A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 508
A bizottság neve Információ és dokumentáció
A bizottság tevékenységi területe információtudomány; dokumentációs és információs központokban, valamint közgyűjteményekben (könyvtár, levéltár, múzeum) alkalmazott rendszerek és nyilvántartások; forrásleírás; forráskezelés; statisztika és teljesítménymérés; egyedi azonosítók; interoperabilitás; digitalizálás; archiválás; egyéb tartalomszolgáltatói, kiadói tevékenység
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 3401:1981

A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai

MSZ 3574:1980

Térképek nemzetközi azonosító számozása (ISSN, ISBN)

MSZ 376:1982

Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények dokumentumainak mikrofilmjei

MSZ 3400:1977

Nyelvek kódjai

MSZ 3423-1:1983

Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános előírások

MSZ 3423-2:1984

Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek

MSZ 3419:1977

Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények adatait tartalmazó adattárak

MSZ 3424-1:1978

Bibliográfiai leírás. Könyvek

MSZ 3424-2:1982

Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok

MSZ 3424-3:1979

Bibliográfiai leírás. Szabadalmi dokumentumok

MSZ 3424-5:1979

Bibliográfiai leírás. Szakfordítások

MSZ 3424-6:1983

Bibliográfiai leírás. Disszertációk és szakdolgozatok

MSZ 3440-1:1983

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalommeghatározások

MSZ 3440-2:1979

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei

MSZ 3440-3:1983

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve

MSZ 3440-5:1979

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek

MSZ 3448:1978

A könyvtári állomány nyilvántartása

MSZ 3493:1982

Bibliográfiai tételek besorolási szabályai

MSZ 3405:1959

Folyóiratok fedőlapja, belső elrendezése

MSZ 16500:1980

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. Segédtáblázatok

MSZ 16501:1982

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 0 Általános művek

MSZ 16502:1981

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 1 Filozófia. Pszihológia. Etika

MSZ 16504:1984

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 30 A társadalomtudományok elmélete, módszertana és módszerei. Szociográfia. 31 Statisztika. Demográfia. Szociológia. 32 Politika

MSZ 16508:1981

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 34 Jog. Jogtudomány. 35 Államigazgatás. Közigazgatás. Hadtudomány. 36 Szociális gondoskodás. Népjólét. Népgondozás. Biztosításügy

MSZ 16511:1981

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 37 Nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása

MSZ 16512:1979

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 389 Metrológia. Mértékek és súlyok

MSZ 16513:1973

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 39 Néprajz. Szokások

MSZ 16524:1984

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 50 A természettudományokról általában. Természetvédelem. Környezettudomány

MSZ 16525:1984

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 51 Matematika

MSZ 16526:1983

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 52 Csillagászat. Asztrofizika. Űrkutatás. Geodézia

MSZ 16527:1980

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 53 Fizika

MSZ 16528:1978

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 54 Kémia. Ásványtan

MSZ 16533:1980

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 56 Őslénytan. 57 Biológia. 58 Növénytan. 59 Állattan

MSZ 16535:1971

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 60 Alkalmazott tudományokat közösen érintő kérdések. 61 Orvostudomány

MSZ 16536:1979

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 62 Mérnöki tudományok. Technika általában. 620 Anyagvizsgálat. Anyagismeret. Erőművek. Energiagazdálkodás

MSZ 16540:1982

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 621.0 A gépészet elmélete. Magtechnika. 621.1 Hőerőgépek általában. Gőz fejlesztése, elosztása és hasznosítása. Gőzgépek. Gőzkazánok. 621.22 Vízenergia. Vízerő

MSZ 16541:1981

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 621.3 Elektrotechnika

MSZ 16544:1982

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 621.4 Hőerőgépek (a gőzgépek kivételével). 621.5 Légnyomásos energia előállítása. (gépek és szerszámok.) Hűtéstechnika és hűtőberendezések. 621.6 Folyadékok és gázok mozgatása, tárolása. Elosztóberendezések és elosztási módszerek

MSZ 16547:1981

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 621.7 Forgácsmentes anyagalakítás általában. Tűrés, illesztés. Kötés hegesztéssel stb-vel. (eljárások, szerszámok, gépek és berendezések) 621.8 Mozgatás, hajtás. Gépelemek. Mechanizmusok. Fogazatok. Anyagmozgató berendezések. Emelőgépek. Felvonók. Kötőelemek. Kenés. 621.9 Forgácsolás általában. Szétválasztás, darabolás, lemezmegmunkálás. Menetkészítés. (eljárások, szerszámok, gépek és berendezések)

MSZ 16548:1980

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 622 Bányászat. 623 Haditechnika

MSZ 16554:1979

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 624 Építőmérnöki tudományok. Mélyépítés. Magasépítés. 625 Közlekedési utak technikája. Vasútépítés. Útépítés. 626/627 Vízépítés. 628 Közegészségügyi mérnöki technika

MSZ 16562:1978

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 64 Háztartás. 65 Az ipari, kereskedelmi, közlekedési üzemek vezetése és szervezése

MSZ 16566:1978

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 66 Vegyipar. Kémiai technológia

MSZ 16578:1983

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 678 Nagymolekulájú anyagok ipara. Gumi és műanyagipar. 679 Különféle anyagok megmunkálása

MSZ 16581:1977

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 681 Finommechanika, műszeripar

MSZ 16587:1982

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 687 Ruházati ipar. Szépségápolási cikkek. 688 Díszítési cikkek. Diszműáruk, játékszerek. 689 Barkácsolás. Műszaki amatőrmunkák

MSZ 16590:1984

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 69 Építőipar. Építőanyagok. Építési munkák

MSZ 16593:1978

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 7 Művészet. Szórakozás. Sport (Építészet. Képzőművészetek. Iparművészet. Fényképezés. Zene. Film. Színház. Játékok. Sport)

MSZ 16599:1982

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 9 Földrajz. Életrajz. Történelem

MSZ 3444:1981

Iratok lyukasztása

MSZ 3424-4:1984

Bibliográfiai leírás. Szabványosítási kiadványok

MSZ 3424-7:1984

Bibliográfiai leírás. Kották

MSZ 3424-8:1985

Bibliográfiai leírás. Kutatási és fejlesztési jelentések

MSZ 3431:1985

Kutatási és fejlesztési jelentések szerkesztési és alaki követelményei

MSZ 16560:1985

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 63 Mezőgazdaság. Erdészet. Növénytermesztés. Kertészet. Állattenyésztés. Vadászat. Halászat

MSZ 3396:1985

Könyvtári bizonylatok

MSZ 3423-3:1986

Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Időszaki kiadványok

MSZ 3440-4:1986

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek

MSZ 16572:1985

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 67/673 Különféle iparágak. Nemesfémekből, egyéb fémekből és drágakövekből készült tárgyak

MSZ 3406:1986

Könyvtári katalóguskártya

MSZ 3407:1986

Könyvtári katalógus-választólap

MSZ 16575:1986

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 675 Bőripar. Szőrmeipar. Műbőrgyártó ipar

MSZ 16576:1986

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 676 Papíripar

MSZ 16574:1986

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 674 Faipar

MSZ 16577:1986

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 677 Textilipar

MSZ 3436:1987

A dokumentumok referátumai és annotációi

MSZ 16584:1987

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 684 Bútoripar és rokon szakmák

MSZ 16585:1987

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 685 Bőrfeldolgozó iparok: nyerges-, szíjgyártó-, cipő-, és kesztyűipar. Utazási és táborozási cikkek. Sportszerek. Játékcikkek

MSZ 16586:1987

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 686 Könyvkötészet. Fémbevonatok készítése. Üveges mesterség. Tükörkészítés. Irodaszerek

MSZ 3404:1986

A magyar időszaki kiadványok címrövidítése

MSZ 3418:1987

Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái

MSZ 16583:1987

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 682 Kovácsiparok. 683 Vasáruk. Lakatosság. Italmérő eszközök. Lámpák. Kályhák

MSZ 3567:1987

Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számozásra (ISSN)

MSZ 16555:1988

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 629 Járműtechnika

MSZ 3433:1988

Szakirodalmi tájékoztató kiadványok szerkesztési és alaki követelményei

MSZ 16598:1988

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 8 Nyelvek. Nyelvtudomány. Irodalom

MSZ 16506:1988

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 33 Gazdaság. Közgazdaság

MSZ 3424-9:1988

Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok

MSZ 16529:1989

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 55 Földtudományok: geológia, geofizika, szeizmológia, meteorológia, hidrológia

MSZ 3434:1989

Cikkek nemzetközi azonosító kódja (BIBLID)

MSZ 16509:1989

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. 36 Szociális gondoskodás és gondozás. Lakásigények. Fogyasztói érdek. Biztosításügy

MSZ 16563:1992

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. (FID Publ. No.390) 64 Háztartás

MSZ 3424-10:1992

Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok

MSZ ISO 2789:1992

Nemzetközi könyvtárstatisztika

MSZ 3424-12:1992

Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok

MSZ 16503:1992

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Teljes kiadás. (FID Publ. No. 390) 2 Vallás

MSZ ISO 2108:1994

Információ és dokumentáció. Könyvek nemzetközi azonosító számozása (ISBN)

MSZ EN 23166:1995

Országnevek kódjai (ISO 3166:1993)

MSZ ISO 9:1997

Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek

MSZ ISO 1086:1998

Információ és dokumentáció. Könyvek címlapjai

MSZ ISO 832:1998

Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai

MSZ ISO 4:2000

Információ és dokumentáció. A kiadványok címében előforduló szavak és a kiadványok címének rövidítési szabályai

MSZ EN ISO 3166-1:2000

Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész: Országnevek kódjai (ISO 3166-1:1997)

MSZ 3400:2001

A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai

MSZ ISO 10324:2002

Információ és dokumentáció. Az állományadatok közlése. Összefoglaló szint

MSZ EN 61360-5:2004

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 5. rész: Az EXPRESS adatmodell kibővítése (IEC 61360-5:2004)

MSZ EN 15744:2009

Filmazonosítás. A mozifilmek minimális metaadatelem-készlete

MSZ EN 61360-1:2010

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 1. rész: Fogalommeghatározások. Alapelvek és módszerek (IEC 61360-1:2009)

MSZ EN 15907:2011

Mozifilmek azonosítása. A metaadatok kölcsönös és közös használatának javítása. Elemkészletek és felépítésük

MSZ EN ISO 3166-1:2014

Országok és országrészek nevének kódjai. 1. rész: Országkódok (ISO 3166-1:2013)

MSZ ISO 2709:2018

Információ és dokumentáció. Információs csereformátum

MSZ ISO 10957:2018

Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos azonosító száma (ISMN)

MSZ ISO 15836-1:2018

Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete. 1. rész: Core-elemek

MSZ ISO 27729:2018

Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos névazonosító (ISNI)

MSZ ISO 690:2018

Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez

MSZ ISO 3297:2018

Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN)

MSZ ISO 2789:2019

Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika

MSZ ISO 2108:2019

Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (ISBN)

MSZ ISO 16439:2019

Információ és dokumentáció. Módszerek és eljárások a könyvtárak hatásának felmérésére

MSZ ISO 11620:2019

Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

MSZ ISO 15511:2019

Információ és dokumentáció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek nemzetközi szabványos azonosítója (ISIL)

MSZ EN ISO 3166-1:2021

Országok és országrészek nevének kódjai. 1. rész: Országkódok (ISO 3166-1:2020)

MSZ ISO 3297:2021

Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN)

MSZ IEEE Std 1484.12.1:2021

A tanulási objektum metaadatainak honosított IEEE-szabványa

MSZ ISO 14721:2022

Űradat- és információközvetítő rendszerek. Nyílt archívumi információs rendszer (OAIS). Referenciamodell

MSZ ISO 10957:2022

Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos azonosító száma (ISMN)

MSZ ISO 690:2022

Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez

MSZ ISO 27729:2018

Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos névazonosító (ISNI)

MSZ ISO 690:2018

Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és idézéseihez

MSZ ISO 3297:2018

Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN)

MSZ ISO 2789:2019

Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika

MSZ ISO 2108:2019

Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (ISBN)

MSZ ISO 16439:2019

Információ és dokumentáció. Módszerek és eljárások a könyvtárak hatásának felmérésére

MSZ ISO 11620:2019

Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

MSZ ISO 3297:2021

Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN)

MSZ EN 17650:2023

A filmművészeti alkotások digitális megőrzésének keretrendszere. Filmalkotás-megőrzési csomag

MSZ ISO 2789:2023

Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika

MSZ ISO 21248:2023

Információ és dokumentáció. Nemzeti könyvtárak minőségértékelése

MSZ ISO/TR 28118:2023

Információ és dokumentáció. Nemzeti könyvtárak teljesítménymutatói

MSZ ISO 11620:2023

Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

MSZ CEN/TR 17862:2023

Útmutató az EN 17650 szerinti filmalkotás-megőrzési csomag megvalósításához

MSZ ISO/TR 22038:2024

Információ és dokumentáció. Jogi információ leírása és feltüntetése

MSZ ISO 9:1995/Amd 1:2024

Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 1. módosítás

Elnök Dancs Szabolcs
Elnökhelyettes Bilicsi Erika
Titkár Csík Gabriella
Megalakulás 1996-09-18

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/SS F17 Ügyviteli dokumentumok Administrative documents
CEN/TC 457 A filmalkotások digitális megőrzése Digital preservation of cinematographic works
CEN/TC 468 Digitális információ megőrzése Preservation of digital information

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 46 Információ és dokumentáció Information and documentation
ISO/TC 46/SC 4 Műszaki együttműködés Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 9 Azonosítás és leírás Identification and description
ISO/TC 46/SC 8 Minőség. Statisztika és teljesítményértékelés Quality. Statistics and performance evaluation

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dr. Bóta Ibolya Emőke
Országos Széchényi Könyvtár Dancs Szabolcs
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Losteiner József
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ézsiás Anikó
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Bilicsi Erika