MSZ EN 15804:2012+A2:2020

Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok

Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products


Ez az európai szabvány mindenféle építési termék és építési szolgáltatás III. típusú környezetvédelmi nyilatko-zatára vonatkozóan megadja az alapvető termékkategória-szabályokat (PCR). MEGJEGYZÉS: E szabvány nem terjed ki a társadalmi és gazdasági teljesítmény termékszinten való értékelésére. Az alapvető PCR: - meghatározza a közölni szükséges mutatókat, a megadandó információkat, valamint ezek összegyűjté-sének és jelentésének módját, - leírja, hogy egy termék életciklusának mely szakaszai találhatók az EPD-ben, és mely folyamatokat kell be-építeni az életciklusszakaszokba, - meghatározza a szcenáriók kidolgozásának szabályait, - tartalmazza az EPD alapjául szolgáló életciklusleltár és az életciklus-hatásvizsgálat kiszámításának szabá-lyait, ideértve az alkalmazandó adatminőség részletes leírását, - magába foglalja az előre meghatározott, a környezetre és az egészségre vonatkozó információk jelentésé-nek szabályait, amelyekre az LCA nem terjed ki egy termék, építési folyamat és építési szolgáltatás esetén, ahol szükséges, - meghatározza az építési termékek összehasonlíthatóságának feltételeit az EPD által szolgáltatott informá-ciók alapján. Az építési szolgáltatások EPD-jére ugyanazok a szabályok és követelmények vonatkoznak, mint az építési ter-mékek EPD-jére.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2020-03-01

91.010.99 - Egyéb szempontok

MSZT/MB 150  Építmények fenntarthatósága

: idt EN 15804:2012+A2:2019; idt EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021


: 2021/10: Helyesbítés

Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 15804:2012+A2:2020

2020-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok