MSZ 7574:2021

Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelmények

Thermal insulation products for building applications. Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS). Performance requirements according to fields of application


Ez a szabvány az épületek hőszigetelésére használt, gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek építőipari felhasználási területek szerinti alkalmasságát határozza meg azok műszaki teljesítménye alapján, de nem tér ki a betervezés, beépítés feltételei szerinti alkalmazhatóságra. A felhasználási terület szerinti elvárt teljesítménykövetelmények teljesítése nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott termék megfelel a betervezésére és beépítésére vonatkozó minden feltételnek. Az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét a) az építési termék építményben való felhasználásának módja, b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, c) az építményt érő várható hatások, és d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok figyelembevételével kell meghatározni. E szabvány egyúttal a szabályozott termékkörre vonatkozó minőségbiztosítási és teljesítményigazolási előíráso-kat is tartalmazza. Az épületgépészeti és ipari hőszigetelő anyagok használatának, valamint az építés helyszínén előállított hőszi-getelő termékek felhasználásának követelményeit a szabvány nem tartalmazza.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2021-03-01

91.100.60 - Hő- és hangszigetelőanyagok 91.120.10 - Épületek hőszigetelése

MSZT/MB 105  Hőszigetelő anyagok és termékekVásárlás

: 8 020,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ 7574:2021

2021-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok