MSZ EN ISO 14040:2022 EV

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) CONSOLIDATED VERSION


Ez a nemzetközi szabvány az életciklus-értékelés (LCA) alapelveit és keretrendszerét írja le, beleértve a követ-kezőket: a) az LCA céljának és hatásterületének meghatározása, b) az életciklus leltárelemzési (LCI-) fázisa, c) az életciklus hatásvizsgálati (LCIA-) fázisa, d) az életciklus értelmezési fázisa, e) az LCA jelentéstétele és kritikai átvizsgálása, f) az LCA korlátozásai, g) az LCA fázisai közötti kapcsolat, továbbá h) az értékválasztások és a választható elemek használatának feltételei. Ez a nemzetközi szabvány az életciklus-értékelés (LCA) és az életciklusleltár (LCI) vizsgálatait fedi le. Nem írja le részletesen az LCA-technikát, és nem írja elő az LCA egyes fázisainak módszertanát. Az LCA vagy az LCI eredményeinek tervezett alkalmazását mérlegelik a cél és a hatásterület meghatározása során, de maga az alkalmazás kívül esik ezen nemzetközi szabvány alkalmazási területén. Ez a nemzetközi szabvány nem szolgál szerződéses vagy szabályozási célokat, sem regisztrálásra és tanúsításra.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2022-05-01

13.020.60 - Termék életciklusai 13.020.10 - Környezetgazdálkodás

MSZT/MCS 725  Környezetirányítási rendszerek

: idt EN ISO 14040:2006; idt EN ISO 14040:2006/A1:2020; idt ISO 14040:2006/Amd 1:2020; idt ISO 14040:2006


Vásárlás

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO 14040:2022 EV

2022-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok