A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 314
A bizottság neve Felvonók és mozgólépcsők
A bizottság tevékenységi területe Villamos és hidraulikus üzemű személy-és teherfelvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák személy és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere, szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai, felvonók épülettűzzel kapcsolatos előírásai, biztonsági felvonók követelményei, a felvonók és mozgólépcsők karbantartása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 6734:1963

Teherszállító sodronykötélpálya tartozékok. Tartókötél. Zárt szerkezet, valamint zárt szerkezet ékhuzalokkal

MSZ 12851:1976

Felvonógépkönyv

MSZ 12852:1977

Villamos felvonók biztonsági berendezései

MSZ 6748:1975

Teherszállító függőpálya tervezése

MSZ 6839:1983

Személyszállító kötélpálya sodronykötelének biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6858:1983

Személyszállító kötélpálya gyártásának és szerelésének ellenőrzése

MSZ 6863-1:1984

Személyszállító kötélpálya. Villamos berendezések, hírközlő és jelzőrendszerek biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-2:1984

Személyszállító kötélpálya. Biztonsági berendezések

MSZ 6863-3:1984

Személyszállító kötélpálya. Mentőeszközök biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-4:1984

Személyszállító kötélpálya. Gépkönyv

MSZ 6863-5:1984

Személyszállító kötélpálya. A hajtás biztonságtechnikai követelményei

MSZ-14-01018:1984

Bányabeli függőpályák műszaki követelményei

MSZ-04-81:1980

Felvonók karbantartása

MSZ-04-90:1983

Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményei

MSZ-04-80:1984

A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése

MSZ-04-11-1:1985

Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-4:1985

Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-5:1985

Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei

MSZ-14-01020:1985

Hevederes személyszállító berendezés műszaki követelményei

MSZ-04-11-2:1985

Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom ellátásának követelményei

MSZ-04-11-7:1986

Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség választék

MSZ-04-11-6:1986

Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-91:1988

Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, üzemeltetés

MSZ-04-77:1988

Felvonók üzembehelyezési vizsgálata

MSZ-04-78:1988

Felvonók ellenőrző vizsgálata

MSZ-04-79:1988

Felvonók évenkénti fővizsgálata

MSZ-04-11-8:1990

Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei

MSZ-04-76:1990

Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

MSZ-04-93:1990

Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei

MSZ 6738:1985

Teherszállító kötélpálya tartókötelének összekötő karmantyúja

MSZ 6863-6:1986

Személyszállító kötélpálya. Állványok és állomások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-8:1989

Személyszállító kötélpálya. A jármű biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-9:1989

Személyszállító kötélpálya. Fogalommeghatározások

MSZ 6863-10:1989

Személyszállító kötélpálya. A kötélfeszítő szerkezet műszaki követelményei

MSZ 6863-7:1989

Személyszállító kötélpálya. Sodronykötelek üzemeltetésének biztonságtechnikai követelményei

MSZ 6863-11:1989

Személyszállító kötélpálya. Grafikus jelek

MSZ ISO 4190-5:1994

Felvonók és kisteher-felvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények

MSZ 9113:1998

Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei

MSZ-04-11-1:1985/1M:1998

Felvonók létesítésének műszaki követelményei. Általános rendeltetésű felvonók

MSZ EN 115:1998

Mozgólépcsők és mozgójárdák tervezési és szerelési biztonsági szabályai

MSZ EN 115:1999

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 627:1999

A felvonók, a mozgólépcsők és a mozgójárdák adatgyűjtésének és ellenőrzésének követelményei

MSZ EN 627:2000

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai

MSZ ISO 2408:2000

Acélhuzalköteg általános célra. Jellemzők

MSZ EN 12015:2001

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12016:2001

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-3:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 81-1:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:2002

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 12158-1:2002

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-2:2002

Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 12159:2002

Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 13015:2002

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ ISO 9386-1:2002

Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 1. rész: Függőleges emelőplatók

MSZ ISO 9386-2:2002

Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 2. rész: Gépi, ferde síkban mozgó lépcsőfelvonó ülő, álló és kerekes székes személyek számára

MSZ 9113:2003

Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ 15696:2003

Felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ 9114:2003

Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményei

MSZ EN 81-58:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-70:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 1709:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, karbantartás, működés közbeni ellenőrzés

MSZ EN 1908:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Feszítőberendezések

MSZ EN 1909:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 12397:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Üzemelés

MSZ EN 12408:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Minőségbiztosítás

MSZ EN 12927-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 1. rész: A kötelek kiválasztási elvei és a kötélvégek rögzítése

MSZ EN 12927-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 2. rész: Biztonsági tényezők

MSZ EN 12927-3:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 3. rész: 6 pászmás, hosszú összefonású tartó- és vontatókötelek

MSZ EN 12927-4:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 4. rész: A kötélvégek rögzítése

MSZ EN 12927-5:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 5. rész: Raktározás, szállítás, telepítés és feszítés

MSZ EN 12927-6:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 6. rész: Selejtezési feltételek

MSZ EN 12927-7:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 7. rész: Ellenőrzés, javítás és karbantartás

MSZ EN 12927-8:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 8. rész: Mágneses kötélvizsgálat (MRT)

MSZ EN 12929-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 12929-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

MSZ EN 13107:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkák

MSZ EN 12930:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Számítások

MSZ EN 13223:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 13243:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

MSZ EN 12015:2005

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 12016:2005

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 1907:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szakkifejezések

MSZ 15700:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

MSZ EN 81-71:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-73:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 13796-1:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgok

MSZ EN 13796-2:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 13796-3:2005

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálat

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ ISO 4190-1:2006

Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-2:2006

Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-3:2006

Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók

MSZ ISO 4190-6:2006

Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

MSZ ISO 7465:2006

Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus

MSZ EN 81-70:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2005+A1:2007

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy- teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN ISO 10535:2007

Emelőszerkezetek fogyatékkal élő személyek áthelyezéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek. (ISO 10535:2006)

MSZ 15695:2008

Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei

MSZ 15699:2009

Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai

MSZ EN 81-3:2000+A1:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 115-1:2009

Mozgólépcsők és -járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 13015:2001+A1:2009

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 12016:2004+A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-40:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 81-43:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók

MSZ EN 12159:2000+A1:2009

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 12215:2004+A1:2009

Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 81-21:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-1:1998+A3:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998+A3:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-31:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók. 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók

MSZ EN 115-1:2008+A1:2010

Mozgólépcsők és -járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 115-2:2010

Mozgólépcsők és -járdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei

MSZ EN 12158-1:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-2:2000+A1:2010

Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 81-41:2011

Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 15700:2012

Téli sporthoz vagy szabadidős használatra való szállítószalagok biztonsága

MSZE 9116:2012

Felvonók létesítése. Kis sebességű, személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN ISO 25745-1:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1. rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés (ISO 25745-1:2012)

MSZ EN 12159:2013

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN ISO 14798:2013

Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -csökkentés módszertana (ISO 14798:2009)

MSZ ISO 4190-1:2013

Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ 15698:2013

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei

MSZ EN 12016:2013

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 81-77:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 12015:2014

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ EN 81-22:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Villamos üzemű ferdepályás felvonók

MSZ EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 12929-1:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 12929-2:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei

MSZ EN 81-82:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 82. rész: Követelmények a meglévő felvonók fogyatékkal élők általi igénybevehetőségének javítására

MSZ EN 81-72:2015

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN ISO 25745-2:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók energiaszámítása és osztályozása (emelők) (ISO 25745-2:2015, 2015. 12. 15-ei helyesbített változat)

MSZ EN ISO 25745-3:2015

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 3. rész: Mozgólépcsők és mozgójárdák energiaszámítása és osztályozása (ISO 25745-3:2015)

MSZ EN 12930:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Számítások

MSZ EN 13243:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

MSZ EN 13223:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 1908:2015

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Feszítőberendezések

MSZ CEN/TS 115-4:2015

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése

MSZ EN 13107:2016

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkák

MSZ EN 81-73:2016

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 1570-2:2017

Emelőasztalok biztonsági követelményei. 2. rész: Terhek emelésére szolgáló, 0,15 m/s függőleges emelési sebességet meg nem haladó emelőasztalok, az épület több mint két rögzített szintjének kiszolgálására

MSZ EN 115-1:2018

Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 1907:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Terminológia

MSZ EN 13796-1:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgok

MSZ EN 13796-2:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 13796-3:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálat

MSZ EN 1909:2018

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 16719:2018

Szállítóállványok

MSZ EN 81-21:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-58:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-28:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-70:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-71:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 12397:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Üzemelés

MSZ EN 17064:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. A tűz megelőzése és oltása

MSZ EN 81-77:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 12927:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek

MSZ EN 1709:2019

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, valamint a karbantartásra, a működés közbeni vizsgálatra és az ellenőrzésre vonatkozó utasítások

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-80:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei

MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 12015:2020

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás

MSZ ISO 8100-32:2020

Személy- és teherszállításra használt felvonók. 32. rész: Iroda- és lakóépületekben, valamint szállodákban létesítendő személyfelvonók tervezése és kiválasztása

MSZ EN 81-72:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ CEN/TS 115-4:2020

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezése

MSZ EN 81-40:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 115-2:2021

Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei

MSZ EN 81-70:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-22:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Ferde hajtású személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 12158-1:2022

Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelületű teheremelők

MSZ EN 12158-1:2002

Építkezési teherfelvonók. 1. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók

MSZ EN 12158-2:2002

Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel

MSZ EN 13015:2002

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasításokra vonatkozó szabályok

MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók

MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai

MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

MSZ EN 81-73:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ ISO 4190-6:2006

Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

MSZ EN 81-71:2005+A1:2007

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 13015:2001+A1:2009

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ EN 81-21:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben

MSZ EN 81-20:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2014

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálatai

MSZ EN 115-1:2018

Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítés

MSZ EN 81-21:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-70:2018

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-28:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-71:2018+AC:2019

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

MSZ EN 81-50:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai

MSZ EN 81-72:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-21:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-58:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-71:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-77:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 77. rész: Felvonók földrengésnek kitett környezetben

MSZ EN 13796-2:2017+A1:2022

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálata

MSZ EN 81-28:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-70:2021+A1:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 81-40:2021

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

MSZ EN 12929-2:2015+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák kiegészítő követelményei

MSZ EN 13796-3:2017+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: Fárasztóvizsgálatok

MSZ EN 81-21:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben

MSZ EN 81-71:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-70:2021+A1:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók

MSZ EN 12929-1:2015+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények

MSZ EN 13223:2015+A1:2023

Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

MSZ EN 81-28:2022

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ CEN/TR 81-10:2023

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Alapok és értelmezések. 10. rész: Az EN 81 szabványsorozat rendszere

MSZ CEN/TS 81-11:2023

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Alapok és értelmezések. 11. rész: Az EN 81 szabványcsaládhoz kapcsolódó értelmezések

MSZ CEN/TR 81-12:2023

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Alapok és értelmezések. 12. rész: Az EN 81-20 és az EN 81-50 alkalmazása meghatározott piacokon

MSZ CEN/TS 81-83:2023

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 83. rész: A vandalizmussal szembeni ellenállás javításának követelményei

MSZ CEN/TS 81-76:2023

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 76. rész: Fogyatékossággal élő személyek menekítése felvonók használatával

MSZ EN ISO 25745-1:2023

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1. rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés (ISO 25745-1:2023)

MSZ EN 15700:2023

Téli sportokhoz vagy turisztikai célra használt szállítóhevederek biztonsága

MSZ ISO 8100-30:2024

Személy- és teherszállításra használt felvonók. 30. rész: I., II., III. és VI. osztályú felvonók telepítése

MSZ EN ISO 25745-2:2015/A1:2024

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók (emelők) energiaszámítása és osztályozása. 1. módosítás: Expressz-zónák (ISO 25745-2:2015/Amd 1:2023)

Titkár Kámán Gergely
Megalakulás 1997-01-14

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 10 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 242 Személyszállító kötélpályák biztonsági követelményei Safety requirements for passenger transportation by rope
CEN/TC 10/SC 1 Építőipari emelők Building hoists

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 105 Acél sodronykötelek Steel wire ropes
ISO/TC 178 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák Lifts, escalators and moving walks

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
Marton Szakértő Kft. Csongrádi Béla
Országos Emelőgépes Egyesület Koltai Henrik
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Gyökér Imre
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Lőrik Noémi
TÜV Rheinland InterCert Kft. Szalay Ildikó
Nemzetgazdasági Minisztérium Cseh Gábor PhD.
Magyar Felvonó Szövetség Kovács Zoltán