A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 725
A bizottság neve Környezetirányítási rendszerek
A bizottság tevékenységi területe Környezetirányítási rendszerek (KIR), környezet és környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezeti hatás értékelése, környezetszennyezés mérséklése és fenntartása, ökológiai címkézés és a termék életciklusai, életcikluselemzés.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ EN ISO 14024:2001

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:1999)

MSZ EN ISO 14031:2001

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:1999)

MSZ EN ISO 14020:2002

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek (ISO 14020:2000)

MSZ EN ISO 14021:2002

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:1999)

MSZ ISO 14015:2003

Környezetközpontú irányítás. Helyszínek és szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ)

MSZ ISO 14050:2003

Környezetközpontú irányítás. Szótár

MSZ ISO 14004:2005

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei

MSZ EN ISO 14001:2005

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004)

MSZ EN ISO 14040:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek (ISO 14040:2006)

MSZ EN ISO 14044:2006

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006)

MSZ ISO 14064-2:2008

Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló, projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre

MSZ ISO 14064-3:2008

Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások validálására és verifikálására

MSZ EN ISO 14004:2010

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (ISO 14004:2004)

MSZ EN ISO 14015:2010

Környezetközpontú irányítás. Helyszínek és szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ) (ISO 14015:2001)

MSZ EN ISO 14025:2010

Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok. III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatok. Alapelvek és eljárások (ISO 14025:2006)

MSZ EN ISO 14050:2010

Környezetközpontú irányítás. Szótár (ISO 14050:2009)

MSZ EN ISO 14063:2010

Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2006)

MSZ EN ISO 14006:2012

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az integrált környezettervezés irányelvei (ISO 14006:2011)

MSZ EN ISO 14051:2012

Környezetközpontú irányítás. Anyagfolyamköltségek számítása. Általános keretek (ISO 14051:2011)

MSZ EN ISO 14021:2001/A1:2012

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:1999/Amd 1:2011)

MSZ EN ISO 14064-1:2012

Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezési szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2006)

MSZ EN ISO 14065:2012

Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés egyéb formáiban való használatra (ISO 14065:2007)

MSZ EN ISO 14045:2012

Környezetközpontú irányítás. Termékrendszerek ökológiai hatékonyságának értékelése. Alapelvek, követelmények és útmutató (ISO 14045:2012)

MSZ EN ISO 14065:2013

Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés egyéb formáiban való használatra (ISO 14065:2013)

MSZ EN ISO 14031:2013

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2013)

MSZ EN ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015)

MSZ EN ISO 14004:2016

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Általános irányelvek a bevezetéshez (ISO 14004:2016)

MSZ EN ISO 14046:2016

Környezetközpontú irányítás. Vízlábnyom. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14046:2014)

MSZ EN ISO 14021:2016

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:2016)

MSZ EN ISO 14044:2006/A1:2018

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók. 1. módosítás (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

MSZ EN ISO 14024:2018

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:2018)

MSZ EN ISO 14052:2018

Környezetközpontú irányítás. Az anyagáramlás költségének elszámolása. Útmutatás az ellátási láncba való gyakorlati bevezetéshez (ISO 14052:2017)

MSZ EN ISO 14067:2019

Üvegházhatású gázok. Termékek szénlábnyoma. Követelmények és irányelvek a számszerűsítéshez (ISO 14067:2018)

MSZ EN ISO 14026:2019

Környezeti címkék és nyilatkozatok. A lábnyom-információ közlésének alapelvei, követelményei és irányelvei (ISO 14026:2017)

MSZ EN ISO 14034:2019

Környezetközpontú irányítás. Környezeti technológia igazolása (verifikálása) (ETV) (ISO 14034:2016)

MSZ EN ISO 14064-1:2019

Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírások és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezeti szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2018)

MSZ EN ISO 14064-2:2019

Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéstételre (ISO 14064-2:2019)

MSZ EN ISO 14064-3:2019

Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok verifikálására és validálására (ISO 14064-3:2019)

MSZ EN ISO 14005:2020

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A szakaszos bevezetés rugalmas megközelítésének irányelvei (ISO 14005:2019)

MSZ EN ISO 14090:2020

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. Alapelvek, követelmények és irányelvek (ISO 14090:2019)

MSZ EN ISO 14006:2020

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei (ISO 14006:2020)

MSZ EN ISO 14063:2020

Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2020) 

MSZ EN ISO 14008:2020

A környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok pénzügyi értékelése (ISO 14008:2019)

MSZ EN ISO 14050:2020

Környezetközpontú irányítás. Szakszótár (ISO 14050:2020)

MSZ EN ISO 14002-1:2021

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 14001 alkalmazásához a környezeti tényezők és körülmények kezelésére egy környezeti témakörön belül. 1. rész: Általános előírások (ISO 14002-1:2019)

