovillamos eszközök. 3. rész: Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) napelemes eszközök mérési alapelvei, referenciaspektrumú besugárzási adatokkal (IEC 60904-3:2016)

MSZ EN 62788-1-5:2017

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-5. rész: Tokok. A tokanyaglapok meghatározott hőmérsékleti feltételek hatására bekövetkező lineáris méretváltozásának mérése (IEC 62788-1-5:2016)

MSZ EN 61853-2:2017

Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és energetikai besorolása. 2. rész: Spektrális érzékenység, beesési szög és a modulok üzemi hőmérsékletének mérései (IEC 61853-2:2016)

MSZ EN 62108:2017

Fotovillamos koncentrátoros (CPV-) modulok és összeállítások. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 62108:2016)

MSZ EN 62788-1-4:2017

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-4. rész: Tokok. Az optikai áteresztőképesség mérése és a napsugárzás súlyfüggvényével súlyozott fotonáteresztő képesség, sárgulási index és az UV levágási frekvencia számítása (IEC 62788-1-4:2016)

MSZ EN 61215-2:2017

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 2. rész: Vizsgálati eljárások (IEC 61215-2:2016)

MSZ EN 61215-1-2:2017

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-2. rész: Vékony rétegű kadmium-tellurid (CdTe) -alapú fotovillamos (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-2:2016)

MSZ EN 61215-1-3:2017

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-3. rész: Vékony rétegű amorf szilikonalapú fotovillamos (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-3:2016)

MSZ EN 61215-1-4:2017

Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-4. rész: Vékony rétegű Cu(In,Ga)(S,Se)2-alapú fotovillamos (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-4:2016)

MSZ EN 61724-1:2017

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 1. rész: Felügyeleti rendszer (IEC 61724-1:2017)

MSZ EN 62670-3:2017

Fotovillamos (PV-) koncentrátorok (CPV). A teljesítőképesség vizsgálata. 3. rész: Teljesítőképességi mérések és a teljesítmény értékelése (IEC 62670-3:2017)

MSZ EN 62788-1-6:2017

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-6. rész: Tokok. Vizsgálati módszerek a kikeményedés mértékének meghatározására etilén-vinil-acetátban (IEC 62788-1-6:2017)

MSZ EN 62925:2017

Fotovillamos koncentrátoros (CPV-) modulok. Ciklikus hőállósági vizsgálat a CPV-modulok növelt, termikus kifáradási tartósság szerinti megkülönböztetésére (IEC 62925:2016)

MSZ EN 50380:2018

Fotovillamos modulok jelölési és dokumentálási követelményei

MSZ EN 60904-1-1:2018

Fotovillamos eszközök. 1-1. rész: Többszörös p-n átmenetes fotovillamos (PV-) eszközök áram-feszültség jelleggörbéinek mérése (IEC 60904-1-1:2017)

MSZ EN 60904-8-1:2018

Fotovillamos eszközök. 8-1. rész: Többszörös p-n átmenetes fotovillamos (PV-) eszközök spektrális érzékenységének mérése (IEC 60904-8-1:2017)

MSZ EN 62805-1:2018

Fotovillamos (PV-) modulüvegek mérési módszere. 1. rész: A teljes fényszórás mérése és a fényszórás spektrális eloszlása (IEC 62805-1:2017)

MSZ EN 62805-2:2018

Fotovillamos (PV-) modulüvegek mérési módszere. 2. rész: A fényáteresztési (transzmissziós) és a fényvisszaverési (reflexiós) tényező mérése (IEC 62805-2:2017)

MSZ EN 62817:2015/A1:2018

Fotovillamos rendszerek. Napkövetők (napelemforgatók) szerkezeti felépítésének minősítése (IEC 62817:2015/A1:2017)

MSZ EN 62920:2018

Fotovillamos energiatermelő rendszerek. Áramátalakító berendezések EMC-követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 62920:2017)

MSZ EN 62979:2018

Fotovillamos (PV-) modulok. Áthidalódióda. Hőmegfutás-vizsgálat (IEC 62979:2017)

MSZ EN IEC 62688:2018

Koncentrátoros napelem- (CPV-) cellás modulok és egységek. Biztonságtechnikai minősítés (IEC 62688:2017)

MSZ EN IEC 61730-1:2018

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61730-1:2016)

MSZ EN IEC 61730-2:2018

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 2. rész: Vizsgálati követelmények (IEC 61730-2:2016)

MSZ EN 62446-1:2016/A1:2019

Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és ellenőrzés (IEC 62446-1:2016/A1:2018)

MSZ EN IEC 61853-3:2019

Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és energetikai besorolása. 3. rész: PV-modulok energetikai besorolása (IEC 61853-3:2018)

MSZ EN IEC 61853-4:2019

Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és energetikai besorolása. 4. rész: Szabványos éghajlati referenciajellegek (IEC 61853-4:2018)

MSZ EN IEC 60904-3:2020

Fotovillamos eszközök. 3. rész: Földfelszíni alkalmazású, fotovillamos (PV-) napelemes eszközök mérési alapelvei, referenciaspektrumú besugárzási adatokkal (IEC 60904-3:2019)

MSZ EN IEC 62892:2020

Fotovillamos (PV-) modulok kiterjesztett ciklikus hőállósága. Vizsgálati eljárás (IEC 62892:2019)

MSZ EN IEC 63202-1:2020

Fotovillamos elemek. 1. rész: Kristályos szilícium fotovillamos elemek fény hatására való degradációjának mérése (IEC 63202-1:2019)

MSZ EN IEC 60904-7:2020

Fotovillamos eszközök. 7. rész: A spektrális illesztetlenségi korrekció kiszámítása a fotovillamos eszközök méréséhez (IEC 60904-7:2019)

MSZ EN IEC 60904-4:2020

Fotovillamos eszközök. 4. rész: Referencia-napelemek. Eljárások a kalibrálás nyomonkövethetőségének megteremtéséhez (IEC 60904-4:2019)

MSZ EN IEC 62941:2020

Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A PV-modul-gyártás minőségügyi rendszere (IEC 62941:2019)

MSZ EN IEC 62446-2:2020

Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 2. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Fotovillamos rendszerek karbantartása (IEC 62446-2:2020)

MSZ EN IEC 62788-5-1:2020

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 5-1. rész: Peremtömítések. Peremtömítő anyagok javasolt vizsgálati módszerei (IEC 62788-5-1:2020)

MSZ EN IEC 62788-6-2:2020

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 6-2. rész: Általános vizsgálatok. Polimer anyagok nedvességbehatolás-vizsgálata (IEC 62788-6-2:2020)

MSZ EN 62852:2015/A1:2020

Egyenáramú csatlakozók fotovillamos rendszerekben. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62852:2014/A1:2020)

MSZ EN 62920:2017/A11:2020

Fotovillamos energiatermelő rendszerek. Áramátalakító berendezések EMC-követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 62788-1-6:2017/A1:2021

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-6. rész: Tokok. Vizsgálati módszerek a kikeményedés mértékének meghatározására etilén-vinil-acetátban (IEC 62788-1-6:2017/A1:2020)

MSZ EN IEC 62788-1-7:2021

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-7. rész: Tokok. Az optikai tartósság vizsgálati eljárása (IEC 62788-1-7:2020)

MSZ EN IEC 62938:2021

Fotovillamos (PV-) modulok. Az egyenlőtlen eloszlású hóteher vizsgálata (IEC 62938:2020)

MSZ EN IEC 61701:2021

Fotovillamos (PV-) modulok. A sósköd-korrózió vizsgálata (IEC 61701:2020)

MSZ IEC/TS 61724-2:2021

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 2. rész: A kapacitás értékelési módszere

MSZ IEC/TS 61724-3:2021

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 3. rész: Az energia értékelési módszere

MSZ EN IEC 60904-1:2021

Fotovillamos eszközök. 1. rész: Fotovillamos áram-feszültség jellemzők mérése (IEC 60904-1:2020)

MSZ EN IEC 60904-10:2021

Fotovillamos eszközök. 10. rész: A lineáris függőség és a linearitás mérési módszerei (IEC 60904-10:2020)

MSZ EN IEC 60904-9:2021

Fotovillamos eszközök. 9. rész: Napszimulátorok jellemzők szerinti osztályba sorolása (IEC 60904-9:2020)

MSZ EN IEC 61215-1-2:2021

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-2. rész: Vékony rétegű kadmium-tellurid- (CdTe-) alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-2:2021)

MSZ EN IEC 62790:2021

Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (IEC 62790:2020)

MSZ EN IEC 62787:2021

Fotovillamos koncentrátoros (CPV-) napelemek és hordozóra szerelt napelemcella- (CoC-) szerelvények. Minősítés (IEC 62787:2021)

MSZ EN 62788-1-4:2016/A1:2021

Fotovillamos (PV-) modulokban alkalmazott anyagokra vonatkozó mérési eljárások. 1-4. rész: Tokok. Az optikai áteresztőképesség mérése és a napsugárzás súlyfüggvényével súlyozott fotonáteresztő képesség, sárgulási index és az UV levágási frekvencia számítása (IEC 62788-1-4:2016/A1:2020)

