A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MCS 131
A bizottság neve Teherhordó faszerkezetek
A bizottság tevékenységi területe Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek méretezési előírásainak, a szerkezeti faanyagokkal kapcsolatos teherbírási, minőségi követelményeknek a meghatározása.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 13323-1:1977

Fabetétek vasbeton- és feszített beton aljakhoz. Általános előírások

MSZ 13323-2:1977

Fabetétek vasbeton- és feszítettbeton aljakhoz. Hasáb és csonka gúla alakú fabetét

MSZ 13323-3:1977

Fabetétek vasbeton és feszítettbeton aljakhoz. Hullámos fabetét

MSZ 6786-1:1976

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok mintavétele és a fizikai-mechanikai tulajdonságok vizsgálatának általános előírásai

MSZ 6786-4:1976

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányra merőleges nyomószilárdságának meghatározása

MSZ 6786-5:1976

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok statikus hajlítószilárdságának meghatározása

MSZ 6786-6:1977

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyírószilárdságának meghatározása

MSZ 6786-7:1977

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok ütő-hajlítószilárdságának meghatározása

MSZ 6786-8:1977

Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyomószilárdságának meghatározása

MSZ 12848:1977

Faanyagok fizikai-mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. A mintavétel feltételei és a vizsgálati eredmények statisztikai elemzése

MSZ 6786-10:1978

Faanyagvizsgálatok. Mintatörzsek és kivágások kijelölése állományok faanyagának vizsgálatához

MSZ 12849:1980

Faanyagok szeg- és csavarállóságának meghatározása

MSZ 12865:1980

Faanyagok hasítószilárdságának meghatározása

MSZ 6786-11:1982

Faanyagvizsgálatok. Keménység meghatározása

MSZ 6786-12:1976

Faanyagvizsgálatok. Kihajlási szilárdság meghatározása

MSZ 6786-13:1976

Faanyagvizsgálatok. A fa nedvesség- és vízfelvevő képességének meghatározás

MSZ 6786-14:1982

Faanyagvizsgálatok. Kopásállóság meghatározása

MSZ 6786-15:1984

Faanyagvizsgálatok. Rugalmassági együttható meghatározása statikus hajlítással

MSZ 6786-17:1984

Faanyagvizsgálatok. Fogalommeghatározások

MSZ 76:1982

Fa tetőszerkezetek fogalommeghatározásai

MSZ-08-0641:1990

Faipari víz- és főzésálló ragasztások vizsgálata

MSZ 77:1985

Ácsszerkezetek kötéseinek és kapcsolatainak fogalommeghatározásai és elnevezései

MSZ 10144:1986

Teherhordó faszerkezetek anyagai

MSZ 10145:1986

Teherhordó szerkezetek faanyagának minőségellenőrzése

MSZ 6786-2:1988

Faanyagvizsgálatok. Nedvességtartalom meghatározása

MSZ 6786-3:1988

Faanyagvizsgálatok. Sűrűség meghatározása

MSZ 6786-9:1989

Faanyagvizsgálatok. A dagadás meghatározása

MSZ 6786-18:1989

Faanyagvizsgálatok. A zsugorodás meghatározása

MSZ EN 26891:1995

Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések. A teherbíró képesség és az alakváltozási jellemzők meghatározásának általános alapelvei (ISO 6891:1983)

MSZ EN 28970:1995

Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A fa térfogati sűrűségének követelményei (ISO 8970:1989)

MSZ EN 390:1997

Rétegelt-ragasztott fa. Méretek. Mérettűrések

MSZ EN 1058:1997

Fa alapanyagú lemezek. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása

MSZ EN 380:1998

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Statikus terheléssel végzett vizsgálat általános alapelvei

MSZ EN 392:1999

Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek nyíróvizsgálata

MSZ EN 594:2000

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek teherbírása és merevsége

MSZ EN 595:2000

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Rácsos tartók vizsgálata a teherbírás és az alakváltozás meghatározására

MSZ EN 596:2000

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek ütővizsgálata lágy testtel

MSZ EN 1194:2000

Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. A szilárdsági osztályok és a jellemző értékek meghatározása

MSZ EN 1383:2001

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek áthúzási ellenállása

MSZ EN 1382:2001

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek kihúzási teherbírása

MSZ EN 1381:2001

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó tűzőkapcsos kapcsolatok

MSZ EN 385:2002

Ékcsapos toldású szerkezeti fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 386:2002

Rétegelt-ragasztott fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 387:2002

Rétegelt-ragasztott fa. Nagy keresztmetszetű elemek ékcsapos toldása. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 391:2002

Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata

MSZ EN 12465:2002

Vezetéktartó faoszlopok. Tartóssági követelmények

MSZ EN 12479:2002

Vezetéktartó faoszlopok. Méretek. Mérési módszerek és mérettűrések

MSZ EN 12509:2002

Vezetéktartó faoszlopok. Vizsgálati módszerek. A rugalmassági modulus, a hajlítószilárdság, a sűrűség és a nedvességtartalom meghatározása

MSZ EN 12510:2002

Vezetéktartó faoszlopok. A szilárdsági osztályozás követelményei

MSZ EN 12511:2002

Vezetéktartó faoszlopok. A jellemző értékek meghatározása

MSZ EN 12512:2002

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított kapcsolatok ciklikus vizsgálata

MSZ EN 13271:2002

Faszerkezetek kapcsolóelemei. Betétes kapcsolatok jellemző teherbíró képessége és csúszási modulusa

MSZ EN 912:2003

Faszerkezeti kapcsolóelemek. Faszerkezeti betétekre vonatkozó előírások

MSZ EN 336:2003

Szerkezeti fa. Méretek, mérettűrések

MSZ EN 338:2003

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok

MSZ EN 408:2003

Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 1075:2004

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Szeglemezes kapcsolatok

MSZ EN 384:2004

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása

MSZ EN 14251:2004

Hengeres szerkezeti fa. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 789:2005

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A fa alapanyagú lemezek mechanikai tulajdonságainak meghatározása

MSZ EN 14250:2005

Faszerkezetek. Előre gyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei

MSZ EN 14374:2005

Faszerkezetek. Szerkezeti furnérfa. Követelmények

MSZ EN 14080:2005

Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. Követelmények

MSZ EN 14081-1:2006

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 14081-2:2006

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; kiegészítő követelmények az első típusvizsgálathoz

MSZ EN 14081-3:2006

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályozás; kiegészítő követelmények az üzemi gyártásellenőrzéshez

MSZ EN 12512:2001/A1:2006

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított kapcsolatok ciklikus vizsgálata

MSZ EN 14358:2007

Faszerkezetek. A karakterisztikus értékek 5%-os kvantilisének számítása és a minta elfogadásának feltételei

MSZ EN 383:2007

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek palástnyomási szilárdságának és beágyazási értékeinek meghatározása

MSZ EN 14545:2009

Faszerkezetek. Faszerkezeti betétek. Követelmények

MSZ EN 14592:2009

Faszerkezetek. Csap típusú kapcsolóelemek. Követelmények

MSZ EN 409:2009

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek folyáshatárhoz tartozó hajlítónyomatékának meghatározása

MSZ EN 1380:2009

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherbíró szegek, facsavarok, csapok és átmenőcsavarok

MSZ EN 1912:2004+A3:2009

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok szilárdsági besorolása

MSZ EN 14081-4:2009

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa. 4. rész: Gépi osztályozás. Az osztályozógépek beállítása gépi ellenőrző rendszerekhez

MSZ EN 15228:2009

Szerkezeti fa. A faanyag biológiai károsítás elleni védőkezelése

MSZ EN 338:2010

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok

MSZ EN 384:2010

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása

MSZ EN 1912:2004+A4:2010

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok besorolása

MSZ EN 14081-2:2010

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; az első típusvizsgálat kiegészítő követelményei

MSZ EN 14250:2010

Faszerkezetek. Előre gyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei

MSZ EN 15736:2010

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Előre gyártott rácsos tartók szeglemezeinek szállításhoz és beépítéshez szükséges kihúzási teherbírása

MSZ EN 15737:2010

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csavarok becsavarási nyomatéka

MSZ EN 408:2011

Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 14081-1:2005+A1:2011

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 14229:2011

Szerkezeti fa. Vezetéktartó faoszlopok

MSZ EN ISO 8970:2011

Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A faanyag sűrűségére vonatkozó követelmények (ISO 8970:2010)

MSZ EN 594:2011

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek nyírási teherbírása és merevsége

MSZ EN 912:2011

Faszerkezeti kapcsolóelemek. Faszerkezeti betétekre vonatkozó előírások

MSZ EN 14081-3:2012

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályozás; az üzemi gyártásellenőrzés kiegészítő követelményei

MSZ EN 408:2010+A1:2012

Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 1912:2012

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok kapcsolata

MSZ EN 14592:2008+A1:2012

Faszerkezetek. Csap típusú kapcsolóelemek. Követelmények

MSZ EN 14081-2:2010+A1:2013

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; az első típusvizsgálat kiegészítő követelményei

MSZ EN 14080:2013

Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa és ragasztott tömör fa. Követelmények

MSZ EN 336:2014

Szerkezeti fa. Méretek, mérettűrések

MSZ EN 15497:2014

Ékcsapos toldású szerkezeti tömör fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 1075:2015

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Szeglemezes kapcsolatok

MSZ EN 16351:2016

Faszerkezetek. Keresztrétegelt fa. Követelmények

MSZ EN 1381:2016

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó tűzőkapcsos kapcsolatok

MSZ EN 1382:2016

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek kihúzási teherbírása

MSZ EN 1383:2016

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek áthúzási ellenállása

MSZ EN 14081-1:2016

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 338:2016

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok

MSZ EN 14358:2016

Faszerkezetek. A karakterisztikus értékek számítása és igazolása

MSZ EN 16737:2016

Szerkezeti fa. Trópusi lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel

MSZ EN 16784:2016

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Bevont vagy bevonat nélküli csap típusú kapcsolóelemek hosszú távú viselkedésének meghatározása

MSZ EN 384:2016

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása

MSZ EN 384:2016+A1:2019

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása

MSZ EN 14081-2:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; a típusvizsgálat kiegészítő követelményei

MSZ EN 14081-3:2012+A1:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályozás; az üzemi gyártásellenőrzés kiegészítő követelményei

MSZ EN 16929:2019

Vizsgálati módszerek. Fapadló. A vibrációs tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO 8970:2020

Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A faanyag sűrűségére vonatkozó követelmények (ISO 8970:2020)

MSZ EN 16351:2021

Faszerkezetek. Keresztrétegelt fa. Követelmények

MSZ EN 385:2002

Ékcsapos toldású szerkezeti fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 386:2002

Rétegelt-ragasztott fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 391:2002

Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata

MSZ EN 336:2003

Szerkezeti fa. Méretek, mérettűrések

MSZ EN 338:2003

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok

MSZ EN 408:2003

Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 384:2004

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása

MSZ EN 14081-1:2016

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 14081-2:2018+A1:2022

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; a típusvizsgálat kiegészítő követelményei

MSZ EN 384:2016+A2:2022

Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség karakterisztikus értékeinek meghatározása

MSZ EN 14081-3:2022

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályozás; az üzemi gyártásellenőrzés kiegészítő követelményei

MSZ EN 14592:2022

Faszerkezetek. Csap típusú kapcsolóelemek. Követelmények

Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 124 Faszerkezetek Timber structures

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 165 Faszerkezetek Timber structures

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
CLT Innowood Hungary Kft. Nyéki Anikó
Magyar Mérnöki Kamara Dr. Armuth Miklós
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Michelberger Mátyás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Armuth Miklós
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara Dezső Zsigmond