A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 829
A bizottság neve Villamos rajzjelek
A bizottság tevékenységi területe Grafikus jelképek, elektrotechnikai rajzokon használt grafikai jelképek (villamos rajzjelek) és berendezéseken használt grafikai jelképek; műszaki tájékoztató és dokumentáció kialakítása, elektrotechnikában használt betűjelek
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 9200-52:1988

Villamos rajzjelek. Vasúti biztosítóberendezések

MSZ IEC 617-1:1993

Villamos rajzjelek. Általános előírások, fő tárgymutató, kereszthivatkozási táblázatok

MSZ IEC 617-13:1993

Villamos rajzjelek. Analóg elemek

MSZ EN 60417-2:2000

Berendezéseken használt grafikai jelképek. 2. rész: Eredeti jelképek (IEC 60417-2:1998)

MSZ EN 60617-9:2000

Villamos rajzjelek. 9. rész: Hírközlés: Kapcsolókészülékek és perifériás berendezések (IEC 60617-9:1996)

MSZ EN 60617-10:2000

Villamos rajzjelek. 10. rész: Hírközlés: Adatátvitel (IEC 60617-10:1996)

MSZ EN 60617-11:2000

Villamos rajzjelek. 11. rész: Építészeti és topográfiai létesítési tervek és rajzok (IEC 60617-11:1996)

MSZ EN 60617-12:2000

Villamos rajzjelek. 12. rész: Bináris logikai elemek (IEC 60617-12:1997)

MSZ EN 61346-1:2000

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Strukturálási alapelvek és referenciajelölések. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 1346-1:1996)

MSZ EN 61666:2000

Ipari rendszerek, berendezések, felszerelések és termékek. Rendszeren belüli csatlakozások azonosítása (IEC 61666:1997)

MSZ EN 60617-2:2000

Villamos rajzjelek. 2. rész: A jelek elemei, minősítő jelek és egyéb, általános rendeltetésű jelek (IEC 617-2:1996)

MSZ EN 60617-3:2000

Villamos rajzjelek. 3. rész: Vezetők és csatlakozók (IEC 617-3:1996)

MSZ EN 60617-4:2000

Villamos rajzjelek. 4. rész: Passzív alkatrészek (IEC 617-4:1996)

MSZ EN 60617-5:2000

Villamos rajzjelek. 5. rész: Félvezetők és elektroncsövek (IEC 617-5:1996)

MSZ EN 60617-6:2000

Villamos rajzjelek. 6. rész: Villamos energia termelése és átalakítása (IEC 617-6:1996)

MSZ EN 60617-7:2000

Villamos rajzjelek. 7. rész: Kapcsoló-, működtető- és védőkészülékek (IEC 617-7:1996)

MSZ EN 60617-8:2000

Villamos rajzjelek. 8. rész: Mérőműszerek, jelzőlámpák és jelzőkészülékek (IEC 617-8:1996)

MSZ EN 62079:2001

Utasítások készítése. Tagolás, tartalom, megjelenítés (IEC 62079:2001)

MSZ EN 80416-2:2001

Berendezéseken használatos grafikai jelképek alapelvei. 2. rész: Nyilak alakja és alkalmazása (IEC 80416-2:2001)

MSZ EN 81714-3:2001

Termékek műszaki dokumentációjában használatos grafikus jelképek kialakítása. 3. rész: Csomópontok és hálózatok osztályozása és kódolása (IEC 81714-3:1998)

MSZ EN 82045-1:2002

Dokumentumkezelés. 1. rész: Elvek és módszerek (IEC 82045-1:2001)

MSZ EN 60417-1:2002

Berendezéseken használt grafikai jelképek. 1. rész: Áttekintés és alkalmazás (IEC 60417-1:2000)

MSZ EN 60417-2:1999/A1:2002

Berendezéseken használt grafikai jelképek. 2. rész: Eredeti jelképek (IEC 60417-2:1998/A1:2000)

MSZ EN 61360-1:2002

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 1. rész: Fogalommeghatározások. Alapelvek és módszerek (IEC 61360-1:2002)

MSZ EN 61286:2003

Információtechnika. Kódolt grafikai karakterkészlet az elektrotechnikában és az információcserében használatos dokumentumok készítéséhez (IEC 61286:2001, módosítva)

MSZ EN 80416-3:2003

Berendezéseken használatos grafikai jelképek alapelvei. 3. rész: Irányelvek grafikai jelképek alkalmazásához (IEC 80416-3:2002)

MSZ EN 61360-1:2002/A1:2004

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 1. rész: Fogalommeghatározások. Alapelvek és módszerek (IEC 61360-1:2002/A1:2003)

MSZ EN 82045-2:2005

Dokumentumkezelés. 2. rész: Metaadatok és az információreferencia modellje (IEC 82045-2:2004)

MSZ EN 60027-3:2007

Elektrotechnikában használt betűjelek. 3. rész: Logaritmikus és azzal összefüggő mennyiségek és ezek egységei (IEC 60027-3:2002)

MSZ EN 81714-2:2007

Grafikai jelképek tervezése termékek műszaki dokumentációjához. 2. rész: Grafikai jelképek számítógépen bemutatható formában, beleértve a szakkönyvtárak grafikai jelképeit és az adatcseréjükre vonatkozó követelményeket (IEC 81714-2:2006)

MSZ EN 60027-1:2007

Elektrotechnikában használt betűjelek. 1. rész: Általános rész (IEC 60027-1:1995 (Reprint) + A1:1997)

MSZ EN 60027-1:2006/A2:2007

Elektrotechnikában használt betűjelek. 1. rész: Általános rész (IEC 60027-1:1995/A2:2005)

MSZ EN 60027-2:2007

Elektrotechnikában használt betűjelek. 2. rész: Távközlés és elektronika (IEC 60027-2:2005)

MSZ EN 60027-4:2008

Elektrotechnikában használt betűjelek. 4. rész: Villamos forgógépek (IEC 60027-4:2006)

MSZ EN 60027-6:2008

Elektrotechnikában használt betűjelek. 6. rész: Vezérlés- és szabályozástechnika (IEC 60027-6:2006)

MSZ EN 61355-1:2008

Létesítmények, rendszerek és berendezések dokumentumainak osztályozása és jelölése. 1. rész: Szabályzat és besorolási táblázatok (IEC 61355-1:2008)

MSZ EN 80000-6:2008

Mennyiségek és mértékegységek. 6. rész: Elektromágnesség (IEC 80000-6:2008)

MSZ EN 80000-13:2009

Mennyiségek és mértékegységek. 13. rész: Információtudomány és -technika (IEC 80000-13:2008)

MSZ EN 62491:2009

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Kábelek és kábelerek címkézése (IEC 62491:2008)

MSZ EN 62428:2009

Villamos energetika. Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek modális összetevői. Mennyiségek és transzformációik (IEC 62428:2008)

MSZ EN 80416-1:2009

Berendezéseken használatos grafikai jelképek alapelvei. 1. rész: Lajstromozási célú grafikus jelképek kialakítása (IEC 80416-1:2008)

MSZ EN 80000-14:2009

Mennyiségek és mértékegységek. 14. rész: A humán fiziológiához tartozó telebiometria (IEC 80000-14:2008)

MSZ EN 81346-1:2010

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és referenciajelölések. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 81346-1:2009)

MSZ EN 81346-2:2010

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és referenciajelölések. 2. rész: A tárgyak osztályozása és osztálykódok (IEC 81346-2:2009)

MSZ EN 60027-7:2011

Elektrotechnikában használt betűjelek. 7. rész: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása (IEC 60027-7:2010)

MSZ EN 61666:2011

Ipari rendszerek, berendezések, felszerelések és termékek. Rendszeren belüli csatlakozókapcsok azonosítása (IEC 61666:2010)

MSZ EN 62507-1:2011

Egyértelmű információcserét támogató azonosító rendszerek. Követelmények. 1. rész: Elvek és módszerek (IEC 62507-1:2010)

MSZ EN 80416-3:2002/A1:2012

Berendezéseken használatos grafikai jelképek alapelvei. 3. rész: Irányelvek grafikai jelképek alkalmazásához (IEC 80416-3: 2002/A1:2011)

MSZ EN 62023:2012

Műszaki tájékoztató és dokumentáció kialakítása (IEC 62023:2011)

MSZ EN 62027:2012

Tárgy- és alkatrészjegyzékek összeállítása (IEC 62027:2011)

MSZ EN 82079-1:2013

Használati utasítások készítése. Tagolás, tartalom, megjelenítés. 1. rész: Általános elvek és részletes követelmények (IEC 82079-1:2012)

MSZ EN 61360-2:2013

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 2. rész: EXPRESS operandustáblázati séma (IEC 61360-2:2012)

MSZ EN 60848:2013

GRAFCET leíró nyelv soros funkció-diagramokhoz (IEC 60848:2013)

MSZ IEC 60417-SN:2014

Berendezéseken használt grafikai jelképek

MSZ IEC 60617-SN:2014

Elektrotechnikai rajzokon használt grafikai jelképek

MSZ EN 61082-1:2015

Elektrotechnikában használt dokumentumok készítése. 1. rész: Szabályok (IEC 61082-1:2014)

MSZ EN 62656-1:2015

Szabványosított termékek ontológiai nyilvántartása és átvitele táblázatkezelőkkel. 1. rész: Az adatparcellák logikai felépítése (IEC 62565-1:2014)

MSZ EN 62744:2015

Tárgyak állapotának ábrázolása grafikus szimbólumokkal (IEC 62744:2014)

MSZ EN 62656-3:2015

Szabványosított termékek ontológiai nyilvántartása és átvitele táblázatkezelőkkel. 3. rész: Interfész az általános információs modellhez (IEC 62656-3:2015)

MSZ EN 61175-1:2015

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. A jelek megnevezése. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 61175-1:2015)

MSZ EN 61360-6:2017

Elektromos alkatrészekre vonatkozó szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 6. rész: Közös IEC-adatszótár (IEC CDD) minőségi irányelvei (IEC 61360-6:2016)

MSZ EN 62656-5:2018

Szabványosított termékek ontológiai nyilvántartása és átvitele táblázatkezelő programokkal. 5. rész: Interfész a tevékenységleíráshoz (IEC 62656-5:2017)

MSZ EN 61360-1:2018

Szabványos adatelemtípusok és a hozzájuk kapcsolódó osztályozási sémák. 1. rész: Fogalommeghatározások. Alapelvek és módszerek (IEC 61360-1:2017)

MSZ EN 62569-1:2018

A termékek tulajdonságainak általános előírásai. 1. rész: Alapelvek és módszer (IEC 62569-1:2017)

MSZ EN IEC 60375:2019

Villamos áramkörökre vonatkozó megegyezések (IEC 60375:2018)

MSZ EN IEC 60027-2:2020

Elektrotechnikában használt betűjelek. 2. rész: Távközlés és elektronika (IEC 60027-2:2019)

MSZ EN IEC 81346-2:2020

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és referenciajelölések. 2. rész: Tárgyak osztályozása és osztálykódok (IEC 81346-2:2019)

MSZ EN IEC 61293:2020

Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges adataival. Biztonsági követelmények (IEC 61293:2019)

MSZ EN IEC/IEEE 82079-1:2020

Termékek használati információinak (használati utasításainak) készítése. 1. rész: Alapelvek és általános követelmények (IEC/IEEE 82079-1:2019)

MSZ EN IEC 62656-8:2021

Szabványosított termékek ontológiai nyilvántartása és átvitele adatparcellákkal. 8. rész: Webszolgáltatási felület adatparcellákhoz (IEC 62656-8:2020)

MSZ EN 61666:2010/A1:2022

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Rendszeren belüli csatlakozókapcsok azonosítása (IEC 61666:2010/A1:2021)

MSZ EN IEC 60152:2022

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerekben a fáziskülönbség jelölése óraállás szerinti számokkal (IEC 60152:2021)

MSZ EN IEC 60445:2022

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása (IEC 60445:2021)

MSZ EN IEC 60757:2022

Színjelölési kód (IEC 60757:2021)

MSZ EN 61346-1:2000

Ipari rendszerek, berendezések, felszerelések és termékek. Szerkezeti elvek és referenciajelölések. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 1346-1:1996)

MSZ EN 60617-2:2000

Villamos rajzjelek. 2. rész: A jelek elemei, minősítő jelek és egyéb, általános rendeltetésű jelek (IEC 617-2:1996)

MSZ EN 60617-3:2000

Villamos rajzjelek. 3. rész: Vezetők és csatlakozók (IEC 617-3:1996)

MSZ EN 60617-4:2000

Villamos rajzjelek. 4. rész: Passzív alkatrészek (IEC 617-4:1996)

MSZ EN 60617-5:2000

Villamos rajzjelek. 5. rész: Félvezetők és elektroncsövek (IEC 617-5:1996)

MSZ EN 60617-6:2000

Villamos rajzjelek. 6. rész: Villamos energia termelése és átalakítása (IEC 617-6:1996)

MSZ EN 60617-7:2000

Villamos rajzjelek. 7. rész: Kapcsoló-, vezérlő- és védőkészülékek (IEC 617-7:1996)

MSZ EN 60617-8:2000

Villamos rajzjelek. 8. rész: Mérőműszerek, lámpák és jelzőkészülékek (IEC 617-8:1996)

MSZ EN IEC 61293:2020

Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges adataival. Biztonsági követelmények (IEC 61293:2019)

MSZ EN IEC 81346-1:2022

Ipari rendszerek, berendezések, készülékek és ipari termékek. Felépítési alapelvek és referenciajelölések. 1. rész: Alapvető szabályok (IEC 81346-1:2022)

MSZ EN IEC 80000-6:2023

Mennyiségek és egységek. 6. rész: Elektromágnesség (IEC 80000-6:2022)

Titkár Nagy Gábor (ideiglenesen)
Megalakulás 2000-07-28

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/SR 3 Információrendszerek, dokumentáció és grafikus jelképek Information structures, documentation and graphical symbols
CLC/SR 3C Berendezéseken használt grafikai jelképek Graphical symbols for use on equipment
CLC/SR 3D Termékjellemzők, -osztályok és azonosításuk Product properties and classes and their identification
CLC/SR 25 Villamos mennyiségek és mértékegységek Quantities and units

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 3 Dokumentáció, grafikai szimbólumok és a műszaki információk megjelenítése Documentation, graphical symbols and representations of technical information
IEC/TC 25 Villamos mennyiségek és mértékegységek Quantities and units
IEC/SC 3C Berendezéseken használt grafikai jelképek Graphical symbols for use on equipment
IEC/SC 3D Termékosztályok, -jellemzők és azonosításuk. Közös adatszótár (CDD) Classes, Properties and Identification of products. Common Data Dictionary (CDD)

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kocsis Imre
Magyar Mérnöki Kamara Gáspár Péter
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Holcsik Péter
Óbudai Egyetem Pálfi Judith