A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 410
A bizottság neve Roncsolásmentes vizsgálat
A bizottság tevékenységi területe A fémek, fémtermékek - köztük a hegesztett kötések - roncsolásmentes vizsgálati módszerei. A vizsgálati módszerek fogalommeghatározásai, eszközei, berendezései. A roncsolásmentes vizsgálatok eredményeinek kiértékelése és az átvételi követelmények. A roncsolásmentes vizsgáló személyzet.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 7863:1977

Fémek ultrahang-vizsgálatának fogalommeghatározásai

MSZ 12370:1977

Réz és rézötvözetű csövek vizsgálata örvényárammal

MSZ 17733:1968

Ferromágneses anyagok hibavizsgálata mágnesezhető vizsgálóporral

MSZ 7865-1:1976

Ultrahang-vizsgáló készülékek ellenőrzése. 1 sz. ellenőrzőtest és alkalmazása

MSZ 4310-2:1984

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéses vizsgálat

MSZ 4310-3:1985

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéssel kimutatható felületi hibák jelrendszere

MSZ 7875:1986

Roncsolásmentes vizsgálathoz használt ultraibolyasugár-forrás közvetett értékelése

MSZ 7878:1986

Felületek folyadékbehatolásos vizsgálórendszerének ellenőrzése

MSZ 7879:1986

Felületek folyadékbehatolásos vizsgálatának alapelvei

MSZ 4310-6:1986

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Legfeljebb 50 mm vastag acéllemezek hegesztett tompakötéseinek radiográfiai vizsgálata

MSZ 4310-8:1987

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folytonossági hiányok jelrendszere ultrahangos vizsgálathoz

MSZ 4310-5:1988

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folytonossági hiányok jelrendszere radiográfiai vizsgálathoz

MSZ ISO 9916:1993

Ötvözött alumínium- és magnéziumöntvények folyadékbehatolásos vizsgálata

MSZ ISO 4993:1993

Acélöntvények. Radiográfiai vizsgálat

MSZ ISO 10049:1993

Ötvözött alumíniumöntvények. Porozitásvizsgálat szemrevételezéssel

MSZ ISO 4992:1994

Acélöntvények. Ultrahangos vizsgálat

MSZ EN 473:1994

Roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzők minősítése és a minősítés tanúsítása. Általános alapelvek

MSZ ISO 4987:1994

Acélöntvények. Folyadékbehatolásos vizsgálat

MSZ EN 462-1:1995

Roncsolásmentes vizsgálatok. Radiológiai felvételek képminősége. 1. rész: Huzalsoros képminőségjelzők. A képminőség meghatározása

MSZ EN 462-2:1995

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész: Lépcsős-furatos képminőségjelzők. A képminőség meghatározása

MSZ EN 462-5:1998

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: Kéthuzalos képminőségjelzők, a képéletlenség meghatározása

MSZ EN 10246-1:1998

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) ferromágneses acélcsövek automatikus elektromágneses vizsgálata a tömörség igazolására

MSZ EN 1330-3:1998

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 3. rész: Ipari röntgenvizsgálatban használt fogalmak

MSZ EN 444:1998

Roncsolásmentes vizsgálat. Fémek röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai vizsgálatának általános elvei

MSZ EN 1321:1998

Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásmentes vizsgálatai. Hegesztett kötések makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata

MSZ EN 970:1998

Ömlesztőhegesztéssel készített kötések roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéses vizsgálat

MSZ EN 1330-3:1999

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 3. rész: Az ipari radiográfiai vizsgálat fogalmai

MSZ EN 970:1999

Fémek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéses vizsgálat

MSZ EN 10228-3:1999

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Ferrites vagy martenzites kovácsolt acéltermékek ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 10246-7:1999

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: A varrat nélküli és (a fedett ívű acélcsövek kivételével) a hegesztett acélcsövek teljes felületre kiterjedő automatikus ultrahangos vizsgálata a hosszirányú hibák kimutatására

MSZ EN 12062:1999

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok

MSZ EN 1518:1999

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgásvizsgálat. A tömegspektrometriás szivárgásérzékelő jellemzői

MSZ EN 1971:1999

Réz és rézötvözetek. Csövek örvényáramos vizsgálata

MSZ EN 584-1:1999

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 1. rész: Az ipari radiográfiai filmrendszerek csoportosítása

MSZ EN 584-2:1999

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján

MSZ EN 583-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 462-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Vasalapú ötvözetekre vonatkozó képminőségosztályok

MSZ EN 462-4:2000

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész: A képminőség és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása

MSZ ENV 583-6:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. 6. rész: Futásidő-szóródásos eljárás, a hibák kimutatásának és méretmeghatározásának módszere

MSZ EN 1711:2000

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések örvényáramú vizsgálata vektorelemzéssel

MSZ EN 1779:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

MSZ EN ISO 3452-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyag vizsgálata (ISO 3452-2:2000)

MSZ EN 10228-2:2000

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat

MSZ EN 10228-4:2000

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Az ausztenites és ausztenites-ferrites, korrózióálló acél kovácsolt termékek ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 10246-2:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Ausztenites és ausztenites-ferrites, varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívű hegesztésű) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata a folyadéknyomásos tömörség ellenőrzésére

MSZ EN 10246-3:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívű hegesztésű) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-4:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Varrat nélküli, ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, mágneses átalakítós/szórt fluxusos vizsgálata a keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-5:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 5. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívű hegesztésű), ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, mágneses átalakítós/szórt fluxusos vizsgálata a hosszirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-6:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 6. rész: Varrat nélküli acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos vizsgálata a keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-8:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 8. rész: Acélcsövek ellenállás-hegesztéses és indukciós eljárással hegesztett varratának automatikus ultrahangos vizsgálata a hosszirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-9:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 9. rész: Acélcsövek fedett ívű eljárással hegesztett varratának automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy a keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-10:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 10. rész: Acélcsövek automatikus ívhegesztéssel készített varratának radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-11:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 11. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek folyadékbehatolásos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-12:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett, ferromágneses acélcsövek mágnesporos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 10246-13:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 13. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívű hegesztésű) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése

MSZ EN 10246-14:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 14. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívű hegesztésű) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN 10246-15:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 15. rész: Hegesztett acélcsövek gyártására használt szalagok/lemezek automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN 10246-16:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 16. rész: Hegesztett acélcsövek varratkörnyezetében az alapanyag automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN 10246-17:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 17. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek végeinek ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN 10246-18:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 18. rész: Varrat nélküli és hegesztett, ferromágneses acélcsövek végeinek mágnesporos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN 10256:2000

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. Az 1. és a 2. szintű roncsolásmentes vizsgálók minősítése és illetékessége

MSZ EN 12543-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 1. rész: Pásztázó eljárás

MSZ EN 12543-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 2. rész: Furatkamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 3. rész: Réskamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-4:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 4. rész: Élmódszer

MSZ EN 12543-5:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 5. rész: Kis és mikrofókuszú röntgencsövek tényleges fókuszfoltméretének mérése

MSZ EN 12544-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 1. rész: Feszültségelosztó eljárás

MSZ EN 12544-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 2. rész: A változatlanság ellenőrzése vastagszűrő-módszerrel

MSZ EN 12544-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 3. rész: Spektrometriás módszer

MSZ EN 12668-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 1. rész: Eszközök

MSZ EN 12668-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 3. rész: Vizsgálóberendezés

MSZ EN 12679:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ipari radiográfiai sugárforrások méretének meghatározása. Radiográfiai módszer

MSZ EN 13068-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Radioszkópiai ellenőrzés. 1. rész: A képminőségi jellemzők mennyiségi mérése

MSZ EN 13068-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Radioszkópiai ellenőrzés. 2. rész: A képminőségi eszközök tartós idejű állandóságának ellenőrzése

MSZ EN ISO 3452-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 3. rész: Ellenőrző testek (ISO 3452-3:1998)

MSZ EN 10228-1:2000

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 1330-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 1. rész: Az általános fogalmak listája

MSZ EN 1330-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 2. rész: A roncsolásmentes vizsgálati módszerek közös fogalmai

MSZ EN 1330-5:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 5. rész: Az örvényáramos vizsgálat fogalmai

MSZ EN 1330-8:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 8. rész: A tömörségvizsgálat fogalmai

MSZ EN 1435:2000

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok radiográfiai vizsgálata

MSZ EN 1593:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Buborékemissziós módszerek

MSZ EN 12223:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Előírások az 1. sz. ellenőrző testre

MSZ EN ISO 3452-4:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 4. rész: Berendezések (ISO 3452–4:1998)

MSZ EN 583-3:2001

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 3. rész: Átsugárzásos módszer

MSZ EN 1289:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 12517:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések radiográfiai vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 1291:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 1290:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 571-1:2001

Roncsolásmentes vizsgálatok. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 1713:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése

MSZ EN 1714:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 10160:2001

A 6 mm és annál nagyobb falvastagságú lapos acéltermékek ultrahangos vizsgálata (impulzusvisszhang-eljárás)

MSZ EN 1712:2001

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 583-5:2001

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 5. rész: A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása

MSZ EN ISO 12706:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. A folyadékbehatolásos vizsgálat fogalmai (ISO 12706:2000)

MSZ CR 13935:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálat általános adatformátumának modellje

MSZ EN 473:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek

MSZ EN 583-2:2001

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 2. rész: Érzékenység- és geometriai beállítás

MSZ EN 12084:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Örvényáramos vizsgálat. Általános irány- és alapelvek

MSZ EN 12668-2:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN 13018:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Szemrevételezéses vizsgálat. Általános alapelvek

MSZ EN 13184:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgás-vizsgálat. Nyomásváltásos eljárás

MSZ EN 13185:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgás-vizsgálat. Jelzőgázos eljárás

MSZ EN 13477-1:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 1. rész: A berendezés leírása

MSZ EN 13477-2:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 2. rész: A működési jellemzők igazolása

MSZ EN 13068-3:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Radioszkópiai ellenőrzés. 3. rész: A fémek röntgen- és gamma-sugaras radioszkópiai vizsgálatának általános alapelvei

MSZ EN 1330-4:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 4. rész: Az ultrahangos vizsgálatok fogalmai

MSZ EN 1330-9:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 9. rész: Az akusztikus emissziós vizsgálatok fogalmai

MSZ EN ISO 3059:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat. A megvilágítás feltételei (ISO 3059:2001)

MSZ EN ISO 9934-1:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 9934-1:2001)

MSZ EN 13192:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgásvizsgálat. A referenciaszivárgás kalibrálása gázok esetén

MSZ EN 13625:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgásvizsgálat. Irányelvek a gázszivárgásmérő berendezések kiválasztásához

MSZ EN 10306:2002

Vas és acél. Párhuzamos talpú I acélok és IPE-tartók ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 10307:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. A korrózióálló, ausztenites és ausztenites-ferrites, legalább 6 mm vastag lapos acéltermékek ultrahangos vizsgálata (visszaverődéses eljárás)

MSZ EN 10308:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Acélrudak ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 13554:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Általános alapelvek

MSZ EN 1289:1998/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 1290:1998/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 1291:1998/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 1435:1997/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok radiográfiai vizsgálata

MSZ EN 1712:1997/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 1713:1998/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése

MSZ EN 1714:1997/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 12062:1997/A1:2002

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok

MSZ EN ISO 9934-3:2002

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 3. rész: Berendezés (ISO 9934-3:2002)

MSZ EN 12517:1998/A1:2003

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések radiográfiai vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 583-4:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. 4. rész: A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata

MSZ EN ISO 9934-2:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 2. rész: Vizsgálóanyag (ISO 9934-2:2002)

MSZ EN 12680-1:2003

Öntészet. Ultrahangos vizsgálat. 1. rész: Általános célú acélöntvények

MSZ EN 12680-2:2003

Öntészet. Ultrahangos vizsgálat. 2. rész: Acélöntvények erősen igénybe vett alkatrészekhez

MSZ EN 12680-3:2003

Öntészet. Ultrahangos vizsgálat. 3. rész: Gömbgrafitos vasöntvények

MSZ EN 12681:2003

Öntészet. Radiográfiai vizsgálat

MSZ EN 13860-1:2003

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramú vizsgálat. A vizsgálóberendezés jellemzői és igazoló ellenőrzése. 1. rész: A vizsgálókészülék jellemzői és igazoló ellenőrzése

MSZ EN 13860-2:2003

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramú vizsgálat. A vizsgálóberendezés jellemzői és igazoló ellenőrzése. 2. rész: A szonda jellemzői és igazoló ellenőrzése

MSZ EN 13927:2003

Roncsolásmentes vizsgálatok. Szemrevételezéses vizsgálat. Felszerelés

MSZ EN 1330-10:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 10. rész: A szemrevételezéses vizsgálat fogalmai

MSZ EN 13925-1:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Röntgen-diffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 13925-2:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Röntgen-diffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 2. rész: Vizsgálati eljárások

MSZ EN 14096-1:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 1. rész: Meghatározások, a képminőségi paraméterek mennyiségi mérése, összehasonlító film és minőségi ellenőrzés

MSZ EN 14096-2:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 2. rész: Minimumkövetelmények

MSZ EN 13018:2001/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Szemrevételezéses vizsgálat. Általános alapelvek

MSZ EN 13184:2001/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgás-vizsgálat. Nyomásváltásos eljárás

MSZ EN 13185:2001/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Szivárgás-vizsgálat. Jelzőgázos eljárás

MSZ EN 13554:2002/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Általános alapelvek

MSZ EN 13860-3:2004

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálat. A vizsgálóberendezés jellemzői és igazoló ellenőrzése. 3. rész: A rendszer jellemzői és igazoló ellenőrzése

MSZ EN ISO 9934-1:2001/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 9934-1:2001)

MSZ EN 583-1:1998/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 583-4:2002/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. 4. rész: A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata

MSZ EN 583-5:2000/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 5. rész: A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása

MSZ EN 1593:1999/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Buborékemissziós módszerek

MSZ EN 1711:2000/A1:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Örvényáramos vizsgálat vektorelemzéssel

MSZ EN 1779:1999/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

MSZ EN 12084:2001/A1:2004

Roncsolásmentes vizsgálat. Örvényáramos vizsgálat. Általános irány- és alapelvek

MSZ EN 1291:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 1289:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek

MSZ EN 1290:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 12517:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések radiográfiai vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 12062:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok

MSZ EN 1712:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata. Átvételi szintek

MSZ EN 1435:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok radiográfiai vizsgálata

MSZ EN 1714:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 1713:2004

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése

MSZ EN 12668-1:2000/A1:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 1. rész: Eszközök

MSZ EN 12668-2:2001/A1:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN 12668-3:2000/A1:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 3. rész: Vizsgálóberendezés

MSZ EN 14127:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vastagságmérés

MSZ EN 1330-7:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 7. rész: A mágnesezhető poros vizsgálatban használt fogalmak

MSZ EN 13925-3:2005

Roncsolásmentes vizsgálat. Röntgen-diffrakció polikristályos és amorf anyag esetén. 3. rész: Berendezések

MSZ EN 14584:2006

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források síkbeli helyzete

MSZ EN 14784-1:2006

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 1. rész: A rendszerek osztályozása

MSZ EN 14784-2:2006

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 2. rész: A fémek röntgen- és gammasugaras vizsgálatának általános alapelvei

MSZ EN 10246-7:2006

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: A varrat nélküli és a hegesztett acélcsövek (a fedett ívű acélcsövek kivételével) teljes felületre kiterjedő automatikus ultrahangos vizsgálata a hosszirányú eltérések kimutatására

MSZ EN 473:2006

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek

MSZ EN 584-1:2006

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 1. rész: Az ipari radiográfiai filmrendszerek csoportosítása

MSZ EN 12517-1:2006

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Acél nikkel, titán és ötvözeteik hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek

MSZ CEN/TS 15053:2006

Roncsolásmentes vizsgálatok. Előírások a vizsgadarabok folytonossági hiányainak típusaira

MSZ EN ISO 3452-2:2007

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyagok vizsgálata (ISO 3452-2:2006)

MSZ EN 15317:2007

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az ultrahangos vastagságmérő berendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése

MSZ EN 1330-11:2007

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 11. rész: A sokkristályos és amorf anyagok röntgendiffrakciójának fogalmai

MSZ EN 15495:2008

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források térbeli helyzete

MSZ EN 473:2008

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek

MSZ EN 583-6:2009

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. 6. rész: Futásidő-szóródásos eljárás, a hibák kimutatásának és méretmeghatározásának módszere

MSZ EN 12543-2:2009

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 2. rész: Furatkamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 15305:2009

Roncsolásmentes vizsgálatok. A maradó feszültség elemzésének röntgensugaras diffrakciós vizsgálati módszere

MSZ EN ISO 12718:2009

Roncsolásmentes vizsgálat. Örvényáramos vizsgálat. Szakszótár (ISO 12718:2008)

MSZ EN ISO 15548-1:2009

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. 1. rész: A vizsgálókészülék jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 15548-1:2008)

MSZ EN ISO 15548-2:2009

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. 2. rész: A szonda jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 15548-2:2008)

MSZ EN ISO 15548-3:2009

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. 3. rész: A rendszer jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 15548-3:2008)

MSZ EN ISO 3452-5:2009

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 5. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 50 Celsius-foknál nagyobb hőmérsékleteken (ISO 3452-5:2008)

MSZ EN ISO 3452-6:2009

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 6. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 10 Celsius-foknál kisebb hőmérsékleteken (ISO 3452-6:2008)

MSZ EN 15617:2009

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételi szintek

MSZ EN 1330-9:2009

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 9. rész: Az akusztikus emissziós vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN 1330-4:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Fogalommeghatározások. 4. rész: Az ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN 15856:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós (AE-) vizsgálatok. Az AE-vizsgálatok általános alapelvei a folyadékkal kitöltött fémköpenyen belüli korrózió kimutatására

MSZ EN 15857:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós (AE-) vizsgálatok. Szálerősítésű polimerek vizsgálata. Egyedi módszertan és általános értékelési feltételek

MSZ EN ISO 12706:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Folyadékbehatolásos vizsgálatok. Szakszótár (ISO 12706:2009)

MSZ EN 12668-1:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 1. rész: Eszközök

MSZ EN 12668-2:2010

Roncsolásmentes vizsgálatok. Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN 13477-2:2011

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 2. rész: A működési jellemzők igazolása

MSZ EN ISO 7963:2011

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálatok. A 2-es számú kalibrációs test követelményei (ISO 7963:2006)

MSZ EN ISO 15549:2011

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálatok. Általános alapelvek (ISO 15549:2008)

MSZ EN ISO 10893-1:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus elektromágneses vizsgálata a tömörség igazolására (ISO 10893-1:2011)

MSZ EN ISO 10893-2:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata az anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-2:2011)

MSZ EN ISO 10893-3:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett), ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos tömörségvizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-3:2011)

MSZ EN ISO 10893-4:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek folyadékbehatolásos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-4:2011)

MSZ EN ISO 10893-5:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 5. rész: Varrat nélküli és hegesztett, ferromágneses acélcsövek mágnesezhető poros vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-5:2011)

MSZ EN ISO 10893-6:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 6. rész: Hegesztett acélcsövek varratának radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-6:2011)

MSZ EN ISO 10893-7:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: Hegesztett acélcsövek varratának digitalizált radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-7:2011)

MSZ EN ISO 10893-8:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 8. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására (ISO 10893-8:2011)

MSZ EN ISO 10893-9:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 9. rész: Hegesztett acélcsövek gyártására használt szalagok/lemezek automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására (ISO 10893-9:2011)

MSZ EN ISO 10893-10:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 10. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-10:2011)

MSZ EN ISO 10893-11:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 11. rész: Hegesztett acélcsövek varratának automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására (ISO 10893-11:2011)

MSZ EN ISO 10893-12:2011

Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése (ISO 10893-12:2011)

MSZ EN 13554:2011

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós vizsgálatok. Általános alapelvek

MSZ EN 14127:2011

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vastagságmérés

MSZ EN ISO 17637:2011

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata (ISO 17637:2003)

MSZ EN 16016-1:2012

Roncsolásmentes vizsgálatok. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 1. rész: Terminológia

MSZ EN 16016-2:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 2. rész: Alapelv, berendezés és minták

MSZ EN 16016-3:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 3. rész: Működés és értelmezés

MSZ EN 16016-4:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 4. rész: Minősítés

MSZ EN 1971-1:2012

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 1. rész: A külső felület gyűrűszondás vizsgálata

MSZ EN 1971-2:2012

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 2. rész: A belső felület vizsgálata belső tapintószondával

MSZ EN 16090:2012

Réz és rézötvözetek. Az átlagos szemcseméret becslése ultrahanggal

MSZ EN 16018:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Terminológia. A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN ISO 11699-1:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 1. rész: Az ipari radiográfiai filmrendszerek csoportosítása (ISO 11699-1:2008)

MSZ EN ISO 11699-2:2012

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján (ISO 11699-2:1998)

MSZ EN ISO 9712:2013

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2012)

MSZ EN ISO 2400:2013

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az 1. sz. ellenőrző testek előírásai (ISO 2400:2012)

MSZ EN ISO 3059:2013

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat. A megvilágítás feltételei (ISO 3059:2012)

MSZ EN ISO 17636-1:2013

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 1. rész: Filmre alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek (ISO 17636-1:2013)

MSZ EN ISO 17636-2:2013

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 2. rész: Digitális detektorokra alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek (ISO 17636-2:2013)

MSZ EN 14584:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós vizsgálat. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források síkbeli helyzete

