MSZ 2082:2020

Elektroakusztika. Beszédérthetőségi követelmények

Electroacoustics. Speech intelligibility requirements


Ez a szabvány a helyiségekben, illetve járművekben elhelyezett elektroakusztikai rendszerek objektív akusztikai paraméterekkel leírható követelményeit határozza meg, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg e rendszerek tervezésére. Hangrendszerek esetén a szabvány alkalmazása során a tervezett üzemállapotot kell figyelembe venni, amelynek nem része a kizárólag veszélyhelyzeti, tűzeseti vagy egyéb rendkívüli helyzeteket kezelő hangjelzés vagy beszédtájékoztatás. Ezekkel kapcsolatban a vonatkozó szabványok előírásait kell figyelembe venni. E szabvány követelményeinek teljesítéséhez a legtöbb esetben előfeltétel a megfelelő teremakusztikai minőség, valamint a tervezett üzemállapotra jellemző korlátozott zajszint. Az e szabvány szerinti követelmények teljesítése az elektroakusztikai rendszerekkel ellátott helyiségek és terek rendeltetésszerű használatának egyik feltétele. Ezt a szabványt kell alkalmazni rögzített vagy mobil telepítésű elektroakusztikai rendszerek esetén (pl. építmények helyiségeiben, szabadtéren, részben vagy egészben kültéren elhelyezett rendszerek esetén) és tájékoztató rendszerek létesítésekor, valamint járművekben működő elektroakusztikai rendszerekre is. Ez a szabvány nem vonatkozik járművek (pl. személygépjárművek és légi közlekedési eszközök) szórakoztató elektronikai rendszereire, kivéve, ha ezek tájékoztatási célt is ellátnak. Ezt a szabványt kell alkalmazni az épületekben létesíteni kívánt új elektroakusztikai rendszerek telepítésekor. Bővítések, rendeltetésmódosítások, felújítások, helyreállítások (újjáépítések), átalakítások, állagmegóvások és korszerűsítések esetén a követelményeket az építési tevékenység által érintett építményrészekben lévő elektroakusztikai rendszerelemekre kell teljesíteni. E szabvány követelményeit alkalmazni kell mindazon helyiségekre, így különösen, de nem kizárólagosan a közlekedési építményekre és a közhasználatú épületekre, amelyekben rögzített (helyhez kötött) telepítésű elektroakusztikai rendszer létesül.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-08-01

91.120.20 - Épületakusztika. Hangszigetelés 17.140.01 - Akusztikai mérések és zajcsökkentés

MSZT/MB 850  Multimédia és távközlésVásárlás

: 6 930,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ 2082:2020

2020-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok