MSZ 29017:2022

Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás

Plastics. Biodegradation of polyolefins in an open-air terrestrial environment. Specification


Ez a szabvány a szabadtéri, földfelszíni környezetben a biológiai lebonthatóságot elősegítő adalékanyag hozzá-adásával továbbfejlesztett poliolefinanyagokra vonatkozó követelményeket határozza meg. Ez a szabvány meg-határozza az egyes vizsgálati szakaszokban alkalmazandó előírásokat a vizsgált poliolefinanyag minőségi jellemzőinek értékeléséhez, míg a vizsgálati módszertani leírásokban meghatározza a vizsgálat elvégzésének feltételeit és maximális időtartamát. Meghatározza továbbá az egyes vizsgálati szakaszok végén előírt kémiai elemzést és a számszerű határértéket, amelyek a szabvány előírásainak való megfeleléshez szükségesek. Ez a szabvány kiterjed: a) az értékelés alatt álló poliolefin összetételére és adalékanyagok hozzáadására, b) mindegyik vizsgálati szakasz szabványosított előírásainak összehangolására, nevezetesen: 1. a vizsgált poliolefinanyagok meghatározott ideig tartó öregítési vizsgálata, beleértve a viasszá történő kémiai átalakulás számszerűsíthető mérését lehetővé tévő kémiai elemzést; 2. a viasszal végzett ökotoxikológiai vizsgálatok annak biztosítása érdekében, hogy a veszélyes vegyületek jelenlétét ki lehessen zárni; és 3. a biológiai lebomlás vizsgálata talajban, mezofil körülmények között. c) az értékelés egyes szakaszaiban és a kémiai elemzés során alkalmazandó szabványosított vizsgálati mód-szertani leírásokra; d) az adatok egyes vizsgálati szakaszok végén esedékes vizsgálati jelentésére, valamint a szabványnak való megfelelésére vonatkozó előírásokra. Ez a szabvány nem terjed ki: - az olyan élettartam végi, biológiai úton lebontó kezelésekre, mint például az ipari vagy otthoni komposztálás, a hulladéklerakás és az anaerob lebomlás; - a beavatkozás alatt nem álló vízi környezetekre, édesvízi és tengeri élőhelyekre, beleértve a műanyag-hulladékok ezekben az ökoszisztémákban történő felhalmozódása által okozott károkat; - a poliolefinanyag tartóssági vizsgálatára bármilyen kémiai vagy biológiai átalakulás előtt; - a poliolefinanyag mechanikai, kémiai vagy szerves úton történő újrahasznosításra való alkalmasságára vagy kompatibilitására; - a biológiailag lebontható adalékanyag hozzáadásával készült poliolefinanyag életciklus-elemzésére; - megfelelő szabvány, például az MSZ EN ISO 14021 keretrendszerén kívüli, a biológiai lebonthatóságra vo-natkozó saját nyilatkozatot tartalmazó állításokra; vagy - az e szabványnak való megfelelésről szóló, független harmadik fél általi tanúsítvány használatának feltétele-ire. Ez a szabvány olyan műanyaggyártók vagy műanyag-feldolgozók számára készült, akik adatokat szeretnének nyerni egy adalékanyag hozzáadásával előállított poliolefinanyag biológiai lebonthatóságának mértékéről, sza-badtéri, földfelszíni környezetben. Ez a szabvány továbbá a poliolefinanyagok szabványnak való megfelelésének értékelésére egységes módszertani leírást ad a vizsgálólaboratóriumok számára. Ezenkívül más biztonsági hatóságok, nemzeti laboratóriumok vagy tudományos kutatócsoportok is alkalmazhat-ják az ebben a szabványban leírt vizsgálati módszert, mint a poliolefinek gyártása során alkalmazott új techno-lógiai megoldások biológiai lebonthatóságra gyakorolt hatásának értékelésére való általános alapmódszertant.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2022-05-01

83.080.20 - Hőre lágyuló anyagok

MSZT/MCS 511  Csomagolás

: idt PAS 9017:2020


Vásárlás

: 11 390,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ 29017:2022

2022-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok