Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosító jelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:


ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés

Nettó ár: 50850 Ft
Kosárba tesz
Alapadatok
Hivatkozási szám
MSZ EN 62606:2022 EV
Dokumentumazonosító
177638
Cím
Ívhiba-érzékelő készülékek általános követelményei (IEC 62606:2013, módosítva + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
Angol cím
General requirements for arc fault detection devices (IEC 62606:2013, modified + AMD1:2017) CONSOLIDATED VERSION
Alkalmazási terület
E nemzetközi szabvány a háztartási és hasonló használatra szánt ívhiba-érzékelő készülékekre (AFDD-kre) vo-natkozik, amelyeket olyan váltakozó áramú áramkörökben való használatra terveznek, amelyek névleges feszült-sége legfeljebb 440 V, 50 Hz, 60 Hz vagy 50/60 Hz névleges frekvenciájú váltakozó feszültség, valamint névleges árama legfeljebb 63 A. A gyártó az AFDD-t a következőképpen tervezheti: - vagy egységbe foglalt készülékként, amelynek a védett áramkör előírt feltételek melletti nyitására alkalmas nyitóeszköze van, vagy - egységbe foglalt készülékként, amely szervesen magába foglalja a védőeszközt, vagy - különálló egységként, a D melléklet szerint, amelyet a megadott védőeszközzel a helyszínen építenek össze. A szervesen egybeépített védőeszköz vagy az IEC 60898-1 szerinti megszakító, vagy az IEC 61008-1, IEC 61009-1, vagy az IEC 62423 szerinti áram-védőkapcsoló. Ezek a készülékek a rögzített szerelés végáramkörében az olyan ívhibaáramok hatásai következtében fellépő tűz kockázatának csökkentésére alkalmasak, amelyek bizonyos feltételek mellett a meggyulladás veszélyét je-lentik, ha az ívelés fennáll. A háromfázisú berendezésen belül a megszakított nullavezető következtében fellépő túlfeszültségnek tulajdonít-ható tűz keletkezése elleni védelem, amely ebbe a készüléktípusba kiegészítő választékként beépíthető, a 9.22. szakaszban megfontolás alatt van. 1. MEGJEGYZÉS: A kúszóáram íveléshez vezet, ezért tüzet okozhat. Ez a nemzetközi szabvány az olyan készülékekre vonatkozik, amelyek egyidejűleg ellátják a tűzveszéllyel ösz-szefüggő ívelési áram érzékelését és megkülönböztetését, valamint meghatározza az előírt feltételek melletti működési kritériumokat az áramkör nyitására vonatkozóan, ha az ívelési áram meghaladja az e szabványban megadott határértékeket. E szabványnak megfelelő AFDD-k, a meg nem szakított nullavezetővel rendelkező készülékek kivételével, alkal-masak az IT-rendszerekben való használatra. Elemekről (akkumulátorokról) vagy a védett áramkörtől különböző áramkörről táplált AFDD-kre ez a szabvány nem terjed ki. Az AFDD-k leválasztást biztosítanak, azokat szakképzetlen személyek általi működtetésre tervezik és nem igé-nyelnek karbantartást. Különleges követelmények lehetnek szükségesek: - azokra az AFDD-kre, amelyek be vannak építve vagy csak a háztartási és hasonló általános célú csatlako-zódugókkal, vagy csatlakozóaljzatokkal, vagy készülékcsatlakozókkal együttes alkalmazásra vannak ter-vezve, - azokra az AFDD-kre, amelyek 50 Hz-től vagy 60 Hz-től eltérő frekvenciákon való használatra vannak tervezve. 2. MEGJEGYZÉS: A beépített és csak csatlakozóaljzatokhoz tervezett AFDD-k esetében e szabvány követelményei, amennyire vonatkoztathatók, az IEC 60884-1 követelményeivel vagy azon ország nemzeti követelményeivel összefüggésben alkalmazhatók, ahol a terméket piacra viszik (forgalomba hozzák). 3. MEGJEGYZÉS: Az UK-ban a csatlakozódugó-résznek vagy a csatlakozóaljzat-rész(ek)nek nem kell megfelelniük az IEC 60884-1 követelményeinek. Az UK-ban a csatlakozódugó-résznek a BS 1363-1-nek, a csatlakozóaljzat-rész(ek)nek a BS 1363-2-nek kell megfelelniük. Külön óvintézkedések (például túlfeszültségvédő készülékek) lehetnek szükségesek, ha a hálózati oldalon túlzott túlfeszültségek fellépése feltételezhető. E szabvány követelményei a hőmérséklet és a környezet szabványos feltételei esetére érvényesek. A követel-mények a 2. szennyezettségi fokozatú környezetben való használatra tervezett AFDD-kre alkalmazhatók. Kiegé-szítő követelmények lehetnek szükségesek a szigorúbb környezeti feltételekkel bíró helyszíneken használt készülékekre. 4. MEGJEGYZÉS: Az egyenáramú alkalmazásokra való AFDD megfontolás alatt van.
ICS
29.120 Villamos tartozékok
29.120.50 Olvadóbiztosítók és egyéb, túláram ellen védő készülékek
A szabvány nyelve
magyar
Az érvényesség kezdete
2022-10-01
További adatok
Forrás
idt IEC 62606:2013/COR1:2013-11; idt IEC 62606:2013/AMD1:2017; idt EN 62606:2013; idt IEC 62606:2013; idt EN 62606:2013/A1:2017
Előd
Utód
Módosítás
Kiegészítő információk
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma
Papír ,
PDF (letöltés) (a fájl mérete: 1923581) ,
oldalszáma
211 oldal; XG kategória
ára
Nettó: 50850 Ft
Bruttó:
Papír formátum esetén (5% Áfával): 64071 Ft
PDF (letöltés) formátum esetén (27% Áfával): 64580 Ft
Szabvány életútja
Elődök

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány

MSZ EN 62606:2022 EV

2022-10-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok