A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 903
A bizottság neve Megfelelőségtanúsítás
A bizottság tevékenységi területe Szabványok kidolgozása az akkreditáló testületre, megfeleleőségértékelést végző testületekre, vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra, ellenőrző testületekre és tanúsító testületekre, terméktanúsításra, irányítási rendszereket tanúsítókra és személytanúsításra
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN 45002:1990

Vizsgálólaboratóriumok minősítésének általános feltételei

MSZ EN 45011:1999

Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények (ISO/IEC Guide 65:1996)

MSZ EN ISO/IEC 17024:2003

Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2003)

MSZ EN 45503:2004

A vízügyi, az energia-, a közlekedési és az elektronikus hírközlési ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési eljárásai tanúsításának általános feltételei

MSZ EN ISO/IEC 17011:2004

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények (ISO/IEC 17011:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17000:2005

Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17020:2005

Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének általános kritériumai (ISO/IEC 17020:1998)

MSZ EN ISO/IEC 17040:2005

Megfelelőségértékelés. A megfelelőségértékelő testületek és az akkreditáló testületek által végzett társértékelés általános követelményei (ISO/IEC 17040:2005)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2005)

MSZ EN ISO/IEC 17021:2007

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17021:2006)

MSZ EN 45020:2007

A szabványosítás és az azzal kapcsolatos tevékenységek. Általános szakszótár (ISO/IEC Guide 2:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17030:2009

Megfelelőségértékelés. A harmadik fél megfelelőségi jelének általános követelményei (ISO/IEC 17030:2003)

MSZ EN ISO/IEC 17043:2010

Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei (ISO/IEC 17043:2010)

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007. 06. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 17021:2011

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17021:2011)

MSZ ISO 26000:2011

Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz

MSZ EN ISO/IEC 17020:2012

Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének követelményei (ISO/IEC 17020:2012)

MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

MSZ EN ISO/IEC 17024:2013

Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)

MSZ EN ISO/IEC 17065:2013

Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012)

MSZ EN ISO/IEC 17067:2013

Megfelelőségértékelés. A terméktanúsítás alapjai és útmutató a terméktanúsítási rendszerekhez (ISO/IEC 17067:2013)

MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2014

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

MSZ ISO/IEC TS 17022:2014

Megfelelőségértékelés Az irányítási rendszerekben a harmadik fél által készített auditjelentések tartalmára vonatkozó követelmények és ajánlások

MSZ ISO/IEC/TS 17023:2014

Megfelelőségértékelés. Útmutató az irányítási rendszert tanúsító auditok időtartamának meghatározásához

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)

MSZ EN ISO 17034:2017

Referenciaanyag-gyártók/referenciaanyag-előállítók felkészültségének általános követelményei (ISO 17034:2016)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017)

MSZ EN ISO/IEC 17011:2018

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17011:2017)

MSZ EN ISO/IEC 17021-2:2019

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához (ISO/IEC 17021-2:2016)

MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához (ISO/IEC 17021-3:2017)

MSZ EN ISO/IEC 17029:2020

Megfelelőségértékelés. Validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO/IEC 17029:2019)

MSZ EN ISO/IEC 17000:2020

Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános alapelvek (ISO/IEC 17000:2020, 2020. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20387:2021

Biotechnológia. Biobank-tevékenység. A biobank-tevékenységre vonatkozó általános követelmények (ISO 20387:2018)

MSZ EN ISO 26000:2021

Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz (ISO 26000:2010)

MSZ EN ISO/IEC 17030:2022

Megfelelőségértékelés. A harmadik féltől származó megfelelőségi jelek általános követelményei (ISO/IEC 17030:2021)

MSZ ISO/TS 17033:2022

Etikai nyilatkozatok és az azokat alátámasztó információk. Alapelvek és követelmények

MSZ EN ISO/IEC 17024:2003

Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2003)

MSZ EN ISO/IEC 17011:2004

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények (ISO/IEC 17011:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17000:2005

Megfelelőségértékelés. Szakkifejezések és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2005)

MSZ EN ISO/IEC 17021:2007

Megfelelőségértékelés. Követelmények irányítási rendszereket auditáló és tanúsító testületek részére (ISO/IEC 17021:2006)

MSZ EN 45020:2007

A szabványosítás és az azzal kapcsolatos tevékenységek. Általános szakszótár (ISO/IEC Guide 2:2004)

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 17020:2012

Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének követelményei (ISO/IEC 17020:2012)

MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához szükséges felkészültségre vonatkozó követelmények

MSZ EN ISO/IEC 17065:2013

Megfelelőségértékelés. Termékeket, folyamatokat és szolgáltatásokat tanúsító testületek követelményei (ISO/IEC 17065:2012)

MSZ EN ISO 17034:2017

A referenciaanyagok előállítóira vonatkozó általános kompetenciakövetelmények (ISO 17034:2016)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017)

MSZ EN ISO/IEC 17011:2018

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17011:2017)

MSZ EN ISO/IEC 17021-2:2019

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához (ISO/IEC 17021-2:2016)

MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához (ISO/IEC 17021-3:2017)

MSZ EN ISO 26000:2021

Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz (ISO 26000:2010)

MSZ EN ISO/IEC 17029:2020

Megfelelőségértékelés. Validálást és verifikálást végző testületekre vonatkozó általános elvek és követelmények (ISO/IEC 17029:2019)

MSZ EN ISO/IEC 17043:2023

Megfelelőségértékelés. A jártassági vizsgálatot szervezők általános kompetenciakövetelményei (ISO/IEC 17043:2023)

MSZ EN ISO 20387:2021

Biotechnológia. Biobank-tevékenység. A biobank-tevékenységre vonatkozó általános követelmények (ISO 20387:2018)

Titkár Antal Andrea Zsuzsa
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/CLC/JTC 1 Megfelelőségértékelési testületek kritériumai Criteria for conformity assessment bodies

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/CASCO ISO megfelelőségértékelési bizottság (CASCO) ISO committee for conformity assessment (CASCO)

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Pataki Erika
Marton Szakértő Kft. Koltai Henrik
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Kovács Krisztina
TÜV Rheinland InterCert Kft. Czakó Tamás
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége Csákvári Péter
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége Héjja Eszter
HEXUM Laboratóriumok Zrt. Geigerné Takács Ágnes
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. Bujtás Gyula
Magyar Minőség Társaság Reizinger Zoltán
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dr. Sipos László
CE Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. Kiss-Helmajer Kitti
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Kárpáti Marianna
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség Skopál István
Magyar Hegesztési Egyesület Bakos Levente
BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. Szabó István
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Halászné Bogos Júlia
CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. Puskás Tamás
CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. Nagyiványi Fekete Rita
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Sas János
QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. Körmendy Dezső
RailCert Hungary Kft. Liszi Linda
EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Dr. Ágoston Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság Rippel Endre
Beton Technológia Centrum Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft Majoros Péter János
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Ispán Géza
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Magyar Bernadett
Welding Expert Mérnökiroda Kft. Varga Zsolt
CEMKUT Kft. Urbán Ferenc
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Dr. Gável Viktória
Nemzetgazdasági Minisztérium Dr. Árvai Éva
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Zanati Géza