A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 862
A bizottság neve Vasúti villamos berendezések
A bizottság tevékenységi területe A helyhez kötött és a gördülőállományon alkalmazott, vontatási, távjelző, biztonsági és más segédüzemi célú vasúti villamos berendezések; trolibuszok és egyéb villamos meghajtású járművek villamos berendezései
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ-07-5017:1983

Villamos üzemű, helyi tömegközlekedés áramellátási rendszereinek érintésvédelme. Követelmények. Vizsgálatok

MSZ-07-5031:1986

Trolibusz váltójelző. Követelmények. Vizsgálatok. Létesítés

MSZ-07-5029:1988

Elektromos állítású közúti villamosvasúti váltójelző reteszelésjelzővel követelményei és vizsgálata

MSZ 21703:1998

Elektrotechnikában használt betűjelek. 3. rész: Logaritmikus mennyiségek és egységek (IEC 27-3:1989)

MSZ EN 50122-1:1998

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. 1. rész: Védőintézkedések a villamos biztonság és a földelés számára

MSZ EN 50155:1998

Vasúti alkalmazások. A gördülőállományon használt elektronikus szerkezetek

MSZ ENV 50121-1:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ ENV 50121-2:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ ENV 50121-3-1:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ ENV 50121-3-2:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Gyártmányok

MSZ ENV 50121-4:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlőszerkezetek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ ENV 50121-5:1998

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Telepített energiaellátó berendezések

MSZ EN 50123-4:2000

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 4. rész: Kültéri egyenáramú vonali terhelésszakaszolók, szakaszolók és egyenáramú földelőszakaszolók

MSZ EN 50122-2:2000

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. 2. rész: Az egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok hatása elleni védelmi intézkedések

MSZ EN 50123-6:2000

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 6. rész: Egyenáramú kapcsolóberendezések

MSZ EN 50206-1:2000

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 1. rész: Áramszedők nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 50206-2:2000

Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 2. rész: Áramszedők földalatti és közúti villamosvasúti járművekhez

MSZ EN 50215:2000

Vasúti alkalmazások. A gördülő állomány vizsgálata az összeszerelés befejezésekor és az üzembe helyezés előtt

MSZ EN 50261:2000

Vasúti alkalmazások. Elektronikus berendezések szerelése

MSZ EN 61373:2000

Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok (IEC 61373:1999)

MSZ EN 50125-1:2000

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 1. rész: A gördülőállományon használt berendezések

MSZ EN 50239:2000

Vasúti alkalmazások. Rádió-távvezérlési rendszer teherforgalmi vontatójárművekhez

MSZ EN 60349-1:2000

Villamos vontatás. Villamos forgógépek vasúti és közúti járművekhez 1. rész: Gépek, az elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok kivételével (IEC 60349-1:1999)

MSZ EN 61881:2000

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok (IEC 61881:1999)

MSZ EN 50126-1:2001

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 1. rész: Alapvető követelmények és az általános folyamat

MSZ EN 50124-1:2001

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50124-2:2001

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 2. rész: Túlfeszültségek és a vonatkozó védelem

MSZ EN 50128:2001

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és ellenőrző rendszerekhez

MSZ EN 50149:2001

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Hornyolt munkavezeték rézből és rézötvözetből

MSZ EN 50152-3-2:2001

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 3-2. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Egyfázisú áramváltók

MSZ EN 50152-3-3:2001

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 3-3. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Egyfázisú, induktív feszültségváltók

MSZ EN 60322:2001

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülő állományhoz. Előírások nyitott kivitelű, nagy terhelhetőségű ellenállásokra (IEC 60322:2001)

MSZ EN 60349-2:2002

Vasúti alkalmazások. Villamos forgógépek vasúti és közúti járművekhez. 2. rész: Elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok (IEC 60349-2:1993, módosítva)

MSZ EN 50122-2:1998/A1:2002

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. 2. rész: Az egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok hatása elleni védelmi intézkedések

MSZ EN 60077-1:2002

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 1. rész: Általános üzemeltetési feltételek és általános szabályok (IEC 60077-1:1999, módosítva)

MSZ EN 60077-2:2002

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 2. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Általános szabályok (IEC 60077-2:1999, módosítva)

MSZ EN 60077-3:2002

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 3. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok egyenáramú megszakítókra (IEC 60077-3:2001)

MSZ EN 50153:2002

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50317:2002

Vasúti alkalmazások. Áramszedő-rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50318:2002

Vasúti alkalmazások. Áramszedő-rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás szimulálásának érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50125-2:2003

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 2. rész: Telepített villamos berendezések

MSZ EN 50125-3:2003

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 3. rész: Jelző- és távközlő berendezések

MSZ EN 60349-1:2000/A1:2003

Villamos vontatás. Villamos forgógépek vasúti és közúti járművekhez. 1. rész: Gépek, az elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok kivételével (IEC 60349-1:1999/A1:2002)

MSZ EN 61377-2:2003

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Összetett vizsgálat. 2. rész: Áramszaggatós táplálású egyenáramú vontatómotorok és vezérlésük (IEC 61377-2:2002)

MSZ EN 61377-3:2003

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. 3. rész: Közbenső átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok és vezérlésük összetett vizsgálata (IEC 61377-3:2002)

MSZ EN 50123-1:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50123-2:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 2. rész: Egyenáramú megszakítók

MSZ EN 50123-3:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 3. rész: Belső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-4:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 4. rész: Külső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-5:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 5. rész: Túlfeszültség-levezetők és kisfeszültségű feszültséghatárolók sajátos használatra egyenáramú rendszerekben

MSZ EN 50123-6:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 6. rész: Egyenáramú kapcsolóberendezések

MSZ EN 50123-7-1:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-1. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Alkalmazási irányelvek

MSZ EN 50123-7-2:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-2. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Leválasztó áramátalakítók és más árammérő eszközök

MSZ EN 50123-7-3:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 7-3. rész: Mérő-, vezérlő- és védelmi berendezések sajátos használatra egyenáramú vontatási rendszerekben. Leválasztó feszültségátalakítók és más feszültségmérő eszközök

MSZ EN 50129:2003

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez

MSZ EN 50238-1:2003

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség

MSZ EN 50327:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Az áramátalakító-csoportok névleges értékeinek és vizsgálatainak összehangolása

MSZ EN 50328:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Alállomások teljesítményelektronikai áramátalakítói

MSZ EN 50329:2003

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Vontatási transzformátorok

MSZ EN 60077-4:2003

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 4. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok váltakozó áramú megszakítókra (IEC 60077-4:2003)

MSZ EN 50343:2003

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. A vezetékhálózat létesítési szabályai

MSZ EN 50311:2003

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Egyenfeszültségről táplált elektronikus előtétek világítási fénycsövekhez

MSZ EN 50124-1:2001/A1:2004

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50151:2004

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Kompozit szigetelők különleges követelményei

MSZ EN 50152-3-1:2004

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 3-1. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Alkalmazási irányelvek

MSZ EN 60077-5:2004

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 5. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok nagyfeszültségű biztosítókra (IEC 60077-5:2003)

MSZ EN 60310:2004

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátorok és fojtótekercsek a vasúti járművekhez (IEC 60310:2004)

MSZ EN 50162:2004

Korrózió elleni védelem az egyenáramú rendszerekből származó kóborárammal

MSZ EN 50163:2005

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50317:2002/A1:2005

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50327:2003/A1:2005

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Az áramátalakító-csoportok névleges értékeinek és vizsgálatainak összehangolása

MSZ EN 50124-1:2001/A2:2005

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50388:2005

Vasúti alkalmazások. Az energiaellátás és a gördülőállomány. Az együttműködő képesség eléréséhez szükséges, az energiaellátás (alállomás) és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki ismérvei

MSZ EN 61377-1:2006

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. 1. rész: Az inverteres váltakozó áramú motorok és vezérlési rendszerük összetett vizsgálata (IEC 61377-1:2006)

MSZ EN 50367:2006

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50121-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50121-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ EN 50121-3-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Telepített energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50405:2006

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Áramszedők, szén érintkezőbetétek vizsgálati módszerei

MSZ EN 61287-1:2007

Vasúti alkalmazások. A gördülőállományra szerelt áramátalakítók. 1. rész: Jellemzők és vizsgálati módszerek (IEC 61287-1:2005)

MSZ EN 62290-1:2007

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 1. rész: A rendszer alapelvei és az alapvető fogalmak (IEC 62290-1:2006)

MSZ EN 50317:2002/A2:2007

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50155:2008

Vasúti alkalmazások. A gördülőállományon használt elektronikus berendezések

MSZ EN 50163:2004/A1:2008

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50152-1:2008

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 1. rész: 1 kV feletti Uˇn^ feszültségű egyfázisú megszakítók

MSZ EN 50152-2:2008

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 2. rész: 1 kV feletti Uˇn^ feszültségű egyfázisú szakaszolók, földelőkapcsolók és kapcsolók

MSZ EN 50463:2008

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken

MSZ EN 50500:2009

A vasúti környezetben lévő villamos és elektronikus berendezések által keltett mágneses térerősségek mérési eljárásai az emberi kitettség szempontjából

MSZ EN 50345:2009

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Szigetelő műanyag kötelek felsővezeték-rögzítéshez

MSZ EN 50119:2010

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatási felső munkavezeték

MSZ EN 50215:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A gördülőállományon végzendő, gyártás utáni és forgalomba helyezés előtti vizsgálatok

MSZ EN 62267:2010

Vasúti alkalmazások. Automatizált városi kötöttpályás közlekedés (AUGT). Biztonsági követelmények (IEC 62267:2009)

MSZ EN 50206-1:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 1. rész: Áramszedők nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 50206-2:2010

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 2. rész: Áramszedők föld alatti és közúti villamosvasúti járművekhez

MSZ EN 50329:2003/A1:2010

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Vontatási transzformátorok

MSZ EN 50159:2011

Vasúti alkalmazások. Távközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági távközlés átviteli rendszerekben

MSZ EN 61373:2011

Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok (IEC 61373:2010)

MSZ EN 50122-2:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 2. rész: Egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok hatása elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-3:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 3. rész: Egyen- és váltakozó áramú vontatási rendszerek egymásra hatása

MSZ EN 60349-1:2011

Villamos vontatás. Vasúti és közúti járművek villamos forgógépei. 1. rész: Gépek, az elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok kivételével (IEC 60349-1:2010)

MSZ EN 50122-1:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 60349-2:2011

Villamos vontatás. Vasúti és közúti járművek villamos forgógépei. 2. rész: Elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok (IEC 60349-2:2010)

MSZ EN 61881-1:2011

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 1. rész: Papír-/műanyag film kondenzátorok (IEC 61881-1:2010)

MSZ EN 50122-1:2011/A1:2011

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50128:2011

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 62290-2:2012

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 2. rész: A működési követelmények meghatározása (IEC 62290-2:2011)

MSZ EN 62520:2012

Vasúti alkalmazások. Villamos vontatás. Teljesítményátalakítóról táplált rövid állórészes típusú lineáris aszinkronmotorok (LIM-ek) (IEC 62520:2011)

MSZ EN 50443:2012

A nagyfeszültségű váltakozó áramú vontatási rendszerek és a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaellátó rendszerek által keltett elektromágneses interferencia hatásai a csővezetékeken

MSZ EN 50317:2012

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50467:2012

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Villamos csatlakozók, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50526-1:2012

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók 1. rész: Túlfeszültség-levezetők

MSZ EN 50533:2012

Vasúti alkalmazások. A fedélzeti háromfázisú tápfeszültség jellemzői

MSZ EN 50388:2012

Vasúti alkalmazások. Energiaellátás és a gördülőállomány. Az együttműködéshez szükséges, az energiaellátás (alállomás) és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki ismérvei

MSZ EN 50149:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatás. Hornyolt munkavezeték rézből és rézötvözetből

MSZ EN 50367:2013

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50553:2013

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a vasúti kocsikon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 61375-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 1. rész: Általános felépítés (IEC 61375-1:2012)

MSZ EN 61375-2-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-1. rész: Wire Train Bus (WTB) (IEC 61375-2-1:2012)

MSZ EN 61375-2-2:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-2. rész: Wire Train Bus (WTB) megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-2-2:2012)

MSZ EN 61375-3-1:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-1. rész: Többfunkciós járműbusz (MVB) (IEC 61375-3-1:2012)

MSZ EN 61375-3-2:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-2. rész: Többfunkciós járműbusz (MVB) megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-3-2:2012)

MSZ EN 61375-3-3:2013

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-3. rész: Nyílt CAN-hálózat (CCN) (IEC 61375-3-2012)

MSZ EN 61881-2:2013

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 2. rész: Alumínium elektrolitkondenzátorok nem szilárd elektrolittal (IEC 61881-2:2012)

MSZ EN 61881-3:2013

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 3. rész: Kétrétegű kondenzátorok (IEC 61881-3:2012)

MSZ EN 50463-1:2013

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50463-2:2013

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 2. rész: Fogyasztásmérés

MSZ EN 50463-3:2013

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 3. rész: Adatkezelés

MSZ EN 50463-4:2013

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 4. rész: Kommunikáció

MSZ EN 50463-5:2013

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 5. rész: Megfelelőségértékelés

MSZ EN 50163:2013

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50152-1:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolóberendezések egyedi követelményei. 1. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú megszakítók

MSZ EN 50152-2:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek egyedi követelményei. 2. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú szakaszolók, földelőkapcsolók és kapcsolók

MSZ EN 45545-5:2013

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat, sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket

MSZ EN 60349-4:2013

Villamos vontatás. Villamos forgógépek vasúti és közúti járművekhez 4. rész: Elektronikus átalakítóról táplált állandó mágneses szinkronmotorok (IEC 60349-4:2012)

MSZ EN 50119:2009/A1:2013

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos vontatási felső munkavezeték

MSZ EN 50547:2013

Vasúti alkalmazások. Telepek tartalék tápellátó rendszerekhez

MSZ EN 50578:2013

Vasúti alkalmazások. Egyenáramú jelzőrelék

MSZ EN 50123-4:2003/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 4. rész: Külső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50123-3:2003/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 3. rész: Belső téri egyenáramú szakaszolók, terhelésszakaszolók és földelőszakaszolók

MSZ EN 50152-1:2012/A1:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Váltakozó áramú kapcsolóberendezések egyedi követelményei. 1. rész: 1 kV feletti névleges feszültségű egyfázisú megszakítók

MSZ EN 61881-3:2012/A1:2014

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesítményelektronikai kondenzátorok. 3. rész: Kétrétegű kondenzátorok (IEC 61881-3:2012/A1:2013)

MSZ EN 50526-2:2014

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók. 2. rész: Feszültséghatároló eszközök

MSZ EN 62625-1:2014

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 1. rész: Rendszertulajdonságok (IEC 62625-1:2013)

MSZ EN 50153:2014

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50343:2014

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A vezetékhálózat létesítési szabályai

MSZ EN 61375-3-4:2014

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-4. rész: Ethernet-alapú hálózat (ECN) (IEC 61375-3-4:2014)

MSZ EN 50125-1:2014

Vasúti alkalmazások. A berendezések környezeti feltételei. 1. rész: Gördülőállomány és a fedélzeti berendezés

MSZ EN 61287-1:2015

Vasúti alkalmazások. A gördülőállományra szerelt áramátalakítók. 1. rész: Jellemzők és vizsgálati módszerek (IEC 61287-1:2014)

MSZ EN 62290-1:2015

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 1. rész: A rendszer alapelvei és az alapvető fogalmak (IEC 62290-1:2014)

MSZ EN 62290-2:2015

Vasúti alkalmazások. A városi kötött pályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 2. rész: A működési követelmények meghatározása (IEC 62290-2:2014)

MSZ EN 50121-1:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50121-2:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ EN 50121-3-1:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-2:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2015

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Telepített energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50123-6:2003/A1:2015

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú kapcsolókészülékek. 6. rész: Egyenáramú kapcsolóberendezések

MSZ EN 50500:2008/A1:2015

A vasúti környezetben lévő villamos és elektronikus berendezések által keltett mágneses térerősségek mérési eljárásai az emberi kitettség szempontjából

MSZ EN 50617-1:2015

Vasúti alkalmazások. Szerelvényérzékelő rendszerek műszaki jellemzői a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózat kölcsönös átjárhatóságához. 1. rész: Vágányáramkörök

MSZ EN 50617-2:2015

Vasúti alkalmazások. Szerelvényérzékelő rendszerek műszaki jellemzői a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózat kölcsönös átjárhatóságához. 2. rész: Tengelyszámlálók

MSZ EN 61375-2-5:2015

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-5. rész: Ethernet-alapú vasúti gerinchálózat

MSZ EN 50502:2015

Vasúti alkalmazások. Gördülő-állomány. Villamos berendezések trolibuszokon. Biztonsági követelmények és áramszedő rendszerek

MSZ EN 50122-1:2011/A2:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50405:2016

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Áramszedők, érintkezőbetétek vizsgálati módszerei

MSZ EN 50526-3:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Egyenáramú túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók. 3. rész: Alkalmazási útmutató

MSZ EN 61375-2-3:2016

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-3. rész: TCN kommunikációs profil (IEC 61375-2-3:2015)

MSZ EN 50152-3-2:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-2. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Áramváltók

MSZ EN 50152-3-3:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-3. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Feszültségváltók

MSZ EN 50553:2012/A1:2016

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a gördülőállományon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 60310:2016

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátorok és fojtótekercsek a gördülőállományhoz (IEC 60310:2016)

MSZ EN 61377:2016

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Vontatási rendszerek összetett vizsgálati módszerei (IEC 61377:2016)

MSZ EN 62621:2016

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatás. Felsővezetékhez használt kompozitszigetelők különleges követelményei (IEC 62621:2011)

MSZ EN 62718:2016

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Egyenfeszültségről táplált elektronikus előtétek világítási fénycsövekhez (IEC 62718:2013 + COR1:2016)

MSZ EN 50122-1:2011/A3:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50405:2015/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Áramszedők, érintkezőbetétek vizsgálati módszerei

MSZ EN 50533:2011/A1:2017

Vasúti alkalmazások. A fedélzeti háromfázisú tápfeszültség jellemzői

MSZ EN 62621:2016/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatás. Felsővezetékhez használt kompozitszigetelők különleges követelményei

MSZ EN 62625-2:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 2. rész: Megfelelőségvizsgálat (IEC 62625-2:2016)

MSZ EN 50633:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú és egyenáramú villamos vontatási rendszerek védelmi alapelvei

MSZ EN 62864-1:2017

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Energiaellátás fedélzeti energiatároló rendszerrel. 1. rész: Soros hibrid rendszer (IEC 62864-1:2016)

MSZ EN 62580-1:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti fedélzeti multimédia- és telematikai alrendszerek. 1. rész: Általános felépítés (IEC 62580-1:2015)

MSZ EN 50592:2017

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány tengelyszámlálókkal való elektromágneses összeférhetőségének vizsgálata

MSZ EN 50121-3-2:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50367:2012/A1:2017

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50121-3-1:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-1:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50121-2:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ EN 50122-1:2011/A4:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50152-3-1:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 3-1. rész: Váltakozó áramú vontatási rendszerekben egyedi célokra használt mérő-, vezérlő- és védőkészülékek. Készülékek

MSZ EN 61375-2-3:2015/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-3. rész: TCN kommunikációs profil

MSZ EN 61375-3-4:2014/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 3-4. rész: Ethernet-alapú hálózat (ECN)

MSZ EN 62625-1:2013/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Fedélzeti menetíró rendszerek. 1. rész: A rendszerre vonatkozó előírások

MSZ EN 62924:2017

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Egyenáramú vontatási rendszerek helyhez kötött energiatároló rendszere (IEC 62924:2017)

MSZ EN 50121-5:2017

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Helyhez kötött energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50124-1:2017

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50124-2:2017

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 2. rész: Túlfeszültségek és a vonatkozó védelem

MSZ EN 62580-1:2016/A11:2017

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti fedélzeti multimédia- és telematikai alrendszerek. 1. rész: Általános felépítés

MSZ EN 50153:2014/A1:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50657:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállományi alkalmazások. A gördülőállományon alkalmazott szoftver

MSZ EN 50126-1:2018

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 1. rész: Az általános RAMS-folyamat

MSZ EN 50126-2:2018

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása. 2. rész: Rendszerek biztonsági megközelítése

MSZ EN 50155:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Elektronikus berendezések

MSZ EN 50343:2014/A1:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A vezetékhálózat létesítési szabályai

MSZ EN 50463-1:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50463-2:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 2. rész: Fogyasztásmérés

MSZ EN 50463-3:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 3. rész: Adatkezelés

MSZ EN 50463-4:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 4. rész: Kommunikáció

MSZ EN 50463-5:2018

Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken. 5. rész: Megfelelőségértékelés

MSZ EN 60077-1:2018

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 1. rész: Általános üzemeltetési feltételek és általános szabályok (IEC 60077-1:2017)

MSZ EN 60077-2:2018

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 2. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Általános szabályok (IEC 60077-2:2017)

MSZ EN 50562:2018

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási rendszerek kockázatértékelési folyamata, védelmi intézkedései és biztonságuk bizonyítása

MSZ EN 50239:2018

Vasúti alkalmazások. Rádió-távvezérlési rendszer tolatásra alkalmazott vontató járművekhez

MSZ EN IEC 62928:2018

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Fedélzeti vontatási lítiumion akkumulátorok (IEC 62928:2017)

MSZ EN 50129:2019

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági elektronikai rendszerek biztosítóberendezésekhez

MSZ EN 50318:2019

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás szimulálásának érvényesítése (validálása)

MSZ EN IEC 61375-2-6:2019

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-6. rész: Fedélzeti és pálya menti rendszerek közötti kommunikáció (IEC 61375-2-6:2018)

MSZ EN 50121-3-1:2017/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-2:2016/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2016/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2017/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Helyhez kötött energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50668:2020

Vasúti alkalmazások. Nem UGTMS városi vasúti rendszerek biztosítóberendezései és vezérlőrendszerei

MSZ EN 50591:2020

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Az energiafelhasználás meghatározása és igazolása

MSZ EN 50238-1:2020

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 1. rész: Általános rész

MSZ EN IEC 62290-3:2020

Vasúti alkalmazások. A városi kötöttpályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 3. rész: A rendszerkövetelmények meghatározásai (IEC 62290-3:2019)

MSZ EN 50128:2011/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50153:2014/A2:2020

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések

MSZ EN 50159:2010/A1:2020

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Biztonsági távközlés átviteli rendszerekben

MSZ EN 50163:2004/A2:2020

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50553:2012/A2:2020

Vasúti alkalmazások. A menetképesség követelményei a gördülőállományon keletkezett tűz esetén

MSZ EN 50641:2020

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási energiaellátó rendszerek tervezéséhez használt szimulációs szoftverek validálásának követelményei

MSZ EN IEC 60077-3:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 3. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok egyenáramú megszakítókra (IEC 60077-3:2019)

MSZ EN IEC 60077-4:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 4. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok váltakozó áramú megszakítókra (IEC 60077-4:2019)

MSZ EN IEC 60077-5:2020

Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállományhoz. 5. rész: Elektrotechnikai alkatrészek. Szabályok nagyfeszültségű biztosítókra (IEC 60077-5:2019)

MSZ EN 50119:2020

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos vontatási felső munkavezetékek

MSZ EN 50128:2011/A2:2021

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50367:2021

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az áramszedők és a felsővezeték közötti műszaki összeférhetőség elérésének ismérvei

MSZ EN 50488:2021

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Felsővezeték-rendszeren vagy felsővezeték-rendszer közelében, és/vagy a vele összefüggő visszavezető áramkörön végzett munkák villamos védelmi intézkedései

MSZ EN 50546:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Háromfázisú pálya menti (külső) tápellátó rendszer vasúti járművekhez és a csatlakozóik

MSZ EN 50702:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramvezető sínes áramszedők (áramszedő papucs). Jellemzők és vizsgálatok

MSZ EN 50155:2021

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Elektronikus berendezések

MSZ CLC/TS 50701:2021

Vasúti alkalmazások. Kiberbiztonság

MSZ CLC/TS 50152-4:2022

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Váltakozó áramú kapcsolókészülékek kiegészítő követelményei. 4. rész: Váltakozó áramú fémtokozott vontatási kapcsolókészülékek

MSZ CLC/TS 50459-1:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 1. rész: Az ERTMS/ETCS/GSM-R információk bemutatásának általános elvei

MSZ CLC/TS 50459-2:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 2. rész: A GSM-R információk ergonomikus elrendezése

MSZ CLC/TS 50459-3:2022

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. Európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS). A vezető-gép interfész. 3. rész: A nem ETCS információk ergonomikus elrendezése

MSZ CLC/TR 50646:2022

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Kétirányú egyenáramú áramátalakító alállomások előírásai

MSZ CLC/TS 50537-1:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 1. rész: Vontatási transzformátorok nagyfeszültségű (HV) átvezetőszigetelői

MSZ CLC/TS 50537-2:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 2. rész: Vontatási transzformátorok és fojtótekercsek szigetelőfolyadék-szivattyúi

MSZ CLC/TS 50537-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 3. rész: Vontatási áramátalakítók vízszivattyúi

MSZ CLC/TS 50537-4:2022

Vasúti alkalmazások. Vontatási transzformátor és hűtőrendszerének szerelt részei. 4. rész: Buchholz-relé vasúti járművek tágulóedényes, folyadéktöltésű transzformátoraihoz és fojtótekercseihez

MSZ CLC/TS 50238-3:2022

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 3. rész: Tengelyszámlálókkal való összeférhetőség

MSZ EN IEC 61133:2022

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A gördülőállományon végzendő, gyártás utáni és forgalomba helyezés előtti vizsgálatok (IEC 61133:2016)

MSZ EN IEC 61375-2-8:2022

Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommunikációs hálózata (TCN). 2-8. rész: A TCN megfelelőségvizsgálata (IEC 61375-2-8:2021)

MSZ EN 50318:2018/A1:2022

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás szimulációs eljárásának validálása

MSZ EN 50206-1:2000

Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 1. rész: Áramszedők nagyvasúti járművekhez

MSZ EN 50261:2000

Vasúti alkalmazások. Elektronikus berendezések szerelése

MSZ EN 50126-1:2001

Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, a rendelkezésre állás, a karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása

MSZ EN 50124-1:2001

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50124-2:2001

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 2. rész: Túlfeszültségek és az idevonatkozó védelem

MSZ EN 50128:2001

Vasúti alkalmazások. Távközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerek. Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

MSZ EN 50124-1:2001/A1:2004

Vasúti alkalmazások. Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és elektronikus berendezéshez

MSZ EN 50121-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50121-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé

MSZ EN 50121-3-1:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-1. rész: Gördülőállomány. Szerelvény és a teljes jármű

MSZ EN 50121-3-2:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 3-2. rész: Gördülőállomány. Készülékek

MSZ EN 50121-4:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és távközlőkészülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ EN 50121-5:2006

Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 5. rész: Telepített energiaellátó berendezések és készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

MSZ CLC/TR 50542-1:2022

Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 1. rész: Általános felépítés

MSZ CLC/TR 50542-2:2022

Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 2. rész: Kijelzőrendszerek funkcionális interfész-előírása (FIS)

MSZ CLC/TR 50542-3:2022

Vasúti alkalmazások. Vezetőállás szerelvénykijelző-vezérlője (TDC). 3. rész: Egyéb szerelvényrendszerek funkcionális interfész-előírása (FIS)

MSZ CLC/TR 50610:2022

Vasúti alkalmazások. Szerelvénymódok funkcionális interfész-előírása (FIS)

MSZ CLC/TR 50623:2022

Vasúti alkalmazások. Funkcionális interfész-előírás (FIS). Ajtórendszer

MSZ CLC/TR 50624:2022

Vasúti alkalmazások. Funkcionális interfész-előírás (FIS). Áramszedő rendszer

MSZ CLC/TR 50718:2022

Irányelvek a gördülőállomány fedélzeti Ni-Cd akkumulátoraira vonatkozó EN 45545-2 szabvány alkalmazásához

MSZ CLC/TS 50206-3:2022

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Áramszedők: Jellemzők és vizsgálatok. 3. rész: Áramszedő és gördülőállomány közötti interfész vasúti járművekhez

MSZ CLC/TS 50238-2:2022

Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzékelő rendszerek közötti összeférhetőség. 2. rész: Vágányáramkörökkel való összeférhetőség

MSZ CLC/TS 50534:2022

Vasúti alkalmazások. Fedélzeti villamos segédenergia-rendszerek általános rendszerfelépítései

MSZ CLC/TS 50535:2022

Vasúti alkalmazások. Fedélzeti segédenergia-átalakító rendszerek

MSZ EN 50317:2012/A1:2022

Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek követelményei és érvényesítése (validálása)

MSZ EN 50388-1:2022

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az együttműködéshez szükséges, a villamos vontatási energiaellátó rendszer és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki ismérvei. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50163:2004/A3:2023

Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei

MSZ EN 50122-1:2023

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-2:2023

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 2. rész: Egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok hatása elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-3:2023

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos biztonság, földelés és visszavezető áramkör. 3. rész: Egyen- és váltakozó áramú vontatási rendszerek egymásra hatása

MSZ EN 50367:2020/A1:2023

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések és gördülőállomány. Az áramszedők és a felsővezeték közötti műszaki összeférhetőség elérésének ismérvei

MSZ CLC/TS 50717:2023

Közúti járművek földszinti áramellátó rendszerei áramszedőinek műszaki követelményei

MSZ CEN/CLC/TR 17912:2023

Hyperloop-rendszerek. Szabványjegyzék és ütemterv

MSZ EN IEC 62847:2023

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Villamos csatlakozók. Követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 62847:2016)

MSZ CLC/TS 50701:2024

Vasúti alkalmazások. Kiberbiztonság

MSZ EN 50657:2017/A1:2024

Vasúti alkalmazások. Gördülőállományi alkalmazások. A gördülőállományon alkalmazott szoftver

MSZ EN 50716:2024

Vasúti alkalmazások. A szoftverfejlesztés követelményei

MSZ CLC/TR 50452:2024

Vasúti alkalmazások. Teherforgalmi vontatójárművek rádió-távvezérlési rendszere többvezérlésű vontatási üzemmód esetén

MSZ CLC/TR 50501-1:2024

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Járművek közötti és pálya menti kommunikáció. 1. rész: Adatszótár és a funkcionális szabványosítás szabályai

MSZ CLC/TR 50511:2024

Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. ERTMS/ETCS. Külső jelzőrendszer 2. szintű ERTMS-sel/ETCS-sel felszerelt vonalakon

Elnök Dr. Héray Tibor
Titkár Nagy Gábor (ideiglenesen)
Megalakulás 2002-01-24

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 9X Vasúti villamos és elektronikus berendezések Electrical and electronic applications for railways
CLC/SC 9XB A gördülőállományon használt villamos, elektronikus és elektromechanikus anyagok a kapcsolódó szoftvereket is beleértve Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software
CLC/SC 9XC Villamos energiaellátó és földelőrendszerek tömegközlekedési létesítményekhez és kiegészítő berendezésekhez (Helyhez kötött berendezések) Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)
CLC/SC 9XA Távközlő-, jelző- és adatfeldolgozó rendszerek Communication, signalling and processing systems
CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop-rendszerek Hyperloop systems

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 9 Vasúti villamos berendezések és rendszerek Electrical equipment and systems for railways

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Imri János
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Némethné Vidovszky Ágnes
MÁV Zrt. Pfeilmayer Zsolt
Széchenyi István Egyetem Dr. Héray Tibor
RailCert Hungary Kft. Liszi Linda
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Kárpáti Marianna