MSZ EN ISO 19650-1:2019

Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs modellezés felhasználásával. 1. rész: Fogalmak és alapelvek (ISO 19650-1:2018)

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)


E dokumentum körvonalazza az információmenedzsment fogalmait és alapelveit „az ISO 19650 szabványsoro-zat szerinti építményinformációs modellezés (BIM)” által leírt fejlettségi szakaszban. E dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg az információk kezeléséhez az összes szereplő számára, ideértve az információk cseréjét, rögzítését, verziókezelését és rendszerezését. E dokumentum bármely létesítmény teljes életciklusára alkalmazható, beleértve a stratégiai tervezést, a koncep-ciótervek készítését, a mérnöki tervezést, a fejlesztést, a dokumentálást és a kivitelezést, a mindennapos üze-meltetést, a karbantartást, a felújítást, a javítást és az életút végét. E dokumentum bármilyen léptékű és összetettségű eszközre/létesítményre vagy projektre adaptálható, úgy, hogy nem gátolja a lehetséges beszerzési/kiválasztási stratégiák széles skálájából eredő rugalmasságot és sok-oldalúságot, és hogy figyelembe veszi e dokumentum bevezetésének és alkalmazásának költségeit is.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2019-05-01

91.010.01 - Építőipar általában 35.240.67 - Informatikai alkalmazások az építőiparban

MSZT/MB 442  Építményinformációs modellezés (BIM)

: idt ISO 19650-1:2018; idt EN ISO 19650-1:2018


Vásárlás

: 16 130,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 13 900,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO 19650-1:2019

2019-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok