Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosító jelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:


ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés

Nettó ár: 25750 Ft
Kosárba tesz
Alapadatok
Hivatkozási szám
MSZ EN 13525:2020
Dokumentumazonosító
175545
Cím
Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság
Angol cím
Forestry machinery. Wood chippers. Safety
Alkalmazási terület
Ez a dokumentum meghatározza az erdészetben, a mezőgazdaságban, a kertészetben és a tereprendezésben használt, úgynevezett önjáró, függesztett, félig függesztett és vontatott faaprító gépek tervezésére és összeszerelésére vonatkozó biztonsági követelményeket és azok igazolását. Ez a dokumentum azokra a helyhez kötötten használt aprítógépekre vonatkozik, amelyeket kézzel adagolnak fával egy vízszintes vagy közel vízszintes belépőgaraton, és amelyben az adagoló műveletet adagolóelemekként működő aprítóelemekkel teljesítik vagy olyan különállóan beépített adagolóelemekkel, mint a menesztőhenge-rek, vagy a belépőgaratba beépített szállítószalagok. A faaprító gépek működtethetők külső teljesítményleadó tengellyel, hidraulikával stb. vagy egy olyan beépített erőforrással, mint egy belső égésű motor. Ez a dokumentum nem fedi le: - a nemzeti közúti szabályozásra vonatkozó, a munkaterületek közötti közlekedést érintő követelményeket; - a bármilyen önjáró funkcióból eredő veszélyeket; - a külső erőforrásból származó erőátvitelből eredő veszélyeket – pl. teljesítményleadó hajtótengelyek; - olyan gépeket, amelyek esetében a belépőgarat fel van szerelve egy külső asztallal vagy egy beépített szállítószalaggal, amely kinyúlik a belépőgarat legkülső alsó pereme elé és a belépőgarat alsó védőberendezésén kívül van; - a beépített erőforrás berántóköteles indítású motorjából eredő veszélyeket; - a gépi adagolásból eredő veszélyeket; - a függőleges belépőgarattal szerelt aprítógépeket; - az aprítógépek elektromágneses szempontjait; - az EN 13683-ban tárgyalt zúzógépeket/aprítógépeket; - olyan gépeket, amelyeket csak gépi úton töltenek; - a faapritékot ürítő kiegészítő gépi rendszereket, amelyek nem részei az aprítószerkezetnek, pl. a szállítószalagokat. A mind kézzel, mind géppel adagolható gépekre vonatkozóan csak a kézi adagolás biztonsága képezi e dokumentum tárgyát. 1. MEGJEGYZÉS: Mind a gépi, mind a kézi adagolással való használatra vonatkozó bármilyen kiegészítő követelmény, amely befolyásolhatja a biztonságos használatot, vagy amely ahhoz szükséges, hogy fenntartsa a védőberendezések sértetlenségét, nem tartozik e szabvány alkalmazási területébe. Az ilyenfajta kiegészítő intézkedéseket a gyártó által elvégzett kocká-zatfelméréssel célszerű meghatározni. Ez a dokumentum foglalkozik a faaprító gépekre vonatkozó összes lényeges veszéllyel, veszélyhelyzettel és eseménnyel, amikor ezeket a gépeket rendeltetésszerűen és a gyártó által előre látható körülmények között használják (lásd az A mellékletet). Továbbá, a dokumentum meghatározza a gyártó által biztosítandó információ típusát e gépek biztonságos használatára vonatkozóan. A dokumentum nem alkalmazható a környezeti veszélyekre (kivéve: zaj). 2. MEGJEGYZÉS: Az e dokumentumban megadott zajvizsgálati előírás nincs összhangban a kültéri zajra vonatkozó 2000/14/EK irányelvvel. E dokumentum nem alkalmazható az ennek a CEN-dokumentumnak a közzétételi dátuma előtt gyártott faaprító gépekre.
ICS
65.060.80 Erdészeti berendezések
A szabvány nyelve
magyar
Az érvényesség kezdete
2020-08-01
További adatok
Forrás
idt EN 13525:2020
Utód
Módosítás
Kiegészítő információk
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
2006/42/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (EGT vonatkozású szöveg) (MAC06)
Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma
Papír ,
PDF (letöltés) (a fájl mérete: 3466661) ,
oldalszáma
82 oldal; XB kategória
ára
Nettó: 25750 Ft
Bruttó:
Papír formátum esetén (5% Áfával): 32445 Ft
PDF (letöltés) formátum esetén (27% Áfával): 32703 Ft
Szabvány életútja
Megtekintett szabvány

MSZ EN 13525:2020

2020-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok