MSZ EN 61000-4-13:2020 EV

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002 + AMD1:2009 + AMD2:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-13: Testing and measurement techniques. Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests (IEC 61000-4-13:2002 + AMD1:2009 + AMD2:2015) CONSOLIDATED VERSION


Az IEC 61000 szabványsorozat e része a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramú villamos és elektronikus berendezésekre megadja a harmonikusokra és a közbenső harmonikusokra vonatkozó zavartűrési vizsgálati módszereket és ajánlott alapvető vizsgálati szinteket a kisfeszültségű villamos hálózatokon fellépő, legfeljebb 2 kHz-es (50 Hz-es hálózatok esetében) és legfeljebb 2,4 kHz-es (60 Hz-es hálózatok esetében) zavarfrekvenciákra. A szabvány nem vonatkozik a 16 2/3 Hz vagy a 400 Hz frekvenciájú váltakozó áramú hálózatokra csatlakozó villamos és elektronikus berendezésekre. Az ilyen hálózatokra vonatkozó vizsgálatokat jövőbeni szabványok fogják tartalmazni. E szabvány célja egy olyan egységes eljárás megadása, amelynek segítségével megállapítható a villamos és elektronikus berendezések harmonikusokkal, közbenső harmonikusokkal, valamint hálózati jelfrekvenciákkal szembeni üzemi zavartűrése. Az IEC 61000 szabványsorozat e részében tárgyalt vizsgálati módszer a berendezések vagy a rendszerek meghatározott jelenséggel szembeni zavartűrésének következetes értékelési módszerét írja le. Amint az IEC Guide 107 útmutatóban szerepel, ez a szabvány az IEC-termékbizottságok általi használatra szánt EMC-alapszabvány. Az IEC Guide 107 útmutatóban az is szerepel, hogy az IEC-termékbizottságok felelőssége annak meghatározása, hogy ezt a zavartűrési vizsgálatra szánt szabványt alkalmazni kell-e vagy sem, és ha igen, az ő felelősségük a megfelelő vizsgálati szintek és működőképességi feltételek meghatározása. A TC 77 és albizottságai készek együttműködni a termékbizottságokkal a termékeiket érintő egyes zavartűrési vizsgálati szintek értékének kiértékelésében. A villamos alkatrészek (például kondenzátorok, szűrők stb.) megbízhatóságának ellenőrzése nem tartozik e szabvány alkalmazási területéhez. A hosszú (15 percnél hosszabb) idejű termikus hatásokkal e szabvány nem foglalkozik. A javasolt szintek alapvetően a lakó-, a kereskedelmi és a könnyűipari környezethez igazodnak. Nehéz ipari környezetben a termékbizottságok felelősek az X osztály szükséges szintjeinek meghatározásáért. Lehetőségük van arra is, hogy saját igényeikhez összetettebb hullámformákat határozzanak meg. Mindazonáltal számos hálózaton elsősorban a javasolt egyszerű hullámformákat figyelték meg (egyfázisú rendszerekben főleg a lapos görbét), beleértve az ipari hálózatokat is (háromfázisú rendszerekben főleg a túllendülő görbét).

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-06-01

33.100.20 - Zavartűrés

MSZT/MB 847  Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

: idt EN 61000-4-13:2002; idt EN 61000-4-13:2002/A1:2009; idt EN 61000-4-13:2002/A2:2016; idt IEC 61000-4-13:2002/AMD2:2015; idt IEC 61000-4-13:2002/A1:2009; idt IEC 61000-4-13:2002


Vásárlás

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 61000-4-13:2020 EV

2020-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok