A bizottság adatai:
A bizottság azonosító jele MSZT/MB 102
A bizottság neve Cement és mész
A bizottság tevékenységi területe A cementek terminológiája, fogalommeghatározásai; a kőművescementek követelményei, megfelelőségi feltételei és vizsgálati módszerei; az építési meszek követelményei, megfelelőségi feltételei és vizsgálati mdószerei; a megfelelőség értékelés feladatai; az általános és különleges tulajdonságú cementek osztályozása, követelményei és vizságlati módszerei; a hidraulikus útépítési kötőanyagok; hidraulikus meszek követelményei.
Az MB-hez tartozó szabványok
MSZ 523-1:1975

A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata. Általános előírások

MSZ 523-6:1974

A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata. A hidratációs hő

MSZ 525-12:1984

Cementek vegyelemzése. A szabad mésztartalom meghatározása

MSZ 4702-7:1982

Cementek. Színes portlandcementek

MSZ 525-15:1986

Cementek vegyelemzése. A foszfor(V)-oxid-tartalom meghatározása

MSZ 525-17:1986

Cementek vegyelemzése. A króm(III)-oxid-tartalom meghatározása

MSZ 525-18:1986

Cementek vegyelemzése. A vas(II)-oxid-tartalom meghatározása

MSZ 525-19:1986

Cementek vegyelemzése. A fluortartalom meghatározása

MSZ 4702-8:1990

Cementek. Mélyfúrási portlandcementek

MSZ 4702-9:1990

Cementek. Aluminátcementek és nagy timföldtartalmú aluminátcementek

MSZ EN 196-7:1991

Cementvizsgálati módszerek. A cement mintavételi és mintakiválasztási eljárása

MSZ EN 196-6:1992

Cementvizsgálati módszerek. Az őrlési finomság meghatározása

MSZ EN 196-21:1992

Cementvizsgálati módszerek. A cement klorid-, szén-dioxid- és alkáliatartalmának meghatározása

MSZ ENV 196-4:1995

Cementvizsgálati módszerek. 4. rész: Az alkotórészek mennyiségi meghatározása

MSZ EN 196-1:1996

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 196-2:1996

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

MSZ EN 196-3:1996

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogatállandóság meghatározása

MSZ EN 196-5:1996

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának vizsgálata

MSZ ENV 459-1:1997

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-2:1997

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ 4702-2:1997

Cementek. Követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ ENV 197-2:1997

Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ 4706-1:1998

Cementkiegészítő anyagok. Minősítés, minőség-ellenőrzés és szállítás

MSZ 4706-2:1998

Cementkiegészítő anyagok. Természetes puccolános anyagok (trasszok)

MSZ 4706-3:1998

Cementkiegészítő anyagok. Granulált kohósalak

MSZ 4706-4:1998

Cementkiegészítő anyagok. Savas jellegű pernye

MSZ EN 413-2:1998

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ ENV 413-1:1998

Kőművescement. 1. rész: Követelmény

MSZ 4706-5:1998

Cementkiegészítő anyagok. Természetes inert anyagok (mészkövek)

MSZ 4706-6:1998

Cementkiegészítő anyagok. Szilikapor

MSZ 4706-7:1998

Cementkiegészítő anyagok. Bázikus jellegű pernye

MSZ 4706-8:1998

Cementkiegészítő anyagok. Égetett pala

MSZ 4717:1999

A cementek CaSOˇ4^-tartalmú kötésszabályozó anyagai

MSZ 4706-9:2000

Cementkiegészítő anyagok. Ipari eredetű puccolános anyagok

MSZ CR 12793:2000

A megszilárdult beton karbonizációs mélységének mérése

MSZ EN 197-1:2000

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-2:2000

Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ ENV 13282:2000

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ CR 13933:2000

Kőművescement. A bedolgozhatóság (kohézió) meghatározása

MSZ CR 14245:2002

Útmutató az EN 197-2 "A megfelelőség értékelése" szabvány alkalmazásához

MSZ 4737-1:2002

Különleges cementek. 1. rész: Szulfátálló cementfajták

MSZ EN 459-1:2002 1.

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-2:2002

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 459-3:2002 1.

Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ 4737-2:2002

Különleges cementek. 2. rész: Fehér cementek

MSZ EN 459-1:2002 2.

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-3:2002 2.

Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 13639:2003

A mészkő összes szervesszén-tartalmának meghatározása

MSZ EN 196-8:2004

Cementvizsgálati módszerek. 8. rész: Hidratációs hő. Oldásos módszer

MSZ EN 196-9:2004

Cementvizsgálati módszerek. 9. rész: Hidratációs hő. Féladiabatikus módszer

MSZ EN 197-1:2000/A1:2004

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-4:2004

Cement. 4. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 413-1:2004

Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 14216:2004

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 196-1:2005

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 196-2:2005

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

MSZ EN 196-3:2005

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása

MSZ EN 196-5:2005

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának vizsgálata

MSZ/T prEN 196-10:2005

Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(VI)- tartalmának meghatározása

MSZ EN 413-2:2005

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14647:2006

Kalcium-aluminát cement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 196-10:2007

Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(VI)tartalmának meghatározása

MSZ EN 14647:2007

Kalcium-aluminát cement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ CEN/TS 12390-9:2007

A megszilárdult beton vizsgálata. 9. rész: Fagyállóság. Lehámlás

MSZ EN 197-1:2000/A3:2007

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ CEN/TR 196-4:2008

Cementvizsgálati módszerek. 4. rész: Az alkotórészek mennyiségi meghatározása

MSZ EN 196-7:2008

Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és minta-előkészítési eljárásai

MSZ EN 15368:2008

Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra. Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ CEN/TR 15678:2008

Beton. Szabályozott veszélyes anyagok kibocsátása a talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere

MSZ CEN/TR 15697:2009

Cement. A szulfátállóság teljesítőképességi vizsgálata. Jelentés a jelenlegi helyzetről

MSZ EN 196-3:2005+A1:2009

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása

MSZ CEN/TR 15177:2009

A beton fagyállóságának vizsgálata. Belső szerkezeti károsodás

MSZ EN 196-6:2010

Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az őrlési finomság meghatározása

MSZ EN 15743:2010

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 196-8:2010

Cementvizsgálati módszerek. 8. rész: Hidratációs hő. Oldásos módszer

MSZ EN 196-9:2010

Cementvizsgálati módszerek. 9. rész: Hidratációs hő. Féladiabatikus módszer

MSZ EN 15368:2008+A1:2011

Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra. Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-1:2011

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-2:2011

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 196-5:2011

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának meghatározása

MSZ EN 413-1:2011

Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ CEN/TR 16142:2011

Beton. A természetes környezetben megszilárdult beton jellemző kioldódási viselkedésének tanulmányozása

MSZ EN 459-3:2011

Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 197-1:2011

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ 4737-1:2013

Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló cementek

MSZ 4737-2:2013

Különleges cementek. 2. rész: Fehércementek

MSZ EN 13282-1:2013

Hirdraulikus útépítési kötőanyagok. 1. rész: Nagy kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 13282-3:2013

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ 525-17:2013

Cementek kémiai elemzése. 17. rész. A Crˇ2^Oˇ3^-ban kifejezett összes krómtartalom meghatározása

MSZ 525-18:2013

Cementek kémiai elemzése. 18. rész: A vas(II)-oxid-tartalom meghatározása

MSZ 525-19:2013

Cementek kémiai elemzése. 19. rész: A fluortartalom meghatározása

MSZ EN 196-2:2013

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

MSZ EN 197-2:2014

Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ 525-12:2014

Cementek kémiai elemzése. 12. rész: A szabad mésztartalom meghatározása

MSZ 525-15:2014

Cementek kémiai elemzése. 15. rész: A foszfor(V)-oxid-tartalom meghatározása

MSZ EN 459-3:2015

Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 13282-3:2015

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 15743:2010+A1:2015

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 13282-2:2015

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 2. rész: Szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 14216:2015

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 459-1:2015

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 196-1:2016

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 196-10:2016

Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(VI)-tartalmának meghatározása

MSZ EN 196-3:2017

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása

MSZ EN 413-2:2017

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 16908:2017

Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

MSZ EN 13639:2017

A mészkő összes szervesszén-tartalmának meghatározása

MSZ CEN/TS 12390-9:2018

A megszilárdult beton vizsgálata. 9. rész: Fagyállóság jégolvasztó sóval. Lehámlás

MSZ EN 196-6:2019

Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az őrlési finomság meghatározása

MSZ EN 196-11:2019

Cementvizsgálati módszerek. 11. rész: Hidratációs hő. Izotermikus hővezetési kalorimetriás módszer

MSZ 4717:2019

A cementek CaSOˇ4^-tartalmú kötésszabályozó anyagai

MSZ EN 197-2:2020

Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

MSZ CEN/TR 14245:2020

Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához

MSZ CEN/TR 17365:2020

A klinker Cˇ3^ A-tartalmának meghatározása a cement elemzéséből

MSZ EN 197-5:2021

Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement

MSZ EN 459-2:2021

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ 4717:2021

A cementek CaSOˇ4^-tartalmú kötésszabályozó anyagai

MSZ EN 197-1:2000

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-2:2000

Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ ENV 13282:2000

Hidraulikus útkötő anyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ CR 13933:2000

Kőművescement. Bedolgozhatósági vizsgálat (összetartó képesség)

MSZ EN 459-2:2002

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 196-8:2004

Cementvizsgálati módszerek. 8. rész: Hidratációs hő. Oldásos módszer

MSZ EN 196-9:2004

Cementvizsgálati módszerek. 9. rész: Hidratációs hő. Féladiabatikus módszer

MSZ EN 197-1:2000/A1:2004

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-4:2004

Cement. 4. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 413-1:2004

Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 14216:2004

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 196-1:2005

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 196-2:2005

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

MSZ EN 196-3:2005

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása

MSZ EN 196-5:2005

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának vizsgálata

MSZ EN 413-2:2005

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 196-10:2007

Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(VI)tartalmának meghatározása

MSZ EN 196-7:2008

Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és minta-előkészítési módszerei

MSZ CEN/TR 15678:2008

Beton. Meghatározott veszélyes anyagok kibocsátása talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere

MSZ EN 459-1:2011

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-2:2011

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 459-3:2011

Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 197-1:2011

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 13282-3:2015

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 15743:2010+A1:2015

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 13282-2:2015

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 2. rész: Szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 14216:2015

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 459-1:2015

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 196-1:2016

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 413-2:2017

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 196-6:2019

Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az őrlési finomság meghatározása

MSZ EN 196-11:2019

Cementvizsgálati módszerek. 11. rész: Hidratációs hő. Izoterm hővezetésű kalorimetriás módszer

MSZ EN 197-2:2020

Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

MSZ CEN/TR 14245:2020

Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához

MSZ CEN/TR 17365:2020

A klinker C3A-tartalmának meghatározási módszere a cement elemzéséből

MSZ EN 197-5:2021

Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement

MSZ EN 16908:2017+A1:2022

Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

MSZ EN 16908:2017+A1:2022

Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

MSZ EN 459-2:2021

Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ CEN/TR 13933:2024

Kőművescement. A bedolgozhatóság (kohézió) meghatározása

MSZ EN 13282-3:2024

Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP)

Elnök Sas László
Elnökhelyettes Dr. Gável Viktória
Titkár Bernáth Csaba
Megalakulás 1996-05-22

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 51 Cement és építési mész Cement and building limes

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k
Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 74 Cement és mész Cement and lime - STANDBY

Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek
MB-tag neve MB-tag képviselőjének neve
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László
Szilikátipari Tudományos Egyesület Sopronyi Gábor
Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyára Sas László
Saint-Gobain Hungary Kft. Széplaki Imre
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Reichert László
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Dr. Gável Viktória
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyára Khirer Attila
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Kopecskó Katalin
DANUCEM Magyarország Kft. Dr. Szilágyi Tamás
Holcim Magyarország Kft. Kiss Gábor
Igazságügyi Minisztérium Dr. Mastala Zoltán
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. dr. Bencze Zsolt
QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. Szabó Krisztián
Beton Technológia Centrum Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft Gál Attila Zoltán
CEMKUT Kft. Jurácsikné Kék Ildikó
Sipőcz Kft. Kis Anna