MSZ EN ISO 3452-1:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 3452-1:2013, 2014. 05. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 19232-1:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 1. rész: A képminőségi értékek meghatározása huzalsoros képminőségjelzőkkel (ISO 19232-1:2013)

MSZ EN ISO 19232-2:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész: A képminőségi értékek meghatározása lépcsős-furatos képminőségjelzőkkel (ISO 19232-2:2013)

MSZ EN ISO 19232-3:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Képminőségosztályok (ISO 19232-3:2013)

MSZ EN ISO 19232-4:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész: A képminőségi értékek és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása (ISO 19232-4:2013)

MSZ EN ISO 19232-5:2013

Roncsolásmentes vizsgálatok. A radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: A képéletlenségi értékek meghatározása kéthuzalos képminőségjelzőkkel (ISO 19232-5:2013)

MSZ EN 15317:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az ultrahangos vastagságmérő berendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése

MSZ EN 12668-3:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése. 3. rész: Összetett berendezés

MSZ EN ISO 3452-2:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyagok vizsgálata (ISO 3452-2:2013)

MSZ EN ISO 3452-3:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 3. rész: Ellenőrző testek (ISO 3452-3:2013)

MSZ EN ISO 5579:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Fémek filmet és röntgen- vagy gamma-sugarat felhasználó radiográfiai vizsgálata. Alapvető szabályok (ISO 5579:2013)

MSZ EN ISO 15548-1:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. 1. rész: A vizsgálókészülék jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 15548-1:2013)

MSZ EN ISO 15548-2:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. 2. rész: A szonda jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 15548-2:2013)

MSZ EN 16407-1:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. A csövekben lévő korrózió és lerakódások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 1. rész: Érintőleges radiográfiai ellenőrzés

MSZ EN 16407-2:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. A csövekben lévő korrózió és lerakódások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 2. rész: Kettős falú radiográfiai ellenőrzés

MSZ EN 16392-2:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN ISO 16810:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Általános alapelvek (ISO 16810:2012)

MSZ EN ISO 16811:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Érzékenység- és geometriai beállítás (ISO 16811:2012)

MSZ EN ISO 16823:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Átsugárzásos módszer (ISO 16823:2012)

MSZ EN ISO 16826:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata (ISO 16826:2012)

MSZ EN ISO 16827:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A folytonossági hiányok jellemzése és méreteik meghatározása (ISO 16827:2012)

MSZ EN ISO 16828:2014

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Futásidő-szóródásos módszer a folytonossági hiányok kimutatására és méretük meghatározására (ISO 16828:2012)

MSZ EN ISO 17405:2014

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbantott plattírozás vizsgálati módszere (ISO 17405:2014)

MSZ EN 1330-1:2015

Roncsolásmentes vizsgálat. Terminológia. 1. rész: Az általános fogalmak listája

MSZ EN ISO 16946:2015

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A lépcsős ellenőrző test követelményei (ISO 16946:2015)

MSZ EN ISO 18490:2015

Roncsolásmentes vizsgálatok. A roncsolásmentes vizsgálatot végzők látásélességének értékelése (ISO 18490:2015)

MSZ EN ISO 18563-1:2015

Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 1. rész: Vizsgálókészülékek (ISO 18563-1:2015)

MSZ EN ISO 9934-1:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 9934-1:2015)

MSZ EN ISO 9934-2:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 2. rész: Vizsgálószerek (ISO 9934-2:2015)

MSZ EN ISO 9934-3:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 3. rész: Berendezés (ISO 9934-3:2015)

MSZ EN ISO 18563-3:2016

Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 3. rész: Összetett rendszerek (ISO 18563-3:2015)

MSZ EN 13018:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Szemrevételezéses vizsgálat. Általános alapelvek

MSZ EN ISO 12707:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. Szakszótár (ISO 12707:2016)

MSZ EN 16714-1:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 16714-2:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. 2. rész: Berendezés

MSZ EN 16714-3:2016

Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. 3. rész: Szakkifejezések és meghatározásuk

MSZ EN 10228-1:2016

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 10228-2:2016

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat

MSZ EN 10228-3:2016

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Kovácsolt ferrites vagy martenzites acéltermékek ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 10228-4:2016

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Kovácsolt ausztenites és ausztenites-ferrites, korrózióálló acéltermékek ultrahangos vizsgálata

MSZ EN ISO 18081:2016

Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT). Szivárgásjelzés akusztikus emissziós módszerrel (ISO 18081:2016)

MSZ EN ISO 5577:2017

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Szakszótár (ISO 5577:2017)

MSZ EN ISO 9934-1:2017

Roncsolásmentes vizsgálat. Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 9934-1:2016)

MSZ EN ISO 16946:2017

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A lépcsős ellenőrző test követelményei (ISO 16946:2017)

MSZ EN ISO 20339:2017

Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgálóberendezés. A szondasorok jellemzői és igazoló ellenőrzése (ISO 20339:2017)

MSZ EN ISO 20484:2017

Roncsolásmentes vizsgálatok. Tömörségvizsgálat. Szakszótár (ISO 20484:2017)

MSZ EN 1330-9:2017

Roncsolásmentes vizsgálatok. Fogalommeghatározások. 9. rész: Az akusztikus emissziós vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN ISO 18563-2:2017

Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek (ISO 18563-2:2017)

MSZ EN ISO 19285:2017

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat (PAUT). Átvételi szintek (ISO 19285:2017)

MSZ EN ISO 16371-2:2018

Roncsolásmentes vizsgálatok. Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 2. rész: A fémek röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatának általános alapelvei (ISO 16371-2:2017, 2018. 05. 01-jei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20485:2018

Roncsolásmentes vizsgálatok. Tömörségvizsgálat. Jelzőgázos eljárás (ISO 20485:2017)

MSZ EN ISO 20486:2018

Roncsolásmentes vizsgálatok. Tömörségvizsgálat. Referencialyukak kalibrálása gázok szivárgására (ISO 20486:2017)

MSZ EN 12679:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Radiográfiai vizsgálat. Az ipari radiográfiai gamma-sugárforrások méretének meghatározása

MSZ EN 17119:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. Aktív termográfia

MSZ EN ISO 11699-2:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Ipari radiográfiai film. 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján (ISO 11699-2:2018)

MSZ EN ISO 20769-1:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. A csövekben lévő korrózió és lerakódások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 1. rész: Érintőleges radiográfiai ellenőrzés (ISO 20769-1:2018)

MSZ EN ISO 20769-2:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. A csövekben lévő korrózió és lerakódások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 2. rész: Kettős falú radiográfiai ellenőrzés (ISO 20769-2:2018)

MSZ EN ISO 15708-1:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 1. rész: Terminológia (ISO 15708-1:2017)

MSZ EN ISO 15708-2:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 2. rész: Alapelvek, berendezés és minták (ISO 15708-2:2017)

MSZ EN ISO 15708-3:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 3. rész: Működés és értelmezés (ISO 15708-3:2017)

MSZ EN ISO 15708-4:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 4. rész: Minősítés (ISO 15708-4:2017)

MSZ EN 17263:2019

Réz és rézötvözetek. Rudak, idomrudak, üreges rudak és huzalok külső felületének örvényáramos vizsgálata a hibák gyűrűszondás kijelzésére

MSZ EN ISO 15549:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Örvényáramos vizsgálat. Általános alapelvek (ISO 15549:2019)

MSZ EN ISO 16809:2019

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vastagságmérés (ISO 16809:2017)

MSZ EN ISO 12718:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. Örvényáramos vizsgálat. Szakszótár (ISO 12718:2019)

MSZ EN 16090:2020

Réz és rézötvözetek. Az átlagos szemcseméret becslése ultrahanggal

MSZ EN 1971-1:2020

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 1. rész: A külső felület gyűrűszondás vizsgálata

MSZ EN 1971-2:2020

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 2. rész: A belső felület belső tapintószondás vizsgálata

MSZ EN ISO 14096-1:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 1. rész: Meghatározások, a képminőségi paraméterek mennyiségi mérése, összehasonlító film és minőségi ellenőrzés (ISO 14096-1:2005)

MSZ EN ISO 14096-2:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 2. rész: Minimumkövetelmények (ISO 14096-2:2005)

MSZ EN ISO 16526-1:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 1. rész: Feszültségelosztó eljárás (ISO 16526-1:2011)

MSZ EN ISO 16526-2:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 2. rész: A változatlanság ellenőrzése vastagszűrő-módszerrel (ISO 16526-2:2011)

MSZ EN ISO 16526-3:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 3. rész: Spektrometriás módszer (ISO 16526-3:2011)

MSZ EN ISO 22232-1:2020

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés jellemzése és igazoló ellenőrzése. 1. rész: Készülékek (ISO 22232-1:2020)

MSZ EN ISO 21432:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Szabványos vizsgálati módszer a maradó feszültség neutrondiffrakciós meghatározására (ISO 21432:2019)

MSZ EN ISO 22232-2:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek (ISO 22232-2:2020)

MSZ EN ISO 22232-3:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizsgálóberendezés jellemzése és igazoló ellenőrzése. 3. rész: Összetett berendezés (ISO 22232-3:2020)

MSZ EN ISO 23243:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Rezgősoros ultrahangos vizsgálatok. Szakszótár (ISO 23243:2020)

MSZ EN 12543-2:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 2. rész: Furatkamerás radiográfiai módszer

MSZ EN ISO 3452-1:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (ISO 3452-1:2021)

MSZ EN ISO 3452-2:2021

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyagok vizsgálata (ISO 3452-2:2021)

MSZ EN 13477-2:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 2. rész: A működési jellemzők igazolása

MSZ EN 17290:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Erózió és/vagy korrózió miatti vastagságcsökkenés vizsgálata TOFD-módszerrel

MSZ EN ISO 19232-5:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: A képéletlenség és az alapvető térbeli felbontás értékének meghatározása kéthuzalos képminőségjelzőkkel (ISO 19232-5:2018)

MSZ EN ISO 9712:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021)

MSZ EN 10228-3:1999

Kovácsolt acél roncsolásmentes vizsgálata. Ferrites vagy martenzites kovácsolt acél ultrahangos vizsgálata

MSZ EN 12062:1999

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Általános szabályok fémek esetén

MSZ EN 1711:2000

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Örvényáramos vizsgálat komplex síkelemzéssel

MSZ EN 1779:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

MSZ EN ISO 3452-3:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 3. rész: Ellenőrző testek (ISO 3452-3:1998)

MSZ EN 10228-1:2000

Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN 1330-1:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 1. rész: Az általános fogalmak listája

MSZ EN 1330-2:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 2. rész: A roncsolásmentes vizsgálati módszerek általános fogalmai

MSZ EN 1330-5:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 5. rész: Az örvényáramos vizsgálat fogalmai

MSZ EN 1330-8:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 8. rész: A tömörségvizsgálat fogalmai

MSZ EN 1435:2000

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett varratok radiográfiai vizsgálata

MSZ EN 1593:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Tömörségvizsgálat. Buborékemissziós módszerek

MSZ EN 12223:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az 1-es számú kalibrálótest specifikációja

MSZ EN ISO 3452-4:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Folyadékbehatolásos vizsgálat. 4. rész: Berendezések (ISO 3452–4:1998)

MSZ EN 583-5:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. 5. rész: A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása

MSZ EN 583-2:2001

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. 2. rész: Érzékenység- és geometriai beállítás

MSZ EN 1330-10:2003

Roncsolásmentes vizsgálat. Fogalommeghatározások. 10. rész: Szemrevételezéses vizsgálatban használt fogalmak

MSZ EN 473:2008

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek

MSZ EN ISO 9712:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021)

MSZ EN 17391:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések és szerkezetek üzemelés közbeni akusztikus emissziós vizsgálata. Általános követelmények

MSZ EN 17501:2022

Roncsolásmentes vizsgálat. Hőtérképes vizsgálat. Lézergerjesztésű aktív termográfia

MSZ EN ISO 18563-1:2023

Roncsolásmentes vizsgálat. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 1. rész: Vizsgálókészülékek (ISO 18563-1:2022)

MSZ EN ISO 7963:2023

Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A 2-es számú kalibrációs testre vonatkozó előírás (ISO 7963:2022)

Titkár Szabó József
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 138 Roncsolásmentes vizsgálatok Non-destructive testing

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 135 Roncsolásmentes vizsgálatok Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 7 Személyzetminősítés Personnel qualification
ISO/TC 135/SC 6 Tömörségvizsgálat Leak testing

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Séra István
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Ficzere Krisztián
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Horváth Viktória
ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. Fodor Olivér
Széchenyi István Egyetem Csizmazia Ferencné dr.
KE-ZA STEEL Anyagvizsgáló Kft. Kemény-Zayzon Gabriella
GANZ Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. Barna Gábor
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség Skopál István
Magyar Hegesztési Egyesület Dr. Ladányi Péter
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Serfőző Kálmán
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Dr. Csepeli Zsolt
Magyar PB-Gázipari Egyesület Pálinkás Károly
CE Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. Kiss-Helmajer Kitti
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. Séra István
Országos Atomenergia Hivatal Szűcs Judit
RadiÖko Műszaki Szolgáltató Kft. Bátor Gergő
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Veress Nándor Ede