A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 110
A bizottság neve Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok
A bizottság tevékenységi területe Az épületek rendeltetésétől függő tűzvédelmi követelményeknek és az épületszerkezetek tűzállósági követelményeinek a meghatározása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 595-6:1980

Építmények tűzvédelme. Kiürítés

MSZ 802:1969

Égéskésleltető anyagok fa és faszerkezetek védelmére

MSZ 9607-1:1983

Égéskésleltető szerrel kezelt fa- és fahelyettesítő anyagok vizsgálata. Az égéskésleltetés hatékonyságának vizsgálata és minősítése Lindner-módszer alapján

MSZ 14800-3:1982

Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok 'nehezen éghetőségének' meghatározása

MSZ 14800-4:1984

Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok 'közepesen éghetőségének" meghatározása

MSZ 14800-6:1980

Tűzállósági vizsgálatok. Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton

MSZ 14800-7:1983

Tűzállósági vizsgálatok. Tűzvédő álmennyezetek tűzállósági vizsgálata

MSZ-02-101:1968

Mozgóképszínházak és mozgókép bemutató helyiségek tűzrendészeti szabályai

MSZ-02-103:1968

Színházak és művelődési létesítmények tűzrendészeti szabályai

MSZ-02-104:1970

Éghető szilárd anyagok gyúlékonyságának mérése a gyulladáshoz szükséges minimális hősugárzás intenzitásának meghatározására

MSZ 14800-9:1985

Tűzállósági vizsgálatok. Éghető padlóburkoló anyagok lángterjedési vizsgálata és lángterjedési osztályba sorolása

MSZ 9615:1986

Égéskésleltető szerrel kezelt díszletek ellenőrző vizsgálata

MSZ 9613:1986

Égéskésleltető szer díszletanyagok védelmére

MSZ 595-1:1986

Építmények tűzvédelme. Fogalommeghatározások

MSZ 595-4:1986

Építmények tűzvédelme. Középmagas és magas épületek tűzvédelmi előírásai

MSZ 595-3:1986

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

MSZ 595-3:1986/1M:1987

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

MSZ 595-5:1987

Építmények tűzvédelme. Tűzszakaszok

MSZ 14800-10:1987

Tűzállósági vizsgálatok. Éghető szilárd anyagok füstfejlesztő tulajdonságának vizsgálata

MSZ 14800-11:1987

Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata

MSZ 595-3:1986/2M:1989

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

MSZ 14800-12:1989

Tűzállósági vizsgálatok. Kemencék az épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálatára

MSZ 14800-13:1989

Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének számítása a felmelegedési határérték alapján

MSZ 14800-1:1989

Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálata

MSZ 14800-14:1990

Tűzállósági vizsgálatok. Kábelátvezetések tűzállósági határértékének vizsgálata

MSZ 14800-15:1990

Tűzállósági vizsgálatok. Szellőzővezetékek önműködő elzáróberendezéseinek tűzállósági vizsgálata

MSZ 15688:1991

Villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme

MSZ 14800-11:1987/1M:1991

Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata

MSZ 14800-16:1992

Tűzállósági vizsgálatok. Szilárd anyagok gyulladási hőmérsékletének meghatározása

MSZ 595-2:1994

Építmények tűzvédelme. Építőanyagok osztályozása éghetőség, füstfejlesztő képesség és égve csepegési tulajdonságuk szerint

MSZ 595-8:1994

Építmények tűzvédelme. Egylégterű csarnokjellegű épületek hő- és füstelvezetése

MSZ 595-9:1994

Építmények tűzvédelme. Hasadó és hasadó-nyíló felületek

MSZ 595-7:1994

Építmények tűzvédelme. A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása

MSZ 14800-2:1994

Tűzállósági vizsgálatok. Az építőanyagok nem éghetőségének vizsgálata

MSZ 14800-5:1994

Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása

MSZ 14800-8:1994

Tűzállósági vizsgálatok. Építőanyagok égve csepegésének vizsgálata

MSZ ENV 1363-3:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 3. rész: A vizsgálókemence működésének hitelesítése

MSZ EN 1363-1:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1363-2:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 2. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások

MSZ EN 1364-1:2000

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1364-2:2000

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Mennyezetek

MSZ EN 1365-1:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1365-2:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők

MSZ EN 1365-3:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Gerendák

MSZ EN 1365-4:2000

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Oszlopok

MSZ EN 1366-1:2000

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 1366-2:2000

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1634-1:2000

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek

MSZ EN 1634-3:2002

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

MSZ EN 13238:2002

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és a hordozók (mintaalapok) kiválasztásának általános szabályai

MSZ EN 13501-1:2002

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13823:2002

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Építési célú termékek vizsgálata a padlóburkolatok kivételével, egy égő tárgy hőhatása esetén

MSZ EN ISO 1182:2002

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2002)

MSZ EN ISO 1716:2002

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az égéshő meghatározása (ISO 1716:2002)

MSZ EN ISO 9239-1:2002

Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával (ISO 9239-1:2002)

MSZ EN ISO 11925-2:2002

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési célú termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett. 2. rész: „Egyedi láng”-os vizsgálat (ISO 11925-2:2002)

MSZ ENV 1187:2003

Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere

MSZ ENV 13381-2:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 2. rész: Függőleges tűzvédő membránok

MSZ ENV 13381-3:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 3. rész: Járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez

MSZ ENV 13381-4:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 4. rész: Járulékos tűzvédelem acélszerkezetekhez

MSZ ENV 13381-5:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 5. rész: Járulékos tűzvédelem beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezetekhez

MSZ ENV 13381-6:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 6. rész: Járulékos tűzvédelem kibetonozott üreges acélpillérekhez

MSZ ENV 13381-7:2003

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez

MSZ EN 1366-5:2004

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák

MSZ EN 13501-2:2004

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás - a szellőzési rendszerek kivételével - a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN ISO 13943:2004

Tűzbiztonság. Szótár (ISO 13943:1999)

MSZ EN 1366-3:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 1366-7:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 7. rész: Konvejorrendszerek és záróelemeik

MSZ EN 1366-8:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 8. rész: Füstelvezető csővezetékek

MSZ EN 14135:2005

Burkolatok. A tűzvédő képesség meghatározása

MSZ EN 1365-5:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Erkélyek, függőfolyosók és kezelőjárdák

MSZ EN 1365-6:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Lépcsők

MSZ EN 1366-6:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Kettős és üreges padlók

MSZ EN 1634-3:2005

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

MSZ ENV 1187:2002/A1:2005

Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere

MSZ EN 13501-5:2006

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-3:2006

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba sorolás az épületgépészeti rendszerekben alkalmazott termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával: tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1366-4:2006

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1364-3:2007

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás)

MSZ EN 1364-4:2007

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függönyfalak. Részleges konfiguráció

MSZ EN 13501-1:2007

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-4:2007

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 14390:2007

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Felületképző termékek referenciavizsgálata nagyméretű helyiségben

MSZ EN 13501-2:2008

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 1366-9:2008

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái

MSZ EN 15254-4:2008

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 1634-1:2009

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálatai

MSZ EN 1634-2:2009

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 2. rész: Vasalatok tűzállósági jellemzőinek vizsgálata

MSZ EN 1366-3:2009

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 15882-3:2009

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ 14800-6:2009

Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton

MSZE 595-6:2009

Építmények tűzvédelme. 6. rész: Kiürítés

MSZE 595-7:2009

Építmények tűzvédelme. 7. rész: A számított tűzterhelés és a mértékadó tűzidőtartam meghatározása

MSZE 595-8:2009

Építmények tűzvédelme. 8. rész: Hő és füst elleni védelem

MSZE 595-9:2009

Építmények tűzvédelme. 9. rész: Robbanási túlnyomás lefúvatása

MSZE 595-5:2009

Építmények tűzvédelme. 5. rész: Tűzszakaszolás, tűzterjedés elleni védelem

MSZE 595-3:2009

Építmények tűzvédelme. 3. rész: Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

MSZE 595-1:2009

Építmények tűzvédelme. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 1366-4:2006+A1:2010

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1366-5:2010

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák

MSZ EN 13238:2010

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és a hordozók kiválasztásának általános szabályai

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba sorolás az épületgépészeti rendszerekbe beépítendő termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával: tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 15080-8:2010

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 8. rész: Gerendák

MSZ EN 15254-2:2010

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 2. rész: Gipsz és más falazóelemek

MSZ EN 15254-5:2010

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15269-1:2010

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 15269-7:2010

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 7. rész: Tűzgátló acél tolóajtók

MSZ EN 15269-20:2010

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 20. rész: Füstgátló, forgó- vagy csuklópántos acél- és faajtók, fa- és fémkeretes üvegezett ajtók

MSZ EN ISO 1182:2010

Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2010)

MSZ EN 13381-8:2011

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme

MSZ EN 13823:2011

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Egy égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 15080-12:2011

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 12. rész: Teherhordó falazatok

MSZ EN 15725:2011

Építési termékek és épületszerkezetek tűzállósági teljesítményét igazoló vizsgálati jegyzőkönyvek kiterjesztett alkalmazása

MSZ EN ISO 1716:2011

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (ISO 1716:2010)

MSZ EN ISO 9239-1:2011

Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrással (ISO 9239-1:2010)

MSZ EN ISO 11925-2:2011

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egylángú gyújtóforrásos vizsgálat (ISO 11925-2:2010)

MSZ EN ISO 13943:2011

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2008)

MSZ ISO 5658-2:2011

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein

MSZ EN 1366-10:2011

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk

MSZ EN 15254-4:2008+A1:2011

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 15269-10:2011

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 10. rész: Gördülő acél zsaluszerkezetek tűzállósága

MSZ EN 15882-1:2012

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 13381-6:2012

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 6. rész: Járulékos tűzvédelem kibetonozott üreges acélpillérekhez

MSZ EN 15254-7:2012

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15269-3:2012

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Forgó- vagy csuklópántos faajtók és nyitható faablakok tűzállósága

MSZ EN 15882-4:2012

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1363-1:2013

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1365-1:2013

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 15269-2:2013

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Forgó- vagy csuklópántos acélajtók tűzállósága

MSZ EN 13381-4:2013

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 4. rész: Acélszerkezetek járulékos passzív védelme

MSZ EN 13381-8:2013

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme

MSZ EN 1634-1:2014

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálatai

MSZ EN 1364-3:2014

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás)

MSZ EN 1364-4:2014

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függönyfalak. Részleges konfiguráció

MSZ EN 15254-6:2014

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 6. rész: Függönyfalak

MSZ EN 13501-6:2014

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Villamos kábelek tűzvédelmi osztályba sorolása a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ 14890:2014

Építési termékek gyújtásveszélyességének vizsgálata

MSZ EN 15269-5:2014

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága

MSZ EN 13381-1:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 1. rész: Vízszintes védőmembránok

MSZ EN 13381-2:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 2. rész: Függőleges védőmembránok

MSZ EN 1365-2:2015

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők

MSZ EN 1366-1:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 1366-12:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 12. rész: Szellőzővezeték-rendszerek nem mechanikus tűzgátló záróelemei

MSZ EN 13381-5:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 5. rész: Járulékos tűzvédelem beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezetekhez

MSZ EN 13823:2010+A1:2015

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Egy égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 13381-3:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 3. rész: Járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez

MSZ EN 13381-9:2015

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 9. rész: Járulékos tűzvédelmi rendszerek áttört gerincű acélgerendákhoz

MSZ EN 1366-2:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 15882-2:2015

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1364-1:2016

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 13501-2:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőzőrendszerek kivételével

MSZ EN 13501-4:2016

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: A hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek komponenseinek osztályba sorolása tűzállósági vizsgálati eredményeik felhasználásával

MSZ EN 13501-5:2016

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 16733:2016

Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az építési termékek folytonos izzásra való hajlamának meghatározása

MSZ EN 15269-5:2014+A1:2017

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága

MSZ EN 1366-10:2011+A1:2017

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk

MSZ EN 1364-5:2017

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szellőzőrácsok

MSZ EN ISO 13943:2017

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2017)

MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Légcsatornák

MSZ EN 1364-2:2018

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Álmennyezetek

MSZ EN 1634-1:2014+A1:2018

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 15254-5:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15254-7:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15269-11:2018

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 11. rész: Függönykapuk tűzállósága

MSZ EN 1366-11:2018

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 11. rész: Kábelrendszerek és kapcsolódó elemeik tűzvédelmi rendszerei

MSZ EN ISO 1716:2019

Termékek tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (ISO 1716:2018)

MSZ EN 13501-1:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 13501-6:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 15254-4:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 1366-13:2019

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 13. rész: Kémények

MSZ EN 15269-11:2018+AC:2019

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 11. rész: Működtetett függönykapuk tűzállósága

MSZ EN 15269-1:2019

Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13381-7:2019

Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez

MSZ EN 15254-3:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Szerelt (könnyűszerkezetes) válaszfalak

MSZ EN 1366-12:2014+A1:2020

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 12. rész: Szellőzővezeték-rendszerek nem mechanikus tűzgátló záróelemei

MSZ EN 1363-1:2020

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ 9607:2020

Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján

MSZ EN ISO 11925-2:2020

Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat "egyetlen láng" gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020)

MSZ EN 13381-10:2020

Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 10. rész: Járulékos tűzvédelem húzott merev acélrudakhoz

MSZ EN ISO 1182:2020

Termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2020)

MSZ EN 13823:2020

Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 13381-1:2020

Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 1. rész: Vízszintes védőmembránok

MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Légcsatornák

MSZ 14800-6:2020

Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton

MSZ EN 15269-20:2021

Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 20. rész: Ajtó-, redőny-, működtetett függönykapu- és nyitható ablakszerkezetek füstgátlása

MSZ EN 1366-4:2021

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések

MSZ EN 1366-5:2021

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák

MSZ EN 17020-4:2021

Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 4. rész: A tűzgátló és/vagy füstgátló forgó- és csuklópántos, fémkeretes, üvegezett ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssága

MSZ ISO 5658-2:2006/Amd 1:2021

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein. 1. módosítás

MSZ EN 15882-5:2022

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Kombinált átvezetések tömítései

MSZ EN 1366-11:2018+A1:2022

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 11. rész: Kábelrendszerek tűzvédelmi szerkezetei és kiegészítő komponensei

MSZ EN 1366-3:2022

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 3. rész: Átvezetések áttörésihézag-tömítései

MSZ EN 1363-1:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1363-2:2000

Tűzállósági vizsgálatok. 2. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások

MSZ EN 13501-1:2002

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-2:2004

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőzőberendezések kivételével

MSZ EN 13501-5:2006

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-1:2007

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13501-2:2008

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN ISO 11925-2:2011

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egyedi lángforrásos vizsgálat (ISO 11925-2:2010)

MSZ EN 1363-1:2013

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1365-1:2013

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1365-2:2015

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők

MSZ EN 1364-1:2016

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 13501-5:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN ISO 13943:2017

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2017)

MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 15254-5:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15254-7:2018

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN ISO 1716:2019

Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (ISO 1716:2018)

MSZ EN 13501-1:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 13501-6:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

MSZ EN 15254-4:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 15269-1:2019

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 15254-3:2019

Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Könnyű válaszfalak

MSZ EN 1363-1:2020

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO 11925-2:2020

Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat "egyetlen láng" gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020)

MSZ EN 13823:2020+A1:2022

Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 1366-10:2023

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 10. rész: Füstgázáramlás-vezérlő csappantyúk

MSZ EN 15882-2:2023

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1364-2:2018

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Álmennyezetek

MSZ EN 13501-6:2018+A1:2023

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek osztályba sorolása tűzzel szembeni viselkedési vizsgálati eredményeik felhasználásával

MSZ EN 15269-3:2023

Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Forgó- vagy csuklópántos faajtók és nyitható faablakok tűzállósága

MSZ EN 17020-1:2023

Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: A forgó- és csuklópántos acél ajtószerkezetek önműködő csukódásának tartóssága

MSZ EN 17020-2:2023

Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Az acél redőnykapuk önműködő csukódásának tartóssága

MSZ EN 17020-3:2023

Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Az acél tolóajtó-szerkezetek önműködő csukódásának tartóssága

MSZ EN 13501-2:2023

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőztetőrendszerek kivételével

MSZ EN 15725:2023

Építési termékek és építményszerkezetek tűzzel szembeni teljesítményének kiterjesztett alkalmazása: Alapelvek az EXAP-szabványokhoz és EXAP-jegyzőkönyvekhez

MSZ EN 17020-5:2023

Az ajtó- és nyitható ablakszerkezetek önműködő csukódásának tartóssági vizsgálata során nyert tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredmények kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: A forgó- és csuklópántos fa ajtószerkezetek önműködő csukódásának tartóssága

MSZ CEN/TS 16459:2023

Külső tűzhatásnak kitett tetők. A CEN/TS 1187 szerinti vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása

MSZ CEN/TS 1187:2023

Vizsgálati módszerek tetők külső tűzhatásnak való kitételére

MSZ CEN/TS 16459:2023

Külső tűzhatásnak kitett tetők. A CEN/TS 1187 szerinti vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása

MSZ EN ISO 13943:2024

Tűzbiztonság. Szakszótár (ISO 13943:2023)

MSZ EN 13501-4:2016

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Légcsatornák

MSZ EN 13501-6:2018+A1:2023

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával

Elnök Dr. Bánky Tamás
Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 127 Építmények tűzvédelme Fire safety in buildings

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 92 Tűzvédelem Fire safety

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
CLT Innowood Hungary Kft. Nyéki Anikó
Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség Orbán Imre
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Kiss-Sponga Tamás
ROCKWOOL Hungary Kft. Lestyán Mária
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Wiesner György
Magyar Mérnöki Kamara Kruppa Attila
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Wagner Károly
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
A1 Hőszigetelő-anyag Gyártók Egyesülete Brassnyó László
Burkolástechnika Egyesület Lestyán Mária
Szalóki Tamás e.v. Szalóki Tamás
Saint-Gobain Hungary Kft. Eőry Emese
WIENERBERGER Téglaipari zRt. Orbán Imre
Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség Kovács Attila
OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kruppa Attila
Gépipari Tudományos Egyesület Dr. Bánky Tamás
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Marlovits Gábor
Burning Mustang Kft. Jankus Bence
Óbudai Egyetem Kulcsár Béla
BRANDPLAN Tűzvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. Mihály István
AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. Szecskő László
B-COMMTECH Mérnökiroda Kft. Bojtos Zoltán
Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Tóth Máté Ferenc