MSZ CEN/TS 16800:2022

Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához

Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods


Ez a dokumentum ismerteti a környezeti szilárd mátrixok és a vizek fizikai-kémiai analitikai módszereinek validá-lásához szükséges megközelítéseket. Az ebben a dokumentumban található útmutatás foglalkozik a módszer kezdeti leírásával és két különböző vali-dálási megközelítéssel, a komplexitás növekvő sorrendjében. Ezek a következők: a) a módszer fejlesztése, ha a módszert a laboratórium fejlesztette ki, vagy az átvétel feltételei, ha a módszer a laboratórium által átvett szabványosított eljárás; b) validálás az egyes laboratóriumok szintjén (laboratóriumon belüli validálás); c) a módszer validálása több laboratórium szintjén (kettő vagy több laboratórium közötti validálás), különös tekintettel a kellően kiforrott és robusztus módszerekre, amelyek nemcsak néhány szakértői laboratórium, hanem a rutinszinten működő laboratóriumok által is alkalmazhatók. A koncepció szigorúan hierarchikus, vagyis a módszernek meg kell felelnie a laboratóriumon belüli validálás minden kritériumának mielőtt a laboratóriumok közötti validálásra kerülne sor. E dokumentum a vizek (ideértve az ivóvizet, a felszíni vizet, a felszín alatti vizet, a szennyvizet, a tengervizet) és a szilárd környezeti mátrixok, mint például talaj, iszap, folyékony és szilárd hulladék, üledék és bióta elemzésére szolgáló mennyiségi fizikai-kémiai vizsgálati módszerek széles körének validálására alkalmazható. Felhasznál-ható a laboratórium által átvett szabványosított eljárásokhoz, vagy a közelmúltban érdeklődésre számot tartó anyagokat célzó vizsgálati módszerek vagy a nemrégiben kifejlesztett technológiákat alkalmazó vizsgálati mód-szerek validálásához. Az elengedhetetlen minimális követelmények az analitikai módszer tervezett célra való alkalmasságának jellem-zéséhez a következők: szelektivitás, precizitás, helyesség, teljesítményjellemzők és mérési bizonytalanság. A validálás célja e követelmények teljesülésének bizonyítása. A fogalommeghatározások (3. fejezet) és a módszer elvének (4. fejezet) leírása után e dokumentum egy esz-köztárat biztosít, amely tartalmazza a validálási folyamat releváns teljesítményjellemzőit. A 7. és 8. fejezet a laboratóriumon belüli validálási folyamatra (V1), a 9. fejezet pedig a laboratóriumok közötti validálási folyamatra (V2) összpontosít. A 7. és 8. fejezet nagyrészt ugyanazokat a folyamatokat írja le, de az LOQ megállapításának megközelítése eltérő. A validálási vizsgálatok eredményeinek jelentését a 10. fejezet tartalmazza.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2022-05-01

13.060.50 - Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZT/MB 713  Talajminőség és talajvédelem

: idt CEN/TS 16800:2020


Vásárlás

: 16 130,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ CEN/TS 16800:2022

2022-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok