A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 622
A bizottság neve Fűrészáru és fűrészrönk
A bizottság tevékenységi területe A fenyő és a lombos fűrészrönk és fűrészáru fizikai és mechanikai tulajdonságainak meghatározása, vizsgálata, minősítése.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 8012:1982

Ládák és rekeszek fűrészáruból, fahelyettesítő anyagokból

MSZ 13286:1976

Gépládák műszaki követelményei

MSZ 4825:1970

Kábeldob fából. Villamos kábel, sodrony és huzal szállítására

MSZ 6785:1984

Hengeres faválasztékok méretének és mennyiségének meghatározása

MSZ 44:1979

Kivágás hazai fafajokból

MSZ 13307:1979

Furnér rönk hazai fafajokból

MSZ 6795:1980

Rúdfa

MSZ 1220:1984

Tűzifa

MSZ 13341:1984

Fűrészáruk védőkezelése

MSZ 6798:1982

Állványfa és cölöpfa

MSZ 46:1977

Faragott és kúposan fűrészelt gerenda

MSZ-08-0553:1979

Vízépítési (árvízvédelmi) karó, hengeres

MSZ-08-0554:1979

Vízépítési (árvízvédelmi) cölöp

MSZ-08-0555:1979

Vízépítési (árvízvédelmi) karó, hasított

MSZ-08-0585-1:1978

Forgácsfa (hengeres és hasított)

MSZ-08-0612:1984

Faapríték kémiai felhasználásra és energiatermelésre

MSZ-08-0622:1981

Faszénfa

MSZ-08-0623:1981

Faszén

MSZ-08-0625:1982

Faapríték lemez és lapgyártáshoz

MSZ-08-0611:1980

Boksa faszén

MSZ-08-0614:1984

Kiegészítő vizsgálatok a faszén minősítéséhez

MSZ-08-0629:1983

Faszén vizsgálati módszerek

MSZ-06-24.0010:1953

Vegyesfaipar. Bundafa és előfonal fahenger

MSZ-06-24.0026:1955

Vegyesfaipar. Fa kártyaszeg

MSZ-06-24.0027:1956

Vegyes faipar. Textilipari cséppálca

MSZ-06-24.0029:1955

Vegyes faipar. Fa-mintakártya kettős működésű nyüstös szövőgéphez

MSZ-06-24.0031:1959

Vegyes faipar. Jutaipari finomfonó és cérnázócséve

MSZ-08-0597:1980

Sík rakodólap fűrészelt szerkezeti elemei. Műszaki követelmények. Vizsgálat. Minősítés

MSZ-08-0636:1992

Sarangolt fatermékek számbavétele és átszámítási tényezői

MSZ 13340:1986

Talpfafélék telítése

MSZ 17300-2:1988

Fenyő fűrészáru. Általános előírások

MSZ 17301-2:1988

Lombos fűrészáru. A deszka és a palló általános előírásai

MSZ 17301-3:1988

Lombos fűrészáru. A zárléc és a gerenda általános előírásai

MSZ 45:1989

Fűrészrönk

MSZ ISO 4473:1990

Fenyő és lombos fűrészrönkök látható fahibáinak osztályozása

MSZ ISO 3345:1991

A faanyagok rostirányú szakítószilárdságának meghatározása

MSZ ISO 3346:1991

A faanyagok rostjaira merőleges szakítószilárdság meghatározása

MSZ ISO 8905:1991

A fűrészáru rostirányú nyírószilárdságának meghatározása

MSZ ISO 4470:1992

A fűrészárutétel átlagos nedvességtartalmának meghatározása

MSZ ISO 9086-1:1992

A faanyagok fizikai és mechanikai vizsgálataival kapcsolatos fogalommeghatározások. Általános fogalmak és makrostruktúra

MSZ ISO 8906:1993

A fűrészáru rostirányra merőleges nyomószilárdságának meghatározása

MSZ ISO 4480:1993

A fenyő fűrészrönk méreteinek és térfogatának meghatározása

MSZ ISO 8966:1994

Fakitermelő ipar. Termékek. Fogalommeghatározások

MSZ EN 844-1:1997

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 1. rész: A hengeres faanyagokra és a fűrészárura vonatkozó közös, általános fogalmak

MSZ EN 844-3:1997

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 3. rész: A fűrészárura vonatkozó általános fogalmak

MSZ EN 1783:1998

Gyufa. Használati követelmények, biztonság és osztályozás

MSZ 1597:1999

Vezetéktartó faoszlop

MSZ EN 1316-1:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 1316-2:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

MSZ EN 1316-3:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 3. rész: Kőris és juhar

MSZ EN 1438:1999

A fa- és a fa alapanyagú termékek tervezési jelölései

MSZ EN 1309-1:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A méretek meghatározása. 1. rész: Fűrészáru

MSZ EN 1311:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A biológiai károsodás mérése

MSZ EN 1312:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A fűrészárurakat térfogatának meghatározása

MSZ EN 844-2:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 2. rész: A hengeres faanyagokra vonatkozó általános fogalmak

MSZ EN 844-4:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 4. rész: A nedvességtartalomra vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-5:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 5. rész: A hengeres faanyagok méreteire vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-6:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 6. rész: A fűrészáru méreteire vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-7:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 7. rész: A fa anatómiai felépítésére vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-8:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 8. rész: A hengeres faanyagok jellegzetességeire vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-9:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 9. rész: A fűrészáru jellegzetességeire vonatkozó fogalmak

MSZ EN 1310:2000

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A fahibák mérése

MSZ EN 1315-2:2000

Csoportosítás a méretek alapján. 2. rész: Fenyő hengeres faanyag

MSZ EN 1315-1:2000

Csoportosítás a méretek alapján. 1. rész: Lombos hengeres faanyag

MSZ EN 1533:2000

Parketta és más fa padlóburkolatok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1534:2000

Parketta és más fa padlóburkolatok. A felületi keménység meghatározása (Brinell). Vizsgálati módszer

MSZ EN 844-11:2001

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 11. rész: A rovarkárosításokra vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-10:2001

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 10. rész: Az elszíneződésre és a gombásodásra vonatkozó fogalmak

MSZ ENV 12169:2001

Fűrészárutételek megfelelőségértékelésének követelményei

MSZ EN 12246:2002

Rakodólapok és csomagolóeszközök faanyagának minőségi osztályozása

MSZ EN 12249:2002

Fűrészáru rakodólapokhoz. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek

MSZ EN 12248:2002

Fűrészáru ipari csomagolóeszközökhöz. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek

MSZ EN 844-12:2002

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Fogalommeghatározások. 12. rész: Kiegészítő fogalmak és a fogalmak jegyzéke

MSZ EN 1611-1:2002

Fűrészáru. Fenyő faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő és duglászfenyő

MSZ EN 1910:2002

Parketta és más fa padlóburkolatok, fa fal- és mennyezetburkolatok. A mérettartás meghatározása

MSZ EN 1611-1:1999/A1:2003

Fűrészáru. Fenyő faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, duglászfenyő és vörösfenyő

MSZ EN 1783:1997/A1:2003

Gyufa. Használati követelmények, biztonság és osztályozás

MSZ EN 13227:2003

Fa padlóburkolatok. Tömör lamellaparketta termékek

MSZ EN 13228:2003

Fa padlóburkolatok. Vékony csaphornyos parketta és blokkparketta tömör fából

MSZ EN 13442:2003

Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 13488:2003

Fa padlóburkolatok. Mozaikparketta-elemek

MSZ EN 13489:2003

Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek

MSZ EN 13629:2003

Fa padlóburkolatok. Táblásított, lombos tömör fa padlódeszka

MSZ EN 13647:2003

Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. A geometriai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13756:2003

Fa padlóburkolatok. Fogalommeghatározások

MSZ ENV 14464:2003

Fűrészáru. A réteges elválás vizsgálatának módszere

MSZ EN 13556:2004

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Európában használt fafajok jegyzéke

MSZ EN 13990:2004

Fa padlóburkolatok. Hajópadló fenyő fűrészáruból

MSZ EN 1313-1:2004

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru

MSZ EN 1313-2:2004

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 2. rész: Lombos fűrészáru

MSZ EN 975-2:2004

Fűrészáru. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 2. rész: Nyár

MSZ EN 13183-1:2004

A fűrészáru nedvességtartalma. 1. rész: Meghatározás szárítószekrényes kiszárítással

MSZ EN 13183-2:2004

A fűrészáru nedvességtartalma. 2. rész: Meghatározás a fa villamos ellenállásának mérésével

MSZ EN 14076:2005

Falépcsők. Szakkifejezések

MSZ EN 13183-3:2005

A fűrészáru nedvességtartalma. 3. rész: Meghatározás kapacitásméréssel

MSZ EN 14298:2005

Fűrészáru. A szárítás minőségének értékelése

MSZ EN 14519:2006

Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok fenyőből. Csaphornyos profilok

MSZ EN 1309-2:2006

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A méretek meghatározása. 2. rész: Hengeres faanyagok. Mérési és térfogat-számítási szabályok követelményei

MSZ EN 14762:2006

Fa padlóburkolatok. Mintavétel a megfelelőség értékeléséhez

MSZ EN 14951:2006

Lombos, tömör fa falburkolatok és védőburkolatok. Profilozott elemek

MSZ EN 13307-1:2007

Méretre megmunkált fűrészáru és félkész profilok nem szerkezeti célra. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 14220:2007

Külső ablakok, külső ajtólapok és tokok faanyagai és faalapú anyagai. Követelmények és előírások

MSZ EN 14221:2007

Belső ablakok, belső ajtólapok és tokok faanyagai és faalapú anyagai. Követelmények és előírások

MSZ EN 14915:2007

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, megfelelőségértékelés, jelölés

MSZ EN 15146:2007

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fenyőből. Nem csaphornyos elemek

MSZ EN 942:2007

Asztalosipari faanyagok. Általános követelmények

MSZ EN 1927-1:2008

Fenyő hengeres fa minőségi osztályozása. 1. rész: Lucfenyők és jegenyefenyők

MSZ EN 1927-2:2008

Fenyő hengeres fa minőségi osztályozása. 2. rész: Pinus-félék

MSZ EN 1927-3:2008

Fenyő hengeres fa minőségi osztályozása. 3. rész: Vörösfenyők és duglászfenyők

MSZ EN 14342:2005+A1:2008

Fa padlóburkolatok. Jellemzők, megfelelőségértékelés és jelölés

MSZ EN 14761:2006+A1:2008

Fa padlóburkolatok. Parketta tömör fából. Élkötegelt keskeny, széles és modul-parkettaelemek

MSZ EN 13696:2009

Fa padlóburkolatok. A rugalmasság, a kopásállóság és az ütésállóság meghatározási módszerei

MSZ EN 15644:2009

Hagyományos kialakítású, előre gyártott lépcsők tömör fából. Előírások és követelmények

MSZ EN 975-1:2009

Fűrészáru. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 13226:2009

Fa padlóburkolatok. Csaphornyos és vendégcsapos parkettaelemek

MSZ EN 1313-1:2010

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru

MSZ EN 1315:2010

Hengeres faanyagok csoportosítása a méretek alapján

MSZ EN 1533:2011

Fa padlóburkolatok. A hajlítószilárdság meghatározása statikus terheléssel. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1534:2011

Fa padlóburkolatok. A felületi keménység meghatározása. Vizsgálati módszer

MSZ EN 13228:2011

Fa padlóburkolatok. Vékony csaphornyos parketta és blokkparketta tömör fából

MSZ EN 13647:2011

Fa padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. A geometriai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13629:2012

Fa padlóburkolatok. Táblásított, lombos tömör fa padlódeszka

MSZ EN 1316-1:2013

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 1316-2:2013

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

MSZ EN 1910:2013

Fa padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. A mérettartás meghatározása

MSZ EN 13442:2013

Fa padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 14342:2013

Fa padlóburkolatok. Jellemzők, megfelelőségértékelés és jelölés

MSZ EN 14915:2014

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, megfelelőségértékelés és jelölés

MSZ EN 14076:2014

Falépcsők. Terminológia

MSZ EN 16449:2014

A fa és a fa alapanyagú termékek. A faanyag biogén széntartalmának számítása és átszámítása szén-dioxiddá

MSZ EN 16485:2014

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Az építési célú fa és a fa alapanyagú termékek besorolásának szabályai

MSZ EN 16481:2014

Falépcsők. Tartószerkezeti tervezés. Méretezési módszerek

MSZ EN 1910:2016

Fa padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. A mérettartás meghatározása

MSZ EN 14915:2013+A1:2017

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és jelölés

MSZ EN 13489:2018

Fa padlóburkolatok és parketták. Többrétegű parkettaelemek

MSZ EN 13227:2018

Fa padlóburkolatok. Tömör lamellaparketta termékek

MSZ EN 14298:2018

Fűrészáru. A szárítás minőségének értékelése

MSZ EN 16755:2018

Tűzállósági teljesítmény tartóssága. Belső és külső végfelhasználású, tűzgátló anyaggal kezelt fatermékek osztályai

MSZ EN 1309-3:2018

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások

MSZ EN 13756:2019

Fa padlóburkolatok és -parketták. Terminológia

MSZ EN 17009:2019

Padlóburkolatok lignifikálódott (fásodott) anyagokból, a fa kivételével. Jellemzők, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés

MSZ EN 844:2019

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Terminológia

MSZ EN 14915:2013+A2:2020

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és megjelölés

MSZ EN 1534:2020

Fa padlóburkolatok és -parketták. A felületi keménység meghatározása. Vizsgálati módszer

MSZ EN 13629:2020

Fa padlóburkolatok. Táblásított, lombos tömör fa padlódeszka

MSZ EN 13647:2021

Fa padlóburkolatok, valamint beltéri és kültéri falburkolatok. Geometriai jellemzők meghatározása

MSZ EN 17456:2021

Fa padlóburkolatok és -parketták. Többrétegű elemek fedőrétege leválásának meghatározása. Vizsgálati módszer

MSZ 45:2022

Fűrészrönk. Követelmények és megjelölés

MSZ 13307:2022

Furnérrönk hazai fafajokból. Követelmények és megjelölés

MSZ 16636:2022

Sarangolt fatermékek számbavétele és átvétele. Papírfára, forgácsfára és szerhasábfára vonatkozó követelmények

MSZ EN 1316-1:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 1316-2:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

MSZ EN 1316-3:1999

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 3. rész: Kőris és juhar

MSZ EN 1438:1999

A fa- és a fa alapanyagú termékek tervezési jelölése

MSZ EN 1533:2000

Parketta és más fa padlóburkolatok. A hajlítószilárdság meghatározása. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1534:2000

Parketta és más fa padlóburkolatok. A benyomódás-állóság meghatározása (Brinell). Vizsgálati módszer

MSZ ENV 12169:2001

Fűrészárutételek megfelelőségértékelésének követelményei

MSZ EN 1611-1:1999/A1:2003

Fűrészáru. Fenyő faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, duglászfenyő és vörösfenyő

MSZ EN 13227:2003

Fa padlóburkolatok. Tömör lamellaparketta termékek

MSZ EN 13228:2003

Fa padlóburkolatok. Vékony csaphornyos parketta és blokkparketta tömör fából

MSZ EN 13442:2003

Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 13488:2003

Fa padlóburkolatok. Mozaikparketta-elemek

MSZ EN 13489:2003

Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemek

MSZ EN 13629:2003

Fa padlóburkolatok. Táblásított lombos tömörfa lemez

MSZ EN 13647:2003

Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. A geometriai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13756:2003

Fa padlóburkolatok. Fogalommeghatározások

MSZ EN 13556:2004

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Európában használt fafajok jegyzéke

MSZ EN 13990:2004

Fa padlóburkolatok. Hajópadló fenyő tömör fából

MSZ EN 1309-2:2006

Hengeres faanyagok és fűrészáru. A méretek meghatározása. 2. rész: Hengeres faanyagok. Mérési követelmények és térfogat-számítási szabályok

MSZ EN 14762:2006

Fa padlóburkolatok. Mintavétel a megfelelőség értékeléséhez

MSZ EN 14915:2007

Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok. Jellemzők, a megfelelőség értékelése, jelölés

MSZ EN 15146:2007

Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok fenyőből. Nem csaphornyos profilok

MSZ EN 14342:2005+A1:2008

Fa padlóburkolatok. Jellemzők, a megfelelőség értékelése, jelölés

MSZ EN 1313-1:2010

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru

MSZ EN 1316-1:2013

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 16485:2014

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Az építési célú fa és a fa alapanyagú termékek besorolásának szabályai

MSZ EN 1309-3:2018

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások

MSZ EN 14915:2013+A2:2020

Beltéri és kültéri burkolatok tömör fából. Jellemzők, követelmények és jelölés

MSZ EN 1315:2010

Hengeres faanyagok csoportosítása a méretek alapján

MSZ EN 844:2019

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Terminológia

MSZ EN 13442:2023

Fa és parketta padlóburkolatok, valamint beltéri és kültéri fa falburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 13489:2023

Fa padlóburkolatok és parketták. Többrétegű parkettaelemek

MSZ EN 1927-2:2008

Fenyő hengeres fa minőségi osztályozása. 2. rész: Pinus-félék

MSZ EN 1316-2:2013

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 175 Hengeres faanyagok és fűrészáru Round and sawn timber

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 218 Faanyag Timber

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szeles Péter
Burkolástechnika Egyesület Brassnyó László
Soproni Egyetem Dr. Bejó László
Agrárminisztérium dr. Széles Attila