A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 808
A bizottság neve Erősáramú relék
A bizottság tevékenységi területe Szabványosítás az erősáramú relék és védelmi készülékek területén
Mérőrelék és védelmi készülékek követelményei (rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok,villamoszavar-vizsgálatok, elektromágneses zavarkibocsátási vizsgálatok és összeférhetőségi követelmények, termékbiztonsági követelmények, védelmi funkciók, műszaki közlemények). Erőművi védelmek, távolsági védelem, feszültségnövekedési és feszültségcsökkenési védelem, túláram- és áramcsökkenés-védelem, frekvenciavédelem. Elektromechanikus elemi relék (általános és biztonsági követelmények, megbízhatóság, vizsgálati és mérési eljárások), időrelék. Reed-kapcsolók.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ-09-00.0222:1986

Egységkapcsolású generátor-transzformátor-vezeték egység védelme

MSZ-09-00.0168:1989

1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és földzárlati áramkompenzáló berendezéseinek védelme és automatikája

MSZ-09-00.0231:1991

1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelme és automatikája

MSZ-09-00.0224:1992

120 kV feszültségű hálózati és kooperációs, valamint erőmű segédüzemi transzformátorok védelme és automatikája

MSZ IEC 255-11:1991

Erősáramú relék. Mérőrelék egyenáramú tápfeszültségének kimaradásai és váltakozóáramú összetevője (hullámossága)

MSZ IEC 255-20:1991

Erősáramú relék. Védelmi rendszerek

MSZ IEC 255-21-2:1993

Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Második főfejezet: Lökés- és rázásvizsgálatok

MSZ IEC 255-22-3:1993

Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Harmadik főfejezet: Zavarvizsgálatok sugárzott elektromágneses térben

MSZ IEC 255-21-1:1993

Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Első főfejezet: Rezgésvizsgálatok (szinuszos)

MSZ IEC 255-1-00:1994

Erősáramú relék. Segéd- és időrelék

MSZ IEC 255-5:1994

Erősáramú relék. 5. rész: Szigetelésvizsgálatok

MSZ IEC 255-22-1:1994

Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Első főfejezet: Vizsgálat 1 MHz-es csillapított rezgések sorozatával

MSZ IEC 255-22-2:1994

Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Második főfejezet: Elektrosztatikus kisülés-vizsgálatok

MSZ IEC 50(446):1995

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 446. kötet: Erősáramú relék

MSZ IEC 255-16:1995

Erősáramú relék. 16. rész: Impedanciarelék

MSZ IEC 255-3:1995

Erősáramú relék. 3. rész: Függő vagy független késleltetésű mérőrelék egy bemeneti gerjesztőmennyiséggel

MSZ IEC 255-22-4:1995

Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Negyedik főfejezet: Zavarvizsgálat gyors tranziensekkel

MSZ EN 60255-6:1996

Erősáramú relék. 6. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek

MSZ EN 60255-21-3:1996

Erősáramú relék. 21. rész: Rezgés-, lökés-, rázás- és földrengés-állósági vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Harmadik főfejezet: Földrengés-állósági vizsgálatok

MSZ IEC 50(448):1997

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 448. kötet: Villamosenergia-rendszerek védelme

MSZ EN 61733-1:1997

Mérőrelék és védelmi készülékek. Védelmek jelátviteli illesztése. 1. rész: Általános rész (IEC 1733-1:1995)

MSZ 15985:1997

120 kV feszültségű szabadvezetékek és gyűjtősínek relévédelmi és automatika-rendszere

MSZ EN 61812-1:1998

Időrelék ipari használatra. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 61812-1:1999

Időrelék ipari felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok (IEC 1812-1:1996)

MSZ 15986:1999

120 kV/középfeszültségű hálózati, valamint erőművi kooperációs és segédüzemi transzformátorok relévédelmi és automatika-rendszere

MSZ 15987:1999

Egységkapcsolású generátor-transzformátor-vezeték blokk villamos védelmi rendszere

MSZ EN 50205:1999

Relék egymáshoz reteszelt érintkezővel

MSZ EN 60255-23:1999

Erősáramú relék. 23. rész: Érintkező-teljesítőképesség (IEC 255-23:1994)

MSZ EN 60255-8:1999

Erősáramú relék. 8. rész: Hőmás relék (IEC 60255-8:1990, módosítva)

MSZ EN 61810-1:1999

Elektromechanikus, nem meghatározott késleltetésű relék. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61810-1:1998)

MSZ EN 61810-5:1999

Elektromechanikus, nem meghatározott késleltetésű relék. 5. rész: Szigeteléskoordináció (IEC 61810-5:1998)

MSZ EN 61812-1:1996/A11:2000

Időrelék ipari felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 60255-22-2:2000

