MSZ EN IEC 60204-11:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os szerkezetek követelményei (IEC 60204-11:2018)

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV (IEC 60204-11:2018)


Az IEC 60204 szabványsorozat e része azokra a gépekre – beleértve az összehangoltan együtt dolgozó gépcsoportokat –, azok villamos és elektronikus szerkezeteire és rendszereire vonatkozik, amelyek névleges tápfeszültsége 1000 V váltakozó feszültség feletti, illetve 1500 V egyenfeszültség feletti, de legfeljebb 36 kV váltakozó feszültség vagy egyenfeszültség, és névleges frekvenciájuk legfeljebb 60 Hz. E szabványban a „nagyfeszültségű szerkezet” kifejezés magába foglalja a nagyfeszültségen működő szerkezet szerves részét képező kisfeszültségű szerkezetet is. E szabvány követelményei elsődlegesen a nagyfeszültségen működő részekre terjednek ki, kivéve, ahol nyomatékosan más van megadva. 1. MEGJEGYZÉS: Az a kisfeszültségű szerkezet, amely nem része a nagyfeszültségű szerkezetnek, az IEC 60204-1:2016 alkalmazási területéhez tartozik. 2. MEGJEGYZÉS: E szabványban a „villamos” kifejezés egyaránt jelenti a villamos és elektronikus tárgyat (pl. a villamos szerkezet egyaránt jelent villamos és elektronikus szerkezetet). 3. MEGJEGYZÉS: E szabvány nem vonatkozik azokra a független nagyfeszültségű energiaellátó létesítményekre, amelyekre külön IECszabványok vonatkoznak. Az e szabvány szerinti villamos szerkezet kezdete a gép villamos szerkezetének hálózati csatlakozási pontja (lásd az 5.1. szakaszt). 4. MEGJEGYZÉS: A nagyfeszültségű energiaellátó létesítményekre vonatkozó követelményeket lásd az IEC 61936-1-ben. E szabvány egy általános biztonsági szabvány. Nem tartalmazza azokat az előírásokat (pl: védelem, reteszelés vagy vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő, vagy amelyek a személyek nem villamos veszélyek elleni védelme érdekében szükségesek. Minden egyes géptípusra egyedi előírások vonatkoznak, amelyeket a megfelelő biztonság érdekében be kell tartani. 5. MEGJEGYZÉS: Egyes gépek esetén a nagyfeszültségű táplálást kisfeszültségről (pl. kisfeszültségű generátorról) való feltranszformálással (autotranszformátorral) oldják meg. 6. MEGJEGYZÉS: E szabvány szóhasználata szerint a „személy” kifejezés bármely egyénre vonatkozik; a „személyzet” magában foglalja azokat a személyeket, akiket az üzemeltető vagy megbízottja kijelölt és kiképzett a kérdéses gép üzemeltetésére és gondozására. Az IEC 60204 szabványsorozat e része elsősorban a 3.29. szakaszban meghatározott gépekre terjed ki, bár nem korlátozódik csak azokra. (Az A melléklet példaként olyan gépeket sorol fel, amelyek villamos szerkezeteire e szabvány előírásai alkalmazhatók.) E szabványban a nagyfeszültségű villamos szerkezetek által okozott áramütés elleni védelemre az IEC 61936-1 vonatkozik. A kisfeszültségű villamos szerkezetek által okozott áramütés elleni védelemre az IEC 60204-1:2016 vonatkozik. 7. MEGJEGYZÉS: A nagy- és a kisfeszültségű szabványok az áramütés elleni védelemmel kapcsolatban eltérő szakkifejezéseket használnak. Amíg a nagyfeszültségű szabványok a „közvetlen érintés” és a „közvetett érintés” szakkifejezéseket használják, addig a kisfeszültségű szabványok rendre az „alapvédelem” és a „hibavédelem” szakkifejezéseket. Kiegészítő vagy különleges előírások lehetnek érvényesek azoknak a gépeknek a villamos szerkezeteire, amelyek: – szabad téren (épületeken vagy más védőépítményen kívül) használatosak; – robbanóképes anyagot (pl. festéket vagy fűrészport) használnak, dolgoznak fel, illetve állítanak elő; – robbanóképes és/vagy gyúlékony környezetben használatosak; – bizonyos anyagok előállítása vagy használata során különleges kockázatot jelentenek; – bányákban használatosak. A zaj és a rezgés által okozott veszélyek nem tartoznak e szabvány alkalmazási területéhez.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2019-05-01

13.110 - Gépek biztonsága 29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 837  Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

: idt IEC 60204-11:2018; idt EN IEC 60204-11:2019


Vásárlás

: 13 900,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 13 900,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN IEC 60204-11:2019

2019-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok