MSZ 9607:2020

Égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek vizsgálata. A kezelés hatékonyságának értékelése Lindner-módszer alapján

Testing of wood and wood-based materials for use in construction treated with flame retardant. Evaluation of effectiveness of treatment according to Lindner method


E szabvány egy laboratóriumi vizsgálati módszert határoz meg, amellyel értékelhető az – európai harmonizált termékszabvány vagy magyar nemzeti szabvány (ún. tiszta MSZ-ek) szerinti – fa és fa alapanyagú építési termékek égéskésleltető szerrel való kezelésének hatékonysága, a beépítés előtt vagy azt követően. Célja továbbá a korábban beépített faszerkezetek és fa alapanyagú építményszerkezetek égéskésleltető szerrel való kezelési tartósságának (időtállóságának, illetve időállóságának) ellenőrzése. Ez a magyar nemzeti szabvány alkalmazható: – annak ellenőrzésére, hogy az MSZ EN 13501-1 szerinti vizsgálattal, illetve a vonatkozó európai harmonizált termékszabvány vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (OJEU) közzétett európai uniós bizottsági határozat alapján – az MSZ EN 13501-1 szerinti – D–s1, d0; D–s2, d0; Dfl–s1; Dfl–s2 tűzzel szembeni viselkedési osztályba sorolt, égéskésleltető szerrel kezelt, fa és fa alapanyagú építési termékek legalább egy osztállyal – kiegészítő osztály nélkül – feljebb sorolhatók-e; – annak időszakos (1, 3, 5 és 10 év utáni) utóellenőrzésére, hogy a kültéri és/vagy beltéri használatra szánt termékeken, az égéskésleltető szerrel való kezelés hatékonysága mennyire tartós (időtállóság, illetve időállóság); – egy égéskésleltető szer vagy egy komplex funkciójú (pl. biológiai károsítók elleni védelmet is nyújtó) védőszer égéskésleltetési hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló, időben állandó vagy gyorsított sebességű eljárással végzett különböző környezeti kitétek és kitéti vizsgálatok hatásának validálására.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-06-01

13.220.50 - Építőanyagok és -elemek tűzállósága

MSZT/MB 110  Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatokVásárlás

: 6 930,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ 9607:2020

2020-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok