A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 314
A bizottság neve Felvonók és mozgólépcsők
A bizottság tevékenységi területe Villamos és hidraulikus üzemű személy-és teherfelvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák személy és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere, szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai, felvonók épülettűzzel kapcsolatos előírásai, biztonsági felvonók követelményei, a felvonók és mozgólépcsők karbantartása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 6734:1963

Teherszállító sodronykötélpálya tartozékok. Tartókötél. Zárt szerkezet, valamint zárt szerkezet ékhuzalokkal

MSZ 12851:1976

Felvonógépkönyv

MSZ 12852:1977

Villamos felvonók biztonsági berendezései

MSZ 6748:1975

Teherszállító függőpálya tervezése

MSZ 6839:1983

Személyszállító kötélpálya sodronykötelének biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6858:1983

Személyszállító kötélpálya gyártásának és szerelésének ellenőrzése

MSZ 6863-1:1984

Személyszállító kötélpálya. Villamos berendezések, hírközlő és jelzőrendszerek biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-2:1984

Személyszállító kötélpálya. Biztonsági berendezések

MSZ 6863-3:1984

Személyszállító kötélpálya. Mentőeszközök biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-4:1984

Személyszállító kötélpálya. Gépkönyv

MSZ 6863-5:1984

Személyszállító kötélpálya. A hajtás biztonságtechnikai követelményei

MSZ-14-01018:1984

Bányabeli függőpályák műszaki követelményei

MSZ-04-81:1980

Felvonók karbantartása

MSZ-04-90:1983

Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményei

MSZ-04-80:1984

A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése

MSZ-04-11-1:1985

Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-4:1985

Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-5:1985

Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei

MSZ-14-01020:1985

Hevederes személyszállító berendezés műszaki követelményei

MSZ-04-11-2:1985

Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom ellátásának követelményei

MSZ-04-11-7:1986

Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség választék

MSZ-04-11-6:1986

Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-91:1988

Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, üzemeltetés

MSZ-04-77:1988

Felvonók üzembehelyezési vizsgálata

MSZ-04-78:1988

Felvonók ellenőrző vizsgálata

MSZ-04-79:1988

Felvonók évenkénti fővizsgálata

MSZ-04-11-8:1990

Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei

MSZ-04-76:1990

Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

MSZ-04-93:1990

Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei

MSZ 6738:1985

Teherszállító kötélpálya tartókötelének összekötő karmantyúja

MSZ 6863-6:1986

Személyszállító kötélpálya. Állványok és állomások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-8:1989

Személyszállító kötélpálya. A jármű biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-9:1989

Személyszállító kötélpálya. Fogalommeghatározások

MSZ 6863-10:1989

Személyszállító kötélpálya. A kötélfeszítő szerkezet műszaki követelményei

MSZ 6863-7:1989

Személyszállító kötélpálya. Sodronykötelek üzemeltetésének biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-11:1989

Személyszállító kötélpálya. Grafikus jelek

MSZ ISO 4190-5:1994

Felvonók és kisteher-felvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények

MSZ 9113:1998

Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-1:1985/1M:1998

Felvonók létesítésének műszaki követelményei. Általános rendeltetésű felvonók

MSZ EN 115:1998

Mozgólépcsők és mozgójárdák tervezési és szerelési biztonsági szabályai

MSZ EN 115:1999

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 627:1999

A felvonók, a mozgólépcsők és a mozgójárdák adatgyűjtésének és ellenőrzésének követelményei

MSZ EN 627:2000

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai

MSZ ISO 2408:2000

Acélhuzalköteg általános célra. Jellemzők

MSZ EN 12015:2001

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12016:2001

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-3:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 81-1:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 12158-1:2002

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-2:2002

Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 12159:2002

Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 13015:2002

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ ISO 9386-1:2002

Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 1. rész: Függőleges emelőplatók

MSZ ISO 9386-2:2002

Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 2. rész: Gépi, ferde síkban mozgó lépcsőfelvonó ülő, álló és kerekes székes személyek számára

MSZ 9113:2003

Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ 15696:2003

Felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ 9114:2003

Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményei

MSZ EN 81-58:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-70:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 1709:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, karbantartás, működés közbeni ellenőrzés

MSZ EN 1908:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Feszítőberendezések

MSZ EN 1909:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 12397:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Üzemelés

MSZ EN 12408:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Minőségbiztosítás

MSZ EN 12927-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 1. rész: A kötelek kiválasztási elvei és a kötélvégek rögzítése

MSZ EN 12927-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 2. rész: Biztonsági tényezők

MSZ EN 12927-3:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 3. rész: 6 pászmás, hosszú összefonású tartó- és vontatókötelek

MSZ EN 12927-4:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 4. rész: A kötélvégek rögzítése

MSZ EN 12927-5:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 5. rész: Raktározás, szállítás, telepítés és feszítés

MSZ EN 12927-6:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 6. rész: Selejtezési feltételek

MSZ EN 12927-7:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 7. rész: Ellenőrzés, javítás és karbantartás

MSZ EN 12927-8:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 8. rész: Mágneses kötélvizsgálat (MRT)

MSZ EN 12929-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 12929-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

MSZ EN 13107:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkák

MSZ EN 12930:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Számítások

MSZ EN 13223:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 13243:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

MSZ EN 12015:2005

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12016:2005

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 1907:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szakkifejezések

MSZ 15700:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

MSZ EN 81-71:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-73:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 13796-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgok

MSZ EN 13796-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 13796-3:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálat

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ ISO 4190-1:2006

Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-2:2006

Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-3:2006

Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók

MSZ ISO 4190-6:2006

Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

MSZ ISO 7465:2006

Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus

MSZ EN 81-70:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2005+A1:2007

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy- teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN ISO 10535:2007

Emelőszerkezetek fogyatékkal élő személyek áthelyezéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek. (ISO 10535:2006)

MSZ 15695:2008

Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei

MSZ 15699:2009

Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai

MSZ EN 81-3:2000+A1:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 115-1:2009

Mozgólépcsők és -járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 13015:2001+A1:2009

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 12016:2004+A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-40:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-43:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók

MSZ EN 12159:2000+A1:2009

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 12215:2004+A1:2009

Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 81-21:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-1:1998+A3:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998+A3:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-31:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók. 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók

MSZ EN 115-1:2008+A1:2010

Mozgólépcsők és -járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 115-2:2010

Mozgólépcsők és –járdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei

MSZ EN 12158-1:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-2:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 81-41:2011

Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 15700:2012

Téli sporthoz vagy szabadidős használatra való szállítószalagok biztonsága

MSZE 9116:2012

Felvonók létesítése. Kis sebességű, személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN ISO 25745-1:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1. rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés (ISO 25745-1:2012)

MSZ EN 12159:2013

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN ISO 14798:2013

Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -csökkentés módszertana (ISO 14798:2009)

MSZ ISO 4190-1:2013

Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ 15698:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei

MSZ EN 12016:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-77:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 12015:2014

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 81-22:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Villamos üzemű ferdepályás felvonók

MSZ EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 12929-1:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 12929-2:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

MSZ EN 81-82:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 82. rész: Követelmények a meglévő felvonók fogyatékkal élők általi igénybevehetőségének javítására

MSZ EN 81-72:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN ISO 25745-2:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók energiaszámítása és osztályozása (emelők) (ISO 25745-2:2015, 2015. 12. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 25745-3:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 3. rész: Mozgólépcsők és mozgójárdák energiaszámítása és osztályozása (ISO 25745-3:2015)

MSZ EN 12930:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Számítások

MSZ EN 13243:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

MSZ EN 13223:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 1908:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Feszítőberendezések

MSZ CEN/TS 115-4:2015

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése

MSZ EN 13107:2016

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkák

MSZ EN 81-73:2016

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 1570-2:2017

Emelőasztalok biztonsági követelményei. 2. rész: Terhek emelésére szolgáló, 0,15 m/s függőleges emelési sebességet meg nem haladó emelőasztalok, az épület több mint két rögzített szintjének kiszolgálására

MSZ EN 115-1:2018

Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 1907:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Terminológia

MSZ EN 13796-1:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgok

MSZ EN 13796-2:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 13796-3:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálat

MSZ EN 1909:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 16719:2018

Szállítóállványok

MSZ EN 81-21:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-58:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-28:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-70:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 12397:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Üzemelés

MSZ EN 17064:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. A tűz megelőzése és oltása

MSZ EN 81-77:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 12927:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek

MSZ EN 1709:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, valamint a karbantartásra, a működés közbeni vizsgálatra és az ellenőrzésre vonatkozó utasítások

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-80:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 12015:2020

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ ISO 8100-32:2020

Személy- és teherszállításra használt felvonók. 32. rész: Iroda- és lakóépületekben, valamint szállodákban létesítendő személyfelvonók tervezése és kiválasztása

MSZ EN 81-72:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ CEN/TS 115-4:2020

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése

MSZ EN 81-40:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 115-2:2021

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei

MSZ EN 81-70:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-22:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Ferde hajtású személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 12158-1:2022

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-1:2002

Építkezési teherfelvonók. 1. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók

MSZ EN 12158-2:2002

Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel

MSZ EN 13015:2002

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasításokra vonatkozó szabályok

MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai

MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-73:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ ISO 4190-6:2006

Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

MSZ EN 81-71:2005+A1:2007

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 13015:2001+A1:2009

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 81-21:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálatai

MSZ EN 115-1:2018

Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 81-21:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-70:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 81-72:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-21:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-58:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-71:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-77:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 13796-2:2017+A1:2022

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 81-28:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-70:2021+A1:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-40:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 12929-2:2015+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák kiegészítő követelményei

MSZ EN 13796-3:2017+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálatok

MSZ EN 81-21:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-71:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-70:2021+A1:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

Titkár Kámán Gergely
Megalakulás 1997-01-14

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 10 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 242 Személyszállító kötélpályák biztonsági követelményei Safety requirements for passenger transportation by rope
CEN/TC 10/SC 1 Építőipari emelők Building hoists

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 105 Acél sodronykötelek Steel wire ropes
ISO/TC 178 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák Lifts, escalators and moving walks

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Marton Szakértő Kft. Csongrádi Béla
Országos Emelőgépes Egyesület Koltai Henrik
TÜV Rheinland InterCert Kft. Kovács Zoltán
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Gyökér Imre
Energiaügyi Minisztérium Dr. Cseh Gábor
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Lőrik Noémi