A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 837
A bizottság neve Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok
A bizottság tevékenységi területe Elsősorban a munka közben kézzel nem hordozható, de mozgatható berendezéseket is magában foglaló villamos és elektronikus berendezésekre és géprendszerekre (beleértve a gépek összehangoltan együttműködő csoportját, kivéve a magasabb szintű rendszerek szempontjait) vonatkozó szabványok kidolgozása. Vezérlőberendezések és gépek elektrotechnikai berendezései közötti interfészek szabványosítása (kivéve a helyi hálózatokat és a terepi buszt).
A villamos hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használt berendezések kialakításával, létesítésével és használatával kapcsolatos szabványok kidolgozása, figyelembe véve a villamos biztonsággal, az elektromágneses összeférhetőséggel és a villamos terekkel kapcsolatos szempontokat.
A szélenergia-termelő rendszerek, beleértve a szélturbinák, a szárazföldi és tengeri szélerőművek szabványosítása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 14404:1978

Gépek számvezérlő berendezésein alkalmazott jelképek

MSZ-05-46.1410:1980

Ívhegesztő berendezések üzemeltetése fokozottan veszélyes környezetben

MSZ-05-09.4620-1:1984

Egyenáramú ívhegesztő áramforrás hegesztéstechnológiai tulajdonságainak meghatározása. Dinamikus tulajdonságok. Bevontelektródás kézi ívhegesztés

MSZ-05-04.0101:1983

Gépkönyv, villamos fejezet (Gépek villamos berendezését ismertető leírás). Alaki és tartalmi előírások

MSZ-05-24.6405:1988

Számvezérlésű (NC) berendezések általános műszaki követelményei

MSZ IEC 447:1990

Villamos berendezések kezelőszerveinek szabványos mozgásirányai

MSZ IEC 529:1990

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok

MSZ EN 60445:1993

A villamos gyártmánykapcsok és az adott rendeltetésű vezetékvégek azonosítása, beleértve az alfanumerikus rendszer általános szabályait

MSZ EN 60073:1994

Állásjelzők és működtetőszervek megjelölése színekkel és kiegészítő jelekkel

MSZ EN 60204-1:1995

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 61293:1998

Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges jellemzőivel. Biztonsági követelmények (IEC 1293:1994)

MSZ EN 61310-1:1998

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei (IEC 1310-1:1995)

MSZ EN 61310-2:1998

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei (IEC 1310-2:1995)

MSZ EN 50199:1998

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Ívhegesztő berendezés termékszabványa

MSZ EN 62262:2002

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok külső mechanikai hatások ellen (IK-kód)

MSZ ENV 61400-1:1998

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 1400-1:1994)

MSZ EN 60974-11:1999

Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 974-11:1992, módosítva)

MSZ EN 60974-12:1999

Ívhegesztő berendezések. 12. rész: A hegesztőkábelek csatlakozószerelvényei (IEC 974-12:1992, módosítva)

MSZ EN 61310-2:1999

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei (IEC 1310-2:1995)

MSZ IEC 60446:1999

Vezetékek azonosítása színnel vagy számmal

MSZ EN 50192:1999

Ívhegesztő berendezések. Kézi plazmavágó rendszerek

MSZ EN 60974-1:1999

Az ívhegesztő berendezések biztonsági követelményei. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 974-1:1989, módosítva)

MSZ EN 61293:1999

Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges adataival. Biztonsági követelmények (IEC 1293:1994)

MSZ EN 61310-1:1999

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei (IEC 1310-1:1995)

MSZ EN 50078:1999

Ívhegesztő égők és pisztolyok

MSZ EN 50199:1999

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Termékszabvány ívhegesztő berendezésekre

MSZ EN 61310-3:1999

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3. rész: A működtetőelemek elhelyezésének és működtetésének követelményei (IEC 61310-3:1999)

MSZ EN 61400-11:1999

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 11. rész: Az akusztikus zaj mérési módszerei (IEC 61400-11:1998)

