A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 819
A bizottság neve Informatika
A bizottság tevékenységi területe Az informatikai rendszerek előírása, tervezése és fejlesztése, valamint az információ fogadásával, megjelenítésével, folyamatával, biztonságával, átvitelével, cseréjével, előállításával, kezelésével, szervezésével, tárolásával és kinyerésével kapcsolatos eszközök.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 7793-1:1984

Mágnesszalag és tartozékai adatfeldolgozáshoz. 12,7 mm széles mágnesszalag

MSZ 7793-2:1984

Mágnesszalag és tartozékai adatfeldolgozáshoz. Orsók és írásmegengedő gyűrű 12,7 mm széles mágnesszalaghoz

MSZ 7789:1981

Számvezérlésű gépek koordinátatengelyei és mozgásirányai

MSZ 9234-1:1984

Számvezérlésű gépek szócímzéses programjai. A pont-, a szakasz- és a pályavezérlés formátumai

MSZ 7799-1:1982

Irodagépek billentyűzete. Jelek elrendezése közhasználatú írógépen

MSZ 7799-2:1978

Irodagépek billentyűzete. Jelek elrendezése közhasználatú cirill betűs írógépen

MSZ 7799-3:1984

Irodagépek billentyűzete. Billentyűk elhelyezése közhasználatú írógépen

MSZ 7788-7:1980

Számítástechnikai fogalmak. Digitális számítógépek programozása

MSZ 7790-2:1975

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Kiegészítő előírások

MSZ 7797-1:1981

Karakterek ábrázolása adathordozókon. 7 bittel kódolt karakterek ábrázolása 7-pályás mágnesszalagon

MSZ 7797-2:1981

Karakterek ábrázolása adathordozókon. 7 és 8 bittel kódolt karakterek ábrázolása 9-pályás mágnesszalagon

MSZ 7788-2:1981

Számítástechnikai fogalmak. Aritmetikai és logikai műveletek

MSZ 7788-10:1982

Számítástechnikai fogalmak. A feldolgozás technikája

MSZ 7788-11:1979

Számítástechnikai fogalmak. Vezérlő-, beviteli-kiviteli és aritmetikai eszközök

MSZ 7788-14:1982

Számítástechnikai fogalmak. Megbízhatóság, karbantartás, készenlét

MSZ 7788-15:1984

Számítástechnikai fogalmak. Programnyelvek

MSZ 7788-16:1981

Számítástechnikai fogalmak. Információelmélet

MSZ 7788-19:1981

Számítástechnikai fogalmak. Analóg számítástechnika

MSZ 7788-12:1980

Számítástechnikai fogalmak. Adathordozók, tárak és kapcsolódó berendezések

MSZ 7788-12:1980/1M:1981

Számítástechnikai fogalmak. Adathordozók, tárak és kapcsolódó berendezések

MSZ 7794-1:1982

Számítástechnikai billentyűzetek. Billentyűzet a grafikus karakterek nemzetközi referenciakészletéhez

MSZ 7795-1:1981

Számítástechnikai karakterkódok. Grafikus karakterek nemzetközi referenciakészlete

MSZ 9227:1973

Információfeldolgozás. Lyukszalag-mondatformátumok számvezérlésű gépekhez. Előkészítő (G) és vegyes (M) funkciók kódolása

MSZ-05-82.3210:1983

Villamos irodagépek. Javítás utáni követelmények és ellenőrző vizsgálatok

MSZ-09-10.0341-1:1989

Bányászati kis sebességű digitális adatátvitel. Optikai csatolás

MSZ-09-10.0341-2:1989

Bányászati kis sebességű digitális adatátvitel. Transzformátoros csatolás

MSZ-09-10.0341-3:1989

Bányászati kis sebességű digitális adatátvitel. Információátviteli eljárás

MSZ 7782-1:1985

Adatrögzítés mágnesszalagon. 9 pálya, 32 sor per milliméter írássűrűség

MSZ 7788-9:1985

Számítástechnikai fogalmak. Adatátvitel

MSZ 7782-2:1985

Adatrögzítés mágnesszalagon. 9 pálya, 8 sor per milliméter írássűrűség

MSZ 7782-3:1985

Adatrögzítés mágnesszalagon. 7 pálya, 8 sor per milliméter írássűrűség

MSZ 7785-5:1985

Programnyelvek. Minimális BASIC

MSZ 7790-3:1985

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Kódfüggetlen átvitel

MSZ 7795-4:1986

Számítástechnikai karakterkódok. Grafikus karakterek amerikai referenciakészlete

MSZ 7794-4:1986

Számítástechnikai billentyűzetek. Billentyűzet a grafikus karakterek amerikai referenciakészletéhez

MSZ 7809:1986

Bináris, lebegőpontos aritmetika mikroprocesszoros rendszerekhez

MSZ 7795-2:1986

Számítástechnikai karakterkódok. Vezérlőkarakterek nemzetközi referenciakészlete

MSZ 7788-13:1986

Számítástechnikai fogalmak. Számítógépi grafika

MSZ 7804-1:1986

Mágneslemezkötegek adattároláshoz. 29 Mbyte-os mágneslemezköteg

MSZ 9212-1:1986

Számítástechnikai kódrendszerek. 7 bites kód

MSZ 7784:1986

Számítástechnikai folyamatábrák jelképei és alkalmazásuk

MSZ 7804-2:1986

Mágneslemezkötegek adattároláshoz. 100 és 200 Mbyte-os mágneslemezköteg

MSZ 7795-5:1987

Számítástechnikai karakterkódok. Kiegészítő karakterkészlet a keleteurópai nyelvekhez

MSZ 7811-1:1987

Adatelemek ábrázolása. 7 bites kód vezérlőkaraktereinek grafikus ábrázolása

MSZ 7806-1:1987

Adatállományok szerkezete és címkézése. Adatállomány 12,7 mm-es mágnesszalagon

MSZ 7790-4:1987

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Karakterszerkezet start-stop és szinkron-adatátvitelhez

MSZ 7790-1:1987

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Általános előírások

MSZ 7788-21:1987

Számítástechnikai fogalmak. Folyamatillesztők

MSZ 7796:1987

Hajtogatott papír számítástechnikai nyomtatóhoz (leporelló)

MSZ 9212-3:1987

Számítástechnikai kódrendszerek. Hexadecimális kód

MSZ 7782-4:1987

Adatrögzítés mágnesszalagon. 9 pálya, 63 sor per milliméter írássűrűség

MSZ 9212-2:1987

Számítástechnikai kódrendszerek. 8 bites kód

MSZ 7770:1987

Adatfeldolgozó gépek és irodagépek által kibocsátott zaj megengedett A-teljesítményszintjei és vizsgálati módszerei

MSZ 7788-22:1988

Számítástechnikai fogalmak. Számológépek

MSZ 7794-50:1988

Számítástechnikai billentyűzetek. Többszintes billentyűzet alfanumerikus nyomtatóbillentyűi

MSZ 7806-2:1988

Adatállományok szerkezete és címkézése. Adatállomány hajlékony mágneslemezen

MSZ 7788-18:1989

Számítástechnikai fogalmak. Osztott adatkezelés

MSZ 7782-5:1989

Adatrögzítés mágnesszalagon. 9 pálya 246 karakter per milliméter írássűrűség

MSZ 7790-5:1989

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Párbeszédes átvitel

MSZ 7790-6:1990

Alapmódú vezérlőeljárások adatátviteli rendszerekhez. Hosszparitás alkalmazása hibajelzésre

MSZ ISO 2022:1990

Számítástechnikai kódrendszerek. Kódkiterjesztés

MSZ ISO 9983:1990

Adatrögzítésre még nem használt hajlékony mágneslemezek jelölése

MSZ ISO 4902:1992

Interfészek. 37 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 4903:1992

Interfészek. 15 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 2110:1991

Interfészek. 25 pólusú csatlakozó adat-végberendezés (DTE) és adatáramköri végberendezés (DCE) közötti DTE-DCE interfész számára

MSZ ISO 8632-1:1992

Számítógépi grafikai metafájl. Funkcionális leírás

MSZ 7794-3:1992

Számítástechnikai billentyűzetek. Billentyűzet a grafikus karakterek magyar referenciakészletéhez

MSZ 7795-3:1992

Számítástechnikai karakterkódok. A grafikus karakterek magyar referenciakészlete

MSZ ISO 7372:1992

Kereskedelmi adatcseréhez adatelemnévtár

MSZ ISO 8632-2:1993

Számítógépi grafikai metafájl. Karakteres kódolás

MSZ ISO 4232-3:1993

Irodagépek műszaki adatlapján megadandó legszükségesebb tájékoztatás. Postai bérmentesítőgépek

MSZ ISO 7498-2:1994

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 2. rész: Biztonsági architektúra

MSZ ISO 8439:1994

Nyomtatványok tervezése. Kialakítási követelmények

MSZ ISO 5138-7:1994

Irodagépek fogalommeghatározásai. Postai bérmentesítőgépek

MSZ ISO 7498-3:1994

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 3. rész: Névadás és címzés

MSZ ISO 8632-4:1994

Számítógépi grafikai metafájl. 4. rész: Olvasható, szöveges kódolás

MSZ ISO 8632-3:1994

Számítógépi grafikai metafájl. 3. rész: Bináris kódolás

MSZ ISO 2382-1:1994

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 1. rész: Alapfogalmak

MSZ ISO 2382-3:1994

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 3. rész: Készüléktechnológia

MSZ ISO 2382-4:1994

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 4. rész: Adatszervezés

MSZ ISO 7498-4:1994

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 4. rész: Menedzselési keretrendszer

MSZ ISO 2382-8:1995

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 8. rész: Ellenőrzés, sértetlenség, biztonság

MSZ ISO 9127:1995

Információfeldolgozó rendszerek. Felhasználói dokumentáció és borítóinformáció fogyasztói szoftvercsomagokhoz

MSZ ISO 2382-5:1995

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 5. rész: Adatábrázolás

MSZ ISO 7498-1:1995

Információfeldolgozó rendszerek. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Referenciamodell. 1. rész: Alapmodell

MSZ ISO 2382-6:1995

Információtechnika. Fogalommeghatározások. 6. rész: Adatelőkészítés és adatkezelés

MSZ ISO 6523:1997

Adatcsere. Szervezetazonosító struktúra

MSZ IEC 1286:1997

Információtechnika. Kódolt grafikus karakterkészlet az elektrotechnikában használatos dokumentációk előkészítéséhez és az információcseréhez

MSZ EN 1922:1998

Információtechnika. Karakterkészlet és kódolás telexszolgálatokkal való együttműködés számára

MSZ ENV 41901:1998

Információtechnika. Működési szabvány az Y/11 és az Y/12 profilok számára. Karaktermódú terminálok a PAD-ban. Az X.25 és X.28 feletti X.29. (PSDN karaktermódú hozzáférés)

MSZ ISO 9735-1:1999

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 1. rész: Valamennyi rész közös szintaktikai szabályai az egyes részek szintaktikai szolgálati adattáraival együtt

MSZ ISO 9735-2:1999

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 2. rész: A kötegelt EDI sajátos szintaktikai szabályai

MSZ ISO 9735-3:1999

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 3. rész: Az interaktív EDI sajátos szintaktikai szabályai

MSZ ISO 9735-8:1999

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 8. rész: Kísérő adatok az EDI-ben

MSZ EN ISO 11172-1:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 1. rész: Rendszerek (ISO/IEC 11172-1:1993)

MSZ EN ISO 11172-2:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 2. rész: Kép (ISO/IEC 11172-2:1993)

MSZ EN ISO 11172-3:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 3. rész: Hang (ISO/IEC 11172-3:1993)

MSZ EN ISO 11544:1999

Informatika. Kép- és hanginformációk kódolt ábrázolása. Progresszív, kétszintű képtömörítés (ISO/IEC 11544:1993)

MSZ EN ISO/IEC 11159:1999

Informatika. Irodai berendezések. Az adatlapok legszükségesebb információi. Másológépek (ISO/IEC 11159:1996)

MSZ EN ISO/IEC 11172-4:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hangjelek kódolása digitális tárolóközegekben, legfeljebb 1,5 Mbit/s-on. 4. rész: Megfelelőségi vizsgálat (ISO/IEC 11172-4:1995)

MSZ EN ISO/IEC 13818-1:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hanginformációk általános kódolása. 1. rész: Rendszerek (ISO/IEC 13818-1:1996)

MSZ EN ISO/IEC 13818-3:1999

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hanginformációk általános kódolása. 3. rész: Hang (ISO/IEC 13818-3:1995)

MSZ EN ISP 10607-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 1. rész: Az ACSE megjelenítési és viszonyprotokoll-előírásai FTAM-használatra (ISO/IEC ISP 10607-1:1990, javítva és újranyomva: 1991-04-15)

MSZ EN ISP 10607-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn-profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 2. rész: Dokumentumtípusok, korlátozási készletek és szintaxisok meghatározása (Az ISO/IEC ISP 10607-2:1995 regionális változata)

MSZ EN ISP 10607-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn-profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 3. rész: AFT11. Egyszerű fájlátviteli szolgálat (strukturálatlan) (Az ISO/IEC ISP 10607-3:1995 regionális változata)

MSZ EN ISP 10607-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn-profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 4. rész: AFT12. Helyzetmegadásos fájlátviteli szolgálat (lapos) (Az ISO/IEC ISP 10607-4:1995 regionális változata)

MSZ EN ISP 10607-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn-profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 5. rész: AFT22. Helyzetmegadásos fájlhozzáférési szolgálat (lapos) (ISO/IEC ISP 10607-5:1995)

MSZ EN ISP 10607-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AFTnn-profilok. Fájlátvitel, -hozzáférés és -kezelés. 6. rész: AFT3. Fájlkezelési szolgálat. (ISO/IEC ISP 10607-6:1995)

MSZ EN ISP 10608-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TAnnnn-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-mentes hálózati szolgálaton keresztül. 1. rész: Általános áttekintés és alhálózattól független követelmények (ISO/IEC ISP 10608-1:1992)

MSZ EN ISP 10608-13:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TAnnnn-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-mentes hálózati szolgálaton keresztül. 13. rész: MAC-alrétegtől és fizikai rétegtől függő követelmények vezérjeles gyűrűs LAN-alhálózathoz (ISO/IEC ISP 10608-13:1994)

MSZ EN ISP 10608-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TAnnnn-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-mentes hálózati szolgálaton keresztül. 2. rész: TA51 profil, beleértve az alhálózattól függő követelményeket, CSMA/CD helyi hálózatokhoz (LAN-ok) (ISO/IEC ISP 10608-2:1992)

MSZ EN ISP 10608-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TAnnnn-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-mentes hálózati szolgálaton keresztül. 4. rész: A TA53 profil meghatározása, üzemelés vezérjeles gyűrűs LAN-alhálózaton keresztül (ISO/IEC ISP 10608-4:1994)

MSZ EN ISP 10608-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TAnnnn-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-mentes hálózati szolgálaton keresztül. 6. rész: A TA54 profil meghatározása, üzemelés FDDI LAN-alhálózaton keresztül (ISO/IEC ISP 10608-6:1995)

MSZ EN ISP 10609-10:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 10. rész: LAN-alhálózattól függő, kommunikációs eszközöktől független követelmények (ISO/IEC ISP 10609-10:1994)

MSZ EN ISP 10609-11:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 11. rész: CSMA/CD-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények (ISO/IEC ISP 10609-11:1994)

MSZ EN ISP 10609-12:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 12. rész: A TC51-profil meghatározása, az OSI összeköttetés-alapú szállítási szolgálatának ellátása az OSI összeköttetés-alapú hálózati szolgálatának felhasználásával, CSMA/CD LAN-hoz kapcsolt végrendszerben (ISO/IEC ISP 10609-12:1994)

MSZ EN ISP 10609-14:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 14. rész: A TC53-profil meghatározása, az OSI összeköttetés-alapú szállítási szolgálatának ellátása az OSI összeköttetés-alapú hálózati szolgálatának felhasználásával, vezérjeles gyűrűs LAN-hoz kapcsolt végrendszerben (ISO/IEC ISP 10609-14:1994)

MSZ EN ISP 10609-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 2. rész: Alhálózattípustól független követelmények TC-csoportra (ISO/IEC ISP 10609-2:1992)

MSZ EN ISP 10609-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 3. rész: Alhálózattípustól független követelmények TD-csoportra (ISO/IEC ISP 10609-3:1992)

MSZ EN ISP 10609-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 4. rész: Alhálózattípustól független követelmények TE-csoportra (ISO/IEC ISP 10609-4:1992)

MSZ EN ISP 10609-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 6. rész: A TC1111/TC1121-profilok meghatározása (ISO/IEC ISP 10609-6:1992)

MSZ EN ISP 10609-7:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 7. rész: A TD1111/TD1121-profilok meghatározása (ISO/IEC ISP 10609-7:1992)

MSZ EN ISP 10609-8:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 8. rész: A TE1111/TE1121-profilok meghatározása (ISO/IEC ISP 10609-8:1992)

MSZ EN ISP 10609-9:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított TB-, TC-, TD- és TE-profilok. Összeköttetés-alapú szállítási szolgálat összeköttetés-alapú hálózati szolgálaton keresztül. 9. rész: Alhálózattípustól függő követelmények a hálózati rétegre, az adatkapcsolati rétegre és a fizikai rétegre, virtuális hívásokat alkalmazó csomagkapcsolt adathálózat állandó hozzáférésére (ISO/IEC ISP 10609-9:1992)

MSZ EN ISP 10611-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH1n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Közös üzenettovábbítás. 1. rész: Az MHS-szolgálat támogatása (ISO/IEC ISP 10611-1:1994)

MSZ EN ISP 10611-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH1n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Közös üzenettovábbítás. 2. rész: ROSE, RTSE, ACSE megjelenítési és viszonyprotokoll-előírások az MHS-sel való használathoz (ISO/IEC ISP 10611-2:1994)

MSZ EN ISP 10611-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH1n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Közös üzenettovábbítás. 3. rész: AMH11. Üzenetátvitel (P1) (ISO/IEC ISP 10611-3:1994)

MSZ EN ISP 10611-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH1n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Közös üzenettovábbítás. 4. rész: AMH12. MTS-hozzáférés (P3) (ISO/IEC ISP 10611-4:1994)

MSZ EN ISP 10611-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH1n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Közös üzenettovábbítás. 5. rész: AMH13. MS-hozzáférés (P7) (ISO/IEC ISP 10611-5:1994)

MSZ EN ISP 10612-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 1. rész: Alhálózattól független követelmények (ISO/IEC ISP 10612-1:1995)

MSZ EN ISP 10612-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 2. rész: CSMA/CD LAN-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények (ISO/IEC ISP 10612-2:1995)

MSZ EN ISP 10612-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 3. rész: Vezérjeles gyűrűs LAN- alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények (ISO/IEC ISP 10612-3:1995)

MSZ EN ISP 10612-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 4. rész: Rd51.51 profil (CSMA/CD LAN - CSMA/CD LAN) (ISO/IEC ISP 10612-4:1995)

MSZ EN ISP 10612-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 5. rész: RD51.54-profil (CSMA/CD LAN - FDD1 LAN) (ISO/IEC ISP 10612-5:1995)

MSZ EN ISP 10612-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 6. rész: RD54.54-profil (FDD1 LAN - FDD1 LAN) (ISO/IEC ISP 10612-6:1995)

MSZ EN ISP 10612-7:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 7. rész: RD51.53-profil (CSMA/CD LAN - vezérjeles gyűrűs LAN) (ISO/IEC ISP 10612-7:1995)

MSZ EN ISP 10612-8:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 8. rész: RD53.53-profil (vezérjeles gyűrűs LAN - vezérjeles gyűrűs LAN) (ISO/IEC ISP 10612-8:1995)

MSZ EN ISP 10612-9:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RD-profil. A MAC-szolgálat továbbítása átlátszó áthidalás alkalmazásával. 9. rész: RD53.54-profil (vezérjeles gyűrűs LAN - FDD1 LAN) (ISO/IEC ISP 10612-9:1995)

MSZ EN ISP 10613-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 1. rész: Alhálózattól független követelmények (ISO/IEC ISP 10613-1:1994)

MSZ EN ISP 10613-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 2. rész: LAN-alhálózattól függő, és kommunikációs eszközöktől független követelmények (ISO/IEC ISP 10613-2:1994)

MSZ EN ISP 10613-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 3. rész: CSMA/CD LAN-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények (ISO/IEC ISP 10613-3:1994)

MSZ EN ISP 10613-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 4. rész: FDDI LAN-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények (ISO/IEC ISP 10613-4:1995)

MSZ EN ISP 10613-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 5. rész: Az R51.51-profil meghatározása, és az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása CSMA/CD LAN-alhálózatok között (ISO/IEC ISP 10613-5:1994)

MSZ EN ISP 10613-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 6. rész: Az R51.54-profil meghatározása, és az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása CSMA/CD LAN-alhálózatok és FDDI LAN-alhálózatok között (ISO/IEC ISP 10613-6:1995)

MSZ EN ISP 10613-7:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 7. rész: PSDN-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények állandó hozzáférésen keresztüli virtuális hívásokhoz (ISO/IEC ISP 10613-7:1994)

MSZ EN ISP 10613-8:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 8. rész: Az RA51.1111-profil meghatározása, az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása CSMA/CD LAN-alhálózatok és PSDN-ek között PSTN bérelt vonalas, állandó hozzáférésen keresztüli virtuális hívások alkalmazásával (ISO/IEC ISP 10613-8:1994)

MSZ EN ISP 10613-9:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított RA-profil. Az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása. 9. rész: Az RA51.1121-profil meghatározása, az összeköttetés-mentes hálózati szolgálat továbbítása CSMA/CD LAN-alhálózatok és PSDN-ek között digitális adathálózat/CSDN bérelt vonalas, állandó hozzáférésen keresztüli virtuális hívások alkalmazásával (ISO/IEC ISP 10613-9:1994)

MSZ EN ISP 11181-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FOD26-profil. Nyílt dokumentumformátum. Bővített dokumentumszerkezet. Karaktert, raszteres grafikát és geometriai grafikát tartalmazó architektúrák. 1. rész: Dokumentumalkalmazási profil (DAP) (Az ISO/IEC ISP 11181-1:1993 regionális változata)

MSZ EN ISP 11182-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FOD36-profil. Nyílt dokumentumformátum. Bővített dokumentumszerkezet. Karaktert, raszteres grafikát és geometriai grafikát tartalmazó architektúrák. 1. rész: Dokumentumalkalmazási profil (DAP) (az ISO/IEC ISP 11182-1:1993 regionális változata)

MSZ EN ISP 11183-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AOM1n-profilok OSI-menedzselése. Menedzselési kommunikációk. 1. rész: Az ACSE megjelenítési és viszonyprotokoll-előírásai ROSE és CMISE általi használatra (ISO/IEC ISP 11183-1:1992)

MSZ EN ISP 11183-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AOM1n-profilok OSI-menedzselése. Menedzselési kommunikációk. 2. rész: CMISE/ROSE AOM12-höz. Bővített menedzselési kommunikációk (ISO/IEC ISP 11183-2:1992)

MSZ EN ISP 11183-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AOM1n-profilok OSI-menedzselése. Menedzselési kommunikációk. 3. rész: CMISE/ROSE AOM11-hez. Alapvető menedzselési kommunikációk (ISO/IEC ISP 11183-3:1992, javítva és újranyomva, 1993.)

MSZ EN ISP 11185-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 1. rész: FVT211, FVT212. Sorba rendezett és sorba nem rendezett alkalmazásvezérlési tárgyak (ISO/IEC ISP 11185-1:1994)

MSZ EN ISP 11185-10:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 10. rész: FVT231. FEPCO (A mezőbemeneti pilot vezérlési tárgya) No. 1 formák (ISO/IEC ISP 11185-10:1994)

MSZ EN ISP 11185-11:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 11. rész: FVT232. Lapszámozott FEPCO (A mezőbemeneti pilot vezérlési tárgya) No. 1 (ISO/IEC ISP 11185-11:1994)

MSZ EN ISP 11185-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 2. rész: FVT213, FVT214. Sorba rendezett és sorba nem rendezett végberendezés-vezérlési tárgyak (ISO/IEC ISP 11185-2:1994)

MSZ EN ISP 11185-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 3. rész: FVT215, FVT216. Alkalmazási RIO rögzítéstöltési vezérlési tárgy, végberendezési RIO rögzítésértesítési vezérlési tárgy (ISO/IEC ISP 11185-3:1994)

MSZ EN ISP 11185-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 4. rész: FVT217. Vízszintes tabulálási vezérlési tárgy (ISO/IEC ISP 11185-4:1994)

MSZ EN ISP 11185-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 5. rész: FVT218. Logikai képvezérlési tárgy (ISO/IEC ISP 11185-5:1994)

MSZ EN ISP 11185-6:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 6. rész: FVT219. Az állapotüzenet vezérlési tárgya (ISO/IEC ISP 11185-6:1994)

MSZ EN ISP 11185-7:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 7. rész: FVT2110. A bemenetvezérlés vezérlési tárgya (ISO/IEC ISP 11185-7:1994)

MSZ EN ISP 11185-8:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 8. rész: FVT221. FEICO (A mezőbemeneti utasítások vezérlési tárgya) No. 1 formák (ISO/IEC ISP 11185-8:1994)

MSZ EN ISP 11185-9:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FVT2nn-profilok. A virtuális végberendezés alaposztálya. A vezérlési tárgytípus meghatározásainak jegyzéke. 9. rész: FVT222. lapszámozott FEICO (A mezőbemeneti utasítások vezérlési tárgya) No. 1 (ISO/IEC ISP 11185-9:1994)

MSZ EN ISP 12061-1:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 1. rész: Bevezetés a tranzakciófeldolgozó profilokba (ISO/IEC ISP 12061-1:1995)

MSZ EN ISP 12061-2:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 2. rész: Az OSI TP APDU-k támogatása (ISO/IEC ISP 12061-2:1995)

MSZ EN ISP 12061-3:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 3. rész: CCR APDU-k támogatása (ISO/IEC ISP 12061-3:1995)

MSZ EN ISP 12061-4:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 4. rész: A viszony, a megjelenítés és az ACSE PDU-k támogatása (ISO/IEC ISP 12061-4:1995)

MSZ EN ISP 12061-5:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 5. rész: Alkalmazással támogatott tranzakciók. Polarizált vezérlés (ATP11) (ISO/IEC ISP 12061-5:1995)

MSZ EN ISP 12061-6:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 6. rész: Alkalmazással támogatott tranzakciók. Megosztott vezérlés (ATP12) (ISO/IEC ISP 12061-6:1995)

MSZ EN ISP 12061-7:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 7. rész: Szolgáltató által támogatott láncolatlan tranzakciók. Polarizált vezérlés (ATP21) (ISO/IEC ISP 12061-7:1995)

MSZ EN ISP 12061-8:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 8. rész: Szolgáltató által támogatott láncolatlan tranzakciók. Megosztott vezérlés (ATP22) (ISO/IEC ISP 12061-8:1995)

MSZ EN ISP 12061-9:1999

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakciófeldolgozása. 9. rész: Szolgáltató által támogatott láncolt tranzakciók. Polarizált vezérlés (ATP31) (ISO/IEC ISP 12061-9:1995)

MSZ EN ISP 12062-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH2n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Személyek közötti üzenetküldés. 1. rész: Az IPM MHS szolgálat támogatása (ISO/IEC ISP 12062-1:1995)

MSZ EN ISP 12062-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH2n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Személyek közötti üzenetküldés. 2. rész: AMH21. Az IPM tartalma (Az ISO/IEC ISP 12062-2:1995 regionális változata)

MSZ EN ISP 12062-3:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH2n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Személyek közötti üzenetküldés. 3. rész: AMH22. Az IPM követelményei üzenetátvitelhez (P1) (ISO/IEC ISP 12062-3:1995)

MSZ EN ISP 12062-4:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH2n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Személyek közötti üzenetküldés. 4. rész: AMH23. Az IPM követelményei MTS-hozzáféréshez (P3) (ISO/IEC ISP 12062-4:1995)

MSZ EN ISP 12062-5:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított AMH2n-profilok. Üzenetkezelő rendszerek. Személyek közötti üzenetküldés. 5. rész: AMH24. Az IPM követelményei bővített MS-hozzáféréshez (P7) (ISO/IEC ISP 12062-5:1995)

MSZ EN ISP 12064-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FOD112-profil. Nyílt dokumentumformátum. Képalkalmazások: Egyszerű dokumentumszerkezet. Raszteres grafikát tartalmazó architektúra. 1. rész: Dokumentumalkalmazási profil (DAP) (ISO/IEC ISP 12064-1:1995)

MSZ EN ISP 12068-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FDI 4-profil. Az adatmeghatározások könyvtára. A könyvtár használata OSI TP-hez. 1. rész: FDI 41. Alapelnevezés és -címzés (ISO/IEC ISP 12068-1:1996)

MSZ EN ISP 12068-2:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FDI 4-profil. Az adatmeghatározások könyvtára. A könyvtár használata OSI TP-hez. 2. rész: FDI 42. Bővített elnevezés és címzés (ISO/IEC ISP 12068-2:1996)

MSZ EN ISP 12070-1:1999

Informatika. Nemzetközileg szabványosított FCSnnn-profil. Karakterkészlet ISO/IEC 2022-n alapuló, 8 bites kódszerkezete. 1. rész: FCS111. 2022 1. opció (ISO/IEC ISP 12070-1:1996)

MSZ ENV 1285:1999

Információfeldolgozás. Eljárások az SGML használatához. Alkalmazás európai szabványokra

MSZ ENV 41111:1999

Információrendszerek összekapcsolása. ISDN. Az OSI összeköttetés-alapú szállítási szolgálatának ellátása az OSI összeköttetés-alapú hálózati szolgálatán keresztül az ISDN áramköralapú, 64 kbit/s-os, korlátozatlan széles sávú csatornás szolgálatának használatával. Állandó eset

MSZ ENV 41112:1999

Információrendszerek összekapcsolása. ISDN. Az OSI összeköttetés-alapú szállítási szolgálatának ellátása az OSI összeköttetés-alapú hálózati szolgálatán keresztül az ISDN áramköralapú, 64 kbit/s-os, korlátozatlan széles sávú csatornás szolgálatának használatával. Igényeset

MSZ ENV 41113:1999

Informatika. Funkcionális szabvány T/C 4311 és T/D 4311 profilhoz. ISDN (nyilvános/magán). Csomagmódú szolgálat. D-csatorna. Virtuális hívás (VC)

MSZ ENV 41114:1999

Informatika. Funkcionális szabvány T/A52-profilhoz. Helyi hálózat. Vezérjeles busz (COTS + CLNS)

MSZ ENV 41115:1999

Informatika. Funkcionális szabvány T/C31 és T/D31 profilhoz. Analóg telefonáramkör. Bérelt (tartós) szolgálat (COTS + CONS)

MSZ ENV 41116:1999

Informatika. Funkcionális szabvány T/C32 és T/D32 profilhoz. Analóg telefonáramkör. Tárcsázás (PSTN) (COTS + CONS)

MSZ ENV 41201:1999

Üzenetkezelő magánrendszer. Felhasználói ügynök és üzenetátviteli ügynök. Magánmenedzselési területről magánmenedzselési területre

MSZ ENV 41202:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Üzenetkezelő rendszerek. Felhasználói ügynök (UA) és üzenetátviteli ügynök (MTA). Hozzáférés adminisztrációmenedzselési területhez (ADMD

MSZ ENV 41208-1:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Alaposztályú virtuális végberendezés. S-módú alakok. 1. rész: Virtuális végberendezésű szolgálat

MSZ ENV 41208-2:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Alaposztályú virtuális végberendezés. S-módú alakok. 2. rész: Ellenőrző jegyzék

MSZ ENV 41208-3:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Alaposztályú virtuális végberendezés. S-módú alakok. 3. rész: Alaprétegek ellenőrző jegyzéke

MSZ ENV 41209:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Alaposztályú virtuális végberendezés. Közös vezérlési tárgyak

MSZ ENV 41210:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Könyvtárhozzáférés

MSZ ENV 41211-1:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-módú X.3. 1. rész: Virtuális végberendezés-szolgálat

MSZ ENV 41211-2:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-módú X.3. 2. rész: A virtuális végberendezés protokolljának ellenőrző jegyzéke

MSZ ENV 41211-3:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-módú X.3. 3. rész: Alaprétegek ellenőrző jegyzéke

MSZ ENV 41212:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. A könyvtárrendszer protokollja

MSZ ENV 41213-1:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-mód, "Telnet". 1. rész: Virtuális végberendezésű szolgálat

MSZ ENV 41213-2:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-mód, "Telnet". 2. rész: A virtuális végberendezés protokolljának ellenőrző jegyzéke

MSZ ENV 41213-3:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A-mód, "Telnet". 3. rész: Az alaprétegek ellenőrző jegyzéke

MSZ ENV 41215:1999

Informatika. Funkcionális szabvány az A/DI32-profilhoz. Könyvtár. DSA-k viselkedése elosztott műveletek esetén

MSZ ENV 41217:1999

Informatika. Funkcionális szabvány az A/DI31-profilhoz. Könyvtár. DUA-k viselkedése elosztott műveletek esetén

MSZ ENV 41220:1999

Informatika. Funkcionális szabvány az A/MH31-profilhoz. Üzenetkezelő rendszerek (1988 és később). Elektronikus adatcserés üzenetküldő szolgálat (EDIMS): EDIM-végrendszertől EDIM-végrendszerig (P EDI + P1)

MSZ ENV 41512:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. A közös könyvtár használata

MSZ ENV 41513:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. Virtuális végberendezés. Alaposztály. A VT-jelkészlet 1. típusú kijelölése

MSZ ENV 41802-1:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 1. rész: Általános áttekintés és alhálózattól független követelmények

MSZ ENV 41802-2:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 2. rész: LAN-alhálózattól függő és kommunikációs eszközöktől független követelmények

MSZ ENV 41802-3:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 3. rész: ISO 8802-3 szerinti CSMA/CD-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények

MSZ ENV 41802-4:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 4. rész: PSDN-alhálózattól és kommunikációs eszközöktől függő követelmények állandó hozzáférésen keresztüli virtuális hívásokhoz

MSZ ENV 41802-5:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 5. rész: RC51.1111-profil (M-IT-02 R/32 bérelt PSTN-vonalon keresztül)

MSZ ENV 41802-6:1999

Információs rendszerek összekapcsolása. X.25 protokollos továbbítás. 6. rész: RC51.1121-profil (M-IT-02 R/32 digitális adatáramkörön/bérelt CSDN-vonalon keresztül)

MSZ ISO/IEC 9126:2000

Informatika. Szoftvertermékek értékelése. Minőségi jellemzők és használatuk irányelvei

MSZ ISO/IEC 12207:2000

Informatika. Szoftveréletciklus-folyamatok

MSZ ISO 9735-1:1998/Cor.1:2000

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 1. rész: Valamennyi rész közös szintaktikai szabályai az egyes részek szintaktikai szolgálati adattáraival együtt. 1. műszaki helyesbítés

MSZ ISO 9735-6:2000

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 6. rész: A biztonságos hitelesítés és nyugtázás (AUTACK) üzenete

MSZ ISO 9735-9:2000

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 9. rész: A biztonsági kulcs- és tanúsítványmenedzselés (KEYMAN) üzenete

MSZ ISO 9735-4:2000

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 4. rész: A kötegelt EDI szintaktikai és szolgálati jelentésének üzenete (CONTRL-üzenettípus)

MSZ/T ISO/IEC 27001:2014

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági irányítási rendszerek. Követelmények

MSZ ISO 9735-5:2000

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok. (A szintaktika változatszáma: 4.) 5. rész: A kötegelt EDI biztonsági szabályai (hitelesség, sértetlenség és a származás letagadhatatlansága)

MSZ EN 1923:2000

Európai karakterkészletek és kódolásuk. 8-bites bájttal végzett kódolás

MSZ EN 27942:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Grafikus alaprendszerek (GKS) funkcionális leírása (ISO 7942:1985, tartalmazza az 1991. évi 1. módosítást)

MSZ EN 28652:2000

Programozási nyelvek. Ada (ISO 8652, 1. kiadás, 1987)

MSZ EN 29293:2000

Információfeldolgozás. Terjedelem és fájlszerkezet információcserére használt hajlékony, kazettás mágneslemezek részére (ISO 9293, 1. kiadás, 1987)

MSZ EN 29592-1:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 1. rész: Funkcionális leírás (ISO/IEC 9592-1:1989, 1. kiadás)

MSZ EN 29592-1:1991/A1:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 1. rész: Funkcionális leírás (ISO/IEC 9592-1:1989, 1. módosítás:1992)

MSZ EN 29592-2:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 2. rész: Az archív adatállomány formátuma (ISO/IEC 9592-2:1989, 1. kiadás)

MSZ EN 29592-2:1991/A1:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 2. rész: Az archív adatállomány formátuma (ISO/IEC 9592-2:1989, 1. módosítás:1992)

MSZ EN 29592-3:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 3. rész: Az archív adatállomány nyílt szövegű kódolása (ISO/IEC 9592-3:1989, 1. kiadás)

MSZ EN 29592-3:1991/A1:2000

Információfeldolgozó rendszerek. Számítógépi grafika. Hierarchikus programozású, interaktív grafikus rendszer (PHIGS). 3. rész: Az archív adatállomány nyílt szövegű kódolása (ISO/IEC 9592-3:1989, 1. módosítás: 1992)

MSZ EN 29899:2000

Programozási nyelvek. C (ISO/IEC 9899:1990)

MSZ EN ISP 10610-1:2000

Információtechnika. Nemzetközileg szabványosított FOD11 profil. Nyílt dokumentumformátum: egyszerű dokumentumszerkezet. Csak karaktereket tartalmazó architektura. 1. rész: Dokumentumalkalmazási profil (DAP) (Az ISO/IEC ISP 10610-1:1993 regionális változata)

MSZ EN ISP 12061-10:2000

Információtechnika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Nemzetközileg szabványosított profilok: az OSI elosztott tranzakció feldolgozása. 10. rész: Szolgáltató által támogatott láncolt tranzakciók. Elosztott vezérlés (ATP32) (ISO/IEC ISP 12061-10:1995)

MSZ EN ISP 15124-1:2000

Információtechnika. Nemzetközileg szabványosított FOD126 profil. Nyílt dokumentumformátum: képalkalmazás. Továbbfejlesztett dokumentumszerkezet. A karakter, a rasztergrafika és a geometriai grafika tartalmának architektúrája. 1. rész: Dokumentumalkalmazási profil (DAP) (ISO/IEC ISP 15124-1:1996)

MSZ ENV 41103-4:2000

LAN-hoz csatolt információs rendszerek összeköttetés-alapú támogatása az OSI összeköttetés-alapú hálózati szolgálat felhasználásával egy végrendszerben. 4. rész: A helyi alhálózat típusától függő követelmények a vezérgyűrűs közegelérést vezérlő alréteg és a fizikai réteg részére

MSZ EN 29735:2001

Az igazgatási, kereskedelmi és közlekedési adatok elektronikus cseréje (EDIFACT). Alkalmazási szintű szintaktikai szabályok (ISO 9735:1990) (Módosítva és újrakiadva 1990-ben)

MSZ EN 797:2001

Vonalkódolás. Jelképrendszer-követelmények. "EAN/UPC"

MSZ EN 1556:2001

Vonalkódolás. Fogalommeghatározások

MSZ ISO/IEC 13888-1:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Letagadhatatlanság. 1. rész: Általános ismertetés

MSZ ISO/IEC 13888-2:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Letagadhatatlanság. 2. rész: Szimmetrikus technikákon alapuló módszerek

MSZ ISO/IEC 13888-3:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Letagadhatatlanság. 3. rész: Aszimmetrikus technikákon alapuló módszerek

MSZ ISO/IEC 14888-1:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Digitális aláírások függelékkel. 1. rész: Általános ismertetés

MSZ ISO/IEC 14888-2:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Digitális aláírások függelékkel. 2. rész: Azonosítás alapú módszerek

MSZ ISO/IEC 14888-3:2001

Információtechnika. Biztonságtechnika. Digitális aláírások függelékkel. 3. rész: Tanúsítvány alapú módszerek

MSZ ISO/IEC 14662:2002

Információtechnika. A nyílt-EDI referenciamodellje

MSZ ISO/IEC 8802-11:2002

Információtechnika. Távközlés és rendszerek közötti információközlés. Helyi és világvárosi körzeti hálózatok. Különleges követelmények. 11. rész: Vezeték nélküli LAN-közeg hozzáférési ellenőrzése (MAC) és a fizikai réteg (PHY) előírásai

MSZ ISO/IEC 15945:2002

Informatika. Biztonságtechnika. Ajánlás/nemzetközi szabvány bizalmi harmadik fél (TTP) digitális aláírások alkalmazását támogató szolgáltatásaira

MSZ ISO/IEC 17799:2002

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének eljárásrendje

MSZ ISO/IEC 15408-1:2002

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 1. rész: Bevezetés és általános modell

MSZ ISO 8601:2003

Adatelemek és adatcsere-formátumok. Információcsere. A dátumok és az időpontok ábrázolása

MSZ ISO/IEC 15408-2:2003

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 2. rész: A biztonság funkcionális követelményei

MSZ ISO/IEC 15408-3:2003

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 3. rész: A biztonság garanciális követelményei

MSZ EN ISO/IEC 15416:2003

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. A vonalkódnyomtatás minőségvizsgálatának előírása. Lineáris jelképek (ISO/IEC 15416:2000)

MSZ EN ISO/IEC 15421:2003

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. Vonalkód-mesterminta vizsgálati előírása (ISO/IEC 15421:2000)

MSZ EN ISO/IEC 13818-9:2003

Informatika. Mozgóképek és a velük kapcsolatos hanginformációk általános kódolása. 9. rész: Rendszerdekóderek valós idejű interfészének kiterjesztése (ISO/IEC 13818-9:1996)

MSZ EN ISO 15438:2004

Információtechnika. Automatikus azonosítási és adatfogadási technika. A vonalkód-jelképrendszer előírásai. PDF 417 (ISO/IEC 15438:2001)

MSZ ISO/IEC TR 13335-1:2004

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének irányelvei. 1. rész: Az informatikai biztonság fogalmai és modelljei

MSZ ISO/IEC TR 13335-2:2004

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének irányelvei. 2. rész: Az informatikai biztonság menedzselése és tervezése

MSZ ISO/IEC TR 13335-4:2004

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének irányelvei. 4. rész: A biztonsági ellenintézkedések megválasztása

MSZ ISO/IEC 9594-8:2004

Informatika. Nyílt rendszerek összekapcsolása. Névtár: A nyilvánoskulcs- és az attribútumtanúsítvány keretszabályai

MSZ ISO/IEC TR 13335-3:2004

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének irányelvei. 3. rész: Az informatikai biztonság menedzselésének technikái

MSZ ISO/IEC TR 13335-5:2004

Informatika. Az informatikai biztonság menedzselésének irányelvei. 5. rész: A hálózatbiztonság menedzselési útmutatója

MSZ ISO/IEC 18014-1:2004

Informatika. Biztonságtechnika. Időbélyegzési szolgáltatások. 1. rész: Keretszabály

MSZ ISO/IEC TR 15947:2004

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai behatolás érzékelésének keretszabálya

MSZ ISO/IEC 18014-2:2004

Informatika. Biztonságtechnika. Időbélyegzési szolgáltatások. 2. rész: Független adattokokat előállító mechanizmusok

MSZ EN 606:2004

Vonalkódolás. Acéltermékek szállítási és kezelési címkéi

MSZ EN 1649:2004

AIDC-technika. A vonalkódjelképek leolvasását befolyásoló működési feltételek

MSZE 17799-2:2004

Az információvédelem irányítási rendszerei. Előírás és használati útmutató

MSZ ISO/IEC 11770-1:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Kulcsgondozás. 1. rész: Keretrendszer

MSZ ISO/IEC 11770-2:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Kulcsgondozás. 2. rész: Szimmetrikus technikákat alkalmazó mechanizmusok

MSZ ISO/IEC 18014-3:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Időbélyegzési szolgáltatások. 3. rész: Összerendelt adattokokat előállító mechanizmusok

MSZ ISO/IEC 15816:2005

Informatika. Biztonságtechnika. A hozzáférés-ellenőrzés biztonsági információobjektumai

MSZ EN 14603:2005

Informatika. Alfanumerikus glyph képkészlet OCR-B optikai karakter felismeréséhez. A nyomtatott képek formái és méretei

MSZE 15100-1:2005

Az informatikaszolgáltatás irányítása. 1. rész: Előírás a szolgáltatásirányításhoz

MSZE 15100-2:2005

Az informatikaszolgáltatás irányítása. 2. rész: Útmutató a szolgáltatásirányításhoz

MSZ ISO/IEC 15292:2005

Informatika. Biztonságtechnika. A védelmi profil regisztrációs eljárásai

MSZ ISO/IEC 13335-1:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai és távközlési biztonság menedzselése. 1. rész: Az informatikai és távközlési biztonság menedzselésének fogalmai és modelljei

MSZ ISO/IEC 11770-3:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Kulcsgondozás. 3. rész: Aszimmetrikus technikákat alkalmazó mechanizmusok

MSZ ISO/IEC 90003:2005

Szoftvertechnológia. Az ISO 9001:2000 alkalmazási irányelvei számítógépes szoftverekhez

MSZ ISO/IEC 15939:2005

Szoftvertechnológia. Szoftvermérési folyamat

MSZ ISO/IEC 15504-2:2005

Informatika. Folyamatfelmérés. 2. rész: A felmérés végrehajtása

MSZ ISO/IEC 15504-3:2005

Informatika. Folyamatfelmérés. 3. rész: Útmutató a felmérés végrehajtásához

MSZ ISO/IEC 13888-1:2005

Informatika. Biztonságtechnika. Letagadhatatlanság. 1. rész: Általános ismertetés

MSZ EN 12323:2005

AIDC-technika. Jelképrendszer-követelmények. Code 16K

MSZ ISO/IEC 18028-4:2005

Informatika. Biztonságtechnika. IT-hálózatbiztonság. 4. rész: Biztonságos távoli hozzáférés

MSZ EN 28601:2006

Adatelemek és adatcsere-formátumok. Információcsere. A dátumok és az időpontok ábrázolása (ISO 8601:1988, 1. kiadás és 1991. évi 1. műszaki helyesbítés)

MSZ ISO/IEC TR 15443-1:2006

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonság szavatolási rendszere. 1. rész: Áttekintés és keretrendszer

MSZ EN ISO 15415:2006

Információtechnika. Automatikus azonosítási és adatnyerési technika. A vonalkódnyomtatás minőségvizsgálatának előírása. Kétdimenziós jelképek (ISO/IEC 15415:2004)

MSZ ISO/IEC 27001:2006

Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények

MSZ ISO/IEC TR 18044:2006

Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonsági incidensek kezelése

MSZ ISO/IEC 17799:2006

Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási gyakorlatának kézikönyve

MSZ EN ISO/IEC 15415:2006

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. A vonalkódnyomtatás minőségvizsgálatának előírása. Kétdimenziós jelképek (ISO/IEC 15415:2004)

MSZ EN ISO/IEC 15426-2:2006

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. A vonalkód-ellenőrző megfelelőségének előírása. 2. rész: Kétdimenziós jelképek (ISO/IEC 15426-2:2005)

MSZ EN ISO 3166-1:2007

Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész: Országnevek kódjai (ISO 3166-1:2006)

MSZ ISO/IEC 20000-1:2007

Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: Előírás

MSZ ISO/IEC 20000-2:2007

Informatika. Szolgáltatásirányítás. 2. rész: Alkalmazási útmutató

MSZ ISO/IEC 11770-4:2008

Informatika. Biztonságtechnika. Kulcsgondozás. 4. rész: Gyenge titkosságon alapuló mechanizmusok

MSZ ISO/IEC 19770-1:2008

Informatika. Szoftvereszköz-gazdálkodás. 1. rész: Folyamatok

MSZ ISO/IEC 18028-3:2009

Informatika. Biztonságtechnika. IT-hálózatbiztonság. 3. rész: Hálózatok közötti biztonságos kommunikáció biztonsági átjárók alkalmazásával

MSZ ISO/IEC 29500-1:2009

Informatika. Dokumentumleírás és folyamatnyelvek. Office Open XML-fájlformátumok. 1. rész: Alapok és jelölőnyelvi referencia

MSZ ISO/IEC 29500-2:2009

Informatika. Dokumentumleírás és folyamatnyelvek. Office Open XML-fájlformátumok. 2. rész: Nyílt csomagolási konvenciók

MSZ ISO/IEC 29500-3:2009

Informatika. Dokumentumleírás és folyamatnyelvek. Office Open XML-fájlformátumok. 3. rész: Jelölő kompatibilitás és kiterjeszthetőség

MSZ ISO/IEC 29500-4:2009

Informatika. Dokumentumleírás és folyamatnyelvek. Office Open XML-fájlformátumok. 4. rész: Átmeneti migrációs jellemzők

MSZ ISO/IEC 26300:2009

Informatika. Nyílt dokumentumformátum irodai alkalmazásokhoz (OpenDocument) v1.0

MSZ ISO/IEC 8859-1:2009

Informatika. 8 bites egybájtos kódolású grafikus karakterkészletek. 1. rész: 1-es számú latin ábécé

MSZ ISO/IEC 8859-2:2009

Informatika. 8 bites egybájtos kódolású grafikus karakterkészletek. 2. rész: 2-es számú latin ábécé

MSZ ISO/IEC 646:2009

Informatika. ISO 7 bites kódolású karakterkészlet információcseréhez

MSZ ISO/IEC 13490-1:2009

Informatika. Csak olvasható és egyszer írható, információcseréhez használt, kompaktlemezes adathordozók kötet- és fájlszerkezete. 1. rész: Általános követelmények

MSZ ISO/IEC 10149:2009

Informatika. Adatcsere csak olvasható, 120 mm-es optikai adatlemezeken (CD-ROM)

MSZ ISO/IEC 10646:2009

Informatika. Általános, többoktet-kódolású karakterkészlet (UCS)

MSZ EN ISO/IEC 19796-1:2009

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Minőségirányítás, minőségbiztosítás és a minőség mérőszámai. 1. rész: Általános megközelítés (ISO/IEC 19796-1:2005)

MSZ EN ISO/IEC 15419:2010

Informatika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikái. A vonalkód digitális leképezésének és nyomtatásának teljesítőképességi vizsgálatai (ISO/IEC 15419:2009)

MSZ EN ISO/IEC 15438:2010

Informatika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikái. PDF417 vonalkód-jelképrendszer előírásai (ISO/IEC 15438:2006)

MSZ EN ISO 15423:2011

Információtechnika. Az automatikus azonosítás és adatfogadás technikája. Vonalkódolvasók és dekódolók működésvizsgálata (ISO/IEC 15423:2009)

MSZ EN 13710:2011

Európai rendszerezési szabályok. A latin, a görög, a cirill, a grúz és az örmény betűs írás jeleinek rendszerezése

MSZ ISO/IEC 18000-6:2011

Informatika. Tételek kezelésére szolgáló rádiófrekvenciás azonosítás. 6. rész: A 860 MHz-től 960 MHz-ig terjedő tartományban kommunikáló rádiós interfész paraméterei

MSZ EN 15943:2011

Tananyagkicserélési formátum (CEF). Adatmodell

MSZ EN 15981:2011

Európai diákmozgás. Teljesítési információ (EuroLMAI)

MSZ ISO/IEC 27002:2011

Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási gyakorlatának kézikönyve

MSZ EN 15982:2012

Tanulási lehetőségek leíró adatai (MLO). Hirdetés

MSZ ISO/IEC 27006:2013

Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszereinek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények

MSZ ISO/IEC 20000-1:2013

Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei

MSZ EN ISO 19762-1:2013

Információtechnológia. Az automatikus azonosítási és adatrögzítési (AIDC) módszerek. Harmonizált szakszótár. 1. rész: AIDC-vel kapcsolatos általános szakkifejezések (ISO/IEC 19762-1:2008)

MSZ EN ISO 19762-3:2013

Információtechnológia. Az automatikus azonosítási és adatrögzítési (AIDC) módszerek. Harmonizált szakszótár. 2. rész: Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

MSZ EN ISO/IEC 19788-1:2013

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 1. rész: Keretrendszer (ISO/IEC 19788-1:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-2:2013

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 2. rész: A Dublin Core elemei (ISO/IEC 19788-2:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-3:2014

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. A tanulási források metaadatai. 3. rész: Alapvető alkalmazási profil (ISO/IEC 19788-3:2011)

MSZ EN ISO/IEC 19788-5:2014

Informatika. Tanulás, oktatás és képzés. Tanulási erőforrások metaadatai. 5. rész: Oktatási elemek (ISO/IEC 19788-5:2012)

MSZ ISO/IEC 27001:2014

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények

MSZ EN 16425:2014

Egyszerű megjelenítési csatolófelület

MSZ EN 16571:2014

Informatika. RFID személyi adatvédelem hatásértékelési eljárása

MSZ EN 16656:2014

Informatika. Az eszközkezelés rádiófrekvenciás azonosítása. RFID-jelölés (ISO/IEC 29160:2012, módosítva)

MSZ EN 16570:2014

Informatika. Az RFID értesítése. Az RFID-alkalmazási rendszer kezelője által nyújtott információjelzés és kiegészítő információk

MSZ ISO/IEC 10646:2015

Informatika. Egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS)

MSZ ISO/IEC 15420:2015

Informatika. Automatikus azonosítás és adatgyűjtés-technikák. EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer előírásai

MSZ EN 1573:2016

Vonalkód. Ágazatközi szállítási címke

MSZ EN ISO/IEC 27037:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató a digitális bizonyítékok azonosításához, összegyűjtéséhez, megszerzéséhez és megőrzéséhez (ISO/IEC 27037:2012)

MSZ EN ISO/IEC 27038:2016

Informatika. Biztonságtechnika. A digitális szerkesztés előírása (ISO/IEC 27038:2014)

MSZ EN ISO/IEC 27040:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Háttértárak biztonsága (ISO/IEC 27040:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27041:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató az incidenskivizsgálási módszer alkalmasságának és megfelelőségének biztosításához (ISO/IEC 27041:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27043:2016

Informatika. Biztonságtechnika. Incidenskivizsgálási elvek és folyamatok (ISO/IEC 27043:2015)

MSZ EN ISO/IEC 30121:2016

Informatika. A digitális törvényszék kockázati keretrendszerének irányítása (ISO/IEC 30121:2015)

MSZ ISO/IEC 27006:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Követelmények információbiztonsági irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző szervezetekre

MSZ EN ISO/IEC 27042:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Útmutató a digitális bizonyítékok elemzéséhez és értelmezéséhez (ISO/IEC 27042:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27000:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Áttekintés és szakszótár (ISO/IEC 27000:2016)

MSZ EN ISO/IEC 27002:2017

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató az információbiztonsági kontrollokhoz/intézkedésekhez (ISO/IEC 27002:2013, tartalmazza a 2014. évi 1. és a 2015. évi 2. helyesbítést)

MSZ ISO/IEC 10646:2018

Informatika. Egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS)

MSZ EN 17071:2019

Informatika. Automatikus azonosítási és adatgyűjtési technikák. Elektronikus azonosító tábla

MSZ ISO/IEC 20000-1:2019

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei

MSZ ISO/IEC 15418:2019

Informatika. Automatikus azonosítási és adatgyűjtési technikák. GS1 adattartalom-azonosítók és ASC MH10 adatazonosítók és karbantartásuk

MSZ EN ISO/IEC 27000:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Áttekintés és szakszótár (ISO/IEC 27000:2018)

MSZ EN 17099:2020

Informatika. Halászati és akvakultúra-termékek. Az elosztóegységek és raklapok címkézésére vonatkozó követelmények a halászati és az akvakultúra-termékek kereskedelmében

MSZ EN ISO/IEC 15408-1:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 1. rész: Bevezetés és általános modell (ISO/IEC 15408-1:2009, 2014. 01. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 15408-2:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 2. rész: A biztonság funkcionális követelményei (ISO/IEC 15408-2:2008, 2011. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 15408-3:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai. 3. rész: A biztonság garanciális követelményei (ISO/IEC 15408-3:2008, 2011. 06. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 18045:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonságértékelés módszertana (ISO/IEC 18045:2008, 2014. 01. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 19790:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Kriptográfiai modulok biztonsági követelményei (ISO/IEC 19790:2012, tartalmazza a 2015. decemberi helyesbített változatot)

MSZ EN ISO/IEC 27019:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági kontrollok az energiaszolgáltató ipar számára (ISO/IEC 27019:2017, 2019. augusztusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 29134:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Irányelvek az adatvédelmi hatásvizsgálathoz (ISO/IEC 29134:2017)

MSZ EN ISO/IEC 27011:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató az ISO/IEC 27002 alapú információbiztonsági kontrollokhoz a távközlési szervezetek számára (ISO/IEC 27011:2016)

MSZ EN ISO/IEC 27018:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a PII-feldolgozóként eljáró, nyilvános felhőkben tárolt, személyazonosításra alkalmas információk (PII) védelmére (ISO/IEC 27018:2019)

MSZ EN ISO/IEC 29147:2020

Informatika. Biztonságtechnika. A biztonsági sérülékenység feltárása (ISO/IEC 29147:2018)

MSZ EN ISO/IEC 30111:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Sérülékenységkezelési folyamatok (ISO/IEC 30111:2019)

MSZ EN ISO/IEC 29100:2020

Informatika. Biztonságtechnika. Adatvédelmi keretrendszer (ISO/IEC 29100:2011, tartalmazza az Amd 1:2018 módosítást)

MSZ EN 17230:2021

Informatika. Vasúti RFID

MSZ EN ISO/IEC 27006:2021

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 27006:2015, tartalmazza az Amd 1:2020 módosítást)

MSZ ISO/IEC 10646:2021

Informatika. Egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS)

MSZ EN ISO/IEC 27017:2021

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a felhőszolgáltatások ISO/IEC 27002-n alapuló információbiztonsági kontrolljaihoz/intézkedéseihez (ISO/IEC 27017:2015)

MSZ EN ISO/IEC 27701:2021

Biztonságtechnika. Az ISO/IEC 27001 és az ISO/IEC 27002 kiterjesztése a személyes adatok kezelésére. Követelmények és irányelvek (ISO/IEC 27701:2019)

MSZ EN ISO/IEC 29101:2022

Informatika. Biztonságtechnika. Az adatvédelem-felépítés keretrendszere (ISO/IEC 29101:2018)

MSZ CEN/TR 16669:2022

Informatika. Eszközinterfész az ISO/IEC 18000-3 támogatásához

MSZ CEN/TR 16670:2022

Informatika. RFID-fenyegetés és -sérülékenység elemzése

MSZ CEN/TR 16671:2022

Informatika. RFID-lekérdezőként használt mobiltelefonok engedélyezése

MSZ CEN/TR 16672:2022

Informatika. A jelenleg használatos RFID-technológiák adatvédelmi képességének jellemzői

MSZ CEN/TR 16674:2022

Informatika. RFID adatvédelmi hatásvizsgálat elemzése az egyes ágazatokban

MSZ CEN/TR 16684:2022

Informatika. RFID-értesítés. Az üzemeltetők által megadandó kiegészítő információk

MSZ CEN/TS 16685:2022

Informatika. RFID-értesítés. Az RFID-lekérdezők telepítési helyein kihelyezendő információs tábla

MSZ EN ISO/IEC 27007:2022

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Irányelvek az információbiztonság-irányítási rendszerek auditálásához (ISO/IEC 27007:2020)

MSZ CWA 17858:2022

Irányelvek a hagyományos mikro-, kis- és középvállalkozások GDPR-megfeleléséhez

MSZ ISO/IEC 20000-1:2019

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei

MSZ ISO/IEC 15418:2019

Informatika. Automatikus azonosítási és adatgyűjtési technikák. GS1 adattartalom-azonosítók és ASC MH10 adatazonosítók és karbantartásuk

MSZ EN ISO/IEC 27006:2021

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 27006:2015, tartalmazza az Amd 1:2020 módosítást)

MSZ EN ISO/IEC 29151:2022

Informatika. Biztonságtechnika. Gyakorlati útmutató a személyazonosításra alkalmas információk védelmére (ISO/IEC 29151:2017)

MSZ EN 17529:2022

Adatvédelem és a magánélet védelme tervezéssel, illetve alapértelmezés szerint

MSZ EN ISO/IEC 24760-1:2022

IT-biztonság és -adatvédelem. A személyazonosság-kezelés keretrendszere. 1. rész: Terminológia és fogalmak (ISO/IEC 24760-1:2019)

MSZ EN ISO/IEC 24760-2:2023

Informatika. Biztonságtechnika. A személyazonosság-kezelés keretrendszere. 2. rész: Referenciaarchitektúra és követelmények (ISO/IEC 24760-2:2015)

MSZ EN ISO/IEC 24760-3:2023

Informatika. Biztonságtechnika. A személyazonosság-kezelés keretrendszere. 3. rész: Gyakorlat (ISO/IEC 24760-3:2016)

MSZ CEN/TS 16080:2023

Internetes tartalom- és kommunikációszűrő szoftverek és szolgáltatások

MSZ EN 17640:2023

IKT-termékek határozott idejű kiberbiztonságértékelési módszertana

MSZ EN ISO/IEC 27002:2023

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Információbiztonsági kontrollok/intézkedések (ISO/IEC 27002:2022)

MSZ CEN ISO/IEC/TS 27006-2:2023

Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Személyes információk kezelésére vonatkozó irányítási rendszerek (ISO/IEC TS 27006-2:2021)

MSZ EN ISO/IEC 19896-1:2023

IT-biztonságtechnika. Az információbiztonsági vizsgálók és értékelők kompetenciakövetelményei. 1. rész: Bevezetés, fogalmak és általános követelmények (ISO/IEC 19896-1:2018)

MSZ EN ISO/IEC 19896-2:2023

IT-biztonságtechnika. Az információbiztonsági vizsgálók és értékelők kompetenciakövetelményei. 2. rész: Az ISO/IEC 19790 vizsgálóira vonatkozó ismeret-, készség- és hatékonysági követelmények (ISO/IEC 19896-2:2018)

MSZ EN ISO/IEC 19896-3:2023

IT-biztonságtechnika. Az információbiztonsági vizsgálók és értékelők kompetenciakövetelményei. 3. rész: Az ISO/IEC 15408 értékelőire vonatkozó ismeret-, készség- és hatékonysági követelmények (ISO/IEC 19896-3:2018)

MSZ ISO/IEC 27001:2023

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények

MSZ CEN/CLC/TR 17919:2023

Adatvédelem és a magánélet védelme tervezéssel, illetve alapértelmezés szerint. Műszaki jelentés a videomegfigyelési iparágra való alkalmazhatóságról. A technika jelenlegi állása

MSZ EN ISO/IEC 29146:2023

Informatika. Biztonságtechnika. A hozzáférés-kezelés keretrendszere (ISO/IEC 29146:2016, tartalmazza az Amd 1:2022 módosítást)

MSZ EN ISO/IEC 29184:2023

Informatika. Online adatvédelmi értesítések és hozzájárulás (ISO/IEC 29184:2020)

MSZ ISO/IEC/IEEE 12207:2024

Rendszer- és szoftverfejlesztés. Szoftveréletciklus-folyamatok

MSZ ISO/IEC/IEEE 90003:2024

Szoftverfejlesztés. Irányelvek az ISO 9001:2015 számítógépes szoftverekre való alkalmazásához

MSZ ISO/IEC 19770-1:2024

Informatika. IT-vagyongazdálkodás. 1. rész: IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszerek. Követelmények

MSZ ISO/IEC 20000-2:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 2. rész: Útmutató a szolgáltatásirányítási rendszerek alkalmazásához

MSZ ISO/IEC 20000-2:2019/Amd 1:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 2. rész: Útmutató a szolgáltatásirányítási rendszerek alkalmazásához. 1. módosítás

MSZ ISO/IEC/TS 20000-5:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 5. rész: Útmutató az ISO/IEC 20000-1 megvalósításához

MSZ ISO/IEC 20000-6:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 6. rész: Szolgáltatásirányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 17740:2024

A személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos szakmai profilok követelményei

MSZ EN 17799:2024

Az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó személyesadat-védelmi követelmények

MSZ EN 17927:2024

Az IoT-platformok biztonságértékelési szabványa (SESIP). Hatékony módszertan a kiberbiztonsági felmérés és újrafelhasználás alkalmazására az összekapcsolt termékekre vonatkozóan

MSZ EN ISO/IEC 18045:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. Az informatikai biztonságértékelés módszertana (ISO/IEC 18045:2022)

MSZ CEN/CLC/TS 17880:2024

Védelmi profil az okosmérőkhöz. Biztonsági minimumkövetelmények

MSZ EN 17926:2024

Személyes információk kezelésére vonatkozó irányítási rendszer az ISO/IEC 27701 szerint. Finomítások európai viszonylatban

MSZ EN ISO/IEC 15408-1:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. 1. rész: Bevezetés és általános modell (ISO/IEC 15408-1:2022)

MSZ EN ISO/IEC 15408-2:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. 2. rész: A biztonság funkcionális követelményei (ISO/IEC 15408-2:2022)

MSZ EN ISO/IEC 15408-3:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. 3. rész: A biztonság garanciális követelményei (ISO/IEC 15408-3:2022)

MSZ EN ISO/IEC 15408-4:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. 4. rész: Az értékelési módszerek és tevékenységek meghatározásának keretrendszere (ISO/IEC 15408-4:2022)

MSZ EN ISO/IEC 15408-5:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az informatikai biztonságértékelés kritériumai. 5. rész: Előre meghatározott biztonságikövetelmény-csomagok (ISO/IEC 15408-5:2022)

MSZ ISO/IEC 42001:2024

Informatika. Mesterséges intelligencia. Irányítási rendszer

MSZ ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei. 1. módosítás: Az éghajlatváltozás elleni fellépést célzó intézkedések

MSZ ISO/IEC 19770-1:2017/Amd 1:2024

Informatika. IT-vagyongazdálkodás. 1. rész: IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszerek. Követelmények. 1. módosítás: Az éghajlatváltozás elleni fellépést célzó intézkedések

MSZ ISO/IEC 27001:2022/Amd 1:2024

Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények. 1. módosítás: Az éghajlatváltozás elleni fellépést célzó intézkedések

MSZ ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei. 1. módosítás: Az éghajlatváltozás elleni fellépést célzó intézkedések

Elnök Krauth Péter
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 225 Vonalkód (AIDC-technológiák) AIDC technologies
CEN/TC 353 Az oktatási és tanulási folyamatokat támogató technológiák Technologies supporting education and learning processes
CEN/TC 365 Internetes szűrők Internet Filtering
CEN/CLC/JTC 13 Kiberbiztonság és adatvédelem Cybersecurity and Data Protection

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/IEC JTC 1/SC 25 Informatikai berendezések összekapcsolása Interconnection of information technology equipment
ISO/TC 154 Kereskedelmi, ipari és adminisztrációs eljárások, adatkezelések, dokumentációk Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration
ISO/IEC JTC 1/SC 39 Fenntarthatóság, IT és adatközpontok Sustainability, IT & Data Centres
ISO/IEC JTC 1/SC 2 Kódolt karakterkészletek Coded character sets
ISO/IEC JTC 1/SC 6 Rendszerek közötti távközlés és információcsere Telecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7 Szoftverek és rendszerek tervezése Software and systems engineering
ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programozási nyelvek, környezetük és rendszerszoftver-interfészeik Programming languages, their environments and system software interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 23 Digitálisan rögzített média információcseréhez és -tároláshoz Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
ISO/IEC JTC 1/SC 24 Számítógépes grafika, képfeldolgozás és környezeti adatok ábrázolása Computer graphics, image processing and environmental data representation
ISO/IEC JTC 1/SC 27 Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme Information security, cybersecurity and privacy protection
ISO/IEC JTC 1/SC 28 Irodagépek Office equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 29 Hang-, kép-, multimédia- és hipermédia-információ kódolása Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatikus azonosítás és adatgyűjtés-technikák Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 32 Adatkezelés és adatcsere Data management and interchange
ISO/IEC JTC 1/SC 34 Dokumentumleírás és folyamatnyelvek Document description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 35 Felhasználói interfészek User interfaces
ISO/IEC JTC 1 Informatika Information technology
ISO/IEC JTC 1/SC 36 Informatika a tanulás, oktatás és képzés számára Information technology for learning, education and training
ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometria Biometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 38 Felhő alapú számítástechnika és elosztott platformok Cloud Computing and Distributed Platforms
ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT-szolgáltatásirányítás és IT-irányítás IT Service Management and IT Governance
ISO/IEC JTC 1/SC 41 „Dolgok internete” és digitális iker Internet of Things and Digital Twin
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Mesterséges intelligencia Artificial Intelligence

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Hosszú Gábor
Miniszterelnökség Oláh Sándor
ELECTROMÜLLER / Müller Ferenc e.v./ Müller Ferenc
CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. Serbán Dániel
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Losteiner József
POLYSYS Kft. Polyák Ferenc
aiMotive Informatikai Kft. Helli Márton
Magyar Építész Kamara Rumi Tamás
itSMF Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Közhasznú Egyesület Krauth Péter
MULTI-LINGUA Kft. Demeczky Jenő
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft. Móricz Pál
TVT Vagyonvédelmi Zrt. Kirják Tibor
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Urbán Gábor
Óbudai Egyetem Dr. Novothny Ferenc
NXP Semiconductors Magyarország Kft. Hornyák Gábor
GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zrt. Kecskés Katalin
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat dr. Munkácsi Viktor
BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. Sikos László
Magyar Mérnöki Kamara Ott Károly