Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosító jelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:


ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés

Nettó ár: 21330 Ft
Az online rendelés jelenleg nem elérhető.
Alapadatok
Hivatkozási szám
MSZ ISO 11620:2019
Dokumentumazonosító
170908
Cím
Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók
Angol cím
Information and documentation. Library performance indicators
Alkalmazási terület
E nemzetközi szabvány bármely ország bármilyen típusú könyvtárára alkalmazható. Nem minden teljesítménymutató alkalmazható azonban minden könyvtárban. Az egyes teljesítménymutatók alkalmazhatóságával kapcsolatos korlátozásokra az egyes mutatók leírásánál, az alkalmazási területtel kapcsolatos fejezet tér ki (lásd a B mellékletet). A mutatók felhasználhatók arra is, hogy összehasonlítsák az ugyanabban a könyvtárban különböző időpontokban nyújtott teljesítményeket. A könyvtárak közötti összehasonlításra is van lehetőség, de ez csak körültekintéssel végezhető el. Figyelembe kell venni a könyvtárak használói körének különbségeit, a könyvtárak sajátosságait, tisztában kell lenni az alkalmazott mutatókkal, az összevetések korlátaival és az adatokat körültekintően kell értelmezni. E nemzetközi szabványban szereplő teljesítménymutatóknak más korlátai is vannak, amelyek függenek a helyi tényezőktől, mint amilyen például a könyvtár által szolgált közönség, a könyvtár küldetése és a technológiai infrastruktúra. E nemzetközi szabványban szereplő teljesítménymutatók alkalmazásának eredményeit e tényezők figyelembevételével kell értelmezni. Nem minden könyvtári szolgáltatásra, tevékenységre vagy forráshasználatra van megadva teljesítménymutató; vagy azért, mert a nemzetközi szabvány megszövegezéséig nem javasoltak és teszteltek ilyen mutatókat, vagy pedig azért, mert nem feleltek meg a meghatározott kritériumoknak (lásd a 4.2. szakaszt). E nemzetközi szabványban foglalt teljesítménymutatók nem tükrözik az összes lehetséges eljárást vagy kiértékelési technikát. E nemzetközi szabvány elfogadott, tesztelt és nyilvánosan hozzáférhető (azaz nem magántulajdonú) módszereket és megközelítéseket ajánl számos könyvtári szolgáltatási teljesítmény mérésére. E nemzetközi szabványnak nem célja, hogy kizárja az itt meg nem határozott teljesítménymutatókat. E nemzetközi szabvány jelenleg nem foglalja magában a könyvtári szolgáltatások egyénekre, a könyvtár által szolgált közönségre vagy a társadalomra gyakorolt hatásának felmérését. A könyvtár hatásának felmérését egy másik nemzetközi szabvány (ISO 16439) fogja tárgyalni. A szabvány szövegében a mutatók elnevezésének szavait nagy kezdőbetűvel írjuk, például: az Egy Főre Jutó Könyvtárlátogatások Száma (a magyar nyelvű változatban a következőképp adjuk meg: Az egy főre jutó könyvtárlátogatások száma). Ez segít abban, hogy a mutatók megnevezéseit az azokat támogató szövegtől világosan megkülönböztessük.
ICS
01.140.20 Információtudomány
A szabvány nyelve
magyar
Az érvényesség kezdete
2019-04-01
A visszavonás napja
2023-11-01
További adatok
Forrás
idt ISO 11620:2014
Előd
Módosítás
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma
Papír ,
PDF (letöltés) (a fájl mérete: 713500) ,
oldalszáma
98 oldal; X kategória
ára
Nettó: 21330 Ft
Bruttó:
Papír formátum esetén (5% Áfával): 26876 Ft
PDF (letöltés) formátum esetén (27% Áfával): 27089 Ft
Szabvány életútja
Elődök

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány

MSZ ISO 11620:2019

2019-04-01 - 2023-11-01