MSZ 24203-7:2022

Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék

Design requirements for institutions of education and care. Part 7: Nurseries


E szabvány célja a bölcsődei rendeltetésű épület és – vegyes rendeltetésű épületben elhelyezett – önálló böl-csődei rendeltetési egység (pl. óvodával azonos épületben elhelyezett bölcsőde) létesítésére vonatkozó terve-zési/létesítési előírások meghatározása, az építtető/beruházó, tervező, műszaki ellenőr és hatóság számára. A szabvány szempontokat ad a tervezési program kidolgozásához, az építészeti-műszaki dokumentáció elkészí-téséhez és a tervellenőrzéshez. E szabvány követelményei érvényesek új bölcsődeépület építése és más rendeltetésű épület bölcsődei rendel-tetés céljára történő átalakítása során, valamint – az átalakítás vagy felújítás körében és mértékében – bölcsődék felújítása, helyreállítása (újjáépítése), átalakítása, korszerűsítése és bővítése esetén a tervezési programban meghatározottak szerint. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e szabványban megadott bizonyos követelmények esetén a jogszabályok más értékeket adhatnak meg. Ilyen esetben a jogszabály előírásait kell alkalmazni. MEGJEGYZÉS: A szabványban hivatkozott jogszabályok listája a szabvány végén található. Minibölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén a szabvány előírásait a bölcsődei ágazati végrehajtási rendeletben [3] foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Nem tartozik a szabvány alkalmazási területébe a családi bölcsőde, valamint a bölcsődés korú gyermekek (lásd a 3.1. szakaszt) számára napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító egyéb szolgáltatás.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2022-03-01

91.040.10 - Középületek

MSZT/MB 443  Építészet és műemlékvédelemVásárlás

: 6 930,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ 24203-7:2022

2022-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok