A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 847
A bizottság neve Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
A bizottság tevékenységi területe A villamos és az elektronikus (beleértve: rádiófrekvenciás) készülékek és berendezések által kibocsátott elektromágneses zavarok és e gyártmányok elektromágneses zavartűrésének a szabványosítása
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN 60555-1:1993

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek által keltett hálózati zavarok. Fogalommeghatározások

MSZ IEC 50(161):1994

Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség

MSZ IEC 1000-1-1:1995

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 1. rész: Általános előírások 1. főfejezet: Az alapfogalmak és meghatározások alkalmazása és értelmezése

MSZ EN 61000-4-9:1995

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 9. főfejezet: Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata EMC alapszabvány

MSZ EN 61000-4-10:1995

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 10. főfejezet: Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata EMC alapszabvány

MSZ EN 50147-1:1998

Visszhangmentes kamrák. 1. rész: Árnyékolási csillapítás mérése

MSZ EN 55103-1:1998

Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsaládszabvány professzionális célú hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékekre. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55103-2:1998

Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsaládszabvány professzionális célú hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékekre. 2. rész: Zavartűrés

MSZ EN 55014-2:1998

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló készülékek. 2. rész: Védettség. Termékcsalád-szabvány

MSZ EN 61000-4-16:1998

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 0 Hz-150 kHz frekvenciatartományú vezetett, közös módusú zavarok zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-16:1998)

MSZ EN 61000-5-5:1998

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 5. rész: Létesítési és védelmi irányelvek. 5. főfejezet: A HEMP típusú vezetett zavarok elleni védőeszközök előírásai. EMC-alapszabvány (IEC 61000-5-5:1996)

MSZ EN 61000-4-24:1999

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 24. főfejezet: A HEMP vezetett zavarás védelmi eszközeinek vizsgálati módszerei EMC-alapszabvány (IEC 61000-4-24:1997)

MSZ EN 55014-2:1999

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-2:1997)

MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés

MSZ EN 55013:1990/A13:2000

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55024:2000

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:1997, módosítva)

MSZ EN 55022:2000

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997, módosítva)

MSZ CISPR 12:2000

Járművek, motoros hajók és szikragyújtású robbanómotorral hajtott gépek. Rádiózavarok jellemzői. Mérési módszerek és határértékek

MSZ CISPR 16-1:2000

Rádiózavarokat és rádiózavar-tűrő képességet mérő berendezések és módszerek előírásai. 1. rész: A zavarokat és a zavartűrő képességet mérő műszerek

MSZ CISPR 16-2:2000

Rádiózavarokat és rádiózavar-tűrő képességet mérő berendezések és módszerek előírásai. 2. rész: A zavarok és a zavartűrő képesség mérési módszerei

MSZ EN 55011:2000

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:1997, módosítva)

MSZ IEC 60050(161):1990/A1:2000

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség

MSZ IEC 60050(161):1990/A2:2000

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség

MSZ EN 55014-1:2000

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-1:1993)

MSZ EN 61000-2-10:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-10. rész: Környezet. A HEMP-környezet leírása. Vezetett zavar (IEC 61000-2-10:1998)

MSZ EN 61000-4-2:1995/A1:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:1995/A1:1998)

MSZ EN 61000-4-3:1996/A1:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:1995/A1:1998)

MSZ EN 61000-4-17:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999)

MSZ EN 61000-4-28:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999)

MSZ EN 61000-2-9:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)

MSZ EN 55015:1996/A2:2000

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:1996/A2:1998)

MSZ EN 61000-3-2:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonkénti 16 A bemenő-áramerősséget meg nem haladó berendezésre) (IEC 61000-3-2:1995/A1:1997)

MSZ EN 61000-3-2:1995/A2:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonkénti 16 A bemenő-áramerősséget meg nem haladó berendezésre) (IEC 61000-3-2:1995/A2:1998)

MSZ EN 61000-6-2:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavartűrése (IEC 61000-6-2:1999)

MSZ IEC/TR 61000-5-1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. 1. főfejezet: Általános megfontolások. EMC-alapszabvány

MSZ EN 55011:1998/A1:2001

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:1997/A1:1999)

MSZ EN 55013:1990/A12:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55013:1990/A14:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55020:1994/A12:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 55020:1994/A13:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 55020:1994/A14:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 61000-3-2:1995/A14:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő áramerősségű berendezésekre)

MSZ EN 61000-3-11:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)

MSZ EN 61000-4-4:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:1995/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-5:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:1995/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-6:1996/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-6:1996/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-8:1993/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-8:1993/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-9:1993/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:1993/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-10:1993/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:1993/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-11:1994/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:1994/A1:2000)

MSZ EN 61000-4-12:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Oszcilláló hullámcsomaggal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-12:1995/A1:2000)

MSZ EN 55022:1998/A1:2001

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A1:2000)

MSZ EN 61000-3-3:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-4:1995/A2:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:1995/A2:2001)

MSZ EN 61000-5-7:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-7. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Az elektromágneses zavarok ellen burkolatokkal megvalósított védelem fokozatai (EM-kód) (IEC 61000-5-7:2001)

MSZ EN 55013:2002

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001, módosítva)

MSZ EN 55014-1:2000/A1:2002

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A1:2001)

MSZ EN 55014-2:1997/A1:2002

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-2:1997/A1:2001)

MSZ EN 55015:2002 1.

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000)

MSZ EN 55015:2000/A1:2002

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A1:2001)

MSZ EN 55024:1998/A1:2002

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:1997/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-2:1995/A2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:1995/A2:2000)

MSZ EN 61000-4-3:1996/A2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:1995/A2:2000)

MSZ EN 61000-4-23:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-23. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A HEMP és egyéb sugárzott zavarok elleni védelmi eszközök vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-23:2000)

MSZ EN 61000-6-1:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-1:1997, módosítva)

MSZ EN 61000-6-2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:1999, módosítva)

MSZ EN 61000-6-3:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:1996, módosítva)

MSZ EN 61000-6-4:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:1997, módosítva)

MSZ EN 60868-0:2002

Villogásmérő. 0. rész: A villogás (flicker) erősségének kiszámítása (IEC 868-0:1991)

MSZ EN 60868:2002

Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 868:1986+A1:1990)

MSZ EN 55014-1:2002

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000)

MSZ EN 61000-4-27:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-27:2000)

MSZ EN 61000-4-29:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-29. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Egyenáramú bemeneti tápkapu feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálata (IEC 61000-4-29:2000)

MSZ EN 61000-3-2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő-áramerősségű berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2000, módosítva)

MSZ EN 55012:2002

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001)

MSZ EN 55020:2002

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakoztatott készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2002)

MSZ EN 61000-4-3:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2002)

MSZ EN 61000-4-25:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Készülékek és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001)

MSZ EN 61000-2-2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002)

MSZ EN 61000-4-13:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002)

MSZ EN 55015:2002 2.

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000+CISPR 15:2000/A1:2001)

MSZ EN 50370-2:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

MSZ EN 55011:1998/A2:2003

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:1997/A2:2002)

MSZ EN 55014-1:2000/A2:2003

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A2:2002)

MSZ EN 55015:2000/A2:2003

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A2:2002)

MSZ EN 55020:2002/A1:2003

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakoztatott készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2002/A1:2002)

MSZ EN 55022:1998/A2:2003

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A2:2002)

MSZ EN 55025:2003

Rádiózavar-jellemzők a járműveken, hajókon és járműegységeken használt vevőkészülékek védelmére. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 25:2002)

MSZ EN 61000-2-4:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-4. rész: Környezet. Ipartelepek kisfrekvenciás vezetett zavarainak összeférhetőségi szintjei (IEC 61000-2-4:2002)

MSZ EN 61000-4-3:2002/A1:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2002/A1:2002)

MSZ EN 61000-4-7:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002)

MSZ EN 55014-1:2003

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000)

MSZ EN 55013:2001/A1:2003

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakozó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001/A1:2003)

MSZ EN 61000-4-15:1998/A1:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:1997/A1:2003)

MSZ EN 61000-4-20:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és –tűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2003)

MSZ EN 61000-4-30:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2003)

MSZ EN 55024:1998/A2:2003

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:1997/A2:2002)

MSZ EN 61000-2-12:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-12. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, középfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-12:2003)

MSZ EN 61000-4-21:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-21. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vizsgálati módszerek kevert módusú kamrában (IEC 61000-4-21:2003)

MSZ EN 61000-4-1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-1. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az IEC 61000-4 szabványsorozat áttekintése (IEC 61000-4-1:2000)

MSZ EN 61000-4-14:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-14:1999)

MSZ EN 55020:2004

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2002)

MSZ EN 61000-4-4:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:1995)

MSZ EN 61000-4-3:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2002)

MSZ EN 61000-4-14:1999/A1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-14:1999/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-16:1998/A1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományú vezetett, közös módusú zavarok zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-16:1998/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-17:1999/A1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-28:2000/A1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999/A1:2001)

MSZ EN 61000-6-3:2001/A11:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa

MSZ EN 61000-4-11:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004)

MSZ EN 61000-4-4:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2004)

MSZ EN 55016-1-1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2003)

MSZ EN 55016-1-2:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003)

MSZ EN 55016-1-3:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2003)

MSZ EN 55016-1-4:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003)

MSZ EN 55016-1-5:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló mérőhelyek 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003)

MSZ EN 55016-2-1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2003)

MSZ EN 55016-2-2:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003)

MSZ EN 55016-2-3:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003)

MSZ EN 55016-2-4:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)

MSZ EN 55016-4-2:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. Az EMC-mérések bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2003)

MSZ EN 61000-3-2:2000/A2:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáram-erősségű berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2000/A1:2001+A2:2004)

MSZ EN 55016-1-2:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003/A1:2004)

MSZ EN 55016-1-4:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003/A1:2004)

MSZ EN 55016-2-2:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003/A1:2004)

MSZ EN 61000-3-12:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2004)

MSZ EN 55020:2002/A2:2005

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2002/A2:2004)

MSZ EN 50370-1:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55012:2002/A1:2005

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001/A1:2005)

MSZ EN 55016-1-1:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2003/A1:2005)

MSZ EN 55016-2-1:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2003/A1:2005)

MSZ EN 55016-2-2:2004/A2:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003/A2:2005)

MSZ EN 55016-2-3:2004/A1:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003/A1:2005)

MSZ EN 55016-2-3:2004/A2:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003/A2:2005)

MSZ EN 61000-6-2:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:2005)

MSZ EN 61000-3-3:1995/A2:2006

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)

MSZ EN 55016-1-4:2004/A2:2006

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003/A2:2005)

MSZ EN 55013:2001/A2:2006

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001/A2:2006)

MSZ EN 61000-3-2:2006

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005)

MSZ EN 61000-4-3:2006

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006)

MSZ EN 55022:2007

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005, módosítva)

MSZ EN 55014-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005)

MSZ EN 55015:2007

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005)

MSZ EN 55016-1-2:2004/A2:2007

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)

MSZ EN 55016-1-3:2007

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004)

MSZ EN 55016-2-3:2007

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2006)

MSZ EN 61000-4-12:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat oszcilláló hullámmal (IEC 61000-4-12:2006)

MSZ EN 61000-6-2:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:2005)

MSZ EN 55020:2007

Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2006)

MSZ EN 61000-4-5:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2005)

MSZ EN 61000-6-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. Zavartűrés a lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetekre (IEC 61000-6-1:2005)

MSZ EN 61000-6-3:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)

MSZ EN 61000-6-4:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)

MSZ EN 55011:2007

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Elektromágneses zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2003 + A1:2004, módosítva)

MSZ EN 55011:2007/A2:2007

Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Elektromágneses zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2003/A2:2006)

MSZ EN 55016-1-1:2007

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2006)

MSZ EN 55016-1-1:2007/A1:2007

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2006/A1:2006)

MSZ EN 61000-4-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-1. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az IEC 61000-4 szabványsorozat áttekintése (IEC 61000-4-1:2006)

MSZE 19410:2007

Villamosenergia-rendszerek vezetékes távközlési létesítményekre gyakorolt elektromágneses indukáló hatásának menedzselése

MSZ EN 61000-4-18:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006)

MSZ EN 61000-4-34:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-34. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A-nél nagyobb bemenőáramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrési vizsgálatai (IEC 61000-4-34:2005)

MSZ EN 55016-1-4:2008

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007)

MSZ EN 61000-4-20:2003/A1:2008

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és -tűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2003/A1:2006)

MSZ EN 55015:2006/A1:2008

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A1:2006)

MSZ EN 55012:2008

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)

MSZ EN 61000-4-6:2008

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006)

MSZ EN 55016-1-1:2007/A2:2008

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2006/A2:2007)

MSZ EN 55016-1-4:2007/A1:2008

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007/A1:2007)

MSZ EN 55022:2006/A1:2008

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005/A1:2005)

MSZ EN 61000-4-3:2006/A1:2008

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006/A1:2007)

MSZ EN 55015:2008

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005)

MSZ IEC/TS 61000-6-5:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetek zavartűrése

MSZ EN 55025:2009

Járművek, kishajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a beszerelt rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2008)

MSZ EN 55014-2:1997/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-2:1997/A2:2008)

MSZ EN 61000-3-3:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2008)

MSZ EN 61000-4-30:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A villamos energia minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2008)

MSZ EN 61000-4-17:1999/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999/A2:2008)

MSZ EN 61000-4-27:2000/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000/A1:2009)

MSZ EN 61000-4-28:2000/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések hálózati frekvenciaváltozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)

MSZ EN 55014-1:2006/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A1:2008)

MSZ EN 55015:2006/A2:2009

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A2:2008)

MSZ EN 55016-2-1:2009

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008)

MSZ EN 61000-4-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:2008)

MSZ EN 61000-4-6:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-6:2008)

MSZ EN 61000-4-7:2002/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002/A1:2008)

MSZ EN 55012:2007/A1:2009

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12:2007/A1:2009)

MSZ EN 55016-1-4:2007/A2:2009

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007/A2:2008)

MSZ EN 55103-1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55103-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

MSZ EN 61000-3-2:2006/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)

MSZ EN 61000-3-2:2006/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)

MSZ EN 61000-4-13:2002/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002/A1:2009)

MSZ EN 61000-4-14:1999/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14- rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-14:1999/A2:2009)

MSZ EN 61000-4-34:2007/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-34. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A-nél nagyobb hálózati áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrési vizsgálatai (IEC 61000-4-34:2005/A1:2009)

MSZ EN 55011:2010

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009, módosítva)

MSZ EN 61000-4-8:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-8:2009)

MSZ EN 55016-1-1:2010

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010)

MSZ EN 61000-4-4:2004/A1:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2004/A1:2010)

MSZ EN 55016-1-4:2010

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010)

MSZ EN 55016-2-3:2010

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010)

MSZ EN 55011:2009/A1:2010

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009/A1:2010)

MSZ EN 61000-4-3:2006/A2:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006/A2:2010)

MSZ EN 61000-4-7:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002)

MSZ EN 50498:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Gépjárművek utólagosan beszerelhető elektronikus egységeinek termékcsaládszabványa

MSZ EN 55016-1-1:2010/A1:2011

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)

MSZ EN 55016-2-3:2010/A1:2011

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010/A1:2010)

MSZ EN 61000-4-20:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és -tűrési vizsgálat transzverzális módusú elektromágneses (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2010)

MSZ EN 55024:2011

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)

MSZ EN 55022:2006/A2:2011

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005/A2:2006, módosítva)

MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006/A1:2010)

MSZ EN 61000-4-16:1998/A2:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományú vezetett, közös módusú zavarok zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-16:1998/A2:2009)

MSZ EN 50529-1:2011

EMC hálózati szabvány. 1. rész: Telefonvezetékeket használó vezetékes távközlőhálózatok

MSZ EN 50529-2:2011

EMC hálózati szabvány. 2. rész: Koaxiális kábeleket használó vezetékes távközlőhálózatok

MSZ EN 55022:2011

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2008, módosítva)

MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

MSZ EN 55016-2-1:2009/A1:2011

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008/A1:2010)

MSZ EN 55016-2-2:2011

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)

MSZ EN 61000-4-22:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-22. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzottzavar- és zavartűrési mérések visszhangmentes helyiségekben (FARs) (IEC 61000-4-22:2010)

MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

MSZ EN 61000-4-15:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:2010)

MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)

MSZ EN 61000-4-21:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-21. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vizsgálati módszerek kevert módusú kamrában (IEC 61000-4-21:2011)

MSZ EN 61000-4-4:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2004)

MSZ EN 55016-4-2:2012

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011)

MSZ EN 55017:2012

Passzív EMC-szűrők zavarelnyomási karakterisztikáinak mérési módszerei (CISPR 17:2011)

MSZ EN 55020:2007/A11:2012

Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 61000-3-12:2012

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)

MSZ EN 55032:2012

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2012)

MSZ EN 61000-4-25:2002/A1:2012

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Berendezések és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001/A1:2012)

MSZ EN 55016-1-4:2010/A1:2013

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A1:2012)

MSZ EN 55016-1-5:2004/A1:2013

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. CALTS- és REFTS- előírások és validálási eljárások 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003/A1:2012)

MSZ EN 55103-1:2009/A1:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 61000-4-4:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)

MSZ IEC/TR 61000-3-15:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-15. rész: Határértékek. A kisfeszültségű hálózatban működő elosztott energiateremlő rendszerek kisfrekvenciás elektromágneses zavartűrési és zavarkibocsátási követelményeinek értékelése

MSZ EN 55016-2-1:2009/A2:2013

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008/A2:2013)

MSZ EN 55013:2013

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva)

MSZ EN 61000-3-3:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)

MSZ EN 55015:2013

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)

MSZ EN 55016-2-3:2013

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010)

MSZ EN 50561-1:2014

Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommunikációs eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. 1. rész: Készülék otthoni használatra

MSZ EN 61000-4-6:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-6:2013)

MSZ EN 55016-1-2:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014)

MSZ EN 55016-2-1:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014)

MSZ EN 55016-2-3:2010/A2:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010/A2:2014)

MSZ EN 55016-4-2:2011/A1:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A1:2014)

MSZ EN 55016-1-1:2010/A2:2014

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A2:2014)

MSZ EN 61000-3-2:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2014)

MSZ EN 61000-4-19:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014)

MSZ EN 61000-4-5:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014)

MSZ EN 55016-1-5:2015

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014)

MSZ EN 55016-1-6:2015

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014)

MSZ EN 55014-2:2015

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2015)

MSZ EN 61000-4-30:2015

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)

MSZ EN 55024:2010/A1:2015

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010/A1:2015)

MSZ EN 55015:2013/A1:2015

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013/A1:2015)

MSZ EN 61000-6-7:2015

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-7. rész: Általános szabványok. Az ipari területeken alkalmazott, biztonsággal (működési biztonsággal) kapcsolatos funkciókat ellátó rendszerek berendezéseinek zavartűrési követelményei (IEC 61000-6-7:2014)

MSZ EN 55032:2015

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)

MSZ EN 61000-6-5:2016

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)

MSZ EN 55020:2007/A12:2016

Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 61000-4-13:2002/A2:2016

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002/A2:2015)

MSZ EN 61000-4-16:2016

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata a 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban (IEC 61000-4-16:2015)

MSZ EN 55011:2016

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015, módosítva)

MSZ EN 55013:2013/A1:2016

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009/AMD1:2015, módosítva)

MSZ EN 55016-1-3:2006/A1:2016

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A1:2016)

MSZ EN 61000-1-2:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 1-2. rész: Általános előírások. Módszertan a villamos és elektronikus rendszerek működési biztonságának elérésére, beleértve a berendezéseket, tekintettel az elektromágneses jelenségekre (IEC 61000-1-2:2016)

MSZ EN 61000-4-9:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016)

MSZ EN 55025:2017

Járművek, hajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a fedélzeti rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2016)

MSZ EN 61000-4-10:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:2016)

MSZ EN 61000-4-31:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-31. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati kapuk széles sávú vezetett zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-31:2016)

MSZ EN 55024:2017

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)

MSZ EN 55016-1-5:2015/A1:2017

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014/A1:2016)

MSZ EN 55016-1-6:2015/A1:2017

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014/A1:2017)

MSZ EN 55011:2016/A1:2017

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015/A1:2016)

MSZ EN 55014-1:2017

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)

MSZ EN 55016-2-3:2017

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016)

MSZ EN 55016-1-4:2010/A2:2017

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A2:2017)

MSZ EN 61000-4-39:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-39. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Közeli sugárzott terek. Zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-39:2017)

MSZ EN 55035:2017

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavartűrési követelmények (CISPR 35:2016, módosítva)

MSZ EN 61000-4-11:2004/A1:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004/A1:2017)

MSZ EN 61000-4-12:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lecsengő hullámmal (ring wave) szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-12:2017)

MSZ EN 55016-2-1:2014/A1:2018

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014/A1:2017)

MSZ EN 61000-2-2:2002/A1:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002/A1:2017)

MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014/A1:2017)

MSZ EN 61000-4-27:2018 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000 + AMD1:2009) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 55016-1-2:2014/A1:2018

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014/A1:2017)

MSZ EN 61000-4-5:2018 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014 + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 61000-4-11:2018 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004 + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 55016-4-2:2011/A2:2019

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A2:2018)

MSZ EN IEC 61000-6-1:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-1:2016)

MSZ EN IEC 61000-6-2:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-2:2016)

MSZ EN IEC 55016-1-4:2019

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019)

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)

MSZ EN 61000-2-2:2002/A2:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002/A2:2018)

MSZ EN IEC 55016-1-1:2019

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2019)

MSZ EN IEC 61000-4-18:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)

MSZ EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)

MSZ EN IEC 55015:2019

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2018)

MSZ EN IEC 61000-6-4:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)

MSZ EN 55016-2-3:2017/A1:2020

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016/A1:2019)

MSZ EN IEC 61000-3-11:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)

MSZ EN 61000-4-13:2020 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002 + AMD1:2009 + AMD2:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 55011:2016/A11:2020

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 55014-1:2017/A11:2020

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55016-1-3:2006/A2:2020

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Segédberendezések. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A2:2020)

MSZ EN 55032:2015/A11:2020

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények

MSZ EN 61000-4-25:2002/A2:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Berendezések és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001/A2:2019)

MSZ EN IEC 55015:2019/A11:2020

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei

MSZ EN IEC 61000-4-11:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020)

MSZ EN 50561-3:2020

Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommunikációs eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. 3. rész: 30 MHz felett működő készülékek

MSZ EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019/A1:2020)

MSZ EN IEC 55036:2021

Villamos és hibrid közúti járművek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a 30 MHz alatti, nem fedélzeti vevőkészülékek védelmére (CISPR 36:2020)

MSZ EN IEC 61000-6-8:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020)

MSZ EN IEC 61000-4-3:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2020)

MSZ EN 55032:2021 EV

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 55032:2015/A1:2021

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015/A1:2019)

MSZ EN IEC 55014-1:2021

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2020)

MSZ EN IEC 55014-2:2021

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2020)

MSZ EN IEC 61000-6-3:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020)

MSZ EN 55011:2016/A2:2021

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015/A2:2019)

MSZ EN 61000-4-30:2015/A1:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015/A1:2021)

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018/A1:2020)

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD3:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 3. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD4:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 4. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD5:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 5. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD6:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 6. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD7:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 7. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD8:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 8. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD9:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 9. módosítás

MSZ IEC 60050-161:1990/AMD10:2022

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. rész: Elektromágneses összeférhetőség. 10. módosítás

MSZ EN 61000-3-3:2013/A2:2022

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A2:2021)

MSZ EN 61000-4-17:2022 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999 + AMD1:2001 + AMD2:2008) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN IEC 55025:2022

Járművek, hajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a fedélzeti rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2021)

MSZ EN 61000-4-16:1998

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. 16. főfejezet: A 0Hz-150 kHz frekvenciatartományú vezetett, közös módusú zavartűrési vizsgálatok

MSZ EN 61000-5-5:1998

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 5. rész: Létesítési és zavaróhatás-csökkentő irányelvek. 5. főfejezet: Védelmi eszközök előírása. A HEMP típusú vezetett zavarokkal szembeni védelmi eszközök előírásai. Alap EMC szabvány (IEC 61000-5-5:1996)

MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés

MSZ EN 61000-4-2:1995/A1:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:1995/A1:1998)

MSZ EN 61000-4-28:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999)

MSZ EN 61000-2-9:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)

MSZ EN 55013:1990/A12:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55013:1990/A14:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések által keltett rádiózavarok határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55020:1994/A12:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 55020:1994/A13:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 55020:1994/A14:2001

Műsorvevő készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések elektromágneses zavartűrése

MSZ EN 61000-3-11:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)

MSZ EN 55022:1998/A1:2001

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A1:2000)

MSZ EN 61000-3-3:1995/A1:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

MSZ EN 61000-5-7:2001

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-7. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Az elektromágneses zavarok ellen burkolatokkal megvalósított védelem fokozatai (EM-kód) (IEC 61000-5-7:2001)

MSZ EN 55013:2002

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakozó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001, módosítva)

MSZ EN 55014-2:1997/A1:2002

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:1997/A1:2001)

MSZ EN 55024:1998/A1:2002

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:1997/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-2:1995/A2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:1995/A2:2000)

MSZ EN 61000-6-1:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-1:1997, módosítva)

MSZ EN 61000-6-2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:1999, módosítva)

MSZ EN 61000-6-3:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:1996, módosítva)

MSZ EN 61000-6-4:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:1997, módosítva)

MSZ EN 61000-4-27:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Aszimmetriával szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000)

MSZ EN 61000-4-29:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-29. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Egyenáramú bemeneti kapu feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálata (IEC 61000-4-29:2000)

MSZ EN 55012:2002

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001)

MSZ EN 61000-2-2:2002

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002)

MSZ EN 50370-2:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

MSZ EN 55011:1998/A2:2003

Ipari, tudományos, és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:1997/A2:2002)

MSZ EN 55014-1:2000/A2:2003

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A2:2002)

MSZ EN 55015:2000/A2:2003

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A2:2002)

MSZ EN 55022:1998/A2:2003

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A2:2002)

MSZ EN 55025:2003

Rádiózavar-jellemzők a járműveken, hajókon és gépeken használt vevőkészülékek védelmére. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 25:2002)

MSZ EN 61000-2-4:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-4. rész: Környezet. Ipartelepek kisfrekvenciás, vezetett zavarainak összeférhetőségi szintjei (IEC 61000-2-4:2002)

MSZ EN 55013:2001/A1:2003

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakozó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001/A1:2003)

MSZ EN 55024:1998/A2:2003

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:1997/A2:2002)

MSZ EN 61000-2-12:2003

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-12. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, középfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-12:2003)

MSZ EN 61000-4-28:2000/A1:2004

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999/A1:2001)

MSZ EN 61000-4-11:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata(IEC 61000-4-11:2004

MSZ EN 55016-1-5:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló mérőhelyek 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003)

MSZ EN 55016-2-4:2005

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)

MSZ EN 61000-3-12:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáram-erősségű berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2004)

MSZ EN 50370-1:2005

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55012:2002/A1:2005

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001/A1:2005)

MSZ EN 55013:2001/A2:2006

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2001/A2:2006)

MSZ EN 61000-3-2:2006

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő-áramerősségű berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005)

MSZ EN 61000-4-3:2006

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006)

MSZ EN 55022:2007

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005, módosítva)

MSZ EN 55014-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005)

MSZ EN 61000-4-12:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Oszcilláló hullámcsomaggal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-12:2006)

MSZ EN 55020:2007

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2006)

MSZ EN 61000-4-5:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2005)

MSZ EN 61000-6-1:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése (IEC 61000-6-1:2005)

MSZ EN 61000-6-3:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)

MSZ EN 61000-6-4:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)

MSZ EN 61000-4-18:2007

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgéshullámmal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-18:2006)

MSZ EN 55012:2008

Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)

MSZ EN 55014-2:1997/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-2:1997/A2:2008)

MSZ EN 61000-3-3:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névlegesáramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2008)

MSZ EN 61000-4-30:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2008)

MSZ EN 61000-4-27:2000/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000/A1:2009)

MSZ EN 61000-4-28:2000/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések hálózati frekvenciaváltozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)

MSZ EN 55014-1:2006/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A1:2008)

MSZ EN 55015:2006/A2:2009

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A2:2008)

MSZ EN 61000-4-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:2008)

MSZ EN 55103-1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55103-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

MSZ EN 61000-3-2:2006/A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)

MSZ EN 61000-3-2:2006/A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)

MSZ EN 55011:2010

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009, módosítva)

MSZ EN 61000-4-8:2010

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-8:2009)

MSZ EN 55011:2009/A1:2010

Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009/A1:2010)

MSZ EN 55024:2011

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)

MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006/A1:2010)

MSZ EN 50529-1:2011

EMC hálózati szabvány. 1. rész: Telefonvezetékeket használó vezetékes távközlési hálózat

MSZ EN 50529-2:2011

EMC hálózati szabvány. 2. rész: Koaxiális kábeleket használó vezetékes távközlési hálózat

MSZ EN 55022:2011

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. (CISPR 22:2008, módosítva)

MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

MSZ EN 55016-2-2:2011

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)

MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

MSZ EN 61000-4-15:2011

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:2010)

MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)

MSZ EN 61000-3-12:2012

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)

MSZ EN 55032:2012

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2012)

MSZ EN 61000-4-4:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)

MSZ EN 55013:2013

Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva)

MSZ EN 61000-3-3:2013

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)

MSZ EN 61000-4-6:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-6:2013)

MSZ EN 61000-4-19:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014)

MSZ EN 61000-4-5:2014

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014)

MSZ EN 61000-4-30:2015

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)

MSZ EN 61000-6-7:2015

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-7. rész: Általános szabványok. Az ipari területeken alkalmazott, biztonsággal (működési biztonsággal) kapcsolatos funkciókat ellátó rendszerek berendezéseinek zavartűrési követelményei (IEC 61000-6-7:2014)

MSZ EN 55032:2015

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)

MSZ EN 61000-6-5:2016

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)

MSZ EN 61000-4-16:2016

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata a 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban (IEC 61000-4-16:2015)

MSZ EN 61000-4-9:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016)

MSZ EN 61000-4-10:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:2016)

MSZ EN 61000-4-31:2017

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-31. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati kapuk széles sávú vezetett zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-31:2016)

MSZ EN 61000-4-11:2004/A1:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004/A1:2017)

MSZ EN 61000-4-12:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lecsengő hullámmal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-12:2017)

MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014/A1:2017)

MSZ EN IEC 61000-6-1:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-1:2016)

MSZ EN IEC 61000-6-2:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-2:2016)

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)

MSZ EN IEC 61000-4-18:2019

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)

MSZ EN IEC 61000-6-4:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)

MSZ EN IEC 61000-3-11:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)

MSZ EN 55032:2015/A11:2020

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények

MSZ EN IEC 61000-6-8:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020)

MSZ EN IEC 61000-4-3:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2020)

MSZ EN 55016-1-6:2015/A2:2022

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022)

MSZ EN IEC 61000-4-20:2022

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és zavartűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM-) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2022)

MSZ EN IEC 61000-4-11:2020

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020)

MSZ EN 50715:2022

Elektromágneses összeférhetőség. Rádiófrekvenciás kibocsátás. Statisztikai megfontolások a tömeggyártású termékek nem kívánt rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó követelményeknek való megfelelése meghatározásához

MSZ EN IEC 61000-6-3:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020)

MSZ EN IEC 55016-1-4:2019/A2:2023

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019/AMD2:2023)

MSZ IEC/TR 61000-5-1:2023

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-1. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Általános megfontolások

MSZ EN IEC 55036:2020/A1:2023

Villamos és hibrid közúti járművek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a 30 MHz alatti, nem fedélzeti vevőkészülékek védelmére (CISPR 36:2020/AMD1:2023)

MSZ EN 61000-4-30:2015/A1:2021

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015/A1:2021)

MSZ EN IEC 61000-4-6:2023

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-6:2023)

MSZ EN 55016-2-3:2017/A2:2024

Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016/AMD2:2023)

MSZ IEC/TR 61000-5-1:2023

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-1. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Általános megfontolások

Elnök Dr. Varjú György
Elnök munkahelye BME VMT, 1111 Bp. Egry József u.18.
Elnökhelyettes Dr. Egri Tamás
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1999-09-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 210 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Electromagnetic Compatibility (EMC)

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/SC 77A EMC. Kisfrekvenciás hatások EMC. Low frequency phenomena
IEC/TC 77 Elektromágneses összeférhetőség Electromagnetic compatibility
IEC/SC 77C Nagy energiájú tranziens hatások High power transient phenomena
IEC/SC 77B Nagyfrekvenciás hatások High frequency phenomena
CISPR Rádiózavarok nemzetközi bizottsága International special committee on radio interference
IEC/CIS/A Rádiózavar-mérések és statisztikai módszerek Radio-interference measurements and statistical methods
IEC/CIS/B Ipari, tudományos és orvosi rádiófrekvenciás készülékek, más (nehéz-) ipari berendezések, szabadvezetékek, nagyfeszültségű berendezések és a villamos vontatás zavarai Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction
IEC/CIS/D Járművek és belsőégésű motoros eszközök villamos/elektronikus berendezéseinek elektromágneses zavarai Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices
IEC/CIS/F Háztartási gépek, szerszámok, világítótestek és hasonló készülékek zavarai Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus
IEC/CIS/H A rádiószolgálatok védelmi határértékei Limits for the protection of radio services
IEC/CIS/I Informatikai, multimédia és rádióvevő-készülékek elektromágneses összeférhetősége Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers
IEC/CIS/S Koordináló Bizottság Steering committee

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hanti Jenő
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Ferkó Tamás
Széchenyi István Egyetem Fehér András
TÜV Rheinland InterCert Kft. Sztehlik Balázs
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Dr. Egri Tamás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Varjú György
VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. Dr. Fodor István
CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. Tasnádi Gábor
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Kalocsai Sándor
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Dikász Zoltán
Magyar Mérnöki Kamara Varga Tamás
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. Zempléni Zoltán