MSZ EN 61400-12:1999

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 12. rész: A szélturbinák teljesítményjellemzőinek vizsgálata (IEC 61400-12:1998)

MSZ EN 61400-2:1999

Szélerőművek. 2. rész: Kis szélerőművek biztonsága (IEC 61400-2:1996)

MSZ HD 457 S1:1999

Színjelölési kód (IEC 757:1983)

MSZ EN 60073:2000

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 73:1996)

MSZ EN 60445:2000

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok és egyes adott rendeltetésű vezetékvégek azonosítása, beleértve az alfanumerikus rendszer általános szabályait (IEC 60445:1999)

MSZ EN 60447:2000

Az ember-gép kapcsolat (MMI). Működtetési elvek (IEC 447:1993)

MSZ EN 61032:2000

Személyek és szerkezetek védelme burkolással. Igazoló ellenőrzési vizsgálatok (IEC 61032:1997)

MSZ EN 61496-1:2000

Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:1997)

MSZ EN 60204-11:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2000)

MSZ EN 60974-7:2001

Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Ívhegesztő égők (IEC 60974-7:2000)

MSZ EN 60204-1:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC 60204-1:1997)

MSZ EN 60529:2001

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)

MSZ EN 60974-1:1998+A1:2001

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Ívhegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:1998)

MSZ EN 62262:1995/A1:2002

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok külső mechanikai hatások ellen (IK-kód)

MSZ EN 61400-21:2002

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 21. rész: Hálózatra kapcsolt szélturbinák teljesítményminőségi jellemzőinek mérése és értékelése (IEC 61400-21:2001)

MSZ EN 60974-5:2002

Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzalelőtolók (IEC 60974-5:2002)

MSZ EN 60073:2003

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 60073:2002)

MSZ EN 61496-1:2003

Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:1997 + 1998. szeptemberi helyesbítés)

MSZ EN 60974-2:2003

Ívhegesztő berendezések. 2. rész: Folyadékos hűtőrendszerek (IEC 60974-2:2002)

MSZ EN 60974-1:1998/A2:2004

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Ívhegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:1998/A2:2003)

MSZ EN 60447:2004

Az ember-gép kapcsolat alapvető és biztonsági elvei, megjelölés és azonosítás. Működtetési elvek (IEC 60447:2004)

MSZ EN 60974-8:2004

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: A hegesztő és a plazmavágó rendszerek gázvezérlője (IEC 60974-8:2004)

MSZ EN 61400-1:2004

Szélerőművek. 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 61400-1:1999, módosítva)

MSZ EN 50240:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Az ellenállás-hegesztés berendezéseinek termékszabványa

MSZ EN 50308:2005

Szélturbinák. Védelmi módok. A kialakítás, az üzemeltetés és a karbantartás követelményei

MSZ EN 62061:2005

Gépek biztonsága. A biztonsággal kapcsolatos villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2005)

MSZ EN 61400-1:2006

Szélerőművek. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61400-1:2005)

MSZ EN 61400-12-1:2006

Szélerőművek. 12-1. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérései (IEC 61400-12-1:2005)

MSZ EN 61400-25-1:2007

Szélerőművek. 25-1. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Az elvek és modellek átfogó leírása (IEC 61400-25-1:2006)

MSZ EN 61400-25-2:2007

Szélerőművek. 25-2. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Információmodellek (IEC 61400-25-2:2006)

MSZ EN 61400-25-3:2007

Szélerőművek. 25-3. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Információcsere-modellek (IEC 61400-25-3:2006)

MSZ EN 61400-25-5:2007

Szélerőművek. 25-5. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Megfelelőségvizsgálat (IEC 61400-25-5:2006)

MSZ EN 50445:2008

Termékcsaládszabvány az ellenállás-hegesztéshez, az ívhegesztéshez és hasonló eljárásokhoz használt berendezések megfelelőségének kimutatására az ember (0 Hz – 300 GHz-es) elektromágneses tereknek való kitettségére vonatkozó alapvető korlátozások szempontjából

MSZ EN 50444:2008

Alapszabvány az embernek az ívhegesztéshez és hasonló eljárásokhoz használt berendezésekből származó elektromágneses tereknek való kitettsége kiértékelésére

MSZ EN 50505:2008

Alapszabvány az embernek az ellenállás-hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz használt berendezésekből származó elektromágneses tereknek való kitettsége kiértékelésére

MSZ EN 61310-1:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei (IEC 61310-1:2007)

MSZ EN 61310-2:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei (IEC 61310-2:2007)

MSZ EN 61310-3:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3. rész: A működtetőelemek elhelyezésének és működtetésének követelményei (IEC 61310-3:2007)

MSZ EN 62135-2:2008

Az ellenállás-hegesztés berendezései. 2. rész: Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményei (IEC 62135-2:2007)

MSZ EN 50504:2009

Ívhegesztő berendezések jóváhagyása (validálása)

MSZ EN 60204-32:2009

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos berendezései. 32. rész: Emelőgépek követelményei (IEC 60204-32:2008)

MSZ EN 61400-21:2009

Szélerőművek. 21. rész: Hálózatra kapcsolt szélerőművek villamos energiája minőségi jellemzőinek mérése és értékelése (IEC 61400-21:2008)

MSZ EN 61400-25-4:2009

Szélerőművek. 25-4. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. A kommunikációs profil leképzése (IEC 61400-25-4:2008)

MSZ EN 60974-8:2009

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: A hegesztő és a plazmavágó rendszerek gázvezérlője (IEC 60974-8:2009)

MSZ EN 62135-1:2009

Ellenállás-hegesztő berendezés. 1. rész: A tervezés, gyártás és létesítés biztonsági követelményei (IEC 62135-1:2008)

MSZ EN 61400-3:2009

Szélerőművek. 3. rész: Tengerpart menti szélerőművek tervezési követelményei (IEC 61400-3:2009)

MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC 60204-1:2005, módosítva)

MSZ EN 60974-9:2010

Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés (IEC 60974-9:2010)

MSZ EN 61400-24:2011

Szélerőművek. 24. rész: Villámvédelem (IEC 61400-24:2010)

MSZ EN 60445:2011

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása (IEC 60445:2010)

MSZ EN 60974-11:2011

Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 60974-11:2010)

MSZ EN 61400-1:2005/A1:2011

Szélerőművek. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

MSZ EN 60204-33:2011

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 33. rész: Félvezetőeszköz-gyártó berendezések követelményei (IEC 60204-33:2009, módosítva)

MSZ EN 60974-6:2011

Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott bekapcsolási idejű berendezések (IEC 60974-6:2010)

MSZ EN 61400-22:2011

Szélerőművek. 22. rész: Megfelelőségvizsgálat és bizonylatolás (IEC 61400-22:2010)

MSZ EN 61400-25-6:2011

Szélerőművek. 25-6. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Az állapotfelügyelet logikai csomópontjainak és adatainak osztályozása (IEC 61400-25-6:2010)

MSZ EN 60974-4:2011

Ívhegesztő berendezések. 4. rész: Időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat (IEC 60974-4:2010)

MSZ EN 60974-12:2012

Ívhegesztő berendezések. 12. rész: A hegesztőkábelek csatlakozószerelvényei (IEC 60974-12:2011)

MSZ EN 60974-13:2012

Ívhegesztő berendezések. 13. rész: Testkábel-csatlakozók (IEC 60974-13:2011)

MSZ EN 60974-1:2013

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2012)

MSZ EN 61400-4:2013

Szélturbinák. 4. rész: Szélturbina-hajtóművek tervezési előírásai (IEC 61400-4:2012)

MSZ EN 61400-11:2013

Szélturbinák. 11. rész: Az akusztikus zaj mérési módszerei (IEC 61400-11:2012)

MSZ EN 62061:2005/A1:2013

Gépek biztonsága. A biztonsággal kapcsolatos villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2005/A1:2012)

MSZ EN 60974-2:2013

Ívhegesztő berendezések. 2. rész: Folyadékos hűtőrendszerek (IEC 60974-2:2013)

MSZ EN 60974-7:2013

Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-7:2013)

MSZ EN 61400-12-2:2013

Szélerőművek. 12-2. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérése kosaras szélsebességmérővel (IEC 61400-12-2:2013)

MSZ EN 60974-5:2014

Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzalelőtolók (IEC 60974-5:2013)

MSZ EN 61496-1:2014

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:2012)

MSZ EN 60204-31:2014

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai (IEC 60204-31:2013)

MSZ EN 60529:1991/A2:2014

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kódok) (IEC 60529:1989/A2:2013)

MSZ EN 60974-3:2014

Ívhegesztő berendezések. 3. rész: Ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök (IEC 60974-3:2013)

MSZ EN 61496-2:2014

Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 2. rész: Aktív optoelektronikus védőeszközzel (AOPD) ellátott berendezések egyedi követelményei (IEC 61496-2:2013)

MSZ EN 61400-23:2014

Szélerőművek. 23. rész: Forgórész- (rotor-) lapátok teljes körű szerkezeti vizsgálata (IEC 61400-23:2014)

MSZ EN 60974-10:2014

Ívhegesztő berendezések. 10. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények (IEC 60974-10:2014)

MSZ EN 61400-2:2015

Szélerőművek. 2. rész: Kis szélerőművek (IEC 61400-2:2013)

MSZ EN 60529:2015

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)

MSZ EN 62135-2:2015

Ellenállás-hegesztő berendezés. 2. rész: Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményei (IEC 62135-2:2015)

MSZ EN 62135-1:2015

Ellenállás-hegesztő berendezés. 1. rész: A tervezés, gyártás és létesítés biztonsági követelményei (IEC 62135-1:2015)

MSZ EN 60974-10:2014/A1:2015

Ívhegesztő berendezések. 10. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények (IEC 60974-10:2014/A1:2015)

MSZ EN 62061:2005/A2:2015

Gépek biztonsága. A biztonsággal kapcsolatos villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2005/A2:2015)

MSZ EN 61400-25-2:2016

Szélerőművek. 25-2. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és ellenőrzésének kommunikációja. Információmodellek (IEC 61400-25-2:2015)

MSZ EN 61400-25-3:2016

Szélerőművek. 25-3. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és ellenőrzésének kommunikációja. Információcsere-modellek (IEC 61400-25-3:2015)

MSZ EN 61400-27-1:2016

Szélerőművek. 27-1. rész: Villamos szimulációs modellek. Szélerőművek (IEC 61400-27-1:2015)

MSZ EN 60974-6:2016

Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott teljesítményű berendezések (IEC 60974-6:2015)

MSZ EN 61400-13:2016

Szélerőművek. 13. rész: Mechanikai terhelések mérése (IEC 61400-13:2015)

MSZ EN 62822-2:2017

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások értékelése. 2. rész: Ívhegesztő berendezés (IEC 62822-2:2016)

MSZ EN 60974-4:2017

Ívhegesztő berendezések. 4. rész: Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (IEC 60974-4:2016)

MSZ EN 61400-25-4:2017

Szélenergia-termelő rendszerek. 25-4. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. A kommunikációs profil leképzése (IEC 61400-25-4:2016)

MSZ EN 61400-25-6:2017

Szélenergia-termelő rendszerek. 25-6. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Az állapotfelügyelet logikai csomópontjainak és adatainak osztályozása (IEC 61400-25-6:2016)

MSZ EN 61400-12-1:2017

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-1. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérése (IEC 61400-12-1:2017)

MSZ EN 62745:2017

Gépek biztonsága. Gépek kábel nélküli vezérlőrendszereinek követelményei (IEC 62745:2017)

MSZ EN 61400-25-1:2018

Szélenergia-termelő rendszerek. 25-1. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Az elvek és modellek átfogó leírása (IEC 61400-25-1:2017)

MSZ EN 61400-25-5:2018

Szélenergia-termelő rendszerek. 25-5. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kommunikációja. Megfelelőségvizsgálat (IEC 61400-25-5:2017)

MSZ EN 62061:2018 EV

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN IEC 62822-3:2018

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások felmérése. 3. rész: Ellenállás-hegesztő berendezés (IEC 62822-3:2017)

MSZ EN 60445:2018

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása (IEC 60445:2017 + COR1:2017)

MSZ EN IEC 60974-9:2018

Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés (IEC 60974-9:2018)

MSZ EN IEC 62046:2018

Gépek biztonsága. Védőeszközök alkalmazása személyek jelenlétének érzékelésére (IEC 62046:2018)

MSZ EN 61400-11:2013/A1:2018

Szélturbinák. 11. rész: Az akusztikus zaj mérési módszerei (IEC 61400-11:2012/A1:2018)

MSZ EN 60204-1:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva)

MSZ EN IEC 60974-1:2019

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017)

MSZ EN IEC 62822-1:2019

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások értékelése. 1. rész: Termékcsaládszabvány (IEC 62822-1:2016, módosítva)

MSZ EN IEC 60974-14:2019

Ívhegesztő berendezések. 14. rész: Kalibrálás, érvényesítés és konzisztenciavizsgálat (IEC 60974-14:2018)

MSZ EN IEC 60204-11:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2018)

MSZ EN IEC 61496-3:2019

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 3. rész: A szórt visszaverődésre érzékeny, aktív optoelektronikus védőeszközök (AOPDDR) kiegészítő követelményei (IEC 61496-3:2018)

MSZ EN IEC 60974-1:2019 EV

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017 + AMD1:2019) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017/A1:2019)

MSZ EN IEC 60974-2:2019

Ívhegesztő berendezések. 2. rész: Folyadékos hűtőrendszerek (IEC 60974-2:2019)

MSZ EN IEC 60974-5:2019

Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzalelőtolók (IEC 60974-5:2019)

MSZ EN IEC 61400-1:2019

Szélenergia-termelő rendszerek. 1. rész: Kialakítási követelmények (IEC 61400-1:2019)

MSZ EN IEC 61400-21-1:2019

Szélenergia-termelő rendszerek. 21-1. rész: Villamos jellemzők mérése és értékelése. Szélerőművek (IEC 61400-21-1:2019)

MSZ EN IEC 61400-26-1:2019

Szélenergia-termelő rendszerek. 26-1. rész: A szélenergia-termelő rendszerek rendelkezésre állása (IEC 61400-26-1:2019)

MSZ EN IEC 61400-24:2019

Szélenergia-termelő rendszerek. 24. rész: Villámvédelem (IEC 61400-24:2019)

MSZ EN IEC 61400-3-1:2020

Szélenergia-termelő rendszerek. 3-1. rész: A helyhez kötött tengeri szélerőművek kialakítási követelményei (IEC 61400-3-1:2019)

MSZ EN IEC 60974-3:2020

Ívhegesztő berendezések. 3. rész: Ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök (IEC 60974-3:2019)

MSZ EN IEC 60974-7:2020

Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-7:2019)

MSZ EN 62745:2017/A11:2020

Gépek biztonsága. Gépek kábel nélküli vezérlőrendszereinek követelményei

MSZ EN IEC 61400-6:2020

Szélenergia-termelő rendszerek. 6. rész: A torony és az alapozás kialakítási követelményei (IEC 61400-6:2020)

MSZ EN IEC 61400-5:2020

Szélenergia-termelő rendszerek. 5. rész: Szélturbina-forgólapátok (IEC 61400-5:2020)

MSZ EN IEC 61400-27-1:2021

Szélenergia-termelő rendszerek. 27-1. rész: Villamos szimulációs modellek. Általános modellek (IEC 61400-27-1:2020)

MSZ EN IEC 61400-27-2:2021

Szélenergia-termelő rendszerek. 27-2. rész: Villamos szimulációs modellek. Modellvalidálás (IEC 61400-27-2:2020)

MSZ EN IEC 61496-1:2021

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:2020)

MSZ EN IEC 61496-2:2021

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 2. rész: Aktív optoelektronikus védőeszközzel (AOPD) ellátott berendezések kiegészítő követelményei (IEC 61496-2:2020)

MSZ EN IEC 60974-11:2021

Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 60974-11:2021)

MSZ EN IEC 60974-13:2021

Ívhegesztő berendezések. 13. rész: Hegesztőáram-testcsatlakozó (IEC 60974-13:2021)

MSZ EN IEC 62061:2021

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2021)

MSZ CLC/TR 50373:2022

Szélerőművek. Elektromágneses összeférhetőség

MSZ EN IEC 60974-8:2022

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: Hegesztő- és plazmavágó rendszerek gázvezérlői (IEC 60974-8:2021)

MSZ EN IEC 60974-10:2022

Ívhegesztő berendezések. 10. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 60974-10:2020)

MSZ EN IEC 62135-2:2022

Ellenállás-hegesztő berendezés. 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62135-2:2020)

MSZ EN 61400-13:2016/A1:2022

Szélerőművek. 13. rész: Mechanikai terhelések mérése (IEC 61400-13:2015/AMD1:2021)

MSZ CLC/TS 61400-14:2022

Szélerőművek. 14. rész: A látszólagos hangteljesítményszint és a hangerősség értékeinek meghatározása (IEC/TS 61400-14:2005)

MSZ EN IEC 61400-50-3:2022

Szélenergia-termelő rendszerek. 50-3. rész: Gondolára szerelt lézeralapú távérzékelők használata szélméréshez (IEC 61400-50-3:2022)

MSZ EN 61310-3:1999

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3. rész: A működtetőelemek elhelyezésének és működésének követelményei (IEC 61310-3:1999)

MSZ EN 61400-2:1999

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 2. rész: Kis teljesítményű szélturbinák biztonsága (IEC 1400-2:1996)

MSZ EN 60073:2000

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 73:1996)

MSZ EN 60204-11:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek előírásai (IEC 60204-11:2000)

MSZ EN 60974-7:2001

Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Hegesztőpisztolyok (IEC 60974-7:2000)

MSZ EN 60204-1:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC 60204-1:1997)

MSZ EN 60529:2001

Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód)(tartalmazza az A1:2000 módosítást) (IEC 529:1989)

MSZ EN 60974-1:1998+A1:2001

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Ívhegesztő áramforrások (tartalmazza az A1:2000 módosítást) (IEC 60974-1:1998 + A1:2000)

MSZ EN 60974-5:2002

Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzaladagolók (IEC 60974-5:2002)

MSZ EN 60073:2003

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 60073:2002)

MSZ EN 60974-2:2003

Ívhegesztő berendezések. 2. rész: Folyadékos hűtőrendszerek (IEC 60974-2:2002)

MSZ EN 60974-1:1998/A2:2004

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Ívhegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:1998/A2:2003)

MSZ EN 60974-8:2004

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: A hegesztő és a plazmavágó rendszerek konzolos gázvezérlője (IEC 60974-8:2004)

MSZ EN 61400-1:2004

Szélturbinagenerátor-rendszerek. 1. rész: Biztonsági követelmények (IEC 61400-1:1999, módosítva)

MSZ EN 61310-1:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei (IEC 61310-1:2007)

MSZ EN 61310-2:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei (IEC 61310-2:2007)

MSZ EN 61310-3:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3. rész: A működtetőelemek elhelyezésének és működésének követelményei (IEC 61310-3:2007)

MSZ EN 60204-32:2009

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 32. rész: Emelőgépek követelményei (IEC 60204-32: 2008)

MSZ EN 60974-8:2009

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: A hegesztő és a plazmavágó rendszerek gázvezérlője (IEC 60974-8:2009)

MSZ EN 62135-1:2009

Ellenállás-hegesztő berendezés. 1. rész: A tervezés, gyártás és létesítés biztonsági követelményei (IEC 62135-1:2008)

MSZ EN 60974-9:2010

Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés (IEC 60974-9:2010)

MSZ EN 60974-11:2011

Ívhegesztő berendezések. 11. rész: Elektródafogók (IEC 60974-11:2010)

MSZ EN 61496-1:2014

Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 61496-1:2012)

MSZ EN 60204-31:2014

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai (IEC 60204-31:2013)

MSZ EN 60974-6:2016

Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott teljesítményű berendezések (IEC 60974-6:2015)

MSZ EN 62822-2:2017

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások felmérése. 2. rész: Ívhegesztő berendezés (IEC 62822-2:2016)

MSZ EN 60204-1:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva)

MSZ EN IEC 60974-1:2019

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017)

MSZ EN IEC 62822-1:2019

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások felmérése. 1. rész: Termékcsaládszabvány (IEC 62822-1:2016, módosítva)

MSZ EN IEC 60974-14:2019

Ívhegesztő berendezések. 14. rész: Kalibrálás, érvényesítő ellenőrzés (validálás) és konzisztenciavizsgálat (IEC 60974-14:2018)

MSZ EN IEC 60204-11:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2018)

MSZ EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2017/A1:2019)

MSZ EN IEC 60974-2:2019

Ívhegesztő berendezések. 2. rész: Folyadékos hűtőrendszerek (IEC 60974-2:2019)

MSZ EN IEC 60974-5:2019

Ívhegesztő berendezések. 5. rész: Huzalelőtolók (IEC 60974-5:2019)

MSZ EN IEC 60974-3:2020

Ívhegesztő berendezések. 3. rész: Ívgyújtó és ívstabilizáló eszközök (IEC 60974-3:2019)

MSZ EN IEC 60974-7:2020

Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-7:2019)

MSZ EN IEC 62061:2021

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2021)

MSZ EN IEC 61400-12:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérése. Áttekintés (IEC 61400-12:2022)

MSZ EN IEC 61400-12-1:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-1. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérése (IEC 61400-12-1:2022)

MSZ EN IEC 61400-12-2:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-2. rész: Villamosenergia-termelő szélturbinák teljesítményjellemzőinek mérése kosaras szélsebességmérővel (IEC 61400-12-2:2022)

MSZ EN IEC 61400-12-3:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-3. rész: Teljesítményjellemzők. Mérésalapú helyszíni kalibrálás (IEC 61400-12-3:2022)

MSZ EN IEC 61400-12-5:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-5. rész: Teljesítményjellemzők. Az akadályok és a terep értékelése (IEC 61400-12-5:2022)

MSZ EN IEC 61400-12-6:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 12-6. rész: A villamosenergia-termelő szélturbinák mérésalapú kosárátviteli funkciója (IEC 61400-12-6:2022)

MSZ EN IEC 61400-50:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 50. rész: Szélmérés. Áttekintés (IEC 61400-50:2022)

MSZ EN IEC 61400-50-2:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 50-2. rész: Szélmérés. Földre szerelt távérzékelő technológia alkalmazása (IEC 61400-50-2:2022)

MSZ EN IEC 60974-13:2021

Ívhegesztő berendezések. 13. rész: Testkábel-csatlakozó (IEC 60974-13:2021)

MSZ EN IEC 60974-1:2023

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2021)

MSZ EN IEC 60974-1:2022/A11:2023

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások

MSZ EN IEC 61400-50-1:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 50-1. rész: Szélmérés. Meteorológiai árbóc, gondola és légcsavarszerelvények használata (IEC 61400-50-1:2022)

MSZ IEC 62262:2023

Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok külső mechanikai hatások ellen (IK-kód)

MSZ EN IEC 61400-21-2:2023

Szélenergia-termelő rendszerek. 21-2. rész: Villamos jellemzők mérése és értékelése. Szélerőműtelepek (IEC 61400-21-2:2023)

MSZ IEC/TR 62513:2023

Gépek biztonsága. Irányelvek a kommunikációs rendszerek biztonsággal összefüggő alkalmazásokban való használatához

MSZ IEC/TS 62998-1:2023

Gépek biztonsága. Személyek védelmére használt, biztonsággal összefüggő érzékelők

MSZ IEC/TR 62998-2:2023

Gépek biztonsága. 2. rész: Alkalmazási példák

MSZ IEC/TS 62998-3:2023

Gépek biztonsága. Személyek védelmére használt, biztonsággal összefüggő érzékelők. 3. rész: Érzékelőtechnológiák és algoritmusok

MSZ IEC/TR 63161:2023

A biztonságsértetlenség követelményeinek meghatározása. Alapvető megfontolások

MSZ IEC/TS 60204-34:2023

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 34. rész: Szerszámgépek követelményei

MSZ IEC/TS 61496-4-2:2023

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 4-2. rész: Látásalapú védőeszközöket (VBPD) alkalmazó szerkezetek kiegészítő követelményei. Kiegészítő követelmények referenciaminták alkalmazásához (VBPDPP)

MSZ IEC/TS 61496-4-3:2023

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 4-3. rész: Látásalapú védőeszközöket (VBPD) alkalmazó szerkezetek kiegészítő követelményei. Kiegészítő követelmények sztereó látásmód alkalmazásához (VBPDST)

MSZ IEC/TS 61496-5:2023

Gépek biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 5. rész: Radaralapú védőeszközök kiegészítő követelményei

MSZ IEC/TS 63074:2023

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonságának biztonsági szempontjai

MSZ IEC/TS 63394:2023

Gépek biztonsága. A biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerek működési biztonságának irányelvei

MSZ EN IEC 62822-3:2023

Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások felmérése. 3. rész: Ellenállás-hegesztő berendezés (IEC 62822-3:2023)

MSZ EN IEC 60974-9:2018

Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés (IEC 60974-9:2018)

MSZ EN IEC 60974-8:2022

Ívhegesztő berendezések. 8. rész: Hegesztő- és plazmavágó rendszerek gázvezérlői (IEC 60974-8:2021)

MSZ EN IEC 60974-1:2022/A12:2024

Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztő-áramforrások

Elnökhelyettes Kristóf Csaba
Elnökhelyettes munkahelye ESAB Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 44X Gépek biztonsága: villamos szempontok Safety of machinery: electrotechnical aspects
CLC/TC 88 Szélturbinák Wind turbines
CLC/SR 70 Burkolatok védettségi fokozatai Degrees of protection provided by enclosures
CLC/TC 26 Villamos hegesztés Electric welding

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 26 Villamos hegesztés Electric welding
IEC/TC 44 Gépek biztonsága. Villamos szempontok Safety of machinery. Electrotechnical aspects
IEC/TC 70 Burkolatok védettségi fokozatai Degrees of protection provided by enclosures
IEC/TC 88 Szélenergia-termelő rendszerek Wind energy generation systems

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Ferkó Tamás
gridDiglt Kft. Dr. Chavdar Ivanov
MTM Hungaria Egyesület Dunajcsik Zoltán
Magyar Hegesztési Egyesület Bölöni János
AUTOMED Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft. Endrődy Károly
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Kristóf Csaba
Budapest Főváros Kormányhivatala Jarabek Péter
Gépipari Tudományos Egyesület Dr. Haidegger Géza
Safecon Hungary Mérnöki Szolgáltató Kft. Tokay Zoltán