Erősáramú relék. 22. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. 2. főfejezet: Elektrosztatikuskisülés-vizsgálatok (IEC 255-22-2:1996)

MSZ EN 60255-3:2000

Erősáramú relék. 3. rész: Függő vagy független késleltetésű mérőrelék egy bemeneti gerjesztőmennyiséggel (IEC 60255-3:1989, módosítva)

MSZ 15989:2000

1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és csillagponti berendezéseinek relévédelmi és automatika-rendszere

MSZ 15988:2000

1-35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelmi és automatika-rendszere

MSZ EN 50263:2000

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Mérőrelék és védelmi készülékek termékszabványa

MSZ EN 61811-1:2000

Elektromechanikus, nem meghatározott késleltetésű, minőségbiztosított relék. 1. rész: Általános előírások (IEC 61811-1:1999)

MSZ EN 60255-22-3:2001

Erősáramú relék. 22-3. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Zavartűrés-vizsgálat sugárzott elektromágneses térrel (IEC 60255-22-3:2000)

MSZ EN 60255-25:2001

Erősáramú relék. 25. rész: Elektromágneses zavarkibocsátási vizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken (IEC 60255-25:2000)

MSZ EN 60255-5:2001

Erősáramú relék. 5. rész: Szigeteléskoordináció mérőrelékhez és védelmi készülékekhez. Követelmények és vizsgálatok (IEC 60255-5:2000)

MSZ EN 60255-22-6:2001

Erősáramú relék. 22-6. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Zavartűrés-vizsgálat rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal (IEC 60255-22-6:2001)

MSZ EN 60255-24:2001

Erősáramú relék. 24. rész: A villamosenergia-rendszerekben keletkező tranziens adatok cseréjének közös formátuma (COMTRADE) (IEC 60255-24:2001)

MSZ EN 50205:2002

Relék mechanikailag egymáshoz reteszelt érintkezőkkel

MSZ EN 60255-22-4:2002

Erősáramú relék. 22-4. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Zavartűrés-vizsgálat gyors tranziensekkel (IEC 60255-22-4:2002)

MSZ EN 60255-22-5:2002

Erősáramú relék. 22-5. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Zavartűrés-vizsgálat lökőhullámmal (IEC 60255-22-5:2002)

MSZ EN 61811-50:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 50. rész: Termékcsoport-előírás. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék (IEC 61811-50:2002)

MSZ EN 61811-51:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 51. rész: Termékelőírás-űrlap. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék Nem szabványosított típusok és kialakítások (IEC 61811-51:2002)

MSZ EN 61811-52:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 52. rész: Termékelőírás-űrlap. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék. Két váltóérintkező, 20 mm x 10 mm-es alapfelülettel (IEC 61811-52:2002)

MSZ EN 61811-53:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 53. rész: Termékelőírás-űrlap. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék. Két váltóérintkező, 14 mm x 9 mm-es alapfelülettel (IEC 61811-53:2002)

MSZ EN 61811-54:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 54. rész: Termékelőírás-űrlap. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék. Két váltóérintkező, 15 mm x 7,5 mm-es alapfelülettel (IEC 61811-54:2002)

MSZ EN 61811-55:2002

Elektromechanikus kapcsolórelék. 55. rész: Termékelőírás-űrlap. Ellenőrzött minőségű távközlési elektromechanikus kapcsolórelék. Két váltóérintkező, legfeljebb 11 mm x 7,5 mm-es alapfelülettel (IEC 61811-55:2002)

MSZ EN 62246-1:2003

Reed-érintkezőegység. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 62246-1:2002)

MSZ EN 60255-22-7:2003

Erősáramú relék. 22-7. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Hálózati frekvenciás zavartűrés-vizsgálatok (IEC 60255-22-7:2003)

MSZ EN 61811-10:2003

Ellenőrzött minőségű, elektromechanikus elemi relék. 10. rész: Termékcsoport-előírás. Relék ipari alkalmazásra (IEC 61811-10:2002)

MSZ EN 61811-11:2003

Ellenőrzött minőségű, elektromechanikus elemi relék. 11. rész: Termékelőírás-űrlap. Relék ipari alkalmazásra (IEC 61811-11:2002)

MSZ EN 61810-1:2004

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-1:2003)

MSZ EN 60255-26:2005

Erősáramú relék. 26. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek elektromágneses összeférhetőségi követelményei (IEC 60255-26:2004)

MSZ EN 61810-2:2005

Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2005)

MSZ EN 60255-22-1:2006

Erősáramú relék. 22-1. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek villamoszavar-vizsgálatai. Zavartűrés-vizsgálat 1 MHz-es jelsorozattal (IEC 60255-22-1:2005)

MSZ EN 60255-27:2006

Mérőrelék és védelmi készülékek. 27. rész: Termékbiztonsági követelmények (IEC 60255-27:2005)

MSZ EN 61810-7:2006

Elektromechanikus elemi relék. 7. rész: Vizsgálati és mérési eljárások (IEC 61810-7:2006)

MSZ EN 62314:2007

Statikus relék (IEC 62314:2006)

MSZ EN 60255-22-1:2008

Mérőrelék és védelmi készülékek. 22-1. rész: Villamoszavar-vizsgálatok. Zavartűrés-vizsgálat 1 MHz-es jelsorozattal (IEC 60255-22-1:2007)

MSZ EN 62246-2:2008

Reed-érintkezőegységek. 2. rész: Nagyteljesítményű reed-kapcsolók (IEC 62246-2:2007)

MSZ EN 60255-22-2:2009

Mérőrelék és védelmi készülékek. 22-2. rész: Villamoszavar-vizsgálatok. Elektrosztatikuskisülés-vizsgálatok (IEC 60255-22-2:2008)

MSZ EN 60255-22-4:2009

Mérőrelék és védelmi készülékek. 22-4. rész: Villamoszavar-vizsgálatok. Gyors villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 60255-22-4:2008)

MSZ EN 61810-1:2009

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61810-1:2008)

MSZ EN 60255-22-3:2009

Mérőrelék és védelmi készülékek. 22-3. rész: Villamos zavarvizsgálatok. Sugárzott elektromágneses térrel szembeni zavartűrés (IEC 60255-22-3:2007)

MSZ EN 60255-26:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (IEC 60255-26:2008)

MSZ EN 60255-151:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 151. rész: A túláram- és áramcsökkenés-védelem működési követelményei (IEC 60255-151:2009)

MSZ EN 60255-1:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60255-1:2009)

MSZ EN 60255-11:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 11. rész: Feszültségletörések, rövid idejű feszültségkimaradások, feszültségváltozások és hullámosság a tápfeszültség-bemeneten (IEC 60255-11:2008)

MSZ EN 60255-22-5:2012

Mérőrelék és védelmi készülékek. 22-5. rész: Villamoszavar-vizsgálatok. Zavartűrés-vizsgálat lökőhullámmal (IEC 60255-22-5:2008)

MSZ EN 61810-2-1:2012

Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a B10 értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2011)

MSZ EN 62246-1:2012

Reed-kapcsolók. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 62246-1:2011)

MSZ EN 61810-2:2012

Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2011)

MSZ EN 61812-1:2012

Időrelék ipari és lakossági felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok (IEC 61812-1:2011)

MSZ IEC 60255-127:2013

Mérőrelék és védelmi készülékek. 127. rész: A feszültségnövekedési és feszültségcsökkenési védelem működési követelményei

MSZ EN 62246-1-1:2014

Reed-kapcsolók. 1-1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Minőségértékelés (IEC 62246-1-1:2013)

MSZ EN 60255-26:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (IEC 60255-26:2013)

MSZ EN 60255-127:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 127. rész: A feszültségnövekedési és feszültségcsökkenési védelem működési követelményei (IEC 60255-127:2010)

MSZ EN 60255-149:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 149. rész: A hőmás relék működési követelményei (IEC 60255-149:2013)

MSZ EN 60255-27:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 27. rész: Termékbiztonsági követelmények (IEC 60255-27:2013)

MSZ EN 60255-121:2015

Mérőrelék és védelmi készülékek. 121. rész: Távolsági védelem működési követelményei (IEC 60255-121:2014)

MSZ EN 61810-1:2015

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-1:2015)

MSZ EN 61810-3:2015

Elektromechanikus elemi relék. 3. rész: Relék mechanikailag egymáshoz reteszelt érintkezőkkel (IEC 61810-3:2015)

MSZ EN 61811-1:2015

Ellenőrzött minőségű, elektromechanikus távközlési elemi relék. 1. rész: Általános előírások és termékelőírás-űrlap (IEC 61811-1:2015)

MSZ EN 62246-1:2015

Reed-kapcsolók. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 62246-1:2015)

MSZ EN 61810-2:2018

Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2017)

MSZ EN 61810-2-1:2018

Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a Bˇ10^ értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2017)

MSZ IEC 60050-447:2018

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 447. rész: Mérőrelék

MSZ EN IEC 62246-1-1:2018

Reed-kapcsolók. 1-1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Termékelőírás-űrlap (IEC 62246-1-1:2018)

MSZ EN IEC 60255-181:2020

Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 60255-181:2019)

MSZ EN IEC 61810-10:2020

Elektromechanikus elemi relék. 10. rész: Nagy teljesítményű relék kiegészítő működési szempontjai és biztonsági követelményei (IEC 61810-10:2019)

MSZ EN 61810-1:2015/A1:2020

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-1:2015/A1:2019)

MSZ EN IEC 61810-4:2021

Elektromechanikus elemi relék. 4. rész: Reed-relék általános és biztonsági követelményei (IEC 61810-4:2020)

MSZ EN IEC 60255-187-1:2022

Mérőrelék és védelmi készülékek. 187-1. rész: A differenciálvédelem működési követelményei. Motorok, generátorok és transzformátorok fékezett és nem fékezett differenciálvédelme (IEC 60255-187-1:2021)

MSZ EN 60255-22-3:2001

Erősáramú relék. 22-3. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Zavarvizsgálatok sugárzott elektromágneses térben (IEC 60255-22-3:2000)

MSZ EN 60255-5:2001

Erősáramú relék. 5. rész: Szigeteléskoordináció mérőrelékhez és védelmi készülékekhez. Követelmények és vizsgálatok (IEC 60255-5:2000)

MSZ EN 60255-22-6:2001

Erősáramú relék. 22-6. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés (IEC 60255-22-6:2001)

MSZ EN 60255-22-4:2002

Erősáramú relék. 22-4. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Gyors, villamos tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 60255-22-4:2002)

MSZ EN 60255-22-5:2002

Erősáramú relék. 22-5. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 60255-22-5:2002)

MSZ EN 60255-22-7:2003

Erősáramú relék. 22-7. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. Ipari frekvenciás zavartűrési vizsgálatok (IEC 60255-22-7:2003)

MSZ EN 60255-26:2005

Erősáramú relék. 26. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek elektromágneses összeférhetőségi követelményei (IEC 60255-26:2004)

MSZ EN 60255-22-1:2006

Erősáramú relék. 22-1. rész: Villamos zavarvizsgálatok mérőreléken és védelmi készülékeken. 1 MHz-es burstjelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálatok (IEC 60255-22-1:2005)

MSZ EN 62246-2:2008

Reed-érintkezőegységek. 2. rész: Nagyteljesítményű reed-kapcsolók (IEC 62246-2:2007)

MSZ EN 60255-151:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 151. rész: A túláram- és áramcsökkenés-védelem működési követelményei (IEC 60255-151:2009)

MSZ EN 60255-1:2010

Mérőrelék és védelmi készülékek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60255-1:2009)

MSZ EN 62246-1:2012

Reed-kapcsolók. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 62246-1:2011)

MSZ EN 61812-1:2012

Időrelék ipari és lakossági felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok (IEC 61812-1:2011)

MSZ EN 60255-26:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (IEC 60255-26:2013)

MSZ EN 60255-127:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 127. rész: A feszültségnövekedési és feszültségcsökkenési védelem működési követelményei (IEC 60255-127:2010)

MSZ EN 60255-149:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 149. rész: A hőmás relék működési követelményei (IEC 60255-149:2013)

MSZ EN 60255-27:2014

Mérőrelék és védelmi készülékek. 27. rész: Termékbiztonsági követelmények (IEC 60255-27:2013)

MSZ EN 60255-121:2015

Mérőrelék és védelmi készülékek. 121. rész: Távolsági védelem működési követelményei (IEC 60255-121:2014)

MSZ EN 61810-1:2015

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-1:2015)

MSZ EN 61810-3:2015

Elektromechanikus elemi relék. 3. rész: Relék mechanikailag egymáshoz reteszelt érintkezőkkel (IEC 61810-3:2015)

MSZ EN IEC 60255-181:2020

Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 60255-181:2019)

MSZ EN 61810-1:2015/A1:2020

Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 61810-1:2015/A1:2019)

MSZ EN 61810-2:2018

Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2017)

MSZ EN 61810-2-1:2018

Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a Bˇ10^ értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2017)

MSZ EN IEC 60255-1:2023

Mérőrelék és védelmi készülékek. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60255-1:2022)

MSZ IEC 60050-447:2023

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 447. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek

MSZ EN IEC 62246-4:2023

Reed-kapcsolók. 4. rész: Mágneses működtetőszerkezettel együtt alkalmazott mágneses érzékelőeszközök vizsgálata (IEC 62246-4:2023)

Elnök Hanti Jenő
Titkár Nagy Gábor (ideiglenesen)
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/SR 94 Kapcsolórelék All-or-nothing electrical relays
CLC/TC 95X Mérőrelék és védelmi készülékek Measuring relays and protection equipment

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TC 94 Kapcsolórelék All-or-nothing electrical relays
IEC/TC 95 Mérőrelék és védelmi készülékek Measuring relays and protection equipment

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Kalocsai Sándor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Petri Kornél
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kovács Norbert
PROTECTA Electronikai Kft. Pócsi Gergely
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hanti Jenő