MSZ EN ISO 14040:2006/A1:2021

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer. 1. módosítás (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

MSZ EN ISO 14044:2006/A2:2021

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók. 2. módosítás (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)

MSZ EN ISO 14007:2021

Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti költségek és hasznok meghatározásához (ISO 14007:2019)

MSZ EN ISO 14091:2021

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A sérülékenységgel, a környezeti hatásokkal és a kockázatfelméréssel kapcsolatos irányelvek (ISO 14091:2021)

MSZ EN ISO 14031:2021

Környezetközpontú irányítás. Környezeti teljesítményértékelés. Útmutató (ISO 14031:2021)

MSZ EN ISO 14021:2016/A1:2021

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés). 1. módosítás: Karbonlábnyom, karbonsemlegesség (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)

MSZ EN ISO 14065:2022

A környezeti információkat validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO 14065:2020)

MSZ EN ISO 14040:2022 EV

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 14044:2022 EV

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 14024:2001

Környezeti címkék és nyilatkozatok. 1. típusú környezeti címkézés. Elvek és eljárások (ISO 14024:1999)

MSZ EN ISO 14031:2001

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítés értékelése. Útmutató (ISO 14031:1999)

MSZ EN ISO 14021:2002

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Környezeti vonatkozású saját nyilatkozatok. (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:1999)

MSZ ISO 14004:2005

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei

MSZ EN ISO 14065:2013

Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés egyéb formáiban való használatra (ISO 14065:2013)

MSZ EN ISO 14004:2016

Környezetközpontú irányítási rendszerek. A megvalósítás általános irányelvei (ISO 14004:2016)

MSZ EN ISO 14021:2016

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés) (ISO 14021:2016)

MSZ EN ISO 14024:2018

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti címkézés. Alapelvek és eljárások (ISO 14024:2018)

MSZ EN ISO 14052:2018

Környezetközpontú irányítás. Az anyagáramlás költségének elszámolása. Útmutatás az ellátási láncban való gyakorlati megvalósításhoz (ISO 14052:2017)

MSZ EN ISO 14064-1:2019

Üvegházhatású gázok. 1. rész: Előírás és útmutatás üvegházhatású gázok kibocsátására és kivonására irányuló, szervezeti szintű számszerűsítésre és jelentéstételre (ISO 14064-1:2018)

MSZ EN ISO 14064-2:2019

Üvegházhatású gázok. 2. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű számszerűsítésre, figyelemmel kísérésre és jelentéskészítésre (ISO 14064-2:2019)

MSZ EN ISO 14064-3:2019

Üvegházhatású gázok. 3. rész: Előírások útmutatóval az üvegházhatású gázokra vonatkozó állítások verifikálására és validálására (ISO 14064-3:2019)

MSZ EN ISO 14065:2022

A környezeti információkat validáló és verifikáló szervezetekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO 14065:2020)

MSZ EN ISO 14015:2022

Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti átvilágítás értékeléséhez (ISO 14015:2022)

MSZ EN ISO 14020:2023

Termékekre vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatok és programok. Alapelvek és általános követelmények (ISO 14020:2022)

MSZ EN ISO 14002-2:2023

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 14001 alkalmazásához a környezeti tényezők és körülmények kezelésére egy környezeti témakörön belül. 2. rész: Víz (ISO 14002-2:2023)

MSZ EN ISO 14031:2021

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2021)

Titkár Antal Andrea Zsuzsa
Megalakulás 1996-09-18

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/SS S26 Környezetközpontú irányítás Environmental management
CEN/WS 089 Platform. Útmutatók és bevált gyakorlatok a karbon nanocsöveken alapuló nanotechnológiával előállított termékek (CNT-alapú NEP-k) fenntarthatóságához Platform. Guidelines and best practices for sustainable production of carbon nanotube-based nano-enabled products (CNT-based NEPs)
CEN/TC 473 Körforgásos gazdaság Circular Economy
CEN/TC 474 CO2-kivonás, -szállítás, -hasznosítás, -tárolás és a kibocsátás számszerűsítése CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 207 Környezetközpontú irányítás Environmental management
ISO/TC 207/SC 7 Üvegházhatású gázgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek Greenhouse gas management and related activities

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dr. Sipos László
Agrárminisztérium Nagy Fanny
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Horváth Viktória
Szilikátipari Tudományos Egyesület Tóth István
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft. Ugrayné Litauszki Erzsébet
Vaszkó Csaba e.v. Vaszkó Csaba
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége Héjja Eszter
Sárkány Ferenc e. v. Sárkány Ferenc
Nemzeti Akkreditáló Hatóság Ispány Judit
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Gyöngy István
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Víziné Csősz Anita
EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. Bujtás Gyula
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Dr. Tóthné Dr. Szita Klára
Gépipari Tudományos Egyesület Nagy Károly