Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosító jelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:


ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés

Nettó ár: 23380 Ft
Kosárba tesz
Alapadatok
Hivatkozási szám
MSZ EN ISO 26000:2021
Dokumentumazonosító
176426
Cím
Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz (ISO 26000:2010)
Angol cím
Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)
Alkalmazási terület
E nemzetközi szabvány útmutatást nyújt valamennyi típusú szervezetnek, méretüktől vagy elhelyezkedésüktől függetlenül: a) a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó fogalmakról, szakkifejezésekről és meghatározásukról; b) a társadalmi felelősségvállalás hátteréről, trendjeiről és tulajdonságairól; c) a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó alapelvekről, gyakorlatokról; d) a társadalmi felelősségvállalás alapvető témáiról, kérdéseiről; e) a társadalmilag felelős magatartás-szervezetbe és annak politikáján, illetve gyakorlatán keresztül – befolyási körbe történő integrálására, megvalósítására és előmozdítására; f) az érdekelt felek azonosításához és elkötelezettséghez; g) a kötelezettségvállalások, a teljesítmény és a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó egyéb informá-ciók kommunikálásához. E nemzetközi szabvány abban segíti a szervezeteket, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. Célja, hogy ösztönözze őket arra, hogy túllépjenek a jogi megfelelésen; elismerve, hogy a jogszabályi megfelelőség minden szervezet alapvető kötelessége és a társadalmi felelősségvállalás nélkülözhetetlen része. Célja, hogy előmozdítsa a közös megegyezést a társadalmi felelősségvállalás területén, és hogy kiegészítse a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó egyéb eszközöket és kezdeményezéseket, nem pedig, hogy helyettesítse azo-kat. E nemzetközi szabvány alkalmazása során javasolt, hogy a szervezet – a nemzetközi magatartási normákkal való összhang biztosítása mellett – legyen tekintettel a társadalmi, környezeti, jogi, kulturális, politikai és szerve-zeti sokféleségre, valamint a gazdasági környezet különbségeire. E nemzetközi szabvány nem egy irányításirendszer-szabvány. Nem célja, illetve nem alkalmas tanúsítási cé-lokra, szabályozó, illetve szerződéses használatra. Bármilyen ajánlat az ISO 26000 szerinti tanúsításra, vagy bármilyen, az ISO 26000 szerinti tanúsításra vonatkozó követelés e nemzetközi szabvány szándékának és cél-jának téves értelmezése lenne. Mivel e nemzetközi szabvány nem tartalmaz követelményeket, semmi ilyen jel-legű tanúsítás nem bizonyítaná a nemzetközi szabványnak való megfelelést. E nemzetközi szabvány célja, hogy útmutatást nyújtson a szervezetek számára a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozóan, és a közérdekű tevékenység részeként alkalmazható. Azonban nem célja, hogy a Világkereske-delmi Szervezetet (WTO) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény céljai szerinti „nemzetközi szabvány”-ként, „útmu-tató”-ként vagy „ajánlás”-ként értelmezzék, valamint nem célja, hogy alapot nyújtson bármilyen olyan feltételezéshez vagy felismeréshez, hogy egy intézkedés a WTO-előírásokkal összhangban van. Továbbá nem célja, hogy jogi perekhez, panaszokhoz, védelemhez, vagy egyéb igényhez bármilyen nemzetközi, helyi vagy egyéb eljárásban alapot nyújtson, és nem célja, hogy idézzék a szokásos nemzetközi jog fejlődésének bizonyí-tékaként. E nemzetközi szabványnak nem célja, hogy gátolja azon nemzeti szabványok kidolgozását, amelyek konkrétab-bak, részletesebbek vagy más típusúak.
ICS
03.100.01 Vállalatszervezés és -irányítás általában
03.100.02 Vezetés és etika
A szabvány nyelve
magyar
Az érvényesség kezdete
2021-02-01
További adatok
Forrás
idt EN ISO 26000:2020; idt ISO 26000:2010
Utód
Módosítás
Kiegészítő információk
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma
Papír ,
PDF (letöltés) (a fájl mérete: 2133843) ,
oldalszáma
116 oldal; XA kategória
ára
Nettó: 23380 Ft
Bruttó:
Papír formátum esetén (5% Áfával): 29459 Ft
PDF (letöltés) formátum esetén (27% Áfával): 29693 Ft
Szabvány életútja
Megtekintett szabvány

MSZ EN ISO 26000:2021

2021-02-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok