A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 836
A bizottság neve Robbanásbiztos villamos gyártmányok
A bizottság tevékenységi területe A robbanásveszélyes gáz-, gőz- vagy ködközegben vagy éghető porban alkalmazható gyártmányok kialakítási, létesítési, javítási, vizsgálati és ellenőrzési követelményeinek meghatározása. Elektrosztatikus festő és felületkezelő berendezések villamos biztonságára vonatkozó követelmények, valamint az iparban és a kereskedelemben használt éghető gázokat érzékelő- és mérőkészülékekre vonatkozó követelmények meghatározása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 16040-1:1973

Sztatikus feltöltődések. Fogalmak

MSZ 16040-3:1973

Sztatikus feltöltődések. Veszélyességi szintek

MSZ 16040-4:1974

Sztatikus feltöltődések. A védelem módjai

MSZ 16041-2:1975

Sztatikus feltöltődési mérések. A levezetési ellenállás vizsgálata

MSZ 16041-3:1976

Sztatikus feltöltődési mérések. Vezetőképes kesztyű és lábbeli vizsgálata

MSZ 16041-4:1978

Sztatikus feltöltődési mérések. A feltöltődés nagyságának mérése

MSZ 2020:1980

Bányászati villamos berendezés. Szigetelésellenőrző készülék legfeljebb 1200 V feszültségű földeletlen csillagpontú hálózatokhoz. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 2021:1980

Bányabeli normál kivitelű villamos berendezés. Általános műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-09-10.0236:1978

Bányabeli erősáramú villamos hálózatok, fogyasztók és áramforrások feszültségei, hálózati rendszerei és érintésvédelmi módjai

MSZ-09-10.0260:1984

Földelésellenőrző készülék legfeljebb 1000 V névleges feszültségű berendezésekhez

MSZ-09-10.0178:1979

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Vizsgálati eljárások

MSZ-09-10.0270:1984

Önműködő gázelemzők szénbányák részére. Általános műszaki követelmények

MSZ-05-43.1003:1986

Bányabeli robbanásbiztos mágneskapcsoló-berendezés 1140 V feszültségig. Általános műszaki követelmények

MSZ-05-43.4814-1:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános műszaki és vizsgálati előírások

MSZ-05-43.4814-2:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.4814-4:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.4814-6:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. 'e' fokozott biztonságú védelem. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.4814-7:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.4814-11:1986

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Robbanóképes keverékek osztályozása. Vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.1005:1986

Robbanásbiztos, nyomásálló tokozású, háromfázisú aszinkron motorok kalickás forgórésszel, 63-355 mm tengelymagasságig. Általános műszaki feltételek

MSZ-05-43.4814-12:1987

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Légmentes lezárás kiöntőanyaggal. Osztályozás, műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-09-10.0270:1984/1M:1987

Önműködő gázelemzők szénbányák részére. Általános műszaki követelmények

MSZ-05-43.1008:1988

Bányabeli, robbanásbiztos, kisfeszültségű, automatikus kapcsolók. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.4814-9:1988

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok védelem. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ-05-43.1001:1988

Villamos forgógépek. Sújtólég- vagy robbanásbiztos kivitelű, nyomásálló tokozású, rövidrezárt forgórészű, háromfázisú aszinkron motorok teljesítmény-méret összerendelése

MSZ-05-43.4814-3:1987

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Lemezes védőszerkezetű tokozás

MSZ-05-43.4814-5:1987

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olajalatti védelem

MSZ-05-43.0050-1:1989

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Általános előírások

MSZ-05-43.0050-2:1989

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Javítás utáni vizsgálatok

MSZ EN 50039:1992

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes villamos rendszerek 'i'

MSZ EN 50028:1992

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Légmentes lezárás kiöntőanyaggal 'm'

MSZ EN 50016:1993

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem 'p'

MSZ EN 50050:1993

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szóróberendezések

MSZ EN 50033:1993

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fejlámpák sújtólégveszélyes bányák számára

MSZ EN 50055:1994

Villamos készülékek éghető gázok észlelésére és mérésére. Az I. csoportba tartozó, levegőben 5%-ig (V/V) terjedő metántartalmat kijelző készülékek működési előírásai

MSZ EN 50056:1994

Villamos készülékek éghető gázok észlelésére és mérésére. Az I. csoportba tartozó, levegőben 100%-ig (V/V) terjedő metántartalmat kijelző készülékek működési előírásai

MSZ EN 50057:1994

Villamos készülékek éghető gázok észlelésére és mérésére. A II csoportba tartozó, az alsó robbanási határ 100%-ig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

MSZ EN 50058:1994

Villamos készülékek éghető gázok észlelésére és mérésére. A II csoportba tartozó, 100% (V/V) gáztartalomig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

MSZ EN 50054:1994

Villamos készülékek éghető gázok észlelésére és mérésére. Általános előírások és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50014:1995

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

MSZ EN 50015:1997

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olaj alatti védelem 'o'

MSZ EN 50017:1997

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok védelem 'q'

MSZ EN 50018:1997

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás 'd'

MSZ EN 50019:1997

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság 'e'

MSZ EN 50020:1997

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem 'i'

MSZ EN 50018:1998

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás 'd'

MSZ EN 50176:1998

Automatikus, elektrosztatikus szóróberendezések gyúlékony, folyékony szóróanyag részére

MSZ EN 50177:1998

Automatikus, elektrosztatikus szóróberendezések gyúlékony bevonópor részére

MSZ EN 61241-2-2:1998

Villamos gyártmányok alkalmazása éghető porok jelenlétében. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 2. főfejezet: A porréteg fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere

MSZ EN 50016:1999

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem "p"

MSZ EN 50177:1999

Automatikus, elektrosztatikus szóróberendezések gyúlékony bevonóporokhoz

MSZ EN 61241-2-2:1999

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 2. főfejezet: Porrétegek fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere (IEC 1241-2-2:1993+1994. évi helyesbítés)

MSZ EN 50021:1999

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. "n" védelmi mód

MSZ EN 50104:1999

Villamos gyártmányok az oxigén érzékelésére és mérésére. Kialakítási követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50270:1999

Elektromágneses összeférhetőség. Villamos készülékek az éghető gázok, a mérgező gázok vagy az oxigén érzékelésére és mérésére

MI 16040-2:1977

Sztatikus feltöltődések. Általános ismertetés

MSZ EN 50014:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

MSZ EN 50014:1997/A1:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

MSZ EN 50014:1997/A2:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

MSZ EN 50019:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság „e”

MSZ EN 50059:2000

Festésre és felületbevonásra használt, nem éghető anyagok elektrosztatikus kézi szórókészülékeinek műszaki előírásai

MSZ EN 50244:2000

Háztartási helyiségekben az éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek. Kiválasztási, felszerelési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 50281-1-1:2000

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-1. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok

MSZ EN 50281-1-2:2000

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-2. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás

MSZ EN 50281-2-1:2000

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

MSZ EN 50284:2000

A II-es alkalmazási csoportú, 1 G kategóriájú villamos gyártmányok kialakításának, vizsgálatának és megjelölésének különleges követelményei

MSZ EN 50303:2000

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporos környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

MSZ EN 50014:2001

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

MSZ EN 50018:2001

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás „d”

MSZ EN 62013-2:2001

Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 2. rész: Működőképesség és a biztonsággal kapcsolatos egyéb ekőírások (IEC 62013-2:2000)

MSZ EN 61340-2-3:2001

Elektrosztatika. 2-3. rész: Vizsgálati módszerek az elektrosztatikus töltés felhalmozódásának elkerülésére használt szilárd síkanyagok ellenállásának és fajlagos ellenállásának meghatározásához (IEC 61340-2-3:2000)

MSZ EN 50050:2001

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szórókészülék

MSZ EN 50104:2002

Villamos készülékek az oxigén érzékelésére és mérésére. Működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 61340-4-3:2002

Elektrosztatika. 4-3. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Lábbelik (IEC 61340-4-3:2001)

MSZ ENV 50269:2002

Nagyfeszültségű motorok értékelése és jellegzetes vizsgálatai

MSZ EN 50292:2002

Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-1. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok

MSZ EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-2. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás

MSZ EN 62013-1:2002

Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 62013-1:1999, módosítva)

MSZ EN 50016:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem ”p”

MSZ EN 50018:2000/A1:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás ’d’

MSZ EN 50020:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem ’i’

MSZ EN 50281-3:2003

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható berendezések. 3. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek

MSZ EN 61340-2-1:2003

Elektrosztatika. 2-1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és a termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége (IEC 61340-2-1:2002)

MSZ EN 50281-1-1:2003

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 1-1. rész: Tokozással védett villamos gyártmányok. Kialakítás és vizsgálatok

MSZ EN 1127-2:2003

Robbanóképes közegek. Robbanás-megelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

MSZ EN 13821:2003

Potenciálisan robbanóképes légterek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. A por/levegő keverékek minimális gyulladási energiájának meghatározása

MSZ EN 13673-1:2003

Gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 1. rész: A legnagyobb robbanási nyomás meghatározása

MSZ EN 60079-7:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 7. rész: Fokozott biztonság ”e” (IEC 60079-7:2001)

MSZ EN 60079-15:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 15. rész: ”n” típusú védelem (IEC 60079-15:2001, módosítva)

MSZ EN 13463-8:2004

Potenciálisan robbanékony légterek nem villamos felszerelései. 8. rész: Védelem folyadékba való bemerítéssel „k”

MSZ EN 13463-5:2004

Robbanásveszélyes légterekben használatos nem villamos felszerelések. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem „c”

MSZ EN 61340-4-1:2004

Elektrosztatika. 4-1. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Padlóburkolatok és beépített padlók villamos ellenállása (IEC 61340-4-1:2003)

MSZ EN 60079-0:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények (IEC 60079-0:2004)

MSZ EN 50381:2005

Hordozható, szellőztetett kamrák, belső kibocsátó forrással vagy anélkül

MSZ EN 61340-4-5:2005

Elektrosztatika. 4-5. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Módszerek lábbelit viselő és padlózaton tartózkodó személy elektrosztatikus védelmének jellemzésére (IEC 61340-4-5:2004)

MSZ EN 13463-2:2005

Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 2. rész: Védelem az áramlást korlátozó ’fr’ tokozással

MSZ EN 14591-1:2005

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 1. rész: A 2 bar nyomásig robbanásbiztos (sújtólégbiztos) szellőztető szerkezet

MSZ EN 60079-26:2005

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 26. rész: A II-es alkalmazási csoportú, 1 G kategóriájú villamos gyártmányok kialakítása, vizsgálata és megjelölése (IEC 60079-26:2004, módosítva)

MSZ EN 13463-3:2005

Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló tokozással ’d’

MSZ EN 13463-6:2005

Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 6. rész: Védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével ’b’

MSZ EN 1710:2006

Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek

MSZ EN 13673-2:2006

Gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 2. rész: A nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása

MSZ EN 14373:2006

Robbanáselfojtó rendszerek

MSZ EN 14522:2006

Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása

MSZ EN 50402:2006

Villamos gyártmányok az éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy az oxigén érzékelésére és mérésére. A helyhez kötött gázérzékelő rendszerek működés-biztonsági követelményei

MSZ EN 14460:2007

Robbanásbiztos berendezések

MSZ EN 14756:2007

Éghető gázok és gőzök oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

MSZ EN 14797:2007

Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök

MSZ EN 50050:2007

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szórókészülék

MSZ EN 50194-2:2007

Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos gyártmányok lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 61241-4:2007

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 4. rész: "pD" típusú védelem (IEC 61241-4:2001)

MSZ EN 61340-3-2:2007

Elektrosztatika. 3-2. rész: Az elektrosztatikus hatás szimulálási módszerei. A gépmodell (MM) elektrosztatikus kisülésének vizsgálati hullámalakjai (IEC 61340-3-2:2006)

MSZ EN 14983:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Berendezés és védelmi rendszerek sújtólég-levezetéshez

MSZ EN 14986:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben működő ventilátorok kialakítása

MSZ EN 14591-2:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív vízzárak

MSZ EN 14994:2007

Gázrobbanás elleni szellőztetéses védelmi rendszerek

MSZ EN 60079-6:2007

Robbanóképes közegek. 6. rész: Készülékek "o" olaj alatti védelemmel (IEC 60079-6:2007)

MSZ EN 60079-7:2007

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, "e" (IEC 60079-7:2006)

MSZ EN 60079-26:2007

Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (IEC 60079-26:2006)

MSZ EN 60079-28:2007

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2006)

MSZ EN 60079-30-1:2007

Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC 60079-30-1:2007)

MSZ EN 60079-30-2:2007

Robbanóképes közegek. 30-2. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója (IEC 60079-30-2:2007)

MSZ EN 14591-4:2008

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők automatikus oltórendszerei

MSZ EN 15188:2008

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

MSZ EN 15198:2008

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének módszertana

MSZ EN 15233:2008

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének módszertana

MSZ EN 60079-1:2008

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2007)

MSZ EN 60079-2:2008

Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (IEC 60079-2:2007)

MSZ EN 60079-5:2008

Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel (IEC 60079-5:2007)

MSZ EN 60079-29-1:2008

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2007, módosítva)

MSZ EN 60079-29-2:2008

Robbanóképes közegek. 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása (IEC 60079-29-2:2007)

MSZ EN 61340-3-1:2008

Elektrosztatika. 3-1. rész: Az elektrosztatikus hatások szimulációs módszerei. Az emberitest-modell (HBM) elektrosztatikus kisülésének vizsgálati hullámformái (IEC 61340-3-1:2006)

MSZ EN 61340-5-1:2008

Elektrosztatika. 5-1. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Általános követelmények. (IEC 61340-5-1:2007)

MSZ EN 1710:2005+A1:2009

Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek

MSZ EN 50402:2005/A1:2009

Villamos gyártmányok az éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy az oxigén érzékelésére és mérésére. A helyhez kötött gázérzékelő rendszerek működésbiztonsági követelményei

MSZ EN 13463-1:2009

Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. 1. rész: Alapmódszer és követelmények

MSZ EN 15089:2009

Robbanásleválasztó rendszerek

MSZ EN 50194-1:2009

Lakóhelyiségekben éghető gázokat érzékelő villamos gyártmányok. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 15794:2010

Éghető folyadékok robbanáspontjának meghatározása

MSZ EN 50176:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50177:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50348:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék nem éghető folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 60079-18:2010

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2009 + 2009. évi helyesbítés)

MSZ EN 60079-31:2010

Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, "t" (IEC 60079-31:2008 + 2009. évi helyesbítés)

MSZ EN ISO 16852:2011

Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (ISO 16852:2008, amely tartalmazza a 2008. évi 1. és 2009. évi 2. helyesbítést)

MSZ EN 50104:2011

Villamos gyártmányok oxigén érzékelésére és mérésére. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50223:2011

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50271:2011

Villamos gyártmányok éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére. Szoftvert és/vagy digitális technikát alkalmazó gyártmányok követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 50291-2:2011

Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Folyamatos üzemű villamos gyártmány rögzített létesítményben, lakójárművekben és hasonló lakóhelyiségekben, beleértve a lakóhajókat. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 50495:2011

A gyártmányok biztonságos üzemeléséhez szükséges védelmi eszközök, tekintettel a robbanási kockázatokra

MSZ EN 60079-15:2011

Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (IEC 60079-15:2010)

MSZ EN 60079-20-1:2011

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (IEC 60079-20-1:2010)

MSZ EN 60079-25:2011

Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-25:2010)

MSZ EN 60079-29-4:2011

Robbanóképes közegek. 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-4:2009)

MSZ CLC/TR 61340-5-2:2011

Elektrosztatika. 5-2. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Használati útmutató (IEC/TR 61340-5-2:2007)

MSZ EN 61340-5-3:2011

Elektrosztatika. 5-3. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök csomagolására vonatkozó tulajdonságok és követelmények osztályozása (IEC 61340-5-3:2010)

MSZ EN 14034-1:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 1. rész: A porfelhők legnagyobb robbanási nyomásának (pˇmax^) meghatározása

MSZ EN 14034-2:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 2. rész: A porfelhők legnagyobb robbanásinyomás-növekedési sebességének (dp/dt)ˇmax^ meghatározása

MSZ EN 14034-3:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 3. rész: A porfelhők alsó robbanási határának (ARH) meghatározása

MSZ EN 14034-4:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 4. rész: A porfelhők oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

MSZ EN 50543:2011

Elektronikus hordozható és szállítható berendezés a szén-dioxid és/vagy szén-monoxid észlelésére és mérésére belső téri levegőben. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 60079-13:2011

Robbanóképes közegek. 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” (IEC 60079-13:2010)

MSZ EN 1127-1:2012

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

MSZ EN 13463-5:2012

Potenciálisan robbanóképes közegekben használatos nem villamos gyártmányok. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem „c”

MSZ EN 15967:2012

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása

MSZ EN 16009:2012

Láng nélküli robbanás nyomását leeresztő eszközök

MSZ EN 16020:2012

Robbanáselterelő szerkezetek

MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2012

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása készülékgyártáshoz (ISO/IEC 80079-34:2011, módosítva)

MSZ EN 50379-1:2012

A fűtőkészülékek gázégéstermék-jellemzőinek mérésére kialakított hordozható villamos gyártmányok előírásai. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50379-2:2012

A fűtőkészülékek gázégéstermék-jellemzőinek mérésére kialakított hordozható villamos gyártmányok előírásai. 2. rész: Törvény által szabályozott felülvizsgálatkor és kiértékeléskor használt gyártmányok működőképességi követelményei

MSZ EN 50379-3:2012

A fűtőkészülékek gázégéstermék- jellemzőinek mérésére kialakított, hordozható villamos gyártmányok előírásai. 3. rész: Gáztüzelésű fűtőkészülékek törvény által nem szabályozott szervizelésében használt gyártmányok működőképességi követelményei

MSZ EN 50545-1:2012

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére parkolókban és alagutakban. 1. rész: Általános működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek szén-monoxid és nitrogén-oxidok érzékelésére és mérésére

MSZ EN 60079-35-1:2012

Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)

MSZ EN 61340-4-4:2012

Elektrosztatika. 4-4- rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus osztályozása (IEC 61340-4-4:2012)

MSZ EN 60079-11:2012

Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel "i" (IEC 60079-11:2011)

MSZ EN 1839:2013

Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása

MSZ EN 13237:2013

Potenciális robbanásveszélyes közegek. A potenciális robbanásveszélyes közegekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk

MSZ EN 14491:2013

Szellőzőnyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek

MSZ EN 60079-0:2013

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva)

MSZ EN 60079-35-2:2013

Robbanóképes közegek. 35-2. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. Működőképesség és biztonsággal kapcsolatos egyéb előírások (IEC 60079-35-2:2011)

MSZ EN 50177:2009/A1:2013

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 50292:2013

Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 50050-1:2014

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 1. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony, folyékony bevonóanyagokra

MSZ EN 50050-2:2014

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 2. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony por alakú bevonatokra

MSZ EN 50050-3:2014

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. 3. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony állományhoz

MSZ EN 60079-0:2013/A11:2014

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények

MSZ EN 50291-1:2014

Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 1127-2:2014

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

MSZ EN 16447:2014

Robbanásleválasztó szelepcsappantyúk

MSZ EN 60079-29-3:2014

Robbanóképes közegek. 29-3. rész: Gázérzékelők. Útmutató a rögzített gázérzékelő rendszerek funkcionális biztonságához (IEC 60079-29-3:2014)

MSZ EN 60079-31:2014

Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, "t" (IEC 60079-31:2013)

MSZ EN 60079-1:2015

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014)

MSZ EN 50270:2015

Elektromágneses összeférhetőség. Villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére

MSZ EN 60079-2:2015

Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (IEC 60079-2:2014)

MSZ EN 60079-26:2015

Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (IEC 60079-26:2014)

MSZ EN 61340-4-4:2012/A1:2015

Elektrosztatika. 4-4- rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus osztályozása (IEC 61340-4-4:2012/A1:2014)

MSZ EN 61340-4-8:2015

Elektrosztatika. 4-8-rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Az elektrosztatikus kisülés árnyékolása. Tasakok (IEC 61340-4-8:2014)

MSZ EN 60079-18:2015

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2014)

MSZ EN 60079-32-2:2015

Robbanóképes közegek. 32-2. rész: Elektrosztatikai veszélyek. Vizsgálatok (IEC 60079-32-2:2015)

MSZ EN 60079-5:2015

Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme kvarchomoktöltéssel „q” (IEC 60079-5:2015)

MSZ EN 61340-4-1:2004/A1:2015

Elektrosztatika. 4-1. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Padlóburkolatok és beépített padlók villamos ellenállása (IEC 61340-4-1:2003/A1:2015)

MSZ EN 50223:2015

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 60079-29-2:2015

Robbanóképes közegek. 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása (IEC 60079-29-2:2015)

MSZ EN 60079-28:2016

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (IEC 60079-28:2015)

MSZ EN 61340-4-6:2016

Elektrosztatika. 4-6. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Csuklópántok (IEC 61340-4-6:2015)

MSZ EN 61340-2-1:2016

Elektrosztatika. 2-1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és a termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége (IEC 61340-2-1:2015)

MSZ EN 61340-5-3:2016

Elektrosztatika. 5-3. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök csomagolására vonatkozó tulajdonságok és követelmények osztályozása (IEC 61340-5-3:2015)

MSZ EN 60079-6:2016

Robbanóképes közegek. 6. rész: Gyártmányok folyadék alatti védelemmel, "o" (IEC 60079-6:2015)

MSZ EN 60079-7:2016

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015)

MSZ EN 50545-1:2011/A1:2016

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére parkolókban és alagutakban. 1. rész: Általános működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek szén-monoxid és nitrogén-oxidok érzékelésére és mérésére

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

MSZ EN ISO 80079-36:2016

Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016)

MSZ EN ISO 80079-37:2016

Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem, „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével, „b”, folyadék alatti védelem, „k” (ISO 80079-37:2016)

MSZ EN 50244:2016

Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek háztartási helyiségekben. Kiválasztási, telepítési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 50194-2:2006/A1:2016

Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos gyártmányok lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 50628:2016

Villamos berendezések létesítése föld alatti bányákban

MSZ EN 61340-4-9:2017

Elektrosztatika. 4-9. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Ruházat (IEC 61340-4-9:2016)

MSZ EN 61340-2-3:2017

Elektrosztatika. 2-3. rész: Vizsgálati módszerek az elektrosztatikus töltés felhalmozódásának elkerülésére használt szilárd anyagok ellenállásának és fajlagos ellenállásának meghatározásához (IEC 61340-2-3:2016)

MSZ EN ISO/IEC 80079-38:2017

Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanóképes közegeiben használt berendezések és részegységek (ISO/IEC 80079-38:2016)

MSZ EN 60079-29-1:2017

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2016, módosítva)

MSZ EN 61340-5-1:2017

Elektrosztatika. 5-1. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Általános követelmények (IEC 61340-5-1:2016)

MSZ EN ISO 16852:2017

Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (ISO 16852:2016)

MSZ EN 14986:2017

Potenciálisan robbanóképes közegekben működő ventilátorok kialakítása

MSZ EN 1839:2017

Éghető gázok és gőzök robbanási határainak és oxigén-határkoncentrációjának (LOC) meghatározása

MSZ EN 50402:2017

Villamos gyártmányok az éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy az oxigén érzékelésére és mérésére. A gázérzékelő rendszerek működésbiztonsági követelményei

MSZ EN 61340-4-7:2017

Elektrosztatika. 4-7. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Ionizáció (IEC 61340-4-7:2017)

MSZ EN 60079-30-1:2017

Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, módosítva)

MSZ EN 60079-30-2:2017

Robbanóképes közegek. 30-2. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, módosítva)

MSZ EN 60079-13:2018

Robbanóképes közegek. 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” és mesterségesen szellőztetett helyiséggel „v” (IEC 60079-13:2017)

MSZ EN 14460:2018

Robbanásbiztos berendezések

MSZ EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (IEC 60079-7:2015/A1:2017)

MSZ EN 60079-18:2015/A1:2018

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (IEC 60079-18:2014/A1:2017)

MSZ EN IEC 61340-4-4:2018

Elektrosztatika. 4-4. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC) elektrosztatikus osztályozása (IEC 61340-4-4:2018)

MSZ EN 50291-1:2018

Gázérzékelők. Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN IEC 61340-4-3:2018

Elektrosztatika. 4-3. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Lábbelik (IEC 61340-4-3:2017)

MSZ EN IEC 61340-4-5:2018

Elektrosztatika. 4-5. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Módszerek lábbelit viselő és padlózaton tartózkodó személy elektrosztatikus védelmének jellemzésére (IEC 61340-4-5:2018)

MSZ EN 17077:2018

A porrétegek égési viselkedésének meghatározása

MSZ EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanóképes közegeiben használt berendezések és részegységek (ISO/IEC 80079-38:2016)

MSZ EN 50271:2018

Villamos gyártmányok éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére. Szoftvert és/vagy digitális technikát alkalmazó gyártmányok követelményei és vizsgálatai

MSZ EN 50059:2018

Elektrosztatikus, kézi szórókészülék. Biztonsági követelmények. Kézi szórókészülék nem gyúlékony, folyékony bevonóanyagokra

MSZ EN IEC 60079-0:2018

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2017)

MSZ EN IEC 61340-6-1:2019

Elektrosztatika. 6-1. rész: Az elektrosztatika felügyelete az egészségügyben. Létesítmények általános követelményei (IEC 61340-6-1:2018)

MSZ CLC/TR 60079-32-1:2019

Robbanóképes közegek. 32-1. rész: Elektrosztatikai veszélyek, útmutató (IEC/TS 60079-32-1:2013, IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017)

MSZ EN IEC 60079-15:2019

Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (IEC 60079-15:2017)

MSZ EN 50194-2:2019

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN 1127-1:2019

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

MSZ EN 50291-2:2019

Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek, valamint a lakóhajók helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos készülékek. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők a gázok és gőzök osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (ISO/IEC 80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN 50104:2020

Villamos gyártmányok oxigén érzékelésére és mérésére. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50676:2020

Hűtőgázok kimutatására és koncentrációmérésére használt villamos berendezések. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségirányítási rendszerek alkalmazása robbanásbiztos termékek gyártásához (ISO/IEC 80079-34:2018)

MSZ EN 15188:2021

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

MSZ EN IEC 60079-10-1:2021

Robbanóképes közegek. 10-1. rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2020)

MSZ EN IEC 62990-2:2021

Munkahelyi levegő. 2. rész: Gázérzékelők. A mérgező gázok és gőzök érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása (IEC 62990-2:2021)

MSZ CLC IEC/TS 60079-47:2021

Robbanóképes közegek. 47. rész: Gyártmányok védelme kétvezetékes, gyújtószikramentes Ethernet-koncepcióval (2-WISE) (IEC/TS 60079-47:2021)

MSZ CLC IEC/TS 60079-39:2022

Robbanóképes közegek. 39. rész: Gyújtószikramentes rendszerek elektronikusan vezérelt szikraidőtartam-korlátozással (IEC/TS 60079-39:2015)

MSZ CLC IEC/TS 60079-43:2022

Robbanóképes közegek. 43. rész: Gyártmányok kedvezőtlen üzemi körülmények között (IEC/TS 60079-43:2017)

MSZ EN 14373:2022

Robbanáselfojtó rendszerek

MSZ CLC/TR 60079-33:2022

Robbanóképes közegek. 33. rész: Gyártmányok védelme különleges védelemmel, „s” (IEC 60079-33:2012)

MSZ EN 15967:2022

A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása

MSZ CLC/TS 50612:2022

Hordozható villamos készülékek az égéskor keletkező gázok paramétereinek mérésére. Használati útmutató a gáztüzelésű készülékek üzembe helyezési, szervizelési és karbantartási folyamataihoz

MSZ CEN/TR 16793:2022

Útmutató a lánggátló berendezések kiválasztásához, alkalmazhatóságához és használatához

MSZ EN 17624:2022

Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása megnövelt nyomáson, megnövelt hőmérsékleten vagy levegőtől eltérő oxidálószerekkel való felhasználás esetén

MSZ EN 50021:1999

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. "n" típusú védelem

MSZ EN 50270:1999

Elektromágneses összeférhetőség. Villamos gyártmányok az éghető gázok, a mérgező gázok vagy az oxigén érzékelésére és mérésére

MSZ EN 50019:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság „e”

MSZ EN 50281-2-1:2000

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

MSZ EN 50284:2000

Az 1 G kategóriájú, II-es alkalmazási csoportú villamos készülékek szerkezetének, vizsgálatának és megjelölésének különleges követelményei

MSZ EN 50303:2000

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

MSZ EN 50018:2001

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás „d”

MSZ EN 62013-2:2001

Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 2. rész: Kialakítás és további biztonsági intézkedések (IEC 62013-2:2000)

MSZ EN 62013-1:2002

Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálatok (IEC 62013-1:1999, módosítva)

MSZ EN 50016:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem ”p”

MSZ EN 50018:2000/A1:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás ’d’

MSZ EN 50020:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem ’i’

MSZ EN 50281-3:2003

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos berendezések. 3. rész: Az olyan térségek osztályozása, ahol gyúlékony por van vagy lehet

MSZ EN 13673-1:2003

Gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb mértékének meghatározása. 1. rész: A legnagyobb robbanási nyomás meghatározása

MSZ EN 60079-7:2007

Robbanóképes közegek. 7. rész: Készülékek "e" fokozott biztonságú védelemmel (IEC 60079-7:2006)

MSZ EN 60079-1:2008

Robbanóképes közegek. 1. rész: Készülékek védelme „d” nyomásálló tokozással (IEC 60079-1:2007)

MSZ EN 60079-2:2008

Robbanóképes közegek. 2. rész: Készülékek védelme „p” túlnyomásos tokozással (IEC 60079-2:2007)

MSZ EN 1127-1:2012

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

MSZ EN 60079-0:2013

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva)

MSZ EN 50292:2013

Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 60079-1:2015

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d” (IEC 60079-1:2014)

MSZ EN 60079-7:2016

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, "e" (IEC 60079-7:2015)

MSZ EN ISO 80079-36:2016

Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (ISO 80079-36:2016)

MSZ EN ISO 80079-37:2016

Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k” (ISO 80079-37:2016)

MSZ EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e”(IEC 60079-7:2015/A1:2017)

MSZ EN IEC 60079-0:2018

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2017)

MSZ EN 1127-1:2019

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

MSZ EN 17348:2022

Potenciálisan robbanóképes közegekben használható porszívók kialakításának és vizsgálatának követelményei

MSZ EN 60079-29-1:2016/A1:2022

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2016/A1:2020)

MSZ EN 60079-29-1:2016/A11:2022

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei

MSZ EN IEC 61340-5-3:2022

Elektrosztatika. 5-3. rész: Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök csomagolására vonatkozó tulajdonságok és követelmények osztályozása (IEC 61340-5-3:2022)

MSZ EN 61340-2-1:2015/A1:2023

Elektrosztatika. 2-1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és a termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége (IEC 61340-2-1:2015/AMD1:2022)

MSZ EN IEC 60079-25:2023

Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (IEC 60079-25:2020 + COR1:2020)

MSZ EN IEC 62990-1:2023

Munkahelyi levegő. 1. rész: Gázérzékelők. Mérgező gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 62990-1:2019 + COR1:2019)

MSZ EN IEC 62990-1:2022/A11:2023

Munkahelyi levegő. 1. rész: Gázérzékelők. Mérgező gázok érzékelőinek működési követelményei

MSZ CEN/TR 15281:2023

Potenciálisan robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. Útmutató a robbanások megelőzését szolgáló inertizáláshoz

MSZ CEN/TR 16829:2016+AC:2023

Tűz- és robbanásmegelőzés, valamint tűz- és robbanásvédelem serleges felvonók esetén

MSZ CEN/TR 17838:2023

Ömlesztett anyagok robbanásleválasztó záródugóként való használata szállítócsigákon és termékfogadókban

MSZ EN 50104:2019/A1:2023

Villamos gyártmányok oxigén érzékelésére és mérésére. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50292:2023

Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató

MSZ EN 50724:2024

Helyhez kötött ultrahangos gázszivárgás-érzékelők (UGLD). Általános követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 50194-1:2024

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére lakóhelyiségekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők a gázok és gőzök osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (ISO/IEC 80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. évi 1. helyesbítést)

MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása robbanásbiztos termék gyártásához (ISO/IEC 80079-34:2018)

MSZ EN IEC 60079-17:2024

Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (IEC 60079-17:2023)

MSZ EN 60079-1:2014/A11:2024

Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, „d”

MSZ EN 60079-28:2015/A11:2024

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme

MSZ EN 60079-7:2015/A11:2024

Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e”

MSZ EN IEC 60079-0:2018/A11:2024

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények

MSZ IEC/TS 60079-40:2024

Robbanóképes közegek. 40. rész: Az éghető technológiai folyadékok és a villamos rendszerek közötti technológiai tömítés követelményei

MSZ IEC/TS 60079-42:2024

Robbanóképes közegek. 42. rész: Robbanásbiztos gyártmányok potenciális gyújtóforrásainak ellenőrzésére szolgáló villamos biztonsági készülékek

MSZ IEC/TS 60079-44:2024

Robbanóképes közegek. 44. rész: Személyi kompetencia

MSZ IEC/TS 60079-46:2024

Robbanóképes közegek. 46. rész: Gyártmány-összeállítások

MSZ IEC/TS 60079-48:2024

Robbanóképes közegek. 48. rész: Hordozható vagy személyi elektronikus gyártmányok. Útmutató a tanúsítás nélküli gyártmányok veszélyes területeken való használatához

Elnök Veress Árpád
Titkár Nagy Gábor
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/SC 31-2 Nyomásálló tokozások „d” Flameproof enclosures "d"
CLC/SC 31-3 Gyújtószikramentes gyártmányok és rendszerek „i” Intrinsically safe apparatus and systems "i"
CLC/SC 31-4 Fokozott biztonság „e” Increased safety "e"
CLC/SC 31-8 Elektrosztatikus festő- és felületkezelő berendezések Electrostatic painting and finishing equipment
CLC/SC 31-9 Potenciális robbanóképes közegű, ipari és kereskedelmi környezetbe szánt villamos gyártmányok, éghető gázok érzékelésére és mérésére Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
CLC/TC 204 Elektrosztatikus festő- és felületkezelő berendezések villamos biztonsága Safety of electrostatic painting and finishing equipment
CLC/TC 31 Robbanásbiztos villamos gyártmányok Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305 Potenciális robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és -védelem Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CLC/SC 31-1 Létesítési szabályok Installation rules
CLC/SC 31-5 Az „n” védelmi módú villamos gyártmányok Apparatus type of protection "n"
CLC/SC 31-7 Túlnyomás és egyéb módszerek Pressurization and other techniques
CLC/TC 216 Gázérzékelők Gas detectors
CLC/SR 101 Elektrosztatika Electrostatics

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 31 Robbanásbiztos gyártmányok Equipment for explosive atmospheres
IEC/SC 31G Gyújtószikramentes gyártmányok Intrinsically-safe apparatus
IEC/TC 101 Elektrosztatika Electrostatics
IEC/IECEX IEC-rendszer a robbanóképes közegekben használatos berendezésekre vonatkozó szabványoknak való megfelelőség tanúsításához (IECEx-rendszer) IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System)
IEC/SC 31M Nemvillamos robbanásbiztos gyártmányok és védelmi rendszerek Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Dr. Czakó Kálmán
Adott Solutions Kft. Surinya Endre
ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Nagy Botond
EX-ON Mérnökiroda Kft. Zsarnovszki Attila
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Szedenik Norbert
Óbudai Egyetem Dr. Novothny Ferenc
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Parajdi Eszter
Rondó Electronic Elektrosztatikai Kereskedelmi Kft. Varga Imre
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Tutkovics Máté
VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. Dr. Fodor István
Magyar Mérnöki Kamara Veress Árpád
Sárkány Ferenc e. v. Sárkány Ferenc
KIPSZERES Elektromos Szolgáltató Kft. Major Gyula
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. Holhós Péter
Kovalik István e. v. Kovalik István
ExResearch and Development Kft. Michael Marrington
Laczkó József e. v. Laczkó József