MSZ EN IEC 61215-1:2021

Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1. rész: Vizsgálati követelmények (IEC 61215-1:2021)

MSZ EN IEC 61215-1-1:2021

Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-1. rész: Kristályos szilícium fotovillamos (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-1:2021)

MSZ EN IEC 61215-1-3:2021

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-3. rész: Vékony rétegű amorfszilícium-alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-3:2021)

MSZ EN IEC 61215-1-4:2021

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-4. rész: Vékony rétegű Cu(In,Ga)(S,Se)ˇ2^-alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-4:2021)

MSZ EN IEC 61215-2:2021

Földi alkalmazású, fotovillamos (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 2. rész: Vizsgálati eljárások (IEC 61215-2:2021)

MSZ EN IEC 61724-1:2022

Fotovillamos rendszerek teljesítőképessége. 1. rész: Felügyeleti rendszer (IEC 61724-1:2021)

MSZ EN IEC 63112:2022

Fotovillamos (PV-) modulcsoportok. Földzárlatvédelmi készülékek. Biztonság és biztonsággal összefüggő működőképesség (IEC 63112:2021)

MSZ EN 62446-1:2022 EV

Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 50524:2022

Fotovillamos inverterek adatlapja

MSZ EN 62920:2017/A1:2022

Fotovillamos energiatermelő rendszerek. Áramátalakító berendezések EMC-követelményei és vizsgálati módszerei (IEC 62920:2017/A1:2021)

MSZ EN IEC 60891:2022

Fotovillamos eszközök. Eljárások méréssel meghatározott I-V jelleggörbéinek hőmérséklet- és sugárzáskorrekciójához (IEC 60891:2021)

MSZ EN IEC 62093:2022

Fotovillamos rendszer áramátalakító berendezései. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 62093:2022)

MSZ EN 61724-1:2017

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 1. rész: Felügyelet (IEC 61724-1:2017)

MSZ EN IEC 61730-1:2018

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61730-1:2016)

MSZ EN IEC 61730-2:2018

Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése. 2. rész: Vizsgálati követelmények (IEC 61730-2:2016)

MSZ IEC/TS 61724-2:2021

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 2. rész: A kapacitás értékelési módszere

MSZ IEC/TS 61724-3:2021

Fotovillamos rendszerek teljesítménye. 3. rész: Az energia értékelési módszere

MSZ EN 62116:2014

Közcélú hálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók. Szigetképződés-gátló intézkedések vizsgálati eljárása (IEC 62116:2014)

MSZ EN IEC 61215-1-2:2021/A1:2022

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-2. rész: Vékony rétegű kadmium-tellurid- (CdTe-) alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 61215-1-3:2021/A1:2022

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-3. rész: Vékony rétegű amorfszilícium-alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 61215-1-4:2021/A1:2022

Földi alkalmazású napelem- (PV-) modulok. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás. 1-4. rész: Vékony rétegű Cu(In,Ga)(S,Se)ˇ2^-alapú napelem- (PV-) modulok különleges vizsgálati követelményei (IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 62108:2022

Koncentrátoros napelem- (CPV-) cellás modulok és egységek. A szerkezeti felépítés minősítése és típusjóváhagyás (IEC 62108:2022)

MSZ EN IEC 62759-1:2023

Fotovillamos (PV-) modulok. Szállítási vizsgálat. 1. rész: A modul csomagolási egységeinek szállítása és szállítmányozása (IEC 62759-1:2022)

Elnök Mészáros Lajos
Elnökhelyettes Kalocsai Sándor
Titkár Nagy Gábor (ideiglenesen)
Megalakulás 2020-10-16

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 82 Fotovillamos napenergia-rendszerek Solar photovoltaic energy systems

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 82 Fotovillamos napenergia-rendszerek Solar photovoltaic energy systems

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Siemens Energy Kft. Hipszki Gyula
Magyar Mérnöki Kamara Schottner Károly
MVM Démász Áramhálózati Kft. Varga Ákos
HENSEL Hungaria Villamossági Kft. Pásztohy Tamás
Óbudai Egyetem Dr. Novothny Ferenc
Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Mészáros Lajos
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Sántics Csaba
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Kalocsai Sándor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Dán András
Pannonwatt Energetikai Megoldások Zrt. Mármarosi István
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Kovács Gergely
MÁV Zrt. Ikker Péter
Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Grimm Lénárd
Magyar Földgáztároló Zrt. Tóth István
Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda dr. Wellner Ádám
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. Dorsánszki Zsolt Csaba
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csarankó János