MSZ EN 81-20:2020

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók

Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 20: Passenger and goods passenger lifts


1.1. E dokumentum az új, állandó jelleggel beépített, villamos üzemű, hajtótárcsás, alakzáró (dobos vagy láncos) vagy hidraulikus hajtású, meghatározott állomásszinteket kiszolgáló és kötelekre vagy láncokra függesztett, vagy munkahengerrel emelt személyek vagy személyek és terhek szállítására való, a függőlegessel legfeljebb 15°-ot bezáró vezetősínek között mozgó fülkéjű felvonókra vonatkozó biztonsági előírásokat tartalmazza. 1.2. Különleges esetekben (például fogyatékkal élő személyek általi használat, épülettűz esetén történő használat, robbanásveszélyes környezet, szélsőséges klimatikus viszonyok, földrengés veszélye, veszélyes anyagok szállítása stb.) e dokumentum követelményein túlmenően további előírásokat is figyelembe kell venni. 1.3. E szabvány nem vonatkozik a) olyan felvonókra, amelyek: 1) hajtása az 1.1. szakasz szerintiektől eltérő; vagy 2) névleges sebessége 0,15 m/s vagy annál kisebb; b) olyan hidraulikus felvonókra, amelyek: 1) névleges sebessége meghaladja az 1 m/s-ot; vagy 2) nyomáshatároló szelepének (lásd az 5.9.3.5.3. szakaszt) beállítása meghaladja az 50 MPa-t; c) a meglévő épületekben1) létesítendő új személy- vagy személy-teher felvonókra, ha az épület adottságai nem teszik lehetővé az EN 81-20 szerinti követelmények betartását, az EN 81-21-et kell figyelembe venni; d) az olyan emelőberendezésekre, mint a körforgó felvonók, a bányafelvonók, a színházi felvonók, az önrakodó berendezések, a serleges felvonók, továbbá az építkezések és közterületi munkák felvonói és emelőszerke-zetei, a hajók emelőszerkezetei és a tengeri feltáró- vagy fúrószigetek munkaállványai, a szélturbinák építési és karbantartási berendezései vagy felvonói; e) az e szabvány közzététele előtt létesített felvonón végzett lényeges átalakításokra (lásd a C mellékletet); f) a felvonók szállításának, telepítésének, javításának és leszerelésének biztonságára. Ennek ellenére hasznos lehet e szabványt alapul venni. E szabvány nem foglalkozik a zajokkal és rezgésekkel, mert azok nem érik el azokat a szinteket, amelyek káros-nak tekinthetők a felvonó biztonságos használata és karbantartása szempontjából (lásd a 0.4.2. szakaszt). 1.4. Ez a szabvány nem alkalmazható olyan személy- és személy-teher felvonókra, amelyeket e szabvány kiadása előtt építettek be.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-06-01

91.140.90 - Felvonók. Mozgólépcsők

MSZT/MB 314  Felvonók és mozgólépcsők

: idt EN 81-20:2020


Vásárlás

: 21 650,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 21 650,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 81-20:2020

2020-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok