A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 703
A bizottság neve Hulladék és hulladékgazdálkodás
A bizottság tevékenységi területe Hulladékok jellemzése (vizsgálatok); hulladékgyűjtés és szállítás; hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 21976-4:1981

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Térfogattömeg meghatározása

MSZ 21976-8:1982

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Összes nitrogén-, foszfor-, káliumtartalom meghatározása

MSZ 21976-10:1982

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Kémiailag oxidálható szervesanyag-tartalom meghatározása

MSZ 21976-11:1983

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mechanikai összetétel meghatározása

MSZ 21978-5:1984

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Hidrogénion-koncentráció (pH) meghatározása

MSZ 21978-7:1984

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Szervesoldószer-tartalom meghatározása

MSZ 21978-8:1985

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt

MSZ 21978-17:1985

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Cianidtartalom meghatározása

MSZ 21978-13:1985

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Daphniateszt

MSZ 21978-18:1986

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Krómtartalom meghatározása

MSZ 21978-2:1986

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Algateszt

MSZ 21978-3:1986

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Halteszt

MSZ 21978-19:1986

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Ólomtartalom meghatározása

MSZ 21978-20:1986

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Mangántartalom meghatározása

MSZ 21978-22:1987

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Nikkeltartalom meghatározása

MSZ 21978-23:1987

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Arzéntartalom meghatározása

MSZ 21978-21:1987

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Higanytartalom meghatározása

MSZ 21978-29:1987

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Réztartalom meghatározása

MSZ 21978-31:1988

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Vanádiumtartalom meghatározása

MSZ 21978-28:1988

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Kadmiumtartalom meghatározása

MSZ 21978-30:1988

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Azotobacter agile teszt

MSZ 21978-35:1989

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A cinktartalom meghatározása

MSZ 21978-37:1989

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A szerves oldószerextrakt meghatározása

MSZ 21979-1:1989

Veszélyes hulladékok kezelése. Beágyazási technológiával kezelt veszélyes hulladékok vizes kioldása

MSZ 21976-12:1989

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A vízben oldható sótartalom meghatározása

MSZ 21976-16:1989

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A kalcium-karbonát-tartalom meghatározása

MSZ 21978-36:1989

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A mérgezőképesség meghatározása algatenyészettel

MSZ 21978-44:1990

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A báriumtartalom meghatározása

MSZ 21978-43:1990

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az óntartalom meghatározása

MSZ 21978-46:1990

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A nyílt téri lobbanáspont meghatározása

MSZ 21976-13:1991

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Az illószervessav-tartalom meghatározása

MSZ 21978-49:1991

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A kobalttartalom meghatározása

MSZ 21976-14:1992

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Toxikus anyagok jelenlétének vizsgálata az önmelegedés mérésével

MSZ 21976-15:1992

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Toxikus anyagok jelenlétének vizsgálata a szén-dioxid-termelés mérésével

MSZ 21978-50:1992

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az ezüsttartalom meghatározása

MSZ 21978-51:1992

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az alumíniumtartalom meghatározása

MSZ 21976-17:1993

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt

MSZ 21976-18:1993

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Daphniateszt

MSZ 21986-3:1993

A települési szilárd hulladékok szilárd égetési maradékainak vizsgálata. A nedvességtartalom meghatározása

MSZ 21978-53:1994

Veszélyes hulladékok vizsgálata. Mikrobiológiai vizsgálatok

MSZ 21986-2:1994

A települési szilárd hulladékok szilárd égetési maradékainak vizsgálata. A termikus maradványok feltárása

MSZ 21986-4:1994

A települési szilárd hulladékok szilárd égetési maradékainak vizsgálata. Az izzítási veszteség meghatározása

MSZ 21986-5:1994

A települési szilárd hulladékok szilárd égetési maradékainak vizsgálata. A fémtartalom meghatározása

MSZ 21986-6:1994

A települési szilárd hulladékok szilárd égetési maradékainak vizsgálata. A térfogattömeg és a szemcseméret-eloszlás meghatározása

MSZ 21978-40:1999

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A PAH-tartalom meghatározása

MSZ 21978-41:1999

Veszélyes hulladékok vizsgálata. A PCB-tartalom meghatározása

MSZ EN 1501-1:2000

Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 13657:2003

Hulladékok jellemzése. Királyvízzel oldható elemek feltárása az ezt követő meghatározáshoz

MSZ EN 12457-1:2003

Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra. 1. rész: Nagy szilárdanyag-tartalmú és 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok egylépéses, szakaszos kioldása 2 l/kg folyadék - szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-2:2003

Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra. 2. rész: 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok egylépéses, szakaszos kioldása 10 l/kg folyadék - szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-3:2003

Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra. 3. rész: Nagy szilárdanyag-tartalmú és 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok kétlépéses, szakaszos kioldása 2 l/kg és 8 l/kg folyadék - szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-4:2003

Hulladékok jellemzése. Kioldódás. Megfelelőségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra. 4. rész: 10 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagok egylépéses, szakaszos kioldása 10 l/kg folyadék - szilárd anyag arány alkalmazásával (szemcseméret-csökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 13137:2003

Hulladékok jellemzése. Hulladékok, iszapok és üledékek összes szervesszén-tartalmának (TOC) meghatározása

MSZ EN 12506:2003

Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése. A pH és az As, Ba, Cd, Cl^-ˇ, Co, Cr, Cr (VI), Cu, Mo, Ni, NOˇ2^^-ˇ, Pb, az összes S, SOˇ4^^2-ˇ, V és Zn meghatározása

MSZ EN 13370:2003

Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése. Az ammónium, AOX, vezetőképesség, Hg, fenolindex, TOC, könnyen felszabadítható CN^-ˇ és F^-ˇ meghatározása

MSZ EN 13656:2004

Hulladékok jellemzése. Hidrogén-fluorid (HF), salétromsav (HNO3) és sósav (HCl) keverékével végzett mikrohullámú feltárás elemek ezt követő meghatározásához

MSZ EN 840-1:2004

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: 2 kerekű, legfeljebb 400 l térfogatú tartályok fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-2:2004

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-3:2004

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú tartályok domború tolófedéllel (-fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-4:2004

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 4. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1700 l térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású, széles vagy BG- és/vagy széles fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-5:2004

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 5. rész: Kivitelezési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 21420-1:2004

Hulladékok jellemzése. Hulladékok ujjlenyomat-vizsgálata GC-MS módszerrel

MSZ EN 1501-1:1998/A1:2004

Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ 21420-6:2004

Hulladékok jellemzése. Hulladékok sejttoxikológiai vizsgálata

MSZ 21420-4:2004

Hulladékok jellemzése. 4. rész: Hulladékok bakteriális mutagenitásának vizsgálata

MSZE 21420-17:2004

Hulladékok jellemzése. 17. rész: Mintavétel

MSZE 21420-12:2004

Hulladékok jellemzése. 12. rész: A formaldehidtartalom meghatározása

MSZE 21420-8:2004

Hulladékok jellemzése. 8. rész: Az ammóniumion-tartalom meghatározása

MSZE 21420-10:2004

Hulladékok jellemzése. 10. rész: Az égéshő és a fűtőérték meghatározása

MSZE 21420-9:2004

Hulladékok jellemzése. 9. rész: A biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása

MSZE 21420-11:2004

Hulladékok jellemzése. 11. rész: A fenoltartalom meghatározása

MSZ 21420-5:2004

Hulladékok jellemzése. 5. rész: Hulladékok laboratóriumi vizsgálatainak minőségbiztosítási követelményei

MSZE 21420-15:2005

Hulladékok jellemzése. 15. rész: A kémiai oxigénigény meghatározása

MSZE 21420-18:2005

Hulladékok jellemzése. 18. rész: A nedvesség- és a szárazanyag-tartalom meghatározása

MSZ EN 14039:2005

Hulladékok jellemzése. Szénhidrogén-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel a Cˇ10^-Cˇ40^ tartományban

MSZ EN 14345:2005

Hulladékok jellemzése. A szénhidrogén-tartalom meghatározása gravimetriás módszerrel

MSZ EN 13965-2:2005

Hulladékok jellemzése. Fogalommeghatározások. 2. rész: A hulladékkezeléssel kapcsolatos szakkifejezések és meghatározásuk

MSZE 21420-19:2005

Hulladékok jellemzése. 19. rész: A nitráttartalom meghatározása

MSZE 21420-20:2005

Hulladékok jellemzése. 20. rész: A nitrittartalom meghatározása

MSZ EN 13965-1:2005

Hulladékok jellemzése. Fogalommeghatározások. 1. rész: Az anyagokkal kapcsolatos szakkifejezések és meghatározásuk

MSZE 21420-14:2005

Hulladékok jellemzése. 14. rész: A kloridtartalom meghatározása

MSZE 21420-21:2005

Hulladékok jellemzése. 21. rész: A pH-érték meghatározása

MSZE 21420-22:2005

Hulladékok jellemzése. 22. rész: A vízzel kioldható szulfátion-tartalom meghatározása

MSZE 21420-25:2005

Hulladékok jellemzése. 25. rész: A szulfidtartalom meghatározása

MSZE 21420-24:2005

Hulladékok jellemzése. 24. rész: A fluoridtartalom meghatározása

MSZE 21420-23:2005

Hulladékok jellemzése. 23. rész: A fajlagos villamos vezetés meghatározása

MSZ EN 1501-2:2005

Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 2. rész: Oldalsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ 21420-28:2005

Hulladékok jellemzése. 28. rész: Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel

MSZ 21420-29:2005

Hulladékok jellemzése. 29. rész: Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta előkészítése, az anyagi összetétel meghatározása anyagfajták szerinti szétválogatással

MSZ 21420-30:2006

Hulladékok jellemzése. 30. rész: Veszélyes hulladékok vizsgálata. 28 elem meghatározása királyvizes, zárt mikrohullámú feltárást követően

MSZ EN 14735:2006

Hulladékok jellemzése. Hulladékminták előkészítése ökotoxikológiai vizsgálatokhoz

MSZ EN 14899:2006

Hulladékok jellemzése. Hulladék anyagok mintavétele. A mintavételi terv elkészítésének és alkalmazásának keretei

MSZ EN 12574-1:2006

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Legfeljebb 10 000 liter űrtartalmú tartályok lapos vagy domború fedéllel (fedelekkel), emelőkaros, dupla emelőkaros vagy zsebes emelőszerkezetekhez. Méretek és kivitelezés

MSZ EN 12574-2:2006

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12574-3:2006

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Biztonsági és egészségügyi követelmények

MSZ EN 15002:2006

Hulladékok jellemzése. Vizsgálati mintarészek készítése laboratóriumi mintából

MSZ 21420-2:2006

Hulladékok jellemzése. 2. rész: A mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékok stabilitásának paraméterei. A légzési aktivitás (AT4) meghatározásának módszere

MSZE 21420-32:2006

Hulladékok jellemzése. 32. rész: Útmutató a szénhidrogén-tartalom különböző oldószerekkel való meghatározásához

MSZ EN 14803:2006

Hulladék mennyiségének azonosítása és/vagy meghatározása

MSZ EN 50419:2006

Elektromos és elektronikus berendezések jelölése a 2002/96/EK (WEEE) irányelv 11(2) cikkelyének megfelelően

MSZE 21420-31:2006

Hulladékok jellemzése. 31. rész: Ammónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz

MSZ EN 15132:2007

Legfeljebb 1700 l térfogatú mobil hulladékgyűjtő tartályok tárolószekrényei. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14346:2007

Hulladékok jellemzése. A szárazanyag-tartalom számítása a száraz maradék vagy a víztartalom meghatározásával

MSZ EN 15192:2007

Hulladékok és talajok jellemzése. A króm(VI) meghatározása szilárd anyagokban lúgos feltárással és ionkromatográfiával, majd spektrofotometriás detektálással

MSZ CEN/TS 14405:2007

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat (meghatározott körülmények között)

MSZ CEN/TR 14589:2007

Hulladékok jellemzése. A legújabb tudományos/technikai eredményeket tükröző dokumentum. A króm(VI) meghatározása szilárd mátrixokban

MSZ CEN/TS 15364:2007

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. A savas és a lúgos semlegesítési kapacitás vizsgálata

MSZ EN 14582:2007

Hulladékok jellemzése. Halogén- és kéntartalom. Zárt rendszerben, oxigénben való égetés és meghatározási módszerek

MSZ EN 15169:2007

Hulladékok jellemzése. Hulladékok, iszapok és üledékek izzítási veszteségének meghatározása

MSZ EN 15309:2007

Hulladékok és talajok jellemzése. Az elemösszetétel meghatározása röntgen-fluoreszcenciával

MSZ EN 1501-4:2008

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 4. rész: Hulladékgyűjtő járművek zajkibocsátásának vizsgálati módszere

MSZ EN 15216:2008

Hulladékok jellemzése. Az összes oldott szilárd anyag (TDS) meghatározása vízből és kivonatokból

MSZ EN 1501-3:2008

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 3. rész: Elülső töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 13071-1:2008

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13071-2:2008

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 15308:2008

Hulladékok jellemzése. Egyes poliklórozott bifenilek (PCB-k) meghatározása szilárd hulladékban kapilláris-gázkromatográfiával, elektronbefogásos vagy tömegspektrometriás detektálással

MSZ EN 840-6:2004+A1:2009

Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 6. rész: Biztonsági és egészségvédelmi követelmények

MSZ EN 15527:2009

Hulladékok jellemzése. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása hulladékban gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC/MS)

MSZ EN 12920:2006+A1:2009

Hulladékok jellemzése. Eljárásmód a hulladékok előírt körülmények közötti kioldhatósági viselkedésének meghatározására

MSZ EN 62321:2009

Elektrotechnikai gyártrmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek) szintjének meghatározása (IEC 62321:2008)

MSZ EN 62430:2009

Villamos és elektronikus termékek környezettudatos tervezése (IEC 62430:2009)

MSZ EN 1501-1:1998+A2:2010

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 1501-2:2005+A1:2010

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 2. rész: Oldalsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 13965-2:2011

Hulladékok jellemzése. Fogalommeghatározások. 2. rész: A hulladékkezeléssel kapcsolatos szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 16192:2012

Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése

MSZ EN 16194:2012

Mobil, nem csatornába bekötött WC-k. A szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó követelmények a kabinok és egészségügyi termékek telepítéséhez

MSZ EN 1501-1:2012

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 1501-5:2012

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 5. rész: A hulladékgyűjtő járművek beürítő berendezései

MSZ EN 13071-3:2012

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Ajánlott beürítő csatlakozások

MSZ EN 15875:2012

Hulladékok jellemzése. Szulfidos hulladékok savasságának és neutralizálásának meghatározása statikus vizsgálattal

MSZ EN 62474:2012

Az elektrotechnikai iparra és a termékeinek anyagára vonatkozó nyilatkozat (IEC 62474:2012)

MSZ EN 50574-1:2012

Illékony fluorozott szénhidrogéneket vagy illékony szénhidrogéneket tartalmazó, leselejtezett háztartási gépek gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei

MSZ EN 50581:2013

Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozására tekintettel

MSZ EN 840-1:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek. 1. rész: 2 kerekű, legfeljebb 400 l térfogatú konténerek fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-2:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek. 2. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú konténerek lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-3:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek. 3. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú konténerek domború tolófedéllel (-fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-4:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek. 4. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1700 l térfogatú konténerek lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású, széles vagy BG- és/vagy széles fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-5:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható tartályok. 5. rész: Kivitelezési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 840-6:2013

Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek. 6. rész: Biztonsági és egészségvédelmi követelmények

MSZ EN 16123:2013

Hulladékok jellemzése. Útmutató a szitálási módszerek kiválasztásához és alkalmazásához

MSZ EN 62321-1:2013

Egyes anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés (IEC 62321-1:2013)

MSZ EN 62542:2013

Elektromos és elektronikus termékek, illetve rendszerek környezetvédelmi szabványosítása. Szakkifejezések gyűjteménye (IEC 62542:2013)

MSZ EN 16377:2014

Hulladékok jellemzése. Brómozott égésgátló anyagok (BFR) meghatározása szilárd hulladékban

MSZ EN 13071-2:2008+A1:2014

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 16457:2014

Hulladékok jellemzése. A vizsgálati program előkészítésének és alkalmazásának keretrendszere. Célkitűzés, tervezés és jelentés

MSZ EN 50625-1:2014

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtési, logisztikai és kezelési követelményei. 1. rész: Általános kezelési követelmények

MSZ EN 62321-2:2014

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 2. rész: Szétszerelés, szétválasztás és mechanikai minta-előkészítés (IEC 62321-2:2013)

MSZ EN 62321-3-1:2014

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 3-1. rész: Átvilágítás. Az ólom, higany, kadmium, összes króm és összes bróm röntgenfluoreszcens spektrometriás meghatározása (IEC 62321-3-1:2013)

MSZ EN 62321-3-2:2014

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 3-2. rész: Átvilágítás. Az összes bróm égetéses meghatározása polimerekben és az elektronikában. Ionkromatográfia (IEC 62321-3-2:2013)

MSZ EN 62321-4:2014

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 4. rész: A higany CV-AAS-ses, CV-AFS-ses, ICP-OES-ses és ICP-MS-ses meghatározása polimerekben, fémekben és az elektronikában (IEC 62321-4:2013)

MSZ EN 62321-5:2014

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 5. rész: A kadmium, ólom és króm AAS-ses, AFS-ses, ICP-OES-ses és ICP-MS-ses meghatározása polimerekben és az elektronikában, valamint kadmium- és ólomfémben (IEC 62321-5:2013)

MSZ EN 16424:2015

Hulladékok jellemzése. Szűrési módszerek az elemi összetétel meghatározásához hordozható röntgenfluoreszcens eszközökkel

MSZ EN 50625-2-1:2015

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-1. rész: Lámpák kezelési követelményei

MSZ EN 14429:2015

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. A pH hatása a kioldódásra kezdeti sav/lúg hozzáadással

MSZ EN 14997:2015

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. A pH hatása a kioldódásra folyamatos pH-szabályozással

MSZ EN 15002:2015

Hulladékok jellemzése. Vizsgálati mintarészek előkészítése laboratóriumi mintából

MSZ EN 15863:2015

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata az alapjellemzéshez. Dinamikus monolitikus kioldódási vizsgálat időszakos kilúgozószer-újítással, rögzített feltételek mellett

MSZ EN 1501-1:2011+A1:2015

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 50625-2-2:2015

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-2. rész: CRT-ket és síkképernyőket tartalmazó WEEE-k kezelési követelményei

MSZ EN 62321-6:2015

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 6. rész: Polibrómozott bifenilek és polibrómozott difenil-éterek polimerekben, gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS) (IEC 62321-6:2015)

MSZ EN 62321-7-1:2016

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 7-1. rész: A hat vegyértékű króm (Cr(VI)) jelenlétének meghatározása a fémeken lévő színtelen és színes korrózióálló bevonatokban kolorimetriás módszerrel (IEC 62321-7-1:2015)

MSZ EN 14582:2017

Hulladékok jellemzése. Halogén- és kéntartalom. Zárt rendszerekben, oxigénben való égetés és meghatározási módszerek

MSZ EN 15308:2017

Hulladékok jellemzése. Egyes poliklórozott bifenilek (PCB-k) meghatározása szilárd hulladékban gázkromatográfiával, elektronbefogásos vagy tömegspektrometriás detektálással

MSZ EN 12574-1:2017

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Legfeljebb 10 000 liter űrtartalmú tartályok lapos vagy domború fedéllel (fedelekkel), emelőkaros, dupla emelőkaros vagy zsebes emelőszerkezethez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 12574-2:2017

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12574-3:2017

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Biztonsági és egészségügyi követelmények

MSZ EN 14405:2017

Hulladékok jellemzése. Kioldódási tulajdonságok vizsgálata. Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat (meghatározott körülmények között)

MSZ EN 50625-2-3:2017

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-3. rész: Hőcserélő berendezések és egyéb, illékony fluorozott szénhidrogéneket (VFC) és/vagy illékony szénhidrogéneket (VHC) tartalmazó WEEE-k kezelési követelményei

MSZ EN 62321-7-2:2017

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 7-2. rész: Hat vegyértékű króm. Hat vegyértékű króm (Cr(VI)) meghatározása polimerekben és elektronikai eszközökben kolorimetriás módszerrel (IEC 62321-7-2:2017)

MSZ EN 62321-8:2017

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 8. rész: Polimerekben lévő ftalátok meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC/MS) módszerrel, pirolizáló/termikus deszorpciós kiegészítéssel ellátott gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (Py/TD-GC-MS) módszerrel (IEC 62321-8:2017)

MSZ EN 50625-2-4:2018

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-4. rész: Napelempanelek kezelési követelményei

MSZ EN 62321-4:2014/A1:2018

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 4. rész: A higany CV-AAS-es, CV-AFS-es, ICP-OES-es és ICP-MS-es meghatározása polimerekben, fémekben és az elektronikában (IEC 62321-4:2013/A1:2017)

MSZ EN IEC 63000:2019

Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozóan (IEC 63000:2016)

MSZ EN IEC 62474:2019

Az elektrotechnikai iparra és termékeinek anyagára vonatkozó nyilatkozat (IEC 62474:2018)

MSZ EN 16815:2019

CleANopen. Kommunális járművek alkalmazási profilja

MSZ EN 13071-1:2020

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13071-2:2020

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei

MSZ EN 13071-3:2020

Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Ajánlott beürítőcsatlakozások

MSZ EN 50614:2020

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználásra való előkészítésének követelményei

MSZ EN 50693:2020

Termékkategória-szabályok az elektronikus és elektromos termékek és rendszerek életciklus-értékeléséhez

MSZ EN 840-1:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 1. rész: 2 kerekű, legfeljebb 400 l térfogatú tartályok fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-2:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 2. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-3:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 3. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l térfogatú tartályok domború tolófedéllel (-fedelekkel), csapos megfogású és/vagy fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-4:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 4. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1700 l térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású, széles vagy BG- és/vagy széles fésűs beürítőberendezésekhez. Méretek és kialakítás

MSZ EN 840-5:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 5. rész: Teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 840-6:2020

Mobil tartályok hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. 6. rész: Biztonsági és egészségvédelmi követelmények

MSZ CEN/TR 16192:2020

Hulladékok. Útmutató a kivonatok elemzéséhez

MSZ EN 14803:2020

A hulladék mennyiségének azonosítása és/vagy meghatározása

MSZ EN 17366:2020

Hulladékgazdálkodás. Beléptetés a gyűjtőtartályokhoz. Azonosítás és engedélyezés

MSZ EN IEC 62474:2019/A1:2021

Az elektrotechnikai iparra és termékeinek anyagára vonatkozó nyilatkozat (IEC 62474:2018/A1:2020)

MSZ EN 1501-1:2021

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulról tölthető hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 1501-2:2021

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 2. rész: Oldalról tölthető hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 1501-3:2021

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 3. rész: Elölről tölthető hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 1501-5:2021

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 5. rész: A hulladékgyűjtő járművek beürítőberendezései

MSZ EN IEC 62321-2:2022

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 2. rész: Szétszerelés, szétválasztás és mechanikai minta-előkészítés (IEC 62321-2:2021)

MSZ EN IEC 62321-3-3:2022

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 3-3. rész: Átvilágítás. Polimerekben lévő polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek és ftalátok meghatározása pirolizáló/termikus deszorpciós gázkromatográf-tömegspektrométerrel (Py/TD-GC-MS) (IEC 62321-3-3:2021)

MSZ EN IEC 62321-9:2022

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 9. rész: Polimerekben lévő hexabróm-ciklododekán meghatározása gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS) (IEC 62321-9:2021)

MSZ EN 14735:2022

Hulladékok jellemzése. Hulladékminták előkészítése ökotoxikológiai vizsgálatokhoz

MSZ EN 13657:2003

Hulladékok vizsgálata. Feltárási eljárás a királyvízzel kioldható elemtartalom meghatározásához

MSZ EN 12457-1:2003

Hulladékok vizsgálata. Kioldódás. Szemcsés hulladékok és iszapok kioldódásának megfelelőségi vizsgálata. 1. rész: Egylépéses oszlopteszt 2 l/kg folyadék–szilárd arány esetén nagy szilárdanyag-tartalmú, 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagokra (méretcsökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-2:2003

Hulladékok vizsgálata. Kioldódás. Szemcsés hulladékok és iszapok kioldódásának megfelelőségi vizsgálata. 2. rész: Egylépéses oszlopteszt 10 l/kg folyadék–szilárd arány esetén 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagokra (méretcsökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-3:2003

Hulladékok vizsgálata. Kioldódás. Szemcsés hulladékok és iszapok kioldódásának megfelelőségi vizsgálata. 3. rész: Egylépéses oszlopteszt 2 l/kg és 8 l/kg folyadék-szilárd arány esetén nagy szilárdanyag-tartalmú, 4 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagokra (méretcsökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12457-4:2003

Hulladékok vizsgálata. Kioldódás. Szemcsés hulladékok és iszapok kioldódásának megfelelőségi vizsgálata. 4. rész: Egylépéses oszlopteszt 10 l/kg folyadék–szilárd arány esetén 10 mm-nél kisebb szemcseméretű anyagokra (méretcsökkentéssel vagy anélkül)

MSZ EN 12506:2003

Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése. A pH és az As, Ba, Cd, Cl^-ˇ, Co, Cr, Cr (VI), Cu, Mo, Ni, NOˇ2^^-ˇ, Pb, összes S, SOˇ4^^2-ˇ, V és Zn meghatározása

MSZ EN 13370:2003

Hulladékok jellemzése. Kivonatok elemzése. Ammónium, AOX, vezetőképesség, Hg, fenolindex, TOC, könnyen felszabadítható CN^-ˇ és F^-ˇ meghatározása

MSZ EN 13656:2004

Hulladékok jellemzése. Hidrogén-fluorid (HF), salétromsav (HNO3) és sósav (HCl) keverékeivel, valamint mikrohullámmal végzett feltárás elemek ezt követő meghatározásához

MSZ EN 14039:2005

Hulladékok jellemzése. Szénhidrogén-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel a C10-C40 tartományban

MSZ EN 14345:2005

Hulladékok jellemzése. Szénhidrogén-tartalom meghatározása gravimetriás módszerrel

MSZ EN 13965-2:2005

Hulladékok jellemzése. Fogalommeghatározások. 2. rész: Hulladékkezeléssel kapcsolatos szakkifejezések és meghatározásaik

MSZ EN 13965-1:2005

Hulladékok jellemzése. Fogalommeghatározások. 1. rész: Anyagokkal kapcsolatos szakkifejezések és meghatározásaik

MSZ EN 14735:2006

Hulladékok jellemzése. Hulladékminták előkészítése ökotoxikológiai vizsgálatokhoz

MSZ EN 14899:2006

Hulladékok jellemzése. Hulladék anyagok mintavétele. A mintavételi terv elkészítésének és alkalmazásának keretei

MSZ EN 15002:2006

Hulladékok jellemzése. A vizsgálati mintarészek elkészítése a laboratóriumi mintából

MSZ EN 14803:2006

A hulladék azonosítása és/vagy mennyiségének meghatározása

MSZ EN 15527:2009

Hulladékok jellemzése. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása hulladékban gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC/MS)

MSZ EN 1501-1:2012

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 50625-1:2014

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 1. rész: Általános kezelési követelmények

MSZ EN 15002:2015

Hulladékok jellemzése. Vizsgálati mintarészek előkészítése laboratóriumi mintából

MSZ CEN/TR 16192:2020

Hulladékok. Útmutató az eluátumok elemzéséhez

MSZ EN 62321-1:2013

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés (IEC 62321-1:2013)

MSZ EN 50419:2023

Elektromos és elektronikus berendezések jelölése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtéséhez

MSZ EN 1501-4:2023

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 4. rész: A hulladékgyűjtő járművek zajkibocsátásának vizsgálati módszere

MSZ EN 17367:2023

Hulladékgazdálkodás. Adatkommunikáció a kommunikációkezelő rendszer és a helyhez kötött hulladékgyűjtő konténerek háttér- (back office) rendszere között. Funkcionális specifikáció és a szemantikai adatmodell

MSZ EN IEC 62321-12:2023

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 12. rész: Egyidejű meghatározás. Polimerekben lévő polibrómozott bifenilek, polibrómozott difenil-éterek és ftalátok meghatározása gázkromatográfiás tömegspektrometriával (IEC 62321-12:2023)

MSZ EN 16194:2023

Nem közcsatornára kötött, mobil WC-kabinok. A kabinok és higiéniai termékek telepítésével kapcsolatos szolgáltatások és termékek követelményei

MSZ EN IEC 62321-3-4:2023

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 3-4. rész: Szűrés. Ftalátok szűrése elektrotechnikai termékek polimerjeiben UV-detektálású, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC-UV), vékonyréteg-kromatográfiával (TLC) és termikus deszorpciós tömegspektrometriával (TD-MS) (IEC 62321-3-4:2023)

MSZ EN IEC 62321-11:2024

Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 11. rész: Trisz(2-klór-etil)-foszfát (TCEP) műanyagokban, gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS) és folyadékkromatográfiás tömegspektrometriával (LC-MS) (IEC 62321-11:2023)

MSZ CEN/TS 16023:2024

Hulladékok jellemzése. A bruttó fűtőérték meghatározása és a nettó fűtőérték számítása

Titkár Csík Gabriella
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 183 Hulladékgazdálkodás Waste management
CLC/TC 111X Környezet Environment

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 297 Hulladékgyűjtés és -szállítás kezelése Waste collection and transportation management

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Kovács-Seres Boglárka
Agrárminisztérium Sári-Luczó Emma
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dr. Aleksza László
Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya Somfalvi Annamária
Miskolci Egyetem Dr. Mádai Ferenc
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége Héjja Eszter
Magyar Mérnöki Kamara Farkas Endre
EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Dr. Ágoston Csaba
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Horváth Viktória
QualcoDuna Proficiency Testing Hungary Nonprofit Kft. Dr. Bordós Gábor
HungaroMet Nonprofit Zrt. Csiffáry Nóra