MSZ EN 62446-1:2022 EV

Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Photovoltaic (PV) systems. Requirements for testing, documentation and maintenance. Part 1: Grid connected systems. Documentation, commissioning tests and inspection (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) CONSOLIDATED VERSION


Az IEC 62446 e része azokat az információkat és dokumentációkat határozza meg, amelyeket át kell adni az ügyfélnek a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek telepítését követően. Továbbá leírja az elvárt üzembe helyezési vizsgálatokat, a szemrevételezési feltételeket és dokumentációkat, amelyekkel igazolható a rendszer biztonsá-gos telepítése és helyes működése. Alkalmazható időszakos vizsgálatokhoz is. Az IEC 62446 e része olyan, hálózatra kapcsolt PV-rendszerekre vonatkozik, amelyek nem alkalmaznak ener-giatárolást (pl. akkumulátorokat) vagy hibrid rendszereket. Az IEC 62446 e része a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek rendszertervezői és létesítői számára szolgál sablon-ként, amellyel hatékony dokumentáció biztosítható az ügyfelek számára. Az üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezési feltételek részletezésével továbbá segítséget nyújt a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek telepí-tés utáni igazoló ellenőrzésekor/szemrevételezésekor, valamint a későbbi szemrevételezések, karbantartások vagy változtatások során. Az IEC 62446 e része meghatározza a különböző PV-rendszerekhez várható különböző vizsgálati rendeket, ezzel biztosítva, hogy az alkalmazott vizsgálati rend megfelelő az adott rendszer méretéhez, típusához és ösz-szetettségéhez. MEGJEGYZÉS: Az IEC 62446 e része nem vonatkozik a koncentrátoros napelemes (CPV-) rendszerekre, azonban számos része alkal-mazható ezek esetén is.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2022-03-01

27.160 - Napenergia

MSZT/MB 882  Fotovillamos napenergia-rendszerek

: idt IEC 62446-1:2016/AMD1:2018; idt IEC 62446-1:2016; idt EN 62446-1:2016/A1:2018; idt EN 62446-1:2016


Vásárlás

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 62446-1:2022 EV

2022-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok