MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények

Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. Part 1: General requirements


Ez az európai szabvány a vizuális vagy gépi úton szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szer-kezeti fa termékekre ír elő követelményeket, amelyek EN 336 szerinti keresztmetszeti méreteit fűrészeléssel, gyalulással vagy egyéb módszerrel alakították ki (továbbiakban: szerkezeti fa). Ez az európai szabvány vizsgálati módszerek előírásait, a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési mód-szerét, valamint a szerkezeti fa megjelölését tartalmazza. 1. MEGJEGYZÉS: A gépi úton szilárdság szerint osztályozott szerkezeti fára vonatkozó típusvizsgálat további előírásait az EN 14081-2, míg az üzemi gyártásellenőrzésre (ÜGYE) vonatkozó további előírásokat az EN 14081-3 adja meg. 2. MEGJEGYZÉS: A szállítmányok megfelelőségi eljárásának verifikálására vonatkozó EN 14358 szerinti eljárás a szerkezeti fára is alkal-mazható. Ez az európai szabvány meghatározza azokat a jellemzőket, melyeknek határértékként kell megjelenniük a vi-zuális osztályozásra vonatkozó szabványokban. Ez az európai szabvány a biológiai kártevőkkel szemben kezelt és kezeletlen szerkezeti fára egyaránt vonatko-zik. Ez az európai szabvány nem vonatkozik: - olyan fűrészárura, melyet tűzzel szembeni teljesítményének javítása érdekében égéskésleltető szerekkel kezeltek; - termikusan és/vagy kémiailag módosított fűrészárura; - hossztoldott szerkezeti fára.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2019-12-01

79.040 - Fa, fűrészipari rönk és fűrészáru

MSZT/MCS 131  Teherhordó faszerkezetek

: idt EN 14081-1:2016+A1:2019


Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 14081-1:2016+A1:2019

2019-12-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok