A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 840
A bizottság neve Épületek villamos berendezései
A bizottság tevékenységi területe Kisfeszültségű villamos berendezések tervezési, létesítési és ellenőrzési követelményei. Villamos berendezések, szerkezetek áramütés elleni védelme és védelem a villamos energia használatából eredő egyéb veszélyek (pl. hőhatások, túláram, zárlati áramok, feszültségzavarok) ellen. A villamos energiaellátás feszültségjellemzői, a villamosenergia-ellátó rendszerek általános rendszerszempontjai. A villamos berendezések üzemeltetési előírásai.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 171-1:1984

Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás

MSZ 1585:1973

Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 1600-1:1977

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások

MSZ 1600-1:1977/1M:1981

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások

MSZ 1600-2:1979

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Poros helyiségek

MSZ 1600-4:1980

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Nedves helyiségek

MSZ 1600-5:1980

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Marópárás helyiségek

MSZ 1600-6:1981

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Meleg helyiségek

MSZ 1600-7:1981

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Szabadterek

MSZ 1600-8:1977

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek

MSZ 1600-9:1978

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek

MSZ 1600-10:1983

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Istállók és egyéb mezőgazdasági építmények

MSZ 1600-11:1982

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok

MSZ 1600-12:1982

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgéphangárok

MSZ 1600-13:1982

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények

MSZ 1600-14:1983

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület

MSZ 1600-15:1975

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Éghető anyagból készült épületek és épületszerkezetek

MSZ 4851-6:1973

Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai

MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ 10900:1970

Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ-09-10.0297:1986

Bányabeli munkahelyi berendezések. A villamos engergiaellátás és vezérlés általános biztonsági követelményei

MSZ-04-64:1990

Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei

MSZ 10900:1970/1M:1986

Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ 1600-3:1986

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Időszakosan nedves helyiségek

MSZ 172-1:1986

Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

MSZ 1585-1:1987

Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata

MSZ 453:1987

Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 4851-1:1988

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata

MSZ 172-1:1986/1M:1989

Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

MSZ 4851-4:1989

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése

MSZ 4851-3:1989

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei

MSZ 4851-2:1990

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése

MSZ 1585-3:1991

Erősáramú üzemi szabályzat. Közcélú hálózatok kisfeszültségű berendezései

MSZ 1585-9:1991

Erősáramú üzemi szabályzat. Közcélú erőművek kisfeszültségű berendezései

MSZ 1585-1:1987/1M:1991

Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata

MSZ 1585-7:1991

Erősáramú üzemi szabályzat. Közcélú villamosművek nagyfeszültségű berendezései

MSZ 4851-5:1991

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei

MSZ 2364-200:1992

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések. Fogalommeghatározások

MSZ 1600-16:1992

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése

MSZ IEC 242:1992

Központi vezérlőhálózatok szabványos frekvenciái

MSZ 1:1993

Szabványos villamos feszültségek

MSZ 2364-450:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem

MSZ 2364-473:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása

MSZ 2364-420:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem

MSZ 2364-430:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem

MSZ 2364-460:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Leválasztás és kapcsolás

MSZ 2364-702:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Uszodák

MSZ 2364-703:1994

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek

MSZ IEC 59:1995

Szabványos villamos áramok

MSZ IEC 196:1995

Szabványos villamos frekvenciák

MSZ 2040:1995

Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése

MSZ 2364-537:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei

MSZ 2364-100:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Alkalmazási terület

MSZ 2364-470:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Áramütés elleni védelem alkalmazása

MSZ 2364-510:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásai

MSZ 2364-560:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálása

MSZ 2364-540:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése

MSZ 2364-300:1995

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése

MSZ EN 50160:1995

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ 2364-520:1997

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva)

MSZ 2364-482:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén

MSZ 2064-2:1998

Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása

MSZ 2364-442:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén

MSZ 2364-523:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramok (IEC 364-5-523:1983, módosítva)

MSZ 2364-610:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6. rész: Felülvizsgálat. 61. kötet: Első felülvizsgálat (IEC 364-6-61:1986, módosítva)

MSZ 447:1998

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás

MSZ 2064-1:1998

Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. Kábelek és vezetékek megengedett áramai

MSZ 2063:1998

Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez

MSZ HD 193 S2:1999

Feszültségsávok épületek villamos berendezéseihez

MSZ 2364-410:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem (IEC 364-4-41:1992, módosítva)

MSZ EN 50110-1:1999

Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ EN 50110-2:1999

Villamos berendezések üzemeltetése (nemzeti mellékletek)

MSZ 2364-551:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 55. kötet: Egyéb szerkezetek. 551. főfejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 364-5-551:1994)

MSZ 2364-705:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 705. főfejezet: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései (IEC 364-7-705:1984, módosítva)

MSZ 2364-706:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 706. főfejezet: Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 364-7-706:1983, módosítva)

MSZ 2364-708:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 708. főfejezet: Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései (IEC 364-7-708:1988, módosítva)

MSZ/T 1585:2001

Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ/T 1:2001

Szabványos villamos feszültségek

MSZ/T 447:1998/1M:2001

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás

MSZ HD 308 S1:2000

A hajlékony vezetékek ereinek azonosítása és használata

MSZ EN 60059:2000

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999)

MSZ HD 472 S1:2000

Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (IEC 38:1983, módosítva)

MSZ HD 472 S1:1989/A1:2000

Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei

MSZ EN 50160:2001

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ 1585:2001

Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ EN 61140:2001

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésre és a villamos szerkezetre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:1997)

MSZ 1:2002

Szabványos villamos feszültségek

MSZ HD 472 S1:2002

Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei (IEC 38:1983, módosítva)

MSZ HD 308 S2:2002

A kábelek, vezetékek és hajlékony zsinórvezetékek ereinek azonosítása

MSZ 447:1998/1M:2002

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás

MSZ 2364-200:2002

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (IEC 60050-826:1982 + A1:1990 + A2:1995 + A3:1999)

MSZ 2364-714:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 714. főfejezet: Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:1996, módosítva)

MSZ 2364-510:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 51. kötet: Általános előírások (IEC 364-5-51:1994, módosítva)

MSZ 2364-523:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC 60364-5-523:1999, módosítva)

MSZ 2364-537:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, módosítva)

MSZ 2364-704:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 704. főfejezet: Felvonulási területek villamos berendezései (IEC 60364-7-704:1989, módosítva)

MSZ 2364-470:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 47. kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. főfejezet: Általános előírások. 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi módok (IEC 364-4-47:1981 + A1:1993, módosítva)

MSZ 2364-460:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva)

MSZ 2364-443:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültség-védelem. 443. főfejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-443:1995, módosítva)

MSZ EN 61140:2003

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)

MSZ 2364-610:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6-61. rész: Ellenőrzés. Első ellenőrzés (IEC 60364-6-61:1986 + A1:1993 + A2:1997, módosítva)

MSZ 2364-702:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 702. főfejezet: Úszómedencék és egyéb medencék (IEC 60364-7-702:1997, módosítva)

MSZ 2364-711:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:1998, módosítva)

MSZ 2364-100:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek (IEC 60364-1:1992, módosítva)

MSZ 2364-410:1999/1M:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:1992/A2:1999, módosítva)

MSZ 2364-430:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)

MSZ 2364-753:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 753. főfejezet: Padló- és mennyezetfűtési rendszerek

MSZ CLC/TR 50422:2005

Útmutató az EN 50160 európai szabvány alkalmazásához

MSZ EN 50110-1:2005

Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ HD 60364-7-717:2005

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2001, módosítva)

MSZ HD 60364-5-559:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), módosítva)

MSZ HD 60364-7-703:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-703. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék (IEC 60364-7-703:2004)

MSZ 2364-708:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 708. főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, módosítva)

MSZ HD 60364-7-712:2006 1.

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC 60364-7-712:2002)

MSZ HD 60364-7-715:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:1999, módosítva)

MSZ 2364-754:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 754. főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, módosítva)

MSZ HD 60364-7-712:2006 2.

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC 60364-7-712:2002)

MSZ HD 60364-4-443:2007

Épületek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, módosítva)

MSZ HD 60364-5-51:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2001, módosítva)

MSZ HD 60364-7-740:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC 60364-7-740:2000, módosítva)

MSZ EN 61140:2002/A1:2007

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001/A1:2004, módosítva)

MSZ HD 60364-5-54:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-6:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, módosítva)

MSZ HD 60364-7-704:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-7-706:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-4-41:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-7-701:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, módosítva)

MSZ HD 60364-7-705:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények (IEC 60364-7-705:2006, módosítva)

MSZ EN 50160:2008

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50438:2008

Kis áramfejlesztők kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-534:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva)

MSZ 10900:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése

MSZ 447:2009

Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra

MSZ 1585:2009

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)

MSZ IEC/TR 62510:2010

A villamos energia jellemzőinek szabványosítása

MSZ EN 60059:1999/A1:2010

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999/A1:2009)

MSZ EN 60196:2010

IEC szerinti szabványos frekvenciák (IEC 60196:2009)

MSZ HD 60364-4-43:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)

MSZ HD 60364-5-51:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-551:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet))

MSZ HD 60364-5-56:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2009)

MSZ HD 60364-7-708:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC 60364-7-708:2007, módosítva)

MSZ HD 60364-7-709:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC 60364-7-709:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-717:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-721:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-721. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-721:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-729:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva)

MSZ CLC/TR 50555:2011

Kimaradási mutatók

MSZ EN 50110-2:2011

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ EN 50160:2011

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-4-444:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), módosítva]

MSZ HD 60364-4-42:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-5-52:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, módosítva + 2011. februári helyesbítés)

MSZ HD 60364-7-702:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-702. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Úszómedencék és szökőkutak (IEC 60364-7-702:2010, módosítva)

MSZ 1585:2012

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)

MSZ EN 60038:2012

CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-4-442:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva)

MSZ HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések

MSZ HD 60364-7-701:2007/A11:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-710:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-7-715:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-7-722:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos jármű táplálása

MSZ HD 60364-5-54:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők (IEC 60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-7-709:2009/A1:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek (IEC 60364-7-709:2009/A1:2012, módosítva)

MSZ HD 60364-7-714:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)

MSZ HD 60364-5-559:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-7-705:2007/A11:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények

MSZ HD 60364-5-56:2010/A11:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések

MSZ HD 60364-5-51:2009/A11:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások

MSZ HD 60364-7-718:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)

MSZ EN 50110-1:2013

Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50438:2014

Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei

MSZ HD 50573-5-57:2014

Villamos berendezés védelemre, leválasztásra, kapcsolásra és vezérlésre vonatkozó koordinálása

MSZ HD 60364-5-557:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Segédáramkörök [IEC 60364-5-55:2011/A1:2012 (557. fejezet)]

MSZ HD 60364-7-753:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

MSZ EN 50160:2010/A1:2015

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-4-42:2011/A1:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010/A1:2014)

MSZ HD 60364-8-1:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonyság (IEC 60364-8-1:2014, módosítva)

MSZ EN 62559-2:2015

Alkalmazási esetek módszertana. 2. rész: Az alkalmazási esetek, a szereplő- és követelménylisták sablonjainak meghatározása (IEC 62559-2:2015)

MSZ HD 60364-4-42:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-5-53:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszközök kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőberendezések

MSZ HD 60364-7-730:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-730. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Belvízi hajók szárazföldi villamos csatlakozásainak szárazföldi egységei

MSZ CLC/TS 50549-1:2016

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás 16 A fölött

MSZ CLC/TS 50549-2:2016

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás

MSZ HD 60364-4-443:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)

MSZ HD 60364-5-534:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens túlfeszültségek elleni védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, módosítva)

MSZ HD 60364-7-722:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2015, módosítva)

MSZ IEC 60050-826:2016

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. rész: Villamos berendezések

MSZ HD 60364-5-557:2013/A11:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Segédáramkörök

MSZ HD 60364-7-712:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek

MSZ EN 61140:2016

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2016)

MSZ HD 60364-5-551:2010/A11:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései)

MSZ HD 60364-6:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016)

MSZ HD 60364-4-46:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-537:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés

MSZ HD 60364-6:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016)

MSZ HD 60364-7-718:2013/A11:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-4-41:2007/A11:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-7-708:2009/A11:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései

MSZ HD 60364-1:2008/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások

MSZ HD 60364-4-41:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-4-46:2016/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-51:2009/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások

MSZ HD 60364-5-53:2015/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőkészülékek

MSZ HD 60364-5-537:2016/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-54:2011/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők

MSZ HD 60364-5-559:2012/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések

MSZ HD 60364-5-56:2010/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések

MSZ HD 60364-6:2016/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés

MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-704:2007/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései

MSZ HD 60364-7-705:2007/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények

MSZ HD 60364-7-708:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC 60364-7-708:2017)

MSZ HD 60364-7-709:2009/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek

MSZ HD 60364-7-715:2012/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések

MSZ HD 60364-7-718:2013/A12:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-7-729:2009/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók

MSZ HD 60364-7-740:2006/A11:2018

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

MSZ HD 60364-4-41:2017/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek

MSZ EN 60059:2018 EV

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999 + AMD1:2009) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ HD 60364-7-704:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva)

MSZ EN IEC 62559-3:2018

Alkalmazási esetek módszertana. 3. rész: Az alkalmazási eset sablonproduktumainak XML szerializált formátumba való átalakításának meghatározása (IEC 62559-3:2017)

MSZ HD 60364-5-53:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőkészülékek

MSZ IEC 60050-195:2019 EV

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ 447:2019

Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás

MSZ HD 60364-8-2:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései (IEC 60364-8-2:2018)

MSZ HD 60364-5-56:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018)

MSZ HD 60364-7-722:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2018, módosítva)

MSZ EN 50549-1:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50549-2:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ HD 60364-7-721:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-721. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-721:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-7-709:2009/A12:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kikötők, kishajókikötők és hasonló helyek. Különleges követelmények a hajók part menti ellátására

MSZ HD 60364-7-711:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018)

MSZ HD 60364-8-1:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Működési szempontok. Energiahatékonyság (IEC 60364-8-1:2019)

MSZ 18014:2019

Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció

MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-8-2:2018/A11:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései

MSZ EN 50160:2010/A2:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2010/A3:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-7-706:2007/A1:2021

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005/A1:2019)

MSZ EN 50110-2:2021

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ EN 50160:2021 EV

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ CLC/TR 50422:2021

Útmutató az EN 50160 európai szabvány alkalmazásához

MSZ EN IEC 62934:2021

A megújuló energiatermelés hálózati integrációja. Szakkifejezések és meghatározásuk (IEC 62934:2021)

MSZ HD 60364-8-2:2018/A12:2022

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Termelőfogyasztók kisfeszültségű villamos berendezései

MSZ CWA 50714:2022

A mikrohálózatok elosztási alkalmazásának referenciamodellje

MSZ HD 60364-4-42:2011/A11:2022

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem

MSZ EN 60059:2000

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999)

MSZ HD 308 S2:2002

Kábelek, vezetékek és hajlékony zsínórvezetékek ereinek azonosítása

MSZ EN 61140:2003

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)

MSZ 2364-610:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6-61. rész: Felülvizsgálat. Első felülvizsgálat (IEC 60364-6-61:1986 + A1:1993 + A2:1997, módosítva)

MSZ 2364-702:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 702. főfejezet: Uszodák és más medencék (IEC 60364-7-702:1997, módosítva)

MSZ 2364-711:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és elárusító helyek (IEC 60364-7-711:1998, módosítva)

MSZ EN 50110-1:2005

Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ HD 60364-7-717:2005

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2001, módosítva)

MSZ HD 60364-5-559:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), módosítva)

MSZ HD 60364-7-703:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-703. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó szobák és fülkék (IEC 60364-7-703:2004)

MSZ 2364-708:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 708. főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, módosítva)

MSZ HD 60364-7-715:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:1999, módosítva)

MSZ 2364-754:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 754. főfejezet: A lakókocsik és lakóautók villamos berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, módosítva)

MSZ HD 60364-4-443:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, módosítva)

MSZ HD 60364-5-51:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-51. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2001, módosítva)

MSZ HD 60364-7-740:2007

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései (IEC 60364-7-740:2000, módosítva)

MSZ HD 60364-5-54:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő összekötő-vezetők (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-6:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, módosítva)

MSZ HD 60364-7-704:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Felvonulási területek villamos berendezései (IEC 60364-7-704:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-7-706:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 60364-7-706:2005, módosítva)

MSZ EN 50160:2008

A közcélú elosztóhálózatokon való villamosenergia-szolgáltatás feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalommeghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-534:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva)

MSZ EN 60059:1999/A1:2010

IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999/A1:2009)

MSZ EN 60196:2010

IEC szerinti szabványos frekvenciák (IEC 60196:2009)

MSZ HD 60364-4-43:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. évi helyesbítés)

MSZ HD 60364-5-51:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-551:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet))

MSZ HD 60364-5-56:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések táplálása (IEC 60364-5-56:2009)

MSZ HD 60364-7-717:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva)

MSZ HD 60364-7-729:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-729. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók (IEC 60364-7-729:2007, módosítva)

MSZ EN 50110-2:2011

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ EN 50160:2011

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-4-444:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), módosítva]

MSZ HD 60364-4-42:2011

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-4-442:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva)

MSZ HD 60364-7-710:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-7-715:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-7-714:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)

MSZ HD 60364-5-559:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva)

MSZ HD 60364-7-718:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)

MSZ EN 50110-1:2013

Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50438:2014

Kis áramfejlesztők kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei

MSZ HD 60364-7-753:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

MSZ EN 50160:2010/A1:2015

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-4-443:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)

MSZ HD 60364-7-712:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek

MSZ EN 61140:2016

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2016)

MSZ HD 60364-4-46:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és üzemi kapcsolás

MSZ HD 60364-5-537:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, üzemi kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás és üzemi kapcsolás

MSZ HD 60364-4-41:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-5-56:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018)

MSZ HD 60364-7-722:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2018, módosítva)

MSZ EN 50549-1:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50549-2:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50160:2010/A2:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50160:2010/A3:2020

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-5-53:2022

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőkészülékek

MSZ HD 60364-7-704:2018

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva)

MSZ CLC/TR 50479:2023

Villamos berendezések létesítési útmutatója. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása

MSZ HD 60364-7-711:2019

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018)

MSZ EN 50549-10:2023

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 10. rész: A termelőegységek megfelelőségértékelésének vizsgálatai

MSZ EN 50160:2023

A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ HD 60364-5-52:2011/A12:2023

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-54:2011/A1:2023

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők (IEC 60364-5-54:2011/A1:2021)

MSZ EN 50110-1:2023

Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50110-2:2023

Villamos berendezések üzemeltetése. 2. rész: Nemzeti mellékletek

MSZ HD 60364-5-551:2010/A11:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők

MSZ HD 60364-4-43:2024

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2023)

MSZ HD 60364-7-716:2024

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-716. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) kábelrendszereken keresztül megvalósított törpe-egyenfeszültségű energiaelosztás (IEC 60364-7-716:2023)

MSZ EN 50549-1:2019/A1:2024

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ EN 50549-2:2019/A1:2024

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

MSZ CLC/TR 50480:2024

A vezetők keresztmetszetének meghatározása és a védőeszközök kiválasztása

MSZ IEC 60050-195:2024

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem

Elnök Dr. Novothny Ferenc
Elnökhelyettes Arató Csaba
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/BTTF 62-3 Villamos berendezések üzemeltetése Operation of electrical installations
CLC/TC 64 Villamos berendezések és áramütés elleni védelem Electrical installations and protection against electric shock
CLC/TC 8X A villamosenergia-ellátás rendszerszempontjai System aspects of electrical energy supply

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 8 A villamosenergia-ellátás rendszerszempontjai System aspects of electrical energy supply
IEC/TC 64 Villamos berendezések és áramütés elleni védelem Electrical installations and protection against electric shock
IEC/SC 8A Megújulóenergia-termelők hálózatba integrálása Grid Integration of Renewable Energy Generation
IEC/SC 8B Decentralizált villamosenergia-rendszerek Decentralized Electrical Energy Systems
IEC/SC 8C Hálózatkezelés az összekapcsolt villamosenergia-rendszerekben Network Management in Interconnected Electric Power Systems
IEC/PC 128 Villamos berendezések üzemeltetése Operation of electrical installations

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
VEIKI VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. Ferenczi Zoltán
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Tamus Zoltán Ádám
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Kiss József
Budapest Főváros Kormányhivatala Jeges András
TETRAVILL Erősáramú Villamosságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Knoll Sándor
Szalóki Tamás e.v. Szalóki Tamás
SIEMENS Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Márkus Csaba
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Novák György
LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. Sziládi Tivadar
OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kruppa Attila
HENSEL Hungaria Villamossági Kft. Pásztohy Tamás
DEHN Hungary Kft. dr Kovács Károly
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kardos Zoltán
Óbudai Egyetem Dr. Novothny Ferenc
PROTECTA Electronikai Kft. Hackel Kristóf
Nagy Péter Sándor e. v. Nagy Péter Sándor
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kardos Zoltán
VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. Dr. Fodor István
KIPSZERES Elektromos Szolgáltató Kft. Major Gyula
ELECTROMÜLLER / Müller Ferenc e.v./ Müller Ferenc
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Arató Csaba
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. Császi Dávid
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Csarankó János
Hun-Terv Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Turi Ádám