MSZ EN 13501-1:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

Fire classification of construction products and building elements. Part 1: Classification using data from reaction to fire tests


Ez a dokumentum az összes építési termék, beleértve az épületszerkezeteken belüli termékeket, tűzzel szembeni viselkedésének osztályba sorolási eljárását írja le, kivéve az erősáramú, jelző- és távközlőkábeleket, amelyekre az EN 13501-6 vonatkozik. A termékeket a végfelhasználás szerint kell figyelembe venni. Ez a dokumentum három termékkategóriára vonatkozik, amelyeket külön kezel: - építési termékek, a padlóburkolatok és a csővezetékek hőszigetelő termékeinek kivételével; - padlóburkolatok; - csővezetékek hőszigetelő termékei. MEGJEGYZÉS: Az építési termékek CE-jelölésére az építési termékek forgalomba hozataláról szóló 305/2011/EU rendelet (CPR) alapján az NPD („no performance determined” – „nincs meghatározott teljesítmény”) lehetőség csak akkor alkalmazható a tűzzel szembeni viselkedési teljesítményre, amennyiben azt nem kell közölni.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2019-05-01

13.220.50 - Építőanyagok és -elemek tűzállósága

MSZT/MB 110  Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok

: idt EN 13501-1:2018


Vásárlás

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 13501-1:2019

2019-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok