A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 113
A bizottság neve Ásványi kő adalékanyagok
A bizottság tevékenységi területe Az építőiparban használt kőanyaghalmazok, ezen belül a betonadalék-anyagok, habarcsadalék-anyagok, bitumenes keverékek adalékanyagai, vasúti ágyazatok kőanyaga, vízépítési terméskő és ezek tulajdonságainak vizsgálati módszerei és a termékek megfelelőségének értékelése.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 14607:1953

Természetes építőkövek mélyépítési célokra

MSZ 18281:1979

Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályai

MSZ 18288-2:1984

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel

MSZ 18288-3:1978

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemalak vizsgálata

MSZ 18288-4:1984

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. A vegyi szennyeződés vizsgálata

MSZ 18288-5:1981

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. Szemmegoszlásjellemzők számítása

MSZ 18292:1978

Terméskő

MSZ 18280:1980

Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölések

MSZ 18284-3:1979

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai. Víztartalmi jellemzők vizsgálata

MSZ 18285-2:1979

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Közvetett húzóvizsgálat

MSZ 18285-3:1979

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Triaxiális nyomóvizsgálat

MSZ 18285-4:1979

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Hasítóvizsgálat

MSZ 18286-2:1980

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálata. Hővezetőképesség meghatározása Bock-módszerrel

MSZ 18286-3:1980

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálatai. Hőtágulási tényező meghatározása

MSZ 18286-1:1979

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálatai. Ultrahanghullám terjedési sebességének vizsgálata

MSZ 18287-2:1983

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Deval-vizsgálat

MSZ 18287-3:1983

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Hummel-vizsgálat

MSZ 18287-4:1978

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Szemcsehasító vizsgálat

MSZ 18287-6:1984

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Mikro-Deval-vizsgálat

MSZ 18289-1:1978

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Értékelés

MSZ 18293:1979

Homok, homokos kavics és kavics

MSZ 18295:1979

Kőliszt

MSZ 18283:1979

Építési kőanyagok kőzettani vizsgálati rendje

MSZ 18284-1:1979

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai. Fogalommeghatározások

MSZ 18284-2:1979

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai. Sűrűségi jellemzők vizsgálatai

MSZ 18289-2:1978

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Fagyasztás

MSZ 18289-4:1978

Építési kőanyagok időállóságvizsgálata. Savállóság

MSZ 18289-5:1978

Építési kőanyagok időállóság-vizsgálata. Hőtűrési vizsgálat -20 °C és +60 °C hőmérséklet között

MSZ 18289-6:1979

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Hőtűrési vizsgálat 750+-50 °C hőmérsékleten

MSZ 18289-7:1980

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Ultraibolya és infravörös sugárzási vizsgálat

MSZ 18290-1:1981

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Kopási vizsgálat Böhme módszerrel

MSZ 18290-2:1980

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Felületi fényesség és fényezhetőség

MSZ 18290-3:1981

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Szín vizsgálata

MSZ 18290-4:1982

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Mikrokeménység mérése Vickers szerint

MSZ 18290-5:1984

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Próbahalmazok csiszolódási vizsgálata

MSZ 18291:1978

Zúzottkő

MSZ 18296:1979

Kőpor

MSZ 18298-2:1979

Perlit. Nyers perlitek

MSZ 18289-3:1985

Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Szulfátos kristályosítás

MSZ 18290-6:1985

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Építő- és útburkoló kövek csúszási ellenállásának vizsgálata

MSZ 18290-7:1985

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. A kopás vizsgálata Dorry-módszerrel

MSZ 18285-5:1986

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. A hajlítószilárdság vizsgálata

MSZ 18282-1:1987

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Termékek mintavétele és vizsgálati terve

MSZ 18282-2:1987

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Mintavétel és vizsgálati terv kőzetértékeléshez

MSZ 18282-3:1987

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Mintavétel és vizsgálati terv a magfúrási mintaanyag értékeléséhez

MSZ 16011:1987

Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásai

MSZ 18282-4:1988

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Próbatestek és próbahalmazok előállítása és előkészítése vizsgálatra

MSZ 18284-4:1989

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai. A kapilláris vízfelszívás vizsgálata

MSZ 18285-1:1989

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten. Egyirányú nyomóvizsgálat

MSZ 18287-1:1990

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon. Los Angeles-vizsgálat

MSZ 18288-1:1990

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. A szemmegoszlás vizsgálata szitálással

MSZ EN 932-1:1998

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek

MSZ EN 932-3:1998

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és nevezéktan az egyszerűsített kőzettani leíráshoz

MSZ EN 933-2:1998

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

MSZ EN 1097-1:1998

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)

MSZ EN 933-3:1998

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám

MSZ EN 933-5:1998

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kőanyaghalmazokban

MSZ EN 933-1:1998

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

MSZ EN 933-5:1999

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kőanyaghalmazokban

MSZ EN 1367-2:1999

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás

MSZ EN 933-7:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kagylóhéjtartalom meghatározása. A kagylóhéjak százalékos mennyiségének meghatározása durva kőanyaghalmazokban

MSZ EN 933-9:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Metilénkékmódszer

MSZ EN 1367-4:2000

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei. 4. rész: A száradási zsugorodás meghatározása

MSZ EN 1097-4:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogatának meghatározása

MSZ EN 1097-5:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása szárítószekrényben

MSZ EN 1097-3:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A halmazsűrűség és a hézagtérfogat meghatározása

MSZ EN 1097-2:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 1097-9:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjárműabroncsok koptatásával szembeni ellenállásának meghatározása. Skandináv vizsgálat

MSZ EN 1097-7:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kőliszt anyagsűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer

MSZ EN 1097-8:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

MSZ EN 933-4:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező

MSZ EN 932-2:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Módszerek a laboratóriumi minták csökkentésére

MSZ EN 932-5:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás

MSZ EN 932-6:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság fogalommeghatározásai

MSZ EN 933-8:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer

MSZ EN 1367-1:2000

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása

MSZ EN 1744-1:2001

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai elemzés

MSZ EN 933-10:2001

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. A kőliszt szemmegoszlása (légsugaras szitálás)

MSZ EN 1097-6:2001

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 1367-3:2001

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei. 3. rész: A "napszúrásos bazalt" forralásos vizsgálata

MSZ EN 13179-1:2001

Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vizsgálata. 1. rész: Gyűrűs-golyós vizsgálat

MSZ EN 13179-2:2001

Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vizsgálata. 2. rész: Bitumenszám

MSZ EN 933-6:2003

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Felületi jellemzők meghatározása. A kőanyaghalmazok kifolyási tényezője

MSZ EN 1367-5:2003

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei. 5. rész: A hőlökésállóság meghatározása

MSZ EN 1744-3:2003

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eluátum készítése a kőanyaghalmaz kilúgozásával

MSZ EN 12620:2003

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13043:2003

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

MSZ EN 13055-1:2003

Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz

MSZ EN 13139:2003

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz

MSZ EN 13383-1:2003

Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás

MSZ EN 13383-2:2003

Vízépítési terméskő. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1097-10:2003

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A vízfelszívási magasság meghatározása

MSZ EN 13242:2003

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ EN 13450:2003

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

MSZ EN 932-3:1996/A1:2004

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és nevezéktan az egyszerűsített kőzettani leíráshoz

MSZ EN 933-3:1997/A1:2004

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám

MSZ EN 1097-1:1996/A1:2004

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)

MSZ EN 13055-2:2004

Könnyű kőanyaghalmazok. 2. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) aszfaltkeverékekhez és felületkezelésre, valamint kötőanyag nélküli és kötőanyagos alkalmazásokhoz

MSZ EN 933-5:1998/A1:2005

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kőanyaghalmazokban

MSZ EN 1097-9:1998/A1:2006

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjárműabroncsok koptatásával szembeni ellenállás meghatározása. Skandináv vizsgálat

MSZ EN 933-1:1997/A1:2006

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

MSZ EN 1097-6:2000/A1:2006

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 1744-4:2006

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vízérzékenységének meghatározása

MSZ EN 12620:2006

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13139:2006

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz

MSZ EN 1097-2:1998/A1:2007

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 1744-5:2007

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Savban oldható kloridok meghatározása

MSZ EN 1744-6:2007

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Újrahasznosított kőanyaghalmaz-extraktum hatásának meghatározása a cement kötési idejének kezdetére

MSZ EN 1367-1:2007

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálatai. 1. rész: A fagyállóság meghatározása

MSZ EN 933-4:2008

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező

MSZ EN 1097-4:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogatának meghatározása

MSZ EN 1097-5:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással

MSZ EN 1367-4:2008

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 4. rész: A száradási zsugorodás meghatározása

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ EN 1097-7:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kőliszt anyagsűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer

MSZ EN 1367-6:2009

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálatai. 6. rész: A fagyállóság meghatározása só (NaCl) jelenlétében

MSZ EN 933-11:2009

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Újrahasznosított durva kőanyaghalmazok alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata

MSZ EN 933-9:2009

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Metilénkékmódszer

MSZ EN 933-10:2009

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. A kőliszt szemmegoszlása (légsugaras szitálás)

MSZ EN 1097-8:2009

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

MSZ EN 1367-2:2010

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálatai. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás

MSZ EN 1744-1:2010

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai elemzés

MSZ EN 1097-2:2010

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 1097-1:2012

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)

MSZ EN 1367-5:2012

Kőanyaghalmazok termikus és időjárási tulajdonságainak vizsgálati módszerei. 5. rész: A hőlökésállóság meghatározása

MSZ EN 932-5:2012

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás

MSZ EN 933-1:2012

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

MSZ EN 933-3:2012

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám

MSZ EN 933-8:2012

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer

MSZ EN 1744-7:2012

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: Háztartási szemétégetők fenéksalakjából készült kőanyaghalmaz (MIBA- kőanyaghalmaz) izzítási veszteségének meghatározása

MSZ EN 1744-8:2013

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: Háztartási szemétégetők fenéksalakjából (MIBA) készült kőanyaghalmaz fémtartalmának meghatározása kiválogatásos vizsgálattal

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai elemzés

MSZ EN 933-9:2009+A1:2013

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Metilénkékmódszer

MSZ EN 12620:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13043:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

MSZ EN 13139:2013

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz

MSZ EN 13242:2013

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ EN 13383-1:2013

Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás

MSZ EN 13383-2:2013

Vízépítési terméskő. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13450:2013

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

MSZ EN 16236:2013

Kőanyaghalmazok megfelelőségének értékelése. Kezdeti típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

MSZ EN 13179-1:2013

Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vizsgálata. 1. rész: Delta-gyűrűs és golyós vizsgálat

MSZ EN 1097-11:2013

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Könnyű kőanyaghalmazok összenyomhatóságának és halmazszilárdságának meghatározása gátolt keresztirányú alakváltozás esetén

MSZ EN 1097-6:2013

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 1097-9:2014

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjárműabroncsok koptatásával szembeni ellenállás meghatározása. Skandináv vizsgálat

MSZ EN 1367-7:2014

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 7. rész: Könnyű kőanyaghalmazok fagyállóságának meghatározása

MSZ EN 1367-8:2014

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 8. rész: Könnyű kőanyaghalmazok aprózódási ellenállásának meghatározása

MSZ EN 933-6:2014

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Felületi jellemzők meghatározása. A kőanyaghalmazok kifolyási tényezője

MSZ EN 1097-10:2014

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A vízfelszívási magasság meghatározása

MSZ EN 933-8:2012+A1:2015

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer

MSZ EN 13055:2016

Könnyű kőanyaghalmazok

MSZ EN 16236:2019

Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

MSZ EN 13383-2:2019

Terméskő. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1097-2:2020

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 1097-8:2020

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

MSZ EN 933-2:2020

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

MSZ EN 1744-4:2022

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálatai. 4. rész: Aszfaltkeverékekhez használt kőlisztek vízérzékenységének meghatározása

MSZ EN 1097-6:2022

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálatai. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 933-9:2022

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszemtartalom meghatározása. Metilénkékmódszer

MSZ EN 1097-8:2000

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

MSZ EN 933-4:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Alaktényező

MSZ EN 932-2:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Módszerek a laboratóriumi minták csökkentésére

MSZ EN 932-5:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás

MSZ EN 932-6:2000

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság fogalommeghatározásai

MSZ EN 933-8:2000

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer

MSZ EN 1367-1:2000

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása

MSZ EN 13179-1:2001

Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vizsgálata. 1. rész: Gyűrűs-golyós vizsgálat

MSZ EN 13179-2:2001

Bitumentartalmú keverékekhez használt kőlisztek vizsgálata. 2. rész: Bitumenszám

MSZ EN 13043:2003

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületkezeléséhez

MSZ EN 13242:2003

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötés nélküli és hidraulikus kötésű anyagokhoz

MSZ EN 1097-5:2008

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ EN 1097-6:2013

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 16236:2019

Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

MSZ EN 933-2:2020

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

MSZ EN 932-3:2022

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és terminológia az egyszerűsített kőzettani leíráshoz

MSZ EN 1097-7:2023

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kőliszt testsűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer

MSZ EN 1097-2:2020

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 1097-8:2020

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása

MSZ EN 933-5:2023

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva és nyújtott kőanyaghalmazokban

MSZ EN 933-6:2023

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Felületi jellemzők értékelése. A kőanyaghalmazok kifolyási tényezője

MSZ EN 933-4:2008

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező

MSZ EN 1367-1:2007

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása

MSZ EN 1367-2:2010

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás

MSZ EN 1097-1:2024

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálatai. 1. rész: A kopásállóság meghatározása (mikro-Deval)

MSZ EN 1097-6:2022

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

Elnök Kárpáti László
Elnökhelyettes Dr. Gálos Miklós
Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 154 Kőanyaghalmazok Aggregates


Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Betontechnológiai és Kőzetalkalmazástani Mérnökiroda Bt. Dr. Kausay Tibor PhD.
Colas Hungária Építőipari Zrt. Ézsiás László
KK Kavics Beton Kft. Takácsné Hollós Anita
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Horváth Viktória
CEMKUT Kft. Radnai Gábor
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Reichert László
Pannon Egyetem Kristófné dr. Makó Éva
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Gálos Miklós
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Kertész Márk
Pelso Plan Mérnökiroda Kft. Kárpáti László
Energiaügyi Minisztérium Tóth Krisztián
TPA HU Kft. Károly Róbert
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. dr. Bencze Zsolt
Beton Technológia Centrum Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft Gábor Tamás
QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. Szabó Krisztián