MSZ 2080:2020

Akusztika. Teremakusztikai követelmények és tervezési ajánlások

Acoustics. Specifications and recommendations for room acoustic design


Ez a szabvány objektív paraméterekkel leírható teremakusztikai követelményeket ír elő és ajánlásokat fogalmaz meg. E szabvány követelményei a következő célú, önálló rendeltetési egységek 1. és 2. táblázatokban meghatározott helyiségeire vonatkoznak: nevelési, oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, közüzemi szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási, ügyészségi, szállásjellegű, szabadidős, vendéglátási, irodai és ipari célú helyiségek. E rendeltetési egységek 1. és 2. táblázatokban nem szereplő helyiségeire egyedi teremakusztikai követelményeket kell meghatározni. Csoportházak (pl. sorház, láncház, átriumház), ikerházak, családi házak 1. és 2. táblázatokban meghatározott helyiségeire (például uszoda, edzőterem) ezt a szabványt ajánlásként kell alkalmazni. E lakóingatlanok egyéb helyiségeire és ezektől eltérő típusú lakóingatlanok (pl. társasházak) helyiségeire a szabványt nem kell alkalmazni. A szabvány követelményei a legfeljebb 5 000 m^3ˇ (sportcél esetén legfeljebb 30 000 m3) térfogatú helyiségekre vonatkoznak. Ettől eltérő térfogatú helyiségekre egyedi követelményeket kell meghatározni. Akusztikai szempontból kiemelt igényű helyiségek (például hangversenytermek, színházak, mozik, hitéleti rendeltetésű létesítmények és hangstúdiók) esetén egyedi követelményeket kell meghatározni. E szabványt alkalmazni kell: – új épületek építése esetén; – bővítések, rendeltetésmódosítások és korszerűsítések esetén (amikor a korszerűsítés teremakusztikai igényeket is érint) az építési tevékenység által érintett építményrészekre és épületszerkezetekre. Felújítások, helyreállítások (újjáépítések), átalakítások, állagmegóvások és nem teremakusztikai célú korszerűsítések esetén az építési tevékenység által érintett helyiségek teremakusztikai tulajdonságai nem lehetnek kedvezőtlenebbek az eredeti állapotnál. Ha egy helyiség rendeltetése, használata megváltozik, akkor a teremakusztikai követelményeket a helyiség új funkciójához kell illeszteni. Az e szabvány szerinti teremakusztikai követelmények teljesítése a helyiségek rendeltetésszerű használatának – a zaj- és rezgésvédelem alapvető követelményeivel összefüggő – egyik feltétele. A teremakusztikai minőség szubjektív megítélése nem tárgya a szabványnak, de az objektív célok elérése rendszerint együtt jár a kedvezőbb szubjektív megítéléssel is.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-09-01

91.120.20 - Épületakusztika. Hangszigetelés 17.140.01 - Akusztikai mérések és zajcsökkentés

MSZT/MB 109  Építészeti akusztikaVásárlás

: 17 680,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ 2080:2020

2020-09-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok