Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosító jelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:


ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés

Nettó ár: 15150 Ft
Kosárba tesz
Alapadatok
Hivatkozási szám
MSZ EN 60204-11:2001
Dokumentumazonosító
113188
Cím
Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2000)
Angol cím
Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1000V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36kV (IEC 60204-11:2000)
Alkalmazási terület
Az IEC 60204 szabvány a gépek, - beleértve az összehangoltan együttdolgozó gépcsoportokat, de kizárva a magasabb szintű rendszerszempontokat (például a rendszerek közötti információátvitelt) - villamos és elektronikus szerkezeteire és rendszereire vonatkozik. Az IEC 60204 szabványnak ez a része azokra a villamos szerkezetekre vagy szerkezetrészekre alkalmazható, amelyek névleges tápfeszültsége 1000 V váltakozó feszültség feletti és névleges frekvenciája legfeljebb 200 Hz, illetve 1500 V egyenfeszültség feletti, de legfeljebb a 36 kV egyenfeszültség vagy váltakozó feszültség. Nagyobb feszültségek vagy frekvenciák esetén különleges előírásokra lehet szükség. Ebben a szabványban a „nagyfeszültségű szerkezet” kifejezés magába foglalja a nagyfeszültségen működő szerkezet szerves részét képező kisfeszültségű szerkezetet is. E szabvány követelményei elsődlegesen a nagyfeszültségen működő részekre terjednek ki, kivéve, ahol nyomatékosan más van megadva. Az IEC 60204-1 szabványra van hivatkozás az olyan követelmények esetén, amelyek a nagyfeszültségű szerkezetekhez is alkalmazhatók. 1. MEGJEGYZÉS: Az a kisfeszültségű szerkezet, amely nem része a nagyfeszültségű szerkezetnek, és amely legfeljebb 1000 V váltakozó feszültséggel, illetve 1500 V egyenfeszültséggel működik, az IEC 60204-1 alkalmazási területébe tartozik. 2. MEGJEGYZÉS: Ebben a szabványban a „villamos” kifejezés egyaránt jelenti a villamos és elektronikus tárgyat (pl. a villamos szerkezet egyaránt jelent villamos és elektronikus szerkezetet). Az IEC 60204 szabványnak ez része szerinti villamos szerkezet kezdőpontja a gép villamos szerkezetének hálózati csatlakozási pontja (lásd az 5.1. szakaszt). 3. MEGJEGYZÉS: A áramszolgáltató létesítményekre vonatkozó követelményeket lásd a HD 637-ben. A szabványnak ez a része alkalmazási szabvány és nem célja a műszaki fejlődés korlátozása vagy megállítása. Nem tartalmazza azokat az előírásokat (pl: védelem, reteszelés, vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő, vagy amelyek szükségesek a személyek nem villamos veszélyek elleni védelme érdekében. Minden egyes géptípusra egyedi előírások vannak, amelyeket a kellő biztonság megvalósítása érdekében be kell tartani. 4. MEGJEGYZÉS: E szabvány szóhasználata szerint a személy kifejezés bármely egyénre vonatkozik; a „személyzet” magában foglalja azokat a személyeket, akiket az üzemeltető vagy megbízottja kijelölt és kiképzett a kérdéses gép üzemeltetésére és gondozására. Az IEC 60204 szabványnak ez a része elsősorban a 3.26. szakaszban meghatározott gépekre terjed ki, bár nem korlátozódik csak azokra. (Az A melléklet példaként olyan gépeket sorol fel, amelyek villamos szerkezeteire e szabvány előírásai alkalmazhatók). Kiegészítő vagy különleges előírások lehetnek érvényesek azoknak a gépeknek villamos szerkezeteire, amelyek: - szabadtéren (épületeken vagy más védőépítményen kívül) használatosak; - robbanóképes anyagot (pl. festéket vagy fűrészport) használnak, dolgoznak fel, illetve állítanak elő; - robbanóképes és/vagy gyúlékony környezetben használatosak; - bizonyos anyagok előállítása vagy használata során különleges kockázatot jelentenek; - bányákban használatosak. Nem vonatkozik az IEC 60204 ezen része azokra a nagyteljesítményű áramkörökre, amelyekben a villamos energiát közvetlenül működő munkaeszközként használják.
ICS
13.110 Gépek biztonsága
A szabvány nyelve
magyar
Az érvényesség kezdete
2001-05-01
A visszavonás napja
2022-01-09
További adatok
Forrás
idt EN 60204-11:2000/AC:2010; idt IEC 60204-11:2000; idt EN 60204-11:2000
Előd
Módosítás
SZK-közlemények
2011/03: Helyesbítés
Kapcsolódó európai jogszabály
2006/42/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (EGT vonatkozású szöveg) (MAC06)
Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma
Papír ,
PDF (letöltés) (a fájl mérete: 398129) ,
oldalszáma
55 oldal; U kategória
ára
Nettó: 15150 Ft
Bruttó:
Papír formátum esetén (5% Áfával): 19089 Ft
PDF (letöltés) formátum esetén (27% Áfával): 19241 Ft
Szabvány életútja
Elődök

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány

MSZ EN 60204-11:2001

2001-05-01 - 2022-01-09