A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 106
A bizottság neve Épületek és épületszerkezetek hővédelme
A bizottság tevékenységi területe Hőtechnikai méretezések, számítások, valamint az épületek és épülethatároló szerkezetek hővédelmével kapcsolatos szabványosítás.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ-04-140-4:1978

Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hűtési hőterhelés-számítás

MSZ-04-140-3:1987

Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Fűtési hőszükségletszámítás

MSZ-04-140-2:1991

Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés

MSZ EN ISO 9251:1997

Hőszigetelés. Hőátviteli feltételek és anyagtulajdonságok. Fogalommeghatározások (ISO 9251:1987)

MSZ EN ISO 7345:1997

Hőszigetelés. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások (ISO 7345:1987)

MSZ ISO 8301:1998

Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Hőárammérő készülék

MSZ EN ISO 10211-1:1998

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek számítása. 1. rész: Általános módszerek (ISO 10211-1:1995)

MSZ EN ISO 9288:1998

Hőszigetelés. Hőátadás sugárzással. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások (ISO 9288:1989)

MSZ EN ISO 9346:1998

Hőszigetelés. Anyagátvitel. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások (ISO 9346:1987)

MSZ EN 13187:1999

Épületek hővédelme. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelési rendellenességeinek minőségi kimutatása. Infravörös módszer (ISO 6781:1983, módosítva)

MSZ EN 1946-1:1999

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 1. rész: Közös irányelvek

MSZ EN 1946-2:1999

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 2. rész: Peremvédett fűtőlapos készülék

MSZ EN 1946-3:1999

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 3. rész: Hőárammérő készülék

MSZ EN 832:1999

Épületek hővédelme. A fűtési energiaszükséglet számítása. Lakóépületek

MSZ EN ISO 12241:1999

Épületekben és ipari létesítményekben lévő csövek, csatornák és más berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:1998)

MSZ EN ISO 13370:1999

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:1998)

MSZ EN ISO 6946:1999

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Általános számítási módszerek (ISO 6946:1996)

MSZ EN ISO 8497:1999

Hőszigetelés. Hengeres csövek hőszigetelése állandósult állapotú hőátadási tulajdonságainak meghatározása (ISO 8497:1994)

MSZ EN ISO 8990:2000

Hőszigetelés. Hőátbocsátási tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Kalibrált kamra és segédkamra (ISO 8990:1994)

MSZ EN 1946-4:2000

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 4. rész: Meleg mérőkamrás mérések

MSZ EN 12114:2000

Épületek hővédelme. Épületszerkezetek és épületelemek légáteresztő képessége. Laboratóriumi vizsgálat

MSZ EN 12524:2000

Építési anyagok és termékek. Hő- és nedvességtechnikai tulajdonságok. Táblázatos tervezési értékek

MSZ EN 13009:2000

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvesség okozta duzzadási együttható meghatározása

MSZ EN ISO 10456:2000

Építési anyagok és termékek. A minősítési és a tervezési hőtechnikai értékek meghatározása (ISO 10456:1999)

MSZ EN ISO 12570:2000

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességtartalom meghatározása megemelt hőmérsékleten való szárítással (ISO 12570:2000)

MSZ EN ISO 12571:2000

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A higroszkopikus szorpciós tulajdonságok meghatározása (ISO 12571:2000)

MSZ EN ISO 13786:2000

Épületelemek hővédelme. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. Számítási módszer (ISO 13786:1999)

MSZ EN ISO 13789:2000

Épületek hőtechnikai viselkedése. Transzmissziós hőveszteségi tényező. Számítási módszer (ISO 13789:1999)

MSZ EN ISO 14683:2000

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonalmenti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és tájékoztató értékek (ISO 14683:1999)

MSZ EN 1934:2000

Épületek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása mérőkamrás eljárással, hőárammérővel. Falazat

MSZ EN 1946-5:2001

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 5. rész: Mérés csővizsgálati eljárással

MSZ EN 12664:2001

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Közepes és kis hővezetési ellenállású száraz és nedves termékek

MSZ EN 12667:2001

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású termékek

MSZ EN 12865:2001

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Külső falrendszerek csapóesővel szembeni ellenállásának meghatározása pulzáló légnyomás esetén

MSZ EN 12939:2001

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású vastag termékek

MSZ EN 13829:2001

Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő képességének meghatározása. Túlnyomásos eljárás (ISO 9972:1996, módosítva)

MSZ EN ISO 12567-1:2001

Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 1. rész: Teljes ajtók és ablakok (ISO 12567-1:2000)

MSZ EN ISO 12569:2001

Épületek hőszigetelése. A légcsere meghatározása épületekben. Nyomjelző gázos eljárás (ISO 12569:2000)

MSZ EN ISO 12572:2001

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A páravezetési tulajdonságok meghatározása (ISO 12572:2001)

MSZ EN 832:2002

Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása. Lakóépületek

MSZ EN 14114:2002

Épületgépészeti és ipari berendezések hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A páradiffúzió számítása. Hideg csővezetékek szigetelési rendszerei

MSZ EN ISO 10077-1:2002

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer (ISO 10077-1:2000)

MSZ EN ISO 10211-2:2002

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek számítása. 2. rész: Vonal menti hőhidak (ISO 10211-2:2001)

MSZ EN ISO 13788:2002

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet. Számítási módszerek (ISO 13788:2001)

MSZ EN ISO 13793:2002

Épületek hőtechnikai viselkedése. Alapozások hőtechnikai tervezése a jéglencseképződés elkerülésére (ISO 13793:2001)

MSZ EN ISO 6946:1996/A1:2003

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Általános számítási módszerek (ISO 6946:1996/Amd. 1:2003)

MSZ EN ISO 13787:2003

Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. A névleges hővezetési tényező meghatározása (ISO 13787:2003)

MSZ EN ISO 15148:2003

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A vízfelvételi együttható meghatározása részleges bemerítéssel (ISO 15148:2002)

MSZ EN ISO 14683:2003

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és felülírható kiindulóértékek (ISO 14683:1999)

MSZ EN 12412-2:2004

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 2. rész: Tok- és szárnyszerkezetek

MSZ EN 12412-4:2004

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 4. rész: Redőnyszekrények

MSZ EN 13363-1:2004

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer

MSZ EN ISO 10077-2:2004

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez (ISO 10077-2:2003)

MSZ EN ISO 15927-1:2004

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 1. rész: Egyes időjárási elemek havi és éves középértéke (ISO 15927-1:2003)

MSZ EN ISO 13790:2005

Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2004)

MSZ EN ISO 13791:2005

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Általános feltételek és érvényesítési (validálási) eljárások (ISO 13791:2004)

MSZ EN ISO 15927-5:2005

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 5. rész: Hőterhelési adatok helyiségek fűtésének tervezéséhez (ISO 15927-5:2004)

MSZ EN ISO 13792:2005

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Egyszerűsített módszerek (ISO 13792:2005)

MSZ EN 13363-2:2005

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 2. rész: Részletes számítási módszer

MSZ EN ISO 15927-4:2005

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 4. rész: Óránkénti adatok az éves fűtési és hűtési energiaigény becsléséhez (ISO 15927-4:2005)

MSZ EN ISO 12567-2:2006

Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 2. rész: Tetősíkban fekvő és kiemelt ablakok (ISO 12567-2:2005)

MSZ EN 13947:2007

Függönyfalak hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása

MSZ EN ISO 10077-1:2007

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása. 1. rész: Általános előírások (ISO 10077-1:2006)

MSZ EN 15026:2007

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességvándorlás becslése numerikus szimulációval

MSZ EN ISO 6946:2007

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Általános számítási módszerek (ISO 6946:1996)

MSZ EN 13363-1:2003+A1:2008

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer

MSZ EN 15217:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Módszerek az épületek energetikai teljesítőképességének kifejezésére és energetikai tanúsítására

MSZ EN 15255:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Helyiségek érzékelhető hűtési terhelésének kiszámítása. Általános feltételek és jóváhagyási eljárások

MSZ EN 15265:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. Helyiségek fűtési és hűtési energiaigényének kiszámítása dinamikai módszerekkel. Általános feltételek és jóváhagyási eljárások

MSZ EN ISO 9346:2008

Épületek és építőanyagok hő- és nedvességtechnikai teljesítőképessége. Az anyagátvitel fizikai mennyiségei. Szakszótár (ISO 9346:2007)

MSZ EN ISO 15927-6:2008

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 6. rész: Összesített hőmérséklet-különbségek (hőfokhíd) (ISO 15927-6:2007)

MSZ EN ISO 6946:2008

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszer (ISO 6946:2007)

MSZ EN ISO 10211:2008

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások (ISO 10211:2007)

MSZ EN ISO 10456:2008

Építési anyagok és termékek. Hő- és nedvességtechnikai tulajdonságok. Táblázatos tervezési értékek, illetve eljárások a közölt és tervezési hőtechnikai értékek meghatározására (ISO 10456:2007)

MSZ EN ISO 13370:2008

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2007)

MSZ EN ISO 13786:2008

Épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. Számítási módszerek (ISO 13786:2007)

MSZ EN ISO 13789:2008

Épületek hőtechnikai viselkedése. Transzmissziós és szellőzési hőátadási tényező. Számítási módszer (ISO 13789:2007)

MSZ EN ISO 14683:2008

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és felülírható kiindulóértékek (ISO 14683:2007)

MSZ EN ISO 23993:2008

Hőszigetelő termékek épületgépészeti és ipari berendezésekhez. A hővezetési tényező tervezési értékének meghatározása (ISO 23993:2008)

MSZ EN ISO 12241:2008

Épületgépészeti és ipari berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:2008)

MSZ EN ISO 13790:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtési és hűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2008)

MSZ EN ISO 15927-2:2009

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 2. rész: Óránkénti adatok a hűtőterhelés tervezéséhez (ISO 15927-2:2009)

MSZ EN ISO 15927-3:2009

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 3. rész: Függőleges felületek csapóesőindexének számítása óránkénti szél- és esőzési adatokból (ISO 15927-3:2009)

MSZ EN ISO 12567-1:2011

Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 1. rész: Teljes ajtók és ablakok (ISO 12567-1:2010)

MSZ EN ISO 23993:2011

Hőszigetelő termékek épületgépészeti és ipari berendezésekhez. A hővezetési tényező tervezési értékének meghatározása (ISO 23993:2008, 2009. 10. 01-jei helyesbített változat)

MSZE 24140:2012

Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai

MSZ EN 16012:2012

Épületek hőszigetelése. Visszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés minősítési értékeinek meghatározása

MSZ EN ISO 10077-2:2012

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez (ISO 10077-2:2012)

MSZ EN ISO 15927-5:2004/A1:2012

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 5. rész: Hőterhelési adatok helyiségek fűtésének tervezéséhez (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 13791:2012

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Általános feltételek és érvényesítési (validálási) eljárások (ISO 13791:2012)

MSZ EN ISO 13792:2012

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Egyszerűsített módszerek (ISO 13792:2012)

MSZ EN ISO 12569:2013

Épületek és építőanyagok hőtechnikai viselkedése. A fajlagos légáram meghatározása épületekben. Nyomjelző gázos eljárás (ISO 12569:2012)

MSZ EN ISO 12631:2013

Függönyfalak hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása (ISO 12631:2012)

MSZ EN ISO 13788:2013

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet. Számítási módszerek (ISO 13788:2001)

MSZ EN ISO 12570:2000/A1:2013

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességtartalom meghatározása megemelt hőmérsékleten való szárítással. 1. módosítás (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)

MSZ EN ISO 12571:2013

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A higroszkopikus szorpciós tulajdonságok meghatározása (ISO 12571:2013)

MSZ EN ISO 15758:2014

Épületgépészeti és ipari berendezések hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A páradiffúzió számítása. Hideg csővezetékek szigetelési rendszerei (ISO 15758:2014)

MSZ 24140:2015

Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai

MSZ EN 16012:2012+A1:2015

Épületek hőszigetelése. Visszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés minősítési értékeinek meghatározása

MSZ EN ISO 9972:2016

Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő képességének meghatározása. Túlnyomásos eljárás (ISO 9972:2015)

MSZ EN ISO 6781-3:2016

Épületek teljesítőképessége. Épületek hővel, levegővel és nedvességgel kapcsolatos rendellenességeinek kimutatása infravörös módszerrel. 3. rész: A vizsgálat végrehajtóinak, adatelemzőinek és jelentésíróinak minősítése (ISO 6781-3:2015)

MSZ EN ISO 15148:2002/A1:2016

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A vízfelvételi együttható meghatározása részleges bemerítéssel. 1. módosítás (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 12572:2016

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A páravezetési tulajdonságok meghatározása. Poharas módszer (ISO 12572:2016)

MSZ EN ISO 10077-1:2017

Ablakok, ajtók és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása. 1. rész: Általános előírások (ISO 10077-1:2017, 2020. februári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10077-2:2017

Ablakok, ajtók és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez (ISO 10077-2:2017)

MSZ EN ISO 10211:2017

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások (ISO 10211:2017)

MSZ EN ISO 12631:2017

Függönyfalak hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása (ISO 12631:2017)

MSZ EN ISO 13370:2017

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2017)

MSZ EN ISO 13786:2017

Épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. Számítási módszerek (ISO 13786:2017, 2018. márciusi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 13789:2017

Épületek hőtechnikai viselkedése. Transzmissziós és szellőzési hőátadási tényező. Számítási módszer (ISO 13789:2017)

MSZ EN ISO 14683:2017

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és kiindulóértékek (ISO 14683:2017)

MSZ EN ISO 52003-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Indikátorok, követelmények, besorolás és tanúsítás. 1. rész: Általános szempontok és alkalmazások a teljes energetikai teljesítőképességhez (ISO 52003-1:2017)

MSZ EN ISO 52010-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Külső környezeti feltételek. 1. rész: Az éghajlati adatok átszámítása energiaszámításokhoz (ISO 52010-1:2017)

MSZ EN ISO 52016-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési és hűtési energiaigények, belső hőmérséklet, valamint az érzékelhető és rejtett hőterhelés. 1. rész: Számítási eljárások (ISO 52016-1:2017)

MSZ EN ISO 52017-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Érzékelhető és rejtett hőterhelés és belső hőmérséklet. 1. rész: Általános számítási eljárások (ISO 52017-1:2017)

MSZ EN ISO 52018-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. A részleges követelmények indikátorai a hőenergia-mérleg és az anyagjellemzők vonatkozásában. 1. rész: Az opciók áttekintése (ISO 52018-1:2017)

MSZ EN ISO 52022-1:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületszerkezetek és épületelemek hőtechnikai, napsugárzási és benapozási jellemzői. 1. rész: Üvegezéssel társított napvédő eszközök napsugárzási és benapozási jellemzőinek egyszerűsített számítási módszere (ISO 52022-1:2017)

MSZ EN ISO 52022-3:2017

Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületszerkezetek és épületelemek hőtechnikai, napsugárzási és benapozási jellemzői. 3. rész: Üvegezéssel társított napvédő eszközök napsugárzási és benapozási jellemzőinek részletes számítási módszere (ISO 52022-3:2017)

MSZ EN ISO 6946:2017

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszerek (ISO 6946:2017, 2021. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 12569:2018

Épületek és építőanyagok hőtechnikai viselkedése. A fajlagos légáram meghatározása épületekben. Nyomjelző gázos eljárás (ISO 12569:2017)

MSZ EN ISO 12570:2000/A2:2018

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességtartalom meghatározása megemelt hőmérsékleten való szárítással. 2. módosítás (ISO 12570:2000/Amd 2:2018)

MSZ EN ISO 7345:2018

Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások (ISO 7345:2018)

MSZ ISO 8301:1991/Amd 1:2022

Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Hőárammérő készülék. 1. módosítás

MSZ EN ISO 12571:2022

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A higroszkopikus szorpciós tulajdonságok meghatározása (ISO 12571:2021)

MSZ EN ISO 13370:1999

Épületek hővédelme. Hőátadás a talajon keresztül. Számítási módszer (ISO 13370:1998)

MSZ EN 12524:2000

Építési anyagok és termékek. Hő- és nedvességtechnikai tulajdonságok. Táblázatos tervezési értékek

MSZ EN ISO 13789:2000

Épületek hővédelme. Fajlagos transzmissziós hőveszteség-tényező. Számítási módszer (ISO 13789:1999)

MSZ EN ISO 10211-2:2002

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek számítása. 2. rész: Vonal menti hőhidak (ISO 10211-2:2001)

MSZ EN ISO 13788:2002

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet. Számítási módszerek (ISO 13788:2001)

MSZ EN ISO 13790:2005

Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2004)

MSZ EN ISO 6946:2008

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszer (ISO 6946:2007)

MSZ EN ISO 10211:2008

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások (ISO 10211:2007)

MSZ EN ISO 10456:2008

Építési anyagok és termékek. Hő- és nedvességtechnikai tulajdonságok. Táblázatos tervezési értékek, eljárások a minősítési és a tervezési hőtechnikai értékek meghatározására (ISO 10456:2007)

MSZ EN ISO 13370:2008

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2007)

MSZ EN ISO 10211:2017

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások (ISO 10211:2017)

MSZ EN ISO 13370:2017

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2017)

MSZ EN ISO 14683:2017

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és kiindulóértékek (ISO 14683:2017)

MSZ EN ISO 6946:2017

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszerek (ISO 6946:2017)

MSZ EN ISO 12241:2022

Épületgépészeti és ipari berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:2022, 2022. novemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 9288:2023

Hőszigetelés. Hőátvitel sugárzással. Szakszótár (ISO 9288:2022)

MSZ EN 15026:2023

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességvándorlás meghatározása numerikus szimulációval

MSZ EN ISO 22097:2023

Hőszigetelő termékek épületekhez. Hővisszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés meghatározása (ISO 22097:2023)

MSZ EN ISO 6781-1:2023

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelési, valamint lég- és párazárási rendellenességeinek kimutatása infravörös módszerekkel. 1. rész: Általános eljárások (ISO 6781-1:2023)

MSZ EN ISO 52016-3:2024

Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtési és hűtési energiaigények, belső hőmérséklet, valamint az érzékelhető és rejtett hőterhelés. 3. rész: Számítási eljárások az épületburok adaptív szerkezeteinek figyelembevételével (ISO 52016-3:2023)

Elnök
Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 89 Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 371 Épületek energetikai teljesítőképessége Energy performance of buildings

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 163 Hőteljesítmény és energiahasználat épített környezetben Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1 Vizsgálati és mérési módszerek Test and measurement methods

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Pandula András József
Széchenyi István Egyetem Dr. Tóth Péter
Magyar Építész Kamara Medgyasszay Péter PhD
ROCKWOOL Hungary Kft. Lestyán Mária
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest Főváros Kormányhivatala Turzó-András Emese
Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség Hartmann Ildikó
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
Lekics Mérnökiroda - Lekics Gábor e. v. Lekics Gábor
Ravago Building Solutions Hungary Kft. Gerendi Gábor
WIENERBERGER Téglaipari zRt. Orbán Imre
AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. Szecskő László